Miriam Černá
Miriam Černá
programovanie pre deti
Miriam vyštudovala učiteľstvo predmetov informatika a geografia na Prírodovedeckej fakulte a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. V súčasnosti pôsobí na Spojenej škole Novohradskej v Bratislave.

Online kurzy