Zpět na blog
Vzdělávání

Umělá inteligence a její využití

Tím Skillmea
20.03.2024
10 minut čtení
Umělá inteligence a její využití
Ať chceme, nebo ne, AI umělá inteligence je každodenní součástí našich životů. Využívá se v medicíně, průmyslu, dopravě a logistice, ale i ve světě financí, vzdělávání a bezpečnosti.

Využití umělé inteligence je opravdu pestré. Je součástí různých aspektů lidského života. Setkáte se s ní v medicíně, protože pomáhá při diagnostikování a predikci různých onemocnění. Neobejde se bez ní automatizace a optimalizace výrobních procesů v průmyslu. Kromě toho se podílí na plánování a řízení dopravy, pomáhá při analyzování trhů a předvídání trendů.

Samozřejmě, užitečná je i při vzdělávání, protože díky ní jsou učební materiály personalizovanější. V oblasti bezpečnosti slouží k vytváření chatbotů a virtuálních asistentů. Opomenout nelze ani skutečnost, že do značné míry ovlivňuje fungování marketingu, neboť pomáhá, například s optimalizací obsahu, brandingem či tvorbou webových stránek.

To znamená, že AI umělá inteligence má obrovský potenciál zlepšit a zefektivnit mnohé aspekty lidského života a přináší nové možnosti a inovace do různých odvětví.

Co je umělá inteligence?

Umělá inteligence AI je součástí informatiky, pro kterou je příznačné vytváření systémů a programů se schopností simulovat lidskou inteligenci. Jedná se o systémy schopné naučit se, rozeznávat vzory, dělat rozhodnutí a řešit problémy.

Pokud to zjednodušíme, AI umělá inteligence poskytuje softwaru schopnost samostatně myslet a učit se. Představuje simulaci lidské inteligence prostřednictvím strojů, které jsou schopny dělat činnosti jako lidé.

Aktuálně rozlišujeme tři hlavní typy AI, které se odvíjejí od její schopnosti:
  • Slabá AI se soustřeďuje na jeden úkol a nemůže vykonávat takové, které jsou mimo její pole působnosti. Je součástí běžného života.
  • Silná AI disponuje schopností pochopit a naučit se jakoukoli intelektuální roli tak jako člověk. Cílem výzkumníků je dosáhnout úrovně silné AI.
  • Stále konceptem budoucnosti je super AI, která je vyšší než lidská inteligence a dokáže řešit jakékoliv úkoly lépe než člověk.

Využití umělé inteligence je stále větší a větší. Lákadlem jsou zejména výhody, které s sebou přináší. Za zmínku stojí alespoň některé. AI umělá inteligence dokáže ve srovnání s člověkem snížit množství chyb a zvýšit přesnost. Kromě toho je dostupná 24/7. Je hybnou silou nových inovací a činí rozhodnutí neovlivněná emocemi, což člověk dokáže jen málokdy. Samozřejmě lze použít v různých rizikových situacích, čímž chrání lidské životy a mnohé další.

Pro objektivnost je třeba zmínit také nevýhody AI, které se spojují s vyššími náklady a absencí kreativity. Do budoucna se může zvýšit nezaměstnanost a přispívá k tomu, že jako lidstvo lenivíme. Rovněž je nemožné do ní začlenit etiku a morálku a je bez emocí.

Z uvedeného vyplývá, že AI je dobrým sluhem, ale špatným pánem a je třeba používat ji s rozumem.

Využití AI (umělé inteligence) v marketingu

AI v marketingu se využívá různými způsoby. Na základě analýzy různých dat a vzorců chování pomáhá personalizovat obsah i nabídku zákazníkům. Opomenout nelze automatizaci marketingových procesů, například prostřednictvím automatizace a optimalizace kampaní, se kterými souvisí automatické nastavení cen či optimalizace rozpočtů na reklamu.

Umělá inteligence AI je také pomocnicí při analýze dat a predikcí trendů, což jde ruka v ruce s lepším pochopením cílové skupiny a přizpůsobením strategií a kampaní. AI se samozřejmě využívá i při chatbotech a virtuálních asistentech.

Tvorba a optimalizace obsahu

AI má obrovský potenciál i při tvorbě obsahu. Pomáhá spisovatelům, novinářům i copywriterům vygenerovat obsah rychle a efektivně. To znamená, že nástroje AI mohou být použity na generování článků, blogových příspěvků či statusů na sociální sítě tak, že jsou relevantní a zajímavé pro danou cílovou skupinu. Výhodou je časová úspora, kvalitní obsah a optimalizace pro vyhledávače.

V marketingu je při tvoření textů důležité SEO (optimalizace pro vyhledávače), protože právě to posouvá na vyšší pozice ve vyhledávačích. Co všechno umělá inteligence AI dokáže v tomto směru?

Tak například je schopna zjistit klíčová slova a fráze, které je z hlediska analýzy dat vhodné použít v připravovaném obsahu. Tím pádem se zvyšuje šance na viditelnost a dobrou pozici ve vyhledávačích. Nástroje AI pomáhají nejen se zjišťováním klíčových slov, ale také meta popisů, titulků, SEO meta description i URL adres.

Analýza dát 

Marketingová analytika slouží k vyhodnocování efektivnosti a úspěšnosti marketingových aktivit. Je to způsob, jak získat informace o spotřebitelích, optimalizovat marketingové cíle a dosáhnout lepší návratnosti investic.To znamená, že nejenže sleduje výsledky kampaní, ale je také měří, analyzuje a aplikuje do nich údaje. Snad nejpoužívanějším nástrojem marketingové analýzy je Google Analytics.

Běžná marketingová analytika se pasuje se spoustou problémů, jako například velké množství nespolehlivých nebo nekvalitních údajů, nesprávné pochopení údajů či nedostatek znalostí, jak s informacemi naložit. Právě zde přichází na řadu AI marketing, který má potenciál analýzu dat zkvalitnit.

Zákaznická podpora

Umělá inteligence AI má potenciál zlepšit zákaznickou podporu a to například tím, že podporuje a doplňuje člověka. Snížením množství času na řešení konkrétního problému a většího množství úspěšně zvládnutých obtíží zvyšuje produktivitu zákaznické podpory. To znamená, že AI může být asistentem operátorů.

AI jim usnadňuje práci tím, že dokáže odpovědět na jednoduché otázky a je schopna nalézt relevantní informace rychle a snadno. Zákazníkům poskytuje nepřetržitou podporu i nadstandardní péči.

V rámci zákaznické podpory může být AI užitečná také v tom, že dokáže na základě interních dat firmy zaškolit nové pracovníky poměrně rychle.

Automatizace

Umělá inteligence přináší s sebou možnost automatizovat některé marketingové úkoly, jako například psaní reklamních textů, newsletterů, ale také vizuálních či grafických materiálů. Realitou jsou také automatické kampaně.

Prostřednictvím AI také můžete také automatizovat proces vytváření popisů produktů, což šetří čas i peníze. Kromě toho vám pomůže se správou skladu, zpracováváním plateb i komunikací se zákazníky. Pomocí chatbotů a virtuálních asistentů mohou eshopy poskytovat zákazníkům odpovědi na otázky 24/7.

Jak umí AI pomoci vašemu byznysu

Vhodné začlenění AI do svého byznysu s sebou přináší automatizaci procesů a předvídání budoucích trendů a chování na trhu pomocí analytických nástrojů. Pomocnou ruku podá i v oblasti personalizovaného marketingu, co jde ruku v ruce s vyšším prodejem a zisky.

Benefitem je také větší bezpečnost díky schopnosti predikovat bezpečnostní hrozby a předcházet útokům. Chatboty a virtuální asistenti zlepšují interakce se zákazníky, což zkvalitňuje fungování zákaznického servisu.

Novinky, které přináší AI

Umělá inteligence neustále pokračuje a lze předpokládat, že význam této technologie bude v marketingu, podnikání i běžném životě narůstat. Můžeme se společně těšit na četné novinky v umělé inteligenci.

Pokud AI využíváte například v marketingu, očekávejte, že díky stále lepším algoritmům a větší dostupnosti dat, bude schopna přesněji predikovat chování zákazníků a pomáhat marketérům vytvářet efektivnější kampaně.

Zajímá vás, jaké novinky přináší AI? Dáváme vám do pozornosti online kurz Profesia days 2023 s těmi nejpovolanější odborníky. Dozvíte se o novinkách ze světa technologií i podnikání.
Tím Skillmea
🥇 Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku.
Na našom webe nájdeš viac ako 300 rôznych videokurzov z oblastí ako programovanie, tvorba hier, testovanie softwaru, grafika, UX dizajn, online marketing, MS Office a pod. 
Vyber si kurz, ktorý ťa posunie vpred ⏩

Mohlo by tě zajímat

VLOOKUP vs. XLOOKUP: Vyhledávání dát v Excelu
Vzdělávání
21.02.2024
Tím Skillmea

VLOOKUP vs. XLOOKUP: Vyhledávání dát v Excelu

V době, kdy Excel představuje nezbytný nástroj pro analýzu dat, zpracování informací a tvorbu reportů, se funkce VLOOKUP a XLOOKUP řadí mezi klíčové pomocníky. Tyto funkce slouží k vyhledávání dat v tabulkách či rozsazích a každá z nich přináší specifické výhody a možnosti použití. V tomto článku se podíváme na to, jak fungují, a porovnáme jejich klíčové funkce a omezení, abychom vám pomohli lépe pochopit, kdy je vhodné kterou funkci použít. VLOOKUP/SVYHLEDAT = Vertikální vyhledáváníFunkce VLOOKUP (Vertical Look Up) je v Excelu dlouholetým standardem pro vyhledávání dat. Slouží k vyhledání termínu v prvním sloupci tabulky a dosazení jeho hodnoty z dalšího sloupce v tabulce. VLOOKUP vyhledává klíčovou hodnotu v prvním sloupci tabulky a dosazuje hodnotu z požadovaného sloupce ve stejné řadě. Můžeš například vyhledat cenu automobilové části podle čísla součásti nebo najít jméno zaměstnance na základě jeho ID. SYNTAXE VLOOKUPSVYHLEDAT(hledat;tabulka;sloupec;[typ])• HLEDAT = hodnota, která se má vyhledat • TABULKA = rozsah buněk, ve kterém má hodnotu vyhledat • SLOUPEC = pořadí sloupce v označeném rozsahu, který obsahuje hodnotu, kterou potřebujeme dosadit • TYP = volitelný argument, který určuje, zda vyhledávání vyžaduje přesnou (NEPRAVDA) nebo přibližnou shodu (PRAVDA) Příklad použití funkce VLOOKUP[Zdroj: Microsoft]Na tomto obrázku je znázorněn příklad použití funkce VLOOKUP v Excelu. Tato funkce je použita k vyhledání a vrácení/dosazení hodnoty z určitého sloupce v rámci tabulky na základě určeného vyhledávacího kritéria. V tomto případě je použit vzorec =SVYHLEDAT(B3;B2:E7;2;NEPRAVDA) Kde: • B3 je buňka, která obsahuje vyhledávací hodnotu, v tomto příkladu příjmení "Hernady", kterou chceme ve zbytku tabulky najít. • B2:E7 je rozsah buněk, kde Excel hledá příjmení "Hernady" (sloupec s příjmení). • 2 je číslo sloupce v rozsahu B2:E7, ze kterého bude vzata návratová hodnota, pokud je hledaná hodnota nalezena. V tomto případě číslo 2 značí, že chceme vrátit hodnotu z druhého sloupce (C), což je sloupec s jmény. • NEPRAVDA určuje, že hledáme přesnou shodu hledané hodnoty. Kdyby byla tato hodnota nastavena na PRAVDA nebo vynechána, funkce by mohla vrátit hodnotu, která je pouze přibližně stejná jako hledaná hodnota. Funkce VLOOKUP tedy vyhledá příjmení "Hernady" v prvním sloupci (B2:B7), najde přesnou shodu a vrátí jméno, které se nachází ve druhém sloupci daného rozsahu, a to je "Robert" (v buňce C3).  XLOOKUP = Flexibilní vyhledáváníXLOOKUP, novější přírůstek do rodiny Excelových funkcí, přináší větší flexibilitu a odstraňuje některá omezení VLOOKUP. Tato funkce umožňuje vyhledávat hodnoty jak vertikálně, tak horizontálně, nabízí jednodušší syntaxi a eliminuje potřebu specifikovat rozsah tabulky a pořadí sloupce. Klíčové vlastnosti XLOOKUP• Flexibilita ve vyhledávání: Na rozdíl od VLOOKUP, XLOOKUP umožňuje vyhledávat hodnoty nejen vertikálně, ale také horizontálně, což z něj činí extrémně univerzální nástroj. • Přizpůsobitelné vrácení hodnot: XLOOKUP poskytuje možnost definovat, co se má stát, pokud vyhledávaná hodnota není nalezena, což eliminuje nutnost používat dodatečné funkce pro ošetření chyb. • Větší přesnost a bezpečnost: Umožňuje přesné vyhledávání a minimalizuje riziko chyb způsobených nesprávným určením čísla sloupce, což je běžný problém při VLOOKUP. SYNTAX XLOOKUP=XLOOKUP(vyhledat_hodnota, vyhledat_pole, vrátit_pole [if_not_found], [match_mode], [search_mode])• VYHLEDAT HODNOTA = hodnota, která se má vyhledat • VYHLEDAT POLE = rozsah buněk, ve kterém má hodnotu vyhledat • VRÁIT POLE = pole nebo rozsah buněk, které obsahují příslušnou hodnotu, kterou chcete dosadit • IF NOT FOUND = určuje výchozí hodnotu, kterou chcete dosadit, pokud se hodnota nenajde. Pokud se nenajde platná shoda a chybí [if_not_found], vrátí se #N/A. • MATCH MODE = určuje, zda má XLOOKUP hledat přesnou shodu nebo nejbližší nižší/vyšší hodnotu. Pokud tento argument vynecháte, XLOOKUP předpokládá přesnou shodu. • 0 – přesná shoda. Pokud se žádná nenajde, napíše #N/A. • -1 – přesná shoda. Pokud se žádná nenajde, vrátí se následující menší položka. • 1 – přesná shoda. Pokud se žádná nenajde, vrátí se následující větší položka. • 2 – Vyhledává shodu zástupného znaku • TYP HLEDÁVÁNÍ = určuje jak funkce vyhledává, můžete vyhledávat od začátku rozsahu nebo od jeho konce. • 1 – hledání od první položky • -1 – hledání od poslední položky • 2 – binární vyhledávání, které závisí na vzestupném seřazení pole pole_vyhledávání • -2 – binární vyhledávání, které využívá sestupného řazení pole pole_vyhledávání Příklad použití funkce VLOOKUP[Zdroj: Microsoft]Na obrázku je znázorněn příklad použití funkce XLOOKUP. Funkce XLOOKUP je použita k vyhledávání a vrácení hodnoty přidružené k zadané položce ze seznamu nebo tabulky. V tomto příkladu funkce XLOOKUP vyhledává kód země pro Brazílii z tabulky, která obsahuje názvy zemí, jejich příslušné dvoupísmenné kódy a předvolby telefonních čísel. Funkce je napsána takto =XLOOKUP(F2, B2: B11, D2: D11) Kde: • F2 je vyhledávací argument, v tomto případě "Brazílie". • B2:B11 je vyhledávací rozsah, tedy seznam zemí, ve kterém funkce hledá vyhledávací argument. • D2:D11 je vrácený rozsah, ze kterého funkce vrátí výsledek, pokud najde shodu ve vyhledávacím rozsahu. Výsledkem funkce XLOOKUP je telefonní předvolba +55, což je mezinárodní předvolba pro Brazílii. Kdy použít kterou funkciVLOOKUP je stále užitečný pro jednoduché vyhledávací úlohy v situacích, kde pracujete s tabulkami, které mají klíčovou informaci v prvním sloupci. XLOOKUP je vhodnější pro komplexnější úkoly vyhledávání, kde potřebujete větší flexibilitu, přesnost a efektivitu. Vzhledem ke svým rozšířeným možnostem a flexibilitě je XLOOKUP považován za silnější a univerzálnější nástroj než VLOOKUP. Pokud máte možnost, doporučujeme přiklonit se k používání XLOOKUP. Nemůžete najít funkci XLOOKUP v Excelu?XLOOKUP je dostupný pouze ve verzích Excelu, které jsou součástí Microsoft 365, Excel 2021 a Excel pro web.
Jak se naučit fotografovat?
Vzdělávání
30.01.2024
Skillmea

Jak se naučit fotografovat?

Zajímá vás, jak se naučit fotit? Hledáte nápady na focení či informace, jak fotit mobilem či zrcadlovkou? V tom případě jste na správném místě, neboť vám přinášíme všechny důležité informace na jednom místě. Základní význam fotografieJeště předtím, než se pustíme do hledání odpovědi na otázku, jak fotit, podívejme se společně na definici fotografie a její význam. Slovo fotografie pochází z řečtiny. „Foto“ znamená světlo a „grafie“ kreslit. Doslovný překlad může znít jako kreslení světlem. Fotografie je tedy proces zachytávání a snímání obrazu pomocí světla. Význam fotografie je široký a odvíjí se od kontextu či účelu použití. Patří k mocným nástrojům k zachycení a vyjádření světa kolem nás. Fotografie má široké spektrum významů, jako například: • Je součástí vizuálního umění a způsobem zachycování důležitých okamžiků a událostí a také vzpomínkou či dokumentací uměleckých projevů. • Má velký význam v oblasti komunikace a médií, ať už v tisku, novinách nebo online médiích, neboť umožňuje vizuální prezentaci informací a příběhů se silným emocionálním účinkem, s cílem oslovit diváky a vzbudit jejich zájem. • Je nástrojem v oblasti vědy a výzkumu, protože napomáhá při dokumentaci a zkoumání světa kolem nás, a to od mikroskopických struktur až po vesmír. • Může být důkazním materiálem v systému práva a soudnictví. [Příchod chytrých telefonů zasáhl i do oblasti fotografování. Zdroj: Pexels] Zrcadlovka či mobil?Příchod chytrých telefonů zasáhl i do oblasti fotografování. Mezi výhody těchto výdobytků moderní doby patří například to, že jsou lehčí než foťáky, snadno se přenášejí i používají. Pokud vás zajímá, jak začít fotit se zrcadlovkou, nejprve se podívejte na výhody, které má v porovnání s mobilem: • Disponuje lepším snímačem. Například digitální zrcadlovky mají větší senzory než foťáky mobilů, čímž mohou shromáždit více světla. Výsledkem je vyšší kvalita obrazu. • Objektivy zrcadlovek jsou rychlejší a dokáží vytvářet ostřejší obraz. • Nabízejí větší prostor pro manuální nastavení fotoaparátu, čímž se zvyšuje kontrola nad dosaženým výsledkem. • Dokáží snímat ve formátu RAW, což nabízí větší flexibilitu při úpravě fotek. • Zrcadlovky mají delší životnost. • Sjsou navrženy a zhotoveny tak, aby sloužily i profesionálním fotografům. Přestože focení zrcadlovkou má své nesporné výhody, pokud s focením začínáte, vhodnou volbou může být i mobil. Focení mobilemChcete vědět, jak fotit mobilem, abyste získali atraktivní fotografie? Stačí dodržovat několik důležitých zásad a focení mobilním telefonem se stane vášní s vynikajícími výsledky. Co je důležité? • V první řadě věnujte čas tomu, abyste prozkoumali, jaké funkce má fotoaparát v mobilu a přelouskejte se všemi možnostmi nastavení. • Upřednostňujte focení na přirozeném světle, například venku. • Profesionálové také radí vyhnout se digitálnímu zoomu, protože snižuje rozlišení obrazu. • Máte-li v mobilu Režim HDR (High Dynamic Range), využívejte jej, protože pomáhá zvládat omezený dynamický rozsah foťáků. Díky němu získáte vyváženější expozici. Sejde se vám při focení příliš světlé oblohy nebo naopak tmavé země, mezi nimiž je příliš velký kontrast. • Pokud víte, jak správně fotit, neznamená to, že fotky budou hned dokonalé. I profesionální fotografové využívají různě aplikace či programy pro úpravu fotek. Udělejte to i vy. Umím se naučit fotit?Stále si pohráváte s myšlenkou, jak začít fotit a nevíte, čím začít? Důležité je udělat první krok. Podstatné je získat základní znalosti, neboli seznámit se s různými aspekty fotografie, jako například expozice, kompozice, zaostření či osvětlení. Můžete si přečíst články či knihy na toto téma nebo absolvovat krátký Základy fotografování a práce s fotoaparátem s Danielem Ferenčíkem. Tím pádem máte vyřešenou otázku, jak se naučit fotit. Pak vám nezbývá nic jiného, ​​než získané poznatky vyzkoušet v praxi. Nebojte se experimentovat, analyzovat a hodnotit své fotky. Požádejte o zpětnou vazbu profesionála a nepřestávejte fotit. [Existuje mnoho kreativních nápadů pro fotografování. Zdroj: Pexels] Nápady na foceníExistuje mnoho kreativních nápadů pro fotografování. Někdy stačí zvolit tématiku, jako například přírodu, architekturu či portréty. Zajímavé je focení světla a stínu, focení různých objektů nebo experimentování s kompozičními technikami. Důležité je zůstat otevřený novým zkušenostem a nechat se inspirovat životem kolem nás. Jak fotit selfieJak fotit selfie, aby působila profesionálně? Existuje několik tipů, které vám v tom pomohou. Na co byste měli soustředit svoji pozornost? • Foťte při přirozeném světle a vyhněte se rušivým stínem. Pokud je prudké slunce, postavte se k němu stranou. • Vsaďte na ověřené selfie pózy. Kromě klasiky, tedy držení foťáku před vaší tváří, můžete vyzkoušet být opřený o zeď, vyčarujte přirozený úsměv, nebo otevřete ústa a vydechněte. Kromě toho si můžete hrát s vlasy, působit zamyšleně a hledět do dálky. • Snažte se zachytit větší úhel pootočením fotoaparátu do boku, v čemž vám pomůže selfie tyč. • I v tomto případě se snažte využít všechny funkce fotoaparátu. To znamená, že je musíte předem dobře znát. • Věnujte pozornost pozadí. Odstraňte všechny rušivé prvky a preferujte světlé a neutrální pozadí. • Popusťte uzdu fantazii použitím filtrů nebo selfie decentně upravte v různých aplikacích nebo programech. • Říká se, že učení dělá mistra, a tedy trénujte! Focení produktůPři focení produktů je třeba rozlišovat, zda jdete fotit jeden produkt, skupinu produktů nebo může jít o lifestyle záběry. Jak fotit produkty? Kromě toho, že je třeba mít správné osvětlení, zvolit vhodné pozadí a pořídit několik záběrů, je nezbytné dbát i na další skutečnosti. U produktových fotografií bývá pro zákazníky problém odhadnout velikost, a proto je vhodné fotitv určitém měřítku, například porovnáním s jinými produkty denní spotřeby, protože zákazník tak lépe odhadne velikost produktu. Naopak, v některých případech, jako například při focení šperků, je třeba se soustředit na specifické detaily. Na produktové fotografii mohou být i obaly, protože ne nadarmo se říká, že obal prodává. Focení krajinyPři fotografování krajiny je vhodné mít zrcadlový či bezzrcadlový fotoaparát se širokoúhlým objektivem. Výřezy země však dobře zachytí i teleobjektiv, jehož prostřednictvím však těžko obsáhnete zemi jako celek. Jak fotit zemi? Co se týče času focení, určitě jste slyšeli o zlaté hodině. Je to doba první a poslední hodiny denního slunečního svitu. To znamená, že na focení se vydáte před svítáním nebo západem slunce. Atraktivní fotky získáte focením v protisvětle, popřípadě tak, že slunce máte zboku. Přiblížíme si také modrou hodinu, která je také vhodným časem pro focení. Jedná se o hodinu před východem slunce a hodinu po západu slunce. Samozřejmě, důležité je dodržet několik dalších pravidel, která se dozvíte i v našem kurzu Základy fotografování a práce s fotoaparátem. [Fotografování je umění, které se můžete naučit. Zdroj: Pexels] Jak správně fotit?Fotografování je umění, které se můžete naučit. Bez ohledu na to, zda jste začátečník nebo profesionál, vždy existuje prostor pro to, abyste se zlepšovali. Vždyť učení dělá mistra. Na otázku, jak správně fotit, existuje mnoho odpovědí a faktorů, které tento proces ovlivňují. Neobejdete se bez správného světla, vhodné expozice, zaostření či perspektivy. Samozřejmě, focení je i o experimentování s nastaveními, o neustálém zkoušení a učení se z vlastních chyb. Sejdou se vám i tyto informace: • Nebojte se využít různých typů prostředí, vytvářejte zajímavé kompozice a hrajte si s osvětlením. V přírodě se zaměřte na různé perspektivy a nevyhýbejte se barevným kontrastům. • Jedním z klíčových faktorů pro skvělé fotky je právě kompozice neboli umístění jednotlivých objektů v rámci snímku. Experimentuje s různými liniemi a symetrií.  • Využívejte denní světlo, naučte se sledovat jeho směr a vnímat intenzitu. Jak je zmíněno výše, při focení přírody preferujte ranní a pozdější večerní hodiny, kdy je světlo měkčí a teplejší. V interiéru to můžete zkusit s přirozeným světlem nebo osvětlením při lampě či svíčkách. • Pro získání skvělých fotek je nutné experimentovat s nastavením fotoaparátu. • Pokládejte důraz na pořízení vlastního stylu a zajímavých záběrů, které vás odliší od ostatních. Nebojte se neobvyklých úhlů pohledu a hrajte si s různými technikami. • Věnujte čas zpracování a úpravě fotografií. Vize finální fotografieVize je obraz ve vaší hlavě, na jehož základě si určíte cíl a způsoby, jak jej dosáhnout. Vize vás posouvá blíže a blíže k cíli. Bez vize se jen těžko pohnete dál, dosáhnete požadovaných výsledků a s nimi spojených úspěchů. Platí to ve všech oblastech života. Vize finální fotografie je důležitá, protože představuje inspiraci i motivaci při vytváření skvělých fotek. Je to vaše představa o tom, co chcete na fotkách zachytit, jak mají vypadat a samozřejmě jaké emoce vyvolávají. Pokud nemáte vizi ve fotografování, můžete se cítit ztraceně, což se projeví i na výsledcích. Co je důležité při vizi finální fotografie? • Hledejte inspirace u profesionálů, klidně u těch nejlepších světových fotografů. Všímejte si kompozici, barvy, světlo i emoce, které fotky vyvolávají. • Stanovte si cíle spojující se s konkrétním typem fotografie, na které se chcete soustředit, nebo se zaměřte na emoce. Například při focení portrétů se můžete koncentrovat na zachycování hlubokých emocí. • I při vizi finální fotografie platí, že se nevyhnete zkoušení nových věcí a různých technik. Je to nevyhnutelné, pokud si chcete vytvořit vlastní styl. Co je expoziční doba při fotografování?Expoziční čas při fotografování je spolu s clonou a citlivostí jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na výslednou fotku. Expoziční čas určujícím činitelem, jak dlouho je otevřená clona fotoaparátu a světlo přechází objektivem na snímač. Je to vlastně doba, po kterou pořizuje fotoaparát fotku. Expoziční čas ovlivňuje jas a expozici fotky. Dlouhá expoziční doba umožňuje přejít objektivem na snímač většímu množství světla, čili obraz je jasnější. Naopak krátký expoziční čas omezuje množství procházejícího světla, což samozřejmě vede k tmavší fotce. Expoziční čas může ovlivňovat i na zobrazení pohybu v obraze. Pokud je dlouhý, pohyb je rozmazaný. Krátký expoziční čas může naopak způsobit zamrznutí pohybu a zachycení scény v jednom okamžiku. Kromě toho je expoziční čas spojen s citlivostí snímače. Například při krátkém expozičním čase je nutná vyšší citlivost kvůli tomu, aby bylo zachyceno dostatečné množství světla. Jak nastavit expoziční čas? Závisí to na typu fotoaparátu a režimu fotografování. V manuálním režimu si jej nastavíte sami, v automatickém se o to posnaží fotoaparát. Co je clona při fotografování?Clonu fotoaparátu můžeme přirovnat k lidské zornici, která se otevírá a zavírá kvůli tomu, aby regulovala množství světla. Clona při fotografování je mechanismus, který ovlivňuje množství světla, které prochází objektivem. Clona je označena písmenem F a číslem. Nižší číslo znamená větší průměr clony, a tedy i více propuštěného světla. Naopak vyšší číslo značí menší průměr clony a méně světla. Avšak neměli byste zapomínat na to, že clona je nejen o množství světla, ale také o hloubce ostrosti. Použijete-li vyšší clonové číslo, je větší i hloubka ostrosti. Co je ISO?ISO při fotografování představuje hodnotu, která určuje citlivost senzoru (snímače) fotoaparátu na světlo. V praxi to znamená, že vyšší ISO představuje vyšší citlivost, a tedy i zachycení většího množství světla v horších světelných podmínkách. Ovšem rizikem v tomto směru je, že fotka nebude dostatečně jasná a vznikne obrazový šum. Předejdete tomu tak, že se posnažíte nastavit vhodnou clonu a čas a ISO budete držet na nižších úrovních, popřípadě v automatickém režimu. Během jasných a slunečných dnů se, zpravidla, používá nižší ISO, neboť znamená nižší citlivost a zachycení menšího množství světla. Experimentujte a vzdělávejte se od mistrůJak je zmíněno výše, přečtení stovek knih či odborných článků z vás profesionála na focení neudělá. Klíčové je fotit, nebát se experimentovat a vsadit na svoji intuici. Z každou pořízenou fotografií se posunete o kousek blíže k vašemu cíli. Samozřejmě, vzdělávání od mistrů je klíčové, a proto vám dáváme do pozornosti náš kurz Základy fotografování a práce s fotoaparátem. Čeká vás víc než 6 hodin kvalitního obsahu, který je zaměřen, například na základy práce s fotoaparátem, základy fotografování, základy produktové fotky, fotografování extrémních sportů, drobných zpěvavců a mnohé další.
Využití 3D modelů a 3D modelování
Vzdělávání
26.01.2024
Skillmea

Využití 3D modelů a 3D modelování

Zajímá vás, co je 3D tisk, jak funguje 3D tiskárna a samotné 3D modelování? Chcete vědět, který program pro 3D modelování je ten pravý? V tom případě čtěte dále. 3D tisk má poměrně krátkou historii, protože za otce 3D tisku lze pokládat Charlese Hulla. Ten v roce 1986 patentoval stereolitografii, založenou na využití UV laseru a tekutého fotopolymeru. Šlo tedy o první „3D tiskárnu“. Na základě ní postupně vznikaly 3D tiskárny v podobách, jak je známe dnes. Vývoj 3D tisku je nezastavitelný. Používá se v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou strojírenství, stavebnictví či automobilky, ale také v medicíně, letectví i kreativních profesích. K nezaplacení je i pro vyrábění praktických pomůcek, dekorací či součástek v pohodlí domova, protože samotná cena 3D tiskárny již dnes není tak vysoká jako kdysi. [Charles Hull theguardian.com] Úvod do 3D tiskuVynalezení 3D tisku lze považovat za obrovský milník v dějinách lidstva. Dokonce existuje skupina odborníků, kteří tento vynález pokládají za start třetí průmyslové revoluce. Co je 3D tisk? 3D tisk se nazývá také aditivní (přídavná) produkce nebo výroba, která na základě postupného vrstvení (nanášení a spojování materiálu) vytváří trojrozměrné objekty s žádným, nebo pouze minimálním odpadem. 3D tisk tedy umožňuje z digitální předlohy vytvořit fyzický 3D model. Jak funguje 3D tiskZajímá vás, jak 3D tiskárna funguje? Přečtěte si o ní několik skutečností. • 3D model se nejprve nařeže v softwaru, díky kterému dojde k jeho rozdělení na tenké vrstvy tvořící celý objekt. • Platí, že čím jsou vrstvy tenčí, tím je 3D tisk preciznější. • Tisk startuje na podložce, na kterou se postupně nanáší materiál ve vrstvách, přičemž klíčová je preciznost. • Nejprve dochází k nanášení materiálu ve 2D prostoru, po horizontálním posunu o další vrstvu vzniká 3D model. • Existuje několik způsobů 3D tisku, které se od sebe liší. • 3D modelování se často nazývá také „obrábění naopak“, protože 3D předmět se vytváří vrstvením, nikoli ubíráním materiálu. • Pro 3D modelování se využívají různé materiály, jako například PLA (polymléčná kyselina), HIPS, nylon, polykarbonát, materiál imitující dřevo, vlákna s příměsí kovu a flexibilní filamenty. Jaké je využití 3D tisku?Využití 3D tisku je opravdu pestré. Uplatnění má v mnoha průmyslových odvětvích, kreativních profesích a využívají ho i domácí mistři. Kde všude se využívá 3D tisk? • V medicíně, konkrétně v oborech, jako jsou kardiologie, stomatologie, ortopedie, traumatologie, oftalmologie, rehabilitace, neurochirurgie a tak dále. • V automobilovém a leteckém průmyslu pro tisk prototypů a náhradních dílů. • Pro výrobu školních pomůcek, funkčních zařízení a kovových dílů. • Ke zhotovení designových výrobků, v umění a módním odvětví, ale i v domácím prostředí. Jak si připravit 3D předlohu - 3D modelováníPři přípravě 3D předlohy hraje klíčovou roli program pro 3D modelování, přičemž jsou dostupné různé softwary, materiály, tiskárny a technologie tisku. Klíčové je, aby model pro 3D tisk byl schopen přechodu z virtuálního do fyzického prostředí. Virtuální 3D model lze vytvořit:• v různých programech, • manuálně sochařskou technikou, přičemž je třeba, aby technik objekt namodeloval, popřípadě naskenoval ve 3D skeneru a • stažením hotového 3D modelu z free a zpoplatněných databází. Modelování pro 3D tisk pro začátečníkyZačátečníci ocení příležitost stáhnout si hotové 3D modely z databází, které jsou k dispozici pro použití, obvykle kromě komerčního. To znamená, že je vždy třeba prohlédnout licenci. Využít můžete volné i zpoplatněné databáze, jako například: • www.prusaprinters.org  • www.thingiverse.com • www.youmagine.com • www.yeggi.com • www.cults3d.com Programy pro 3D tisk pro začátečníky i pokročiléPokud hledáte jednoduchý program pro 3D tisk, protože jste úplný začátečník, vyzkoušejte například: • online editor www.tinkercad.com nebo  • Fusion 360.  Potřebujete se v tomto směru posunout poněkud dál? Využijte 3D tiskárnu software, jako například OpenSCAD, FreeCAD, SketchUp, Blender či Maya. Základy některých z těchto programů pro 3D tisk vás provedeme iv našich Skillmea kurzech: • Online kurz Blender pro začátečníky garantuje, že po jeho absolvování budete umět program používat. • Online kurz SketchUp pro začátečníky obsahuje 3,5 hodiny videotutoriálu. • Online kurz Autodesk Fusion 360 se naučíte například vymodelovat skříňku s policí a otevíracími dvířky. Co potřebujete pro 3D tisk kromě 3D předlohy?Už víte, kde a jakým způsobem získat 3D předlohu. Když to shrneme, tak k vytvoření 3D modelu potřebujete: • 3D předlohu, • 3D tiskárna, • počítač, • slicer (software 3D tisk), • stavební materiál (filament) a nářadí (například pinzetu, šroubovák či brusný papír). Neodmyslitelnou součástí 3D modelování je 3D tiskárna, které se budeme věnovat v následujících řádcích. Jaké existují 3D tiskárny?3D tiskárny se rozdělují podle technologie tisku do dvou hlavních kategorií: • FDM/FFF 3D technologie tisku je založena na natavování materiálu, přičemž zvolený filament je umístěn na cívce ve 3D tiskárně a ten postupně tisková hlava vrství na podložku. 3D model se pořizuje na základě předlohy v počítači nebo aplikaci. Fungování je podobné jako u inkoustových tiskáren. Cena tohoto typu tiskárny je nízká a dostupná také pro domácnosti. Pokud tedy přemýšlíte nad tím, jakou 3D tiskárnu koupit, pro hobby použití stačí FDM/FFF stolní 3D tiskárna. • SLA 3D technologie tisku se od té předchozí liší kvalitou a přesností tisku. Princip jejího fungování spočívá ve využívání LED diod nebo UV paprsků k vytvrzování polymerové pryskyřice podle 3D předlohy. Jednou z nevýhod tohoto typu 3D tiskárny je vysoká cena a robustnost. Ideální 3D tiskárny pro začátečníkyPokud přemýšlíte jakou 3D tiskárnu koupit, pokud jste ve 3D modelování začátečník, doporučujeme sáhnout po univerzální technologii FDM/FFF, protože je poměrně kvalitní, cenově dostupná a má lehkou konstrukci. Vhodné je volit značky, které disponují intuitivním ovládáním a je k nim srozumitelný návod. Nezapomeňte si posvítit na rozměr tiskové podložky, protože pokud máte v plánu tisknout velké modely, můžete při 3D modelování narazit na problém. Jaké existují náplně do 3D tiskárenNáplň do 3D se vyrábí z různých materiálů, jak je zmíněno výše. Mezi používané patří, například: • PETG filamenty je zkratka pro polyethylentereftalát, který patří mezi polyestery. Vlastnostmi je podobný akrylátu a odolností polykarbonátu. • TPE filamenty disponují odolností a při tisku větších 3D modelů se vyznačují nižší hmotností. • ABS filamenty, tedy akrylonitrilbutadienstyren, jsou dostupné v různých barvách a tloušťkách. Jaká je cena 3D tisku?Cena 3D tisku se odvíjí od více parametrů. Cena samotné služby se pohybuje od 3,5 do 7 eur 3D tisku na hodinu, přičemž čas se odvíjí výšky vrstvy a výplně 3D modelu. K ní je však třeba připočítat cenu materiálu. Mezi ty levnější patří PLA, ABS a PET, u kterých se cena pohybuje kolem 0,1 eura za gram. Nylon či resin jsou dražší.

Nezmeškej info o nových kurzech a speciálních nabídkách