Ochrana osobních
údajů

Společnost Learn2Code o.z., sídlem: Kultúrna 278/17, 010 03 Žilina, IČO: 42346703 jako provozovatel internetového sídla www.skillmea.sk (dále jenom „provozovatel“) garantuje bezpečnost a ochranu svěřených osobních údajů v plném souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávaní osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jenom „GDPR“) a se zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn. V žádném případě neposkytujeme tyhle údaje třetí straně.

Z důvodu správného vyřízení vaší objednávky a informování o jejím průběhu vzniká pro nás potřeba poznat jméno objednávajícího (případně jméno firmy, IČO a kontaktní osobu), adresu (fakturační, případně i dodací), telefonní nebo e-mailový kontakt.

Objednatel dává poskytovateli svůj souhlas na shromážďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavřené smlouvy o poskytnutí služeb, a to do doby jeho písemného nebo telefonického Vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Webstránka www.skillmea.cz používá při jakémkoli připojení uživatelů a přenos jakýchkoli údajů šifrované připojení SSL, které znemožňuje přístupu třetích osob k přenášeným údajům během jejich přenosu na internetu a pozměňování takovýchto údajů třetími osobami. Databáze provozovatele obsahující osobní údaje jsou chráněné šifrováním a nevěřejními přístupovými údaji v souladu s nejmodernějšími technickými standardy.

Uživatel - dotčená osoba při své návštěvě a dalším používání webových stránek www.skillmea.cz může provozovateli poskytnout své osobní údaje. K poskytnutí osobních údajů uživatelů může dojít při dobrovolné registraci k odběru newsletteru za pomoci takové e-mailové adresy, z které lze určit jeho totožnost, anebo při dobrovolném vyplnění kontaktního formuláře spojeného s vybraným obsahem webových stránek.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Nezbytnou podmínkou zpracování osobních údajů uživatele provozovatelem na účel zasílání newsletterů je udělení souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu a zasíláním marketingových zpráv, zatímco tento souhlas je jediným právním základem zpracování údajů poskytnutých uživatelem (e-mailové adresy).

Souhlas uživatele dle předchozího odstavce nabývá platnost okamžikem dobrovolného poskytnutí souhlasu zaškrtnutím příslušného políčka v online formuláři a trvá do odvolání souhlasu uživatelem. Provozovatel má právo zpracovávat poskytnuté údaje během trvání souhlasu.

Objednatel má právo na změnu nebo odstranění osobních údajů, po kontaktování poskytovatele.