SQL Data analýza I.

3h 35m 0s
Čas
48
Kapitol
606
Studentů
4.3
Hodnocení
Začátečník
Level
český
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Data analýza, SQL, big data, BI, DWH, business insights… Tyto pojmy v posledních letech slýcháme snad na každém rohu a občas to vypadá, jako by na datech závisely osudy celých firem. To může znít jako přehnaná představa, ale čím dál více se ukazuje, že správné porozumění informacím, které společnosti, vlády i my všichni máme k dispozici, zvyšuje naší efektivitu, tržby či zákaznickou spokojenost, pomáhá snižovat náklady, a především nám otevírá obzory pro další růst a prosperitu. 
Často je však snadné se v miliónech střípků informací s různou strukturou a z různých zdrojů ztratit. Proto jsou tu kurzy jako je tento, aby vám vstup do oboru datové analýzy co nejvíce usnadnily. 
Projdeme si zde proto jak samotné základní pojmy, které při práci v této branži budete používat na každodenní bázi, tak i „best practice“ metody pro vytváření moderních a hlavně funkčních datových řešení. S tím samozřejmě přímo souvisí i praktická znalost SQL, které je takovým úředním jazykem všech analytiků. 
Cílem tohoto kurzu je tedy stručně, jasně a prakticky vysvětlit, co datová analýza běžně obnáší, a jaké pojmy či operace je dobré znát ať už na pohovor, k samotné práci či pro osobní účely. 
Pokud vás získání takových znalostí láká, pojďme se společně do světa (spíše vesmíru) dat podívat!

Co se naučíš

 • Co jsou big data, data science a BI
 • Co jsou to relační databáze, databázové objekty a primární / cizí klíče
 • Kardinality vztahů mezi tabulkami
 • SQL Datové typy
 • Integrita dat a databázové transakce
 • Normalizace databáze
 • Datové modely
 • Co je SQL, DBMS a ODBC
 • Co je DDL, DML a DQL
 • Import dat z CSV a základní úpravy tabulkové struktury v SQL
 • Klauzule pro každodenní práci s SQL
 • Nástroje pro efektivní data analýzu
 • CASE a nejpoužívanější SQL funkce 

Co všechno dostaneš

 • videotutoriály o data analýze,
 • cvičení a domácí úkoly,
 • certifikát o absolvování kurzu,
 • garance vrácení peněz v případě nespokojenosti s kurzem.

Seznam kapitol

ÚVOD DO SVĚTA DAT A DATABÁZÍ 🌎💾
Úvod - představení kurzu
Lekce 1: Co jsou big data, data science a BI?
Lekce 2: Co jsou to relační databáze, databázové objekty a primární / cizí klíče?
Lekce 3: Kardinality vztahů mezi tabulkami
Lekce 4: Datové typy
🎁 BONUS 1: Datové typy
Lekce 5: Integrita dat a databázové transakce
Lekce 6: Normalizace databáze
Lekce 7: Datové modely
Lekce 8: Co je SQL, DBMS a ODBC?
🎁 BONUS 2: Instalace MS SQL Server
KATEGORIZACE JAZYKA SQL 🗄
Lekce 9: Co je DDL, DML a DQL?
Lekce 10: DDL – CREATE a integritní omezení
🏋️ CVIČENÍ 1: DDL – CREATE
Lekce 11: Import dat z CSV a základní úpravy tabulkové struktury v SQL
🏋️ CVIČENÍ 2: Import dat z CSV a úpravy tabulkové struktury v SQL
Lekce 12: DDL – CREATE a indexy
Lekce 13: DDL – ALTER a integritní omezení
Lekce 14: DDL – TRUNCATE, DROP a integritní omezení
🏋️ CVIČENÍ 3: DDL – CREATE, ALTER, TRUNCATE a DROP
Lekce 15: DML – INSERT, UPDATE a DELETE
🏋️ CVIČENÍ 4: DML – INSERT, UPDATE a DELETE
Lekce 16: DQL – SELECT FROM a základní klauzule jazyka SQL
KLAUZULE PRO KAŽDODENNÍ PRÁCI S SQL 👷
Lekce 17: Základní klauzule SQL – ORDER BY
Lekce 18: Základní klauzule SQL – TOP, WHERE a operátory LIKE, IN, BETWEEN a další
Lekce 19: Základní klauzule SQL – OFFSET a FETCH
🏋️ CVIČENÍ 5: Klauzule WHERE, TOP, ORDER BY, OFFSET a porovnávací operátory
Lekce 20: Základní klauzule SQL – DISTINCT
Lekce 21: Základní klauzule SQL – GROUP BY, HAVING a PARTITION BY
🏋️ CVIČENÍ 6: Klauzule DISTINCT, GROUP BY, HAVING a PARTITION BY
Lekce 22: Základní klauzule SQL – JOIN (LEFT, RIGHT, INNER, OUTER)
Lekce 23: Základní klauzule SQL – SELF JOIN a CROSS JOIN
NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ DATA ANALÝZU 🧰
Lekce 24: Views – Pohledy
🏋️ CVIČENÍ 7: Klauzule JOIN a SQL views
Lekce 25: Logické a syntaxové pořadí SQL klauzulí
🎁 BONUS 3: Logické a syntaxové pořadí klauzulí v SQL
Lekce 26: Množinové operátory – UNION, EXCEPT a INTERSECT
🏋️ CVIČENÍ 8: Množinové operátory UNION, EXCEPT a INTERSECT
Lekce 27: Poddotazy – vnořené, jednořádkové, víceřádkové a (ne)korelované
🏋️ CVIČENÍ 9: Poddotazy
Lekce 28: Funkce
🎁 BONUS 4: Souhrn vestavěných SQL funkcí
🎁 BONUS 5: Vytvoř si svou funkci
Lekce 29: ROW_NUMBER a hledání duplicitních záznamů
Lekce 30: CASE
🏋️ CVIČENÍ 10: CASE a nejpoužívanější SQL funkce
Lekce 31: DML – MERGE
🎁 BONUS 6: Klávesové zkratky v SSMS

Hodnocení kurzu

SQL Data analýza I.

Perfektní kurz! Několik úvodních videí je sice teoretických, ale na normalizaci, kardinality, integritní omezení a datové typy se se ptají na pohovorech, u zkoušek na VŠ nebo o nich mluví kolegové (takže je potřeba tomu rozumět). Videa jsou přehledná, jednoznačná a lze podle nich skutečně pracovat. Oceňuji také bonusové materiály, které by si jinak musel člověk připravovat sám. Kurz postupně graduje a přijde mi, že jsou v něm ke konci i poměrně pokročilé postupy. Když budete toto umět z hlavy, tak jste docela dost dobří. Uvítám pokračování, kde krom práce s daty bude i přidělování práv atp.

Marek M.
SQL Data analýza I.

Dobrý kurz s praktickými cvičeními. Myslím, že shrnutí teorie se také velmi povedlo.

Denis L.

Online kurz SQL Data analýza I. je možné