Zpět na blog
Tipy a triky

Co je motivace a jak se motivovat k hubnutí, cvičení či učení

Tím Skillmea
06.03.2024
16 minut čtení
Co je motivace a jak se motivovat k hubnutí, cvičení či učení
Vnitřní naplnění, spokojenost a štěstí, úspěch v životě a ani splnění cílů nelze dosáhnout bez motivace. Motivace je vnitřní oheň, který nám pomáhá zdolávat překážky na cestě do cíle.

Nastavíte si budík brzy ráno, abyste se mohli věnovat ranním rituálům, cvičení či plánování si celého dne, ale spíte dál? Pociťujete frustraci z faldíků na svém břiše, ale nemáte dostatečnou motivaci k tomu, abyste pravidelně cvičili a jedli zdravě? Toužíte odcestovat do zahraničí, ale vaše angličtina není stále na dostatečné úrovni kvůli neschopnosti dokončit byť jen jeden kurz?

Pokud jste na některou z předchozích otázek odpověděli kladně, máte problém. Chybí vám motivace. Avšak problémy jsou k tomu, aby se řešily. Nabízíme vám několik důležitých informací o tom, co je motivace i jak se namotivovat a dosáhnout každého cíle, který si stanovíte.

Co je motivace a jak funguje?

Motivaci můžeme označit za vnitřní sílu, oheň v našem nitru či hnací motor, který pozitivně ovlivňuje naše chování a pohání nás k vykonávání činností vedoucích ke splnění cíle. Podíváme-li se na obecné definice, pak je motivace ochota něco udělat.

Motivování je jedním z klíčů k úspěchu a spokojenosti v životě. Pomáhá nám zdolávat výzvy a překážky, vnitřně růst a stávat se co nejlepší verzí sebe samých.

Motivace většinou vychází z neuspokojených potřeb. Za zmínku v tomto směru stojí Maslowova teorie potřeb, která pomáhá lépe pochopit nejen motivaci, ale také vlastní chování a chování lidí kolem nás. Maslow rozděluje potřeby na fyziologické, potřeby bezpečí, potřeby lásky a sounáležitosti. To jsou tzv. nižší potřeby. Mezi vyšší potřeby patří potřeby sebeúcty, úspěchu a respektu a potřeby seberealizace. Americký psycholog byl přesvědčen o tom, že posun z nižší úrovně potřeb do vyšší se děje jen tehdy, když jsou uspokojeny nižší potřeby.

Jaké jsou různé typy motivace?

Rozlišujeme dva druhy motivace. Vnější motivace, jak napovídá název, pochází z vnějších faktorů, jako je uznání, obdiv, tlak zvenčí, strach či peníze. Zřejmě správně tušíte, že vnější motivace rychle vyprchá a obvykle trvá jen krátkou dobu.

Naopak, vnitřní motivace se zrodí v našem nitru. Je založena na našich touhách, hodnotách a cílech. Jedná se o trvalou a silnou formu motivace, vedoucí k autentickému a dlouhodobému štěstí.

Kromě druhů motivace rozlišujeme také typy motivace:

 • Kompetenční motivace, nebo motivace k učení, je o tom, že lidi ve větší míře motivuje samotný proces jako odměna na jeho konci. Pokud například toužíte po povýšení, protože se naučíte spoustu nových věcí, a ne kvůli vyššímu platu, vaše motivace je kompetenční. To znamená, že relevantní dovednosti jsou pro vás cennější než peníze.
 • Postojová motivace je o touze změnit způsob myšlení nebo cítění u sebe i u druhých. Například pokud vám jako manažerovi ve firmě dělá radost pomáhat svým podřízeným růst a být úspěšnými, jste součástí motivace postoje.
 • Motivace k úspěchu je o touze dosáhnout stanoveného cíle, přičemž nemusí jít vysloveně o odměnu s tím spojenou. Chcete vybudovat podnik světové úrovně, ale peníze nejsou váš cíl? Jedná se o motivaci k úspěchu.
 • Kreativní motivace je o tom, že vás pohání kreativita nebo vrozené úsilí o kreativní vyjádření. Jde například o motivaci napsat knihu, naučit se hrát na klavír či vytvořit zajímavý produkt.
 • Fyziologická motivace je založena na vnitřní síle, která se nedá vysvětlit a je často mimo kontrolu.

Faktory ovlivňující motivaci

Než se podíváme na to, jak se motivovat, posvítíme si na faktory motivace. Motivační faktory jsou důležitým aspektem ovlivňujícím dosahování cílů. Může jít, například o víru v sebe sama a své schopnosti, vnitřní motivaci i vnější faktory (odměny a uznání ostatních). Nelze opomenout prostředí, které náš růst podporuje, nebo naopak degraduje.

Jako příklad můžeme uvést faktory motivace zaměstnance. O které jde?
 • Důležitou roli v motivaci hrají nadřízení. Ve společnosti s demokratickým stylem řízení budou mít zaměstnanci zřejmě větší motivaci než ve firmě s autokratickým manažerem.
 • Důležité je i uznání a ocenění.
 • Zaměstnanci, kteří znají smysl a účel své práce, jsou motivováni více.
 • Pozitivní firemní kultura se smyslem pro týmovou práci, rovnost zaměstnanců či vzájemný respekt a soucit podporují motivaci.
 • Růst a profesní rozvoj také ovlivňují motivaci.
 • Opomenout v tomto směru nelze možnost kariérního růstu, finanční výhody, flexibilní pracovní doba, hrdost na svou práci a dosažené výsledky, otevřenou komunikaci, jistotu zaměstnání a pozitivní pracovní prostředí.

Faktory motivace v osobním životě mohou být různé. Za zmínku stojí, například nezávislost. Lidé se snaží o nezávislost v životě i myšlení a nebojí se jít proti proudu. Jednoduše nefungují na autopilota, ale poslouchají svůj vnitřní hlas a řídí se intuicí. Opomenout nelze vztahy a sounáležitost, protože jsme společenské tvory, potřebujeme být druhými přijati a respektováni.

Avšak mezi motivační faktory může patřit i stálost v životě, tedy schopnost předvídat a mít do určité míry záležitosti pod kontrolou. Naopak, jejím protikladem je změna, která nám umožňuje vnitřně růst, zlepšovat se a také prožívat naplnění. Důležitý je samozřejmě i rozvoj, přičemž jde o seberozvoj, profesní vzdělávání a pod.

Jak se motivovat k učení, cvičení, hubnutí nebo čemukoli, co chcete dělat?

K tomu, abychom v sobě našli motivaci, ideálně vnitřní, je nezbytné znát sami sebe. Podívat se do svého nitra a zjistit, co nás činí šťastnými, vnitřně nás naplňuje a je pro nás důležité.

Samozřejmě potřebujeme mít nastavené cíle i strategie, jak jich dosáhnout. Počítat s tím, že cesta do vytouženého cíle je vydlážděna vytrvalostí a trpělivostí a samozřejmě posetá překážkami.

Hledáte odpovědi na to, jak se motivovat ke cvičení, nebo v čem spočívá motivace k učení? Prozradíme vám, jak se motivovat k hubnutí a čemukoli, čeho chcete dosáhnout. Co je nevyhnutelné?
Reálné, přesné a jasně stanovené cíle s časovým ohraničením jsou klíčové pro jejich dosažení. Ať už jde o pracovní projekty nebo osobní vize jako hubnutí.

Zadejte si reálný, přesný a jasný cíl s časovým ohraničením


Snad jedním z nejdůležitějších klíčů k motivaci je cíl, který musí být reálný. Chcete-li zhubnout, je nesplnitelné dát si za cíl shodit 30 kilo za dva měsíce. Naopak, zhubnout měsíčně 3 až 5 kilo je reálný cíl, který je navíc i přesný a časově ohraničený. 

To znamená, že při stanovování cílů myslete na své kvality i limity. Buďte realisté. V opačném případě vás čeká selhání a frustrace. Samozřejmě, váš cíl by měla vycházet z vnitřní motivace. Například v případě hubnutí vám musí jít o své zdraví, vytvarované tělo, zvýšení sebevědomí a míry sebelásky. Nezačínejte hubnout proto, že vás do toho tlačí okolí.

Bez strategie k dosažení cíle to nepůjde

Máte-li stanovený cíl, je třeba najít způsob, jak jej dosáhnout. I v tomto směru vsaďte na malé změny. Kráčejte k cíli trpělivě a po malých krocích. Pokud si strategii neumíte nastavit sami, požádejte o pomoc kouče, mentora, fitness trenéra či výživového poradce. Kromě toho vás potáhnou v obdobích, kdy bude vaše motivace pokulhávat.

Častým sabotérem nesplnění stanovených cílů je prokrastinace. Porazit ji můžete několika způsoby, jako například plánováním denních aktivit, odstraněním rušivých vlivů z pracovního prostředí a dopřáním si dostatečného času pro sebe.

Využívejte sílu vizualizace a pozitivních afirmací

Možná jste od svých rodičů poslouchali, že jste k ničemu. Ve škole vám říkali, že nikdy ničeho nedosáhnete. Od svých rodičů jste v útlém dětství probrali vzorce chování, které vás limitují, a tedy i brání v dosahování cílů a naplnění potenciálu vašeho života.

Dobrou zprávou je, že limitujících přesvědčení se můžete zbavit přeprogramováním svého podvědomí. To znamená, že dosažení cíle i motivaci podpoříte, například vizualizací a pozitivními afirmacemi.

Vizualizace je o tom, že si představíte, jak se budete cítit, když dosáhnete svého cíle. Nezapomeňte zapojit všechny smysly a vizualizovat do nejmenších detailů. Řešením může být i nástěnka vizí, na které například prostřednictvím obrázků zhmotníte svůj cíl.

Pozitivní afirmace
jsou zase pozitivní tvrzení, která si budete pravidelně opakovat, ideální několikrát denně. Dejte si je na lednici nebo plochu počítače, případně je napište na papírky a ty rozvěšte po celém bytě.
Dejte si pozitivní afirmace na chladničku nebo plochu počítače, případně je napište na papírky a ty rozvěšte po celém bytě

Každý den udělejte něco pro splnění svého cíle

Říká se, že pomalu dál zajdeš. Platí to i pro dosažení cílů a udržení přiměřené dávky motivace. Pokud si svůj cíl „rozkouskujete“ na malé kroky a každý den se pohnete o kousek vpřed, je více než pravděpodobné, že dojedete do cíle.

Například si stanovte, že každý den ráno vstanete o 15 minut dříve a zacvičíte si. Nebo se při pití ranní kávy budete věnovat plánování svého dne.

Motivaci k učení podpoříte změnou prostředí

Podle studie v časopise Nature Neuroscience můžete motivaci k učení či práci podpořit i změnou prostředí. Odborníci jsou přesvědčeni o tom, že právě rozmanitost a nové podněty mohou podpořit motivaci.

Jednou z možností je, že se přesunete učit a pracovat do nového prostoru, kterým může být park, les či kavárna. Pokud vám tato strategie nevyhovuje, zkuste pracovní prostor trochu změnit. Někdy stačí přidat trochu zeleně, zavěsit na zeď nový obraz nebo přemístit nábytek.

Za vyzkoušení stojí také aromaterapie. Kvalitní esenciální oleje z citrusových plodů či máty mohou mít pozitivní účinky na motivaci.

Obklopujte se pozitivně naladěnými a motivovanými lidmi

Říká se, že jsme průměrem pěti lidí, se kterými trávíme nejvíce času. Využijte tuto informaci ve svůj prospěch, protože vám pomůže zůstat motivovanými a pozitivně naladěnými.

Jak se namotivovat ke cvičení? Tak například si najděte sparing partnera, se kterým se budete vzájemně podporovat i v obdobích, kdy bude vaše motivace pokulhávat.

Využijte kurzy pro seberozvoj

Cestou k získání a udržení motivace jsou také kurzy s profesionály. V naší nabídce naleznete pestrou paletu online kurzů zaměřených na seberozvoj. Chcete být produktivnější? V tom případě věnujte pozornost online kurzům ke zvýšení produktivity.

Jak si udržet motivaci?

Motivace vám pomůže dosáhnout stanovených cílů, řešit problémy, změnit nefunkční vzorce chování, zvládnout výzvy a chopit se příležitostí. Na začátku bývá motivace velká, avšak klíčem k úspěchu je udržet si ji. Co pomáhá?

Připomínejte si svůj cíl i strategii pro jeho dosažení prostřednictvím deníku nebo připomínek v mobilní aplikaci. Dalším účinným způsobem v tomto směru může být všímavost, která udržuje mysl v přítomnosti, uvolnění a soustředěnosti. Vhodnou volbou je i odměna za dosažené dílčí výsledky.

Samozřejmě je důležité neustále přehodnocovat své cíle a nastavovat si nové. Nezapomeňte si připomínat to své „proč“. To znamená, proč chcete dosáhnout daného cíle.

Rychlé tipy na konec, jak být stále motivován

Motivace je hnací motor, který vás posouvá vpřed. Tady je shrnutí několika tipů, jak být stále motivován.

 • Zadejte si přesný, jasný, reálný a časově ohraničený cíl.
 • Určete si strategii k jeho dosažení.
 • Denně praktikujte vizualizaci a pozitivní afirmace.
 • Věnujte se rituálu vděčnosti, díky kterému si do života přitáhnete ještě více toho, za co pociťujete vděčnost.
 • Každý den udělejte něco pro splnění svého cíle.
 • Změňte prostředí.
 • Najděte si kouče nebo mentora a obklopte se motivovanými lidmi.

Tím Skillmea
🥇 Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku.
Na našom webe nájdeš viac ako 300 rôznych videokurzov z oblastí ako programovanie, tvorba hier, testovanie softwaru, grafika, UX dizajn, online marketing, MS Office a pod. 
Vyber si kurz, ktorý ťa posunie vpred ⏩

Mohlo by tě zajímat

Jak začít podnikat?
Tipy a triky
07.02.2024
Skillmea

Jak začít podnikat?

Sníte o tom, že budete sami sobě pánem? Máte zaměstnání, které vás ubíjí nebo jste bez práce? Přečtěte si, jak začít podnikat a přežít vzrušující dobrodružství, protože iv tomto směru hraje obrovskou roli nastavení mysli. Proč chtít začít podnikat?Vlastní podnikání je pro mnohé sen a sny jsou k tomu, aby se plnily. Důvodů, proč začít s podnikáním, je několik. Snad jedním z těch nejčastějších argumentů je, že život je příliš krátký na to, abyste ho strávili v zaměstnání, které vás ubíjí. Podnikání vám nabízí úžasný prostor pro seberozvoj, zapojení kreativity a fantazie. Samozřejmě, opomenout nelze svobodu a také postupné získání finanční nezávislosti. Podnikání má ovšem i vyšší smysl. Faktem je, že svět můžete změnit jen tak, že změníte sebe. K tomu můžete přispět také tím, že budete podnikat v tom, v čem vidíte smysl. Tím pádem přispějete k tomu, že svět se stane krásnějším místem.  Výhody podnikáníPokud stále váháte nad tím, zda se úspěšné podnikání může týkat i vás, přečtěte si další argumenty, proč začít podnikat. Co vám podnikání přinese? • Nezávislost a svoboda je jedním z top důvodů, proč začít podnikat. Podnikání je o příležitosti stanovit si vlastní cíle a způsoby, jak jich dosáhnout. V závislosti na typu podnikání získáte flexibilitu v nastavení pracovní doby a stáváte sami sobě pány, tedy žádné příkazy shora od nadřízených nehrozí. • Podnikání vám dává mnohem větší šanci, abyste získali finanční nezávislost. Je to tím, že výši svého příjmu máte ve vlastních rukou. S dobrým byznys plánem máte potenciál znásobit příjmy nesrovnatelně více, než je tomu v zaměstnání. • Potřebujete se seberealizovat a využívat kreativitu? V tom případě je vlastní byznys tím pravým ořechovým. Kromě stanovení vlastních cílů a strategií budujete vlastní značku, nabízíte jedinečné produkty a služby, což vám přináší pocity spokojenosti. • Samozřejmě k podnikání neodmyslitelně patříseberozvoj a osobnostní růst.Podnikání je o neustálém vystupování z komfortní zóny, vzdělávání, motivaci, inspiraci a schopnosti zdolávat překážky. Chcete-li se stát co nejlepší verzí sebe sama, pomůže vám v tom i vlastní byznys. • Máte možnost pozitivně ovlivnit svět tím, že nabízíte produkty či služby, které zlepšují zdraví nebo jsou ohleduplné k životnímu prostředí. Začátek podnikáníZačátek podnikání je výzva. Je to vystoupení z komfortní zóny, které se pojí s překonáním nejistoty i strachu, zdoláváním překážek a učením se z chyb. Kromě praktických záležitostí, jako je vypracování finančního plánu, získání financí či registrace podnikání, je třeba i správně nastavit svůj mindset.  Na co nezapomenout na začátku podnikání?Zahájení podnikání je vzrušující a přináší s sebou řadu atraktivních příležitostí. Nicméně je třeba neopomenout několik důležitých faktorů, které mohou být na cestě za úspěchem klíčové. Říkáte si, že chci začít podnikat? V tom případě dříve, než začnete, ujasněte si následující skutečnosti: • Základem úspěšného podnikání je podnikatelský plán. Je pomocníkem při definování vašeho byznys modelu, cílů, cílové skupiny i strategie. V rámci něj si naplánujete finance, marketingové kampaně, cíle v oblasti prodeje a mnoho dalšího. Podnikatelský plán vám umožní získat přehled o vývoji podnikání i šancí na úspěch. • K podnikání potřebujete finance. I když je pravda, že mnozí podnikatelé dokázali najít odpověď na otázku, jak začít podnikat bez peněz, a tedy rozjeli úspěšný byznys. Na základě podnikatelského plánu zjistíte, jaké jsou například náklady potřebné na rozběh podnikání a vaším úkolem je získat je. Můžete použít vlastní úspory, obrátit se na banky se žádostí o poskytnutí úvěru či půjčky, oslovit investiční společnosti nebo využít státní podpory, například příspěvek na podnikání. Řešením může být i crowdfunding.  • Zvolte si vhodnou právní formu. Můžete podnikat jako jednotlivec (OSVČ) nebo obchodní společnost, například společnost s ručením omezeným, komanditní či akciová společnost. Právní formu důkladně zvažte, protože každá z nich se pojí s výhodami i nevýhodami. Přizpůsobte ji svým možnostem, potřebám i cílům. • Po zvolení právní formy vás čeká registrace svého podnikání. Pokud se rozhodnete pro živnost, čeká vás například registrace na živnostenském úřadě, komunikace se zdravotní a sociální pojišťovnou a daňovým úřadem. Vhodné je mít i podnikatelský bankovní účet. Je důležité, abyste si předem zjistili, jaké máte povinnosti vůči jednotlivým institucím a vyhnuli se tak zbytečným problémům v budoucnosti. • Nastavte si vítězný byznys mindset. Co to znamená? Kultivujte analytické myšlení, abyste se dokázali přizpůsobovat rychle se měnící situaci na trhu a řešit problémy. Samozřejmě, neobejdete se bez sebedisciplíny, sebedůvěry, praktikování pozitivního myšlení a vděčnosti, nepřetržitého vzdělávání a učení se z chyb a selhání. • Už na začátku podnikání myslete na to, jak je důležité zviditelnit svou značku v online světě.Vytvořte si webovou stránku, prezentujte se na sociálních sítích, uspořádejte webináře a pod. Jak zvládnout překážky a nejistotu?Překážky, jako například finanční problémy, konkurence či nejistota na trhu, jsou neodmyslitelnou součástí podnikání. Můžete je vnímat jako strašáka, nebo příležitost pro růst podniku. Chcete-li vědět, jak správně podnikat, zvládnout překážky a nejistotu, inspirujte se našimi tipy. • Opět se dostáváme k důležitosti byznys plánu. Právě ten je jedním z důležitých kroků, jak zvládat překážky a nejistotu, jelikož obsahuje jasně stanovené cíle, strategie i postupy, jak jich dosáhnout. Přináší vám také informace o tom, kde se chcete dostat a jakým způsobem. Díky němu tedy máte i jasnější představu o potenciálních překážkách a možnostech jejich řešení. • Jedinou jistotou v životě i podnikání je změna. Platí to io trhu, a tedy musíte být flexibilní do takové míry, že se umíte přizpůsobit novým trendům i potřebám zákazníků. Je nezbytné, abyste dokázali měnit své strategie a postupy v průběhu času, nebránili se novým příležitostem a inovativním způsobům řešení a překonávání překážek. • Překážky a nejistotu zvládnete snáze, pokud investujete do vzdělávání a seberozvoje. Pomoci může nejen čtení odborných a seberozvojových knih, ale také absolvování kurzů a seminářů. Pestrou nabídku kurzů i z oblasti seberozvoje naleznete také v naší nabídce. Za zmínku stojí například kurz Jak reagovat na stres a zvládat strach zda Jak se prosadit a být úspěšný. Odvážné rozhodování a kreativní řešení problémů vás může posunout dál. • I v byznysu platí, že nelehké časy překonáte lépe, když máte kolem sebe správních lidí. Nejde jen o zaměstnance, ale i ostatní podnikatele a odborníky z různých oblastí. Vyměňování zkušeností a odborné znalosti jsou v době nejistoty k nezaplacení. • Nejednou je třeba získat odstup od problémů tím, že se vzdálíte z kanceláře a vyčistíte si hlavu, například v přírodě či při sportu. Právě tehdy můžete získat ty nejlepší nápady a řešení problémů. Podmínky podnikáníPodmínky podnikání na Slovensku upravuje příslušná legislativa, kterou jsou povinni řídit se všichni podnikatelé. Liší se v závislosti na tom, zda se jedná o podnik jednotlivce, osobní nebo kapitálovou obchodní společnost nebo sdružení osob, jako je například družstvo. Každá forma podnikání se pojí s výhodami i nevýhodami. Jelikož mnozí podnikatelé začínají právě s živností, podívejme se na některé podmínky podnikání, které se týkají právě OSVČ. • Živnostenské podnikání upravuje Zákon č.455/1991 Z.z. o živnostenském podnikání. • Živnostník ručí za své závazky celým svým majetkem. • Řemeslná živnost vyžaduje prokázání odborné způsobilosti vyučením se v daném oboru, vázaná živnost je rovněž podmíněna prokázáním se odborné způsobilosti či jiným způsobem a volnou živnost stačí ohlásit. • Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti patří věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ohlášení živnosti. • Živnostenské podnikání vzniká dnem ohlášení na živnostenském úřadě. Kromě toho je třeba registrovat se na daňovém úřadě kvůli DIČ, platit si zdravotní odvody a po přesáhnutí zákonem stanoveného příjmu v prvním roce podnikání vzniká povinnost platit si sociální odvody. [Možnosti podnikání jsou nekonečné, a proto lze začít podnikat i bez peněz. Zdroj:pexels] Dá se začít podnikat i bez peněz?Možnosti podnikání jsou nekonečné, a proto lze začít podnikat i bez peněz. Pokud si myslíte, že jediným řešením je udržet si trvalý pracovní poměr a po večerech začít s podnikáním, nebo hledat alternativní finanční zdroje od rodiny či známých, jste na omylu. Existují i ​​další atraktivní řešení. Nápady na podnikání• Začněte poskytovat služby, ve kterých jste lepší než ostatní. Může jít, například o služby virtuální asistentky, psaní textů, správu sociálních sítí, ale také úklidové služby či vedení účetnictví. • Obrovský potenciál mají také hand made výrobky, to znamená, že své hobby přeměníte na byznys. O řemeslné produkty a vlastnoruční výrobu je velký zájem i přes konkurenci. • Prodávejte digitální produkty, jako například e-knihy, online kurzy, pracovní listy či různé šablony. Pokud jste v nějaké oblasti skutečný odborník, vydělávat můžete také na podcastech prostřednictvím předplatného či affiliate marketingu. • Vyzkoušejte dropshipping. O co jde? Je to vlastně prodej produktů, které nemáte na skladě, ale objednávku odešlete jiné společnosti a ta zboží dodá zákazníkovi. Vy jste v podstatě zprostředkovatel mezi dodavatelem, produktem a zákazníkem. • Řešením může být crowdfunding. To znamená, že potenciální zákazníky požádáte o poskytnutí peněz předem s tím, že jim poskytnete jedinečnou výhodu. K tomuto účelu můžete využít crowdfundingové platformy. Možnosti podnikáníJak získat svoji vlastní úspěšnou firmu? Možnosti podnikání jsou opravdu nekonečné a to i díky světu internetu. Nemusíte vyjít z domu a přesto si plníte svůj sen a zažíváte úspěch. Vybrali jsme pro vás možnosti podnikání, které vám otevřou dveře do světa dobrodružného byznysu. Co stojí za zvážení? • Založte a provozujte si svůj vlastní internetový obchod a prodávejte produkty nebo služby. V online kurzu E-shop bez pokuty se dozvíte vše důležité o tom, jak provozovat úspěšný e-shop v souladu se zákonem.  • Máte-li z podnikání obavy, řešením může být franšíza. Tedy provozování vlastního provozu pod známou značkou, přičemž získáte nejen know-how, ale také potřebné vybavení. • Staňte se konzultantem v oblasti marketingu, financí, IT světa či osobního rozvoje. Stačí vám dostatečné znalosti a zkušenosti. • Počet majitelů domácích mazlíčků neustále roste. Potenciál k podnikání má tedy i tato oblast.Venčení psů či psí hotely mohou být skvělým způsobem realizace se v podnikání. • Ve větších i menších městech je poptávka po úklid domácnosti a populární je také hodinový manžel. • Poskytujte online poradenství nebo doučování v různých oblastech. Typy podnikáníPřemýšlíte nad tím, jaký typ podnikání vybrat? Jak je zmíněno výše, máte na výběr z více forem podnikání, které mají své výhody i nevýhody. Jedná se o: • podnik jednotlivce (OSVČ), • veřejnou obchodní společnost, • komanditní společnost, • společnost s ručením omezeným, • akciovou společnost a • družstvo.  Mnoho začínajících podnikatelů se rozhoduje mezi živností a společností s ručením omezeným. Pokud patříte mezi ty, kteří nevědí, jakou formu podnikání si vybrat, pomůže vám online kurz Porovnání živnosti a s.r.o.  Byznys plán: co to je?Byznys plán je klíčovým faktorem při určování úspěchu podnikání. Je to užitečný nástroj pro každého podnikatele, protože je jakýmsi základním kamenem byznysu. Můžeme jej charakterizovat jako dokument, který se soustřeďuje na charakterizování podnikatelské vize, stanovení přesných, jasných, reálně dosažitelných a časově ohraničených cílů a strategií, jak cíle dosáhnout. Samozřejmě byznys plán se věnuje i oblastem, jako jsou průzkum trhu či konkurence.Díky nim umíte určit potenciál firmy na trhu a konkurenční výhody. Věnuje se také analýze trendů na trhu, identifikaci cílových skupin a tak dále. Faktem je i to, že bez podnikatelského plánu jen těžko získáte finanční podporu ze strany finančních institucí nebo investorů. Právě byznys plán je způsob, jak získat jejich důvěru a následně potřebné finance na podnikání. Co má obsahovat a jak vypadá byznys plán?Na internetu najdete spoustu inspirací na vzor byznys plánu i jeho základní strukturu.Věnujte jeho vypracování svou pozornost a snažte se, aby byl hodnotný nejen z hlediska obsahu, ale také struktury. Nezapomínejte na následující náležitosti: • Uveďte všechny formální údaje, jako je název firmy, kontaktní údaje a nepodceňte ani obsah, který usnadní orientaci v tomto dokumentu. • Popište svůj podnik, jeho historii i vizi do budoucnosti, tedy jakési shrnutí toho nejdůležitějšího. • Proveďte analýzu trhu i konkurenční analýzu a důsledně je popište. • Charakterizujte svoje produkty a služby a stanovte ich konkurenčné výhody. Neopomeňte vaše schopnosti, zručnosti a vedomosti.  • Nezapomeňte na marketingový, operační a finanční plán. • Pozornost věnujte přílohám, které mohou zvýšit důvěru investorů i celkový úspěch vašeho podnikání. Úspěšné podnikáníÚspěšné podnikání jde ruku v ruce s jedinečným nápadem, který má potenciál na úspěch. Neobejde se bez průzkumu trhu, byznys plánu, financí, dodržování právních náležitostí, marketingového plánu, neustálého seberozvoje a vzdělávání. Chcete se učit od nejlepších? Dáváme vám do pozornosti kurz Jak začít podnikat? Dozvíte se, jaké musíte mít předpoklady pro podnikání, kde získat nápady, jak je otestovat a zjistit jejich tržní potenciál. Nechybí v něm informace, co má obsahovat byznys plán, jak vymyslet název firmy, kde získat první finance, jak se odlišit od konkurence a mnoho dalšího.
Jak vytvořit logo a co má obsahovat?
Tipy a triky
16.01.2024
Skillmea

Jak vytvořit logo a co má obsahovat?

Logo představuje neodmyslitelnou součást každé značky. Je vizuálním symbolem, který reprezentuje firmu, produkt či službu, a proto je tvorba loga jedním z klíčových parametrů budování značky. Proč potřebuji logo?Často je logo tím prvním, co si zákazníci vybaví v mysli, když se vzpomene název konkrétní značky či firmy. Z tohoto důvodu je vytvoření loga důležitým krokem, který pomáhá budovat identitu a zajistí rozpoznatelnost firmy mezi konkurencí. Zároveň má logo emocionální náboj, podporuje marketingové úsilí a je prostředkem k vytváření emocionální připoutanosti zákazníků ke značce. Logo musí být originální, snadno zapamatovatelné a výrazné, aby se snadno a rychle zapsalo do povědomí zákazníků. Pokud to shrneme, tak firma potřebuje logo z následujících důvodů: • Identifikace a rozpoznatelnost jdou ruku v ruce s vizuálním symbolem firmy, který ji odlišuje od konkurence a představuje způsob, jak ji identifikovat. • Budování důvěry a profesionality není možné bez kvalitního loga, které vyvolává pozitivní pocity u zákazníků, dodává dojem spolehlivosti a zodpovědnosti. • Logo je jedním z důležitých marketingových nástrojů a neodmyslitelná součást marketingové strategie společnosti. Využívá se při komunikaci se zákazníky, například na webové stránce, letácích, vizitkách a podobně. • Logo vyvolává v zákaznících pozitivní pocity, je v souladu s hodnotami a posláním firmy. Tím pádem má vliv na vytvoření emocionální připoutanosti firmy a zákazníky. • Konkurence na trhu je pestrá, a proto je pro firmy důležitá jedinečná identita, která je spojena také s kvalitním logem. Právě to pomáhá odlišit se od konkurence. Umím si vytvořit logo sám?Tvorba loga je součástí budování identity značky, a proto vyžaduje náležitou pozornost. Je to proces, který se neobejde bez značné dávky kreativity a schopnosti komunikovat hodnoty značky. Můžete ji svěřit do rukou profesionálů, nebo se o to pokusit sami prostřednictvím online nástrojů pro tvorbu loga. O tom, že logo je identifikačním prvkem značky, a při jeho vytváření je třeba brát v úvahu pravidla čitelnosti, hierarchie, typografie i proporčního vyvážení, se dozvíte v našem online kurzu Tvorba loga od základů. Samozřejmě, v kurzu nechybí ani cenné informace o tom, proč je lepší vytvořit nadčasové logo a nedávat na trendy. Čeká vás i redesign loga a postup jeho tvorby.[Zdroj foto:freepik.com] Význam logaPři hledání odpovědi na otázku, jak si vyrobit logo, je třeba si uvědomit jeho význam. Ten spočívá v reprezentaci značky a jeho využití v podnikání. Logo je jako srdce a vyjadřuje podstatu osobnosti vaší společnosti, neboli ji reprezentuje uvnitř firmy, mezi konkurencí i zákazníky. Reprezentace značkyTvorba loga jde ruku v ruce s profesionalitou, estetičností a smysluplností. Logo vizuálně reprezentuje značku, ovlivňuje její identitu a v neposlední řadě vnímání spotřebiteli. Logo je odrážením hodnot firmy, její filozofie a osobitosti značky. Je mostem, který slouží k vytvoření spojení mezi spotřebiteli a značkou. Jak vytvořit logo, které představuje značku? Cílem je vytvoření rozpoznatelné identity pro značku, což se pojí s budováním důvěry mezi samotnou značkou a spotřebiteli. Využití loga v podnikáníCo se týká využití loga, podstatné je, aby bylo součástí různých platforem. Uplatnění najde na webových stránkách, sociálních médiích a samozřejmě v reklamních aktivitách. Jednoduché, poutavé a snadno zapamatovatelné logo napomáhá budovat důvěru vůči značce, a tedy se v rámci podnikatelské činnosti využívá i na propagačních materiálech, jako jsou různé brožury, prospekty, prezentace, vizitky a podobně. Základní prvky logaRozhodnete-li se vytvořit logo online, je důležité vědět, jaké jsou základní prvky loga. • Barvy mají nezanedbatelný vliv na psychiku a dodávají logu estetickou přitažlivost. Zákazníkům i konkurenci prozrazují, jaká je osobnost vaší značky. Tedy zda stavíte na hravosti, inovativnosti, nadčasovosti či stabilitě. • Typografie je o písmenech uspořádaných tak, aby tvořily jedinečný design. Logo může být vytvořeno na základě jednoho písmene, monogramu či celého názvu značky. • Obrázky na logu mohou být ultra jednoduché, nebo naopak detailní. Zahrnují, například ikony či symboly toho, co firma prodává, popřípadě odráží její hodnoty. • Heslo je věta, která zaujme a přináší více světla do poslání a činnosti společnosti. Jak pracovat s barvami v logu?Výběr barvy loga je jedním z důležitých rozhodnutí, jelikož napomáhá vytvořit vaši firemní identitu. Vhodný výběr barvy dává logu hloubku tím, že se podílí na vytvoření vizuálního spojení s hodnotami a osobností firmy. Co je však důležité, správná kombinace barev má za úkol komunikovat pocity směrem k zákazníkům a spojovat se s námi na hlubší úrovni. Výběr barvy loga tedy představuje iv oblibu emocí a asociací, které chcete v zákaznících vyvolat. Samozřejmě platí to i opačně. Pokud vyberete nevhodné barvy, může to poškodit image vaší značky, která se napravuje opravdu těžko. V tomto směru je klíčové pochopit, jak barvy působí na psychiku a vybrat si takovou barvu, popřípadě kombinaci dvou či tří odstínů tak, abyste pozitivně ovlivnili emoce zákazníků. Populární tvary loga a ty, kterým byste se měli vyhnoutKromě psychologie barev hraje při tvorbě loga roli také psychologie tvarů, protože i tvary vyvolávají pocity. Vědí to všechny úspěšné značky. Například trojúhelník připomíná hrot šípu. Uzavřený kruh je spojen s péčí a ochranou. Jak působí na psychiku jednotlivé tvary loga? • Kruh, elipsa či ovál jsou skvělým tvarem pro logo. Spojují se s bezpečností, spolehlivostí a kontinuitou. Toto logo reprezentuje olympijské hry i několik farmaceutických společností. • Obdélníková loga představují stabilitu, rovnováhu, spolehlivost, profesionalitu, smělost a důvěru. • Trojúhelníková loga jsou zosobněním cíle. Spojují se s nimi ambice, mystika, věda, znalosti, moudrost, výkon i výzva. • Loga sestávající z vodorovných čar značí bezpečnost, silnou uzemněnost, stabilitu a klid. • Vertikální čáry na logu symbolizují pokrok, výkon, měřitelnost, úspěch, sílu a možnosti. • Přirozená nebo organická loga vznikly jako výsledek značné dávky kreativity. Jsou vyjádřením toho, co značka potřebuje a nejsou přizpůsobeny konkrétním tvarům a geometrii. • Spirálová loga patří mezi nejméně používané. Váže se k nim mystickost, filozofie, věda, náboženství, energie či klid. • Abstraktní loga jsou stvořeny pro společnosti, které chtějí vynikat a milují originalitu. Co je důležité, vždy mají nějaký význam, přestože spotřebitel na něj nemusí přijít okamžitě. Využívání symbolů v loguJak vytvořit vlastní logo, které představuje značku? Využijte symboly, tedy malou grafiku, která je dobře zapamatovatelná a snadno pochopitelná. Pokud použijete v logu symboly, pomůže to rychle a efektivně zprostředkovat prvky vaší značky cílové skupině. Nejčastěji jde o tvary, barvy či ikony. Při výběru symbolu vaší značky nezapomeňte na: • definici své značky, • poznání svého publika a • nepoužívejte symboly podobné jiné značce. Fonty v logu a propojení fontu loga se zbytkem brandinguChcete-li vytvořit jednotný branding, výběr vhodných fontů v logu představuje důležitý prvek. Klíčové je, aby použité písmo v logu bylo vizuálně propojeno s ostatními fonty v rámci brandingu společnosti, například s webovou stránkou, tiskovinami nebo reklamními materiály. Výsledkem vizuální propojenosti fontů v rámci brandingu je jednotná a profesionální image společnosti, která posiluje celkovou identitu značky. Jak si vytvořit vlastní logo onlineJednou z atraktivních možností tvorby loga je vytvoření loga online. Online logo je výsledkem použití bezplatných aplikací dostupných na internetu nebo grafických programů, jako jsou například Canva, Adobe Illustrator či CorelDRAW. CanvaOblíbeným nástrojem pro tvorbu loga je Canva. Patří mezi uživatelsky přívětivé grafické programy, a tudíž je vhodná i pro začátečníky. S trochou šikovnosti dokážete logo vytvořit za krátký čas. Canva je přístupná online, tedy k ní máte přístup tehdy, když potřebujete. Samozřejmě, s používáním Canvy se pojí i určité nevýhody. Za zmínku stojí alespoň některé z nich. Máte-li bezplatnou verzi, má svá omezení. V případě využití šablon musíte počítat s tím, že jen stěží vytvoříte originální logo. Adobe IllustratorŠiroce používaným softwarem pro tvorbu log, grafiku sociálních médií, reklamy či tiskovin je Adobe Illustrator. Je určen pro ty, kteří se grafice věnují delší dobu. Pokud potřebujete vytvořit pouze logo pro svoji značku, preferujte raději Canvu nebo oslovte profesionálního grafika. CorelDRAWNejlepší programy pro tvorbu loga se neobejdou bez programu CorelDRAW. Je to designérský software určený pro profesionály. Jednou z jeho výhod je schopnost přeměnit nápady a skici na profesionální návrhy loga. Oceníte také pomocníka, který pomůže s učením a využíváním nástrojů ke kreslení. Jak vytvořit dokonalé logo?Chcete-li si vytvořit dokonalé logo, potřebujete k tomu dostatek informací od profesionálů. Dáváme vám do pozornosti online kurz Tvorba loga od základů, kde se dozvíte vše potřebné. Tím pádem dokážete vytvořit originální, lehce zapamatovatelné a výrazné logo i tehdy, když jste v tomto směru úplný začátečník.
Řeč těla a jak ji pochopit?
Tipy a triky
28.12.2023
Skillmea

Řeč těla a jak ji pochopit?

Komunikace není jen o slovech. Tvoří ji i gesta, mimika, držení těla a tón hlasu. Chceš lépe rozumět lidem ve svém okolí? Řeč těla je způsob, jak budovat kvalitnější partnerské, přátelské a profesionální vztahy. Co je řeč těla?Pokud si s někým povídáš a má nakloněnou hlavu, zřejmě přemýšlí. Vzpřímený postoj značí zájem. Obranné držení těla s překříženýma rukama hovoří o opatrnosti, podupávání nohama o nervozitě. Nicméně řeč těla je třeba rozlišovat v celém kontextu, protože ne ve všech případech lze postoj těla vysvětlit úplně stejně. Možná jsi slyšel o tom, že když něco mluvíš, pouze 7 procent tvoří slova, 55 procent řeč těla a zbytek je o hlasu a technice mluvení. Toto tvrzení pochází z Mehrabianova komunikačního modelu. Je o tom, že pokud mluvíš o skutečných pocitech, tón hlasu je důležitější než slova. Řeč těla je tedy podstatnou součástí komunikace a často tím prvním a zejména upřímným projevem. Jak ji definovat? Podle Cambridgského slovníku představuje „polohy nebo pohyby těla, které jiným lidem ukazují, jak se cítíš bez použití slov“. Pokud jsi například shrbený a díváš se do země, jen těžko na pracovním pohovoru přesvědčíš personalistu, že jsi stvořen na pozici manažera, který má vést tým lidí. Nevíš, co je řeč těla a rád by sis doplnil znalosti? Dáváme ti do pozornosti kurz Řeč těla základy, kde se dozvíš zajímavé informace o signálech těla, zrcadlení, vnímání vzájemné komunikace a také konkrétní příklady řeči těla. [Řeč těla jsou polohy nebo pohyby těla, které jiným lidem ukazují, jak se cítíš bez použití slov. Zdroj obrázku: Freepik] Přeč je důležité znát řeč těla?V první řadě je třeba si uvědomit, že komunikace se dělí na verbální a neverbální. Čili v osobních či profesionálních vztazích nejsou důležitá jen použitá slova, ale i to, jakou máš mimiku obličeje, tón hlasu či postoj těla. Zatímco slova používáš vědomě, řeč těla vychází z podvědomí. Dobrou zprávou je, že to lze změnit, řeči těla porozumět a naučit se ji vědomě používat. Ovšem nikdy by si pomocí ní neměl manipulovat druhé co, nakonec, platí i ve verbální komunikaci. Ovládáním signálů řeči těla si dokážeš vybudovat lepší vztahy, ať už na osobní, nebo profesionální úrovni. Zároveň ti může přinést lepší pracovní příležitosti a úspěch. Tvá gesta, držení těla, tón hlasu i intenzita očního kontaktu mají vliv na to, do jaké míry dokážeš druhé uklidnit, vybudovat si důvěru a respekt. Platí to i naopak. Řečí těla můžeš druhé zmást, zesměšnit či urazit. Stačí si představit situaci, že slovy mluvíš jedno, ale tvá řeč těla říká úplný opak. Způsob, jakým druhé posloucháš, díváš se na ně a reaguješ, prozradí tvůj zájem i to, zda mluvíš pravdu a jsi důvěryhodný. Řeč těla je třeba znát z následujících důvodů:• Potvrzuje a posiluje význam verbální komunikace. • Může být v rozporu s tím, co mluvíš slovy a naznačovat lež či podávání zkreslených informací. • Může nahradit verbální zprávu, protože výraz tváře dokáže někdy říci víc než samotná slova. • Slouží k doplnění a zdůraznění verbální komunikace. Například šéf, který udělil zaměstnanci pochvalu a poplácal ho po rameni, zdůraznil význam svých slov. Řeč těla ovlivňuje život v mnoha oblastech:• Ilustruje důvěru ve svět podnikání. • Ovlivňuje vnímání osobní značky. • Pozitivní řeč těla zvyšuje šance na úspěch na pracovním pohovoru, neformálním setkání i prvním rande. • Naznačuje míru tvé přístupnosti, pozornosti i otevřenosti novým nápadům. • Vzbuzuje dojem, že jsi soustředěný a máš zájem o to, co druhý mluví. Tím pádem máš větší šanci vybudovat si kvalitní vztahy. Postoj tělaPostoj těla ti o člověku hodně prozradí dříve, než otevře ústa. Pokud si nevěří nebo je apatický, pak je shrbený, má svěšená ramena a monotónní chůzi. V případě, že stojí zpříma, dívá ti do očí a usmívá se, působí sebejistě. To znamená, že postoj těla ve stoje, v sedě i při chůzi hodně napovídá o vnitřním rozpoložení i sebedůvěrě člověka. Jak ovlivňuje postoj těla komunikaciŘeč těla a postoj jsou neodmyslitelnou součástí komunikace. Pojďme se společně podívat, co říká postoj těla o člověku. • Příliš napjaté držení těla, tedy napnuté svaly, strnulý pohled a nohy blízko u sebe, které připomíná soustředění lukostřelce, naznačuje, že jsi pod tlakem a dokážeš se popasovat s daným úkolem. Avšak dlouhodobě napjaté držení těla značí problém, tedy chronický stres, který je třeba řešit. • Přenášíš váhu z jedné nohy na druhou, posouváš těžiště těla dopředu, dozadu či do stran? Může to být signálem nejistoty. Naklánění se do strany bývá spojeno s apatií, posunutí dozadu s kritikou a opření se například o stěnu s nedůvěřivostí. • Podřazený postoj, který hovoří o potřebě ochrany, jde ruku v ruce se shrbením se, pokrčenými rameny a chodidly vytočenými dovnitř. • Nadřazený postoj těla charakterizuje záklon, ruce zkřížené na prsou a rozkročené nohy. Signalizuje aroganci či převahu. • Pokud sedíš, nohy máš přeložené přes sebe, ruce zkřížené na hrudi a hlavu otočenou do strany, kriticky posloucháš nebo jsi se od rozhovoru rozhodl držet dál. • Zkřížené kotníky pod židlíjsou signálem podvědomé nedůvěry. [Nadřazený postoj těla charakterizuje záklon, ruce zkřížené na prsou a rozkročené nohy. Signalizuje aroganci či převahu. Zdroj obrázku: Freepik] Člověka, kterého vidíš poprvé, můžeš dobře odhadnout i podle chůze: • Pokud se při chůzi jemně pohupuje, působí energicky. • Krátké a rychlé kroky naznačují shon. • Rychlá chůze připomínající cupitání působí podlízavě. • Plaziva, do strany nakloněná chůze, může být spojena s pocity nedostatečnosti. Pokud si osvojíš to, co jednotlivé postoje těla znamenají, umíš jim následně přizpůsobit verbální komunikaci. Například člověka povzbudit, pochopit nebo se připravit na adekvátní zvládání konfliktů. Jak se naučit řeč tělaŘeč těla se lze naučit několika způsoby. Jaké máš možnosti? • Najdi si knihu, která je věnována řeči těla, přečti si ji a uč se přečtené rozpoznávat v reálném životě. • Absolvuj náš kurz Řeč těla, ve kterém si osvojíš základy a dozvíš se spoustu zajímavého z této oblasti. • K dispozici máš spoustu volně dostupných videí a článků na toto téma. Řeč těla v byznysuŘeč těla v byznysu můžeme, stejně jako v osobním životě, rozdělit na pozitivní a negativní. Tvým cílem je mít pozitivní řeč těla v zaměstnání či podnikání a naopak vyhnout se negativní řeči těla, která se skládá, například z: • rukou složených před tělem, • žádného nebo napjatého výrazu obličeje, • těla odvráceného od přísedícího, • sklopených očí a nedostatečného očního kontaktu, • shrbeného postoje těla a skloněné hlavy, • pohledu upřeného do neznáma, • ošívání se či napravování oblečení, • hraní si s mobilem, perem nebo kreslení si. Pozor si dej na kousání nehtů, které je spojeno se stresem a nejistotou. Sevřené rty značí úzkost, rychlé mrkání nejistotu a obavy, bubnování prsty nudu a ošívání se nezajímavost. Jak správně komunikovat pomocí řeči tělaPokud chceš být úspěšný v práci, dej si záležet na pozitivní řeči těla. Prostřednictvím ní můžeš podpořit týmového ducha, zvýšit morálku zaměstnanců, snáze delegovat povinnosti na podřízené, získat respekt, dosáhnout úspěchu, mít dobré vztahy s nadřízenými i podřízenými. Chceš zažívat na pracovišti úspěch a mít dobré vztahy? Inspiruj se následujícími tipy na pozitivní řeč těla. • Dej pozor pro správné držení těla ve stoje i vsedě, protože, mimo jiné, vypovídá o tvé sebedůvěrě i duševním rozpoložení. Vzpřímený postoj těla, uvolněná kolena a váha spočívající na spodní části těla dodává sebevědomí. Při sedě měj nohy položené na podlaze, ruce volně od těla a své věci si poklad na stolek, abys získal více prostoru. • Mluv uvolněným hlasem, protože pokud mluvíš vysokým tónem hlasu, působíš méně empaticky a výkonně a také to naznačuje nervozitu. • Pokud chceš působit důvěryhodně, vzpomeň si na dosažené úspěchy, které ti dodají sebedůvěru a hrdost. • Nepodceňuj sílu pevného stisku ruky, protože mluví o míře sebeúcty. • Udržuj přiměřený oční kontakt v trvání přibližně 50 až 60 procent času schůzky. • Při komunikaci používej ruce, tedy gestikulaci. Podle odborníků to zlepšuje kvalitu verbálního obsahu a zároveň podporuje myšlení a vyjadřování se vhodným stylem. • Pokud odpovídáš na otázky, nedotýkej se tváře, protože to na druhého může působit, že jsi nečestný. Vhodné není ani hraní si s vlasy. • Nezapomínej na upřímný úsměv, který dokáže zapůsobit na každého. Máš nervy z prezentace, která tě čeká? V rámci domácí přípravy nepodceň řeč těla. Na co bys neměl zapomenout, chceš-li druhé zaujmout a přesvědčit je? • I v tomto případě si dej pozor na to, abys měl vzpřímený postoj těla, ruce volně u těla. V žádném případě si je nedávej do kapes a nehrb se. Hlavu drž zpříma. • Celkový postoj měj uvolněný, jednu nohu mírně před druhou. • Pomoz si gesty otevřených rukou, tedy ruce měj před sebou mírně od sebe, přičemž je důležité, aby dlaně směřovaly k publiku. [Při prezentaci měj uvolněný postoj, jednu nohu mírně před druhou. Pomoz si gesty otevřených rukou, tedy ruce měj před sebou mírně od sebe, přičemž je důležité, aby dlaně směřovaly k publiku. Zdroj obrázku: Freepik] V případě, že máš obchodní jednání nebo přijímací pohovor do práce, řeč těla ti pomůže zmírnit napětí, působit sebevědomě a otevřeně. Co je důležité? • Využij zrcadlení, avšak vyhni se úplnému napodobování druhé strany. • Snaž se uvolnit své tělo a klidně dýchat. Představuj si, že dlouhým výdechem vydechuješ například strach. • Pokud neumíš odpovědět na otázku, dotkni se krátce tváře nebo si pohled bradu. Signalizuje to, že přemýšlíš nad odpovědí. • Nezapomínej, že postoj těla ovlivňuje to, jak se cítíš a tvé vnitřní rozpoložení se odvíjí i od polohy tvého těla. Tato metoda se nazývá Body2Brain a je za jejím vznikem stojí neuroložka a psychiatrička Dr. Claudia Cross. Prostřednictvím jednoduchých cviků si dokážeš dodat sebedůvěru, zvládnout hněv či úzkost. Kromě knihy s popisem cviků jsou k dispozici také aplikace. Jak číst signály tělaProzradili jsme ti pár užitečných tipů, jak číst signály řeči těla. Avšak nezapomínej na to, že jde o obecný návod k interpretaci řeči těla, který ani zdaleka nemusí platit pro každého. Vždy je třeba vzít v úvahu, například i kontext dané situace a poslouchat svou intuici. Jestli se ti něco nezamlouvá, jednoduše se to dotyčného zeptej. Chceš vědět víc o řeči těla a seberozvoji? 

Nezmeškej info o nových kurzech a speciálních nabídkách