Zpět na blog
Vzdělávání

Rozhovor s Mariánem Staněm

Skillmea
11.12.2013
1 minuta čtení
Rozhovor s Mariánem Staněm

Jak ses dostal k IT?

Začal jsem jako sedmák na 8bitovém počítači Didaktik M. Byl to kamarádův stroj, programy jsem si značil na papír a pak u kamaráda přepisoval.

Pro které technologie ses rozhodl?

Můj výběr byl na začátku 90. let velmi omezený. Používal jsem jazyk BASIC, protože jiný nebyl na Didaktiku k dispozici. Na gymnáziu jsem přidal Turbo Pascal a zkoušel jsem Assembler.

Co bylo pro tebe v začátcích nejtěžší?

Dostatek kvalitní literatury. Každý toužil dělat pěkné hry, ale málokdo věděl, jak. Bavilo mě experimentovat a zkoušet věci, o kterých jsem nevěděl jak dopadnou. Dodnes si například vzpomínám, jak jsem náhodnými zápisy do RAM objevil videopaměť. 

Kolik ti trvalo dostat se na úroveň profesionálního programátora?

Naštěstí jsem měl na střední škole kvalitní učitele programování, takže jsem se s jejich pomocí naučil programovat poměrně rychle. V profesionální sféře jsem však moc vody nenamoutil, táhlo mě to spíše do školství.

Je podle tebe programování nezbytnou dovedností budoucnosti?

Absolutně. Dnes se počítače využívají v každé oblasti a na všechno. Kdo neví a nezačne co nejdříve, bude brzy výrazně znevýhodněn.

Myslíš si, že je důležité, aby se děti učily programovat?

Je to velmi dobrý způsob pro smysluplné vyplnění času, který zároveň rozvíjí jejich schopnosti ve více oblastech – logické myšlení, komunikace, management času a plánování, správné odhadování svých schopností.


Skillmea
🥇 Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku.
Na našom webe nájdeš viac ako 300 rôznych videokurzov z oblastí ako programovanie, tvorba hier, testovanie softwaru, grafika, UX dizajn, online marketing, MS Office a pod. 
Vyber si kurz, ktorý ťa posunie vpred ⏩

Mohlo by tě zajímat

Programování učí děti přemýšlet
Vzdělávání
07.11.2013
Skillmea

Programování učí děti přemýšlet

Možná se ptáte, proč by se měly děti učit logicky uvažovat, vždyť je mnoho chytrých lidí, kteří se naučili přemýšlet i bez formální výuky logiky. Kromě toho mnohé studie ukazují, že děti se stávají lepšími žáky, když jsou povzbuzovány vysvětlit jak řešit problém. Je tedy možné, že budou objevovat principy logiky spontánně, jen díky tomu, že diskutují s ostatními. Výzkumy však naznačují i ​​něco jiného. Snad nejlepším způsobem, jak podporovat kritické myšlení u dětí, je naučit je těmto dovednostem. Studie ukazují, že studenti se stávají výrazně lepšími v řešení problémů, když je podporujeme v tom aby: • analyzovaly argumenty, • vytvářeli kategorie a vhodně analyzovali předměty, • selektovali důležité informace, • uměli vystavět a rozpoznat prokazatelné argumenty, • testovali své hypotézy/domněnky, • rozpoznaly běžné klamné představy při uvažování, • rozlišovali mezi důkazy a jejich interpretací. Mohou potlačovat takové lekce kreativitu? Vůbě ne. Kritické myšlení je o zvědavosti, flexibilitě a otevřené mysli. Ve skutečnosti výzkum ukazuje, že přímá výuka kritického myšlení může učinit děti chytřejšími, nezávislejšími a kreativnějšími. Jedním z vynikajících tipů pro výuku kritického myšlení u dětí je programování . Když se učíte programovat, učíte se přesně a analyticky přemýšlet o nepředvídatelném světě kódu. Logické dovednosti, které zde mohou děti získat, jsou neocenitelné bez ohledu na to, zda se nakonec budou věnovat programování profesionálně. Learn2Code Kid DeveloperNa základě pozitivní zpětné vazby z letního tábora Kid Summer Code Camp jsme v Learn2Code připravili dlouhodobý programátorský kurz pro nejmladší Kid Developer . Děti ve věku od 10 let učíme logickému a algoritmickému myšlení hravou formou. K výuce využíváme různé moderní nástroje ( Scratch , MIT App Inventor apod.), jejichž prostřednictvím děti zvládnou základní principy a postupy programování. V první části kurzu vytvoří děti několik vlastních interaktivních her, které budou obsahovat grafiku, animace, zvuky a další efekty. Kurz bude zaměřen na rozvoj dětské tvořivosti v oblasti informatiky, takže si budou umět program navrhnout, zrealizovat a sdílet s kamarády. [Image]Druhá polovina kurzu bude zaměřena na tvorbu vlastních mobilních aplikací v prostředí MIT App Inventor. Dítě bude objevovat a používat subsystémy operačního systému, jako je detekce pohybu, polohy, reakce na dotek a další multimediální možnosti. Na základě těchto experimentů dohromady vyvineme několik mobilních aplikací, které si budete moci otestovat ve svém smartphonu. První demo hodinaNa první hodině Kid Developera se mladí nadějní programátoři nejprve seznámili s prostředím Scratch a postupně začali objevovat jeho funkce a vytvořili první mini projekty. Vytvořili jsme Kid Developer 2013 studio , které všem doporučujeme sledovat, protože sem budou přibývat další a stále složitější a propracovanější projekty Kid Developerů ;) V kurzu máme ještě několik volných míst, tak neváhejte a přijďte si vyzkoušet programování živě. Pokračujeme již příští středu 13.11.2013 na CZS Narnia v Petržalce. 
 Skillmea: 2. modul - Ruby/Ruby on Rails II.
Vzdělávání
28.05.2013
Marián Kristeľ

Skillmea: 2. modul - Ruby/Ruby on Rails II.

Pokračujeme ve stručném představení druhého modulu programu tvorby webových aplikací v Learn2Code.  MigraceJelikož během vývoje projektu se nevyhneme změnám. Když nahráváme nový kód na produkční server, potřebujeme také aktualizovat tabulky databáze. Tento problém řeší migrace , kterým jsme proto věnovali velkou pozornost. Migrace jsou propracovaným modulem Ruby on Rails a napomáhají spravovat tabulky relačních databází. ScaffoldingŠtefan nám ukázal také zrychlený způsob generování hlavních součástí aplikace – scaffolding.  Scaffold vytvoří funkční části zdrojového kódu ze šablon, které Railsy obsahují. Takto vygenerované zdrojové kódy lze následně samozřejmě upravovat. Pokud tedy chceme vytvořit na jeden šup modely, kontrolery i šablony, vygenerovat scaffold je ideálním nástrojem. Třeba však říci, že ačkoli scaffold pomůže k rychlému začátku s vývojem aplikace, negeneruje univerzální kód, je třeba jej upravovat az tohoto důvodu většina zkušených Rails vývojářů scaffold nepoužívá. Šablony, layouty, partialyRuby on Rails má integrovaný prokročilý šablonovací systém. Všechny šablony aplikace se nacházejí pod adresářem app/views/*. Výsledná podoba stránky, kterou můžeme vidět v prohlížeči je dosažena sledem různých kroků. Stránka se skládá z layoutu, šablony aktuální akce a případně partialů. Každý z těchto elementů představuje určitý level zanoření: 1. Nejzákladnější šablonou je layout. Nejčastěji obsahuje pouze základní strukturu HTML stránky a značky pro načtení CSS a JS souborů. 2. Do layoutu je vložena šablona přesně podle aktuálního controlleru a akce (yield). 3. Každá šablona může do sebe dále vkládat partialy, což jsou „mini šablony“ a řeší část logiky ve smyslu designu (např. navigace nebo box s produktem).[Image] I18nSoučástí Ruby on Rails je také framework pro překlad aplikace do dalších jazyků. Pomocí I18N (18 je počet písmen mezi ian ve slově internationalization) lze vytvořit jazykovou mutaci našeho webu. Ukázka aplikace, kterou jsme vytvořili, je na přiložených obrázcích (v aplikaci nebylo téměř vůbec použito CSS). Naše aplikace je třeba dostat online, jelikož dosud běžely pouze na lokální adrese. Využili jsme k tomu cloud hostingovou službu Heroku , která je do jisté míry zdarma.  [Image] To je ve velmi zkrácené a okresané formě obsah druhého modulu, vše se obsáhnout nedá a probrali jsme toho mnohem víc. Nabyté znalosti a dovednosti určitě využijeme při vývoji vlastních aplikací během workshopu, určitě to tím však neskončí.
Skillmea: 2. modul - Ruby/Ruby on Rails I.
Vzdělávání
14.05.2013
Marián Kristeľ

Skillmea: 2. modul - Ruby/Ruby on Rails I.

V tomto blogpostu vám představíme, co se naučíte v druhém modulu Learn2Code - Ruby a jeho frameworku Ruby on Rails. Celý modul trvá 7 týdnů a postupuje se podle učebnice, která je psána pro úplné začátečníky, kteří se chtějí naučit tvořit dynamické weby a pokročilé webové aplikace. Předpokladem úspěšného studia je základní znalost webových technologií, jazyka HTML, CSS a JavaScript.  V samotném úvodu této části kurzu jsme si všichni prošli instalací nejnovější verze Ruby na různé platformy: Windows, Linux i OS X. Nebylo to bezproblémové, ale s podporou mentorů a Štěpána nás to ani příliš nezdrželo. Učíme se programovat v Ruby  Po instalaci následovalo seznamování se s Ruby pomocí interaktivní konzole IRB a zkoušení si matematických operací a proměnných. Samozřejmě, nevynechali jsme třídy a objekty, metody, atributy, dědění a mnoho jiného. Zatím si to téměř nikdo z nás neuvědomoval, ale všechny naučené poznatky jsme později využili při práci s Railsy. Vedle toho nám doporučeny fajn online nástroje pro samovzdělávání, jako například. TryRuby .[Image]Začátky s Ruby on Rails Po bloku studia jazyka Ruby jsme přešli na jeho nejznámější framework Ruby on Rails. I tuto část jsme zahájili instalací té nejnovější verze. Potom jsme si vygenerovali naši první aplikaci, první controller a startujeme aplikaci. Hurá! Tvorba webových aplikací začíná. Po těchto začátcích přichází na řadu generování modelu, který zajišťuje komunikaci s databází. V Ruby on Rails využívaný modul  ActiveRecord dokáže pracovat se SQlite, MySQL, Postgre a dalšími databázovými systémy a navíc poskytuje plnohodnotný CRUD , tedy Create, Read, Update a Delete. K práci s modelem patří také pořizování a vyhledávání záznamů, jejich aktualizace a mazání. Tohle všechno jsme si procvičili na vzorových aplikacích autobazar nebo bookstore.[Image]Zdaleka to není všechno, další zajímavosti, které jsme se naučili, prozradíme v následujících částech blogu. Máte se na co těšit :)

Nezmeškej info o nových kurzech a speciálních nabídkách