Nebo objednat jen tento kurz za 1 599,00 Kč

Anglická gramatika pro začátečníky

17h 17m 57s
Čas
171
Kapitol
1 928
Studentů
4.7
Hodnocení
Začátečník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu anglické gramatiky

Tento online kurz Angličtiny je zaměřen na anglickou gramatiku. Mnoho online kurzů angličtiny, ať už skupinových či individuálních, se orientuje hlavně na konverzaci. Nezapomínejme ale na to, že bez správného ovládání gramatiky nemáme v používání jazyka takovou svobodu, jsme dost omezení a těžko se nám skládají věty.

Na stručných videích ti v přehledném systému vysvětlíme anglickou gramatiku. Průměrná délka gramatických videí je 7 minut. V online kurzu angličtiny najdeš vlastní gramatické videa, materiály (PDF), které si můžeš stáhnout a vytisknout. Ke každému probranému učivu si také můžeš udělat test a ověřit si své znalosti. K testům jsme udělali i videa se správnými odpověďmi, kde ti je vysvětlíme.

V tomto online kurzu z angličtiny najdeš momentálně 15 bloků, v nich je 53 sekcí, které obsahují 96 videí a spolu tak tvoří videa o anglické gramatice v délce skoro 9 hodin.

Co se naučíš

Každá jedna sekce je zaměřena na vysvětlení určité části anglické gramatiky, například:
 • slovosled
 • časování,
 • rozkazovací způsob,
 • přívlastky,
 • stupňování přídavných jmen,
 • členy,
 • všechny zájmena,
 • čísla a číslovky,
 • question tags,
 • časy: přítomný, minulý i budoucí,
 • předložky,
 • slovesa,
 • trpný rod,
 • příslovky,
 • a množství jiných ...

V každé sekci najdeš: video, ve kterém je dána gramatika vysvětlena. Následně v ní najdeš test, kde si naučené znalosti víte otestovat. Video se správnými odpověďmi z testu is vysvětlením a PDF soubor s gramatikou, který je možné si stáhnout a vytisknout.

Co všechno dostaneš

 • videotutoriály anglické gramatiky,
 • moderované diskusní fórum,
 • certifikát o absolvování kurzu Anglické gramatiky,
 • garance vrácení peněz do 14 dnů v případě nespokojenosti.
Online kurz Anglická gramatika pro začátečníky je možné

Seznam kapitol

Úvodné slová | Predstavenie kurzu a lektorky
Úvodné video
Dostupné len po zakúpení prístupu
Úvod do angličtiny
3. There is | There are
Dostupné v ukážke kurzu
3.1 TEST - There is | There are
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Slovosled v anglickej vete
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.1 TEST - Slovosled v anglickej vete
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Prívlastok
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.1 - TEST - Prívlastok
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Rozkazovací spôsob
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.1 TEST - Rozkazovací spôsob
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Stupňovanie prídavných mien
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.1 TEST - Stupňovanie prídavných mien
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Abeceda
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Postavenie prídavných mien vo vete
Dostupné len po zakúpení prístupu
Členy
1. Členy úvod: Určitý, neurčitý a nulový
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 - TEST - Členy úvod: Určitý, neurčitý a nulový
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zámená
1. Zámená: Opytovacie
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Zámená: Opytovacie
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Zámená: Privlasťňovacie a privlastňovacie prídavné mená
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Zámená: Privlasťňovacie a privlastňovacie prídavné mená
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Zámená: Ukazovacie
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Zámená: Ukazovacie
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Zámená: Predmetové
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.1 TEST - Zámená: Predmetové
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Zámená: Zvratné
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Zámená: Recipročné
Dostupné len po zakúpení prístupu
Čísla a číslovky
1. Číslovky: Základné
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Číslovky: Základné
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Číslovky: Radové
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Číslovky: Radové
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Matematika: Operácie, zlomky a percentá
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Matematika: Operácie, zlomky a percentá
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dátum a čas
1. Vyjadrenie času
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Vyjadrenie času
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Dátumy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Časy: Prítomný čas | Present Simple a Continuous
1. Present Simple: Základné tvorenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Present Simple: Základné tvorenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Present Continuous: Základné tvorenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Present Continuous: Základné tvorenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Present Simple 2: Rozšírené využitie
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Present Simple 2: Rozšírené využitie
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Present Continuous 2: Rozšírené využitie
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Present Simple a Present Continuous: Porovnanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.1 TEST - Present Simple a Present Continuous: Porovnanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Slovesá
1. Rozdiel medzi "to have" a "to have got"
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Rozdiel medzi "to have" a "to have got"
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Modálne sloveso: CAN
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Modálne sloveso: CAN
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Slovesá: WANT a WOULD LIKE
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Slovesá: WANT a WOULD LIKE
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Rozdiel medzi slovesami MUST a HAVE TO
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.1 TEST - Rozdiel medzi slovesami MUST a HAVE TO
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Slovesá: ING a TO
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.1 TEST - Slovesá: ING a TO
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Slovesá: MAKE a DO
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Sloveso: GET
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Gerundium
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Gerundium a Infinitív – výnimky
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Sloveso: LIKE
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Modálne sloveso: SHOULD
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. Rozdiel medzi TALK, TELL, SPEAK a SAY
Dostupné len po zakúpení prístupu
Počitateľnosť podstatných mien
1. Podstatné mená: Počitateľné
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Podstatné mená: Počitateľné
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Podstatné mená: Nepočitateľné
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Podstatné mená: Nepočitateľné
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. SOME, ANY a NO
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - SOME, ANY a NO
Dostupné len po zakúpení prístupu
Predložky
1. Predložky: Času
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Predložky: Času
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Predložky: Miesta
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Predložky: Miesta
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Predložka BY
Dostupné len po zakúpení prístupu
Časy: Minulý čas | Past Simple
1. Minulý čas | Past Simple: To be
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Minulý čas | Past Simple: To be
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Minulý čas | Past Simple: Pravidelné slovesá
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Minulý čas | Past Simple: Pravidelné slovesá
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Minulý čas | Past simple: Nepravidelné slovesá
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Minulý čas | Past simple: Nepravidelné slovesá
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Minulý čas | Past Simple: Used to
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.1 TEST - Minulý čas | Past Simple: Used to
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Minulý čas | Past Simple: Rozšírené využitie
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Minulý čas priebehový | Past Continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Minulý čas jednoduchý a priebehový | Past Simple a Past Continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Predminulý čas jednoduchý | Past perfect simple
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Predminulý čas priebehový | Past perfect continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
Časy: Budúci čas | Future Tense
1. Budúci čas: Will
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Budúci čas: Will
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Budúci čas: Going to
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Budúci čas: Going to
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Budúci čas: Present simple a Present continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Budúci čas: Present simple a Present continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Budúci čas: Future in the past - Budúcnosť v minulosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Budúci čas priebehový - Future continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Predbudúci čas: Future Perfect - Simple
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Predbudúci čas - Priebehový: Future Perfect - Continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Budúci čas GOING TO v minulosti – GOING TO in the past
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. To be about to
Dostupné len po zakúpení prístupu
10.To be to do something
Dostupné len po zakúpení prístupu
Časy: Predprítomný čas | Present perfect
1. Predprítomný čas: Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Predprítomný čas: Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Predprítomný čas: just, already, yet
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Predprítomný čas: just, already, yet
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Predprítomný čas: for a since
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Predprítomný čas: for a since
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Predprítomný čas: never a ever
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.1 TEST - Predprítomný čas: never a ever
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Predprítomný čas: gone a been
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.1 TEST - Predprítomný čas: gone a been
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Predprítomný čas a Jednoduchý minulý čas - porovnanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.1 TEST - Predprítomný čas a Jednoduchý minulý čas - porovnanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Predprítomný čas priebehový
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Predprítomný čas jednoduchý a priebehový
Dostupné len po zakúpení prístupu
Question tags
1. Question tags: Sloveso TO BE
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Question tags: Sloveso TO BE
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Question tags: Sloveso HAVE GOT
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Question tags: Sloveso HAVE GOT
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Question tags: Present Simple
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Question tags: Present Simple
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Question tags: Present Continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.1 TEST - Question tags: Present Continuous
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Question tags: Past Simple - TO BE
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.1 TEST - Question tags: Past Simple - TO BE
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Question tags: Past Simple
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.1 TEST - Question tags: Past Simple
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Question tags: Will
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.1 TEST - Question tags: Will
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Question tags: Going to
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.1 TEST - Question tags: Going to
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Question tags: Výnimky
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Question tags: Stručný prehľad
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Question tags: Modálne slovesá
Dostupné len po zakúpení prístupu
Trpný rod
1. Trpný rod: Prítomný čas
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Trpný rod: Prítomný čas
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Trpný rod: Budúci čas
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.1 TEST - Trpný rod: Budúci čas
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Trpný rod: Minulý čas
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.1 TEST - Trpný rod: Minulý čas
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Trpný rod: Budúci čas - going to
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Trpný rod: Prítomný čas priebehový
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príslovky
1. Príslovky: Spôsobu
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.1 TEST - Príslovky: Spôsobu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Ostatné
1. Nepriame otázky v angličtine
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Also, as well, too
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Rozdiel medzi AS a LIKE
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Vzťažné vety - which, who, that
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Would rather / Had better
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Wish / If only
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. To be supposed to
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Get used to
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Dôraz v anglickej vete
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Rozdiel medzi AS WELL AS a AND
Dostupné len po zakúpení prístupu
11. Rozdiel medzi EACH, EVERY, ALL
Dostupné len po zakúpení prístupu
12. To be used to
Dostupné len po zakúpení prístupu
13. Rozdiel medzi EITHER a NEITHER
Dostupné len po zakúpení prístupu
14. To have / get sth done
Dostupné len po zakúpení prístupu
15. Rozdiel medzi Other / Another / Others
Dostupné len po zakúpení prístupu
Podmienkové vety | Kondicionály
1. Nultý kondicionál | Zero conditional
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Prvý kondicionál | First conditional
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Porovnanie 0. a 1. kondicionálu | Zero and First conditional
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Druhý kondicionál | Second conditional
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Porovnanie 1. a 2. kondicionálu | First and Second
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Tretí kondicionál | Third condicional
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Porovnanie všetkých kondicionálov
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Podmienkové priebehové vety | Continuous Conditionals
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Zmiešané podmienkové vety | Mixed conditionals
Dostupné len po zakúpení prístupu
Nepriama reč
1. Nepriama reč - súslednosť časov
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Nepriama reč - otázky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Koniec kurz | Poďakovanie
Záverečná minireč :)
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnocení kurzu

Pozri aj tieto kurzy