Tomáš Majer
Tomáš Majer
IT projektový manažment
Tomáš sa web developmentu venuje viac ako 10 rokov. Počas tohto obdobia pracoval 8 rokov vo firme MONOGRAM, kde začínal ako prvý zamestnanec a zažil nárast technologickej firmy z jedného človeka na 80 zamestnancov. Väčšinu času pracoval v tíme, kde bolo jeho úlohou viesť programátorov ako team leader, navrhovanie architektúry pre nové projekty, najímanie nových programátorov a rovnako pomoc oddeleniam ako sales a marketing pri odhadoch a spracovávaní nových výziev. Aktuálne sa venuje viacerým projektom a pomáha slovenským startupom s rozbehnutím a naštartovaním development tímu.

Online kurzy