Zpět na blog
Novinky

AI Act: Evropská unie krotí umělou inteligenci

Tím Skillmea
26.05.2024
5 minut čtení
AI Act: Evropská unie krotí umělou inteligenci
Evropská unie se rozhodla regulovat umělou inteligenci (AI), aby byla tato inovativní technologie využívána bezpečněji a efektivněji. Nový zákon, který Evropská komise navrhla v dubnu 2021, se stane prvním právním rámcem pro AI v historii EU. Jeho cílem je kategorizovat systémy AI podle úrovně rizika, které představují pro uživatele, a na základě toho přizpůsobit míru regulace.

V čem je tento zákon unikátní a proč právě nyní? 

Umělá inteligence se neustále vyvíjí a proniká do všech sfér našich životů, od zdravotnictví po vzdělávání. Evropský parlament klade velký důraz na to, aby systémy AI používané v EU byly bezpečné, transparentní, sledovatelné, nediskriminační a šetrné k životnímu prostředí. Velká pozornost se věnuje také tomu, aby byly tyto systémy pod dohledem lidí, nikoli zcela automatizované.
Parlament chce také vytvořit technologicky neutrální, jednotnou definici AI, která by se dala použít na budoucí systémy AI.

Zákon o AI stanoví různá pravidla pro různé úrovně rizika.

Nepřijatelné riziko

Systémy považované za nepřijatelné riziko budou zakázány. Některé výjimky mohou být povoleny pro účely vymáhání práva.
Patří sem:
 • Kognitivně-behaviorální manipulace lidí nebo specifických zranitelných skupin, lidsky jsou to například hračky na hlasové ovládání, které mohou podněcovat nebezpečné chování u dětí, systémy sociálního hodnocení lidí nebo systémy pro biometrickou identifikaci
 • Sociální bodování: klasifikace lidí na základě chování, socioekonomického postavení nebo osobních charakteristik
 • Biometrická identifikace a kategorizace osob
 • Systémy biometrické identifikace v reálném čase a na dálku, například rozpoznávání obličeje

Vysoké riziko 

To představují systémy, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost nebo základní práva.
Všechny systémy budou před uvedením na trh i během provozu posuzovány.

Patří sem:
1) Systémy umělé inteligence, které se používají ve výrobcích, na které se vztahují právní předpisy EU o bezpečnosti výrobků. (hračky, letectvo, auta, zdravotnické pomůcky a výtahy)

2) Systémy umělé inteligence spadající do specifických oblastí, které se budou muset zaregistrovat v databázi EU:
 • Management a provoz kritické infrastruktury
 • Vzdělávání a odborná příprava
 • Zaměstnanost, řízení pracovníků a přístup k samostatné výdělečné činnosti
 • Přístup a využívání základních soukromých služeb, veřejných služeb a výhod
 • Prosazování práva
 • Řízení migrace, azylu a kontroly hranic
 • Pomoc při právním výkladu a aplikaci práva

Je ohrožena i ChatGPT?

Zákon také zahrnuje průhlednost generativní AI, jako je ChatGPT. Tyto systémy nebudou klasifikovány jako vysoké riziko, ale musí splňovat požadavky na transparentnost a dodržování autorských práv EU.
A to:
 • Uvedení, že obsah vygenerovala AI
 • Navrhování vlastního modelu tak, aby se zabránilo generování nezákonného obsahu
 • Publikování souhrnů údajů chráněných autorskými právy použitých pro trénování AI

To znamená, že obsah, který je buď vygenerován nebo upraven pomocí AI – obrázky, audio nebo video soubory – musí být jasně označen jako generovaný AI.
Inovace v oblasti AI má podporu v novém zákoně, který nabízí start-upům a malým a středním podnikům možnosti rozvoje a tréninku modelů AI před jejich oficiálním uvedením na trh. Národní autority by měly firmám poskytnout testovací prostředí simulující reálné podmínky.

Zákonodárci v Evropském parlamentu dne 13. března 2024 tento zákon schválili. Pravidla umělé inteligence pro všeobecné účely se použijí jeden rok po vstupu v platnost, tedy v květnu 2025, a povinnosti pro vysokorizikové systémy o tři roky.

Budou pod dohledem vnitrostátních orgánů a budou podporovány úřadem AI v rámci Evropské komise. Nyní bude na členských státech, aby vytvořily národní dozorčí agentury. Komise uvedla, že země mají 12 měsíců na to, aby nominovaly tyto "hlídací psy".
Tím Skillmea
🥇 Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku.
Na našom webe nájdeš viac ako 300 rôznych videokurzov z oblastí ako programovanie, tvorba hier, testovanie softwaru, grafika, UX dizajn, online marketing, MS Office a pod. 
Vyber si kurz, ktorý ťa posunie vpred ⏩

Mohlo by tě zajímat

Google Consent Mode v2
Novinky
23.02.2024
Tím Skillmea

Google Consent Mode v2

V současné digitální éře je ochrana osobních údajů na internetu klíčová. Google Consent Mode v2 představuje inovativní přístup ke zpracování dat uživatelů, kteří neudělili souhlas s ukládáním marketingových nebo analytických cookies. Tento článek vám poskytne přehled o tom, co je Google Consent Mode a proč je jeho integrace důležitá pro vaše online aktivity. Co je Google Consent mode?Google Consent mode je způsob zpracování dat v produktech Google od uživatelů, kteří nedali souhlas k ukládání marketingových nebo analytických cookies. Google Consent mode (pokud je implementován ve své „Advanced“ podobě), obchází úložiště prohlížeče (cookies nebo local storage) a všechny identifikátory jsou nahrazeny dočasnými, náhodnými identifikátory. Tato data pak nejsou reálně viditelná v reportovacích rozhraních, ale Google je využívá k modelování konverzí (např. v Google Ads) nebo modelování uživatelského chování (Google Analytics 4).   Proč potřebujete integrovat mode integrovat do března 2024?Google v listopadu 2023 představil změny v Google Consent Mode a potvrdil, že Google Consent mode bude povinen, pokud chcete využívat remarketing v Google Ads od března 2024 (pokud své služby poskytujete uživatelům v rámci Evropské Unie). To znamená, pokud nebudete mít implementován Google Consent mode a budete odesílat data do Google Ads, nebudete moci využívat remarketing a auto-bidding (resp. se vám nebudou naplňovat remarketingová publika). Consent mode v2Google koncem loňského roku spolu s tímto oznámením rozšířil Consent mode o dva nové parametry. Ke dvěma existujícím parametrům ad_storage (čtení a zapisování cookies pro marketingové účely) a analytics_storage (čtení a zapisování cookies pro analytické účely) se přidaly dva nové: • ad_user_data • ad_personalization ad_user_data signalizuje, zda uživatel dal souhlas k využívání dat pro marketingové účely, a ad_personalization signalizuje, zda tato data mohou být využita k remarketingu. Dvě verze implementace Existují tři způsoby, jak můžete Google Consent mode implementovat: • Advanced, • Basic, • Žádný Advanced Consent Mode funguje tak, že pokud uživatel zamítne marketingové nebo analytické cookies, produkty Google (jako Google Ads nebo Google Analytics 4) nadále odesílají data Google. Jak jsem již zmínil výše – identifikátory použité jsou náhodně generovány a nejsou ukládány v úložišti prohlížeče, ale data se stále do těchto platforem odesílají. Basic Consent Mode znamená, že pokud uživatel neudělil souhlas na marketingové nebo analytické cookies, skripty, které ke své funkcionalitě potřebují přístup k tomuto úložišti, budou zcela blokovány (tzn. žádná data se z uživatelského prohlížeče odesílat nebudou).[Porovnání Basic a Advanced Consent mode-u Zdroj: Google] Pokud consent mode neimplementujete vůbec, všechny Google tagy předpokládají, že uživatel udělil plný souhlas se všemi cookies a tagy odesílají data do svých platforem bez jakéhokoli omezení (business as usual). Kterou cestou se tedy vybrat? Těžko říct, vždy záleží na klientovi. Advanced mode posílá anonymizovaná data i bez souhlasu. Technická částNastavení Consent Mode v2Tato část je hlavně pro případy, kdy Cookie banner řešíte interně (např. máte svůj vlastní kód pro cookie banner). Mnoho (placených) řešení má Google Consent mode již integrovaný, a proto tyto kódy, které jsou popsány níže, nebudete muset implementovat. Seznam CMPs (consent management platforms), které podporují Google Consent Mode můžete najít zde. Nastavení přednastaveného souhlasuV první řadě je třeba určit, jaká je hodnota souhlasu, když uživatel poprvé přijde na váš web a zobrazí se mu cookie banner. V rámci GDPR by to měl být Optin mode (marketingové a analytické skripty se mohou spouštět pouze po explicitním souhlasu uživatele), ale přikládám i příklad Optout módu (měření jsou zapnuta hned, ale uživatel je může odmítnout, čímž přestávají být aktivní). Nastavení přednastavené úrovně souhlasu se provede tímto skriptem (doporučuji tento skript odpálit co nejdříve. Ideální ještě předtím, než se načte Google Tag Manager kontejner). Optin - přístup ke všem typům úložiště je zamítnut. window.dataLayer = window.dataLayer || [];function gtag() { window.dataLayer.push(arguments); } gtag("consent", "default", { ad_storage: "denied", analytics_storage: "denied", ad_user_data: "denied", ad_personalization: "denied", wait_for_update: 500 });Optout – přístup ke všem typům úložiště je povolen. window.dataLayer = window.dataLayer || [];function gtag() { window.dataLayer.push(arguments); } gtag("consent", "default", { ad_storage: "granted", analytics_storage: "granted", ad_user_data: "granted", ad_personalization: "granted", wait_for_update: 500 });Consent mode updatePokud uživatel nějakým způsobem interaguje s bannerem, ať už povolí nebo odmítne všechny cookies, nebo něco mezi tím (např. souhlasí s analytickými, ale ne s marketingovými), musíte aktualizovat hodnoty souhlasu. To uděláte zavoláním následující funkce, kde hodnota „granted“ znamená přístup byl povolen a hodnota „denied“ znamená přístup byl zamítnut. Tyto hodnoty by měly reflektovat rozhodnutí uživatele. window.dataLayer = window.dataLayer || [];function gtag() { window.dataLayer.push(arguments); } gtag("consent", "update", { ad_storage: "granted", analytics_storage: "granted", ad_user_data: "granted", ad_personalization: "granted", wait_for_update: 500 });Implementace Advanced vs Basic Consent ModeChcete-li implementovat Advanced Consent Mode, přidáním logiky, kterou jsem popsal výše se vaše práce končí - Google tagy automaticky přečtou jednotlivé hodnoty a upraví své chování tak, aby byly v souladu s úrovní souhlasu, který byl poskytnut. Chcete-li však implementovat Basic mode, tzn. tagy vysloveně blokovat (pokud nebyl získán dostatečný souhlas) musíte upravit tagy v Google Tag Manageru. Na screenshotu níže je Google Ads konverzní tag. Po rozkliknutí tagu se musíte přeskrolovat úplně na konec a pod sekcí Consent Settings a Additional Consent Checks musíte přidat ad_storage. V takovém případě zajistíte, že pokud přístup k ad_storage nebyl poskytnut, tag bude kompletně zablokován.[Gooogle Ads konverzní tag]Integrace Google Consent Mode v2 je nezbytná pro všechny subjekty, které se chtějí přizpůsobit současným legislativním požadavkům a zároveň respektovat soukromí svých uživatelů. Zajistí nejen soulad s GDPR, ale také zlepšení důvěry a transparentnosti mezi poskytovateli služeb a jejich klienty. Nepodceňujte význam správné implementace a využijte příležitost přejít na moderní zpracování dat se Google Consent Mode v2. Autorem článku je Peter Šutarík.
Nový Microsoft Copilot Pro: Co nabízí a proč je lepší než ChatGPT?
Novinky
21.01.2024
Tím Skillmea

Nový Microsoft Copilot Pro: Co nabízí a proč je lepší než ChatGPT?

Microsoft právě uvedením Copilot Pro překročil hranice v oblasti digitálních asistentů a umělé inteligence. V tomto článku přezkoumáme novinky, které Copilot Pro přináší a proč by mohl být lepší než konkurenční ChatGPT. 🚀 Nejprve si ale řekněme nějaké základní informace… pokud je už ovládáš, klidně přeskoč rovnou na Copilot Pro. 😉 Základní informace o Microsoft Copilot 🤖Co je Microsoft Copilot?Microsoft Copilot (dříve známý jako Bing Chat) je chatbot vyvinutý společností Microsoft, který jej označuje jako "každodenního AI asistenta pro práci a život". Microsoft Copilot byl spuštěn v roce 2023 jako bezplatný chatbot pro ty, kteří hledají správné informace, chtějí vytvořit jedinečný obsah a dělat věci rychleji. Jaké funkce má Copilot ve free verzi? • Přístup k nejnovějším informacím na internetu 🌐 • Používání na webu a v systémech Windows, macOS a iPadOS • Přístup k GPT-4 a GPT-4 Turbo (mimo vytížené časy) • Při vyhledávání můžeš používat text, hlas a obrázky • 15 kreditů denně ke generování obrázků pomocí aplikace Designer (Bing Image Creator) 🎨 Ve zpoplatněné verzi je Copilot integrován do aplikací Microsoft 365, jako jsou Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams a další. Je navržen tak, aby zvýšil kreativitu, produktivitu a dovednosti uživatelů. Tato integrovaná verze však byla dosud dostupná pouze pro velké organizace a nikoli jednotlivce, což se setkalo s dávkou rozporu… A proto před pár dny vyšel Copilot Pro pro jednotlivce, tvůrce a zkušené uživatele, kteří chtějí posunout své zkušenosti s Copilotem na vyšší úroveň. 🚀🌟 Copilot PRO 🚀ChatGPT je skvělý nástroj, ale když ji srovnáme s novým Microsoft Copilot Pro, objevíme důležité rozdíly. Zatímco ChatGPT je víceméně chatovací robot, Copilot Pro je digitálním asistentem s cílem pomáhat a urychlovat práci. Na rozdíl od ChatGPT, Copilot Pro přináší aktuální informace a personalizovaná řešení ve více aplikacích Microsoft 365, což jej činí sofistikovanějším a výkonnějším nástrojem. Co získáš za 20$/měsíčně?• Prioritní přístup k GPT-4 a GPT-4 Turbo, a to i během špičky ⏰ • Přístup k aplikaci Copilot ve vybraných aplikacích Microsoft 365 pro vytváření návrhů dokumentů, shrnutí e-mailů, vytváření prezentací atp. • 100 kreditů denně pro generování obrázků s DALL-E 3 ve formátu na šířku pomocí aplikace Designer (Bing Image Creator) 🖼️ Jak můžeš Copilot pro využít v aplikacích Microsoft 365?[Použijte Copilot k přepsání textu a přeměnu textu na tabulky. Zdroj: Microsoft] Word• Vygeneruje návrh kompletního dokumentu pomocí promptu • Sumarizuje dlouhé dokumenty • Přepíše části textu nebo celé dokumenty tak, aby byly stručnější nebo aby odpovídaly určitému tónu • Přemění váš text na tabulky [Dejte Copilotovi téma a nechte ho, aby vám vytvořil koncept prezentace. Zdroj: Microsoft] PowerPoint• Nadraftuje prezentaci od základů • Vytvoří prezentaci na základě Wordového dokumentu, vygeneruje layout i ji vizuálně přizpůsobí • Shrne dlouhé prezentace do klíčových odrážek • Organizuje a strukturuje vaši prezentaci, uspořádá ji do sekcí a poté přidá snímky s nadpisy sekcí • Generuje téma a snímky na základě firemního brandingu [Bez námahy zvýrazňujte, filtrujte a tříďte své údaje. Zdroj: Microsoft] Excel• Analyzuje data a zobrazuje statistiky založené na údajích nebo na konkrétní otázce • Zvýrazňuje a filtruje důležité údaje v tabulkách • Pomáhá se vzorci a funkcemi • Vytváří vizualizace a grafy [Ušetřete čas při přípravě e-mailů s Copilotem. Zdroj: Microsoft] Outlook• Draftuje návrhy e-mailů • Plánuje kroky a agendy na základě minulých rozhovorů • Překládá e-maily v cizích jazycích • Sumarizuje dlouhé e-maily a konverzace [Umožněte Copilotovi vytvářet z vašich poznámek seznamy úkolů. Zdroj: Microsoft] OneNote• Sumarizuje texty, strany a části poznámek do formátu, který lze sdílet • Vytváří to-do dopisy s úkoly z vašich poznámek • Vytváří akční plány pro události, setkání a oslavy Copilot je do všech aplikací zakomponován jako chatbot. Bez ohledu na to, zda pracujete v aplikaci Word, PowerPoint, Excel, Outlook nebo OneNote, Copilot je stále přítomen a připraven vám pomoci při generování obsahu, analyzování dat, tvorbě prezentací. To znamená, že můžete okamžitě využívat jeho funkce bez potřeby přepínání mezi různými nástroji. 🤖🚀 Disclaimer: Copilot Pro verze je zpoplatněna stejně jako ChatGPT na 20$/měsíčně. Zatím však není dostupná v Česku. 😞 Když dorazí, dáme ti o tom vědět na našem Instagramu, tak nám nezapomeň dát follow. 📸👋
Novinky v Java 19
Novinky
08.01.2024
Tím Skillmea

Novinky v Java 19

V tomto článku se podíváme na změny, které přinesla Java 19. Virtuální vláknaVirtuální vlákna jsou součástí projektu Loom a ve verzi 19 jsou jako preview, jehož cílem je zjednodušit souběžné programování v jazyce Java. Tradiční vlákna, která jsou vlákny operačního systému, jsou náročná na zdroje a mohou omezovat škálovatelnost. Virtuální vlákna jsou naproti tomu lehká, spravuje je runtime jazyka Java a jsou navržena tak, aby měla malou paměťovou stopu. Umožňují psát jednodušší, škálovatelnější souběžný kód bez složitosti a režie správy velkého počtu vláken operačního systému. Tolik k poučce a teď se podívejme na příklady. Thread.startVirtualThread(() -> { System.out.println("Hello from a virtual thread!"); });Record patternsRecord patterns byly představeny v Java 14 a vysvětlili jsme si to v předchozích článcích. Od verze 19 jsou vylepšeny o pattern matching. Máš record Shape record Shape(String type) {}Vytvoříš si shape typu Rectangle: var shape = new Shape("Rectangle");Tento kousek kódu zajistí, že s je Shape a vytáhneme z něj typu, který umíme následně používat v kódu: if (shape instanceof Shape(String typeOfShape)) { System.out.println("Shape is of type " + typeOfShape); }S použitím switch: String description = switch (shape) { case Shape(String type) -> "Shape type: " + type; default -> "Unknown shape"; };Umíme použít i takzvané nested record patterns: var employee = new Employee("Bob", new Address("New York", "USA")); if (employee instanceof Employee(String name, Address(String city, String country))) { System.out.println(name + " lives in " + city + ", " + country); }

Nezmeškej info o nových kurzech a speciálních nabídkách