Nebo objednat jen tento kurz za 1 299,00 Kč

Microsoft Access

2h 46m 19s
Čas
48
Kapitol
785
Studentů
4.9
Hodnocení
Začátečník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Aplikace Microsoft Access slouží k vytváření databází. Umožňuje v podstatě komukoliv jednoduše spravovat a upravovat databázi. Je vhodný pro použití od malých projektů až po použití ve velkých firmách a je navíc velmi přehledný. 

V   tomto online kurzu Microsoft Access najdeš videotutoriály a znalosti zaměřené na teorii o   databázích a   databázových systémech, pravidlech normalizace, vysvětlenou 1 až 3 normální formu a následně vztahy mezi tabulkami. Zbývající část kurzu je věnována příkladům a ukázkám tvorby databázového systému v aplikaci Access a jeho funkcionalitu. 

Online kurz Microsoft Access je určen pro všechny, kteří nemají předchozí znalost s prací s programem Access a  je skvělou volbou, pokud se chceš naučit v Accessu vytvářet a používat databáze, exportovat a importovat data. Návrh vlastní  databáze spolu s poptávkami a jednoduchými formuláři zvládnete po tomto kurzu levou zadní.

Co se v kurzu naučíš 

 • tvorbu tabulek a   jejich možnosti, 
 • relace a   zajištění referenční integrity, 
 • dotazy (výběrové, vytvářecí, připojovací, parametrické, odstřel, aktualizační, křížové ...), 
 • prácovat s formuláři a jejich možnosti využití,   
 • sestavy,   
 • funkce,   
 • import a export dat, 
 • tvorbu maker. 

Co všechno dostaneš 

 • součástí kurzu je PDF literatura + databázové soubory, 
 • certifikát o absolvování kurzu,
 • garance vrácení peněz, pokud s kurzem nebudeš spokojený.
Online kurz Microsoft Access je možné

Seznam kapitol

Materiály
PDF + Podklady
Dostupné len po zakúpení prístupu
Základné teoretické znalosti
1. Čo je to ACCESS a Relačná databáza
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. ACCESS vs. Excel - výhody / nevýhody - kedy použiť ACCESS?
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Podmienky databázového systému
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Príprava a návrh databázy - Normalizácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Normalizácia databáz a normálne formy
1. Prvá normálna forma - 1NF
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Druhá normálna forma - 2NF
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Tretia normálna forma - 3NF
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vzťahy
1. Vzťah 1:N
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Vzťah M:N
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Vzťah 1:1
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza a objekty v databáze
1. Objekty v programe ACCESS
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Vytvorenie prvej databázy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Tabuľky a ich možnosti
1. Vytvorenie prvej tabuľky
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Dátové typy
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Dodatočné nastavenia a vlastností dátových typov
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Vypočítavané pole
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Formáty dátových typov
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Základné možnosti / funkcionalita tabuliek
Dostupné len po zakúpení prístupu
Relácie medzi tabuľkami
1. Relácie medzi tabuľka a Referenčná integrita
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dotazy
1. Dotazy - vysvetlenie + aké možnosti ACCESS ponúka
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Dotazy - Výberový - Čo to je
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Dotazy - Výberový - Ďalšia funkcionalita
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Dotazy - Výberový - AND a OR kritériá
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Dotazy - Výberový - Začína na a Dátumy
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Dotazy - Výberový - Parametrický
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Dotazy - Výberový - Vytvorenie nového stĺpca so vzorcami
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Dotazy - Výberový - Zoskupovanie a Agregačné funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Dotazy - Vytvárací - Vytvorenie novej tabuľky z dotazu
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Dotaz - Pripájací
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Dotaz - Odstraňovací
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. Dotaz - Aktualizačný
Dostupné len po zakúpení prístupu
13. Dotaz - Krížový
Dostupné len po zakúpení prístupu
Formuláre
1. Formuláre - Vytvorenie automatického dotazu
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Formuláre - Vlastné - Podformuláre a prepojenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Formuláre - Pridanie polí a ovládacích prvkov
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Formuláre - Vlastnosti a nastavenia pre prvky
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Formuláre - Tlačidlá akcie + Vytvorenie vlastného menu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zostavy
1. Vytvorenie automatickej zostavy
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Vytvorenie zostavy cez sprievodcu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Funkcie
1. IIF - Podmienky v Access
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Úpravy formátov
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Textové - UCase
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Dátumové - Date vo formulári
Dostupné len po zakúpení prístupu
Import a Export dát
1. Import údajov - svojpomocne
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Import údajov cez nástroj Importovať
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Export údajov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Makrá
1. Vytvorenie makier a priradenie k tlačidlu
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnocení kurzu

Pozri aj tieto kurzy

Michal Šurina
MS Office, WordPress