Zpět na blog
Tipy a triky

Nejpoužívanější Linuxové příkazy

Marián Kristeľ
21.05.2022
15 minut čtení
Nejpoužívanější Linuxové příkazy
Když se řekne Linux, většina lidí si představí komplikovaný operační systém, který používají pouze programátoři. Není to ovšem tak, jak se na první pohled může zdát.

Co je Linux?

Linux je celá rodina unixových operačních systémů s otevřeným zdrojovým kódem, které jsou založeny na Linuxovém jádru. To zahrnuje všechny nejpopulárnější systémy založené na Linuxu, jako jsou Ubuntu, Fedora, Mint, Debian a další. Přesněji řečeno, nazývají se distribuce. Celosvětový tržní podíl Linuxu na desktopových počítačích je 2,49 %, avšak když se podíváme na cloudovou infrastrukturu, zde Linux dominuje s podílem přibližně 90 %.

Při práci s operačním systémem Linux musíš použít shell – rozhraní, které poskytuje přístup ke službám operačního systému. Většina distribucí Linuxu používá grafické uživatelské rozhraní (GUI) jako svůj shell, hlavně proto, aby svým uživatelům usnadnila používání. Je běžnou praxí používat je při správě VPS. Jakékoliv grafické uživatelské rozhraní (GUI) je jen abstrakcí programů příkazového řádku. Například když zavřete okno kliknutím na „X“, za touto akcí se spustí příkaz.

Doporučuje se používat rozhraní příkazového řádku (CLI), protože je výkonnější a efektivnější. Úlohy, které vyžadují vícekrokový proces přes GUI, lze provést během několika sekund zadáním příkazů do CLI. V tomto článku se naučíš 26 základních příkazů Linuxu, které ti jako nováčkovi nepochybně pomohou při navigaci v Linuxu.

Co je Linuxový příkaz?

Linuxový příkaz je program nebo pomůcka, která se spouští na příkazovém řádku. Příkazový řádek je rozhraní, které přijímá řádky textu a zpracovává je do pokynů pro tvůj počítač.

Příznak je způsob, jak můžeš předat možnosti příkazu, který spustíš. Většina příkazů Linuxu má stránku nápovědy, kterou můžeš vyvolat příznakem -h.

Argument nebo parametr je vstup, který dáváme příkazu, aby mohl správně běžet. Ve většině případů je argumentem cesta k souboru, ale může to být cokoli, co zadáš do terminálu.

Příznaky lze vyvolat pomocí pomlček (-) a dvojitých pomlček (--), zatímco provedení argumentů závisí na pořadí, ve kterém je odešleš funkci.

Nejpoužívanější Linuxové příkazy

Předtím, než se podíváme na nejpoužívanější Linux příkazy, nezapomeň spustit terminál. Ve většině distribucí Linuxu lze použít klávesovou zkratku Ctrl+Alt+T. Pokud to nefunguje, příkazový řádek najdeš v části Utilities.

1. pwd

Pomocí příkazu pwd zjistíš cestu k aktuálnímu pracovnímu adresáři (složce), ve kterém se nacházíš. Příkaz vrátí absolutní (úplnou) cestu, což je v podstatě cesta všech adresářů, která začíná lomítkokem (/ ). Příkladem absolutní cesty je /home/username.

2. cd

Na navigaci v souborech a adresářích Linuxu použiješ příkaz cd. Vyžaduje buď úplnou cestu nebo název adresáře, v závislosti na aktuálním pracovním adresáři, ve kterém se nacházíš. Například si v /home/username/Documents a chceš přejít do adresáře Photos, který je podadresářem Documents. Jednoduše zadáš následující příkaz: cd Photos.

Jiná situace by byla, kdyby si chtěl přejít do zcela nového adresáře, například /home/username/Movies. V tomto případě zadáš cd a za ním absolutní cestu k adresáři: cd /home/username/Movies.

Existuje několik zkratek, které vám pomohou při rychlé navigaci:
 • cd .. (se dvěma tečkami) pro posun o jeden adresář nahoru,
 • cd k přejetí přímo do domovského adresáře,
 • cd- (s pomlčkou) pro přesun do předchozího adresáře
Shell Linuxu je case sensitive a rozlišuje velká a malá písmena. Takže musíš zadat název adresáře přesně tak, jak je.

3. ls

Příkaz ls se používá k zobrazení obsahu adresáře. Ve výchozím nastavení tento příkaz zobrazí obsah tvého aktuálního pracovního adresáře. Pokud chceš vidět obsah jiných adresářů, zadej ls a potom cestu k adresáři. Například zadáním ls /home/username/Documents zobrazíš obsah adresáře Documents.

Existují tyto verze, které můžete použít s příkazem ls:
 • ls -R zobrazí seznam všech souborů v podadresářích,
 • ls -a zobrazí skryté soubory,
 • ls -al zobrazí seznam souborů a adresářů s podrobnými informacemi, jako jsou oprávnění, velikost, vlastník atp.

4. cat

cat (zkratka pro concatenate) je jedním z nejčastěji používaných příkazů v Linuxu. Používá se k výpisu obsahu souboru na standardním výstupu (sdout). Pokud chceš spustit tento příkaz, zadej cat a za ním název souboru a jeho příponu. Například: cat file.txt.

Zde jsou další způsoby použití příkazu cat:
 • cat povodnysubor > názevsouboru obsah z původního souboru zkopíruješ a uložíš do souboru názevsouboru,
 • cat názevsouboru1 názevsouboru2>názevsouboru3 spojí dva soubory (1 a 2) a uloží jejich výstup do nového souboru (3),
 • ke změně souboru na velká nebo malá písmena použij cat názevsouboru | tr a-z A-Z >output.txt

5. cp

Pro zkopírování souborů z aktuálního adresáře do jiného adresáře použij příkaz cp. Například příkaz cp skillmea_logo.jpg /home/username/Pictures vytvoří kopii skillmea_logo.jpg (z tvého aktuálního adresáře) do adresáře Pictures.

6. mv

Příkaz mv se primárně používá k přesunu souborů, přestože jej lze použít také k přejmenování souborů. Argumenty u mv jsou podobné příkazu cp. Musíš zadat mv, název souboru a cílový adresář. Například: mv hello.txt /home/username/Documents.
Pokud chceš přejmenovat soubory, příkaz je mv starýnázev.txt novýnázev.txt

7. mkdir

K vytvoření nového adresáře použiješ příkaz mkdir — pokud zadáš mkdir Music, vytvoří se adresář s názvem Music.

Existují i další příkazy mkdir:
 • pro vygenerování nového adresáře v jiném adresáři, použij příkaz mkdir Music/Novyadresar
 • použijte volbu p (parents) k vytvoření adresáře mezi dvěma existujícími adresáři, například mkdir -p Music/Metallica/Novyadresar vytvoří Novyadresar v adresáři Metallica. Pokud adresář Metalilca neexistuje, tak jej zároveň i vytvoří.

8. rmdir

Pokud potřebuješ vymazat adresář, použij příkaz rmdir. rmdir však umožňuje mazat pouze prázdné adresáře.

9. rm

Příkaz rm se používá k odstranění adresářů a obsahu v nich. Pokud chceš odstranit pouze adresář, jako alternativu k rmdir použijte rm -r.
U tohoto příkazu musíš být velmi opatrný a vždy zkontroluj, ve kterém adresáři se nacházíš. Příkazem se vše vymaže a nelze jej vrátit zpět.

10. touch

Tento příkaz umožňuje vytvořit nový prázdný soubor. Zadejte například touch /home/username/Documents/Index.html a vytvořte soubor HTML s názvem Index v adresáři Documents.

11. locate

Tento příkaz můžeš použít k vyhledání (locate) souboru, stejně jako příkaz k vyhledávání v systému Windows. Při použití argumentu -i spolu s tímto příkazem se nerozlišují malá a velká písmena, takže je možné hledat soubor, i když neumíš jeho přesný název.

Pokud potřebuješ vyhledat soubor, který obsahuje dvě nebo více slov, použiješ hvězdičku (*). Například příkaz locate -i meeting*notes vyhledá jakýkoli soubor, který obsahuje slovo „meeting“ a „notes“, a je jedno, zda se jedná o velká nebo malá písmena.

12. find

Podobně jako u příkazu locate, pomocí find se také vyhledají soubory a adresáře. Rozdíl je v tom, že k vyhledání souborů v daném adresáři použiješ příkaz find. Například příkaz find /home/ -name notes.txt vyhledá soubor s názvem notes.txt v domovském adresáři a jeho podadresářích.

13. grep

Další ze základních Linuxových příkazů, který je užitečný pro každodenní použití, je grep. Umožňuje prohledávat celý text v daném souboru. Příklad použití: grep deadline notes.txt vyhledá v souboru notes.txt slovo deadline. Řádky, které obsahují hledané slovo, se zobrazí celé.

14. sudo

Zkratka pro „SuperUser Do“, tento příkaz umožňuje provádět úkoly, které vyžadují oprávnění správce nebo oprávnění root. Nedoporučuje se však používat tento příkaz ke každodennímu použití, protože se může snadno stát, že dojde k chybě, pokud uděláš něco nesprávného.

15. df

Pomocí příkazu df získáš zprávu o využití místa na disku v procentech a kB. Pokud potřebuješ zobrazit přehled v megabajtech, zadej příkaz df -m.

16. du

Pokud chceš zkontrolovat, kolik místa zabírá soubor nebo adresář, použiješ k tomu příkaz du (Disk Usage). Souhrn využití disku však namísto obvyklého formátu velikosti zobrazí čísla bloků disku. Pokud ho chceš vidět v bajtech, kilobajtech a megabajtech, přidej do příkazové řádky argument -h.

17. head

Příkaz head se používá k zobrazení prvních řádků libovolného textového souboru. Ve výchozím nastavení se zobrazí prvních deset řádků, ale toto číslo lze změnit dle vlastního uvážení. Například pokud chceš zobrazit jen prvních pět řádků, zadej příkaz head -n 5 název souboru.ext.

18. tail

Tento má podobnou funkci jako příkaz head, ale místo zobrazení prvních řádků příkaz tail zobrazí posledních deset řádků textového souboru. Například tail -n název_souboru.ext.

19. tar

Příkaz tar je nejpoužívanějším příkazem k archivaci více souborů do tarballu – běžného formátu souborů v systému Linux, který je podobný formátu zip, přičemž komprese je volitelná. Tento příkaz je poměrně složitý s dlouhým seznamem funkcí, jako je přidávání nových souborů do stávajícího archivu, seznam obsahu archivu, extrahování obsahu z archivu a mnohé další.

20. kill

Pokud máš nereagující program, můžeš ho ukončit manuálně pomocí příkazu kill. Vyšle určitý signál nesprávně se chovající aplikaci a přikáže aplikaci, aby se sama ukončila.

21. ping

Pomocí příkazu ping zkontroluješ stav připojení k serveru. Jednoduchým zadáním příkazu ping google.com příkaz zkontroluje, zda se dokážete připojit ke službě Google, a také změří čas odezvy.

22. wget

Příkaz wget je velmi užitečný, pomocí něhož lze dokonce stahovat soubory z internetu. Pokud to chceš udělat, jednoduše zadej wget a za ním odkaz ke stažení.

23. top

Příkaz top zobrazí seznam spuštěných procesů a kolik procesoru každý proces využívá. Monitorování využití systémových prostředků je užitečné, je dobré zejména vědět, který proces je třeba ukončit, protože spotřebovává příliš mnoho zdrojů.

24. man

Nejsi si jistý ohledně funkcí určitých Linux příkazů? Žádné obavy, můžeš se snadno naučit, jak je používat přímo z prostředí Linuxu pomocí příkazu man. Například příkaz man tail zobrazí manuální pokyn pro příkaz tail.

25. echo

Tento příkaz se používá k přesunu některých dat do souboru. Například, pokud chceš přidat text „Ahoj, jmenuji se Karel“ do souboru s názvem name.txt, napíšeš echo Ahoj, jmenuji se Karel >> name.txt.

26. useradd, userdel

Protože Linux je systém pro více uživatelů, znamená to, že se stejným systémem může současně pracovat více osob. useradd se používá k vytvoření nového uživatele, zatímco passwd přidává heslo k účtu tohoto uživatele. Pokud chceš přidat novou osobu s názvem Karel napíšeš: useradd Karel a poté přidej jeho heslo příkazem passwd Karel a systém tě vyzve k zadání a potvrzení hesla.

Odstranění uživatele je velmi podobné jako přidání nového uživatele, stačí napsat userdel UserName.

Závěr

Základní Linuxové příkazy ti pomohou provádět úkoly jednodušší a efektivnější. Může chvíli trvat, než si zapamatuješ základní příkazy, ale praxí a neustálým zkoušením získáš jistotu. Znalost a zvládnutí těchto základních Linuxových příkazů bude přínosem pro správu tvého linuxového stroje, ať už desktopu nebo VPS řešení. Hodně štěstí!
Marián Kristeľ
Mám na starosti marketing a operations v Skillmea | (spolu)organizujem programátorský workshop Rails Girls Bratislava | ambasádor EU Code Week na Slovensku

Mohlo by tě zajímat

8 nejlepších pluginů pro After Effects
Tipy a triky
07.03.2022
Skillmea

8 nejlepších pluginů pro After Effects

V tomto článku přinášíme přehled 8 nejlepších After Effects pluginů a jejich funkcí, o kterých by měl vědět a pracovat s nimi každý seriózní motion designer. Adobe After Effects je skvělý software, ale přichází bod, kdy by vás mohlo zajímat, jak můžete zlepšit svůj workflow, zvýšit svou kreativitu a produktivitu a naučit se nové dovednosti. V tomto momentě vstupují do hry úžasné pluginy do After Effects. Pluginy existují od výmyslu světa: od úpravy postav, korekce barev, glitch efekty, a mnohé další. Výhody a nevýhody používání After Effects pluginů Ještě předtím, než se podíváme na jednotlivé pluginy podrobněji, přejděme si klady a zápory After Effects pluginů. Výhody After Effects pluginů: • umožňují novou úroveň kreativity, • měli by zlepšit váš pracovní workflow v After Effects, • vytvářejte efekty mnohem rychleji než používáním pouze výchozích efektů After Effects, • možňuje vám pracovat s 3D objekty a prvky přímo v After Effects, • vytvořte nádherné pozadí pouze několika klepnutími, • nevyžadují znalost programování, skriptování. Nevýhody After Effects pluginů: • některé pluginy zabírají spoustu paměti a značně zpomalují After Effects během jejich používání, • vykreslení některých pluginů zabere spoustu času, • některé pluginy mohou během používání aplikace After Effects spadnout, • cena pluginů může být relativně vysoká. 1. Orb Plugin Orb je navržen tak, aby pomáhal při vytváření 3-rozměrných koulí. Používá se především při vytváření planet. Orb používá podobný 3D engine jako vynikající doplněk Element 3D od Video Copilot a zaměřuje se na vytváření realistických planet a nabízí celou řadu jedinečných nástrojů pro snadné vytváření planet. Může se zdát, že vytvoření planety v After Effects je tak jednoduché jako vytvoření koule s nějakými texturami. Chcete-li však vytvořit působivou, profesionálně detailní planetu, Orb je nejlepší nástroj, který máte. Nemluvě o tom, že doplněk je bezplatný a má bezplatný návod, který můžete využít. Orb bude fungovat pro 90 procent z nich a je neocenitelným nástrojem pro převis. To platí zejména v kombinaci s jinými zásuvnými moduly After Effects nebo v kombinaci s 3D kamerou z 3D aplikace, kterou lze importovat do After Effects spolu s deskami v popředí pro objekty, jako jsou vesmírné lodě. 2. Animation Composer Řekněme, že spěcháte a chcete animovat svou vrstvu After Effects ve zlomku sekundy? Nejlepším řešením mohou být předvolby pohybu animací – motion presets. Několika klepnutími můžete doslova získat super plynulé odrazy a jednoduchou animaci. Balíček obsahuje více než 1000 presetů, takže si jistě najdete pohyb, který se vám líbí. Bonus: za tímto pluginem stojí Slováci z Mister Horse.[Image] 3. Duik After Effects má dobrý základní systém rozhýbání postav (rigging), ale Duik posouvá rigging na zcela novou úroveň. Klienti stále častěji požadují Duik pro jakoukoli pokročilou práci s animací a plugin se stává klíčovým prvkem animace pro širokou škálu projektů. Tento doplněk je zcela zdarma spolu se zbytkem doplňků Rainbox After Effects. Určitě se vyplatí naučit pracovat s Duik pluginem. Pokud se vám plugin líbí, podpořte jeho tvůrce. Pokud vás zajímá tento plugin a chcete se věnovat charakterovým animacím a rozpohybování postav, podívejte se na náš online kurz Character Animations, ve kterém se věnujeme právě DUIK pluginu.[Image] 4. Motion Boutique - Newton3 Newton3 je jedním z pluginů, který by motion designéři měli mít nainstalován. Je to v podstatě 2D fyzika nebo matematický engine integrovaný do After Effects, který vám umožňuje přesouvat vrstvy realistickým způsobem, protože vše je vypočteno za vás. Ať už chcete ukázat hustotu, tření, odskok, rychlost nebo gravitaci, Newton3 tohle všechno a ještě mnohem více dokáže.   Další věc, kterou můžete udělat, je vytvořit realistické spoje mezi objekty, takže můžete lehce vytvářet složité pohyby. Po dokončení simulace se animace znovu vytvoří v After Effects se standardními klíčovými snímky, takže si můžete přizpůsobit načasování podle svých představ. Cena tohoto pluginu je ovšem poměrně vysoká.  5. Red Giant Trapcode Particular Asi neexistuje seznam nejlepších pluginů pro After Effects, ve kterém by se nenacházel nějaký od Red Giant. A největším frajerem mezi jejich After Effects pluginy je určitě Trapcode Particular. Plugin Red Giant Trapcode Particular funguje podobně a podle nás i mnohem lépe než plugin Particular World od After Effects. Tento plugin je pravděpodobně jedním z nejstarších doplňků After Effects, který zůstal velmi aktivní a efektivní, když motion designéři potřebují animovat částice, které mohou být založeny na různých vzorech, tvarech nebo velikostech. To je velmi užitečné při vytváření prvků počasí, jako je déšť, sníh, oblaka nebo dokonce kouř. Plugin se ve velkém se používá ve filmovém průmyslu.  6. Motion Boutique - Pastiche Tento plugin využijete tehdy, když máte na časové ose spoustu malých vrstev. Pastiche vám umožňuje přesouvat, přeskupovat a umisťovat tyto vrstvy do jednoho tvaru. Pastiche také poskytuje intuitivní ovladače pro jemné doladění polohy, měrky, rotace a neprůhlednosti vrstev koláže. Stáhněte si zkušební verzi tohoto pluginu a vyzkoušejte pracovat s ním alespoň nějaký čas. Vyzkoušejte také zkombinovat Pastiche s pluginem Newton3. 7. Video Copilot Element 3D Další úžasný plugin od společnosti VideoCopilot se nazývá Element 3D. Umožňuje vám importovat 3D objekty do aktuálního pluginu a animovat je a texturovat. Mnoho motion designérů používá Element 3D k vytváření krásných filmových videí a výstupy vypadají velmi profesionálně. Cena tohoto pluginu je 189,95 USD přes Toolfarm. 8. DOF PRO Vývojář Richard Rosenman zpřístupnil DOF PRO (Depth Of Field Generator PRO), svůj populární doplněk ke generování hloubky pole ve Photoshopu, pro After Effects. Od svého prvního vydání v roce 2005 se DOF PRO stal profesionální volbou v motion design odvětví. Nejmodernější funkce DOF PRO poskytují inovativní a špičkové technologie, které jinde nejsou dostupné, výsledkem čehož je jeden z nejvýkonnějších a nejpokročilejších procesorů hloubky pole. Mezi pokročilé funkce patří podpora chromatické a achromatické aberace, diferenciace bokehu ohniskové roviny, astigmatismus a efekty vinětace, podpora vlastních map clony a obnovení hluku. K dispozici je také plná podpora alfa kanálu/průhlednosti nebo podpora 32bitových barev. Cena pluginu je 199,99 USD. Další zajímavé pluginy Mezi další velmi zajímavé pluginy, které jistě stojí za zmínku, patří Plexus 3, Boris Fx nebo Saber. Plexus 3 umožňuje uživatelům spojovat tečky/trojúhelníky s čarami a animovat je ve 3D prostoru. Kromě toho vám Plexus 3 umožňuje vytvářet, manipulovat a vizualizovat data procedurálním způsobem. Zjednodušeně to znamená, že částice mohou být animované a mohou mít mezi sebou vztah. Boris Fx má 3 hlavní pluginy: Sapphire, Mocha a Continuum. Všechny jsou velmi dobře známé v komerčním a celovečerním filmovém průmyslu. Máte-li chvíli času, doporučujeme podívat a vyzkoušet zkušební verzi. Saber je mimořádně výkonný nástroj pro osvětlení a efekty pro širokou škálu účelů. Nejenže lze použít k vytváření paprsků světla (například světelné meče), ale přichází i se širokou škálou přednastavení a možností pracovat s maskami vrstev. Závěr Doufáme, že jste se dozvěděli několik zajímavostí a nových věcí o výše uvedených pluginech pro After Effects. Znáte a používáte zajímavé pluginy pro After Effects? Podělte se o ně v komentářích níže.
5 zdrojů pasivního příjmu pro designéry
Tipy a triky
02.11.2021
Skillmea

5 zdrojů pasivního příjmu pro designéry

V tomto článku ti ukážeme možnosti, jak vydělávat víc a generovat pasivní příjem. Diverzifikace zdrojů příjmu je dobrá strategie. Dnes ti přiblížíme 5 způsobů, díky kterým můžeš jako kreativec vedle svého hlavního zaměstnání vydělávat víc. Každý pasivní příjem zahrnuje úvodní investici. Tou může být čas, námaha a úsilí, peníze nebo kombinace všech prvků. Začněme pěkně popořádku. 1. Vytvářej a prodávej designové templaty / šablonyJednou z nejpopulárnějších strategií pasivního příjmu, kterou designéři rádi využívají, je prodej různých hotových designových vzorů online. Pokud o tom přemýšlíš, mnoho nedesignérů nebo začínajících designérů pravidelně hledá hotové šablony pro různé využití od social media, přes newslettery až po design webstránek. Zkus vytvářet šablony, které jsou univerzální a využitelné širokospektrální, například: • vizitky, • různé mockupy, • design webstránek s různým zaměřením, • prezentace, • fotografie a ilustrace, • životopisy, • další. Templaty mžeš prodávat na různých portálech (marketplace) jako jsou například Shutterstock, Adobe Stock, iStock, ale i Canva nedávno spustila svůj marketplace.[Image] 2. Sdílej své znalostiJako designér máš určitě mnoho vědomostí a zkušeností, o které se můžeš podělit. Určitě budeš mít dobrý pocit, když pomůžeš začínajícím designérům sdílením svých cenných poznatků a zároveň tím umíš vydělat peníze navíc. Jak sdílet své znalosti? Můžeš zorganizovat workshop či školení, napsat knihu (ebook), vytvořit online kurz nebo mentorovat designéry začátečníky.  Samozřejmě, budeš muset investovat čas do přípravy a vytvoření těchto vzdělávacích zdrojů, ale když je zpřístupníš, z dlouhodobého hlediska se mohou stát zajímavým zdrojem příjmu.[Image] 3. Prodávej vlastní nástroje a assetyMezi tyto nástroje a assety můžeme zařadit například ilustrace, PSD zdrojáky, fonty, textury, gridy, UI kity a mnoho dalšího. Jiní designéři se mohou zajímat o tyto zdroje a budou je chtít použít ve svých vlastních designových výtvorech. Pro tebe půjde o ideální pasivní příjem, protože sice vynaložíš čas na vytvoření digitálních produktů, ale potom je budeš prodávat znovu a znovu. Začít je jednoduché, existuje několik stránek, kde můžeš svá díla prodávat, například Envato Market, Vecteezy, Creative Market a další.[Image] 4. Navrhuj a prodávej merchProdej vlastního zboží je zajímavý zdroj příjmu zvláště pokud už máš dostatečně velké publikum, které tě sleduje. Nejprve se tedy pověnuj budování svého brandu a followerů. Prodej merchu je v současnosti poměrně jednoduchý, využij mezinárodní služby jako Printify nebo lokální GoMerch. Pokud už máš spoustu sledovatelů, za zvážení stojí i rozjet Patreon či jiné formy monetizování obsahu, například přes affiliate marketing nebo různé referral programy.[Image] 5. Vytvoř členskou webstránkuPokud to s budováním dlouhodobého online podnikání myslíš vážně, skvělou možností je vytvoření členské webové stránky. Může to být výhodné zejména tehdy, když už máš například blog a hledáš způsob, jak ho zpeněžit. Členská webstránka bude účtovat poplatek (obvykle je na měsíční nebo roční bázi) za přístup k prémiovému obsahu. Obsahem mohou být cokoli od designových návodů, zdroje ke stažení nebo jiný zajímavý obsah pro designéry. Případně se zaměř na úplně jiný typ uživatelů a nabídni jim přidanou hodnotu, za kterou jsou ochotni platit. Není snadné začít a chvíli trvá, než se stránka rozjede a vybuduješ ji, ale pokud se tomu budeš věnovat dlouhodobě, může to být skvělá volba.[Image] Tipy na závěrJe dobré vědět, co je tvou motivací při tvorbě těchto vedlejších projektů. Pokud jsou to jen peníze, přistupuj k tvorbě organizovaněji as obchodním myšlením, vyber si vedlejší projekt s potenciálem tvorby příjmu. Mysli i na časovou stránku věci a snaž se udělat si realistický odhad času, který můžeš vedlejším projektům věnovat. Máš na to pár hodin každý týden, nebo je to spíše sporadický volný čas? Před zahájením projektu je tedy dobré zvážit množství času, které máš k dispozici. Určete ber v úvahu i průběžné požadavky, které také mohou spolknout nějakou porci času a námahy. Obecně by se dalo říci, že grafika, tiskoviny či e-knihy jsou dobré pro designéry, kteří neočekávají, že budou muset investovat mnoho času na průběžnou podporu a servis. A věci jako šablony, pluginy, blogy, komunitní webové stránky nebo online kurzy mají sice potenciál vysokého příjmu, ale na druhé straně vyžadují i ​​potřebu intenzivnější podpory.
Změna oblohy na fotkách ve Photoshopu jediným klikem
Tipy a triky
11.03.2021
Ľudovít Nastišin

Změna oblohy na fotkách ve Photoshopu jediným klikem

Standardní postup při změně oblohy na fotkách vyžaduje jistou zručnost ve výběrech a maskování. Ovšem s novým Photoshopem je na scéně také velmi zajímavá funkce, která tyto časově náročné postupy sloučila v podstatě do jediného kliknutí. Mluvíme o „Sky Replacement Tool“, který najdeme ve Photoshopu 2021. V tomto článku se na tuto funkci podíváme a ukážeme si to i na příkladu. Sky Replacement najdeme v edit>Sky Replacement. Ihned po otevření této funkce začne software automaticky analyzovat obrázek.[Image] Okamžitě poté si sám vytvoří na daném obrázku masku oblohy a vymění ji za jinou. Jediným klikem. Tento nástroj využívá Adobe Sensei (umělou inteligenci společnosti Adobe). Je to něco podobného jako funkce „Select and Mask“, která je v posledních verzích Photoshopu také velmi kvalitní.   Asi to nebudeš využívat každý den, ale čas od času se takový úkol objeví. A tehdy je dobré o tomto nástroji vědět, neboť si ušetříš čas. Nastavení nástroje "Sky Replacement"Je to sice výměna oblohy na jeden klik, ale většinou to třeba trošku doladit. Nejprve si zvolíš obrázek oblohy z nabídky nástroje, které jsou ve třech složkách: Blue Skies, Spectacular a Sunsets. Máš samozřejmě možnost importovat si tam svoji vlastní oblohu. Stačí kliknout na ozubené kolečko v pravém horním rohu a najít možnost „Import Skies“ nebo přes ikonku + a nahrát si oblohu jako .jpeg soubor.[Image] Máme zde i další nastavení, o kterých je třeba si něco říct. Shift Edge – přes tento slider si umíš doladit okraje výběru a zbavit se tak případných nedotažených míst, která Photoshop až tak dobře nezvládl. Refine Edge Brush – pro případ, že tvou pozornost vyžaduje jen nějaká malá část výběru, máš k dispozici i známý nástroj z balíku „Select and mask“, kterým také umíš dotáhnout případné nedokonalosti. Fade Edge – tento nástroj umožňuje vytvořit jemnější přechod při horizontu obrázku. Photoshop ale většinou udělá robotu velmi dobře a další úpravy okrajů nejsou zvláště potřebné. Temperature, Brightness a Scale – tyto nástroje upravují již samotnou oblohu. Většinou je třeba doldit je barevnost, případně je příliš tmavá či světlá. Nebo je nutné oblohu zvětšit aby seděla s horizontem fotky. Všechno to lze upravit v těchto Sky Adjustments úpravách. Foreground Adjustments – máme možnost doladit barevně i samotný obrázek mimo oblohu tak, abychom celou kompozici co nejvíce sjednotili.[Image] Když jsi s výsledkem spokojen, je třeba si ještě stanovit, jakým způsobem se má tato úprava aplikovat do obrázku. Je zde možnost duplikovat vrstvu nebo output do nových vrstev. Skvělé je, že tento nástroj je nedestruktivní. Pokud si vybereš si vybereš output do nových vrstev, celá úprava se zobrazí ve klasické vrstvě s maskou a spolu s adjustment vrstvami. Takto máš plnou kontrolu nad výsledkem a přípravu pro další modifikace této kompozice. Jsou však situace, kdy ti Sky Replacement pomůže jen částečně. Jednou z takových může být situace, kdy se snažíš vyměnit oblohu na obrázku s vodní hladinou. A ta bude stále odrážet původní oblohu. V takovém případě bude třeba tento odraz vyřešit manuálně. Výhodou však je, že většinu potřebných masek vrstev už z tohoto nástroje máš. Sky replacement tool je podle nás skvělý nástroj ai když jej nebudeš používat každý den, v té pravé chvíli ti pomůže. Jeho ukázku se podívej i na tomto videu, ve kterém jsme si pohráli se známou bratislavskou scenérií. Vyměnili jsme oblohu a odstranili všechny postavy. A všechno nám to zabralo jen pár minut.

Nezmeškej info o nových kurzech a speciálních nabídkách