Biologie pro střední školy

11h 16m 11s
Čas
73
Kapitol
12
Studentů
-
Hodnocení
Začátečník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis online kurzu 

V nasledujúcich videách vám pomôžeme zvládnuť prípravu na maturitu zo stredoškolskej biológie. Začneme krátkym úvodom o bunke a postupne prejdeme na genetiku. Podrobne si prejdeme biológiu rastlín, húb a lišajníkov. Nevynecháme ani tému ekológie a následne prejdeme na biológiu živočíchov. Cez jednobunkovce, mäkkýše, hmyz, až po cicavce.  Podrobnejšie sa pozrieme na biológiu človeka. Svalová, tráviaca, dýchacia, vylučovacia a mnohé iné sústavy nám už nebudú robiť problémy.

Kurz je vhodný ako príprava na maturitu z biológie alebo prijímacie skúšky na medicínu či lekárske fakulty. Kurz pozostáva z týchto hlavných častí:
- biológia bunky,
- genetika,
- nebunkové a prokaryotické organizmy,
- biológia rastlín,
- systém a fylogenéza rastlín,
- huby a lišajníky,
- ekológia,
- systém živočíchov,
- živočíchy a človek.
Online kurz Biologie pro střední školy je možné

Seznam kapitol

Bunka
2. Štruktúra bunky
3. Príjem a výdaj látok bunkou
4. Rozmnožovanie bunky, bunkový cyklus
Genetika
5. Základné genetické pojmy
6. Molekulové základy dedičnosti
7. Genetika prokaryotických a eukaryotických organizmov
8. Mendelove zákony dedičnosti
9. Dedičnosť a pohlavie
10. Mutácie
11. Genetika populácií
12.1 Genetika populácií - príklady
12.2 Genetika populácií - príklady II.
13. Genetika človeka
Nebunkové a prokaryotické organizmy
14. Nebunkové organizmy - vírusy
15. Prokaryotické organizmy - baktérie, archeóny
Biológia rastlín
16. Botanika - Nižšie rastliny
17. Botanika, pletivá a koreň
18. Stonka, list, kvet
19. Význam vody pre rastlinu
20. Výživa rastlín
21. Dýchanie rastlín
22. Fotosyntéza
23. Minerálna výživa
24. Rast a vývin rastlín
25. Rozmnožovanie rastlín
Systém a fylogenéza rastlín
26. Nižšie rastliny
27. Vyššie rastliny
28. Vyššie rastliny II.
29. Vyššie rastliny III.
Huby a lišajníky
30. Huby
31. Systém húb
32. Symbióza húb
33. Lišajníky
Ekológia
34. Základné ekologické pojmy
35. Organizmy a prostredie
36. Podmienky prostredia
37. Spoločenstvá, ekosystém, biosféra
Systém živočíchov
38. Jednobunkovce
39. Mnohobunkovce - Dvojlístkovce
40. Mnohobunkovce - Trojlístkovce
41. Mäkkýše a obrúčkavce
42. Článkonožce
43. Hmyz
44. Ostnatokožce a chordáty
45. Drsnokožce, ryby
46. Obojživelníky a plazy
47. Vtáky a cicavce
48. Vrodené a získané správanie živočíchov
49. Tkanivá
Živočíchy a človek
51. Tráviaca sústava
52. Metabolizmus živín a zloženie potravy
53. Dýchacia sústava
54. Telové tekutiny
55. Obehová sústava
56. Imunitný systém
57. Vylučovacia sústava
58. Nervová sústava I.
59. Nervová sústava II.
60. Vznik a šírenie nervového vzruchu
61. Hormonálna sústava
62. Termoregulácia
63. Zmyslová sústava
64. Rozmnožovacia sústava
65. Reprodukčný cyklus ženy
66. Ontogenetický vývin jedinca
Biológia - Oporná sústava
Biológia - Krycia sústava
Biológia - Oporná sústava - kosť
Biológia - Svalová kontrakcia
Biológia - Svaly človeka
Biológia - Tráviaca sústava