Robin Kotrík

Robin Kotrík

Android / Kotlin / Java / Flutter / Dart (Android + iOS)

Odběrem získáváš přístup do všech kurzů a příspěvků autora