Fyzika pro střední školy VI. - Elektromagnetické záření, světlo a fyzika mikrosvěta

13h 37min
Čas
35
Kapitol
Pro studenty
Kategorie
-
Hodnocení
Začátečník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis kurzu

Vítejte v kurzu Fyzika pro střední školy VI. - Elektromagnetické záření, světlo a fyzika mikrosvěta, který je součástí souboru šesti kurzů Fyzika pro střední školy.
Fyzika má na střední škole pověst těžkého předmětu. Není divu, vždyť ke správnému zvládnutí fyziky musí student pracovat na rozvoji mnoha schopností, zahrnujících vytváření a aplikaci matematických nebo počítačových modelů při popisu a předpovídání jevů okolního světa.
Hlavním cílem autora souboru kurzů Fyzika pro střední školy je vytvořit pro studenty takové podmínky, ve kterých dokážou získat znalosti a dovednosti, které jim umožní na základě co nejmenšího počtu fyzikálních zákonů správně vysvětlovat a předpovídat co největší množství fyzikálních jevů.
Úspěšné zvládnutí fyziky je přitom klíčem, který otevírá středoškolákovi cestu ke studiu mnoha učebních oborů, které by byly jinak pro něj nedostupné. Přejeme vám při jejím studiu spoustu zábavy.
Soubor kurzů Fyzika pro střední školy je vhodný pro žáky, kteří si chtějí doplnit středoškolské učivo fyziky a porozumět mu více do hloubky.

 Co se naučíte

 • Co všechno spadá pod elektromagnetické záření?
 • K čemu slouží spektroskop a spektrometr?
 • Jak lze spektrum použít podobně jako otisky prstů?
 • Jaká je rychlost světla ve vakuu a jak jsme to zjistili?
 • Jak se světlo odráží a lomí na rozhraní dvou prostředí?
 • Proč při lomu světla vzniká spektrum?
 • Jak jinak lze ještě získat spektrum?
 • Jak funguje optické zobrazování?
 • Je náš obraz v rovinném zrcadle stejný jako my?
 • Jak zobrazuje čočka?
 • Jaké vlastnosti má obraz?
 • Jak lze dopředu zjistit?
 • Jak funguje lidské oko?
 • Jak jej lze korigovat, pokud je krátkozraké nebo dalekozraké?
 • Jaké veličiny používáme k popisu záření a světla?
 • Jaké vlastnosti má záření naprosto černého tělesa?
 • Jak fungují kulová zrcadla?
 • Co je to foton?
 • Je světlo vlnění, zda se skládá z částic?
 • Jak se měnily představy lidí o složení a struktuře atomu?
 • Proč jsou emisní spektra zahřátých plynů čárová?
 • Co je to kvantování energie atomů?
 • Co se stane, když je jádro atomu nestabilní?
 • Co z něho může vyletět?
 • Jak funguje laser?
 • Může mít elektron frekvenci a vlnovou délku?
 • Proč může mít atom jen jisté dovolené energie?
 • Jak vypadá kvantově mechanický model atomu vodíku?
 • Co jsou kvantová čísla?
 • Jak nám tento model a Pauliho princip pomáhají chápat strukturu periodické soustavy prvků?

Co všechno dostanete

 • videa výkladů učiva,
 • interaktivní simulace,
 • zpracované tisknutelné cornellské poznámky k výkladům učiva,
 • tisknutelné sady úloh pro aplikaci učiva s komentovaným písemným řešením úloh,
 • moderované diskusní fórum,
 • certifikát o absolvování kurzu,
 • garance vrácení peněz do 14 dnů v případě nespokojenosti s kurzem.
Online kurz Fyzika pro střední školy VI. - Elektromagnetické záření, světlo a fyzika mikrosvěta je možné

Seznam kapitol

F3M6 Elektromagnetické žiarenie a svetlo
Dostupné v ukázce kurzu
F3M6-01 Prehľad elektromagnetického žiarenia - 1. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M6-01 Prehľad elektromagnetického žiarenia - 2. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M6-02 Základné pojmy spektrálnej analýzy. Čiarové spektrá
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M6-03a Svetlo. Základné vlastnosti svetla
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M6-03b Rýchlosť svetla
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M6-04a Odraz a lom svetla. Index lomu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M6-04b Úplný odraz svetla
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M6-05 LC - Overenie z kona odrazu a lomu na optickej súprave
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M6-06 Disperzia svetla. Spektrálne farby
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M6-07 Ohyb svetla na dvojštrbine a na optickej mriežke - 1. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M6-07 Ohyb svetla na dvojštrbine a na optickej mriežke - 2. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M7 Optické sústavy a optické zobrazovanie
F3M7-01 Pojem optickej sústavy a optického zobrazovania
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M7-02 Zobrazovanie odrazom na rovinnej ploche. Rovinné zrkadlo
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M7-03 Šošovky ako zobrazovacie sústavy - 1. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M7-03 Šošovky ako zobrazovacie sústavy - 2. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M7-04 Zobrazovacia rovnica šošovky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M7-05 Oko ako optická sústava
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M9 Elektromagnetické vlnenie a optika
F4M09-04a Základné rádiometrické a fotometrické veličiny
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M09-04b Tepelné žiarenie. Žiarenie čierneho telesa
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M09-05a Zobrazovanie odrazom na guľovej ploche. Duté a vypuklé zrkadlo - 1. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M09-05b Zobrazovanie odrazom na guľovej ploche. Duté a vypuklé zrkadlo - 2. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M8 Základné pojmy fyziky mikrosveta
F3M8-01 Fotoelektrický jav
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M8-02 Einsteinova teória fotoelektrického javu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M8-03 Svetelné kvantá alebo svetelné vlny
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M8-04 Modely atómu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M8-05 Čiarový charakter atómových spektier a kvantovanie energie atómov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M8-06 Atómové jadrá rádioaktivita a niektoré jadrové reakcie - 1. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M8-07 Atómové jadrá rádioaktivita a niektoré jadrové reakcie - 2. časť
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M10 Základné pojmy kvantovej fyziky
F4M10-02 Spontánna a stimulovaná emisia. Princíp lasera
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M10-03a Vlnové vlastnosti častíc
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M10-03b Sú elektróny vlny alebo častice
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M10-04 Kvantové stavy ako stojaté elektrónové vlny. Elektrón viazaný na úsečke
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M10-05a Kvantovomechanický model atómu vodíka. Kvantové čísla
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M10-05b Pauliho princíp. Atómy s viacerými elektrónmi
Dostupné pouze po zakoupení přístupu

Podívej se i na tyto kurzy

6 Online kurzů
0 Příspěvků
Přejít na kanál

Rekvalifikovat se dnes může každý

Ať už jsi zaměstnaný, OSVČ nebo teprve hledáš práci, jsi tu správně. Nakopni svou kariéru pomocí vzdělávacího programu v oboru, který tě zajímá.