Vierka Kinierová

Vierka Kinierová

Scrum master, Facilitátor