JavaScript Dobrodružství 2

4h 8min
Čas
22
Kapitol
Kids
Kategorie
-
Hodnocení
Mírně pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis kurzu

Programujeme v populárnom jazyku JavaScript. Ten sa využíva na tvorbu moderných webových aplikácií. Na výučbu používame voľne dostupnú knižnicu p5.sj. Tá je určená na kreatívne programovanie a je teda vhodná pre začiatočníkov. Nemusíte si nič sťahovať. Budeme programovať priamo v editore na webovej stránke. Okrem neho sa tu nachádza aj interaktívna knižnica príkazov.
Nadväzujeme na kurz JavaScript – začiatok dobrodružstva. Pokračujeme preberaním ďalších konceptov a zaujímavých príkladov. Vo  videách celý postup a príkazy vysvetľujem. Dôležité však je, aby ste si pamätali, akým spôsobom píšeme kód alebo špeciálne znaky.

Programátorské koncepty

Budeme preberať nové programátorské koncepty a JavaScript príkazy:
 • príkazom vertex nakreslíme vlastné útvary,
 • podmienkou if sa budeme pýtať na polohu myšky, hodnoty premenných alebo okraje obrazovky,
 • vysvetlíme si aj vetvenie podmienok if else,
 • vytvoríme tlačidlá button,
 • budeme pracovať s textom a dokonca budeme uvádzať vlastný text input,
 • počítaním snímok frameCount nastavíme časovanie projektu,
 • budeme sa podrobnejšie venovať cyklom for a riadiacej premennej,
 • zoznámime sa s vnorenými cyklami, kde opakujeme viaceré opakovania.

Témy

Nové vedomosti si vyskúšame na zaujímavých príkladoch:
 • z náhodných čiar nasimulujeme šetrič obrazovky,
 • vytvoríme jednoduché animácie ako pohyblivý hadík alebo hniezdny prach,
 • naprogramujeme jednoduchú hru Clicker, kde klikaním na tlačidlá získame body, za tie si odomykáme nové možnosti,
 • zo štvorčekov poskladáme pyramídy alebo vyplníme nimi celú obrazovku.

Pre koho je kurz určený

Kurz nadväzuje na kurz JavaScript - začiatok dobrodružstva. Je určený pre mierne pokročilých začiatočníkov, ktorý majú v JavaScripte („textovom“ programovaní) zopár príkladov za sebou.
Potrebujete vedieť písať syntax kódu. Ovládať kde sa na klávesnici nachádzajú špeciálne znaky ako napríklad () [] %= ;
Kurz je určený pre tých, ktorí sa chcú posunúť z detských programovacích prostredí ďalej. Skúsenosti s programovaním, napríklad v prostredí Scratch, sú určite výhodou. Nebojte sa. Budeme postupovať po malých krokoch. Všetko podstatné si dôkladne vysvetlíme.

Obsah online kurzu

Každé video sa venuje samostatnému príkladu. Viaceré videá sa venujú jednej téme. Tie na seba postupne nadväzujú. Dôležité je preto sledovať videá postupne. Hlavné témy sú doplnené bonusovými videami, kde sú zaujímavé nápady.

Online kurz JavaScript Dobrodružství 2 je možné

Seznam kapitol

JS Dobrodružstvá 2
Dostupné v ukázce kurzu
2 Vertex: Úvod
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3 Vertex: Hviezdy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4 Podmienka: if mouseXY
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5 Podmienka: if random XY
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
6 Podmienka: if else
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
7 Podmienka: Odraz sa od okraja
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
8 Podmienka: if keyIsDown
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
9 Hviezdny prach
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
10 Text a frameCount
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
11 Animácia: Hadík 1
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12 Animácia: Hadík 2
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
13 Button: Tlačidlo
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
14 Button: Kreslíme tvary
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15 Jednoduchá hra: Clicker
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
16 Input: Ahoj Matúš!
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
17 Kalkulačka
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
18 Cyklus: Pyramída
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
19 Cyklus: Riadaca premenná
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
20 Cyklus Kaleidoskop
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
21 Kachličkovanie 1
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
22 Kachličkovanie 2
Dostupné pouze po zakoupení přístupu

Podívej se i na tyto kurzy

Ľuboš Jaroš Ľuboš Jaroš
Programovanie pre deti
21 Online kurzů
0 Příspěvků
Přejít na kanál

Akce! Získej předplatné za 999Kč na měsíc

Získej přístup do největší nabídky online kurzů na trhu, nyní v super akci.