Zpět na blog
Vzdělávání

Programovanie učí deti premýšľať

Skillmea tím
07.11.2013
3 minuty čtení
Programovanie učí deti premýšľať

Možno sa pýtate, prečo by sa mali deti učiť logicky uvažovať, veď je veľa múdrych ľudí, ktorí sa naučili premýšľať aj bez formálnej výučby logiky. Okrem toho mnohé štúdie ukazujú, že deti sa stávajú lepšími žiakmi, keď sú povzbudzované vysvetliť ako riešiť problém. Je teda možné, že budú objavovať princípy logiky spontánne, len vďaka tomu, že diskutujú s ostatnými.

Výskumy však naznačujú aj niečo iné. Snáď najlepším spôsobom, ako podporovať kritické myslenie u detí, je naučiť ich týmto zručnostiam. Štúdie ukazujú, že študenti sa stávajú výrazne lepšími v riešení problémov, keď ich podporujeme v tom aby:

  • analyzovali argumenty,
  • vytvárali kategórie a vhodne analyzovali predmety,
  • selektovali dôležité informácie,
  • vedeli vystavať a rozpoznať preukázateľné argumenty,
  • testovali svoje hypotézy/domnienky,
  • rozpoznali bežné klamné predstavy pri uvažovaní,
  • rozlišovali medzi dôkazmi a ich interpretáciou.

Môžu potláčať takéto lekcie kreativitu? Vôbe nie. Kritické myslenie je o zvedavosti, flexibilite a otvorenej mysli. V skutočnosti výskum ukazuje, že priama výučba kritického myslenia môže urobiť deti múdrejšími, nezávislejšími a kreatívnejšími. Jedným z vynikajúcich tipov pre výučbu kritického myslenia u detí je programovanieKeď sa učíte programovať, učíte sa presne a analyticky premýšľať o nepredvídateľnom svete kódu. Logické zručnosti, ktoré tu môžu deti získať, sú neoceniteľné bez ohľadu na to, či sa nakoniec budú venovať programovaniu profesionálne.

Learn2Code Kid Developer

Na základe pozitívnej spätnej väzby z letného tábora iKid Summer Code Camp sme v Learn2Code pripravili dlhodobý programátorský kurz pre najmladších Kid Developer. Deti vo veku od 10 rokov učíme logickému a algoritmickému mysleniu hravou formou. Na výučbu využívame rôzne moderné nástroje (Scratch, MIT App Inventor a pod.), prostredníctvom ktorých deti zvládnu základné princípy a postupy programovania.

V prvej časti kurzu vytvoria deti niekoľko vlastných interaktívnych hier, ktoré budú obsahovať grafiku, animácie, zvuky a ďalšie efekty. Kurz bude zameraný na rozvoj detskej tvorivosti v oblasti informatiky, takže si budú vedieť program navrhnúť, zrealizovať a zdieľať s kamarátmi.

Druhá polovica kurzu bude zameraná na tvorbu vlastných mobilných aplikácií v prostredí MIT App Inventor. Dieťa bude objavovať a používať subsystémy operačného systému, ako je detekcia pohybu, polohy, reakcie na dotyk a ďalšie multimediálne možnosti. Na základe týchto experimentov spolu vyvinieme niekoľko mobilných aplikácii, ktoré si budete môcť otestovať vo svojom smartphone.

Prvá demo hodina

Na prvej hodine Kid Developera sa mladí nádejní programátori najskôr zoznámili s prostredím Scratch a postupne začali objavovať jeho funkcie a vytvorili prvé mini projekty. Vytvorili sme Kid Developer 2013 štúdio, ktoré všetkým odporúčame sledovať, pretože sem budú pribúdať ďalšie a čoraz zložitejšie a prepracovanejšie projekty Kid Developerov ;) V kurze máme ešte niekoľko voľných miest, tak neváhajte a príďte si vyskúšať programovanie naživo. Pokračujeme už budúcu stredu 13.11.2013 na CZŠ Narnia v Petržalke. 

Skillmea tím
🥇 Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku.
Na našom webe nájdeš viac ako 300 rôznych videokurzov z oblastí ako programovanie, tvorba hier, testovanie softwaru, grafika, UX dizajn, online marketing, MS Office a pod. 
Vyber si kurz, ktorý ťa posunie vpred ⏩

Mohlo by tě zajímat

 Learn2Code: 2. modul - Ruby/Ruby on Rails II.
Vzdělávání
28.05.2013
Marián Kristeľ

Learn2Code: 2. modul - Ruby/Ruby on Rails II.

Pokračujeme v stručnom predstavení druhého modulu programu tvorby webových aplikácií v Learn2Code.  Migrácie Keďže počas vývoja projektu sa nevyhneme zmenám. Keď nahrávame nový kód na produkčný server, potrebujeme tiež aktualizovať tabuľky databázy. Tento problém riešia migrácie, ktorým sme preto venovali veľkú pozornosť. Migrácie sú prepracovaným modulom Ruby on Rails a napomáhajú spravovať tabuľky relačných databáz. Scaffolding Štefan nám ukázal aj zrýchlený spôsob generovania hlavných súčastí aplikácie - scaffolding. Scaffold vytvorí funkčné časti zdrojového kódu zo šablón, ktoré Railsy obsahujú. Takto vygenerované zdrojové kódy je následne samozrejme možné upravovať. Ak teda chceme vytvoriť na jeden šup modely, kontrolery aj šablóny, vygenerovať scaffold je ideálnym nástrojom. Treba však povedať, že hoci scaffold pomôže k rýchlemu začiatku s vývojom aplikácie, negeneruje univerzálny kód, je potrebné ho upravovať a z tohto dôvodu väčšina skúsených Rails vývojárov scaffold nepoužíva. Šablóny, layouty, partialy Ruby on Rails má integrovaný prokročilý šablónovací systém. Všetky šablóny aplikácie sa nachádzajú pod adresárom app/views/*. Výsledná podoba stránky, ktorú môžeme vidieť v prehliadači je dosiahnutá sledom rôznych krokov. Stránka pozostáva z layoutu, šablóny aktuálnej akcie a prípadne partialov. Každý z týchto elementov predstavuje určitý level zanorenia: 2. Najzákladnejšou šablónou je layout. Najčastejšie obsahuje iba základnú štruktúru HTML stránky a značky na načítanie CSS a JS súborov. 4. Do layoutu je vložená šablóna presne podľa aktuálneho controlleru a akcie (yield). 6. Každá šablóna môže do seba ďalej vkladať partialy, čo sú “mini šablóny” a riešia časť logiky v zmysle dizajnu (napr. navigácia alebo box s produktom). I18n Súčasťou Ruby on Rails je aj framework na preklad aplikácie do ďalších jazykov. Pomocou I18N (18 je počet písmen medzi i a n v slove internationalization) je možné vytvoriť jazykovú mutáciu nášho webu. Ukážka aplikácie, ktorú sme vytvorili, je na priložených obrázkoch (v aplikácii nebolo takmer vôbec použité CSS). Naše aplikácie je potrebné dostať online, keďže doteraz bežali len na lokálnej adrese. Využili sme na to cloud hostingovú službu Heroku, ktorá je do istej miery zadarmo.  To je vo veľmi skrátenej a okresanej forme obsah druhého modulu, všetko sa obsiahnuť nedá a prebrali sme toho omnoho viac. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti určite využijeme pri vývoji vlastných aplikácií počas workshopu, určite to tým však neskončí.
Learn2Code: 2. modul - Ruby/Ruby on Rails I.
Vzdělávání
14.05.2013
Marián Kristeľ

Learn2Code: 2. modul - Ruby/Ruby on Rails I.

V tomto blogposte vám predstavíme čo sa naučíte v druhom moduli Learn2Code - Ruby a jeho frameworku Ruby on Rails. Celý modul trvá 7 týždňov a postupuje sa podľa učebnice, ktorá je písaná pre úplných začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť tvoriť dynamické weby a pokročilé webové aplikácie. Predpokladom úspešného štúdia je základná znalosť webových technológií, jazyka HTML, CSS a JavaScript.  V samotnom úvode tejto časti kurzu sme si všetci prešli inštaláciou najnovšej verzie Ruby na rôzne platformy: Windows, Linux aj OS X. Nebolo to bezproblémové, ale s podporou mentorov a Štefana nás to ani príliš nezdržalo. Učíme sa programovať v Ruby  Po inštalácii nasledovalo zoznamovanie sa s Ruby pomocou interaktívnej konzoly IRB a skúšanie si matematických operácií a premenných. Samozrejme, nevynechali sme triedy a  objekty, metódy, atribúty, dedenie a mnoho iného. Zatiaľ si to takmer nikto z nás neuvedomoval, ale všetky naučené poznatky sme neskôr využili pri práci s Railsami. Popri tom nám odporučené fajn online nástroje na samovzdelávanie, ako napr. TryRuby. Začiatky s Ruby on Rails Po bloku štúdia jazyka Ruby sme prešli na jeho najznámejší framework Ruby on Rails. Aj túto časť sme začali inštaláciou tej najnovšej verzie. Potom sme si vygenerovali našu prvú aplikáciu, prvý controller a štartujeme aplikáciu. Hurá! Tvorba webových aplikácií začína. Po týchto začiatkoch prichádza na rad generovanie modelu, ktorý zabezpečuje komunikáciu s databázou. V Ruby on Rails využívaný modul ActiveRecord dokáže pracovať s SQlite, MySQL, Postgre a ďalšími databázovými systémami a navyše poskytuje plnohodnotný CRUD, teda Create, Read, Update a Delete. K práci s modelom patrí aj vytváranie a vyhľadávanie záznamov, ich aktualizácia a mazanie. Toto všetko sme si precvičili na vzorových aplikáciách autobazár alebo bookstore. Zďaleka to nie je všetko, ďalšie zaujímavosti, ktoré sme sa naučili, prezradíme v nasledujúcich častiach blogu. Máte sa na čo tešiť :)
Sedm důvodů, proč se učit Ruby on Rails
Vzdělávání
11.02.2013
Marián Kristeľ

Sedm důvodů, proč se učit Ruby on Rails

Zajímáš se o internet a technologie, chtěl by ses naučit programovat, ale nevíš kde začít?Learn2Code ti přináší ucelený koncept, který tě od základů uvede do světa internetu a postupně přejdeš na programování v populárním jazyce Ruby a jeho frameworku Ruby on Rails. Rozhodování o tom, se kterým programovacím jazykem začít, může být pro začínající programátory zcela komplikované. V tomto blog postu jsme sepsali 7 důvodů, proč jsme zvolili Ruby on Rails a proč si myslíme, že je nejlepší volbu pro začátečníky. 1. JednoduchostRuby byl navržen a vyvinut v 90. letech 20. století "Matzem" Matsumotem, jehož cílem bylo zároveň vytvořit jazyk, ve kterém budou developeři rádi vyvíjet. Náš instruktor Štefan to potvrzuje a říká, že v Ruby a Railsech je radost programovat. Programování nemusí být tak složité, jak se prezentuje. Ruby je programovací jazyk, který se nejvíce přibližuje našemu běžnému jazyku. Je jednoduše čitelný a můžeš s ním vytvořit prakticky cokoli, je vhodný pro začátečníky. 2. DRYPsaní téhož kusu kódu vícekrát je špatné. DRY je zkratka pro Don´t Repeat Yourself, což v překladu znamená, že se nemáš opakovat, čili psát 2krát tentýž kód. V praxi to znamená asi tolik, že to co naprogramuješ na 50 řádků v jiném jazyce může být v Ruby například. na 10 řádků. 3. KonvenceV Ruby platí jasná pravidla, kterými se řídí programátoři. Tím by se mělo předejít nepořádku, který znemožní jiným programátorům pokračovat ve vývoji již existující aplikace. 4. ProduktivitaVšechny výše zmíněné faktory, kvalitní framework – repozitář již hotových scriptů (jednou z výhod jazyka Ruby je systém tzv. gemů, což jsou vlastně knihovny, které upravují nebo rozšiřují funkčnost jazyka) a silná podpora komunity činí Ruby on Rails produktivním, a proto i jedním z nejpopulárnějších programovacích nástrojů. 5. Silná komunitaPoužitelnost Ruby on Rails znásobuje silná profesionální komunita developerů po celém světě. Častokrát nemusíte programovat funkci do vašeho projektu, protože už ji někdo naprogramoval a zveřejnil ji pro ostatní zdarma. Také se můžeš od komunity hodně naučit a získat podporu při řešení problémů. Komunita kolem Ruby on Rails je úžasná. Existuje několik webstránek, které vám v začátcích pomohou s vašimi dotazy (například Stackoverflow) a ochotně dají odpověď. Chcete-li začít budovat svou developerskou kariéru, vyhledejte také lokální setkání programátorů (např. v Bratislavě je to známá Rubyslava). 6. Perfektní pre MVP Ruby on Rails je perfektní jazyk a framework pro rychlé vybudování MVP prototypu a ukázku toho, jak zhruba bude váš startup fungovat. Pokud získáte nějaké uživatele, podařilo se vám to rychle a velmi levně za krátký čas. 7. PopularitaRuby on Rails je momentálně nejrychleji rostoucím programovacím jazykem v USA, co se týče nárůstu pracovních pozic. Jeho rychlost, produktivitu a přizpůsobivost oceňují hlavně nové technologické firmy (startupy), které vytvářejí minimální funkční produkt (MVP) a neustále jej upravují podle potřeb zákazníka. Popularita Ruby a Rails je iv rychlosti vývoje, strmé křivce učení a v nákladech (Ruby i Rails jsou open source). Ruby je perspektivní jednoduchý a produktivní jazyk, ve kterém je radost programovat :). Pokud máš zkušenosti s více programovacími jazyky, napiš nám tvůj názor.

Nezmeškaj info o nových kurzoch a špeciálnych ponukách