Slovenský jazyk a gramatika pro střední školy

10h 6min
Čas
50
Kapitol
Pro studenty
Kategorie
-
Hodnocení
Začátečník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis kurzu Slovenský jazyk a gramatika

V nasledujúcich videách Vám povieme čo najviac o jazyku, gramatike, slohu a jazykovej kultúre. O všetkých témach ste už mnoho počuli, ale poskytnem Vám celistvý a podrobný prehľad o daných témach. Začneme jazykovedou, takže si povieme čo je to jazyk, aké má funkcie, ako sa delí a podobne. Postupne prejdeme všetkými rovinami jazyka, pravopisom, až sa dostaneme k slohu, teda slohovým postupom, jazykovým štýlom a zakončíme to informáciami o jazykovej kultúre, komunikácii, povieme si niečo aj k práci s informáciami a o tom, čo je učenie a ako sa správne učiť. Teším sa na stretnutie s Vami pri každej téme.

Čo sa naučíš

  • čo je to jazykoveda, dejiny jazka,
  • pravopis,
  • významová a tvarová rovina jazyka,
  • syntax jazyka,
  • sloh a slohové štýly,
  • ďalšie témy.

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály o slovenskom jazyku, gramatike a slohu,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Slovenský jazyk a gramatika pro střední školy je možné

Seznam kapitol

Jazykoveda
Dostupné v ukázce kurzu
Dostupné v ukázce kurzu
2. Jazyk vs. reč
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
3. Funkcie jazyka
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
4. Delenie jazyka
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
5. Dejiny jazyka I.
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
6. Dejiny jazyka II. - spisovné obdobie 1
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
7. Dejiny jazyka III. - spisovné obdobie 2
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
8. Slovanské jazyky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Zvuková stránka jazyka
9. Hlásky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
10. Znamienka
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
11. Priama reč
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
12. Rozdeľovanie slov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
13. Fonetika a fonológia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
14. Intonácia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
15. Ortografia a ortoepia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Pravopis
16. Príbuzné vybrané slová a cudzie slová
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
17. Veľké a malé písmená
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
18. Rytmické krátenie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Lexikálna rovina jazyka (významová)
19. Lexikológia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
20. Slovná zásoba
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
21. Tvorenie slov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
22. Združené pomenovania a frazeologizmy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
23. Slovníky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Morfologická rovina jazyka (tvarová)
24. Gramatické kategórie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
25. Ohybné slovné druhy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
26. Neohybné slovné druhy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Syntaktická rovina jazyka (skladbová/skladobná)
27. Vetné členy a sklady
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
28. Veta
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
29. Konštrukcie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
30. Súvetia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
31. Zápor v slovenčine
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
32. Slovosled a súdržnosť textu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
33. Nadvetná / textová syntax
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Sloh
34. Štylistika
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
35. Jazykové štýly
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
36. Slohové postupy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
37. Hovorový jazykový štýl
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
38. Administratívny jazykový štýl
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
39. Rečnícky jazykový štýl
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
40. Publicistický jazykový štýl
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
41. Umelecký jazykový štýl
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
42. Náučný jazykový štýl
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
43. Mimojazykové prostriedky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Ako sa učiť?
44. Ako sa učiť I.
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
45. Ako sa učiť II.
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
46. Ako sa učiť III.
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Informácia
47. Informácia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Jazyková kultúra
48. Jazyková norma
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
Komunikácia
49. Komunikácia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu

Podívej se i na tyto kurzy

15 Online kurzů
0 Příspěvků
Přejít na kanál

Akce! Získej předplatné za 999Kč na měsíc

Získej přístup do největší nabídky online kurzů na trhu, nyní v super akci.