Právo

Získejte právní know-how pro online svět. Nauč se základy internetového práva, právní aspekty e-obchodu a dodržování online regulací.

Online kurzy Právo v podnikáníPrávo v podnikání zahrnuje právní předpisy a pravidla, které se vztahují na obchodní činnosti, podnikatelské subjekty a jejich vztahy se zákazníky, zaměstnanci a dalšími subjekty. Naše online kurzy právo v podnikání poskytují podnikatelům, manažerům a právníkům důležité znalosti k zajištění právní souladu a efektivní řízení podniků.

Získejte právní know-how pro online svět. Nauč se základy internetového práva, právní aspekty e-obchodu a dodržování online regulací.


Co se naučíte v online kurzech právo v podnikáníV našich online kurzech právo v podnikání se naučíte:

 • Základy obchodního práva: Pochopení základních principů obchodního práva, včetně typů obchodních společností, jejich založení, správy a řízení.
 • Smluvní právo: Získáte znalosti o tvorbě, analýze a řízení obchodních smluv, včetně řešení sporů a dodržování smluvních závazků.
 • Pracovní právo: Naučíte se o právních aspektech zaměstnaneckých vztahů, včetně pracovních smluv, pracovního práva a řešení pracovních sporů.
 • Daňové právo: Pochopíte základní principy daňového práva a jeho aplikaci v podnikatelském prostředí, včetně daňového plánování a dodržování daňových předpisů.
 • Ochrana spotřebitele: Naučíte se o právních předpisech týkajících se ochrany spotřebitelů, včetně reklamací, záruk a ochrany osobních údajů.
 • Duševní vlastnictví: Získáte znalosti o ochraně duševního vlastnictví, včetně patentů, ochranných známek, autorských práv a obchodních tajemství.
 • Mezinárodní obchodní právo: Seznámíte se s právními předpisy a normami, které ovlivňují mezinárodní obchodní vztahy a transakce.
 • Řešení obchodních sporů: Techniky a postupy pro efektivní řešení obchodních sporů prostřednictvím mediace, arbitráže a soudních řízení.


Pro koho jsou kurzy Právo v podnikání určenyNaše kurzy právo v podnikání jsou určeny pro:

 • Podnikatele a startupy: Ty, kteří chtějí získat právní znalosti a dovednosti k řízení a rozvoj svých podnikatelských aktivit.
 • Manažery a ředitele: Profesionály, kteří potřebují pochopit právní aspekty řízení společností a zajistit soulad s právními předpisy.
 • Právníky a konzultanty: Odborníky, kteří se specializují na obchodní právo a potřebují aktuální informace a praktické dovednosti pro poskytování právních služeb.
 • Účetní a finanční manažery: Ty, kteří se zabývají finančními a daňovými aspekty podnikání a potřebují právní znalosti k řízení finančních rizik.
 • Studenty právnických fakult: Ty, kteří se připravují na kariéru v oblasti obchodního práva a chtějí získat praktické zkušenosti a znalosti.
 • Veřejnost: Všechny, kteří mají zájem získat právní znalosti a dovednosti pro své osobní nebo profesionální potřeby v oblasti podnikání.


Přihlaste se do našich online kurzů právo v podnikání a získejte znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu řízení podnikání v souladu s právními předpisy. Naše kurzy vám poskytnou praktické návody, aktuální informace a osvědčené techniky, které vás připraví na úspěch v podnikatelském světě.