Peter Sloboda
Peter Sloboda
Android
Peter vyštudoval bakalára na UKF v Nitre odbor Aplikovaná Informatika a popri externom štúdiu na Ekonomickej univerzite v odbore Hospodárska informatika začal v roku 2008 pracovať pre švajčiarsku firmu SAF (teraz už súčasť SAP) ako Java developer. Od roku 2011 pracuje v slovenskej firme Seges ako Java developer. Peter sa venuje najmä vývoju webových aplikácií postavených na GWT, ale pracuje so všetkými vrstvami od klienta až po databázu. Má tiež vlastnú firmu, v ktorej sa venuje tvorbe mobilných aplikácií najmä pre platformu Android, ale má skúsenosti aj s vývojom aplikácií pre platformu iOS.

Online kurzy