Zpět na blog
Vzdělávání

Co je leadership a jak se stát opravdu dobrým lídrem?

Tím Skillmea
23.03.2024
12 minut čtení
Co je leadership a jak se stát opravdu dobrým lídrem?
Leadership je schopnost inspirovat, motivovat k lepším výsledkům, ovlivňovat a vést ostatní k dosažení společného cíle. Přečtěte si, jak se stát vůdcem s velkým srdcem.

Vůdcovství, neboli leadership, je o dobrém vůdci, který má jasnou vizi a cíl. Musí mít představu o tom, kam se má jeho tým dopracovat a jakým způsobem to udělat. Nesmí mu chybět schopnost motivovat lidi, identifikovat jejich silné stránky a dovednosti a maximálně využít jejich potenciál.

Skutečný vůdce věří nejen v sebe, ale také členy svého týmu a dává jim to jasným způsobem najevo. Samozřejmě, disponuje výbornými komunikačními dovednostmi, aby uměl srozumitelně formulovat své myšlenky a reagovat na názory ostatních. Je vzorem pro druhé, má smysl pro spravedlnost, vyzařuje respekt a členové týmu mu důvěřují.

Dobrý lídr věnuje dennodenně čas seberozvoji a vzdělávání, aby zlepšoval své schopnosti, dovednosti a získal nové znalosti. Ví řešit konflikty, hledat kompromisy a vést týmové rozhovory. Být dobrým vůdcem není jednoduché, ale se správným přístupem a růstovým mindsetem je to víc než reálné.

Co je leadership (vůdcovství)?

Pojem vůdcovství (vůdce) není u nás až tak zažitý. V byznysu či politice se používá spíše pojem leadership (leader). Toto slovo vzniklo z anglosaského výrazu lead, což znamená cesta.

V minulosti jej Anglosasi používali k označení ujeté trasy.V námořnickém slovníku značilo lodní kurz. Leader byl tedy již v té době člověk, který stanovil cíl (kormidelník) a vedl k němu ostatní.

Vytvořit jednoznačnou definici pro termín leadership není jednoduché, nicméně každý z nás ví, co znamená. Leadership je schopnost ovlivňovat ostatní a vést je k cíli či vizi, která je společná. Vůdcovství se neobejde bez inspirace, motivace, efektivní komunikace a odpovědnosti.

Na vůdcovství se můžeme podívat z více úhlů, a pak znamená:
 • Sociální vliv, protože dobrý vůdce ovlivňuje a vede ostatní směrem ke společné vizi.
 • Schopnost motivovat a inspirovat ostatních.
 • Přebírání odpovědnosti za své činy, rozhodnutí i dosažené výsledky.
 • Vizionářské myšlení, protože vůdce myslí „out of the box“, je schopen identifikovat příležitosti a chopit se jich.
 • Budování pevných vztahů se členy svého týmu, zainteresovanými či zákazníky.
 • Vytváření změn a jejich realizace, protože vůdce vidí konkrétní prostor pro zlepšení.

Chcete se více dozvědět o leadershipu? Dáváme vám do pozornosti naše online kurzy leadership, jako například Leadership espresso. Pochopíte, že i vy můžete být skvělým lídrem. V rámci kurzu si osvojíte dovednosti získávání zpětné vazby, naučíte se hodně o motivaci a mnoho dalšího.
Leader a manažer se mohou skvěle doplňovat. Vůdce udává vizi, cíl a směr a manažer zajistí efektivní postup, jak toho všeho dosáhnout.

Je leader a manažer totéž?

Aktuálně se v byznysu setkáváme častěji s pojmem manažer než vůdce, a dokonce mnozí si tyto pojmy zaměňují. Není se čemu divit, protože některé znaky mají leader i vůdce společné. Vyloučeno není ani to, že manažer může být i vůdcem, pokud má potřebné vlastnosti, schopnosti, dovednosti a znalosti, jako je například charisma a přirozená autorita.

Manažer je, zjednodušeně řečeno, vedoucí týmu či určité skupiny, nejčastěji v nějaké organizaci, jako například firmě. Jeho úkolem je zajistit její chod, kvalitně a včas odvést práci a splnit nastavené cíle.

Vůdce má však ve srovnání s manažerem k dosažení cíle či vize osobní vztah. Záleží mu na tom, aby mu podřízení důvěřovali, tím pádem tým dosahuje lepších výsledků a vládnou tam dobré vztahy. Vůdce je přirozenou inspirací a motivací pro ostatní.

Dalším podstatným rozdílem mezi vůdcem a manažerem je to, že leadra následují ostatní dobrovolně. Má přirozenou autoritu a respekt, bez hierarchického uspořádání. Leader je vizionář a stratég, otevřený komunikaci, má vynikající vyjadřovací schopnosti, což mnohým manažerům chybí.

Faktem je však i to, že leader a manažer se mohou skvěle doplňovat. Vůdce udává vizi, cíl a směr a manažer zajistí efektivní postup, jak toho všeho dosáhnout.

Jaké jsou formy a metody leadershipu?

Již víme, co je leadership, a proto se společně podíváme na to, jaké formy a metody vůdcovství existují. Je k dispozici několik členění, a proto vybíráme ty nejzákladnější.

Z formálního hlediska může být vůdcovství formální a neformální. Formální vůdce má oficiální postavení leadra. Ostatní to musí akceptovat, zda chtějí, nebo nechtějí. Neformální vůdce je takový, který nemá tuto roli ve skupině přidělenou oficiálně, ale členové týmu mají v něho respekt, důvěru a nechají se jím vést.

Podle stylu vedení může být autoritativní, demokratický či „situation leader“. Autoritativní vůdcovství spočívá v tom, že vůdce se rozhoduje sám, bez zohlednění názorů ostatních. Co řekne, to platí. Demokratické vůdcovství je naopak založeno i na poznání názorů ostatních. Ti se zároveň spolupodílejí na rozhodování. „Situational leadership“ je vůdcovství založené na tom, že leader nekoná na vlastní pěst, ale vyčkává na příhodnou situaci.

Nejznámější metody v leadershipu

Mezi nejznámější metody vůdcovství (leadershiping) patří:

 • Metoda založená na organizačním řádu vychází z toho, že vůdcovství vychází z postupů, které jsou shrnuty v organizačním řádu, resp. pracovní náplni.
 • Metoda koučování je o koučinku, čili dávání rad ve vhodných situacích, s cílem zkvalitnit fungování jednotlivce ve skupině, protože to má vliv na celý tým.
 • Přikazovací metoda, jak napovídá název, je založena na příkazech členem týmu dělat věci konkrétním způsobem.
 • Donucovací metoda není jen o příkazech, ale také sankcích za jejich nesplnění. Často bývá spojena is negativními emocemi a strachem.
 • Metoda motivace klade důraz na motivaci členů skupiny, přičemž dobrý vůdce je sám přirozeným motivátorem a inspirátorem.
 • Metoda poradenství a konzultací je o možnosti využít poradenství a konzultace s lídrem ve všech otázkách.

Mezi doporučené metody vůdcovství patří metoda koučování, motivace, poradenství a konzultací. Naopak, přikazovací a donucovací metoda jsou nežádoucí. Totéž platí pro metodu založenou na organizačním řádu, protože do něj nelze zahrnout postupy vůdcovství ve všech situacích, protože život i byznys jsou nevyzpytatelné.

Jaké vlastnosti by měl mít dobrý vůdce?

Snad není třeba připomínat, že vůdcem se člověk stává. To znamená, že nezbytným předpokladem leadra jsou nejen osobnostní rysy a vlastnosti, ale také seberozvoj, neustálé vzdělávání i praxe. Jaké vlastnosti a schopnosti by měl mít leader?
 • Přirozenou autoritu, díky které je pro jiné vzorem.
 • Schopnost vést a motivovat ostatní, která je založena na získání respektu na základě své osobnosti a znalostí.
 • Přiměřenou sebedůvěru, tedy důvěru v sebe, své vize, cíle, schopnosti, dovednosti, znalosti i znalosti.
 • Charismu, protože je klíčem k vytvoření důvěrného vztahu.
 • Schopnost sebeřízení, tedy stanovení si cílů, plánů a způsobů a metod, jak jich dosáhnout.
 • Neutuchající touhu po sebarozvoji, tedy rozvíjení svých schopností a zájmů. Zajímavé kurzy z oblasti seberozvoje naleznete také v naší nabídce.
 • Komunikační schopnosti, dobré vztahy se spolupracovníky a pověst podle odborníků představují až 60 procent úspěchu při vůdcovství.
 • Schopnost být vzorem a podílet se na splnění cíle a vize tak jako ostatní členové týmu.
 • Přiměřené sebevědomí, tedy poznání svých silných a slabých stránek.
 • Pokoru a soucit, protože se říká, kdo vysoko létá, nízko padá. Soucit je projevem empatie, upřímnou snahou o poslech a porozumění směrem k druhým. Avšak u vůdce soucit zahrnuje také konkrétní činy.
 • Vizi, která není limitována vnějším světem či zažitými stereotypy. Leader myslí „out of the box“.
 • Schopnost učit se a získávat nové informace.
 • Spolupráce se členy týmu i mimo něj z různých prostředí, v různých rolích s odlišnou mírou zkušeností.
 • Bezúhonnost je také nutnost, jde ruku v ruce s čestností.
 • Odvaha sdělit svůj názor, upozornit na problém, vystupovat z komfortní zóny. Bez odvahy se neobejde žádný dobrý leader.
 • Vděčnost za maličkosti v každodenním životě, za dobré i špatné, pomáhá budovat sebevědomí, snižovat riziko úzkostí, deprese, vyhoření i poruch spánku.
 • Odolnost, tedy schopnost zvládat překážky a nedat se odradit neúspěchy, protože cesta za splněným cílem se neobejde bez těžkých chvil.
  Spolupráce se členy týmu i mimo něj z různých prostředí je důležitá vlastnost vůdců, v různých rolích s odlišnou mírou zkušeností.

Jak se stát dobrým a respektovaným vůdcem?

Leadership vyžaduje konkrétní vlastnosti, schopnosti i dovednosti. Avšak faktem je, že vůdcem se člověk nerodí, ale stává. Je to proces, který se neobejde bez patřičné snahy, velké dávky trpělivosti a odhodlání. Vůdcovství není o příkazech a vyžadování poslušnosti, ale o schopnosti vést lidi, inspirovat a motivovat je a samozřejmě být pro ně vzorem a přirozenou autoritou.

To znamená, že pokud chcete být opravdu dobrým a respektovaným vůdcem, musíte na soběneustále pracovat. Pomůžou vám v tom i naše kurzy na seberozvoj a vedení lidí. Naučíte se, například koučovací principy, jak reagovat na stres a zvládat strach a také hodně o sebemotivaci, obchodní etiketě či emocích v obchodě.
Tím Skillmea
🥇 Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku.
Na našom webe nájdeš viac ako 300 rôznych videokurzov z oblastí ako programovanie, tvorba hier, testovanie softwaru, grafika, UX dizajn, online marketing, MS Office a pod. 
Vyber si kurz, ktorý ťa posunie vpred ⏩

Mohlo by tě zajímat

Umělá inteligence a její využití
Vzdělávání
20.03.2024
Tím Skillmea

Umělá inteligence a její využití

Ať chceme, nebo ne, AI umělá inteligence je každodenní součástí našich životů. Využívá se v medicíně, průmyslu, dopravě a logistice, ale i ve světě financí, vzdělávání a bezpečnosti. Využití umělé inteligence je opravdu pestré. Je součástí různých aspektů lidského života. Setkáte se s ní v medicíně, protože pomáhá při diagnostikování a predikci různých onemocnění. Neobejde se bez ní automatizace a optimalizace výrobních procesů v průmyslu. Kromě toho se podílí na plánování a řízení dopravy, pomáhá při analyzování trhů a předvídání trendů. Samozřejmě, užitečná je i při vzdělávání, protože díky ní jsou učební materiály personalizovanější. V oblasti bezpečnosti slouží k vytváření chatbotů a virtuálních asistentů. Opomenout nelze ani skutečnost, že do značné míry ovlivňuje fungování marketingu, neboť pomáhá, například s optimalizací obsahu, brandingem či tvorbou webových stránek. To znamená, že AI umělá inteligence má obrovský potenciál zlepšit a zefektivnit mnohé aspekty lidského života a přináší nové možnosti a inovace do různých odvětví. Co je umělá inteligence?Umělá inteligence AI je součástí informatiky, pro kterou je příznačné vytváření systémů a programů se schopností simulovat lidskou inteligenci. Jedná se o systémy schopné naučit se, rozeznávat vzory, dělat rozhodnutí a řešit problémy. Pokud to zjednodušíme, AI umělá inteligence poskytuje softwaru schopnost samostatně myslet a učit se. Představuje simulaci lidské inteligence prostřednictvím strojů, které jsou schopny dělat činnosti jako lidé. Aktuálně rozlišujeme tři hlavní typy AI, které se odvíjejí od její schopnosti: • Slabá AI se soustřeďuje na jeden úkol a nemůže vykonávat takové, které jsou mimo její pole působnosti. Je součástí běžného života. • Silná AI disponuje schopností pochopit a naučit se jakoukoli intelektuální roli tak jako člověk. Cílem výzkumníků je dosáhnout úrovně silné AI. • Stále konceptem budoucnosti je super AI, která je vyšší než lidská inteligence a dokáže řešit jakékoliv úkoly lépe než člověk. Využití umělé inteligence je stále větší a větší. Lákadlem jsou zejména výhody, které s sebou přináší. Za zmínku stojí alespoň některé. AI umělá inteligence dokáže ve srovnání s člověkem snížit množství chyb a zvýšit přesnost. Kromě toho je dostupná 24/7. Je hybnou silou nových inovací a činí rozhodnutí neovlivněná emocemi, což člověk dokáže jen málokdy. Samozřejmě lze použít v různých rizikových situacích, čímž chrání lidské životy a mnohé další. Pro objektivnost je třeba zmínit také nevýhody AI, které se spojují s vyššími náklady a absencí kreativity. Do budoucna se může zvýšit nezaměstnanost a přispívá k tomu, že jako lidstvo lenivíme. Rovněž je nemožné do ní začlenit etiku a morálku a je bez emocí. Z uvedeného vyplývá, že AI je dobrým sluhem, ale špatným pánem a je třeba používat ji s rozumem. Využití AI (umělé inteligence) v marketinguAI v marketingu se využívá různými způsoby. Na základě analýzy různých dat a vzorců chování pomáhá personalizovat obsah i nabídku zákazníkům. Opomenout nelze automatizaci marketingových procesů, například prostřednictvím automatizace a optimalizace kampaní, se kterými souvisí automatické nastavení cen či optimalizace rozpočtů na reklamu. Umělá inteligence AI je také pomocnicí při analýze dat a predikcí trendů, což jde ruka v ruce s lepším pochopením cílové skupiny a přizpůsobením strategií a kampaní. AI se samozřejmě využívá i při chatbotech a virtuálních asistentech. Tvorba a optimalizace obsahuAI má obrovský potenciál i při tvorbě obsahu. Pomáhá spisovatelům, novinářům i copywriterům vygenerovat obsah rychle a efektivně. To znamená, že nástroje AI mohou být použity na generování článků, blogových příspěvků či statusů na sociální sítě tak, že jsou relevantní a zajímavé pro danou cílovou skupinu. Výhodou je časová úspora, kvalitní obsah a optimalizace pro vyhledávače. V marketingu je při tvoření textů důležité SEO (optimalizace pro vyhledávače), protože právě to posouvá na vyšší pozice ve vyhledávačích. Co všechno umělá inteligence AI dokáže v tomto směru? Tak například je schopna zjistit klíčová slova a fráze, které je z hlediska analýzy dat vhodné použít v připravovaném obsahu. Tím pádem se zvyšuje šance na viditelnost a dobrou pozici ve vyhledávačích. Nástroje AI pomáhají nejen se zjišťováním klíčových slov, ale také meta popisů, titulků, SEO meta description i URL adres. Analýza dát Marketingová analytika slouží k vyhodnocování efektivnosti a úspěšnosti marketingových aktivit. Je to způsob, jak získat informace o spotřebitelích, optimalizovat marketingové cíle a dosáhnout lepší návratnosti investic.To znamená, že nejenže sleduje výsledky kampaní, ale je také měří, analyzuje a aplikuje do nich údaje. Snad nejpoužívanějším nástrojem marketingové analýzy je Google Analytics. Běžná marketingová analytika se pasuje se spoustou problémů, jako například velké množství nespolehlivých nebo nekvalitních údajů, nesprávné pochopení údajů či nedostatek znalostí, jak s informacemi naložit. Právě zde přichází na řadu AI marketing, který má potenciál analýzu dat zkvalitnit. Zákaznická podporaUmělá inteligence AI má potenciál zlepšit zákaznickou podporu a to například tím, že podporuje a doplňuje člověka. Snížením množství času na řešení konkrétního problému a většího množství úspěšně zvládnutých obtíží zvyšuje produktivitu zákaznické podpory. To znamená, že AI může být asistentem operátorů. AI jim usnadňuje práci tím, že dokáže odpovědět na jednoduché otázky a je schopna nalézt relevantní informace rychle a snadno. Zákazníkům poskytuje nepřetržitou podporu i nadstandardní péči. V rámci zákaznické podpory může být AI užitečná také v tom, že dokáže na základě interních dat firmy zaškolit nové pracovníky poměrně rychle. AutomatizaceUmělá inteligence přináší s sebou možnost automatizovat některé marketingové úkoly, jako například psaní reklamních textů, newsletterů, ale také vizuálních či grafických materiálů. Realitou jsou také automatické kampaně. Prostřednictvím AI také můžete také automatizovat proces vytváření popisů produktů, což šetří čas i peníze. Kromě toho vám pomůže se správou skladu, zpracováváním plateb i komunikací se zákazníky. Pomocí chatbotů a virtuálních asistentů mohou eshopy poskytovat zákazníkům odpovědi na otázky 24/7. Jak umí AI pomoci vašemu byznysuVhodné začlenění AI do svého byznysu s sebou přináší automatizaci procesů a předvídání budoucích trendů a chování na trhu pomocí analytických nástrojů. Pomocnou ruku podá i v oblasti personalizovaného marketingu, co jde ruku v ruce s vyšším prodejem a zisky. Benefitem je také větší bezpečnost díky schopnosti predikovat bezpečnostní hrozby a předcházet útokům. Chatboty a virtuální asistenti zlepšují interakce se zákazníky, což zkvalitňuje fungování zákaznického servisu. Novinky, které přináší AIUmělá inteligence neustále pokračuje a lze předpokládat, že význam této technologie bude v marketingu, podnikání i běžném životě narůstat. Můžeme se společně těšit na četné novinky v umělé inteligenci. Pokud AI využíváte například v marketingu, očekávejte, že díky stále lepším algoritmům a větší dostupnosti dat, bude schopna přesněji predikovat chování zákazníků a pomáhat marketérům vytvářet efektivnější kampaně. Zajímá vás, jaké novinky přináší AI? Dáváme vám do pozornosti online kurz Profesia days 2023 s těmi nejpovolanější odborníky. Dozvíte se o novinkách ze světa technologií i podnikání.
VLOOKUP vs. XLOOKUP: Vyhledávání dát v Excelu
Vzdělávání
21.02.2024
Tím Skillmea

VLOOKUP vs. XLOOKUP: Vyhledávání dát v Excelu

V době, kdy Excel představuje nezbytný nástroj pro analýzu dat, zpracování informací a tvorbu reportů, se funkce VLOOKUP a XLOOKUP řadí mezi klíčové pomocníky. Tyto funkce slouží k vyhledávání dat v tabulkách či rozsazích a každá z nich přináší specifické výhody a možnosti použití. V tomto článku se podíváme na to, jak fungují, a porovnáme jejich klíčové funkce a omezení, abychom vám pomohli lépe pochopit, kdy je vhodné kterou funkci použít. VLOOKUP/SVYHLEDAT = Vertikální vyhledáváníFunkce VLOOKUP (Vertical Look Up) je v Excelu dlouholetým standardem pro vyhledávání dat. Slouží k vyhledání termínu v prvním sloupci tabulky a dosazení jeho hodnoty z dalšího sloupce v tabulce. VLOOKUP vyhledává klíčovou hodnotu v prvním sloupci tabulky a dosazuje hodnotu z požadovaného sloupce ve stejné řadě. Můžeš například vyhledat cenu automobilové části podle čísla součásti nebo najít jméno zaměstnance na základě jeho ID. SYNTAXE VLOOKUPSVYHLEDAT(hledat;tabulka;sloupec;[typ])• HLEDAT = hodnota, která se má vyhledat • TABULKA = rozsah buněk, ve kterém má hodnotu vyhledat • SLOUPEC = pořadí sloupce v označeném rozsahu, který obsahuje hodnotu, kterou potřebujeme dosadit • TYP = volitelný argument, který určuje, zda vyhledávání vyžaduje přesnou (NEPRAVDA) nebo přibližnou shodu (PRAVDA) Příklad použití funkce VLOOKUP[Zdroj: Microsoft]Na tomto obrázku je znázorněn příklad použití funkce VLOOKUP v Excelu. Tato funkce je použita k vyhledání a vrácení/dosazení hodnoty z určitého sloupce v rámci tabulky na základě určeného vyhledávacího kritéria. V tomto případě je použit vzorec =SVYHLEDAT(B3;B2:E7;2;NEPRAVDA) Kde: • B3 je buňka, která obsahuje vyhledávací hodnotu, v tomto příkladu příjmení "Hernady", kterou chceme ve zbytku tabulky najít. • B2:E7 je rozsah buněk, kde Excel hledá příjmení "Hernady" (sloupec s příjmení). • 2 je číslo sloupce v rozsahu B2:E7, ze kterého bude vzata návratová hodnota, pokud je hledaná hodnota nalezena. V tomto případě číslo 2 značí, že chceme vrátit hodnotu z druhého sloupce (C), což je sloupec s jmény. • NEPRAVDA určuje, že hledáme přesnou shodu hledané hodnoty. Kdyby byla tato hodnota nastavena na PRAVDA nebo vynechána, funkce by mohla vrátit hodnotu, která je pouze přibližně stejná jako hledaná hodnota. Funkce VLOOKUP tedy vyhledá příjmení "Hernady" v prvním sloupci (B2:B7), najde přesnou shodu a vrátí jméno, které se nachází ve druhém sloupci daného rozsahu, a to je "Robert" (v buňce C3).  XLOOKUP = Flexibilní vyhledáváníXLOOKUP, novější přírůstek do rodiny Excelových funkcí, přináší větší flexibilitu a odstraňuje některá omezení VLOOKUP. Tato funkce umožňuje vyhledávat hodnoty jak vertikálně, tak horizontálně, nabízí jednodušší syntaxi a eliminuje potřebu specifikovat rozsah tabulky a pořadí sloupce. Klíčové vlastnosti XLOOKUP• Flexibilita ve vyhledávání: Na rozdíl od VLOOKUP, XLOOKUP umožňuje vyhledávat hodnoty nejen vertikálně, ale také horizontálně, což z něj činí extrémně univerzální nástroj. • Přizpůsobitelné vrácení hodnot: XLOOKUP poskytuje možnost definovat, co se má stát, pokud vyhledávaná hodnota není nalezena, což eliminuje nutnost používat dodatečné funkce pro ošetření chyb. • Větší přesnost a bezpečnost: Umožňuje přesné vyhledávání a minimalizuje riziko chyb způsobených nesprávným určením čísla sloupce, což je běžný problém při VLOOKUP. SYNTAX XLOOKUP=XLOOKUP(vyhledat_hodnota, vyhledat_pole, vrátit_pole [if_not_found], [match_mode], [search_mode])• VYHLEDAT HODNOTA = hodnota, která se má vyhledat • VYHLEDAT POLE = rozsah buněk, ve kterém má hodnotu vyhledat • VRÁIT POLE = pole nebo rozsah buněk, které obsahují příslušnou hodnotu, kterou chcete dosadit • IF NOT FOUND = určuje výchozí hodnotu, kterou chcete dosadit, pokud se hodnota nenajde. Pokud se nenajde platná shoda a chybí [if_not_found], vrátí se #N/A. • MATCH MODE = určuje, zda má XLOOKUP hledat přesnou shodu nebo nejbližší nižší/vyšší hodnotu. Pokud tento argument vynecháte, XLOOKUP předpokládá přesnou shodu. • 0 – přesná shoda. Pokud se žádná nenajde, napíše #N/A. • -1 – přesná shoda. Pokud se žádná nenajde, vrátí se následující menší položka. • 1 – přesná shoda. Pokud se žádná nenajde, vrátí se následující větší položka. • 2 – Vyhledává shodu zástupného znaku • TYP HLEDÁVÁNÍ = určuje jak funkce vyhledává, můžete vyhledávat od začátku rozsahu nebo od jeho konce. • 1 – hledání od první položky • -1 – hledání od poslední položky • 2 – binární vyhledávání, které závisí na vzestupném seřazení pole pole_vyhledávání • -2 – binární vyhledávání, které využívá sestupného řazení pole pole_vyhledávání Příklad použití funkce VLOOKUP[Zdroj: Microsoft]Na obrázku je znázorněn příklad použití funkce XLOOKUP. Funkce XLOOKUP je použita k vyhledávání a vrácení hodnoty přidružené k zadané položce ze seznamu nebo tabulky. V tomto příkladu funkce XLOOKUP vyhledává kód země pro Brazílii z tabulky, která obsahuje názvy zemí, jejich příslušné dvoupísmenné kódy a předvolby telefonních čísel. Funkce je napsána takto =XLOOKUP(F2, B2: B11, D2: D11) Kde: • F2 je vyhledávací argument, v tomto případě "Brazílie". • B2:B11 je vyhledávací rozsah, tedy seznam zemí, ve kterém funkce hledá vyhledávací argument. • D2:D11 je vrácený rozsah, ze kterého funkce vrátí výsledek, pokud najde shodu ve vyhledávacím rozsahu. Výsledkem funkce XLOOKUP je telefonní předvolba +55, což je mezinárodní předvolba pro Brazílii. Kdy použít kterou funkciVLOOKUP je stále užitečný pro jednoduché vyhledávací úlohy v situacích, kde pracujete s tabulkami, které mají klíčovou informaci v prvním sloupci. XLOOKUP je vhodnější pro komplexnější úkoly vyhledávání, kde potřebujete větší flexibilitu, přesnost a efektivitu. Vzhledem ke svým rozšířeným možnostem a flexibilitě je XLOOKUP považován za silnější a univerzálnější nástroj než VLOOKUP. Pokud máte možnost, doporučujeme přiklonit se k používání XLOOKUP. Nemůžete najít funkci XLOOKUP v Excelu?XLOOKUP je dostupný pouze ve verzích Excelu, které jsou součástí Microsoft 365, Excel 2021 a Excel pro web.
Jak se naučit fotografovat?
Vzdělávání
30.01.2024
Skillmea

Jak se naučit fotografovat?

Zajímá vás, jak se naučit fotit? Hledáte nápady na focení či informace, jak fotit mobilem či zrcadlovkou? V tom případě jste na správném místě, neboť vám přinášíme všechny důležité informace na jednom místě. Základní význam fotografieJeště předtím, než se pustíme do hledání odpovědi na otázku, jak fotit, podívejme se společně na definici fotografie a její význam. Slovo fotografie pochází z řečtiny. „Foto“ znamená světlo a „grafie“ kreslit. Doslovný překlad může znít jako kreslení světlem. Fotografie je tedy proces zachytávání a snímání obrazu pomocí světla. Význam fotografie je široký a odvíjí se od kontextu či účelu použití. Patří k mocným nástrojům k zachycení a vyjádření světa kolem nás. Fotografie má široké spektrum významů, jako například: • Je součástí vizuálního umění a způsobem zachycování důležitých okamžiků a událostí a také vzpomínkou či dokumentací uměleckých projevů. • Má velký význam v oblasti komunikace a médií, ať už v tisku, novinách nebo online médiích, neboť umožňuje vizuální prezentaci informací a příběhů se silným emocionálním účinkem, s cílem oslovit diváky a vzbudit jejich zájem. • Je nástrojem v oblasti vědy a výzkumu, protože napomáhá při dokumentaci a zkoumání světa kolem nás, a to od mikroskopických struktur až po vesmír. • Může být důkazním materiálem v systému práva a soudnictví. [Příchod chytrých telefonů zasáhl i do oblasti fotografování. Zdroj: Pexels] Zrcadlovka či mobil?Příchod chytrých telefonů zasáhl i do oblasti fotografování. Mezi výhody těchto výdobytků moderní doby patří například to, že jsou lehčí než foťáky, snadno se přenášejí i používají. Pokud vás zajímá, jak začít fotit se zrcadlovkou, nejprve se podívejte na výhody, které má v porovnání s mobilem: • Disponuje lepším snímačem. Například digitální zrcadlovky mají větší senzory než foťáky mobilů, čímž mohou shromáždit více světla. Výsledkem je vyšší kvalita obrazu. • Objektivy zrcadlovek jsou rychlejší a dokáží vytvářet ostřejší obraz. • Nabízejí větší prostor pro manuální nastavení fotoaparátu, čímž se zvyšuje kontrola nad dosaženým výsledkem. • Dokáží snímat ve formátu RAW, což nabízí větší flexibilitu při úpravě fotek. • Zrcadlovky mají delší životnost. • Sjsou navrženy a zhotoveny tak, aby sloužily i profesionálním fotografům. Přestože focení zrcadlovkou má své nesporné výhody, pokud s focením začínáte, vhodnou volbou může být i mobil. Focení mobilemChcete vědět, jak fotit mobilem, abyste získali atraktivní fotografie? Stačí dodržovat několik důležitých zásad a focení mobilním telefonem se stane vášní s vynikajícími výsledky. Co je důležité? • V první řadě věnujte čas tomu, abyste prozkoumali, jaké funkce má fotoaparát v mobilu a přelouskejte se všemi možnostmi nastavení. • Upřednostňujte focení na přirozeném světle, například venku. • Profesionálové také radí vyhnout se digitálnímu zoomu, protože snižuje rozlišení obrazu. • Máte-li v mobilu Režim HDR (High Dynamic Range), využívejte jej, protože pomáhá zvládat omezený dynamický rozsah foťáků. Díky němu získáte vyváženější expozici. Sejde se vám při focení příliš světlé oblohy nebo naopak tmavé země, mezi nimiž je příliš velký kontrast. • Pokud víte, jak správně fotit, neznamená to, že fotky budou hned dokonalé. I profesionální fotografové využívají různě aplikace či programy pro úpravu fotek. Udělejte to i vy. Umím se naučit fotit?Stále si pohráváte s myšlenkou, jak začít fotit a nevíte, čím začít? Důležité je udělat první krok. Podstatné je získat základní znalosti, neboli seznámit se s různými aspekty fotografie, jako například expozice, kompozice, zaostření či osvětlení. Můžete si přečíst články či knihy na toto téma nebo absolvovat krátký Základy fotografování a práce s fotoaparátem s Danielem Ferenčíkem. Tím pádem máte vyřešenou otázku, jak se naučit fotit. Pak vám nezbývá nic jiného, ​​než získané poznatky vyzkoušet v praxi. Nebojte se experimentovat, analyzovat a hodnotit své fotky. Požádejte o zpětnou vazbu profesionála a nepřestávejte fotit. [Existuje mnoho kreativních nápadů pro fotografování. Zdroj: Pexels] Nápady na foceníExistuje mnoho kreativních nápadů pro fotografování. Někdy stačí zvolit tématiku, jako například přírodu, architekturu či portréty. Zajímavé je focení světla a stínu, focení různých objektů nebo experimentování s kompozičními technikami. Důležité je zůstat otevřený novým zkušenostem a nechat se inspirovat životem kolem nás. Jak fotit selfieJak fotit selfie, aby působila profesionálně? Existuje několik tipů, které vám v tom pomohou. Na co byste měli soustředit svoji pozornost? • Foťte při přirozeném světle a vyhněte se rušivým stínem. Pokud je prudké slunce, postavte se k němu stranou. • Vsaďte na ověřené selfie pózy. Kromě klasiky, tedy držení foťáku před vaší tváří, můžete vyzkoušet být opřený o zeď, vyčarujte přirozený úsměv, nebo otevřete ústa a vydechněte. Kromě toho si můžete hrát s vlasy, působit zamyšleně a hledět do dálky. • Snažte se zachytit větší úhel pootočením fotoaparátu do boku, v čemž vám pomůže selfie tyč. • I v tomto případě se snažte využít všechny funkce fotoaparátu. To znamená, že je musíte předem dobře znát. • Věnujte pozornost pozadí. Odstraňte všechny rušivé prvky a preferujte světlé a neutrální pozadí. • Popusťte uzdu fantazii použitím filtrů nebo selfie decentně upravte v různých aplikacích nebo programech. • Říká se, že učení dělá mistra, a tedy trénujte! Focení produktůPři focení produktů je třeba rozlišovat, zda jdete fotit jeden produkt, skupinu produktů nebo může jít o lifestyle záběry. Jak fotit produkty? Kromě toho, že je třeba mít správné osvětlení, zvolit vhodné pozadí a pořídit několik záběrů, je nezbytné dbát i na další skutečnosti. U produktových fotografií bývá pro zákazníky problém odhadnout velikost, a proto je vhodné fotitv určitém měřítku, například porovnáním s jinými produkty denní spotřeby, protože zákazník tak lépe odhadne velikost produktu. Naopak, v některých případech, jako například při focení šperků, je třeba se soustředit na specifické detaily. Na produktové fotografii mohou být i obaly, protože ne nadarmo se říká, že obal prodává. Focení krajinyPři fotografování krajiny je vhodné mít zrcadlový či bezzrcadlový fotoaparát se širokoúhlým objektivem. Výřezy země však dobře zachytí i teleobjektiv, jehož prostřednictvím však těžko obsáhnete zemi jako celek. Jak fotit zemi? Co se týče času focení, určitě jste slyšeli o zlaté hodině. Je to doba první a poslední hodiny denního slunečního svitu. To znamená, že na focení se vydáte před svítáním nebo západem slunce. Atraktivní fotky získáte focením v protisvětle, popřípadě tak, že slunce máte zboku. Přiblížíme si také modrou hodinu, která je také vhodným časem pro focení. Jedná se o hodinu před východem slunce a hodinu po západu slunce. Samozřejmě, důležité je dodržet několik dalších pravidel, která se dozvíte i v našem kurzu Základy fotografování a práce s fotoaparátem. [Fotografování je umění, které se můžete naučit. Zdroj: Pexels] Jak správně fotit?Fotografování je umění, které se můžete naučit. Bez ohledu na to, zda jste začátečník nebo profesionál, vždy existuje prostor pro to, abyste se zlepšovali. Vždyť učení dělá mistra. Na otázku, jak správně fotit, existuje mnoho odpovědí a faktorů, které tento proces ovlivňují. Neobejdete se bez správného světla, vhodné expozice, zaostření či perspektivy. Samozřejmě, focení je i o experimentování s nastaveními, o neustálém zkoušení a učení se z vlastních chyb. Sejdou se vám i tyto informace: • Nebojte se využít různých typů prostředí, vytvářejte zajímavé kompozice a hrajte si s osvětlením. V přírodě se zaměřte na různé perspektivy a nevyhýbejte se barevným kontrastům. • Jedním z klíčových faktorů pro skvělé fotky je právě kompozice neboli umístění jednotlivých objektů v rámci snímku. Experimentuje s různými liniemi a symetrií.  • Využívejte denní světlo, naučte se sledovat jeho směr a vnímat intenzitu. Jak je zmíněno výše, při focení přírody preferujte ranní a pozdější večerní hodiny, kdy je světlo měkčí a teplejší. V interiéru to můžete zkusit s přirozeným světlem nebo osvětlením při lampě či svíčkách. • Pro získání skvělých fotek je nutné experimentovat s nastavením fotoaparátu. • Pokládejte důraz na pořízení vlastního stylu a zajímavých záběrů, které vás odliší od ostatních. Nebojte se neobvyklých úhlů pohledu a hrajte si s různými technikami. • Věnujte čas zpracování a úpravě fotografií. Vize finální fotografieVize je obraz ve vaší hlavě, na jehož základě si určíte cíl a způsoby, jak jej dosáhnout. Vize vás posouvá blíže a blíže k cíli. Bez vize se jen těžko pohnete dál, dosáhnete požadovaných výsledků a s nimi spojených úspěchů. Platí to ve všech oblastech života. Vize finální fotografie je důležitá, protože představuje inspiraci i motivaci při vytváření skvělých fotek. Je to vaše představa o tom, co chcete na fotkách zachytit, jak mají vypadat a samozřejmě jaké emoce vyvolávají. Pokud nemáte vizi ve fotografování, můžete se cítit ztraceně, což se projeví i na výsledcích. Co je důležité při vizi finální fotografie? • Hledejte inspirace u profesionálů, klidně u těch nejlepších světových fotografů. Všímejte si kompozici, barvy, světlo i emoce, které fotky vyvolávají. • Stanovte si cíle spojující se s konkrétním typem fotografie, na které se chcete soustředit, nebo se zaměřte na emoce. Například při focení portrétů se můžete koncentrovat na zachycování hlubokých emocí. • I při vizi finální fotografie platí, že se nevyhnete zkoušení nových věcí a různých technik. Je to nevyhnutelné, pokud si chcete vytvořit vlastní styl. Co je expoziční doba při fotografování?Expoziční čas při fotografování je spolu s clonou a citlivostí jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na výslednou fotku. Expoziční čas určujícím činitelem, jak dlouho je otevřená clona fotoaparátu a světlo přechází objektivem na snímač. Je to vlastně doba, po kterou pořizuje fotoaparát fotku. Expoziční čas ovlivňuje jas a expozici fotky. Dlouhá expoziční doba umožňuje přejít objektivem na snímač většímu množství světla, čili obraz je jasnější. Naopak krátký expoziční čas omezuje množství procházejícího světla, což samozřejmě vede k tmavší fotce. Expoziční čas může ovlivňovat i na zobrazení pohybu v obraze. Pokud je dlouhý, pohyb je rozmazaný. Krátký expoziční čas může naopak způsobit zamrznutí pohybu a zachycení scény v jednom okamžiku. Kromě toho je expoziční čas spojen s citlivostí snímače. Například při krátkém expozičním čase je nutná vyšší citlivost kvůli tomu, aby bylo zachyceno dostatečné množství světla. Jak nastavit expoziční čas? Závisí to na typu fotoaparátu a režimu fotografování. V manuálním režimu si jej nastavíte sami, v automatickém se o to posnaží fotoaparát. Co je clona při fotografování?Clonu fotoaparátu můžeme přirovnat k lidské zornici, která se otevírá a zavírá kvůli tomu, aby regulovala množství světla. Clona při fotografování je mechanismus, který ovlivňuje množství světla, které prochází objektivem. Clona je označena písmenem F a číslem. Nižší číslo znamená větší průměr clony, a tedy i více propuštěného světla. Naopak vyšší číslo značí menší průměr clony a méně světla. Avšak neměli byste zapomínat na to, že clona je nejen o množství světla, ale také o hloubce ostrosti. Použijete-li vyšší clonové číslo, je větší i hloubka ostrosti. Co je ISO?ISO při fotografování představuje hodnotu, která určuje citlivost senzoru (snímače) fotoaparátu na světlo. V praxi to znamená, že vyšší ISO představuje vyšší citlivost, a tedy i zachycení většího množství světla v horších světelných podmínkách. Ovšem rizikem v tomto směru je, že fotka nebude dostatečně jasná a vznikne obrazový šum. Předejdete tomu tak, že se posnažíte nastavit vhodnou clonu a čas a ISO budete držet na nižších úrovních, popřípadě v automatickém režimu. Během jasných a slunečných dnů se, zpravidla, používá nižší ISO, neboť znamená nižší citlivost a zachycení menšího množství světla. Experimentujte a vzdělávejte se od mistrůJak je zmíněno výše, přečtení stovek knih či odborných článků z vás profesionála na focení neudělá. Klíčové je fotit, nebát se experimentovat a vsadit na svoji intuici. Z každou pořízenou fotografií se posunete o kousek blíže k vašemu cíli. Samozřejmě, vzdělávání od mistrů je klíčové, a proto vám dáváme do pozornosti náš kurz Základy fotografování a práce s fotoaparátem. Čeká vás víc než 6 hodin kvalitního obsahu, který je zaměřen, například na základy práce s fotoaparátem, základy fotografování, základy produktové fotky, fotografování extrémních sportů, drobných zpěvavců a mnohé další.

Nezmeškej info o nových kurzech a speciálních nabídkách