Sergej Danilov

Sergej Danilov

PR, komunikácia, komunikačný marketing