Marek Šurka
Marek Šurka
C++, SQL
Ahojte!   Volám sa Marek, ale prezývajú ma Kamass. Študoval som na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, odbor Rádiolokácia a Rádionavigácia. V súčasnosti pokračujem v doktorandskom štúdiu na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Vzdelávam sa v odbore Robotika a Kybernetika, kde sa úzko špecializujem na priemyselnú komunikáciu prostredníctvom technológie EtherCAT, polohovanie robotov, ultrazvukovú defektoskopiu a vizuálnu kontrolu materiálov spracovaním signálov z laserových snímačov diaľky. Programovaniu som sa začal venovať na strednej škole, kde som sa stretol s programovacím jazykom Turbo Pascal. Taktiež som sa tam venoval programovaniu mikroprocesorov v Assembleri. Mojou doménou je však vyšší programovací jazyk C++, ktorému som sa začal venovať, keď som mal 20 rokov. Okrem kariéry v OSSR, ktorá už našťastie skončila, som vyhľadával vždy pozície programátora C++. Pracoval som v spoločnosti, ktorá sa venovala videniu počítača a pokročilejšiemu spracovaniu obrazu z digitálnych kamier. Okrem toho som sa venoval implementovaniu algoritmov v makroekonomike, ktoré boli založené na regresnej dátovej analýze. V súčasnosti pracujem ako programátor - analytik v spoločnosti, ktorá sa venuje automatizácii a diagnostike. Pracujem na dlhodobom projekte, kde sa venujem robotike a programovaniu priemyselných zváracích robotov. Vyvíjam Frontend aj Backend. Ovládam viacero programovacích jazykov, mojou najsilnejšou stránkou je však C++, C++/CLI a SQL. Ako lektor v tejto škole digitálnych zručností ťa prevediem kurzami jazyka C++ od úplných základov až po zložitejšie techniky, ktoré ti jazyk C++ ponúka.

Online kurzy