Node.js základy

4h 40min
Čas
51
Kapitol
Programování
Kategorie
-
Hodnocení
Mírně pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu Node.js základy

Online kurz "Začínáme s REST API serverem: Node.js a Express" je navržen pro začátečníky, kteří mají alespoň základní znalosti programování v JavaScriptu a chtějí se naučit vytvářet REST API servery pomocí Node.js a Express.

V úvodu kurzu vám představím základní pojmy z webového vývoje, rozdíly mezi front-end a back-end vývojem a co je to Node.js. Naučíme se nainstalovat Node.js a Visual Studio Code, což jsou nástroje potřebné pro vývoj našeho serveru.

Následující modul kurzu Node.js a Express je věnován opakování základů JavaScriptu. Seznámíme se se základní syntaxí, proměnnými, podmínkami, cykly, funkcemi, logickými operátory, poli, objekty, destructuringem, operátory spread a rest, string template literaly a asynchronním kódem (callback, promises, async/await).

Třetí modul kurzu se věnuje základům Node.js a Express.js. Spustíme první soubor v Node.js, seznámíme se s moduly a vytvoříme jednoduchý server s Express.js. Naučíme se používat NPM (Node Package Manager), instalovat balíčky jako nodemon a express.js a porozumíme základům objektů Request a Response v Express.js. Modul zakončíme praktickými úkoly a řešeními.

Ve čtvrtém modulu se zaměříme na tvorbu REST API. Rozebereme si HTTP metody, co je to REST API, a jak správně používat HTTP status kódy a hlavičky. Budeme testovat naše API pomocí Postmanu a vytvářet různé typy requestů jako POST, DELETE a PATCH. Naučíme se o modularitě kódu v Node.js a využijeme Express Router pro lepší organizaci našeho kódu.

Kurz Node.js a Express zakončíme pokročilejšími možnostmi Express serveru. Prozkoumáme koncept middleware, vytvoříme vlastní middleware funkce a naučíme se pracovat s environmentálními proměnnými pomocí balíčku dotenv. Budeme používat externí API s pomocí axios, validovat data pomocí Joi a zajistíme naši aplikaci proti CORS problémům.

Nebude chybět ani praktická část, kde budete mít příležitost cvičit a aplikovat naučené koncepty. Věřím, že se vám kurz Node.js a Express bude líbit a odnesete si z něj nejen nové znalosti, ale také chuť dále objevovat svět Node.js a Express!

Co všechno získáš s kurzem Node.js základy

  • videotutoriály o Node.js a Express,
  • moderované diskusní fórum,
  • certifikát o absolvování kurzu Node.js a Express: základy tvorby REST API serveru,
  • garance vrácení peněz do 14 dnů v případě nespokojenosti s kurzem.

Seznam kapitol

1 Úvod a inštalácia
1.1 Front-end vs back-end vývoj
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
1.2 Čo je Node.js?
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
1.3 Inštalácia: Node.js & VS Code
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2 Opakovanie JavaScriptu (Voliteľné)
2.1 Základná syntax: premenné
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.2 Základná syntax: podmienky a cykly
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.3 Arrow funkcie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.4 Logické operátory
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.5 Polia a objekty
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.6 Destructuring: Rozbaľovanie dát
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.7 Spread | Rest operátor
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.8 String template literal
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.9 Asynchrónny kód: Callback & Promises
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.10 Asynchrónny kód: async/await
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3 Základy Node.js a vývoja servera s Express.js
3.1 Spúšťanie Node.js súborov alias "Hello world"
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.2 Moduly v Node
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.3 FS Modul - vytváranie adresára a súborov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.4 NPM & Package.json
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.5 Inštalácia iných balíčkov (express.js & nodemon)
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.6 Čo je Express.js?
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.7 Náš prvý server s Express.js
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.8 Základy objektu Request
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.9 Základy objektu Response
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.10 Základy Routingu: rozdielne odpovede podľa cesty
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.11 Premenná v URL adrese
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.12 Využitie Query Parametrov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.13 Automatický reštart s balíčkom Nodemon
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.14 Čas na prax - zadanie úlohy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.15 Vysvetlenie riešenia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4 Vytváranie REST API
4.1 Rozdelenie HTTP metód
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.2 Čo je REST API?
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.3 HTTP status kódy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.4 HTTP hlavičky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.5 Testovanie s Postmanom
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.6 POST request
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.7 Formátovanie kódu vo VS Code
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.8 Generovanie ID s balíčkom UUID
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.9 DELETE request
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.10 PATCH request
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.11 Modularita v Node.js: module.exports & require()
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.12 Express Router
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.13.1 Usporiadanie kódu (časť 1)
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.13.2 Usporiadanie kódu (časť 2)
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.13.3 Usporiadanie kódu (časť 3)
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.14 Čas na prax - zadanie úlohy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.15 Vysvetlenie riešenia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5 Express server: Ďalšie možnosti
5.1 Middleware: úvod a využitie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.2 Vlastný middleware
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.3 ENV premenné s balíčkom dotenv
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.4 Použitie externého API pomocou axios
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.5 Validácia dát: Joi
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.6 CORS a záver
Dostupné pouze po zakoupení přístupu

Podívej se i na tyto kurzy

Mária Sejnová Mária Sejnová
Full Stack Developer
2 Online kurzů
1 Příspěvků
Přejít na kanál

Rekvalifikovat se dnes může každý

Ať už jsi zaměstnaný, OSVČ nebo teprve hledáš práci, jsi tu správně. Nakopni svou kariéru pomocí vzdělávacího programu v oboru, který tě zajímá.