Zpět na blog
Tipy a triky

Nejpoužívanější Linuxové příkazy

Marián Kristeľ
21.05.2022
15 minut čtení
Nejpoužívanější Linuxové příkazy
Když se řekne Linux, většina lidí si představí komplikovaný operační systém, který používají pouze programátoři. Není to ovšem tak, jak se na první pohled může zdát.

Co je Linux?

Linux je celá rodina unixových operačních systémů s otevřeným zdrojovým kódem, které jsou založeny na Linuxovém jádru. To zahrnuje všechny nejpopulárnější systémy založené na Linuxu, jako jsou Ubuntu, Fedora, Mint, Debian a další. Přesněji řečeno, nazývají se distribuce. Celosvětový tržní podíl Linuxu na desktopových počítačích je 2,49 %, avšak když se podíváme na cloudovou infrastrukturu, zde Linux dominuje s podílem přibližně 90 %.

Při práci s operačním systémem Linux musíš použít shell – rozhraní, které poskytuje přístup ke službám operačního systému. Většina distribucí Linuxu používá grafické uživatelské rozhraní (GUI) jako svůj shell, hlavně proto, aby svým uživatelům usnadnila používání. Je běžnou praxí používat je při správě VPS. Jakékoliv grafické uživatelské rozhraní (GUI) je jen abstrakcí programů příkazového řádku. Například když zavřete okno kliknutím na „X“, za touto akcí se spustí příkaz.

Doporučuje se používat rozhraní příkazového řádku (CLI), protože je výkonnější a efektivnější. Úlohy, které vyžadují vícekrokový proces přes GUI, lze provést během několika sekund zadáním příkazů do CLI. V tomto článku se naučíš 26 základních příkazů Linuxu, které ti jako nováčkovi nepochybně pomohou při navigaci v Linuxu.

Co je Linuxový příkaz?

Linuxový příkaz je program nebo pomůcka, která se spouští na příkazovém řádku. Příkazový řádek je rozhraní, které přijímá řádky textu a zpracovává je do pokynů pro tvůj počítač.

Příznak je způsob, jak můžeš předat možnosti příkazu, který spustíš. Většina příkazů Linuxu má stránku nápovědy, kterou můžeš vyvolat příznakem -h.

Argument nebo parametr je vstup, který dáváme příkazu, aby mohl správně běžet. Ve většině případů je argumentem cesta k souboru, ale může to být cokoli, co zadáš do terminálu.

Příznaky lze vyvolat pomocí pomlček (-) a dvojitých pomlček (--), zatímco provedení argumentů závisí na pořadí, ve kterém je odešleš funkci.

Nejpoužívanější Linuxové příkazy

Předtím, než se podíváme na nejpoužívanější Linux příkazy, nezapomeň spustit terminál. Ve většině distribucí Linuxu lze použít klávesovou zkratku Ctrl+Alt+T. Pokud to nefunguje, příkazový řádek najdeš v části Utilities.

1. pwd

Pomocí příkazu pwd zjistíš cestu k aktuálnímu pracovnímu adresáři (složce), ve kterém se nacházíš. Příkaz vrátí absolutní (úplnou) cestu, což je v podstatě cesta všech adresářů, která začíná lomítkokem (/ ). Příkladem absolutní cesty je /home/username.

2. cd

Na navigaci v souborech a adresářích Linuxu použiješ příkaz cd. Vyžaduje buď úplnou cestu nebo název adresáře, v závislosti na aktuálním pracovním adresáři, ve kterém se nacházíš. Například si v /home/username/Documents a chceš přejít do adresáře Photos, který je podadresářem Documents. Jednoduše zadáš následující příkaz: cd Photos.

Jiná situace by byla, kdyby si chtěl přejít do zcela nového adresáře, například /home/username/Movies. V tomto případě zadáš cd a za ním absolutní cestu k adresáři: cd /home/username/Movies.

Existuje několik zkratek, které vám pomohou při rychlé navigaci:
 • cd .. (se dvěma tečkami) pro posun o jeden adresář nahoru,
 • cd k přejetí přímo do domovského adresáře,
 • cd- (s pomlčkou) pro přesun do předchozího adresáře
Shell Linuxu je case sensitive a rozlišuje velká a malá písmena. Takže musíš zadat název adresáře přesně tak, jak je.

3. ls

Příkaz ls se používá k zobrazení obsahu adresáře. Ve výchozím nastavení tento příkaz zobrazí obsah tvého aktuálního pracovního adresáře. Pokud chceš vidět obsah jiných adresářů, zadej ls a potom cestu k adresáři. Například zadáním ls /home/username/Documents zobrazíš obsah adresáře Documents.

Existují tyto verze, které můžete použít s příkazem ls:
 • ls -R zobrazí seznam všech souborů v podadresářích,
 • ls -a zobrazí skryté soubory,
 • ls -al zobrazí seznam souborů a adresářů s podrobnými informacemi, jako jsou oprávnění, velikost, vlastník atp.

4. cat

cat (zkratka pro concatenate) je jedním z nejčastěji používaných příkazů v Linuxu. Používá se k výpisu obsahu souboru na standardním výstupu (sdout). Pokud chceš spustit tento příkaz, zadej cat a za ním název souboru a jeho příponu. Například: cat file.txt.

Zde jsou další způsoby použití příkazu cat:
 • cat povodnysubor > názevsouboru obsah z původního souboru zkopíruješ a uložíš do souboru názevsouboru,
 • cat názevsouboru1 názevsouboru2>názevsouboru3 spojí dva soubory (1 a 2) a uloží jejich výstup do nového souboru (3),
 • ke změně souboru na velká nebo malá písmena použij cat názevsouboru | tr a-z A-Z >output.txt

5. cp

Pro zkopírování souborů z aktuálního adresáře do jiného adresáře použij příkaz cp. Například příkaz cp skillmea_logo.jpg /home/username/Pictures vytvoří kopii skillmea_logo.jpg (z tvého aktuálního adresáře) do adresáře Pictures.

6. mv

Příkaz mv se primárně používá k přesunu souborů, přestože jej lze použít také k přejmenování souborů. Argumenty u mv jsou podobné příkazu cp. Musíš zadat mv, název souboru a cílový adresář. Například: mv hello.txt /home/username/Documents.
Pokud chceš přejmenovat soubory, příkaz je mv starýnázev.txt novýnázev.txt

7. mkdir

K vytvoření nového adresáře použiješ příkaz mkdir — pokud zadáš mkdir Music, vytvoří se adresář s názvem Music.

Existují i další příkazy mkdir:
 • pro vygenerování nového adresáře v jiném adresáři, použij příkaz mkdir Music/Novyadresar
 • použijte volbu p (parents) k vytvoření adresáře mezi dvěma existujícími adresáři, například mkdir -p Music/Metallica/Novyadresar vytvoří Novyadresar v adresáři Metallica. Pokud adresář Metalilca neexistuje, tak jej zároveň i vytvoří.

8. rmdir

Pokud potřebuješ vymazat adresář, použij příkaz rmdir. rmdir však umožňuje mazat pouze prázdné adresáře.

9. rm

Příkaz rm se používá k odstranění adresářů a obsahu v nich. Pokud chceš odstranit pouze adresář, jako alternativu k rmdir použijte rm -r.
U tohoto příkazu musíš být velmi opatrný a vždy zkontroluj, ve kterém adresáři se nacházíš. Příkazem se vše vymaže a nelze jej vrátit zpět.

10. touch

Tento příkaz umožňuje vytvořit nový prázdný soubor. Zadejte například touch /home/username/Documents/Index.html a vytvořte soubor HTML s názvem Index v adresáři Documents.

11. locate

Tento příkaz můžeš použít k vyhledání (locate) souboru, stejně jako příkaz k vyhledávání v systému Windows. Při použití argumentu -i spolu s tímto příkazem se nerozlišují malá a velká písmena, takže je možné hledat soubor, i když neumíš jeho přesný název.

Pokud potřebuješ vyhledat soubor, který obsahuje dvě nebo více slov, použiješ hvězdičku (*). Například příkaz locate -i meeting*notes vyhledá jakýkoli soubor, který obsahuje slovo „meeting“ a „notes“, a je jedno, zda se jedná o velká nebo malá písmena.

12. find

Podobně jako u příkazu locate, pomocí find se také vyhledají soubory a adresáře. Rozdíl je v tom, že k vyhledání souborů v daném adresáři použiješ příkaz find. Například příkaz find /home/ -name notes.txt vyhledá soubor s názvem notes.txt v domovském adresáři a jeho podadresářích.

13. grep

Další ze základních Linuxových příkazů, který je užitečný pro každodenní použití, je grep. Umožňuje prohledávat celý text v daném souboru. Příklad použití: grep deadline notes.txt vyhledá v souboru notes.txt slovo deadline. Řádky, které obsahují hledané slovo, se zobrazí celé.

14. sudo

Zkratka pro „SuperUser Do“, tento příkaz umožňuje provádět úkoly, které vyžadují oprávnění správce nebo oprávnění root. Nedoporučuje se však používat tento příkaz ke každodennímu použití, protože se může snadno stát, že dojde k chybě, pokud uděláš něco nesprávného.

15. df

Pomocí příkazu df získáš zprávu o využití místa na disku v procentech a kB. Pokud potřebuješ zobrazit přehled v megabajtech, zadej příkaz df -m.

16. du

Pokud chceš zkontrolovat, kolik místa zabírá soubor nebo adresář, použiješ k tomu příkaz du (Disk Usage). Souhrn využití disku však namísto obvyklého formátu velikosti zobrazí čísla bloků disku. Pokud ho chceš vidět v bajtech, kilobajtech a megabajtech, přidej do příkazové řádky argument -h.

17. head

Příkaz head se používá k zobrazení prvních řádků libovolného textového souboru. Ve výchozím nastavení se zobrazí prvních deset řádků, ale toto číslo lze změnit dle vlastního uvážení. Například pokud chceš zobrazit jen prvních pět řádků, zadej příkaz head -n 5 název souboru.ext.

18. tail

Tento má podobnou funkci jako příkaz head, ale místo zobrazení prvních řádků příkaz tail zobrazí posledních deset řádků textového souboru. Například tail -n název_souboru.ext.

19. tar

Příkaz tar je nejpoužívanějším příkazem k archivaci více souborů do tarballu – běžného formátu souborů v systému Linux, který je podobný formátu zip, přičemž komprese je volitelná. Tento příkaz je poměrně složitý s dlouhým seznamem funkcí, jako je přidávání nových souborů do stávajícího archivu, seznam obsahu archivu, extrahování obsahu z archivu a mnohé další.

20. kill

Pokud máš nereagující program, můžeš ho ukončit manuálně pomocí příkazu kill. Vyšle určitý signál nesprávně se chovající aplikaci a přikáže aplikaci, aby se sama ukončila.

21. ping

Pomocí příkazu ping zkontroluješ stav připojení k serveru. Jednoduchým zadáním příkazu ping google.com příkaz zkontroluje, zda se dokážete připojit ke službě Google, a také změří čas odezvy.

22. wget

Příkaz wget je velmi užitečný, pomocí něhož lze dokonce stahovat soubory z internetu. Pokud to chceš udělat, jednoduše zadej wget a za ním odkaz ke stažení.

23. top

Příkaz top zobrazí seznam spuštěných procesů a kolik procesoru každý proces využívá. Monitorování využití systémových prostředků je užitečné, je dobré zejména vědět, který proces je třeba ukončit, protože spotřebovává příliš mnoho zdrojů.

24. man

Nejsi si jistý ohledně funkcí určitých Linux příkazů? Žádné obavy, můžeš se snadno naučit, jak je používat přímo z prostředí Linuxu pomocí příkazu man. Například příkaz man tail zobrazí manuální pokyn pro příkaz tail.

25. echo

Tento příkaz se používá k přesunu některých dat do souboru. Například, pokud chceš přidat text „Ahoj, jmenuji se Karel“ do souboru s názvem name.txt, napíšeš echo Ahoj, jmenuji se Karel >> name.txt.

26. useradd, userdel

Protože Linux je systém pro více uživatelů, znamená to, že se stejným systémem může současně pracovat více osob. useradd se používá k vytvoření nového uživatele, zatímco passwd přidává heslo k účtu tohoto uživatele. Pokud chceš přidat novou osobu s názvem Karel napíšeš: useradd Karel a poté přidej jeho heslo příkazem passwd Karel a systém tě vyzve k zadání a potvrzení hesla.

Odstranění uživatele je velmi podobné jako přidání nového uživatele, stačí napsat userdel UserName.

Závěr

Základní Linuxové příkazy ti pomohou provádět úkoly jednodušší a efektivnější. Může chvíli trvat, než si zapamatuješ základní příkazy, ale praxí a neustálým zkoušením získáš jistotu. Znalost a zvládnutí těchto základních Linuxových příkazů bude přínosem pro správu tvého linuxového stroje, ať už desktopu nebo VPS řešení. Hodně štěstí!
Marián Kristeľ
Mám na starosti marketing a operations v Skillmea | (spolu)organizujem programátorský workshop Rails Girls Bratislava | ambasádor EU Code Week na Slovensku

Mohlo by tě zajímat

8 najlepších pluginov pre After Effects
Tipy a triky
07.03.2022
Skillmea tím

8 najlepších pluginov pre After Effects

V tomto článku prinášame prehľad 8 najlepších After Effects pluginov a ich funkcií, o ktorých by mal vedieť a pracovať s nimi každý seriózny motion designer. Adobe After Effects je skvelý softvér, no prichádza bod, kedy by vás mohlo zaujímať, ako môžete zlepšiť svoj workflow, zvýšiť svoju kreativitu a produktivitu a naučiť sa nové zručnosti. V tomto momente vstupujú do hry úžasné pluginy do After Effects. Pluginy existujú od výmyslu sveta: od úpravy postáv, korekcie farieb, glitch efekty, a mnohé ďalšie. Výhody a nevýhody používania After Effects pluginovEšte predtým ako sa pozrieme na jednotlivé pluginy podrobnejšie, prejdime si klady a zápory After Effects pluginov,  Výhody After Effects pluginov: • umožňujú novú úroveň kreativity, • mali by zlepšiť váš pracovný workflow v After Effects, • vytvárajte efekty oveľa rýchlejšie ako používaním iba predvolených efektov After Effects, • možňuje vám pracovať s 3D objektmi a prvkami priamo v After Effects, • vytvorte nádherné pozadia iba niekoľkými kliknutiami, • nevyžadujú znalosť programovania, skriptovania. Nevýhody After Effects pluginov: • niektoré pluginy zaberajú veľa pamäte a značne spomaľujú After Effects počas ich používania, • vykreslenie niektorých pluginov zaberie veľa času, • niektoré pluginy môžu počas používania aplikácie After Effects spadnúť, • cena pluginov môže byť relatívne vysoká. 1. OrbPlugin Orb je navrhnutý tak, aby pomáhal pri vytváraní 3-rozmerných gúľ. Používa sa predovšetkým pri vytváraní planét. Orb používa podobný 3D engine ako vynikajúci doplnok Element 3D od Video Copilot a zameriava sa na vytváranie realistických planét a ponúka celý rad jedinečných nástrojov na jednoduché vytváranie planét. Môže sa zdať, že vytvorenie planéty v After Effects je také jednoduché ako vytvorenie gule s nejakými textúrami. Ak však chcete vytvoriť pôsobivú, profesionálne detailnú planétu, Orb je najlepší nástroj, ktorý máte. Nehovoriac o tom, že doplnok je bezplatný a má bezplatný návod, ktorý môžete využiť. Orb bude fungovať pre 90 percent z nich a je neoceniteľným nástrojom pre previs. To platí najmä v kombinácii s inými zásuvnými modulmi After Effects alebo v kombinácii s 3D kamerou z 3D aplikácie, ktorú je možné importovať do After Effects spolu s doskami v popredí pre objekty, ako sú vesmírne lode. 2. Animation ComposerPovedzme, že sa ponáhľate a chcete animovať svoju vrstvu After Effects v zlomku sekundy? Najlepším riešením môžu byť predvoľby pohybu animácií - motion presets. Niekoľkými kliknutiami môžete doslova získať super plynulé odrazy a jednoduchú animáciu. Balík obsahuje viac ako 1000 presetov, takže si určite nájdete pohyb, ktorý sa vám páči. Bonus: za týmto pluginom stoja Slováci z Mister Horse. 3. DuikAfter Effects má dobrý základný systém rozhýbania postáv (rigging), ale Duik posúva rigging na úplne novú úroveň. Klienti stále častejšie požadujú Duik pre akúkoľvek pokročilú prácu s animáciou a plugin sa stáva kľúčovým prvkom animácie pre širokú škálu projektov. Tento doplnok je úplne zadarmo spolu so zvyškom doplnkov Rainbox After Effects. Určite sa oplatí naučiť pracovať s Duik pluginom. Ak sa vám plugin páči, podporte jeho tvorcov. Ak vás zaujíma tento plugin a chcete sa venovať charakterovým animáciám a rozpohybovaniu postáv, pozrite si náš online kurz Character Animations, v ktorom sa venujeme práve DUIK pluginu. 4. Motion Boutique - Newton3Newton3 je jedným z pluginov, ktorý by motion dizajnéri mali mať nainštalovaný. Je to v podstate 2D fyzika alebo matematický engine integrovaný do After Effects, ktorý vám umožňuje presúvať vrstvy realistickým spôsobom, pretože všetko je vypočítané za vás. Či už chcete ukázať hustotu, trenie, odskok, rýchlosť alebo gravitáciu, Newton3 toto všetko a ešte oveľa viac dokáže.  Ďalšia vec, ktorú môžete urobiť, je vytvoriť realistické spoje medzi objektmi, takže môžete ľahko vytvárať zložité pohyby. Po dokončení simulácie sa animácia znova vytvorí v After Effects so štandardnými kľúčovými snímkami, takže si môžete prispôsobiť načasovanie podľa svojich predstáv. Cena tohto pluginu je však pomerne vysoká.  5. Red Giant Trapcode ParticularAsi neexistuje zoznam najlepších pluginov pre After Effects, v ktorom by sa nenachádzal nejaký od Red Giant. A najväčším frajerom medzi ich After Effects pluginmi je určite Trapcode Particular. Plugin Red Giant Trapcode Particular funguje podobne a a podľa nás aj oveľa lepšie ako plugin Particular World od After Effects. Tento plugin je pravdepodobne jedným z najstarších doplnkov After Effects, ktorý zostal veľmi aktívny a efektívny, keď motion dizajnéri potrebujú animovať častice, ktoré môžu byť založené na rôznych vzoroch, tvaroch alebo veľkostiach. To je veľmi užitočné pri vytváraní prvkov počasia, ako je dážď, sneh, oblaky alebo dokonca dym. Plugin sa vo veľkom sa používa vo filmovom priemysle. Ďalšie informácie a vizuálny toho, čo je možné vytvoriť pomocou pluginu, nájdete vo videu nižšie. 6. Motion Boutique - PasticheTento plugin využijete vtedy, keď máte na časovej osi veľa malých vrstiev. Pastiche vám umožňuje presúvať, preskupovať a umiestňovať tieto vrstvy do jedného tvaru. Pastiche tiež poskytuje intuitívne ovládače na jemné doladenie polohy, mierky, rotácie a nepriehľadnosti vrstiev koláže. Stiahnite si skúšobnú verziu tohto pluginu a vyskúšajte pracovať s ním aspoň nejaký čas. Vyskúšajte tiež  skombinovať Pastiche s pluginom Newton3. 7. Video Copilot Element 3DĎalší úžasný plugin od spoločnosti VideoCopilot sa nazýva Element 3D. Umožňuje vám importovať 3D objekty do aktuálneho pluginu a animovať ich a textúrovať. Mnoho motion dizajnérov používa Element 3D na vytváranie krásnych filmových videí a výstupy vyzerajú veľmi profesionálne. Cena tohto pluginu je 189,95 USD cez Toolfarm. 8. DOF PROVývojár Richard Rosenman sprístupnil DOF PRO (Depth Of Field Generator PRO), svoj populárny doplnok na generovanie hĺbky poľa vo Photoshope, pre After Effects. Od svojho prvého vydania v roku 2005 sa DOF PRO stal profesionálnou voľbou v motion design odvetví. Najmodernejšie funkcie DOF PRO poskytujú inovatívne a špičkové technológie, ktoré inde nie sú dostupné, výsledkom čoho je jeden z najvýkonnejších a najpokročilejších procesorov hĺbky poľa. Medzi pokročilé funkcie patrí podpora chromatickej a achromatickej aberácie, diferenciácia bokehu ohniskovej roviny, astigmatizmus a efekty vinetácie, podpora vlastných máp clony a obnovenie hluku. K dispozícii je tiež plná podpora alfa kanála/priehľadnosti alebo podpora 32-bitových farieb. Cena pluginu je 199,99 USD. Ďalšie zaujímavé pluginyMedzi ďalšie veľmi zaujímavé pluginy, ktoré určite stoja za zmienku, patria Plexus 3, Boris Fx alebo Saber. Plexus 3 umožňuje používateľom spájať bodky/trojuholníky s čiarami a animovať ich v 3D priestore. Okrem toho vám Plexus 3 umožňuje vytvárať, manipulovať a vizualizovať dáta procedurálnym spôsobom. Zjednodušene to znamená, že častice môžu byť animované a môžu mať medzi sebou vzťah. Boris Fx má 3 hlavné pluginy: Sapphire, Mocha a Continuum. Všetky sú veľmi dobre známe v komerčnom a celovečernom filmovom priemysle. Ak máte chvíľu času, odporúčame pozrieť a vyskúšať skúšobnú verziu. Saber je mimoriadne výkonný nástroj na osvetlenie a efekty pre širokú škálu účelov. Nielenže sa dá použiť na vytváranie lúčov svetla (napríklad svetelné meče), ale prichádza aj so širokou škálou prednastavení a možnosťou pracovať s maskami vrstiev. ZáverDúfame, že ste sa dozvedeli niekoľko zaujímavostí a nových vecí o vyššie uvedených pluginoch pre After Effects. Poznáte a používate zaujímavé pluginy pre After Effects? Podeľte sa o ne v komentároch nižšie. 
5 zdrojov pasívneho príjmu pre dizajnérov
Tipy a triky
02.11.2021
Skillmea tím

5 zdrojov pasívneho príjmu pre dizajnérov

V tomto článku ti ukážeme možnosti, ako zarábať viac a generovať pasívny príjem. Diverzifikácia zdrojov príjmu je dobrá stratégia. Dnes ti priblížime 5 spôsobov, vďaka ktorým môžeš ako kreatívec popri svojom hlavnom zamestnaní zarábať viac. Každý pasívny príjem zahŕňa úvodnú investíciu. Tou môže byť čas, námaha a úsilie, peniaze alebo kombinácia všetkých prvkov. Začnime pekne poporiadku. 1. Vytváraj a predávaj dizajnové templaty / šablónyJednou z najpopulárnejších stratégií pasívneho príjmu, ktorú dizajnéri radi využívajú, je predaj rôznych hotových dizajnových vzorov online. Ak o tom premýšľaš, veľa nedizajnérov alebo začínajúcich dizajnérov pravidelne hľadá hotové šablóny na rôzne využitie od social media, cez newslettre až po dizajn webstránok. Skús vytvárať šablóny, ktoré sú univerzálne a využiteľné širokospektrálne, napríklad: • vizitky, • rôzne mockupy, • dizajn webstránok s rôznym zameraním, • prezentácie, • fotografie a ilustrácie, • životopisy, • ďalšie. Templaty môžeš predávať na rôznych portáloch (marketplace) ako sú napríklad Shutterstock, Adobe Stock, iStock, ale aj Canva nedávno spustila svoj marketplace. 2. Zdieľaj svoje znalostiAko dizajnér máš určite mnoho vedomostí a skúseností, o ktoré sa môžeš podeliť. Určite budeš mať dobrý pocit, keď pomôžeš začínajúcim dizajnérom zdieľaním svojich cenných poznatkov a zároveň tým vieš zarobiť peniaze navyše. Ako zdieľať svoje znalosti? Môžeš zorganizovať workshop či školenie, napísať knihu (ebook), vytvoriť online kurz alebo mentorovať dizajnérov začiatočníkov. Samozrejme, budeš musieť investovať čas do prípravy a vytvoreniu týchto vzdelávacích zdrojov, ale keď ich sprístupníš, z dlhodobého hľadiska sa môžu stať zaujímavým zdrojom príjmu. 3. Predávaj vlastné nástroje a assetyMedzi tieto nástroje a assety môžeme zaradiť napríklad ilustrácie, PSD zdrojáky, fonty, textúry, gridy, UI kity a mnoho ďalšieho. Iní dizajnéri sa môžu zaujímať o tieto zdroje a budú ich chcieť použiť vo svojich vlastných dizajnových výtvoroch. Pre teba pôjde o ideálny pasívny príjem, nakoľko síce vynaložíš čas na vytvorenie digitálnych produktov, ale potom ich budeš predávať znovu a znovu. Začať je jednoduché, existuje viacero stránok, kde môžeš svoje diela predávať, napríklad Envato Market, Vecteezy, Creative Market a ďalšie. 4. Navrhuj a predávaj merchPredaj vlastného tovaru je zaujímavý zdroj príjmu najmä ak už máš dostatočne veľké publikum, ktoré ťa sleduje. Najskôr sa teda povenuj budovaniu svojho brandu a followerov. Predaj merchu je v súčasnosti pomerne jednoduchý, využi medzinárodnú službu ako Printify alebo lokálny GoMerch. Ak už máš veľa sledovateľov, za zváženie stojí aj rozbehnúť Patreon či iné formy monetizovania obsahu, napríklad cez affiliate marketing alebo rôzne referral programy. 5. Vytvor členskú webstránkuAk to s budovaním dlhodobého online podnikania myslíš vážne, skvelou možnosťou je vytvorenie členskej webovej stránky. Môže to byť výhodné najmä vtedy, ak už máš napríklad blog a hľadáš spôsob, ako ho speňažiť. Členská webstránka bude účtovať poplatok (zvyčajne je na mesačnej alebo ročnej báze) za prístup k prémiovému obsahu. Obsahom môžu byť čokoľvek od dizajnových návodov, zdroje na stiahnutie alebo iný zaujímavý obsah pre dizajnérov. Prípadne sa zameraj na úplne iný typ používateľov a ponúkni im pridanú hodnotu, za ktorú sú ochotní platiť. Nie je ľahké začať a chvíľu trvá, kým sa stránka rozbehne a vybuduješ ju, ale ak sa tomu budeš venovať dlhodobo, môže to byť skvelá voľba. Tipy na záverJe dobré vedieť, čo je tvojou motiváciou pri tvorbe týchto vedľajších projektov. Ak sú to len peniaze, pristupuj k tvorbe organizovanejšie a s obchodným myslením, vyber si vedľajší projekt s potenciálom tvorby príjmu.  Mysli aj na časovú stránku veci a snaž sa spraviť si realistický odhad času, ktorý môžeš vedľajším projektom venovať. Máš na to pár hodín každý týždeň, alebo je to skôr sporadický voľný čas? Pred začatím projektu je teda dobré zvážiť množstvo času, ktoré máš k dispozícii.  Určite ber do úvahy aj priebežné požiadavky, ktoré tiež môžu zhltnúť nejakú porciu času a námahy. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že grafika, tlačoviny či e-knihy sú dobré pre dizajnérov, ktorí neočakávajú, že budú musieť investovať veľa času na priebežnú podporu a servis. A veci ako šablóny, pluginy, blogy, komunitné webové stránky alebo online kurzy majú síce potenciál vysokého príjmu, ale na druhej strane vyžadujú aj potrebu intenzívnejšej podpory.
Zmena oblohy na fotkách vo Photoshope jediným klikom
Tipy a triky
11.03.2021
Ľudovít Nastišin

Zmena oblohy na fotkách vo Photoshope jediným klikom

Štandardný postup pri zmene oblohy na fotkách si vyžaduje istú zručnosť vo výberoch a maskovaní. Avšak s novým Photoshopom je na scéne aj veľmi zaujímavá funkcia, ktorá tieto časovo náročné postupy zlúčila v podstate do jediného kliknutia. Hovoríme o „Sky Replacement Tool“, ktorý nájdeme vo Photoshope 2021.  V tomto článku sa na túto funkciu pozrieme a ukážeme si to aj na príklade. Sky Replacement nájdeme v edit>Sky Replacement. Ihneď po otvorení tejto funkcie začne softvér automaticky analyzovať obrázok. Okamžite potom si sám vytvorí na danom obrázku masku oblohy a vymení ju za inú. Jediným klikom. Tento nástroj využíva Adobe Sensei (umelú inteligenciu spoločnosti Adobe). Je to niečo podobné ako funkcia „Select and Mask“, ktorá je v posledných verziách Photoshopu taktiež veľmi kvalitná. Asi to nebudeš využívať každý deň, no čas od času sa takáto úloha objaví. A vtedy je dobré o tomto nástroji vedieť, lebo si ušetríš čas. Nastavenie nástroja "Sky Replacement"Je to síce výmena oblohy na jeden klik, no väčšinou to treba trošku doladiť. Najprv si zvolíš obrázok oblohy z ponuky nástroja, ktoré sú v troch priečinkoch: Blue Skies, Spectacular a Sunsets. Máš samozrejme možnosť importovať si tam svoju vlastnú oblohu. Stačí kliknúť na ozubené koliesko v pravom hornom rohu a nájsť možnosť „Import Skies“ alebo cez ikonku + a nahrať si oblohu ako .jpeg súbor. Máme tu aj ďalšie nastavenie, o ktorých si treba niečo povedať. Shift Edge – cez tento slider si vieš doladiť okraje výberu a zbaviť sa tak prípadných nedotiahnutých miest, ktoré Photoshop až tak dobre nezvládol. Refine Edge Brush – pre prípad, že si tvoju pozornosť vyžaduje len nejaká malá časť výberu, máš k dispozícii aj známy nástroj z balíka „Select and mask“, ktorým tiež  vieš dotiahnuť prípadné nedokonalosti. Fade Edge – tento nástroj umožňuje vytvoriť jemnejší prechod pri horizonte obrázka. Photoshop ale väčšinou urobí robotu veľmi dobre a ďalšie úpravy okrajov nie sú zvlášť potrebné. Temperature, Brightness a Scale – tieto nástroje upravujú už samotnú oblohu. Väčšinou treba doldiť  je farebnosť, prípadne je príliš tmavá či svetlá. Alebo je nutné oblohu zväčšiť aby sedela s horizontom fotky. Všetko to sa dá upraviť v týchto Sky Adjustments  úpravách. Foreground Adjustments – máme možnosť doladiť farebne aj samotný obrázok mimo oblohy tak, aby sme celú kompozíciu čo najviac zjednotili. Keď si s výsledkom spokojný, je treba si ešte stanoviť, akým spôsobom sa má táto úprava aplikovať do obrázka. Je tu možnosť duplikovať vrstvu alebo output do nových vrstiev. Skvelé je, že tento nástroj je nedeštruktívny. Ak si vyberieš si vyberieš output do nových vrstiev, celá úprava sa zobrazí vo klasickej vrstve s maskou a spolu s adjustment vrstvami. Takto máš plnú kontrolu nad výsledkom a prípravu pre ďalšie modifikácie tejto kompozície. Sú však situácie, kedy ti Sky Replacement pomôže len čiastočne. Jednou z takých môže byť situácia, kedy sa snažíš vymeniť oblohu na obrázku s vodnou hladinou. A tá bude stále odrážať pôvodnú oblohu. V takom prípade bude potrebné tento odraz vyriešiť manuálne. Výhodou však je, že väčšinu potrebných masiek vrstiev už z tohto nástroja máš. Sky replacement tool je podľa nás skvelý nástroj a aj keď ho nebudeš používať každý deň, v tej pravej chvíli ti pomôže. Jeho ukážku si pozri aj na tomto videu, v ktorom sme sa pohrali so známou bratislavskou scenériou. Vymenili sme oblohu a odstránili všetky postavy. A všetko nám to zabralo len pár minút.

Nezmeškaj info o nových kurzoch a špeciálnych ponukách