Fyzika pro střední školy IV. - Kmity a vlny

8h 17min
Čas
25
Kapitol
Pro studenty
Kategorie
-
Hodnocení
Začátečník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis kurzu

Vítejte v kurzu Fyzika pro střední školy IV. – Kmity a vlny, který je součástí souboru šesti kurzů Fyzika pro střední školy.
Fyzika má na střední škole pověst těžkého předmětu. Není divu, vždyť ke správnému zvládnutí fyziky musí student pracovat na rozvoji mnoha schopností, zahrnujících vytváření a aplikaci matematických nebo počítačových modelů při popisu a předpovídání jevů okolního světa.
Hlavním cílem autora souboru kurzů Fyzika pro střední školy je vytvořit pro studenty takové podmínky, ve kterých dokážou získat znalosti a dovednosti, které jim umožní na základě co nejmenšího počtu fyzikálních zákonů správně vysvětlovat a předpovídat co největší množství fyzikálních jevů.
Úspěšné zvládnutí fyziky je přitom klíčem, který otevírá středoškolákovi cestu ke studiu mnoha učebních oborů, které by byly jinak pro něj nedostupné. Přejeme vám při jejím studiu spoustu zábavy.
Soubor kurzů Fyzika pro střední školy je vhodný pro žáky, kteří si chtějí doplnit středoškolské učivo fyziky a porozumět mu více do hloubky.

Co se naučíte

 • Co je kmitavý pohyb a kde všude se s ním setkáme?
 • Ve kterých polohách má oscilátor největší rychlost?
 • Ve kterých polohách má největší zrychlení?
 • Jak souvisí pohyb harmonického oscilátoru a rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici?
 • V čem se mohou lišit kmity dvou oscilátorů?
 • Jak lze jednoduše graficky znázornit kmitání?
 • Jak se pohybuje závaží, které najednou provádí dvě kmitání?
 • Jak lze předpovědět periodu pružinového oscilátoru a kyvadla?
 • Závisí perioda kyvadla na hmotnosti zavěšeného závaží?
 • Jak se mění energie mechanického oscilátoru během kmitání?
 • Jaký je rozdíl mezi netlumeným a tlumeným kmitaním?
 • Co je rezonance?
 • Je možné zpěvem rozbít sklenici?
 • Je možné pochodováním svalit most?
 • Co se stane, když máme mnoho stejných oscilátorů na přímce a je mezi nimi vazba?
 • Jaké vlastnosti má mechanická vlna a jaký je rozdíl mezi příčnou a podélnou vlnou?
 • Jak to dopadne, když se na přímce setkají dvě vlny, které se šíří stejným směrem?
  Opačným směrem?
 • Dokážete předpovědět s jakými frekvencemi se může chvět napnutá struna?
 • Jak se šíří vlny po hladině vody?
 • Budou mít vlny, které vzniknou, když do vody hodíme kostku, čtvercový tvar?
 • Co je vlnoplocha a paprsek?
 • Dokážeme z nynějšího tvaru vlnoplochy předpovědět, jak bude vypadat o chvíli později?
 • Jak se vlnění odráží a lomí na rozhraní dvou prostředí?
 • Musí se vlna šířit vždy jen rovně?
 • Jak lze popsat zvuk? Jaké má vlastnosti?
 • Jak ovlivní náš pohyb vůči zdroji zvuku to, s jakou frekvencí jej uslyšíme?
 • Jak lze pomocí ultrazvuku vidět ještě nenarozená miminka?

Co všechno dostanete

 • videa výkladů učiva,
 • interaktivní simulace a tabulky,
 • zpracované tisknutelné cornellské poznámky k výkladům učiva,
 • tisknutelné sady úloh pro aplikaci učiva s komentovaným písemným řešením úloh,
 • moderované diskusní fórum,
 • certifikát o absolvování kurzu,
 • garance vrácení peněz do 14 dnů v případě nespokojenosti s kurzem. 
Online kurz Fyzika pro střední školy IV. - Kmity a vlny je možné

Seznam kapitol

F3M1 Kinematika kmitavého pohybu
Dostupné v ukázce kurzu
F3M1-01 Kmitavý pohyb
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M1-02 Kinematika kmitavého pohybu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M1-03 Rýchlosť a zrýchlenie kmitavého pohybu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M1-04 Fáza kmitavého pohybu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M1-05 Fázorový diagram
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M1-06 Zložené kmitanie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M2 Dynamika kmitavého pohybu
F3M2-01 Dynamika kmitavého pohybu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M2-02 Premeny energie v mechanickom oscilátore
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M2-03 LC - Objavenie vzťahu pre periódu matematického kyvadla
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M2-04 Netlmené kmitanie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M3 Mechanické vlnenie na priamke
F3M3-01 Postupné mechanické vlnenie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M3-02 Rovnica postupnej vlny
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M3-03 Interferencia vlnenia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M3-04 Odraz vlnenia v rade bodov
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M3-05 Stojaté vlnenie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M3-06 Chvenie mechanických sústav
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M4 Vlnenie v izotropnom prostredí
F3M4-01a Vlnenie v izotropnom prostredí
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M4-01b Huygensov princíp
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M4-02 Odraz a lom vlnenia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M4-03 Ohyb vlnenia. Tieň
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M4-04 Zvuk a jeho vlastnosti
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M4-05a Hlasitosť a intenzita zvuku
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M4-05b Rýchlosť zvuku
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F3M4-06 Dopplerov jav
Dostupné pouze po zakoupení přístupu

Podívej se i na tyto kurzy

6 Online kurzů
0 Příspěvků
Přejít na kanál

Rekvalifikovat se dnes může každý

Ať už jsi zaměstnaný, OSVČ nebo teprve hledáš práci, jsi tu správně. Nakopni svou kariéru pomocí vzdělávacího programu v oboru, který tě zajímá.