Zpět na blog
Vzdělávání

Základní pojmy typografie a designu

Tím Skillmea
01.11.2023
8 minut čtení
Základní pojmy typografie a designu
Typografie je umělecký a technický proces pořádání písmen, znaků a prostoru v tiskových a digitálních médiích. Má klíčový význam pro efektivní komunikaci se čtenáři. V tomto článku se budeme věnovat hlubšímu pohledu na tento fascinující svět, přineseme více informací o kategoriích písem, jasněji vysvětlíme rozdíl mezi písmem a fontem a prozkoumáme techniky, jako je kerning a využití negativního prostoru v designu.

Základní rozdělení písem

Existuje několik hlavních kategorií písem, které se v typografii používají:

1. Serif 

Serifové písmo je tradiční a formální. Jeho charakteristickým znakem jsou malé výstupky na koncích písmen, které se nazývají serify. Tento styl písma se často využívá v tištěných textech, jako jsou knihy a noviny. Mezi Serifová písma patří Times New Roman, Georgia nebo Baskerville.
Serifové písmo
Serifové písmo

2. Sans Serif

Sans znamená „bez“. Z názvu tedy vyplývá, že toto písmo nemá serify. Jeho vzhled je moderní a snadný. Tato písma se často používají na webových stránkách, protože jsou lépe čitelné na obrazovkách. Písma Sans Serif jsou například známá Arial, Helvetica nebo Verdana.
Písma Sans Serif
Písma Sans Serif

3. Script

Script písmo se podobá ručně psanému písmu a je vhodné pro použití v nadpisech a dekorativních prvcích designu. Jeho čitelnost v delších textech je však zcela omezená. Mezi Scripty patří Brush Script, Lucida Calligraphy nebo Zapfino.
Script písmo
Script písmo

4. Monospaced

Monospaced nebo i neproporciální písmo má všechny znaky se stejnou šířkou. Toto písmo je často využíváno pro technické účely, jako jsou programovací jazyky, protože je přehledné. Díky stejné šířce znaků lze přesně vypočítat, kolik textu se vejde na jednu stranu.
Monospaced písma známe v podobě Courier New, Consolas nebo Source Code Pro.
Monospaced písmo
Monospaced písmo

5. Display 

Display písmo, také nazývané nadpisové písmo, je výrazné a obsahuje často umělecké prvky a zdobení. Používá se ke zvýraznění důležitých částí designu, ale obvykle se nepoužívá pro delší texty. Patří sem například Broadway, Cooper Black nebo Curlz.
Display písmo
Display písmo

Je rozdíl mezi písmem a fontem?

U typografie se často setkáváme s termíny „písmo“ a „font“. I když se tyto pojmy staly v digitální době prakticky zaměnitelné, opravdu je mezi nimi rozdíl.

Písmo (typeface) vzniklo v dobách knihtisku jako název znaků, které sdílejí společný vizuální charakter. Je konkrétní design znaků, jako například Helvetica nebo Times New Roman.

Fonty jsou různé varianty téhož písma, které se liší ve velikosti, tloušťce, stylu a efektech. Například písmo Helvetica může obsahovat fonty jako Helvetica Light, Helvetica Regular, Helvetica Bold a Helvetica Italic.

Mini slovník pojmů pro typografii a design

Kerning

Kerning, často nazývaný také "Letter Spacing" představuje nastavení vzdálenosti mezi jednotlivými znaky specifického písma. Správně nastavený kerning může výrazně zlepšit vizuální dojem textu.

Kerning pairs jsou dvojice písmen, kde existuje riziko, že mezera mezi nimi bude působit příliš velká. Jsou to dvojice jako „VA“ „TA“ „To“ „LW“ „FA“... Korektní kerning zajišťuje proporční rozložení prostoru mezi těmito písmeny, čímž zlepšuje čitelnost a estetický vzhled textu.

Kerning Zdroj: it-slovnik.cz
Kerning Zdroj: it-slovnik.cz

White Space

Negativní prostor, známý také jako white space, je nevyplněný prostor v designu. Jeho správné využití je klíčové pro dosažení atraktivního a harmonického designu. Proč je tak důležitý?
  • zlepšuje čitelnost - použití bílého prostoru pro oddělení bloků textu zjednodušuje čtení a zpracování obsahu. Tím se zvyšuje i srozumitelnost obsahu. Přidávání prostoru kolem textu také činí čtení příjemnějším pro oči.
  • strukturuje obsah - pomocí bílého prostoru se prvky v designu nejen oddělují, ale také seskupují. Divákům tak pomáhá lépe pochopit vztahy mezi nimi a organizovat vizuální informaci.
  • zlepšuje uživatelskou zkušenost - při digitálním designu může bílý prostor usnadnit navigaci a interakci s webovou stránkou. Vytváří vizuální hierarchii a pomáhá uživatelům snadno nalézt informace, které hledají.
  • podtrhuje důležitost - Obvykle, když chceš něco nechat vyniknout, zvětšíš to a děláš to nápadnějším. Totéž platí i pro bílý prostor. Čím větší je bílý prostor kolem určitého elementu designu, tím větší důraz je mu kladen.

Pangramy a testování písma

Pangram je pojmenování pro větu, která obsahuje všechna písmena abecedy. Používají se pro testování písma a zajišťují, že všechna písmena jsou správně zobrazena.

V anglickém jazyce je známým pangramem věta: „The quick brown fox jumps over the lazy dog.“

Český pangram
Český pangram

V  slovenštině jsou jimi například:
„Vypätá dcéra grófa Maxwella s IQ nižším ako kôň núti čeľaď hrýzť hŕbu jabĺk.“ a „Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru.“ V tomto známém slovenském pangramu však chybí značná část znaků.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum je fiktivní výplňový text, který se používá v grafických template-ech, infografikách nebo u webdesignu. Vytváří lepší představu umístění reálného textu, který tam později dopíšete.

Předpokládá se, že vznikl někdy v 16. století, kdy byl tiskař požádán, aby vytvořil vzorovou knihu, aby demonstroval různé typy písma. A protože bylo Cicerovo dílo jedno z nejvíce publikovaných v té době s největší pravděpodobností použil jeho slova a úryvky a náhodně je zkomolil.

Lorem Ipsum má v dnešní době už mnoho podob a na internetu najdeš spoustu různých zajímavých generátorů. Několik z nich najdeš v Instagramovém postu na našem profilu. 

Zajímavá fakta o písmu

Zde je několik zajímavých faktů:
  • Johannes Gutenberg, vynálezce knihtisku, vytiskl první Bibli v písmu Textura.
  • Existuje více než 200 000 různých typů písma.
  • Comic Sans je často považováno za nejvíce nenáviděné písmo na světě. Zdá se, že dokonce ani autor Vincent Connare ho nemá rád. Sám ho použil jen jednou v životě.
  • Helvetica je latinský název pro Švýcarsko.
  • Futura bylo první písmo ve vesmíru. NASA použila toto písmo k vyrytí hliníkové plakety, která zůstala na Měsíci jako memento mise Apollo 11.

Typografie je důležitým aspektem designu a komunikace se čtenáři. Poznání různých kategorií písem, technik kerningu a využití negativního prostoru v designu vám pomůže vytvářet vizuálně atraktivní a efektivní texty. Nezapomeňte, že volba písma a jeho správné použití mohou mít velký vliv na způsob, jakým je váš text vnímán a komunikuje se čtenáři.
Tím Skillmea
🥇 Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku.
Na našom webe nájdeš viac ako 300 rôznych videokurzov z oblastí ako programovanie, tvorba hier, testovanie softwaru, grafika, UX dizajn, online marketing, MS Office a pod. 
Vyber si kurz, ktorý ťa posunie vpred ⏩

Mohlo by tě zajímat

Proč je důležitý UI a UX design?
Vzdělávání
25.10.2023
Skillmea

Proč je důležitý UI a UX design?

UX a UI design jsou nedílnou součástí tvorby webů, internetových obchodů i aplikací v případě, že chcete mít opravdu spokojené zákazníky. Co je to UX design a proč je důležitý? Jak souvisí s UI designem? To vše se dočtete v následujících řádcích. Toužíte vytvořit úspěšný web, aplikaci nebo e-shop? V tom případě je klíčové myslet od samého začátku realizace projektu na uživatele, neboť uživatelský zážitek hraje obrovskou roli v tom, zda bude web, aplikace nebo e-shop úspěšný. Představte si uživatele, který nakupuje v internetovém obchodě a není spokojen, například se strohým popisem produktů, omezenými možnostmi způsobu platby, špatně navrženým nebo nefunkčním vyhledáváním či složitým objednávkovým procesem. Co udělá? I když budete mít v e-shopu kvalitní produkty, zřejmě odejde a už se tak snadno nevrátí, jelikož dané problémy se automaticky stávají i problémy nabízených produktů. Proto je nezbytné umět tyto potíže nejen identifikovat, ale také úspěšně vyřešit. Zde se dostává na řadu UX design, která úzce souvisí is UI designem. UI design se ovšem zabývá vizuální podobou webu, aplikace či e-shopu. Není vám jasné, co je UX design a čemu se věnuje UI design? Čtěte dále, protože máme pro vás sumář toho nejdůležitějšího o UI a UX. Co je to UX design? Pojem UX design (UX design) se aktuálně spojuje zejména s používáním ve virtuálním světě, ale je neodmyslitelnou součástí i toho fyzického. Jeho cílem je, aby konkrétní produkt co nejlépe plnil funkci, pro kterou je předurčen.[Zdroj: pexels.com] Stačí si představit láhev kečupu známé značky. Ta je vyrobena tak, abyste měli kečup snadno k dispozici, aniž byste jej z ní museli pracně dolovat různými způsoby. Nebo internetový obchod, ve kterém si rychle, snadno a jednoduše nakoupíte to, co potřebujete. Toto je práce UX designéra. Jeho úkolem je, aby byl zákazník spokojen, resp. měl co nejlepší uživatelskou zkušenost s produktem nebo službou. Toho dosáhne tím, že se zamýšlí, jak se uživatel cítí a jak jednoduché je pro něj splnit požadované úkoly (například přidat kečup do těstovin či nakoupit v internetovém obchodě). Proč je UX design důležitý?UX design tedy lze definovat jako uživatelskou zkušenost. Pod ni spadají všechny aspekty působení koncového uživatele s firmou, jejími produkty a službami. Jeho cílem je vytvořit bezproblémový a smysluplný uživatelský zážitek, čemuž předchází pochopení potřeb uživatelů, provedení průzkumu a návrh intuitivních rozhraní. Nástroje a techniky v UX designu. Co dělá UX designer?Plat UX designéra se může pohybovat ve výši několika tisíců eur, neboť zahrnuje, například vývoj strategie, testování, implementaci i analýzu produktů i služeb. • Strategie obsahu se neobejde bez analýzy zákazníků, auditu obsahu, mapování či analýzy konkurence. • Testování a prototypování se skládá, například z A/B testování mezi umístěním tlačítek, rozložením textu či jinými prvky designu, dále wireframingu základní struktury návrhů a samozřejmě prototypování návrhů pro testování funkčnosti. • Pod koordinaci a analýzu patří činnosti v podobě plánování designu, analýzy návrhů a jejich aktualizace podle potřeb a sledování cílů a metrik. • Spotřebitelský průzkum je o návrhu výzkumných nástrojů i analýze údajů z dotazníků a průzkumů. Jak se stát UX designérem?• Jednoznačná odpověď na tuto otázku neexistuje, protože každý z nás má svou cestu. • Snad nejjednodušší je začít literaturou na toto téma a pustit se do samostudia. • V tom vám samozřejmě pomohou i různé webináře, školení, kurzy a podcasty, kterých je na toto téma nepočítaně. Kurzy UX dizajn polopatě  a Úvod do UX/UI: Design pro obrazovky v našem podání jsou výbornou volbou. • Důležité je seznámit se s UX nástroji, jako je například Figma, Sketch, Adobe, Marvel či Axure. UI design v Sketch naleznete také v naší nabídce kurzů. • Své znalosti můžete konzultovat s profesionály iv rámci sociálních sítí. • Po získávání informací a dovedností vám nezbývá nic jiného, než se pustit do práce na designování vlastních projektů, při čemž se vám sejde kurz Jak získat práci UX designera. [Zdroj: pexels.com] Aplikáce Figma a UX UI designS prací UX a UI designéra se často pojí aplikace Figma, která dává UX a UI designérům k dispozici obrovské množství designérských prvků, grafik a fotografií. Je to užitečný nástroj, který slouží k vytvoření návrhu UX a UI designu webu, eshopu či aplikace. To znamená, že UX UI Figma se používá k vytvoření návrhů a prototypů digitálních projektů, prvků rozhraní v podobě ikon, tlačítek, oken či formulářů i vektorových ilustrací. UX design lze ve zkratce shrnout následovně:• Jedná se o proces vývoje a zkvalitňování interakce mezi uživatelem a společností, resp. všemi jejími aspekty. • Soustřeďuje se na celkovou emoci z používání produktu nebo služby. • Cílem je dosáhnout co nejlepší uživatelské zkušenosti. Co je to UI design? UI design se zaměřuje na vizuální podobu produktu nebo služby. UI designer tedy řeší, jak vypadá produkt, služba, celkové prostředí nebo jen určitý konkrétní prvek, se kterým se uživatel potýká. Neřeší, jak fungují. Z toho vám je zřejmě jasné, že UX a UI design jsou neodmyslitelně spojeny. Představte si opět láhev kečupu, která je vizuálně atraktivní, ale kečup z ní dostanete pouze tak, že jej musíte „vyklepat“. To znamená, že jen dokonalý vzhled ani zdaleka pro dosažení úspěchu na trhu nestačí, důležitá je funkčnost produktu či služby. K čemu slouží moodboard v UI designu?Moodboard a UI design spolu úzce souvisí, protože jejím úkolem je dostat UI designéra do správné nálady a ukázat mu směr, kterým se v rámci konkrétního projektu v UI designu vydat. Moodboard (tabule nálady) je jakousi ukázkou pocitů, nálad a asociací, které zanechává produkt či služba ve fyzickém či digitálním světě tvořená koláží obrázků, vzorů, textur a fontů. Rozdíly mezi UI a UX designemUX design je o uživatelské zkušenosti a UI design o vizuální podobě produktu a služby, což jsou zároveň dva největší rozdíly mezi nimi. Jaké jsou další? • UX design si na první pohled nevšimnete, protože je o vaší zkušenosti jako uživatele (dostatečné popisy produktů, jednoduché vyhledávání, praktický způsob objednávání apod.). • UI design vám hned udeří do očí, nakolik je o vizuálu, konkrétně o návrzích prvků, animací a různých interakcí s cílem doplnit UX design. • UX design je o celkovém pocitu, UI design o vzhledu. • UX design se zabývá návrhem a vylepšováním interakcí mezi uživatelem a produkty a službami tak, aby splnil jeho požadavky. • UX i UI design se soustřeďují na uživatele, splnění jejich potřeb a cílů. To znamená, že UX a UI designéři mohou pracovat na stejném produktu, avšak jejich cíle a povinnosti v tomto směru jsou odlišné. • UX design se používá ve fyzickém i virtuálním světě, UI design patří do virtuálního světa, tedy webů, aplikací či eshopů. • UX designer se na produkt či službu dívá z vyšší úrovně, čímž zajišťuje celkovou pozitivní uživatelskou zkušenost, UI designer se soustřeďuje na detaily. Chcete se stát v oblasti UX a UI designu profesionálem? Dáváme vám do pozornosti naše kurzy zaměřené na tuto oblast. 
Seznam 7 nejlepších alternatív ChatGPT
Vzdělávání
19.10.2023
Skillmea

Seznam 7 nejlepších alternatív ChatGPT

Od svého veřejného spuštění na konci roku 2022 získal ChatGPT obrovskou popularitu. Vyvinutý společností OpenAI, ChatGPT je pokročilý konverzační AI agent, který umí rozumět a generovat lidský text. Jeho široké možnosti uplatnění dělají ChatGPT nejrychleji rostoucí webovou aplikací. Za pouhé dva měsíce získal až 100 milionů uživatelů. Máte-li zájem o hlubší porozumění potenciálu ChatGPT, doporučujeme prozkoumat náš kurz s názvem 'ChatGPT: snadno a rychle.' ChatGPT, považovaný za vedoucí generativní nástroj AI, však představuje pouze vrcholce ledovce. V dnešní éře revoluce v oblasti AI existuje mnoho dalších nástrojů nové generace, které stojí za pozornost. V následujícím seznamu vám představíme 7 z nejlepších alternativ k ChatGPT. Argumenty pro využívání alternativ k ChatGPTI když jsou přednosti ChatGPT nesporné, stále existuje několik důvodů pro zahrnutí jiných generativních systémů AI do vašeho portfolia: 1. Přesnost ChatGPT. Navzdory svému úžasnému výkonu v široké škále případů použití není ChatGPT neprůstřelný. Jako každý jiný velký jazykový model (LLM), přesnost ChatGPT závisí na jeho tréninkových dat. Pokud jsou informace použité ke školení ChatGPT nepřesné, aktualizované nebo neobjektivní, může to vést k nesrovnalostem v odpovědích nebo generování textu. 2. Nedostatek údajů v reálném čase. ChatGPT nemá přístup na internet (koncem září 2023 bylo oznámeno, že ChatGPT plus a Enterprise budou mít přístup na internet). To znamená, že nemůže poskytovat informace v reálném čase, jako jsou nejnovější zprávy nebo dnešní počasí. Je to proto, že ChatGPT je model zpracování jazyka, nikoli vyhledávací nástroj. 3. Rozpočet. ChatGPT má bezplatnou verzu. Chcete-li využít potenciálu ChatGPT, OpenAI nabízí také prémiovou verzi s názvem ChatGPT Plus. Pro mnohé však může být prémiová verze příliš drahá. 4. Důvěryhodnost a autentičnost. Jednou z největších stížností na ChatGPT je, že neposkytuje zdroje, poznámky pod čarou ani odkazy na informace, na kterých jsou založeny jeho odpovědi. To může být obzvláště problematické ve vědeckém nebo výzkumném kontextu. 5. Dostupnost. Zpracování požadavků od milionů uživatelů současně může způsobit překročení kapacity ChatGPT, což vede k pomalému výkonu nebo dokonce nepřístupnosti služby, jak se již v minulosti stalo. 6. Omezené informace o konkrétní doméně. ChatGPT byl vyškolen v obrovském textu z různých internetových zdrojů. Navzdory velkému množství informací má ChatGPT problémy při řešení specifických témat, takže je v těchto scénářích dost zbytečný. Přehled top alternativ k ChatGPTV této části naleznete náš seznam 7 nejlepších alternativ ChatGPT. Každý nástroj AI je doprovázen stručným popisem a jeho výhodami a nevýhodami. 1. Bing AIChatGPT, který byl vyvinut s podporou společnosti Microsoft, navázal na svůj úspěch tím, že se stal součástí vyhledávacího nástroje Bing od Microsoftu. Bing, který je nyní poháněn GPT-4, novým modelem velkého jazyka nové generace (LLM), představuje výrazný pokrok oproti předchozímu GPT-3.5, který poháněl ChatGPT. Také se v něm nachází Dall-E 2, model pro konverzi textu na obrázky. To umožňuje Bingu reagovat na dotazy uživatelů nejen textem, ale i obrázky. Hlavní výhodou Bingu je jeho schopnost poskytovat aktuální výsledky s citovanými zdroji, čímž zajišťuje důvěryhodnost informací. Bing je k dispozici zdarma, ale existuje omezený počet dotazů, které můžete během jedné relace provést, a někdy může docházet k pomalému načítání stránek. Stejně jako u každého jiného modelu velkého jazyka, i Bing může občas poskytovat nepřesné nebo zkreslené výsledky. [Bing AI] 2. Google Bard Bard, považovaný za hlavního rivala ChatGPT, je generativní nástroj AI vyvinutý společností Google. Nejnovější verze Bard je založena na modelu jazyka Google PaLM 2, který nabízí lepší výkon při uvažování, kódování a vícejazyčných schopnostech. Je vhodný pro kreativní úkoly, poskytuje citované zdroje a je dostupný zdarma. Navzdory nejnovějším vylepšením je Google Bard stále v plenkách a poskytuje jen zlomek svého plného potenciálu. V nadcházejících verzích zahrne Bard do svých odpovědí multimodalitu, kombinování textu a obrázků. Stejně tak budete moci do výzev zahrnout obrázky. Také integrace Bard s dalšími nástroji Google, jako je Google Lens, slibuje neuvěřitelné výsledky.[Google Bard] 3. ClaudeClaude, vyvinutý společností Anthropic podporovanou společností Google, je asistent AI nové generace, který byl pečlivě navržen podle ústavních principů AI, aby bylo zajištěno, že bude poskytovat pouze užitečné, čestné a neškodné odpovědi. V současnosti existují dvě verze tohoto nástroje: Claude 2 a Claude Instant. První z nich je výkonnější model, který vyniká v široké škále úkolů od sofistikovaného dialogu a tvoření kreativního obsahu až po podrobné instrukce. Ten je rychlejší, levnější, ale stále velmi schopný model, který dokáže zvládnout celou řadu úkolů včetně neformálních dialogů, analýzy textu, sumarizace a porozumění dokumentu. Oba modely lze přizpůsobit vašim potřebám pomocí výzvy. Claude lze použít k vytváření navazujících aplikací prostřednictvím jeho API. Tato možnost je však omezena jen na určitý počet uživatelů, takže adopce nástroje je stále v začátcích. Chcete-li si to vyzkoušet zdarma, abyste měli přehled o tom, jak to funguje, můžete jej použít s Vercel AI Playground, Poe a Slack.[Claude] 4. PerplexityPomocí OpenAI API je Perplexity AI vynikající alternativou k ChatGPT. Perplexity, navržený podle minimalistického tmavého rozhraní, nabízí skvělý konverzační zážitek. Nemusíte si ani vytvářet účet, abyste mohli používat jeho bezplatnou verzi, která využívá technologii GPT-3. Perplexity přichází s několika skvělými funkcemi, jako jsou vlákna, která vám umožňují vrátit se k předchozím konverzacím s Perplexity, a zaměření vyhledávání, které vám umožňuje doladit vyhledávání zúžením zdrojů. Kromě toho je Perplexity koncipován tak, aby řešil problémy s autenticitou a autorskými právy ChatGPT, přičemž ve všech svých odpovědích uvádí zdroje.[Perplexity] 5. Amazon CodeWhispererDalším nástrojem v oblasti asistentů kódování AI, jako je GitHub Copilot, je Amazon CodeWhisperer. CodeWhisperer, vyškolený s rozsáhlým souborem open source kódu a kódu hostovaného na serverech Amazon, pomáhá vývojářům s doporučeními pro kódování, bezpečnostními kontrolami a mnohem více. Jako produkt Amazonu je CodeWhisper obzvláště vhodný pro vývojáře pracující se službami Amazonu, ačkoli lze použít i v populárních integrovaných vývojových prostředích IDE), jako jsou JupyterLab, VS Code a PyCharm, a funguje pozoruhodně dobře s Pythonem, Java a JavaScript. Dalším skvělým bodem je, že CodeWhisperer mohou vývojáři z celého světa používat zdarma. Nakonec stojí za zmínku i to, že CodeWhisperer poskytuje citace zdrojů pro generované návrhy kódu, což je skvělé pro poskytování přiřazování a zvyšování bezpečnosti. [Amazon CodeWhisperer] 6. Jasper AI Pokud pracujete v marketingu, SEO nebo jiné příbuzné oblasti, Jasper AI je jednou z nejlepších možností. Jasper AI, navržený Jasperem, značkovou platformou AI pro podniky, je konverzační AI chatbot, který vám může pomoci při různých úkolech vytváření obsahu, jako je psaní blogových článků, brainstorming nápadů na názvy, úprava e-mailů, abyste přijali určitý tón. nebo psaní milostných dopisů. Jasper AI využívá kombinaci nejlepších LLM ve své třídě, včetně modelů OpenAI GPT-4, Claude a Google a dokáže se učit a přizpůsobovat se vašemu hlasu, aby tón vaší značky zůstal konzistentní. Jedná se o vysoce efektivního pomocníka, který vám může pomoci napsat celé části během několika vteřin, a to díky svým vysoce kvalitním šablonám navrženým pro více než 50 různých případů použití. Dalším skvělým bodem Jasper AI je, že byla vyškolena ve více než 30 jazycích, což vám umožňuje spouštět marketingové kampaně ve více zemích. [Jasper] 7. PoeChatGPT, Bing nebo Bard jsou skvělé nástroje, ale každý má své silné a slabé stránky. Nebylo by skvělé mít všechny tyto chatboty na jednom místě, abyste mezi nimi mohli bez problémů přepínat? To je myšlenka Poe. Poe, vyvinutý společností Quora, používá nejmodernější modely jako GPT-3.5-Turbo, GPT-4, Claude+, LLAMA 2, PaLM a mnoho dalších velkých jazykových modelů (LLM). Dále vám umožňuje vytvářet přizpůsobené chatboty pomocí inicializačních promptů. Poe je rychlý, snadno se používá a poskytuje přesné odpovědi na základě výzev, které lze přenést přes různé chatboty, jako kdybyste posílali stejnou zprávu různým přátelům na WhatsApp. [Poe] ZávěrDoufáme, že jsme vás inspirovali naším seznamem 7 výjimečných alternativ k AI ChatGPT. Obor umělé inteligence je v neustálém rozkvětu, s novými generativními modely AI, které se představují na trhu téměř denně. Žijeme v době vzrušujících inovací, ale zároveň se musíme rozhodnout z mnoha možností, co může být výzvou. Každý z těchto modelů má své silné stránky a omezení. Zkoušení a čtení recenzí od ostatních uživatelů může pomoci lépe pochopit, který z nich nejlépe vyhovuje vašim konkrétním potřebám.
Vše, co potřebujete vědět o SEO
Vzdělávání
13.10.2023
Tím Skillmea

Vše, co potřebujete vědět o SEO

SEO je zkratka pro Search Engine Optimization, která představuje optimalizaci pro vyhledávače. Co je to SEO a k čemu slouží?Jedná se o proces zlepšování viditelnosti webových stránek ve vyhledávačích. Vyhledávače indexují obsah webových stránek na internetu a umožňují uživatelům vyhledávat tyto informace pomocí klíčových slov, frází nebo otázek. Mezi světové vyhledávače patří Google, Bing nebo Yahoo. V Čechách se používá Seznam, v Číně Baidu a v Rusku Yandex. Cílem SEO je dostat webové stránky na co nejvyšší příčky v organických výsledků vyhledávání. Ty se nacházejí hned pod placenými výsledky. SEO zároveň zvyšuje organický počet návštěvníků, zlepšuje kvalitu stránky a její uživatelskou zkušenost. Díky SEO tedy vědí lidé hledající produkty, služby nebo řešení pro jejich problémy na internetu nalézt právě vaši relevantní webstránku. SEO je dynamickou oblastí, která se neustále mění v souladu s algoritmy vyhledávačů a měnícími se preferencemi uživatelů. Kromě toho je to dlouhodobý proces, který přináší výsledky až za několik týdnů až měsíců, avšak přináší na váš web lidi, kteří mají zájem váš obsah konzumovat. Jak se dělí?On-page SEO Již z názvu vyplývá, že se jedná o optimalizaci samotné webové stránky. Mezi faktory, které patří do on-page SEO patří: • technické faktory - například kvalita kódu, rychlost načítání stránky a její responzivita a struktura, titulky, meta popisy či alt tagy… • obsahové faktory - délka, originalita a struktura obsahu umístěného na webové stránce a mnohé další • user experience faktory Off-page SEOTato část se týká zejména linkbuildingu – budování zpětných odkazů nebo backlinků z jiných spolehlivých webových stránek. Zpětný odkaz je hypertextový odkaz, na který vás po kliknutí přesměruje na jinou webstránku. Zpětné odkazy, které odkazují na vaši stránku z jiných webů, svědčí o autoritě a dodávají jí důvěryhodnost „v očích“ vyhledávače. Tyto zpětné odkazy by měly vést z kvalitních a relevantních stránek.[Kto je SEO specialista?] SEO specialista je odborník, který má znalosti o fungování vyhledávačů. Snaží se zajistit, aby webové stránky byly co nejvyšší ve výsledcích vyhledávání pro relevantní klíčová slova. Co dělá?• analyzuje webové stránky a identifikuje oblasti pro jejich optimalizaci • tvoří analýzu klíčových slov a hledá příležitosti pro jejich využití • vytváří a upravuje textový obsah na webových stránkách • linkbuilding = buduje zpětné odkazy pro zvýšení důvěryhodnosti stránky • navrhuje strategie, analyzuje a reportuje • mnohé další... Jak se jím stát?• absolvuj SEO online kurzy, přednášky nebo školení, které tě seznámí se základy SEO a obsahují praktické ukázky • nauč se používat různé SEO nástroje • pokus se optimalizovat vlastní webovou stránku nebo blog • hledej stáže nebo práci jako asistent v digitálních marketingových agenturách • sleduj aktuální SEO trendy Mini SEO slovníkKlíčová slova (keywords)Jsou to hledané výrazy, které lidé píší do vyhledávacího pole. Ty nejvyhledávanější klíčová slova používají firmy v textech na svých webových stránkách, aby se po zadání klíčového slova zobrazily ve výsledcích vyhledávání. Klíčová slova známe short-tailová, která jsou většinou jednoslovné nebo krátké obecné výrazy, jako např. běžecké boty, notebook, oblečení. Jejich vyhledávací poptávka je velká a spolu s ní i konkurence. Long-tailová klíčová slova jsou dlouhá a specifická. Jejich vyhledávací poptávka je nižší než u short-tailových, ale i konkurence ve výsledcích vyhledávání bude nižší. Long-tailovým ekvivalentem pro běžecké boty by mohla být fráze „červené běžecké boty na dlouhé tratě“. SERP - Stránka výsledků vyhledáváníStránka, na které jsou zobrazeny výsledky hledání vyhledávače pro konkrétní vyhledávací dotaz. Titulky a meta popisy (titles, meta descriptions)Titulky a meta popisy mají důležitou roli v SEO a přitahování návštěvníků na webové stránky. Jsou to první informace, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání a pomáhají uživatelům a vyhledávačům pochopit, o čem vaše stránka je. Jejich cílem je navést hledajícího uživatele, aby na váš titulek klikl a dostal se tak na vaši webovou stránku, k vašim službám nebo produktům. [SERP] Alt text (alt tag)Alternativní text je vlastně SEO pro obrázky. Popisuje to, co se na daném obrázku nachází, aby vyhledávač mohl zobrazit obrázek z vaší webové stránky ve výsledcích vyhledávání.

Nezmeškej info o nových kurzech a speciálních nabídkách