Matematika pro střední školy IV. - Pravděpodobnost, kombinatorika a statistika

6h 39m 44s
Čas
21
Kapitol
7
Studentů
-
Hodnocení
Začátečník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

V následujících videích ti pomůžeme zvládnout přípravu na maturitu z matematiky. V tomto kurzu se podíváme na pravděpodobnost, kombinatoriku a statistiku. Začneme posloupnostmi a řadami a pokračovat budeme přes aritmetickou až po geometrickou posloupnost. Řekneme si, co je nekonečná řada a co binomická věta. Naučíme tě, kdy je správné použít kombinace, kdy variace a co jsou permutace. Kapitolu zakončíme statistikou a úkoly z finanční matematiky.

Co se naučíš

  • posloupnosti a rady,
  • aritmetická a geometrická posloupnost,
  • kombinatorika,
  • pravděpodobnost,
  • statistika a finanční matematika,
  • další.

Co všechno dostaneš

  • videotutoriály o matematice pro střední školy,
  • moderované diskusní fórum,
  • certifikát o absolvování,
  • garance vrácení peněz do 14 dnů v případě nespokojenosti.
Online kurz Matematika pro střední školy IV. - Pravděpodobnost, kombinatorika a statistika je možné

Seznam kapitol

Matematika pre SŠ - Pravdepodobnosť, kombinatorika a štatistika
1. Postupnosti a rady
2. Aritmetická postupnosť
3. Geometrická postupnosť
4.1. Nekonečné rady
4.2. Binomická veta
4.3. Rovnice s faktoriálmi a kombinačné čísla
5.1. Kombinatorika
5.2. Kombinačné čísla, faktoriály
5.3. Kombinácie, variácie, permutácie - bez opakovania
5.4. Kombinácie, variácie, permutácie - s opakovaním
6.1. Pravdepodobnosť - úvod
6.2. Pravdepodobnosť - riešené príklady
6.3. Pravdepodobnosť - riešené príklady
7.1. Štatistika - úvod
7.2. Štatistika - variabilita, rozptyl, smerodajná odchýlka
7.3. Štatistika - približné čísla
7.4. Štatistika - približné čísla
8.1. Finančná matematika - úvod
8.2. Finančná matematika - riešené príklady
8.3. Finančná matematika - riešené príklady
8.4. Finančná matematika - riešené príklady