Eva Dvořáková

Eva Dvořáková

Odběrem získáváš přístup do všech kurzů a příspěvků autora
Vítejte! 🙌 Je mi ctí přivítat Vás na mém kanálu!

Tento kanál slouží jako prostor pro:
👉 Sdílení více informací k tématům, o kterých mluvím ve svých kurzech,
👉 Vaše dotazy, na které jste v mých kurzech nedostali odpověď,
👉 Sdílení Vašich zkušeností s tématy, kterým jsou moje kurzy věnovány,
👉 Hlubší zkoumání témat z kurzů.

Ráda využiji mých zkušeností v rolích personálního psychologa, trenéra soft-skills, kouče a HR managera, abych Vám pomohla ve Vašem osobním a profesním rozvoji.

Mám více než 10 let zkušeností s:
⭐ HR poradenstvím a optimalizací HR procesů
⭐ psychodiagnostickými testy (jsem certifikovaný trenér SHL)
⭐ školeními soft-skills, témat z oblasti psychologie a HR 
⭐ koučováním 
⭐ Assessment a Development centry 
⭐ 360° zpětnou vazbou
⭐ zaměstnaneckými průzkumy 

Pojďme se do toho společně pustit! 💪