Veronika Modravá
Veronika Modravá
Chief HR Officer
Veronika sa venuje strategickému riadeniu ľudských zdrojov vo veľkých i v malých firmách po celom svete. Nastavuje buď celkovú stratégiu, alebo jej časť v danej oblasti. Ďalej dohliada na jej implementáciu, robí revízie lokálnych procesov, prípadne navrhuje ďalšie súvisiace riešenia. Okrem strategického HR sa zameriava na to, aby boli profesionálne a kvalitné HR služby dostupné pre všetky organizácie v rôznych fázach ich podnikania. Tiež spolupracuje s projektami na podporu lokálneho podnikania v rámci EÚ, podieľa sa na vývoji software a nástrojov pre HR, venuje sa mentoringu, kariérnemu koučovaniu a školeniam pre firmy i jednotlivcov.

Online kurzy