Michal Abaffy

Michal Abaffy

Testovanie a projektový manažment