Zpět na blog
Vzdělávání

Digitální svět v G-Suitu

Skillmea
13.10.2020
5 minut čtení
Digitální svět v G-Suitu
Žijeme v době, kdy jsou technologie již povinnou součástí našich životů. Postupně jak jsme do tohoto světa vstupovali, tak jsme si nebyli ani vědomi, do jakých rozměrů to naroste a stane se to naší součástí. Pro naše pohodlí jsme zkoušeli různé technologie, které nám usnadňují život a pomáhají řešit problémy. Dostali jsme se do stavu, že využíváme řady programů, které jsou online nebo offline a odebíráme různé novinky či newslettery od různých firem. Najednou jsme se ocitli ve stavu, kdy nás začaly tyto technologie a informace zahlcovat a vyžaduje to z naší strany více času na jejich organizaci.
Není důležité, jak to bylo, ale je důležité, co bude a jak s tím naložíme dnes. Z tohoto důvodu vám chci představit G-Suite, mix nejlepších aplikací od Google, který vytvořil léty tvrdé práce s lidmi.

Představení G Suite

G Suite nám nabízí řadu nástrojů pod jednou střechou, pod jedním přístupem, vše krásné pohromadě. Usnadňuje organizaci dat, souborů, mailů a ostatních věcí.
Kdo G Suite nezná, tady je krátké představení:
G Suite je předplatné cloudových služeb a kancelářských aplikací. K tomuto musím zmínit samozřejmě samotný Gmail, který nabízí základní služby G Suite.
G-suite je vhodný jak pro jednotlivce, tak pro malé, střední a velké firmy.

Gmail a G Suite obsahuje:
 • Gmail - Mailový server, mailová pošta
 • Hangouts / Meet - Videokonference
 • Kalendář
 • Google Disk
 • Google Dokumenty
 • Google Tabulky
 • Google Formuláře
 • Google Prezentace

Toto vše je v základním balíčku pro Gmail a G Suite. Hlavní rozdíl je v tom, že v G Suite můžete mít vlastní doménu emailu, v Gmailu máte příponu @gmail.com

Přednosti G Suite se objevují při nasazení ve firemním prostředí. Obsahuje:
 • Archivace emailů a konverzací
 • Google Sejf  Vault
 • Google Cloud Search
 • Správa prostředí
 • Správa mobilních zařízení

Jednoduše vše, co je zapotřebí ve firemním prostředí, ve kterém pracuje více lidí a je důležité mít společné kalendáře, nastavení přístupů do pracovních složek, sdílení jednotlivých dokumentů, plánování, kontrola.

Největší výhody G Suite

Spolupracování v reálném čase
V dokumentech či tabulkách může pracovat najednou více lidí a to zároveň upravovat dokument, psát k němu komentáře, opravovat jej, editovat.

Ukládat a sdílet soubory
Ukládáte soubory na Google Disk, který je zálohován a zabezpečen a sdílíte soubory pouze s tím, kým potřebujete, vše máte přesně pod kontrolou.

Zabezpečení dat
Obsahuje bezpečnostní opatření, dvoufázové ověření, jednotné přihlášení. Při ztrátě zařízení nepřijdete o data. Archivace emailů.
a mnoho dalšího.

Implementace G Suite

G Suite je ideální řešení pro každého, kdo má rád jednoduchost a potřebuje pracovat v digitálním světě. Vytvářet dokumenty, být propojen s kolegy a sdílet soubory a to vše je možné z jakéhokoli místa na světě, kde máte připojení k internetu.
Pokud byste si chtěli takové řešení vybudovat sami, stálo by Vás to mnohem více peněz, než platíte měsíčně Google produktem G Suite. G Suite posouvá své hranice dál a vždy se snaží dodat to, co je zapotřebí. Vzniká mnoho dalších nástrojů jako například:
 • Apps Script, což je vytváření vlastních příkazů, které se mají zpracovávat či na úrovni makra v tabulkách nebo jiných částí,
 • Weby,
 • Google Cloud Platform, který se postará o chod aplikací napojených na mobilní zařízení nebo webové stránky,
  Google AI, který pomáhá automatizaci, technologie budoucnosti,
  a mnoho dalšího.

Podívejte se na naše videotutoriály a naučte se základy práce s G Suite, pokud máte dotazy napište nám. Pokud uvažujete o implementaci G Suite, oslovte nás a jsme schopni vám pomoci od začátku po úplnou implementaci G Suite do vašeho prostředí. Vyškolíme vás, jak s G Suite nejlépe pracovat.
Skillmea
🥇 Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku.
Na našom webe nájdeš viac ako 300 rôznych videokurzov z oblastí ako programovanie, tvorba hier, testovanie softwaru, grafika, UX dizajn, online marketing, MS Office a pod. 
Vyber si kurz, ktorý ťa posunie vpred ⏩

Mohlo by tě zajímat

Java Files, Path, čtení ze souboru
Vzdělávání
17.09.2020
Skillmea

Java Files, Path, čtení ze souboru

File I/O (Featuring NIO.2)Ve verzi 7 přišel nový balík java.nio, ve kterém je nově uděláno to, co bylo v java.io. Chceš vědět, jak číst soubory (java read file)? Tak musíš vědět, co je to Path a Files. Můžeš používat oba balíčky. Musíš si ale dávat pozor na to, že pokud pracuješ na projektu, kde se používá java 6 a případně níže, tak ti nepůjdou tyto nové věci. Ale uvažujme, že na takových starých projektech nepracujeme a budeme si vysvětlovat věci s použitím tohoto nového balíčku. Budeme si mluvit o základních třídách Path a Files, budeme manipulovat se soubory a složkami a tak podobně. Zde je zajímavý link porovnání funkcionality zmíněných balíků a jaké chyby měla java.io: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/io/legacy.html#mapping PathJednoduše řečeno je to linka na soubor nebo na složku v daném operačním systému. Soubory jsou hierarchicky uloženy. Ve windowsu je na vrchu označení disku například C:\home\skuska. V linuxových systémech je root začínající lomítkem / například /home/skuska. Zde můžeme vidět, že ve windowsu a v linuxu se používají úplně jiné oddělovače. Na to je třeba pamatovat. Relativní a absolutní cestaAbsolutní cestu můžeme chápat jako úplnou celkovou adresu nebo cestu na soubor nebo složku. C:\home\skuska je absolutní cesta, která vždy obsahuje root, tedy v tomto případě označení disku C:. Pokud bych ale napsal jen home\skuska\text.txt - tak vidím, že se snažím přistoupit na soubor text.txt, který je umístěn ve složce home a skuska. Ale kde se nachází složka home? Bez dalších informací to nevím a to je relativní cesta. Třída PathZákladní třída v tomto balíčku – používá se aby uchovávala informace o názvu souboru, složkách které jsou použity ke zkonstruování cesty aby bylo možné lokalizovat dané dokumenty nebo složky. Path na windowse je bude odlišná od Path na unixu. Pokud mluvíme o třídě Path, tak můžeme v jednoduchosti říci, že můžeme manipulovat s cestou, která vede ke složkám nebo souborům. Třída FilesTato třída slouží k manipulaci se složkami a soubory. Používá třídu Path. Když přistupujeme k souborům nebo celkově ke zdrojům na disku – tak jsou „otevřené“. Potom s nimi pracujeme a když už s nimi nepracujeme tak musíme zavolat „uzavření“ práce s těmito zdroji, aby je mohl používat někdo jiný. K automatickému uzavření můžeme použít try-with-resources. Práce se souboryMáš Path instanci, která reprezentuje soubor nebo složku. Teď ale stále nevíš, jestli reálně tento soubor nebo složku existuje, jestli se dá z něj číst, zda se do něj dá zapisovat a podobně. Existuje soubor nebo neexistuje, můžu k němu přistoupit? Path path = Paths.get("C:\work\tools\Apache Software Foundation\Tomcat6\logs\service-install.log"); System.out.println(Files.exists(path)); System.out.println(Files.notExists(path)); isReadable(Path) isWritable(Path) isExecutable(Path) Jsou to stejné soubory? isSameFile(Path, Path) mazání souboru Files.delete(path); Vyhodí to výjimku proč se to nepodařilo, pokud se to nepodařilo. Metoda deleteIfExists(Path) také smaže soubor ale pokud soubor neexistuje tak se nevyhodí výjimka.   kopírování souboru Files.copy(source, target, REPLACE_EXISTING);Do metody lze dát varargs options. StandardCopyOption a LinkOption enums jsou podporovány. Všimni si, že pokud dáš ctrl a click na copy metodu, tak je tam CopyOption... options. Potom klikni ctrl na copy option a zjistíš, že je to jen interface, ale v popisu máš napsáno, že umíš použít StandartCopyOption, což implementuje CopyOption.[Image] Tady si můžeš prohlédnout implementace CopyOption rozhraní. Pokud kopíruješ soubor na místo kde se takový soubor již nachází, tak se soubor nepřepíše pokud nezadáš option REPLACE_EXISTING. Složky lze také kopírovat ale zkopírují se prázdné i když v nich byl nějaký soubor. Čtení jsou souboru (read from file)Konečně jsme přišli na kus kódu, díky kterému můžeš číst ze souboru (read from file): Path path = Paths.get("C:\\work\\tools\\Apache Software Foundation\\Tomcat6\\logs\\service-install.log"); List<String> lines = Files.readAllLines(path);
Matematické operace v Excelu
Vzdělávání
28.07.2020
Skillmea

Matematické operace v Excelu

Funkce a vzorce jsou možná nejvyužívanější částí Excelu a v tomto blogovém příspěvku se podíváme na nejdůležitější matematické operace. Pomocí matematických operací umíme vypočítat například průměr, maximální či minimální hodnoty, součty. Funkce SUM (Součet)Je to pravděpodobně nejpoužívanější matematická funkce, která jednoduše spočítá hodnoty ve vybraných buňkách, viz obrázek níže. Funkci SUM můžeme použít i pro sčítání normálních čísel. =SUM(9;2;8)funkcia nám dá výsledok 19.[Image] Funkce SUMIF (Součet na základě podmínky)Zajímavou součtovou matematickou funkcí je SUMIF, která spočítá hodnoty s nějakou podmínkou. Například z tabulky níže chceme spočítat „Cenu po slevě“ spolu za všechny objednávky z města Martin. V argumentech funkce SUMIF nás samotný Excel navádí na to, co máme zadat. Boldem jsou zvýrazněny argumenty Kritéria a Rozsah, které spolu souvisí. Kritériem je to, co je naší podmínkou - tedy konkrétně Martin. Rozsah jsou ty buňky, ve kterých umíte najít svá kritéria. Čili označíme sloupec Město. Rozsah souhrnu je to, co chci spočítat - označíme tedy sloupec 'Cena po slevě'. Klepneme OK a dostaneme výsledný součet.[Image] Funkce ROUND (Zaokrouhlování)Funkce Round zaokrouhluje matematicky. Argumenty funkce je číslo, které chceme zaokrouhlit a druhý argument je na kolik desetinných míst chceme dané číslo zaokrouhlit.[Image] Funkce SUBTOTAL (Součtová řádka)Tato funkce se využívá při tvorbě součtových řádků v tabulkách. Jedná se o praktickou funkci, která dokáže nahradit několik dalších funkcí. SUM, COUNT, MIN, MAX a podobně. Její velkou výhodou je, že pokud použijete např. filtr, umožní ti rozhodnout se, co se skrytými řádky. Prohlédněte si obrázky níže, v prvním nemáme použito žádné filtrování a výsledky funkcí SUM i SUBTOTAL jsou shodné. Když se však podíváme na obrázek číslo dvě, ve kterém jsou již použita filtrování, výsledky funkcí SUM a SUBTOTAL jsou rozdílné a správný výsledek nám dává právě funkce SUBTOTAL. Je to právě kvůli tomu, že spočítává jen viditelné hodnoty v buňkách, nikoli hodnoty v buňkách, které jsou skryty.[Image][Image] Funkci subotal si vyvoláme jako každou jinou funkci a její argumenty jsou následující: • Číslo funkce: pokud neznáte přesné číslo funkce, je vhodné si otevřít pomocníka a vyhledat si tu správnou funkci. V našem případě je to číslo funkce 109, protože se jedná o funkci SUM a ignorujeme skryté hodnoty. • Odk1: rozsah, se kterým má naše funkce pracovat, tedy označíme všechny buňky, které má funkce spočítat nebo provést jinou matematickou operaci. Čísla funkcí pro funkci SUBTOTAL: Číslo funkce (zahrnuje skryté hodnoty)Číslo funkce (ignoruje skryté hodnoty)Funkce1101AVERAGE 2102COUNT3103COUNTA4104MAX5105MIN6106PRODUCT7107STDEV8108STDEVP9109SUM10110VAR11111VARP  Average (Průměr)Matematická funkPrůměrce Average (Průměr) vypočítá průměrnou hodnotu z rozsahu buněk. Vyvoláme si funkci a do syntaxe označíme všechny hodnoty, ze kterých chceme vypočítat průměr.[Image] I tuto funkci můžeme modifikovat pomocí IF a tedy použít funkci s podmínkou AVERAGEIF. OdmocninaV Excelu umíte velmi rychle a jednoduše odmocňovat. Existuje k tomu matematická funkce SQRT, která má jen jeden argument a tedy číslo, ze kterého chceme druhou odmocninu vypočítat. Funkci SQRT lze použít pouze pro druhou odmocninu. Chcete-li vypočítat jinou, je třeba použít matematický vzorec Y(1/x) případně funkci POWER(). Pokud se chceš zdokonalit v Excelu, podívejte se na některý z našich Excel online kurzov pro začátečníky alebo pokročilé. Pokud se chceš naučit používat Excel ještě efektivněji, přečti si i náš článek o klávesových zkratkách v Excelu. V dalším blogovém příspěvku se podíváme na dalí zajímavosti z Excelu, zaměříme se na vyhledávací funkce VLOOKUP a HLOOKUP.
Již 4 000 dětí se zúčastnilo webinářů STEM Kindloteka
Vzdělávání
30.06.2020
Skillmea

Již 4 000 dětí se zúčastnilo webinářů STEM Kindloteka

Společnost Amazon začala ve spolupráci se sdružením Learn2Code v dubnu, během pandemie a povinné karantény, bezplatné online webináře STEM Kindloteka pro děti. Tato iniciativa probíhala současně v Česku i na Slovensku. Amazon chtěl touto iniciativou pomoci dětem, jejich rodičům a učitelům v náročném období, během kterého byly školy zavřené. Od konce dubna až do konce června sdružení Learn2Code s podporou společnosti Amazon připravilo 39 bezplatných webinářů, kterých se v obou zemích zúčastnilo 4 000 dětí v přímém přenosu. Dodatečně měli webináře na kanálu YouTube téměř 6 500 vidění. Odezva od rodičů i dětí byla velmi pozitivní. „Syn je nadšený, Scratch-u se věnuje každý den a vaše webináře jsou super. Nestíhá je sice dívat živě ale druhý den je dívá na youtube a moc ho to baví!“ Říká paní Lenka, máma 9 letého účastníka. Vyjádření syna bylo velmi stručné ale výstižné: "Je to zábava a chci se přihlásit i na další kurz." Webináře probíhaly dvakrát týdně až do konce června. Během webinářů se děti učily programovat v programovacím jazyce Scratch i velké hry. Flappy Bird, Pacman, Super Mario a další. Děti se na nich učily vše od začátku až po složitější příkazy. Po každém webináři obdrželi účastníci jeho videozáznam, zdrojové kódy, obrázky i řešení. Naše webináře sledovali i učitelé, pro které se staly pomůckou. „Já jsem byla velmi spokojená s webináři, hodně jsem se naučila a účastí na nich jsem získala nové dovednosti a cenné metodické materiály,“ hodnotí webináře Mária Vitikáčová, učitelka ze ZŠ Bukovecká v Košicích. „Super je archiv a videonahrávky, ke kterým se můžeme kdykoli vrátit,“ dodává. Účastníci měli možnost připojit se přes nástroj Zoom, v případě, že se chtěli aktivně zapojovat, nebo přes YouTube, pokud chtěli webinář jen online sledovat. Všechny webináře si mohou i nadále prohlédnout na YouTube kanálu Learn2Code. „Spolu bylo zrealizováno téměř 40 webinářů, které si děti hned oblíbily. Aktivně se do našich online setkání zapojovali. Kladli spoustu zvědavých otázek,“ řekl Marián Kristeľ marketing & operations z Learn2Code. „Každé lekce se zúčastnilo průměrně přes 100 dětí.” Spolupráce mezi Learn2Code a společností Amazon zahrnovala také poskytnutí všech online kurzů pro děti od Learn2Code od poloviny dubna do konce června bezplatně. I tato aktivita zaznamenala velký úspěch. Na tyto kurzy se od spuštění spolupráce přihlásilo více než 2000 uživatelů. Jelikož spolupráce mezi Learn2Code a Amazonem zaznamenala úspěch, připravili společně i další formát, tentokrát pro rodiče a učitele. V speciálním videu s Lucií Šickovou, spoluzakladatelkou světově úspěšné slovenské firmy Pixel Federation, která tvoří počítačové hry vysvětlili, jaký význam může mít programování ve výchově a rozvoji dětí. Lucie Šicková je zároveň mámou tří malých dětí. Zabývali se tedy i tématy, jakou školu a proč navštěvují její děti, zda a kolik se s dětmi učí a jak se to změnilo během domácí karantény, zda ověřené tipy, co ve výchově funguje. „Jelikož koronakrize odhalila různé nečekané otázky ohledně vzdělávání a výchovy dětí, rozhodli jsme se podpořit i takový formát pro rodiče a učitele. Věříme, že to bude pro rodiče užitečné,“ řekla Miroslava Jozová, PR manažerka Amazon pro ČR a Slovensko.

Nezmeškej info o nových kurzech a speciálních nabídkách