Gladiátoři šachu

11h 57m 10s
Čas
10
Kapitol
3
Studenti
-
Hodnocení
Expert
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis kurzu Gladiátoři šachu

Téma těchto videí je tak trochu neobvyklé. Nazvali jsme ji anticky, jmenuje se Gladiátoři.

Šlo nám o to, že tak jako v římském Koloseu spolu zápasili bojovníci z nejrůznějších národů a nejrůznějšími zbraněmi, tak podobně je to iu šachu. Říkali jsme si, že upozorníme na to, že i na té šachovnici někdy vznikají materiálové poměry, které jsou velmi neobvyklé, velmi zajímavé a poučné.

Igor jako konzervativnější a starší pán se držel trošku u země a provede vás rozličnými úskalími souboje jezdce a střelce – což jsou takové nejtypičtější formy nestejného materiálu, který se může na šachovnici vyskytnout.

Já, jako mladší a divočejší vám ukážu takové méně obvyklé poměry, například: dáma proti dvěma věžím, lehká figura proti pěšcům, převahy kvality a podobně.

Věříme, že právě na tomto materiálu se nejen perfektně pobavíte, ale zároveň si tak živě ohmatáte, co ta která figurka dokáže a kdy má některá větší cenu a druhá menší.

Ján Markoš

----------------------

Dobrý den, jmenuji se Igor Stohl, jsem šachový velmistr a společně s dlouholetou slovenskou šachovou jednotkou Jánem Markošem jsme pro posluchače připravili 10 hodin lekcí. Oba budeme mít po 5 hodin. Je to vlastně taková nástavba oproti ostatním online kurzům šachu, které naleznete na tomto webu.

Budeme se věnovat takové problematice, určité nerovnováze na šachovnici. Moje a Janovy video lekce budou v jistém smyslu na sebe navazovat a budeme se snažit ukázat takové složitější formy šachového boje.

Když vzniká na šachovnici řekněme materiální rovnováha, ale přesto nejsou úplně stejné figury na šachovnici. Takovým typickým příkladem je, když dojde k výměně lehkých figur, například. jezdce za střelce. To bude jedno z mých témat.

Dalšími tématy budou, když k těm různým lehkým figurám přibudou těžké figury (dáma + jezdec vs. dáma + střelec, věž + jezdec vs. věž + střelec). Na příkladu jedné velmi bohaté a obsažné partie se budu snažit ukázat i jiné, ještě neobvyklé příklady rovnováhy (ale nestandardní rovnováhy sil). Mým posledním okruhem by mělo být to, jak jedna ze stran právě v případě takové rovnováhy uplatní nějakou menší převahu. Čili půjde o uplatnění minimální převahy.

Je v tom určité protirčení. Pokud je převaha minimální, tak by obránce měl být schopen ubránit se. Ale zase na druhé straně víme, jak je to nepříjemné, tedy pokud máme nevýhodu a soupeř na nás tlačí. Nebo naopak, máme výhodu a snažíme se vyhrát pozici, která je byť jen mírně lepší.
Online kurz Gladiátoři šachu je možné

Seznam kapitol

5 lekcií veľmajstra Stohla
Veža + strelec vs. veža + jazdec – všeobecný úvod & praktické príklady
Dáma + strelec vs. dáma + jazdec – všeobecný úvod & praktické príklady
Neštandardný pomer síl – rôzne formy
Minimálna prevaha a ako ju realizovať (praktické ukážky)
5 lekcií veľmajstra Markoša
Dve veže vs. dáma
Veža vs. jazdec
Veža vs. strelec
Ľahká figúra vs. pešiaci
Veža vs. dve figúry