Zpět na blog
Vzdělávání

Darujte nám 2% z daní

Marián Kristeľ
30.01.2014
6 minut čtení
Darujte nám 2% z daní
I letos mohou zaměstnanci, fyzické i právnické osoby věnovat 2% ze svých daní neziskovým organizacím. Občanské sdružení Learn2Code bylo založeno v prosinci 2012 za účelem poskytování a šíření vzdělávání v oblasti nejmodernějších technologií.

Co jsme už udělali?

V létě 2013 jsme zorganizovali dětský programátorský tábor iKid Summer Code Camp . Tohoto tábora se zúčastnilo 21 dětí ve věku 11 až 15 let a během 3 dnů se jim podařilo naprogramovat si vlastní hru v programovacím jazyce Ruby. Se začínajícími programátory a programátorkami jsme strávili skvělé 3 dny a těšíme se na další podobný kurz pro nejmladší kodéry.
Koncem srpna 2013 jsme do Bratislavy přitáhli Rails Girls . Bylo to vůbec poprvé, co se na Slovensku konal tento 2-denní bezplatný workshop pro dívky, které se chtějí naučit programovat a tvořit webové aplikace. 50 dívek pod vedením 15 mentorů ze Slovenska, Česka, Rakouska a Německa vytvářelo své většinou první webové aplikace v Ruby on Rails.
Na základě naší velmi dobré zkušenosti s letním táborem a velkého zájmu dětí o technologie jsme v listopadu 2013 otevřeli dlouhobobý programátorský kurz pro děti ve věku 10 až 14 let Kid Developer. Děti učíme algoritmickému a logickému myšlení a využíváme k tomu moderních výukových nástrojů. Scratch nebo Mit App Inventor. Děti během programu tvoří vlastní hry, animace a interaktivní příběhy. 

Co chceme udělat?

Chceme i nadále pokračovat v popularizaci programování a věnovat se aktivitám na přitažení mladé generace ke kódování. V roce 2014 chceme znovu zorganizovat letní programátorské tábory pro děti a pokračovat v programu Kid Developer. V letošním roce chceme pokračovat ve všech našich aktivitách a na to nám mohou pomoci vaše 2% z daní.

Jak darovat 2 procenta?

Identifikační údaje o občanském sdružení Learn2Code je nutné uvést ve Vašem daňovém přiznání jste-li firma, nebo pokud podáváte přiznání přímo daňovému úřadu. Pokud jste zaměstnanec, předejte je Vašemu zaměstnavateli:

Název: Learn2Code
Forma: občanské sdružení
Adresa: Kukučínova 5, 01001 Žilina
IČ: 42346703

Pokud jste zaměstnanec a nepodáváte daňové přiznání:


 1. Do 15.2.2014 požádejte svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování zaplacených záloh na daň. Požádejte ho o vystavení Potvrzení o zaplacení daně .
 2. Pokud jste v roce 2013 nebyli dobrovolníkem, nebo dobrovolnicky odpracovali méně než 40 hodin, vypočítejte si 2% ze zaplacené daně (částka musí být minimálně 3 €).
 3. Pokud jste v roce 2013 odpracovali dobrovolnický minimálně 40 hodin a získáte o tom Potvrzení od vysílající organizace nebo Potvrzení od příjemce dobrovolnické pomoci , vypočítejte si 3% ze zaplacené daně.
 4. Vyplňte Prohlášení o poukázání 2% daně a obě tiskopisy spolu s Potvrzením doručte do 30.4.2014 na daňový úřad dle Vašeho bydliště (pokud poukazujete 3% z daně, povinnou přílohou je i Potvrzení o odpracování minimálně 40 hodin dobrovolnické činnosti).Pokud jste fyzická osoba , která si daňové přiznání podává sama ( OSVČ ):

 1. Pokud jste v roce 2013 nebyli dobrovolníkem, nebo dobrovolnicky odpracovali méně než 40 hodin, vypočítejte si 2% ze zaplacené daně (částka musí být minimálně 3 €).
 2. Pokud jste v roce 2013 odpracovali dobrovolnický minimálně 40 hodin a získáte o tom  Potvrzení od vysílající organizace  nebo  Potvrzení od příjemce dobrovolnické pomoci , vypočítejte si 3% ze zaplacené daně.
 3. V daňovém přiznání pro fyzické osoby (FO-typ A, FO-typ B) jsou v kolonce na poukázání 2(3)% daně ve prospěch Learn2Code, oz (Oddíl VIII.). 
 4. Řádně vyplněné daňové přiznání doručte do 31.3.2014 na daňový úřad dle Vašeho bydliště a v tomto termínu i zaplaťte daň z příjmů.


Pokud jste právnická osoba :


 1. Pokud do 31.3.2014 darujete na veřejně prospěšné účely částku ve výši alespoň 0,5% své daně, můžete poukázat 2% daně z příjmu.
 2. Pokud do data podání daňového přiznání nedarujete pro veřejně prospěšné účely částku ve výši alespoň 0,5% své daně, můžete poukázat pouze 1,5% daně z příjmu. 
 3. Řádně vyplněné daňové přiznání doručte ve lhůtě, kterou máte k podání daňového přiznání, na daňový úřad dle Vašeho sídla a v tomto termínu i zaplaťte daň z příjmů.


V případě jakýchkoli dotazů nám napište email nebo zavolejte 0948 828 228.

Děkujeme za podporu našich vzdělávacích aktivit.
Marián Kristeľ
Mám na starosti marketing a operations v Skillmea | (spolu)organizujem programátorský workshop Rails Girls Bratislava | ambasádor EU Code Week na Slovensku

Mohlo by tě zajímat

Rozhovor s Mariánem Staněm
Vzdělávání
11.12.2013
Skillmea

Rozhovor s Mariánem Staněm

Jak ses dostal k IT?Začal jsem jako sedmák na 8bitovém počítači Didaktik M. Byl to kamarádův stroj, programy jsem si značil na papír a pak u kamaráda přepisoval. Pro které technologie ses rozhodl?Můj výběr byl na začátku 90. let velmi omezený. Používal jsem jazyk BASIC, protože jiný nebyl na Didaktiku k dispozici. Na gymnáziu jsem přidal Turbo Pascal a zkoušel jsem Assembler. Co bylo pro tebe v začátcích nejtěžší?Dostatek kvalitní literatury. Každý toužil dělat pěkné hry, ale málokdo věděl, jak. Bavilo mě experimentovat a zkoušet věci, o kterých jsem nevěděl jak dopadnou. Dodnes si například vzpomínám, jak jsem náhodnými zápisy do RAM objevil videopaměť.  Kolik ti trvalo dostat se na úroveň profesionálního programátora?Naštěstí jsem měl na střední škole kvalitní učitele programování, takže jsem se s jejich pomocí naučil programovat poměrně rychle. V profesionální sféře jsem však moc vody nenamoutil, táhlo mě to spíše do školství. Je podle tebe programování nezbytnou dovedností budoucnosti?Absolutně. Dnes se počítače využívají v každé oblasti a na všechno. Kdo neví a nezačne co nejdříve, bude brzy výrazně znevýhodněn. Myslíš si, že je důležité, aby se děti učily programovat?Je to velmi dobrý způsob pro smysluplné vyplnění času, který zároveň rozvíjí jejich schopnosti ve více oblastech – logické myšlení, komunikace, management času a plánování, správné odhadování svých schopností.
Programování učí děti přemýšlet
Vzdělávání
07.11.2013
Skillmea

Programování učí děti přemýšlet

Možná se ptáte, proč by se měly děti učit logicky uvažovat, vždyť je mnoho chytrých lidí, kteří se naučili přemýšlet i bez formální výuky logiky. Kromě toho mnohé studie ukazují, že děti se stávají lepšími žáky, když jsou povzbuzovány vysvětlit jak řešit problém. Je tedy možné, že budou objevovat principy logiky spontánně, jen díky tomu, že diskutují s ostatními. Výzkumy však naznačují i ​​něco jiného. Snad nejlepším způsobem, jak podporovat kritické myšlení u dětí, je naučit je těmto dovednostem. Studie ukazují, že studenti se stávají výrazně lepšími v řešení problémů, když je podporujeme v tom aby: • analyzovaly argumenty, • vytvářeli kategorie a vhodně analyzovali předměty, • selektovali důležité informace, • uměli vystavět a rozpoznat prokazatelné argumenty, • testovali své hypotézy/domněnky, • rozpoznaly běžné klamné představy při uvažování, • rozlišovali mezi důkazy a jejich interpretací. Mohou potlačovat takové lekce kreativitu? Vůbě ne. Kritické myšlení je o zvědavosti, flexibilitě a otevřené mysli. Ve skutečnosti výzkum ukazuje, že přímá výuka kritického myšlení může učinit děti chytřejšími, nezávislejšími a kreativnějšími. Jedním z vynikajících tipů pro výuku kritického myšlení u dětí je programování . Když se učíte programovat, učíte se přesně a analyticky přemýšlet o nepředvídatelném světě kódu. Logické dovednosti, které zde mohou děti získat, jsou neocenitelné bez ohledu na to, zda se nakonec budou věnovat programování profesionálně. Learn2Code Kid DeveloperNa základě pozitivní zpětné vazby z letního tábora Kid Summer Code Camp jsme v Learn2Code připravili dlouhodobý programátorský kurz pro nejmladší Kid Developer . Děti ve věku od 10 let učíme logickému a algoritmickému myšlení hravou formou. K výuce využíváme různé moderní nástroje ( Scratch , MIT App Inventor apod.), jejichž prostřednictvím děti zvládnou základní principy a postupy programování. V první části kurzu vytvoří děti několik vlastních interaktivních her, které budou obsahovat grafiku, animace, zvuky a další efekty. Kurz bude zaměřen na rozvoj dětské tvořivosti v oblasti informatiky, takže si budou umět program navrhnout, zrealizovat a sdílet s kamarády. [Image]Druhá polovina kurzu bude zaměřena na tvorbu vlastních mobilních aplikací v prostředí MIT App Inventor. Dítě bude objevovat a používat subsystémy operačního systému, jako je detekce pohybu, polohy, reakce na dotek a další multimediální možnosti. Na základě těchto experimentů dohromady vyvineme několik mobilních aplikací, které si budete moci otestovat ve svém smartphonu. První demo hodinaNa první hodině Kid Developera se mladí nadějní programátoři nejprve seznámili s prostředím Scratch a postupně začali objevovat jeho funkce a vytvořili první mini projekty. Vytvořili jsme Kid Developer 2013 studio , které všem doporučujeme sledovat, protože sem budou přibývat další a stále složitější a propracovanější projekty Kid Developerů ;) V kurzu máme ještě několik volných míst, tak neváhejte a přijďte si vyzkoušet programování živě. Pokračujeme již příští středu 13.11.2013 na CZS Narnia v Petržalce. 
 Skillmea: 2. modul - Ruby/Ruby on Rails II.
Vzdělávání
28.05.2013
Marián Kristeľ

Skillmea: 2. modul - Ruby/Ruby on Rails II.

Pokračujeme ve stručném představení druhého modulu programu tvorby webových aplikací v Learn2Code.  MigraceJelikož během vývoje projektu se nevyhneme změnám. Když nahráváme nový kód na produkční server, potřebujeme také aktualizovat tabulky databáze. Tento problém řeší migrace , kterým jsme proto věnovali velkou pozornost. Migrace jsou propracovaným modulem Ruby on Rails a napomáhají spravovat tabulky relačních databází. ScaffoldingŠtefan nám ukázal také zrychlený způsob generování hlavních součástí aplikace – scaffolding.  Scaffold vytvoří funkční části zdrojového kódu ze šablon, které Railsy obsahují. Takto vygenerované zdrojové kódy lze následně samozřejmě upravovat. Pokud tedy chceme vytvořit na jeden šup modely, kontrolery i šablony, vygenerovat scaffold je ideálním nástrojem. Třeba však říci, že ačkoli scaffold pomůže k rychlému začátku s vývojem aplikace, negeneruje univerzální kód, je třeba jej upravovat az tohoto důvodu většina zkušených Rails vývojářů scaffold nepoužívá. Šablony, layouty, partialyRuby on Rails má integrovaný prokročilý šablonovací systém. Všechny šablony aplikace se nacházejí pod adresářem app/views/*. Výsledná podoba stránky, kterou můžeme vidět v prohlížeči je dosažena sledem různých kroků. Stránka se skládá z layoutu, šablony aktuální akce a případně partialů. Každý z těchto elementů představuje určitý level zanoření: 1. Nejzákladnější šablonou je layout. Nejčastěji obsahuje pouze základní strukturu HTML stránky a značky pro načtení CSS a JS souborů. 2. Do layoutu je vložena šablona přesně podle aktuálního controlleru a akce (yield). 3. Každá šablona může do sebe dále vkládat partialy, což jsou „mini šablony“ a řeší část logiky ve smyslu designu (např. navigace nebo box s produktem).[Image] I18nSoučástí Ruby on Rails je také framework pro překlad aplikace do dalších jazyků. Pomocí I18N (18 je počet písmen mezi ian ve slově internationalization) lze vytvořit jazykovou mutaci našeho webu. Ukázka aplikace, kterou jsme vytvořili, je na přiložených obrázcích (v aplikaci nebylo téměř vůbec použito CSS). Naše aplikace je třeba dostat online, jelikož dosud běžely pouze na lokální adrese. Využili jsme k tomu cloud hostingovou službu Heroku , která je do jisté míry zdarma.  [Image] To je ve velmi zkrácené a okresané formě obsah druhého modulu, vše se obsáhnout nedá a probrali jsme toho mnohem víc. Nabyté znalosti a dovednosti určitě využijeme při vývoji vlastních aplikací během workshopu, určitě to tím však neskončí.

Nezmeškej info o nových kurzech a speciálních nabídkách