React

5h 6m 47s
Čas
39
Kapitol
1 419
Studentů
4.9
Hodnocení
Mírně pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Naučím ťa React. V kurze v Reacte naprogramujem 2 aplikácie. Kurz má 3 časti:

 1. PRINCÍPY REAKTIVITY
 2. REACT
 3. PROGRAMOVANIE CEZ KOMPONENTY
React je JavaScriptová frontendová knižnica na tvorbu UI. Pomáha ti vyrábať používateľské rozhrania, ktoré musia svižne reagovať na vstupy používateľa a prichádzajúce dáta. Predstav si Netflix, Spotify, Discord. UI reaguje na každé ťuknutie, hľadanie, každý JSON zo servera a automaticky sa prekresľuje.

V prvej časti online kurzu ti to ukážem na zjednodušenom príklade. V druhej pôjdem hlbšie a naučím ťa, ako funguje React. V tretej, najväčšej časti kurzu, ťa naučím programovať cez komponenty. Ty si aplikáciu rozbiješ na menšie, samostatné časti. Netflix môže mať komponent pre navigáciu, kategórie, zoznam filmov, konkrétny film. Každý z nich má vlastný výzor, vlastné správanie, vlastné premenné. Kód pre každý komponent môžeš upratať do samostatného adresára a oddeliť ho od zvyšku kódu.

Vďaka tomu je kód appky prehľadnejší a jednoduchšie sa ti nad ním rozmýšľa. Keď vyrábaš komponent pre film, sústredíš sa len naň a nemusíš sa báť, že by zmena v ňom prepísala niečo v inej časti aplikácie. V praxi ti komponenty dovoľujú akoby vymyslieť si a naprogramovať si vlastné HTML elementy.

A okrem toho všetkého ťa naučím aj TypeScript. Pretože prečo nie.

Upozornenie: Videá v tomto kurze sú súčasťou online kurzu React, Angular, Vue (a TypeScript), takže pokiaľ už máš ten kurz zakúpený, tento kurz na React si neobjednávaj.

Čo všetko sa naučíš

 • ako fungujú reaktívne aplikácie,
 • React,
 • JSX - špeciálna syntax pre jazyk JavaScript používaná v Reacte,
 • React router,
 • komponenty v React,
 • TypeScript.

Čo všetko dostaneš

 • 37 videotutoriálov a 5 hodín videí,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • diskusné fórum,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný.
Upozornenie: Videá v tomto kurze sú súčasťou online kurzu React, Angular, Vue (a TypeScript), takže pokiaľ už máš ten kurz zakúpený, tento kurz na React si neobjednávaj.

Seznam kapitol

0 | REAKTIVITA
01 React
02 Ako to bude prebiehať (nastavenia, pluginy, programy)
03 Reaktívne appky | najprv vo VUE
04 PODMIENKY a CYKLY v HTML, SYNCHRONIZÁCIA stavu s UI | vue
05 JSON zo servera, ANIMÁCIE | vue
Tipy, rady a pravidlá pre každý kurz
1 | REACT
06 Class komponent, JSX, stav/state cez setState
07 Robota s FORM-om, iterácia cez POLE
08 Zobraz IF platí, odošli FORM a spracuj dáta
09 setState objekt VS. setState function
10 Nová JSX šablóna, odoslanie ENTERom
11 UPDATE cool, REMOVE dude
12 REF na DOM element, VIRTUAL DOM, JSON, LIFECYCLE metódy
13 CREATE-REACT-APP, react SERVER, ANIMÁCIE
Intermezzo
14 TypeScript (je JavaScript, len viac)
15 KOMPONENTY, čo je komponent a prečo a taktiež ako a ešte raz prečo
16 Druhá appka s iTunes cez KOMPONENTY a v TypeScripte
2 | KOMPONENTY
17 CREATE-REACT-APP s TypeScriptom, iTunes appka
18 Chill video, prejdem SÚBORY APPKY, vyrobím pár KOMPONENTOV
19 React ROUTER
20 Tvoje prvé (lol, lož) FUNCTION KOMPONENTY, podstránky
21 INLINE styles, css-in-js, STYLED COMPONENTS, CSS MODULES
22 REUSABLE CSS rady, JSX opakovačky, podstránky
23 HOOKS API, useState, useEffect, VEDĽAJŠIE EFEKTY
24 Tunes podstránka v TS s HOOKS a cyklom a formom
25 RODIČ a jeho DETI, sub-komponenty
26 KOMUNIKÁCIA komponentov, TOP-DOWN DATA FLOW (teória)
27 KOMUNIKÁCIA cez PROPS od rodiča k decku
28 KOMUNIKÁCIA cez CALLBACK FUNC od decka k rodičovi
29 SINGLE SOURCE OF TRUTH, vytiahni stav do rodiča
30 REDUX (nie)
31 TS INTERFACE, vlastné dátové typy v TS + jeho história
32 useRef odkaz na DOM elementy, OPTIONAL CHAINING, refaktoring
33 LODASH, @types, iTunes api, AXIOS
34 Extract data, Samotvorba Interfacu, OBJECT DESTRUCTURING, typ Song
35 FORMÁTOVANIE výpisov, <TunesSong> komponent
36 useEffect a useMemo hooks
37 KONIEC reactu, ANIMÁCIE, Vue vs React rekap
Dala si React
🎉 KONIEC, WHEEE!

Hodnocení kurzu

Ľubomír V.
Martin Z.

Online kurz React je možné