Zpět na blog
Vzdělávání

Předpřítomný průběhový čas: Spojení minulosti s přítomností

Tím Skillmea
17.09.2023
2 minuty čtení
Předpřítomný průběhový čas: Spojení minulosti s přítomností
V anglickém jazyce existuje řada zajímavých gramatických konceptů, které nám umožňují přesně vyjádřit naše myšlenky a postřehy. Jedním z těchto konceptů je i předpřítomný průběhový čas – present perfect continuous, který v každodenní řeči angličana hraje důležitou roli.

Použití předpřítomného času

Předpřítomný průběhový čas použijeme právě tehdy, když chceme popsat situace, které začaly v minulosti a přetrvávají až do současnosti. Je to, jako bychom otevřeli okno do minulosti a pozorovali vývoj událostí, které jsou stále v pohybu. Pomocí tohoto času můžeme mluvit o aktivitách či situacích, které jsme již provedli, ale mají přímý vliv na současnost.

Například „I have been studying English for two hours“ (Už dvě hodiny se učím anglický jazyk).

Jak vytvořit větu v tomto čase?

Z předchozí věty lze pozorovat její zajímavou a specifickou strukturu. Při tvorbě předpřítomného průběhového času se používá pomocné sloveso "have/has" indikující předpřítomný čas ve větě, za nímž následuje sloveso "been" a příčestí hlavního slovesa se zakončením -ing.

Častými slovy, která se pojí s tímto časem jsou slovíčka jako například recently, lately, for nebo since.

Příklad 1. Joe má být cestující po celém světě nedávno (a bude to do so).
Příklad 2. I haven't been feeling well lately.
Příklad 3. Recently, I have been working a lot.

Naučit se předpřítomný průběhový čas v anglickém jazyce může být pro mnohé začátečníky výzva, ale jde zároveň o příležitost objevovat nové dimenze komunikace. Existuje mnoho zdrojů, kurzů a cvičení online, které Vám mohou pomoci v procesu vzdělávání se. Stačí najít odhodlání a čas! 🙂

Tím Skillmea
🥇 Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku.
Na našom webe nájdeš viac ako 300 rôznych videokurzov z oblastí ako programovanie, tvorba hier, testovanie softwaru, grafika, UX dizajn, online marketing, MS Office a pod. 
Vyber si kurz, ktorý ťa posunie vpred ⏩

Mohlo by tě zajímat

Co je branding a jak budovat značku?
Vzdělávání
03.09.2023
Skillmea

Co je branding a jak budovat značku?

Chcete vědět, co je branding, proč je důležitý a vyplatí se do něj investovat? Zajímá vás, jaké jsou hlavní pilíře budování značky a jak ji vytvořit? Pokud říkáte, že ano, pak čtěte dál. Branding, neboli investice do značky, se vyplatí z několika důvodů. Prvním z nich je fakt, že značku lze přirovnat ke kyslíku, který k vám přiláká nové zákazníky a zvýší loajalitu těch stávajících. To znamená, získání větší důvěryhodnosti, se kterou jde ruku v ruce zvýšení prodeje, vyšší marže a zisk. Není žádným tajemstvím, že značka je jedním z rozhodujících kritérií při výběru a preferencích zákazníků. Často je důležitější než samotná kvalita produktu. Silný a kvalitní brand je io tom, že zákazníci budou o vás povídat. Jelikož žijeme v době plné technologií a velká část našeho reálného života se odehrává na sociálních sítích, budování značky ve virtuálním světě má obrovský význam. S vytvářením a formováním značky souvisí také firemní kultura a potenciál měnit svým podnikáním svět k lepšímu. Avšak pojďme popořádku a podívejme se na to, co vlastně branding je. Co je to branding? Když si pojem branding rozměníme na drobné, znamená budování nebo rozvíjení a posilování značky, s cílem odlišit se od konkurence a zapsat se do povědomí zákazníka, zapůsobit na jeho emoce a zanechat v něm trvalé představy. Je to v podstatě jakási nepsaná smlouva mezi zákazníkem a výrobcem, která slibuje uspokojení určitých potřeb a tužeb, přičemž touhy jsou v tomto směru klíčové. Branding se často charakterizuje také jako proces tvoření vizuální identity značky a jejího používání. Branding představuje zejména marketingovou a komunikační techniku, která ovlivňuje samotnou značku, její cíle a cílové skupiny. Úkolem brandingu je dostat značku do povědomí zákazníka a postupně zvyšovat jeho loajalitu ke značce. Branding je spojen, například s názvem a logem značky, tvorbou sloganů, vizuální identitou, sound brandingem a samozřejmě marketingovou komunikací. Ke značce neodmyslitelně patří logo a právě tyto pojmy si mnozí stále zaměňují. Značka versus logo. Jaký je mezi nimi rozdíl? Podle American Marketing Association je značka „jméno, termín, označení, symbol či design nebo kombinace těchto pojmů, která slouží k identifikaci výrobků a služeb jednoho či více prodejců ak odlišení od konkurence na trhu“. Úspěšné značky v zákaznících evokují představy a očekávání, pomáhají udržet jejich pozornost při jejich brandě. Zcela zjednodušeně lze značku označit jako to, co si lidé myslí, říkají a cítí. Pokud si vzpomenete na značku Volvo, zřejmě se vám automaticky spojí s pocity bezpečí a spolehlivosti. Logo Volva je pověstný znak, který v sobě ukrývá symbol síly a odolnosti. Jakub Čech v kurzu Branding – budování úspěšné značky říká, že značka je moře a logo představuje loďku, na které se firma pluje, a tedy úkolem loga je zajistit rychlou a snadnou identifikaci firmy či produktu. Logo podle něj představuje vrchol ledovce. To, co je viditelné pro zákazníky. Značka zahrnuje poslání, vizi, hodnoty či vztah k inovacím. [Značka vs. logo] Jak může branding pomoci podnikání?Silná značka, která investuje do brandingu a brand managementu, sklízí několik výhod. Mezi ně patří, například:  • Získání jedinečné pozice na trhu, protože značka je při rozhodování se zákazníka o koupi nejednou důležitější než samotný produkt. • Šíření poselství značky přináší jedinečné vztahy se zákazníky a ti obvykle přilákají nové zákazníky, čímž se zvyšuje jejich důvěryhodnost. • Silná značka má vysokou konkurenceschopnost na trhu, protože zákazníci k ní mají důvěru a jsou loajální. Pokud potřebujete provést konkurenční analýzu, zjistit konkurenční výhodu a najít výchozí situaci vaší značky, stanovit si vizi a poslání, doporučujeme vám kurz Značka a konkurence s Annou Sabolovou. • Usnadňuje zákazníkům rozhodování o koupi, tedy přináší zvýšení prodeje a díky unikátnímu postavení na trhu i vyšší marže as tím spojené zisky. • Zjednodušuje proces zavádění nových produktů na trh, protože značka má věrné spotřebitele, které značce důvěřují a tím pádem jsou ochotni utratit peníze i za nové produkty s vyšší cenou. • Zvyšuje hodnotu firmy nejen v očích zákazníků, ale také jiných firem či institucí. Branding jako součást marketinguBranding lze označit za duši společnosti nebo produktu. Patří mezi nejdůležitější marketingové nástroje, neboť odráží postoje a hodnoty firmy, činí ji originální a je klíčový při budování identity společnosti. S tím se samozřejmě pojí vyšší efektivita reklam, následně zvýšení prodeje a zisku. Značka je základem pro marketingovou komunikaci společnosti. Branding má následujících 5 prvků:• Pozicioning je vlastně umístění značky na trhu, přičemž cílem je zaujmout v mysli zákazníka určitou pozici a také vytyčit si postoj vůči konkurenci. • Součástí dlouhodobé strategie brandingu je vyprávění svého příběhu a vyvolání emocí u zákazníka. • Design je o vizuálu produktu, jeho vytváření a formování, ale také jeho formě, obalu, prodejních prospektech, atmosféře na prodejně a pod. • Pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj značky je podstatné i stanovení vhodné ceny. • Vztah se zákazníkem představuje zjišťování jeho potřeb a tužeb i úsilí, jak v něm vyvolat pocit důležitosti o uspokojení potřeby, resp. touhy. Povědomí o značce, názory na značku, prvky značky a pozicioning. Co je to?  Brand marketing zahrnuje také pojmy, které se týkají povědomí o značce, názorů na značku a prvků značky. O co jde? • Povědomí o značce zahrnuje rozpoznání značky a vybavení si značky. Rozpoznání je o tom, zda zákazník značku zná, nebo o ní něco slyšel. Vybavení značky představuje, že spotřebitel si vybaví například značku Volvo tehdy, když se mluví o bezpečném a spolehlivém autě. • Názory na značku jsou spojením asociací výkonu a představ o značce, přičemž klíčové jsou názory na kvalitu (subjektivní hodnocení zákazníka na základě zkušeností a jeho úsudku), důvěryhodnost (vychází ze sympatií, spolehlivosti a odbornosti), zvažování (důležitost značky pro zákazníka) a superioritu značky (jedinečnost značky v porovnání s ostatními pro konkrétního zákazníka). • Prvky značky brand identifikují a odlišují od konkurence, jedná se o jméno, logo, symbol, slogan, znělku či obal a měly by být snadno zapamatovatelné, smysluplné, přizpůsobivé, přenosné a právně chráněné. • Pozicioning je vlastně odlišení od konkurence, které probíhá v podvědomí zákazníků. Klíčové principy pozicioningu jsou význam značky (proč existuje a jaké má úkoly), segmentace trhu (pro koho je na trhu, tedy jací jsou její zákazníci), konkurence (proti komu značka stojí, tedy kdo je konkurence a čas (kdy, resp. jak probíhá vývoj značky v čase). Když to shrneme, tak mezi pilíře úspěšné značky podle Jakuba Čecha, o kterých mluví v kurzu Branding - budování úspěšné značky, patří: • kreativita a odlišnost, • přidaná hodnota, • sladění s cílovou skupinou, • jasný pozicioning a • dlouhodobá vize. [Budovanie brandu] Co je to sound branding?Sound branding je znám jako zvuková či akustická značka či značka zvuku. Strategie sound brandingu zahrnuje použití zvuku s cílem posílit identitu značky. Sound branding využívají také známé značky, jako například McDonalds, Telekom či Windows. Zvukové efekty či znělky spojené se značkou disponují emocionální hodnotou a spojují se se značkou stejně jako vizuální prvky. To znamená, že jedinečná zvuková znělka doprovázející značku ji reprezentuje směrem k zákazníkům a odlišuje ji od konkurence, čímž je pevně ukotvena v myslích lidí. Sound branding má následující výhody:• poutá pozornost a napomáhá budování povědomí o značce, • je důležitým prvkem udržení pozornosti cílové skupiny, tedy přispívá ke zvýšení loajality ke značce, • zvukové vjemy na rozdíl od vizuálních pronikají do podvědomí i tehdy, když publikum vykonává jiné činnosti, • zvyšuje důvěryhodnost značky, čímž zvyšuje pravděpodobnost koupě, • je prvkem dotvářejícím osobnost značky. Sound branding má tedy schopnost vyvolávat emoce ve větší míře, než je tomu při vizuálních podnětech. Pomáhá posilovat identitu značky a získat větší pozornost publika. Samozřejmě, díky sound brandingu je značka lépe zapamatovatelná a tím, že hudba ovlivňuje emoce, přispívá k jasnější komunikaci poselství značky. Jak začít s brandingem?Chcete-li začít s brandingem, neobejdete se bez několika kroků, které jsou nezbytné pro budování značky. Které jsou to? • Definujte si cíle a hodnoty: stanovte si vizi a poslání. • Proveďte průzkum cílové skupiny: analyzujte stávající zákazníky z hlediska demografických údajů, pohlaví či věku. Podívejte se na cílové skupiny konkurenčních podniků, realizujte rozhovory či průzkumy s cílem vytvořit osobnost kupujícího na základě společných charakteristik. • Analyzujte konkurenci: zaměřte se na konkurenční firmy, jejich produkty i služby. Vytvořte si SWOT analýzu silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí. • Určete strategii umístění značky: zaměřte se na to, co jiné značky nenabízejí, jako například výhodné ceny, inovativní produkty, výborný servis, příjemný uživatelský zážitek či nabídku prémiového zboží. • Budujte efektivní komunikaci: vytvořte originální název, slogan, logo, nezapomínejte na sound branding a poutavý příběh značky, snažte se měnit svět k lepšímu, vsaďte na autentičnost. Neopomínejte ani fakt, že s publikem komunikujete také prostřednictvím webové stránky, sociálních sítí, email marketingu a mnoha dalších. • Udržujte reputaci značky poskytováním kvalitních služeb, adekvátním řešením stížností či negativních recenzí na internetu či zlepšením spokojenosti zákazníků a budováním firemní kultury. Máte pocit, že se v budování značky ztrácíte? V tom případě vám dáváme do pozornosti naše kurzy Branding – budování úspěšné značky a Značka a konkurence, na základě kterých si dokážete postupně vybudovat vlastní značku.
Zvládnutí expozičního trojúhelníku: tajemství vyvážených fotografií
Vzdělávání
25.08.2023
Tím Skillmea

Zvládnutí expozičního trojúhelníku: tajemství vyvážených fotografií

Při fotografování je pochopení expozičního trojúhelníku klíčem k dosažení dokonale vyvážených a profesionálně vypadajících fotografií. Expoziční trojúhelník se skládá ze tří základních komponentů: clony, expozičního času a ISO citlivosti. V tomto článku se dozvíte, jak každý z těchto faktorů ovlivňuje vaši fotografii a jak je správně nastavit, abyste dosáhli optimálního výsledku.[Hodnoty clony, ISO a expoziční doby a jejich efekt na fotografii Zdroj:PetaPixel] Porozumění třem komponentům expozičního trojúhelníkuClona: Množství světla vstupujícího do fotoaparátuClona je otvor v objektivu, který reguluje množství světla, které vstupuje do fotoaparátu. Clona je vyjádřena číslem f a její hodnoty se liší v závislosti na typu objektivu obvykle od f1.2 po f22. Čím vyšší je clonové číslo, tím menší je otvor clony. Při fotografování v jasných světelných podmínkách budete používat vyšší číslo clony, abyste omezili množství světla, které vstupuje do fotoaparátu. Při vyšším clonovém čísle je pozadí stejně ostré jako popředí. Naopak, při fotografování ve slabém osvětlení použijete nižší clonové číslo, aby se clona otevřela a vy jste dostali do fotografie co nejvíce světla. Při nízkém clonovém čísle vzniká efekt rozostřeného pozadí.[Ukázka pozadí při nízkém a vysokém clonovém čísle. Zdroj: alhsdesign] Expoziční čas: Zachycení pohybuExpoziční doba (resp. rychlost závěrky) je doba, po kterou je senzor fotoaparátu vystaven světlu. Čas je ve fotoaparátu zobrazován zlomky sekundy, obvykle od 30 sekund po 1/4000 sekundy. Tento faktor je klíčový při zachycení pohybu. Krátká doba expozice (např. 1/400) je vhodná pro zachycení pohybu bez rozmazání, zatímco dlouhá doba expozice (např. 1/15) může být použita k vytvoření dynamického zobrazení pohybu s efektem rozmazání. Je důležité mít na paměti, že dlouhou dobu expozice může způsobit i nežádoucí rozmazané fotografie, pokud je fotoaparát nestabilně držen v rukou. V tomto případě je vhodné použít stativ pro vyvarování se nežádoucímu rozmazání.[Ukázka nejkratšího a nejdelšího expozičního času] ISO: Citlivost na světlo ISO je míra citlivosti senzoru fotoaparátu na světlo. Pohybuje se v hodnotách od 100 do 6400. Vyšší ISO číslo znamená vyšší citlivost na světlo, což je užitečné při fotografování ve slabém osvětlení. Ovšem vyšší ISO číslo také přináší do fotografie více šumu/zrnitosti. Naopak nižší ISO číslo znamená nižší citlivost na světlo a méně šumu ve fotografii. Při nastavování ISO je důležité najít vyváženou hodnotu, která vám umožní dosáhnout dostatečné expozice bez přílišného šumu. Expoziční trojúhelník pro dosažení vyvážených fotografiíExpoziční trojúhelník funguje tak, že tyto tři komponenty – clona, expoziční čas a ISO – spolupracují na dosažení správné expozice. Když změníte hodnotu jednoho z těchto faktorů, ovlivníte množství světla vstupujícího do fotoaparátu a tím i výsledný vzhled fotografie. Chcete-li získat dobře vyváženou fotografii, musíte najít správné nastavení pro každý z těchto faktorů, aby bylo dosaženo správné expozice. Například, pokud fotíte v jasných světelných podmínkách, můžete použít vyšší číslo clony, rychlý čas expozice a nízké ISO číslo pro dosažení správné expozice. Naopak, při fotografování ve slabém osvětlení můžete použít nižší číslo clony, delší dobu expozice a vyšší ISO číslo pro získání dostatečné expozice. [Expoziční trojúhelník]Expozice fotografie jako taková se dá vyjádřit expoziční hodnotou (EV = Exposure Value). Vyjadřuje celkovou expozici bez ohledu na kombinaci proměnných. Příklad: u fixního ISu 200 nastavíme clonu na f/2.8 a čas na 1/500. Expoziční hodnota (EV) je takto cca 11. Chceme-li více zaclonit, abychom měli řekněme hlubší ostrost, umíme nastavit clonu o jeden krok tmavší, tedy f/4 a vykompenzovat uzávěrku na 1/250. Expoziční hodnota zůstává na 11, fotografie je stále stejně světlá. Zvýšíme-li hodnotu EV o 1, fotografie je 2x světlejší - světlejší o jeden krok. Takže pokud je EV 11 (např. ISO 200, f/2.8, 1/500), EV 12 (např. ISO 200, f/2.8, 1/250), bude 2x světlejší. Při čase to funguje logicky: 2x čas = 2x světlejší fotografie, tzn. při stejné cloně a ISu je 1/250 2x světlejší (o jeden krok) než 1/500. Clonové číslo (f/) vyjadřuje podíl topeniště objektivu a průměru čočky. Kroky jsou většinou (f/1.4, 2, 2.8, 4, atd.). f/2.8 je o jeden exp. krok světlejší než f/4. ISO funguje tak, že 2x ISO je +1 EV, tzn. ISO 200 je 2x světlejší než ISO 100. Tipy pro ovládání expozičního trojúhelníkuOvládání expozičního trojúhelníku vyžaduje experimentování a zkoušení různých nastavení. Zde je několik tipů, které vám pomohou zvládnout expoziční trojúhelník: • Vyzkoušejte si jaký výsledek přinesou různé kombinace clony, expozičního času a ISO pro různé scény a podmínky osvětlení. Tímto způsobem zjistíte, jaké hodnoty fungují nejlépe a dostanete expoziční trojúhelník do ruky.   • Experimentujte s různými efekty, kterých můžete dosáhnout pomocí expozičního trojúhelníku jako je efekt rozmazání pohybu, bokeh, noční fotografie nebo malování světlem. Tyto efekty popustí uzdu vaší kreativitě a skvěle se při nich zabavíte. • Použijte histogram ve vašem fotoaparátu k ověření správné expozice. Histogram vám ukáže, zda je vaše fotografie podexponovaná (příliš tmavá) nebo přeexponovaná (příliš světlá). Na základě toho můžete upravit nastavení svého fotoaparátu. [Zobrazení podexponované, nadexponované a ideální expozice na histogramu Zdroj: Photography Pro]Výslednou expozici fotografie umíte ovlivnit nejen změnou clony, času nebo citlivosti, ale také tvz. ND filtrem (ND = Neutral Density), který se nasadí na objektiv. ND filtry jsou vždy označeny číslem (např. ND 2, ND 4), které vyjadřuje, kolikrát ztmaví obraz. Existují také variabilní ND filtry, kde lze úroveň ztmavení regulovat. ND filtry jsou praktické například. v situacích, kdy potřebujete při velmi světlé scéně použít široký otvor clony k rozostření pozadí, nebo prodloužit expoziční čas. Nástroje na pomoc při zlepšování vašich dovednostíChcete-li se zlepšit ve svých fotografických schopnostech, existuje několik zdrojů, které vám mohou pomoci: • Online tutoriály a kurzy: Na internetu najdete mnoho online tutoriálů a kurzů, které vám pomohou porozumět expozičnímu trojúhelníku a zlepšit vaše fotografické schopnosti. Kurzy na Skillmea vás provedou od úplných základů fotografie až po postprocess jednotlivých fotografií. • Fotografické komunity: Připojte se k fotografické komunitě na sociálních sítích a získejte zpětnou vazbu od zkušených fotografů. Tyto komunity vám mohou poskytnout užitečné rady a nápady pro zlepšení vaší práce. Mezi příklady patří facebookové skupiny Fotografovanie nás baví. 
Zvládání stresu během zkoušek a způsoby, jak se efektivně a rychle učit
Vzdělávání
10.08.2023
Skillmea

Zvládání stresu během zkoušek a způsoby, jak se efektivně a rychle učit

Čekají tě zkoušky, písemky, testy či ústní přezkoušení a jsi ve stresu z toho, jak to zvládneš? Stres je tvůj nepřítel, a proto ti přinášíme užitečné tipy, jak se učit na zkoušky efektivně. Neexistuje univerzální strategie, platná pro všechny, jak se učit. Každý z nás je originál. Co dokonale funguje u jednoho, u druhého může skončit úplným fiaskem. Avšak s jasně nastavenými cíli, reálným plánem a pozitivní myslí se naučíš vše potřebné, získáš dobré hodnocení a tím, že splníš další ze svých cílů, zvedne se ti sebevědomí. Chceš vědět, jak se rychle učit? Inspiruj se našimi tipy. Prostředí je důležité Někteří z nás se rádi učí ve studentském pokoji a potřebují úplné ticho. Pro jiné je tato alternativa nepřípustná, protože v pokoji jsou lákadla v podobě mobilu, laptopu či playstation, a proto chodí studovat do knihovny. Dalším to skvěle pálí ve frekventovaném prostředí a zásadně získávají znalosti v rušných kavárnách. V závislosti na svých preferencích se tedy můžeš učit v přírodě na dece, v parku na lavičce nebo na rodičovské chatě na vesnici. Faktem je, že většina z nás je odkázána na to, připravovat se na zkoušky doma. Jak se lépe učit v domácím prostředí? • Klíčem je výběr vhodného studijního prostoru, který většinou vyžaduje stůl, ergonomickou židličku a ideální sezení u okna s dostatkem přirozeného světla. Jeho deficit a umělé osvětlení mají totiž vliv na hladinu energie i psychické rozpoložení. • Podstatné je, aby byl prostor pro učení uklizený. Je dokázáno, že řád má příznivý vliv na koncentraci. Nejste-li si jisti, které prostředí je pro tebe ideální, jednoduše jich vyzkoušej více a vyber si to, které se ti nejvíce osvědčí. Vytvoř si plán a časový harmonogram Jak se správně učit? Studijní plán by měl vycházet z tvých současných studijních návyků a stylu učení. Je na tobě, jestli se budeš učit každý den v několika blocích po 30 minut, nebo učení věnuješ tři dny v týdnu v trvání několika hodin. Při plánování nezapomeň zohlednit, v kterou dobu během dne jsi nejproduktivnější a zvládneš se toho naučit nejvíc. Tímto se vyhneš řešení problému, jak se přimět učit. Kromě toho jsou při plánování učení na zkoušky a vytváření časového harmonogramu důležité následující skutečnosti: • Časově vyhodnoť všechny důležité aktivity, kterým se musíš během týdne věnovat, jako vyučování, domácí práce či mimoškolní aktivity. Zjistíš, kolik času ti zbývá na učení. • Pokud je ho málo, některé aktivity z týdenního harmonogramu vyškrtni, odlož nebo deleguj na někoho jiného. • Naplánuj si, kolik času potřebuješ ke zvládnutí učiva na jednu zkoušku. • Vytvoř si plán, jehož součástí budou předměty na zkoušku is časovým intervalem, který jim věnuješ. • V rámci jednoho dne se věnuj jednomu předmětu, nebo je střídej. Závisí to na tvých preferencích. • Nezapomeň si nechat rezervu na opakování nebo na doučení, pokud se ti během týdne plán nečekaně naruší. • Na závěr svůj domácí studijní rozvrh na zkoušku zhodnoť a drž se ho. Nejde ti to? Prokrastinuješ? Nemáš chuť na učení? Jak se donutit učit? Jedním z možných řešení je vytvořit si rutinu. To znamená, že pokud tě čeká celý den učení, nevynechávej ranní rutiny. Nastav si budík na určitou dobu, věnuj se ranním rituálům a teprve potom se pusti do učení. Učíš se večer? I v tomto případě stav na rutiny před učením. Pokud chceš časový plán dodržet, eliminujte rozptýlení. Co je důležité? • Odstraň z dosahu to, co tě rozptyluje. Může jít o mobil, sociální sítě či rozečtenou knihu. • Ostatním členům domácnosti oznám, že se učíš, a popros je, aby tě nevyrušovali. • Pokud ti myšlenky bloudí kudy, udělej si krátkou přestávku, zacvič si a zhluboka dýchej, ideální při otevřeném okně. Mysli pozitivně Ne každý z nás dostal do vínku pozitivní mysl a vidíme sklenici spíše poloprázdnou než poloplnou. Avšak to neznamená, že tento stav je neměnný. Svůj život si vytváříme sami a vnitřní nastavení můžeme změnit seberozvojem. Pokud tě při učení pronásledují myšlenky, že nejsi dost dobrý, nebo se nedokážeš na zkoušku adekvátně připravit, vyzkoušej některou z následujících technik, které ti pomohou s přeprogramováním limitujících přesvědčení. • Výbornou volbou jsou pozitivní afirmace, tedy pozitivní prohlášení určená ke změně negativního vnitřního monologu. Nezapomínej si je opakovat pravidelně a použij při tom sebevědomý tón. • Další skvělou technikou je vizualizace, v jejímž rámci využiješ svou představivost ke splnění svého cíle. Můžeš si vizualizovat, jak úspěšně odpovídáš při zkoušce. Při vizualizaci zapoj všechny smysly a soustřeď se na detaily. • Za vyzkoušení stojí i neurolingvistické programování (NLP), které je o tom, že nejprve si představíš negativní chování a v zápětí ho nahradíš pozitivním obrazem. Důležité je, aby se negativní obraz ve tvé mysli zmenšoval. Nebo si představ, jak se rozbije na marné kousky a nahrazuje jej stále se zvětšující pozitivní obraz. Pokud chceš vědět více o těchto technikách a našem podvědomí, viz kurz Síla podvědomé mysli. [Pozitivní myšlení pomáhá] Zbav se stresu Jak se učit na zkoušky bez stresu? Přiměřená míra stresu nemusí být v některých případech k zahození, protože tě vyprovokuje k lepším výkonům. Avšak chronický stres škodí. Tipy, jak se zbavit stresu během zkouškového období• Vyzkoušej techniku hlubokého dýchání. • V rámci denního harmonogramu si vyčleň čas na fyzickou aktivitu v mírné aktivitě. Je dokázáno, že při rychlé chůzi, joggingu, jízdě na kole, plavání či bruslení se snižuje hladina stresových hormonů a naopak uvolňují se endorfiny. • Výbornou technikou pro lepší zvládání stresu je meditace, popřípadě modlitba. I vitamíny mohou pomociTo, jak se učit na vysoké škole bez stresu, závisí také na tvém životním stylu. Klíčem k úspěchu je zdravá, pestrá a vyvážená strava s dostatkem živin, které prospívají mozku, tedy podporují paměť a koncentraci. Vhodně sestavený jídelníček dokáže do určité míry eliminovat také stres. Pokud nevíš, jak má vypadat zdravý jídelníček, inspiruj se středomořskou potravinovou pyramidou nebo protizánětlivou dietou. Z vitamínů a adaptogenů stojí za vyzkoušení následující: • Vitamíny skupiny B mají zásadní vliv na činnost nervové soustavy. Vitamíny skupiny B se nacházejí v živočišných produktech, celých zrnech, ořechách a semenech. • Kognitivní funkce ovlivňuje i vitamín C. Spojuje se zejména se zlepšením pozornosti. Céčko je zastoupeno v ovoci a zelenině. • Deficit vitamínu D se spojuje se vznikem deprese a úzkosti. Je důležitý pro dobré soustředění. Dostatečnou dávku D vitamínu zajistí od jara do podzimu 30minutový pobyt na slunci bez opalovacího krému. • Adaptogeny pomáhají lidskému tělu zvládat zátěž v podobě stresu. Například rhodiola snižuje úroveň stresu i únavy a ashwagandha je také dobrá pro eliminaci stresu. Techniky učeníTo, jak se nejlépe učit, závisí i na zvolené technice učení. Určitě tě nepřekvapí, že těchto technik je několik a máš příležitost vybrat si tu, která ti nejvíc vyhovuje. Jaké máš možnosti? • Psaní poznámek pomůže vybrat si z výkladu či odborného textu nejdůležitější věci a zapamatovat si je. • Alternativou klasického psaní poznámek jsou myšlenkové mapy. • Oblíbené je také podtrhování a zvýrazňování v materiálech pro učení. • Za vyzkoušení stojí i opakování přečteného textu vlastními slovy tak, aby sis zapamatoval podstatu. • Používá se také vytváření obrazů, tedy vizualizace. • Populární je metoda kartiček podle tématu. • Učit se lze i pomocí zkušebních testů. Technika pomodoro zvýší efektivitu a eliminuje prokrastinaciTechnika pomodoro je pro tebe řešením, jak se učit rychleji, pokud je tvým problémem například prokrastinace. Avšak tuto techniku ocení všichni, kteří chtějí vedle učení stihnout i něco jiného. V čem spočívá její podstata? • Nejprve si připrav časovač, papír a pero. • Následně si nastav časovač například na 20 minut a pusti se do intenzivního učení. • Po uplynutí tohoto intervalu si na papír nakresli rajče a udělej si přestávku v trvání do 5 minut. • Tento postup opakuj několikrát. Jakmile máš na papíře 4 rajčata, udělej si přestávku v trvání 20 až 30 minut. • Následně se můžeš pustit do dalšího kola. [Technika pomodoro] Další užitečné tipy, jak se snadno učit Tipů, rad a návodů, jak se snadno učit, najdeš na internetu nepočítaně. Kromě výše zmíněného nezapomínej ani na tyto skutečnosti: • Opakování je matkou moudrosti. Ideální je, když si probrané učivo zopakuješ večer před spaním. • K učení patří také pravidelné přestávky, jinak se snižuje koncentrace, dochází ke vzniku únavy i frustrace. • Nepodceňuj délku a kvalitu spánku. Dospělý člověk potřebuje 7 až 9 hodin spánku v tiché, tmavé a chladné místnosti bez moderních technologií. Pokud chceš podpořit kvalitu spánku, vyhni se dvě hodiny před spaním modrému světlu. • Pozor i na dodržování pitného režimu. Žízeň je příznakem dehydratace, která se spojuje s poruchami koncentrace, únavou, podrážděností i bolestmi hlavy. • Ke zkouškám se postav zodpovědně, ale zároveň mysli na to, že když nejde o život, nejde o nic 🙂. Pokud se chceš o učení dozvědět víc, nebo potřebuješ vědět něco o psychologii učení se jazykům, dáváme ti do pozornosti kurz Psychologie učení se jazykům.

Nezmeškej info o nových kurzech a speciálních nabídkách