Excel 365: funkce a vzorce

6h 7m 35s
Čas
87
Kapitol
697
Studentů
5.0
Hodnocení
Začátečník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

V tomto online kurzu Microsoft Office Excel 365: funkce a vzorce se seznámíš s kompletní prací s nejčastějšími a nejpoužívanějšími vzorci a funkcemi v Excelu. Kurz obsahuje základní tvoření výpočtů, výpočtů s procenty a základní statistické výpočty. Dále se v kurzu naučíš, jak na zpracování dat pomocí logických funkcí, resp. zpracování textů a dat, a rovněž zde najdeš vyhledávací funkce.

Pokud je tvou nejčastější pracovní činností příprava dat, tento online kurz je pro tebe vhodný. Kurz je rozdělen do praktických celků. Na jejich konci si získané vědomosti můžeš otestovat na přiložených vzorových tabulkách a testech. Tyto testy jsou následně i vypracovány a zpracovány do videa.

Co se naučíš

 • vzorce a výpočty
  • základní
  • přes PLUS
  • ukotvení buněk
  • výpočet DPH
  • přilepit speciálně
 • základní funkce
 • zaokrouhlování
 • vnořené funkce
 • logické (podmínkové) funkce
 • matematika s podmínkami
 • vyhledávací funkce
  • VLOOKUP
  • HLOOKUP
  • IFERROR
  • INDEX a MATCH
  • CHOOSE
  • INDIRECT
  • SWITCH
 • datové, časové a textové funkce
 • databázové funkce
 • vzorce a funkce pomocí matic

Co všechno dostaneš

 • 84 videotutoriálů,
 • 4,5 hodiny video materialu,
 • certifikát o absolvování kurzu,
 • diskusní fórum,ve kterém na tvé otázky odpovídá lektor kurzu,
 • garance vrácení peněz do 14 dny v případě nespokojenosti s kurzem.
Online kurz Excel 365: funkce a vzorce je možné

Seznam kapitol

Najväčší problém Excelu? Kedy, čo a ako použiť!
Návod, kedy a aký nástroj na riešenie, ktorého problému použiť
Vzorce a výpočty
3. Pokročilé ukotvenie bunky
4. Výpočty s dátumami
5. Výpočty s časom
6. Výpočty z hárka na hárok a ukotvenie
7. Zobrazenie vzorcov
8. Možnosti výpočtov
9. Výpočet DPH
10. Vzorce cez Prilepiť špeciálne
Funkcie - Základné
TABUĽKA - Základné
1. SUM - Súčet
1.1 SUM - Oblasti viaceré
2. AVERAGE - Priemer
3. MAX - Maximum
4. MIN - Minimum
5. COUNT - Počet buniek (číselných)
6. COUNTA - Počet buniek (číselných a techtových)
7. COUNTBLANK - Počet prázdnych buniek
8. LARGE - K-tá najvúčšia hodnota
9. SMALL - K-tá najmenšia hodnota
10. SUBTOTAL - Súčtový riadok
10.1 - SUBTOTAL - Najčastejšia chyba
Funkcie - Zaokrúhľovanie
TABUĽKA - Zaokruhľovacie
1. ROUND - Matematické zaokrúhľovanie
2. ROUNDUP a ROUNDDOWN - Nematematické zaokrúhľovanie
3. Funkcia MROUND, FLOOR a CEILING
4. Zaokrúhľovanie na milióny a pod.
Funkcie - Vnorené
1. Vnorené funkcie - 2 spôsoby, ako ich vytvoriť
Funkcie - Logické (Podmienkové)
1. Funkcia IF - Ak/keď sa splní podmienka
2. Funkcia AND - podmienky "a zároveň" - súčasne splnené všetko
3. Funkcia OR - podmienky "alebo" - aspoň 1 splnená
4. Funkcia IF a AND - viacnásobné podmienky "a zároveň" (vnorená funkcia)
5. Funkcia IF a OR - viacnásobné podmienky "alebo" (vnorená funkcia)
6. Funkcia IF, AND a OR - viacnásobné vnorenie
7. Funkcia IFS - viacnásobné podmienky (iba vo verzii 365 - starších nie)
8. Funkcie - IF, AND a OR - inak :)
Funkcie - Matematika s podmienkami
1. SUMIF - súčet s 1 podmienkou
2. COUNTIF - počet s 1 podmienkou
3. AVERAGEIF - priemer s 1 podmienkou
4. SUMIFS - súčet s viacerými podmienkami
5. AVERAGEIFS - priemer s viacerými podmienkami
6. COUNTIFS - počet s viacerými podmienkami
7. MAXIFS - maximum s podmienkami
8. MINIFS - minimum s podmienkami
9. Podmienky naviazané na bunky
10. FREQUENCY - počet výskytov určitých hodnôt
Funkcie - Vyhľadávacie
1. VLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov
2. HLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov (horizontálne)
3. VLOOKUP - intervaly - vyhľadávanie
4. VLOOKUP - označovanie oblasti - tabuľka + stĺpce
5. VLOOKUP - označovanie oblasti - cez pole názvov
6. IFERROR - Oprava chybných hlásení
7. INDEX a MATCH - pokročilé vyhľadávanie
8. CHOOSE - výber z viacerých možností
9. VLOOKUP vs. INDEX a MATCH
10. VLOOKUP + MATCH - kombinácia
11. INDIRECT - odkazovanie na oblasti
12. SWITCH - Ako alternatíva k IF, VLOOKUP a CHOOSE
13. VLOOKUP bez zdrojovej tabuľky
14. OFFSET - Relatívne adresovanie a oblasti
Funkcie - Súčtové riadky
1. AGGREGATE - súčtové riadky
1.1 Funkcia - AGGREGATE - praktický príklad
Funkcie - Dátumové a časové
1. TODAY a YEARFRAC - aktuálny dátum a počet rokov
2. DAY, MONTH, YEAR, DATE a DATEVALUE
3. NETWORKDAYS - počet pracovných dní
5. HOUR, MINUTE, SECOND, TIME a TIMEVALUE
6. DATEDIF - Výpočty rokov, dní a mesiacov
7. EDATE - dátum +/- počet mesiacov
Funkcie - Textové
1. Funkcia TRIM - odstránenie medzier pred a za textom
2. Funkcia VALUE - konvertuje textové číslo na číslo
3. Funkcia PROPER - prvé písmeno veľké, ostatné malé
4. Funkcia UPPER - všetky písmená veľké
5. Funkcia LOWER - všetky písmená malé
6. Funkcia LEFT - vyberie určitý počet znakov zľava
7. Funkcia RIGHT - vyberie určitý počet znakov sprava
8. Funkcia MID - vyberie zrčitý počet znakov zo "stredu"
9. Funkcia CONCATENATE - spájenie textov a čísiel
10. Funkcia SUBSTITUTE - nahradenie symbolov za iné
11. Funkcia TEXTJOIN - spojenie textov a čísel - ďalšia možnosť
12. Funkcia EXACT - porovnanie 2 textových reťazcov
Funkcie - Databázové
1. Funkcie - DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT a DCOUNTA
2. Funkcia - DGET - ako vybrať/dostať z tabuľky určité dáta
Matice - vzorce a funkcie pomocou matíc
1. Matice - výpočty pomocou matíc
2. Matice - náhrada funkcí - SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF... a databázových funkcíí... DSUM, DAVERAGE...

Hodnocení kurzu

Pozri aj tieto kurzy

Michal Šurina
MS Office, WordPress