SQL Data analýza I.

3h 35min
Čas
48
Kapitol
Programování
Kategorie
4.6
Hodnocení
Začátečník
Level
český
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Data analýza, SQL, big data, BI, DWH, business insights… Tyto pojmy v posledních letech slýcháme snad na každém rohu a občas to vypadá, jako by na datech závisely osudy celých firem. To může znít jako přehnaná představa, ale čím dál více se ukazuje, že správné porozumění informacím, které společnosti, vlády i my všichni máme k dispozici, zvyšuje naší efektivitu, tržby či zákaznickou spokojenost, pomáhá snižovat náklady, a především nám otevírá obzory pro další růst a prosperitu. 
Často je však snadné se v miliónech střípků informací s různou strukturou a z různých zdrojů ztratit. Proto jsou tu kurzy jako je tento, aby vám vstup do oboru datové analýzy co nejvíce usnadnily. 
Projdeme si zde proto jak samotné základní pojmy, které při práci v této branži budete používat na každodenní bázi, tak i „best practice“ metody pro vytváření moderních a hlavně funkčních datových řešení. S tím samozřejmě přímo souvisí i praktická znalost SQL, které je takovým úředním jazykem všech analytiků. 
Cílem tohoto kurzu je tedy stručně, jasně a prakticky vysvětlit, co datová analýza běžně obnáší, a jaké pojmy či operace je dobré znát ať už na pohovor, k samotné práci či pro osobní účely. 
Pokud vás získání takových znalostí láká, pojďme se společně do světa (spíše vesmíru) dat podívat!

Co se naučíš

 • Co jsou big data, data science a BI
 • Co jsou to relační databáze, databázové objekty a primární / cizí klíče
 • Kardinality vztahů mezi tabulkami
 • SQL Datové typy
 • Integrita dat a databázové transakce
 • Normalizace databáze
 • Datové modely
 • Co je SQL, DBMS a ODBC
 • Co je DDL, DML a DQL
 • Import dat z CSV a základní úpravy tabulkové struktury v SQL
 • Klauzule pro každodenní práci s SQL
 • Nástroje pro efektivní data analýzu
 • CASE a nejpoužívanější SQL funkce 

Co všechno dostaneš

 • videotutoriály o data analýze,
 • cvičení a domácí úkoly,
 • certifikát o absolvování kurzu,
 • garance vrácení peněz v případě nespokojenosti s kurzem.
Online kurz SQL Data analýza I. je možné

Seznam kapitol

ÚVOD DO SVĚTA DAT A DATABÁZÍ 🌎💾
Dostupné v ukázce kurzu
Dostupné v ukázce kurzu
Lekce 2: Co jsou to relační databáze, databázové objekty a primární / cizí klíče?
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 3: Kardinality vztahů mezi tabulkami
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 4: Datové typy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
🎁 BONUS 1: Datové typy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 5: Integrita dat a databázové transakce
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 6: Normalizace databáze
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 7: Datové modely
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Dostupné v ukázce kurzu
🎁 BONUS 2: Instalace MS SQL Server
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
KATEGORIZACE JAZYKA SQL 🗄
Dostupné v ukázce kurzu
Lekce 10: DDL – CREATE a integritní omezení
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
🏋️ CVIČENÍ 1: DDL – CREATE
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 11: Import dat z CSV a základní úpravy tabulkové struktury v SQL
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
🏋️ CVIČENÍ 2: Import dat z CSV a úpravy tabulkové struktury v SQL
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 12: DDL – CREATE a indexy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 13: DDL – ALTER a integritní omezení
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 14: DDL – TRUNCATE, DROP a integritní omezení
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
🏋️ CVIČENÍ 3: DDL – CREATE, ALTER, TRUNCATE a DROP
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 15: DML – INSERT, UPDATE a DELETE
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
🏋️ CVIČENÍ 4: DML – INSERT, UPDATE a DELETE
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 16: DQL – SELECT FROM a základní klauzule jazyka SQL
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
KLAUZULE PRO KAŽDODENNÍ PRÁCI S SQL 👷
Lekce 17: Základní klauzule SQL – ORDER BY
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 18: Základní klauzule SQL – TOP, WHERE a operátory LIKE, IN, BETWEEN a další
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 19: Základní klauzule SQL – OFFSET a FETCH
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
🏋️ CVIČENÍ 5: Klauzule WHERE, TOP, ORDER BY, OFFSET a porovnávací operátory
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 20: Základní klauzule SQL – DISTINCT
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 21: Základní klauzule SQL – GROUP BY, HAVING a PARTITION BY
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
🏋️ CVIČENÍ 6: Klauzule DISTINCT, GROUP BY, HAVING a PARTITION BY
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 22: Základní klauzule SQL – JOIN (LEFT, RIGHT, INNER, OUTER)
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 23: Základní klauzule SQL – SELF JOIN a CROSS JOIN
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ DATA ANALÝZU 🧰
Lekce 24: Views – Pohledy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
🏋️ CVIČENÍ 7: Klauzule JOIN a SQL views
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 25: Logické a syntaxové pořadí SQL klauzulí
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
🎁 BONUS 3: Logické a syntaxové pořadí klauzulí v SQL
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 26: Množinové operátory – UNION, EXCEPT a INTERSECT
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
🏋️ CVIČENÍ 8: Množinové operátory UNION, EXCEPT a INTERSECT
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 27: Poddotazy – vnořené, jednořádkové, víceřádkové a (ne)korelované
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
🏋️ CVIČENÍ 9: Poddotazy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 28: Funkce
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
🎁 BONUS 4: Souhrn vestavěných SQL funkcí
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
🎁 BONUS 5: Vytvoř si svou funkci
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 29: ROW_NUMBER a hledání duplicitních záznamů
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 30: CASE
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
🏋️ CVIČENÍ 10: CASE a nejpoužívanější SQL funkce
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lekce 31: DML – MERGE
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
🎁 BONUS 6: Klávesové zkratky v SSMS
Dostupné pouze po zakoupení přístupu

Hodnocení kurzu

SQL Data analýza I.

HAESK H.

SQL Data analýza I.

Lenka B.

Podívej se i na tyto kurzy

1 Online kurzů
0 Příspěvků
Přejít na kanál