Olivia Pace
Olivia Pace
Súkromná lektorka angličtiny
Olivia je bilingválne hovoriaca native speaker anglického a slovenského jazyka. Aktuálne pôsobí ako súkromná online lektorka angličtiny a učiteľka v súkromnej anglickej MŠ. Doposiaľ žila a študovala striedavo v UK a SR, vďaka čomu nadobudla svoje jazykové vedomosti cez výchovu a život samotný. Už od mladého veku ju zaujímajú jazyky, najmä však akvizícia novej, sofistikovanej slovnej zásoby a ako sa dajú neustále vylepšovať už nadobudnuté jazykové vedomosti.  V súčasnosti si doplnila svoje vzdelanie kurzom TEFL (Teaching English as a Foreign Language) a zameriava sa na holistický prístup výučby cudzieho jazyka pomocou autentického obsahu a konverzácie. 

Online kurzy

Online kurz Psychologie učení se jazyků

Psychologie učení se jazyků

Jak začít účinně přistupovat k učení nejen cizího jazyka.
-
Zobrazit kurz
Online kurz Úvod do angličtiny

Úvod do angličtiny

Nauč se úplné základy anglického jazyka a 150 nejfrekventovanějších slov.
-
Zobrazit kurz