Andrej Bryndza
Andrej Bryndza
3D modelovanie
Špecializujem sa na prácu s CAD softvérmi a 3D modelovaním najrôznejšieho druhu. Profesionálne sa zaoberám spracovaním a kreslením výkresovej dokumentácie, tvorbou 3D modelov, vizualizácií, konzultáciami a ďalšími službami spojenými s problematikou CAD, 3D a kreslením na počítači. Prevažne ide o stavebníctvo a architektúru. Rád pomôžem s kreslením a modelovaním všetkého čo si len zaumienite :)

Online kurzy