Matematika pro střední školy II. - Funkce a rovnice

1d 2h
Čas
81
Kapitol
Pro studenty
Kategorie
-
Hodnocení
Začátečník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis online kurzu

V následujících videích ti pomůžeme zvládnout přípravu na maturitu z matematiky. V tomto kurzu se podíváme na funkce a rovnice. Začneme od nejjednodušších lineárních rovnic a pokračovat budeme i soustavami rovnic a nerovnic. U funkcí si projdeme vlastnosti jako jsou spojitost, prostost, monotónnost, sudost a lichost, ohraničenost a mnohé jiné. Pokračovat budeme konkrétně od konstantních funkcí, přes kvadratické až po logaritmické, exponenciální či goniometrické.

Co se naučíš

  • základy matematické logiky,
  • množiny,
  • mocniny a odmocniny,
  • dělitelnost přirozených a celých čísel,
  • další

Co všechno dostaneš

  • videotutoriály o matematice pro střední školy,
  • moderované diskusní fórum,
  • certifikát o absolvování,
  • garance vrácení peněz do 14 dnů v případě nespokojenosti.

Seznam kapitol

Matematika pre SŠ - Funkcie a rovnice
1. Rovnice a nerovnice
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2. Lineárne rovnice a nerovnice
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3. Sústavy rovníc a nerovníc
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4. Diofantické rovnice
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.1. Funkcie - úvod a definícia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.2. Funkcie - vlastnosti - úvod, definičný obor, obor hodnôt a priesečníky s osami
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.3. Funkcie - vlastnosti - spojitosť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.4. Funkcie - vlastnosti - prostosť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.5. Funkcie - vlastnosti - monotónnosť, párnosť a nepárnosť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.6. Funkcie - vlastnosti - ohraničenosť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.7. Funkcie - vlastnosti - stacionárne body a extrémy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.8. Funkcie - vlastnosti - konvexnosť a konkávnosť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.9. Funkcie - vlastnosti - asymptoty
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.10. Funkcie - vlastnosti - periodicita a zhrnutie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
6.1. Konštantná a lineárna funkcia - konštantná funkcia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
6.2. Konštantná a lineárna funkcia - lineárna funkcia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
7.1. Kvadratická funkcia - definičný obor, obor hodnôt, priesečníky s osami
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
7.2. Kvadratická funkcia - spojitosť, prostosť, monotónnosť, stacionárne body a extrémy, párnosť a nepárnosť, konvexnosť a konkávnosť, asymptoty a periodicita
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
8.1. Polynomická funkcia - definičný obor, obor hodnôt, priesečníky s osami, spojitosť, prostosť a monotónnosť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
8.2. Polynomická funkcia - stacionárne body a extrémy, konvexnosť a konkávnosť, párnosť a nepárnosť, asymptoty a periodicita
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
8.3. Polynomická funkcia - hľadanie nulových bodov pomocou Hornerovej schémy - príklad 1
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
8.4. Polynomická funkcia - hľadanie nulových bodov pomocou Hornerovej schémy - príklad 2
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
9.1. Lineárne lomená funkcia - definičný obor, obor hodnôt, priesečníky s osami, spojitosť, prostosť, monotónnosť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
9.2. Lineárne lomená funkcia - monotónnosť, stacionárne body a extrémy, ohraničenosť, konvexnosť a konkavnosť, párnosť a nepárnosť, asymptoty a periodicita
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
10.1. Mocninová funkcia - prirodzený párny exponent
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
10.2. Mocninová funkcia - prirodzený nepárny exponent
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
10.3. Mocninová funkcia - celý nepárny záporný exponent
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
10.4. Mocninová funkcia - celý párny záporný exponent
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
10.5. Mocninová funkcia - reálny kladný exponent
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
10.6. Mocninová funkcia - reálny záporný exponent
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
11.1. Goniometrické funkcie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12.1. Kvadratické rovnice - metódy riešenia - odvodenie diskriminantu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12.2. Kvadratické rovnice - metódy riešenia - použitie diskriminantu, úprava na úplný štvorec a rozklad na súčin
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12.3. Kvadratické rovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12.4. Kvadratické rovnice - riešené príklady - záporný diskriminant
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12.5. Kvadratické rovnice - riešené príklady - úprava na všeobecný tvar
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12.6. Kvadratické rovnice - riešené príklady - úprava na všeobecný tvar
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12.7. Kvadratické rovnice - riešené príklady - použitie substitúcie a úvod do nerovníc
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12.8. Kvadratické nerovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12.9. Kvadratické nerovnice - riešené príklady - použitie nulových bodov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12.10. Kvadratické nerovnice - riešené príklady - použitie substitúcie a nulových bodov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12.11. Kvadratické nerovnice - riešené príklady - definičný obor
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
13.1. Exponenciálne rovnice - metóda riešenia a existujúce vzťahy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
13.2. Exponenciálne rovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
13.3. Exponenciálne rovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
13.4. Exponenciálne rovnice - riešené príklady - použitie logaritmov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
13.5. Exponenciálne rovnice - riešené príklady - použitie logaritmov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
13.6. Exponenciálne nerovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
13.7. Exponenciálne nerovnice - riešené príklady - použitie logaritmov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
13.8. Exponenciálne nerovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
13.9. Exponenciálne nerovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
14.1. Logaritmické rovnice - metóda riešenia a základné vzťahy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
14.2. Logaritmické rovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
14.3. Logaritmické rovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
14.4. Logaritmické rovnice - riešené príklady a úvod do nerovníc
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
14.5. Logaritmické nerovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
14.6. Logaritmické nerovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15.1. Rovnice s parametrom - metóda riešenia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15.2. Rovnice s parametrom - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15.3. Rovnice s parametrom - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15.4. Rovnice s parametrom - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15.5. Rovnice s parametrom - riešené príklady - obmedzený definičný obor neznámej
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15.6. Rovnice s parametrom - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15.7. Rovnice s parametrom - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15.8. Nerovnice s parametrom - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15.9. Nerovnice s parametrom - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
16.1. Rovnice s absolútnou hodnotou - ukážka riešenia a riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
16.2. Rovnice s absolútnou hodnotou - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
16.3. Rovnice s absolútnou hodnotou - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
16.4. Nerovnice s absolútnou hodnotou - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
16.5. Nerovnice s absolútnou hodnotou - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
17.1. Goniometrické rovnice - úkážka riešenia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
17.2. Goniometrické rovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
17.3. Goniometrické rovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
17.4. Goniometrické rovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
17.5. Goniometrické rovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
17.6. Goniometrické nerovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
17.7. Goniometrické nerovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
17.8. Goniometrické nerovnice - riešené príklady - použitie substitúcie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
17.9. Goniometrické nerovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
17.10. Goniometrické nerovnice - riešené príklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu

Podívej se i na tyto kurzy

15 Online kurzů
0 Příspěvků
Přejít na kanál