Tomáš Kramár
Tomáš Kramár
Databázy, Ruby
Tomáš sa programovaniu venuje od detstva, za ten čas skúsil množstvo jazykov a platforiem, od Assembleru až po Ruby, kde na chvíľu aj zostal. Tomáš je spoločníkom vo firme minio, v ktorej pracujú na zaujímavých webových aplikáciách, napríklad otvorenezmluvy.sk, alebo govdata.sk. Tomáš absolvoval Fakultu informatiky a informačných technológií STU a dodnes tam učí kurzy zamerané na webové technológie a databázové systémy.

Online kurzy