SQL databáze: MySQL a SQLite

8h 59m 11s
Čas
78
Kapitol
4 828
Studentů
5.0
Hodnocení
Začátečník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

V tomto online kurzu se naučíš komunikovat s databázemi. Databáze uchovává údaje a dokáže ti je poskytnout, když se správně zeptáš. To se můžeš naučit. Každá moderní stránka a aplikace používá databázi. Všechny příspěvky na sociální síti, všechny produkty v eshopu, všechny kurzy na této stránce jsou uložené v databázi. I text, který právě čteš. Kontakty a SMSky v telefonu? Databáze. Že se ti zobrazí správné číslo, když začneš psát "babička"? Správný požadavek na databázi.
Databáze uchovává údaje, dovolí ti přidávat nové, upravovat a mazat existující a vybrat specifické údaje na základě podmínek. Když si například v e-shopu vybereš kategorii „vysavače“, nechceš tam vidět klobásy. Proto si potřebuješ správně navrhnout databázi a klást jí správné otázky. Krom toho údaje v databázi umíš zanalyzovat, dělat mezi nimi výpočty a statistiku. Kolik červených koloběžek se prodalo druhé pondělí třetího měsíce po obědě? Databáze se neptá, proč to potřebuješ vědět - když ji dáš správnou žádost, dostaneš správnou odpověď.

SQL databáze


S databází komunikuješ pomocí jazyka SQL. Cílem tohoto online kurzu je naučit tě psát samotný SQL kód a též používat tento SQL kód ve spolupráci s programovacím jazykem tak, aby z toho vznikla funkční webová aplikace. SQL je všeobecný jazyk pro komunikace s konkrétním databázovým systémem.
MySQL a SQLite patří mezi nejpopulárnější u webstránek, aplikací a startupů.

Tematicky se kurz skládá ze třech častí:První část se věnuje databázím všeobecně. Dozvíš se tu o relačních databázových systémech. Ty dělí všechna data do tabulek, které spolu propojujeme pomocí tzv. vztahů. Například tato stránka eviduje videa, kurzy a instruktory a má rovnoměrné tabulky. Propojení mezi nimi hovoří, že každé video patří konkrétnímu kurzu a každý kurz patří konkrétnímu instruktorovi. Díky tomu se na stránce kurzu vždy zobrazí správná videa, a na základě sledovanosti videí můžeš udělat statistické výstupy o populárnosti kurzů a instruktorů 
V tomto online kurzu se též dozvíš rozdíly mezi MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite a NoSQL. NoSQL později dostane samostatný online kurz. 
Druhá část tvoří jádro kurzu. Tady se informace přetvoří do praxe. Naučíš se tu psát skutečný SQL kód s praktickými ukázkami na opravdové databázi. Naučíš se vytvářet databáze, spravovat je, spouštět databázové příkazy. Naučíš se psát tzv. SQL queries, poptávky na databázi, klást zmíněné žádosti. Pro svoji popularitu se v této části používá systém MySQL, ale jazyk SQL je všeobecný a jeho příkazy fungují i u PostgreSQL, SQLite či Oracle.
Třetí část vezme zmíněnou databázi, překlopí ji do systému SQLite a postaví okolo ní skutečnou aplikaci. SQLite používáš právě teď, protože tuto stránku čteš v prohlížeči. Nebo na telefonu. Prohlížeče si tam ukládají nastavení, iOS, Android, Windows 10 používají SQLite, OSX na něm běží. Herní konzole, drony, auta, letadla a všemožná smart zařízení používají SQLite databáze, protože jsou svižné a šikovné.
 

Seznam kapitol online kurzu*


Relační databáze pro tebe a pro mě:  
 • 01 Šťavnatý úvod do databází 
 • 02 To nádherné souznění mezi SQL a aplikacemi  
 • 03 Relační databáze a úvod do sexuálních vztahů 
 • 04 Tlustý ERD diagram, jeden obrázek za tisíc vztahů 
 • 05 SQL vs. MySQL vs. PostgreSQL vs. MSSQL vs. Oracle vs. the World 
 • 06 vs. SQLite vs. NoSQL vs. Dracula 3000 
 • 07 SQL Queries, skandálně neslýchaná IDčka, URL adresy   
Nainstaluj server a zkroť mocné nástroje:
 • 08 Pojď, pojď, instaluj server databázový, objev phpMyAdmin bolavý 
 • 09 Kreace databáze, co je Collation, utf8mb4, starý/dobrý import/export 
 • 10 Login do databáze, vstup do něj na hostingu, objev DB nástroje 
MySQL, pojď do toho
 • 11 MySQL SELECT, SQL funkce, naformátuji ti datum, peníze, text 
 • 12 MySQL SELECT, stránkování, limity, statistické funkce 
 • 13 MySQL INSERT, strčím ti tam hodnotu, NULL, DEFAULT 
 • 14 MySQL NULLIF, jak na sladké černé díry v databázi a IS NULL prázdnotu 
 • 15 MySQL UPDATE, upravím ti, INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE 
 • 16 MySQL DELETE, TRUNCATE, CREATE, DROP, zničím tě komplet 
 • 17 MySQL LIKE, pokročilý SELECT, hledání v názvech, COUNT() řádků 
 • 18 MySQL JOIN, spojení více tabulek, jak ta scéna z avatara 
 • 19 MySQL RIGHT JOIN, LEFT JOIN, INNER JOIN, ze všech stran 
 • 20 MySQL OUTER JOIN, UNION (ne ta pojišťovna) ALIAS (ne ten seriál) 
 • 21 MySQL SUBQUERY vs JOIN, Inception mezi queries, zopakuji ti  
 • 22 MySQL GROUP BY, HAVING, DISTINCT, poradí SQL příkazy 
 • 23 MySQL CREATE, vytvoření databáze, datové typy, milión nedáš 
 • 24 MySQL TRIGGER, když se něco stane, ať se stane něco jiné 
 • 25 MySQL PIVOT tabulky, VZŤAHY 1:N, 1:1, M:N, funkce GROUP_CONCAT 
SQLite: * do kurzu můžeš naskočit už teď, nové kapitoly postupně přibývají a na konci jich bude přibližně 50


Seznam kapitol

Relačné databázy pre teba a pre mňa
01 Šťavnatý úvod do databáz
02 To nádherné súznenie medzi SQL a aplikáciami
03 Relačné databázy a úvod do sexuálnych vzťahov
Tipy, rady a pravidlá pre každý kurz
04 Tučný ERD diagram, jeden obrázok za tisíc vťahov
05 SQL vs. MySQL vs. PostgreSQL vs. MSSQL vs. Oracle vs. the World
06 vs. SQLite vs. NoSQL (MongoDB, CouchDB, Redis) vs. Dracula 3000
07 SQL Queries, škandalózne neslýchané IDčka, URL adresy
Kde ma nájdeš, mňa, yablka
Nainštaluj server a skroť mocné nástroje
Laragon namiesto MAMP (hlavne pre Windows)
HeidiSQL, nepotrebuješ každý program
Ak sa ti cez Laragon nedá pripojiť k databáze
08 Poď, poď, inštaluj server databázový, objav phpMyAdmin boľavý
09 Kreácia databázy, čo je Collation, utf8mb4, starý/dobrý import/export
10 Login do databázy, vstúp do nej na hostigu, objav DB nástroje
MySQL, poď do toho
11 MySQL SELECT, SQL funkcie, naformátujem ti dátum, peňáz, text
12 MySQL SELECT, stránkovanie, limity, štatistické funkcie
13 MySQL INSERT, strčím ti tam hodnotu, NULL, DEFAULT
14 MySQL NULLIF, ako na sladké diery v databáze a IS NULL prázdnotu
15 MySQL UPDATE, upravím ti, INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE
16 MySQL DELETE, TRUNCATE, CREATE, DROP, zničím ťa komplet
17 MySQL LIKE, pokročilý SELECT, hľadanie v názvoch, COUNT() riadkov
18 MySQL JOIN, spojenie viacerých tabuliek, jak tá scéna z avatara
19 MySQL RIGHT JOIN, LEFT JOIN, INNER JOIN, zo všetkých strán
20 MySQL OUTER JOIN, UNION (nie tá poisťovňa) ALIAS (nie ten seriál)
21 MySQL SUBQUERY vs JOIN, Inception medzi queries, zopakujem ti
22 MySQL GROUP BY, HAVING, DISTINCT, správne poradie SQL príkazov
Nemusíš všetko (+ frustrujúce úlohy)
Vytvor si novú databázu / tabuľku, šup
23 MySQL CREATE, vytváranie databázy, dátové typy, milión nedáš
24 MySQL TRIGGER, keď sa stane niečo, nech sa stane niečo iné
25 MySQL PIVOT tabuľky, VZŤAHY 1:N, 1:1, M:N, funkcia GROUP_CONCAT
MySQL pre pokročilejšejších
26 Nie sú tie PIVOT tabuľky zbytočne zložité? Kecajme radšej o kritikoch
27 Niekedy stačí viac jednoduchších queries namiesto veľkého GROUP BY
28 MySQL GROUP BY ešte raz, pretože naň nestačí jedno video
29 MySQL GROUP BY na ŠTATISTIKU cez zlúčenie viacerých riadkov pod jeden
30 INDEXy pre zrýchlenie databázy, typy, na kerý stĺpec INDEX dať
31 STORED PROCEDURES, vlastné funkcie, LOOP REPEAT SQL príkazov, UNIQUE index
32 MySQL EXPLAIN, rýchlosť SELECTu s a bez INDEXU, kedy ich NEpoužívať
33 MySQL cez KONZOLU, kde si databáza ukladá súbory na disku?
34 MySQL cez KONZOLU 2, tipy & triky & výhody konzole oproti GUI programu
Storage Engines a FULLTEXT vyhľadávanie
35 MySQL STORAGE ENGINES, InnoDB vs MyISAM vs MariaDB (to si nečakal)
36 SQL TRANSAKCIE a praktické porovnanie InnoDB vs MyISAM
37 vs CSV vs MEMORY vs BLACKHOLE vs FREDDY vs JASON
38 MySQL FULLTEXT SEARCH vyhľadávanie vs WHERE LIKE porovnávanie
39 FULLTEXT INDEX, porovnávanie slov podľa toho ako znejú cez SOUNDEX
40 FULLTEXT IN NATURAL LANGUAGE MODE vs IN BOOLEAN MODE
41 vs WITH QUERY EXPANSION, pravidlá FULLTEXT indexu, rozdiely v InnoDB/MyISAM
42 MySQL FOREIGN KEY CONSTRAINTS, ochrana hodnôt v DB, automatické mazanie
43 ON UPDATE DELETE CASCADE, auto-mazanie z dcérskej tabuľky, komplet deštrukcia
44 MySQL neni na prd, inak by som nerobil kurz;) Zmena DEFAULT nastavení
45 Zmena MySQL nastavení cez konfiguračný súbor, moja prosba, KONIEC MySQL
SQLite
46 SQLite, najpoužívanejší databázový systém, výhody a nevýhody a tak vôbec
47 Lumen, API aplikácie, PHP frameworky, náradie a nástroje pre SQLite
48 SQLite Tools, SQLPro for SQLite, SQLiteManager, sqlite3 cez konzolu
49 SQLite Tools, phpLiteAdmin, Adminer pre SQLite, PHPStorm
50 SQLite cez Adminer, Adminer pluginy, témy a VYTVORENIE SQLite databázy
ADMINER: ak nefunguje prihlásenie do adminer
51 Rozdiely v MySQL a SQLite kóde, SQLite dátové typy a CREATE syntax
52 Rozdiely v queries a funkciách medzi MySQL a SQLite, encoding pre emojis
Lumen aplikácia bežiaca na SQLite
53 Lumen ako rozcestník a ako zistíš, či tvoje PHP podporuje SQLite
54 Vyrobíme API appku, napojenie na SQLite databázu, SQL injection
55 Views, Templates, HTML šablóny, vyskladanie HTML stránky okolo údajov z DB
56 Master Layout, sub-šablóny, prepojenie adresy stránky s údajmi v databáze
57 Dizajn stránky, Lumen vs Laravel dokumentácia, DEFAULT pre yield()
58 Lumen a Laravel COLLECTIONS
59 Blade PARTIALS, dokončenie dizajnu stránky
60 JOIN na tabuľku režisérov, Blade komentáre
61 MVC (Model, View, Controller) a Refactoring kódu
62 Model / Eloquent, PHPDoc komentáre divné šialené o čom sú?
63 Model / Manuálne, SELECT pre režisérov
64 POST Request, Method POST, SQL INSERT pre vkladanie nového režiséra
65 SQLite Sequence Reset pre ne-diery, profil rejžu, nový film
66 Profil režiséra, TODO komentáre a okno, BLADE podmienky
67 Predvyznačenie SELECTu, listovanie podľa žánru, tipy/triky, stránkovanie
68 PAGINATION (stránkovanie), EDIT a DELETE linky
69 nice (UPDATE, DELETE, editácia a mazanie režisérov a filmov)
70 Databázy v PHPStorm a srdcervúci záver, fňuk
Domáca úloha, nech to nemáš tak jednoduché, frajer

Hodnocení kurzu

Online kurz SQL databáze: MySQL a SQLite je možné