Anglická gramatika pro začátečníky

17h 17min
Čas
171
Kapitol
Jazyky
Kategorie
4.8
Hodnocení
Začátečník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu anglické gramatiky

Tento online kurz Angličtiny je zaměřen na anglickou gramatiku. Mnoho online kurzů angličtiny, ať už skupinových či individuálních, se orientuje hlavně na konverzaci. Nezapomínejme ale na to, že bez správného ovládání gramatiky nemáme v používání jazyka takovou svobodu, jsme dost omezení a těžko se nám skládají věty.

Na stručných videích ti v přehledném systému vysvětlíme anglickou gramatiku. Průměrná délka gramatických videí je 7 minut. V online kurzu angličtiny najdeš vlastní gramatické videa, materiály (PDF), které si můžeš stáhnout a vytisknout. Ke každému probranému učivu si také můžeš udělat test a ověřit si své znalosti. K testům jsme udělali i videa se správnými odpověďmi, kde ti je vysvětlíme.

V tomto online kurzu z angličtiny najdeš momentálně 15 bloků, v nich je 53 sekcí, které obsahují 96 videí a spolu tak tvoří videa o anglické gramatice v délce skoro 9 hodin.


Co se naučíš

Každá jedna sekce je zaměřena na vysvětlení určité části anglické gramatiky, například:
 • slovosled
 • časování,
 • rozkazovací způsob,
 • přívlastky,
 • stupňování přídavných jmen,
 • členy,
 • všechny zájmena,
 • čísla a číslovky,
 • question tags,
 • časy: přítomný, minulý i budoucí,
 • předložky,
 • slovesa,
 • trpný rod,
 • příslovky,
 • a množství jiných ...

V každé sekci najdeš: video, ve kterém je dána gramatika vysvětlena. Následně v ní najdeš test, kde si naučené znalosti víte otestovat. Video se správnými odpověďmi z testu is vysvětlením a PDF soubor s gramatikou, který je možné si stáhnout a vytisknout.


Co všechno dostaneš

 • videotutoriály anglické gramatiky,
 • moderované diskusní fórum,
 • certifikát o absolvování kurzu Anglické gramatiky,
 • garance vrácení peněz do 14 dnů v případě nespokojenosti.
Online kurz Anglická gramatika pro začátečníky je možné

Seznam kapitol

Úvodné slová | Predstavenie kurzu a lektorky
Úvodné video
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Úvod do angličtiny
Dostupné v ukázce kurzu
Dostupné v ukázce kurzu
Dostupné v ukázce kurzu
Dostupné v ukázce kurzu
Dostupné v ukázce kurzu
3.1 TEST - There is | There are
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4. Slovosled v anglickej vete
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.1 TEST - Slovosled v anglickej vete
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5. Prívlastok
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.1 - TEST - Prívlastok
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
6. Rozkazovací spôsob
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
6.1 TEST - Rozkazovací spôsob
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
7. Stupňovanie prídavných mien
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
7.1 TEST - Stupňovanie prídavných mien
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
8. Abeceda
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
9. Postavenie prídavných mien vo vete
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Členy
1. Členy úvod: Určitý, neurčitý a nulový
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
1.1 - TEST - Členy úvod: Určitý, neurčitý a nulový
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Zámená
1. Zámená: Opytovacie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
1.1 TEST - Zámená: Opytovacie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2. Zámená: Privlasťňovacie a privlastňovacie prídavné mená
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.1 TEST - Zámená: Privlasťňovacie a privlastňovacie prídavné mená
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3. Zámená: Ukazovacie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.1 TEST - Zámená: Ukazovacie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4. Zámená: Predmetové
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.1 TEST - Zámená: Predmetové
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5. Zámená: Zvratné
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
6. Zámená: Recipročné
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Čísla a číslovky
1. Číslovky: Základné
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
1.1 TEST - Číslovky: Základné
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2. Číslovky: Radové
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.1 TEST - Číslovky: Radové
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3. Matematika: Operácie, zlomky a percentá
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.1 TEST - Matematika: Operácie, zlomky a percentá
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Dátum a čas
1. Vyjadrenie času
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
1.1 TEST - Vyjadrenie času
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2. Dátumy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Časy: Prítomný čas | Present Simple a Continuous
1. Present Simple: Základné tvorenie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
1.1 TEST - Present Simple: Základné tvorenie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2. Present Continuous: Základné tvorenie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.1 TEST - Present Continuous: Základné tvorenie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3. Present Simple 2: Rozšírené využitie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.1 TEST - Present Simple 2: Rozšírené využitie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4. Present Continuous 2: Rozšírené využitie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5. Present Simple a Present Continuous: Porovnanie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.1 TEST - Present Simple a Present Continuous: Porovnanie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Slovesá
1. Rozdiel medzi "to have" a "to have got"
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
1.1 TEST - Rozdiel medzi "to have" a "to have got"
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2. Modálne sloveso: CAN
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.1 TEST - Modálne sloveso: CAN
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3. Slovesá: WANT a WOULD LIKE
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.1 TEST - Slovesá: WANT a WOULD LIKE
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4. Rozdiel medzi slovesami MUST a HAVE TO
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.1 TEST - Rozdiel medzi slovesami MUST a HAVE TO
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5. Slovesá: ING a TO
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.1 TEST - Slovesá: ING a TO
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
6. Slovesá: MAKE a DO
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
7. Sloveso: GET
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
8. Gerundium
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
9. Gerundium a Infinitív – výnimky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
10. Sloveso: LIKE
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
11. Modálne sloveso: SHOULD
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12. Rozdiel medzi TALK, TELL, SPEAK a SAY
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Počitateľnosť podstatných mien
1. Podstatné mená: Počitateľné
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
1.1 TEST - Podstatné mená: Počitateľné
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2. Podstatné mená: Nepočitateľné
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.1 TEST - Podstatné mená: Nepočitateľné
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3. SOME, ANY a NO
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.1 TEST - SOME, ANY a NO
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Predložky
1. Predložky: Času
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
1.1 TEST - Predložky: Času
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2. Predložky: Miesta
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.1 TEST - Predložky: Miesta
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3. Predložka BY
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Časy: Minulý čas | Past Simple
1. Minulý čas | Past Simple: To be
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
1.1 TEST - Minulý čas | Past Simple: To be
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2. Minulý čas | Past Simple: Pravidelné slovesá
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.1 TEST - Minulý čas | Past Simple: Pravidelné slovesá
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3. Minulý čas | Past simple: Nepravidelné slovesá
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.1 TEST - Minulý čas | Past simple: Nepravidelné slovesá
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4. Minulý čas | Past Simple: Used to
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.1 TEST - Minulý čas | Past Simple: Used to
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5. Minulý čas | Past Simple: Rozšírené využitie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
6. Minulý čas priebehový | Past Continuous
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
7. Minulý čas jednoduchý a priebehový | Past Simple a Past Continuous
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
8. Predminulý čas jednoduchý | Past perfect simple
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
9. Predminulý čas priebehový | Past perfect continuous
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Časy: Budúci čas | Future Tense
1. Budúci čas: Will
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
1.1 TEST - Budúci čas: Will
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2. Budúci čas: Going to
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.1 TEST - Budúci čas: Going to
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3. Budúci čas: Present simple a Present continuous
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.1 TEST - Budúci čas: Present simple a Present continuous
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4. Budúci čas: Future in the past - Budúcnosť v minulosti
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5. Budúci čas priebehový - Future continuous
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
6. Predbudúci čas: Future Perfect - Simple
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
7. Predbudúci čas - Priebehový: Future Perfect - Continuous
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
8. Budúci čas GOING TO v minulosti – GOING TO in the past
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
9. To be about to
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
10.To be to do something
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Časy: Predprítomný čas | Present perfect
1. Predprítomný čas: Úvod
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
1.1 TEST - Predprítomný čas: Úvod
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2. Predprítomný čas: just, already, yet
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.1 TEST - Predprítomný čas: just, already, yet
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3. Predprítomný čas: for a since
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.1 TEST - Predprítomný čas: for a since
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4. Predprítomný čas: never a ever
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.1 TEST - Predprítomný čas: never a ever
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5. Predprítomný čas: gone a been
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.1 TEST - Predprítomný čas: gone a been
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
6. Predprítomný čas a Jednoduchý minulý čas - porovnanie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
6.1 TEST - Predprítomný čas a Jednoduchý minulý čas - porovnanie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
7. Predprítomný čas priebehový
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
8. Predprítomný čas jednoduchý a priebehový
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Question tags
1. Question tags: Sloveso TO BE
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
1.1 TEST - Question tags: Sloveso TO BE
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2. Question tags: Sloveso HAVE GOT
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.1 TEST - Question tags: Sloveso HAVE GOT
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3. Question tags: Present Simple
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.1 TEST - Question tags: Present Simple
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4. Question tags: Present Continuous
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4.1 TEST - Question tags: Present Continuous
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5. Question tags: Past Simple - TO BE
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5.1 TEST - Question tags: Past Simple - TO BE
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
6. Question tags: Past Simple
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
6.1 TEST - Question tags: Past Simple
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
7. Question tags: Will
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
7.1 TEST - Question tags: Will
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
8. Question tags: Going to
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
8.1 TEST - Question tags: Going to
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
9. Question tags: Výnimky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
10. Question tags: Stručný prehľad
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
11. Question tags: Modálne slovesá
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Trpný rod
1. Trpný rod: Prítomný čas
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
1.1 TEST - Trpný rod: Prítomný čas
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2. Trpný rod: Budúci čas
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2.1 TEST - Trpný rod: Budúci čas
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3. Trpný rod: Minulý čas
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3.1 TEST - Trpný rod: Minulý čas
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4. Trpný rod: Budúci čas - going to
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5. Trpný rod: Prítomný čas priebehový
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Príslovky
1. Príslovky: Spôsobu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
1.1 TEST - Príslovky: Spôsobu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Ostatné
1. Nepriame otázky v angličtine
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2. Also, as well, too
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3. Rozdiel medzi AS a LIKE
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4. Vzťažné vety - which, who, that
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5. Would rather / Had better
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
6. Wish / If only
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
7. To be supposed to
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
8. Get used to
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
9. Dôraz v anglickej vete
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
10. Rozdiel medzi AS WELL AS a AND
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
11. Rozdiel medzi EACH, EVERY, ALL
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12. To be used to
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
13. Rozdiel medzi EITHER a NEITHER
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
14. To have / get sth done
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15. Rozdiel medzi Other / Another / Others
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Podmienkové vety | Kondicionály
1. Nultý kondicionál | Zero conditional
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2. Prvý kondicionál | First conditional
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3. Porovnanie 0. a 1. kondicionálu | Zero and First conditional
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4. Druhý kondicionál | Second conditional
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5. Porovnanie 1. a 2. kondicionálu | First and Second
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
6. Tretí kondicionál | Third condicional
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
7. Porovnanie všetkých kondicionálov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
8. Podmienkové priebehové vety | Continuous Conditionals
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
9. Zmiešané podmienkové vety | Mixed conditionals
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Nepriama reč
1. Nepriama reč - súslednosť časov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
2. Nepriama reč - otázky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Koniec kurz | Poďakovanie
Záverečná minireč :)
Dostupné pouze po zakoupení přístupu

Hodnocení kurzu

Anglická gramatika pro začátečníky

Peter C.

Anglická gramatika pro začátečníky

Peter M.

Podívej se i na tyto kurzy