Zpět na blog
Vzdělávání

11 nejlepších nástrojů pro analýzu dat

Skillmea
25.11.2021
13 minut čtení
11 nejlepších nástrojů pro analýzu dat
Objem údajů, které se vytvářejí dennodenně, každý rok exponenciálně roste. V průměru každý z nás vytvoří každou vteřinu minimálně 1,7 megabajtu dat. Mnohé z těchto údajů shromažďují firmy, pro které znamenají klíčovou roli při rozhodování a strategickém plánování.

Bez správných nástrojů se však data nevyužívají a jen zabírají místo. Proto přicházejí na scénu nástroje pro analýzu dat. Umožňují datovým vědcům a datovým analytikům shromažďovat a analyzovat data, aby je přeměnili na užitečné informace pro rozvoj podnikání či přijímání správných rozhodnutí.

K dispozici je široká škála nástrojů pro analýzu dat. Některé z nich jsou programovací jazyky, které jsou oblíbené mezi datovými vědci, protože se snadno používají a dobře analyzují data. Některé jsou knihovny pro tyto programovací jazyky, které zjednodušují analýzu údajů. A některé jsou samostatné aplikace, které běží v počítači nebo ve webovém prohlížeči.

Výběr správných nástrojů pro analýzu dat
Před výběrem nástroje pro analýzu údajů je třeba zvážit několik otázek, zejména:
  1. Jaký druh dat analyzujete? Jsou to jednoduché číselné údaje uložené v tabulkách a databázích nebo kvalitativní údaje s otevřeným koncem, jako jsou konverzace v sociálních médiích, které vyžadují analýzu pomocí modelů strojního učení k vytvoření přehledů?
  2. Kolik dat analyzujete? Pokud jsou údaje, které potřebujete analyzovat, omezené, práci zvládne téměř každý nástroj. Pokud však plánujete analyzovat big data, budete muset k analýze použít specifické nástroje.
  3. Jaké technické znalosti jsou potřebné k provedení analýzy? Pokud ovládáte programovací jazyk, jako je Python, R, Java nebo SQL, pak máte mnoho možností, pokud jde o výběr nástroje pro analýzu dat. A pokud nejste technický nebo nemáte zájem o učení se jazyku, máte také několik možností, protože jsou k dispozici tvz. "no-code" nástroje, které můžete použít.
  4. V jakém formátu chcete výsledky? Chcete vidět své výsledky ve formátu tabulky nebo byste raději generovali grafické zobrazení výsledků?

Nejpopulárnější nástroje pro analýzu dat
Po zodpovězení těchto otázek si uděláte přehled o různých analytických nástrojích a zvolíte ten nejvhodnější pro vaše potřeby. V seznamu níže nyní uvedeme populární nástroje pro analýzu dat, která by vám mohla pomoci.

1. Python
Python je jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků pro analýzu dat. Je to interpretovaný, univerzální, vysokoúrovňový jazyk, který lze použít pro procedurální, funkční a objektově orientované programování.
Tato flexibilita je jedním z důvodů, proč je Python oblíben u programátorů s různým zaměřením. Navíc, jeho jednoduchá syntax, která je téměř jako přirozený jazyk, z něj činí oblíbený jazyk pro začínající vývojáře.
Co však dělá Python skvělým jazykem pro analýzu dat, jsou všechny knihovny třetích stran, které můžete do svého projektu přidat zdarma. Mnohé z těchto knihoven, jako jsou Matplotlib, PyTorch a Pandas, jsou navrženy pro zpracování dat, což znamená, že pro analýzu dat musíte napsat méně kódu.

2. Matplotlib
Matplotlib je knihovna Python, která usnadňuje vizualizaci dat a grafické vykreslování. Můžete jej jednoduše nainstalovat na jakýkoli operační systém, který podporuje Python, včetně Mac, Windows a Linux.
Po nainstalování můžete dlouhé seznamy čísel převést na snadno srozumitelné koláčové grafy, tepelné mapy, histogramy a jiné typy vizualizací, které jsou připraveny k použití v sestavách nebo publikování online. Matplotlib může také vygenerovat uživatelské rozhraní pro vaši grafiku s nabídkou, kterou můžete použít pro přizpůsobení grafiky bez psaní dodatečného kódu.

3. PyTorch
PyTorch je open source knihovna Pythonu, která se používá k vytváření, trénování a spouštění modelů strojního učení. Používá tenzory podobné polím pro kódování vstupů, výstupů a parametrů modelů. Tenzor je kontejner pro data, který může tyto údaje reprezentovat v libovolném počtu dimenzí, což z něj činí velmi flexibilní nástroj pro analýzu dat.
Další výhodou PyTorch je, že může spouštět modely strojového učení pomocí počítačového GPU a nikoli CPU. To znamená, že model strojového učení PyTorch vám může poskytnout report 4 až 5krát rychleji než jiné nástroje pro analýzu údajů, které využívají pouze zpracování CPU.

4. Pandas
Pandas je další knihovna Pythonu a je to švýcarský armádní nožík pro manipulaci s údaji. S pandas můžete změnit nestrukturované údaje z více zdrojů na 2D objekt v paměti zvaný DataFrame.
Když už máte data v DataFrame, můžete je rychle filtrovat, vyhledávat, segmentovat a segregovat. Můžete také sloučit a spojit dva různé DataFrame.

5. Jupyter Notebook
Jupyter Notebook je webová aplikace s otevřeným zdrojovým kódem, ve které můžete spouštět Python, R a další programovací jazyky v interaktivním prostředí. Jelikož se jedná o webovou aplikaci, umožňuje interaktivní spolupráci mezi uživateli.
Nazývá se to „notebook“, protože umožňuje analytikům dat nejen ukládat a spouštět kód v prohlížeči, ale přidává také vysvětlující text, obrázky a další podpůrné informace.
Zápisníky Jupyter slouží jako výpočetní záznam mezi spolupracovníky a vytvořené záznamy lze uložit jako soubory JSON. Tyto soubory pak lze použít ke sledování každého kroku procesu. O PyTorch, Pandas a tvorbě grafů v Matplotlib se více dozvíš v našem online kurzu Python Data Science.

6. R
R byl navržen speciálně pro potřeby komunity zabývající se datovou analýzou a statistikou. Jazyk R je vhodný pro strojní učení, vizualizaci údajů a statistickou analýzu. Obrovskou výhodou jazyka R je právě jeho obrovská komunita.
R je sada nástrojů pro manipulaci s údaji, provádění výpočtů a generování grafiky. Dodává se s výkonnými možnostmi zpracování a ukládání dat, jakož i flexibilní sadou grafických nástrojů pro generování tabulek a grafů, které jsou připraveny pro publikování v sestavách.
Pokud si vyberete jazyk R, neuděláte určitě chybu, zejména proto, že byl od základů vytvořen právě pro datovou analýzu.

7. SQL
SQL, což je zkratka pro Structured Query Language, je programovací jazyk, který byl vytvořen pro interakci s relačními databázemi. Z tohoto důvodu a skutečnosti, že firmy ukládají většinu svých údajů v databázích, je SQL základním nástrojem, který datoví vědci a datoví analytici používají pro tvorbu reportů.
SQL je také jednoduchý jazyk k učení. Dotazy, které do něj píšete, jsou téměř jako anglické věty. A téměř každý jiný programovací jazyk má také knihovny, které můžete použít k interakci s databázemi, díky čemuž je tento jazyk skutečně výkonný pro analýzu údajů.

8. D3.js
D3.js je open-source JavaScriptová knihovna pro vytváření vlastních vizualizací ve webovém prohlížeči. Spolu s JavaScriptem používá HTML, škálovatelnou vektorovou grafiku a CSS, což umožňuje webovým vývojářům snadno provádět analýzu dat, aniž by se museli učit nový jazyk.
D3 je zkratka pro "Data Driven Documents" a umožňuje vývojářům propojit data na HTML dokumenty pomocí Document Object Modelu (DOM) a poté transformovat dokument na základě údajů, které používá. D3 také podporuje interakci, animaci, anotaci a kvantitativní analýzu. I když se technologie, kterou používá D3, lze snadno naučit, přichází s více než 30 moduly a 1 000 metodami vizualizace, jejichž zvládnutí může chvíli trvat.

9. MATLAB
MATLAB používá vysokoúrovňový programovací jazyk pro matematické modelování, numerické výpočty a vizualizaci dat. Jeho název je zkratkou pro „maticovou laboratoř - matrix laboratory“, protože jde o maticový jazyk. Matematické matice jsou datové struktury, které dokážou vyřešit mnohé technické výpočetní problémy efektivněji než jiné skalární programovací jazyky.
MATLAB můžete použít na řadu různých úkolů, jako je vykreslování údajů, vývoj algoritmů, vytváření modelů strojního učení, interakce s programy napsanými v jiných jazycích a analýza množin dat. Díky jeho pokročilým matematickým funkcím existuje mnoho technických rolí, které používají MATLAB, včetně softwarových inženýrů a datových analytiků.

10. Tensor Flow
TensorFlow je open-source platforma strojového učení a analýzy dat, kterou vytvořil tým Google Brain. Používá se pro numerické výpočty a implementaci neuronových sítí s hlubokým učením. Kód pro TensorFlow je napsán v C++, ale poskytuje API, ke kterému lze přistupovat pomocí mnoha jiných programovacích jazyků včetně Python, Go, Java, R, JavaScript a dalších.
TensorFlow dokáže trénovat a spouštět modely strojového učení pro rozpoznávání obrázků, klasifikaci ručně psaných číslic, vkládání slov, opakující se neuronové sítě, překlad jazyka, zpracování přirozeného jazyka a simulaci. A namísto toho, abyste se museli zabývat podrobnostmi vytváření vlastních algoritmů, můžete si vytvořit své vlastní modely pomocí TensorFlow.

11. Tableau
Tableau je přední nástroj Business Intelligence na trhu, který se používá pro analýzu a vizualizaci údajů v jednoduchém formátu.
Tableau je nástroj pro analýzu dat, který se používá k vytváření kvalitních vizualizací dat pro business intelligence. Dokáže extrahovat data z mnoha zdrojů, včetně Microsoft Excel, PDF souborů, různých typů databází nebo dokonce souborů uložených na AWS.
Po extrahování dat k nim může přistupovat aplikace Tableau Desktop. Potom jej můžete použít ke generování dashboardů a vizualizací v softwaru. Data mohou být také publikována na Tableau Server, kde k nim lze přistupovat z jakéhokoli místa, včetně mobilních zařízení. A to vše můžete udělat bez psaní jakéhokoli kódu.

Závěr
Nástroje pro analýzu dat vám pomohou objevovat trendy a vzorce, na jejichž základě budete umět dělat lepší rozhodnutí. K dispozici je široká škála nástrojů, od složitých programovacích jazyků až po aplikace, které vyžadují velmi málo technických znalostí. Výběr je jen na vás.
Skillmea
🥇 Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku.
Na našom webe nájdeš viac ako 300 rôznych videokurzov z oblastí ako programovanie, tvorba hier, testovanie softwaru, grafika, UX dizajn, online marketing, MS Office a pod. 
Vyber si kurz, ktorý ťa posunie vpred ⏩

Mohlo by tě zajímat

Co dělá DevOps Engineer?
Vzdělávání
16.11.2021
Skillmea

Co dělá DevOps Engineer?

Na základě některých statistik se předpokládá, že poptávka po softwarových inženýrech do roku 2029 poroste o 22%. Tato poptávka po softwarových inženýrech a webových či mobilních aplikacích, které vytvářejí, vedla k mnoha novým pracovním pozicím a inovativním, efektivnějším vývojovým procesům – jako například DevOps. Zajímá tě, co je to DevOps, co dělá takový DevOps Engineer (inženýr), kolik vydělává a jaké dovednosti potřebuje? Čti dál a dozvíš se víc.[Image]Co je DevOps? DevOps je spojení slov Development (vývoj) a Operations (provoz). Je to speciální metoda vývoje softwaru, která spojuje procesy, lidi a technologie, díky čemuž mohou firmy produkovat kvalitní software, služby a produkty. DevOps-áci používají nástroje, procesy a metody vývoje k zajištění efektivního vývoje aplikací. Hrají důležitou roli v každé fázi procesu vývoje, od nápadu až po implementaci a údržbu. DevOps označuje způsob vývoje softwaru, který zajišťuje, že vše běží hladce v každé fázi vývoje. Před představením DevOps v roce 2009 vývojářské týmy obvykle sestavovaly každou část aplikace nezávisle. Jeden tým by se například zabýval strukturou databáze, zatímco jiný vytvořil frontend nebo bezpečnostní prvky. I když to bylo efektivní, často to vedlo k problémům, kdy byly tyto různé části spojeny do jednoho celku. DevOps se snaží tento problém vyřešit tím, že všechny účastníky vývoje spojí dohromady. Můžeš si to lehce představit jako stavbu domu. Standardně bys měl různé dodavatele, kteří by dělali různé práce: zedníci, elektrikáři, instalatéři, malíři atp. U DevOps modelu však tito dodavatelé spolupracují, diskutují o každé fázi vývoje a pracují spolu a táhnou za jeden provaz. Výsledkem je, že konečný produkt je efektivnější, kvalitnější a ušetří i čas, protože každá složka se pojí s ostatními. DevOps Engineer zajišťuje, že se to všechno děje hladce a konzistentně během celého životního cyklu vývoje. DevOps specialisté tedy používají různé nástroje, procesy a metody vývoje, aby zajistily efektivní vývoj aplikací. V každé fázi procesu vývoje (od nápadu až po implementaci a údržbu) hrají významnou roli. Jelikož celý vývoj aplikace je v rámci jednoho týmu, vývojáři jsou schopni rychleji komunikovat mezi sebou, ale také kolaborovat se zákazníkem, což znamená častější vydávání nových verzí vyvíjeného softwaru. Funkce DevOps DevOps specialista podporuje komunikaci, spolupráci a sdílení odpovědnosti napříč všemi stranami během životního cyklu vývoje. Hlavní výzvou, které čelí DevOps-áci, je sjednotit všechny účastníky vývoje, což jsou frontend a backend developeři, UI/UX designéři, testeři, lidé zodpovědní za bezpečnost produktu, ale také obchodníci, zákaznický servis či další klíčové osoby. V DevOps kultuře jsou všichni tito účastníci stejně důležití a jejich vstupy do vývoje mají stejnou hodnotu. DevOps-ák musí zajistit, že je s tím celý tým ztotožněn, podporuje to a samozřejmě zejména praktikuje. Jaké techniky používají DevOps-áci? Nejčastěji jsou využívány následující postupy či technologie: • continuous integration, continuous deployment (CI/CD), • kontejnerizace, • monitorování. Ve zkratce si řekněme o každé z výše uvedených technologií. CI/CD Zavádí automatizaci do softwarového vývoje. Pomocí skupiny různých nástrojů tak lze zajistit automatické sestavování verzí, jejich kontrolu a reporting kvalit konkrétní verze. Po sestavení a otestování lze nasadit verzi do produkčního prostředí. To je technika Continuous Integration. Jinými slovy, změny se provedou a integrují okamžitě. "CD" se může vztahovat i na Continuous Delivery. Změny provedené v aplikaci se před odesláním do úložiště (např. GitHub) testují na chyby. Následně jsou umístěny do živé produkce. Continuous Deployment znamená automatické odesílání změn provedených vývojářům z úložiště jako například. GitHub do produkce, kde jej mohou koncoví uživatelé používat. Kontejnery Kontejnery poskytují způsob izolace procesů od zbytku softwaru. Každý kontejner funguje v podstatě jako virtuální stroj, který spouští jednu část celkového procesu. Protože kontejnery lze velmi rychle zapnout a vypnout, kontejnerizace usnadňuje vytváření, nasazování a spouštění aplikací. DevOps engineer musí rozumět kontejnerizaci, protože má vliv na to, jak se produkt vytváří, upravuje a testuje. Při vytváření kontejneru by mělo platit pravidlo, že jeden kontejner je jedna služba. Abychom docílili těchto vlastností kontejnerů, musíme dodržet 3 hlavní principy kontejnerizace: standardnost (Standard), jednoduchost (Lightweight) a izolovanost (Isolated). V dnešní době je velmi populární přechod na mikroservisově orientovanou architekturu. U této architektury je funkcionalita softwaru rozdělena do menších částí - mikroservisů. Cílem je vytvoření aplikace, která bude co nejvíce modulární. Bude to znamenat její zjednodušení, udržovatelnost a také škálovatelnost. Funkcionalita aplikace se rozdělí do jednotlivých mikroservisů, kde každý má na starosti pouze jednu, oddělenou část softwaru. Pokud bude nutná změna aplikace, tyto mikroservisy je relativně snadné upravit. Provede se jen požadovaná změna, upraví se daný mikroservis a opětovně je nasazen. Při takovém přístupu se vyskytuje méně chyb, výpadků a má to kladný vliv na testování a hledání chyb v softwaru. Monitorování Monitorování zahrnuje používání systému, který umožňuje sledovat celý vývojový ekosystém a upozorní tě, pokud se něco pokazí. S dobře nastaveným monitorováním můžeš rychle řešit problémy pomocí analýzy základních příčin, která přesně určí, kde problém začal. Monitorování ti také umožňuje zjistit, jak se různé systémy navzájem ovlivňují, ať už běží současně nebo postupně. Tvá práce jako DevOps specialisty bude téměř nemožná bez komplexního monitorovacího řešení. Řešení problémů bude rychlejší a efektivnější.[DASA DevOps Competency model (zdroj: DASA)] Dovednosti DevOps specialisty Technické dovednosti jsou nezbytností. I když se v DevOps prostředí a IT obecně neustále objevují nové technologie a nástroje, dobrý DevOps inženýr by měl mít kvalitní znalosti v těchto oblastech: • verziování, systém správy verzí (jako Git, Github, Bitbucket, Svn atd.), • Continuous integration (Jenkins, Bamboo, VSTS), • koncepty kontejnerů (Docker), • orchestrace kontejnerů (Kubernetes, Swarm, Openshift), • cloud (AWS, Azure, GoogleCloud, Openstack), • základy sítí, Linux (základy OS), Bash, • základy programování (např. Python, Design Patterns). DevOps inženýři musí být schopni psát bezpečný kód na ochranu aplikací před útoky, jakož i na obranu před běžnými zranitelnostmi kybernetické bezpečnosti. Stejně jako v jiných technických prostředích, klíčovým prvkem DevOps je také automatizace. Mnoho opakujících se a manuálních úkolů prováděných tradičnějšími systémovými administrátory lze automatizovat pomocí jazyků jako Python, Ruby, Bash či Shell. Nezapomínej ani na soft skill dovednosti jako komunikační dovednosti, dobrou organizaci, ochotu spolupracovat, flexibilitu, prezentační dovednosti nebo to, že zákazník je na prvním místě. Mzda DevOps specialisty se podle portálu platy.sk pohybuje v závislosti na regionu a seniority na úrovni od 2.000 Eur výše. Jedná se o velmi žádanou pozici, poptávka po DevOps inženýrech v posledních letech značně vzrostla.[Image]Jak se stát DevOps specialistou Aby ses stal DevOps specialistou, musíš získat znalosti a zkušenosti potřebné pro práci s různými technologiemi. Klíčem je naučit se dovednosti, aplikovat je a vybudovat si portfolio, kterým se umíš odprezentovat. Náš seznam výše v článku se zdá být vyčerpávající a nekonečný. Jak jsme již zmiňovali, v jedné oblasti můžeš být expertem ao jiných víš toho málo. To je naprosto v pořádku. Základní znalosti z každé oblasti jsou dobrým začátkem. Například, pokud jsi softwarový inženýr, určitě jsi dobrý v programování. Nemělo by být pro tebe obtížné zvládnout práci admina, protože některé činnosti jsi už určitě mohl vykonávat ve své práci. Stejně tak, pokud jsi síťový inženýr, nebudeš mít problém naučit se více o bezpečnosti, virtualizaci a správě infrastruktury. Každá z těchto dovedností spolu souvisí. Cesta k tomu, abyste se stali DevOps specialistou je dlouhá, ale stojí za to. A neexistují žádné zkratky.
8 populárních IDE a editorů kódu
Vzdělávání
24.10.2021
Skillmea

8 populárních IDE a editorů kódu

Když absolvuješ naše online kurzy programování, budeš používat textový editor. Když studuješ kurz HTML a CSS, vystačíš si i textový editor. Notepad. Pro to, abys byl efektivní, však budeš určitě používat buď pro programování vytvořené editory kódu nebo IDE. V tomto článku ti vysvětlíme, co jsou IDE a editory kódu a v čem se liší. Budeme také stahovat výhody a nevýhody IDE a editorů kódu. V článku najdeš také seznam nejpopulárnějších IDE a editorů kódu, které vývojáři používají, a v čem je každý z nich jedinečný. Co jsou IDE a editory kódu?IDE je integrované vývojové prostředí. Je to software, který vývojářům umožňuje snadno vytvářet, upravovat a ladit kód. I když některé mohou vyžadovat doinstalovat knihovny pro určité programovací jazyky, většina běžných IDE je připravena, takže je snadné zachytit potenciální chyby syntaxe a chyby před kompilací nebo spuštěním kódu. Editor kódu je typ textového editoru s několika funkcemi, které usnadňují psaní kódu. Například editory kódu automaticky zvýrazní slova na základě syntaxe a automaticky odsadí řádky kódu. Editor kódu však nemá funkce ladění a automatického doplňování, které má IDE. Někteří vývojáři upřednostňují spuštění programu od začátku v editoru kódu. Jiní však při kontrole nebo úpravě kódu někoho jiného upřednostňují IDE, protože ladění je jednodušší. Nejpopulárnější IDE a editoryPokud chceš začít s IDE, budeš mít trochu větší pomoc s laděním, zvýrazňováním syntaxe a funkcemi automatického doplňování. Pokud programuješ sám, může být IDE skvělým způsobem, jak získat pomoc, kterou bys na začátku mohl potřebovat. IDE často přicházejí s nástroji pro automatizaci, testování a vizualizaci procesu vývoje. V podstatě ti vybaví vše, co potřebuješ pro přeměnu kódu, na fungující aplikaci nebo program. Zde jsou populární IDE a editory, které by si mohl zvážit: 1. Visual Studio CodeVS Code je výkonný textový editor, který lze spustit v různých operačních systémech jako Windows, macOS a Linux. Jeho rozhraní je jednoduché. Panel vlevo obsahuje verze kódu a jeden ve středu, kde píšeš kód. Obsahuje funkce ladění pro více programovacích jazyků. Dodává se s vestavěnou podporou jazyků JavaScript, TypeScript a Node.js a má bohatý ekosystém rozšíření pro další jazyky (například C ++, C#, Java, Python, PHP, Go) a runtime (napríklad .NET a Unity). Tento editor je oblíbenou volbou mezi vývojáři, protože drtivých 70% jej označilo za svého oblíbeného v průzkumu Stack Overflow v roce 2021. Je také možné ho stáhnout zdarma, díky čemuž je atraktivní volbou pro začínající programátory. 2. IntelliJ IDEAVývojové prostředí Intellij IDEA je produktem české softwarové firmy JetBrains. První verze vyšla již v roce 2001 a od té doby se neustále vyvíjí. IntelliJ IDEA je kompaktní a „inteligentní“ IDE, které poskytuje vývojářům návrhy na zlepšení jejich programů a výrazně jim urychluje vývoj a ladění. Mezi funkce patří kontrola verzí, analýza kódu a navrhované dokončení kódu. Navíc nepotřebuješ nové doplňky pro další jazyky. IntelliJ není zadarmo, jako Visual Studio Code. V závislosti na zvolené frekvenci fakturace to stojí 499 Eur ročně nebo 49,90 Eur měsíčně. Cena je poměrně vysoká, ale mnoho vývojářů využívá právě toto IDE ke zvýšení produktivity. Je nejoblíbenější mezi Java vývojáři, i když podporuje i jiné JVM jazyky, například Kotlin, Scala či Groovy, díky pluginům i podpora Go, Pythonu, SQL či PHP.[Image] 3. PyCharmPyCharm je primárně jedním z nejlepších IDE pro Python, ale prémiová verze podporuje i jiné jazyky pro web development. JavaScript, CoffeeScript, TypeScript či SQL. Při kódování kontroluje chyby a má také automatické doplňování. Má elegantní, minimálně GUI pro přehledný vývoj a také kontroluje kvalitu tvého kódu. PyCharm je také z dílny firmy JetBrains, můžeš si stáhnout bezplatnou komunitní úroveň PyCharm, která ti umožní programovat v Pythonu. Pokud však chceš přístup ik dalším funkcím pro vývoj či k podpoře HTML, SQL a JavaScript, budeš muset zaplatit za licenci. Plná verze PyCharmu stojí 199 Eur ročně nebo 19,90 Eur při měsíční platbě.[Image] 4. NetBeansNetBeans by v našem seznamu nejlepších IDE pro webdevelopment neměl chybět. Patří mezi jedno z nejoblíbenějších IDE, je to jednoduchý software pro Javu, JavaScript, PHP, HTML5, CSS, ale funguje stejně dobře is PHP, C/C++ atp. Jedná se o bezplatné IDE pro každodenní používání. Pomáhá vám také vytvářet webové stránky bez chyb zvýrazněním kódu nejen syntakticky, ale také sémanticky. Má také mnoho výkonných nástrojů na refaktorování, přičemž je otevřeným zdrojem.[Image] 5. PhpStorm / WebStormPhpStorm je další možností, kterou je třeba zvážit jako jedno z nejlepších IDE pro webový vývoj. Jak napovídá název, zaměřuje se na PHP, ale jsou plně podporovány i front-end technologie včetně HTML 5, CSS, Sass, Less, JavaScript a dalších. Zahrnuje také podporu pro WordPress, Drupal, Joomla!, Laravel či Magento. Je snadné se v něm orientovat, má automatické doplňování kódu, nástroje pro ladění a testování, jakož i rychlé (a bezpečné) refaktorování. WebStorm je odlehčená verze PhpStormu, je jedno z nejlepších IDE pro JavaScript. Zahrnuje nejen automatické doplňování kódu a live detekci chyb, ale má také debugger, unit testování a spoustu integrací, jako jsou Git, GitHub, Mercurial a ďalší.[Image] Další tipy na zajímavá IDEčka, která můžeš zkusit jsou CodeLobster nebo Komodo. V tomto článku se jimi zabývat nebudeme, ale také poskytují kvalitní prostředí pro vývoj v jazycích jako JavaScript, PHP, Ruby, Python či Go. Další editory kóduSublime Text 3Efektivní editor, který běží na Windows, MacOS i Linuxu. Zvýrazňování syntaxe, rychlé načítání či automatické doplňování kódu mají vývojáři rádi. Mnoho začínajících developerů volí právě tento editor jako svoji první volbu. Notepadd++Editor kódu Notepad++ pracuje s různými programovacími jazyky, ale byl navržen pomocí programovacieho jazyka C++ a často se upřednostňuje při vývoji ve stejném jazyce. Přestože si jej můžeš stáhnout zdarma, jeho použití je omezeno na operační systém Windows. AtomJe multiplatformní (dostupný pro Windows, macOS a Linux), můžeš si jej přizpůsobit různými UI a tématy či barvami. Samozřejmostí je automatické doplňování, vyhledávání, zobrazování a nahrazování textu v souboru nebo ve všech projektech. Má zabudovaného správce balíků pro instalaci nových či tvorbu vlastních balíků. Výběr správného IDE či editoru kódu je důležité, ovlivňuje jej mnoho faktorů. Zvol si ten, který nejlépe funguje s programovacím jazykem, který používáš či je nejvhodnější pro projekt, na kterém právě pracuješ. Jaké je tvoje oblíbené IDE či editor? Poděl se v komentářích.
Co je testování softwaru?
Vzdělávání
18.10.2021
Skillmea

Co je testování softwaru?

Software je třeba testovat během jeho vývoje i po každém updatu. Pokud se chceš dozvědět, co je součástí testování softwaru, proč je testování důležité, kde v procesu vývoje se testování nachází a které jazyky je dobré ovládat, pokud chceš být IT tester, čti tento článek dále. Co je testování softwaru?Testování softwaru je metoda, která kontroluje, zda skutečný softwarový produkt odpovídá očekávaným požadavkům (implicitním i explicitním) a zajišťuje, aby softwarový produkt neobsahoval chyby, resp. pomáhá s tím, aby software obsahoval co nejméně chyb a žádné kritické. Zahrnuje spuštění softwarových/systémových komponent pomocí manuálních nebo automatizovaných nástrojů. Účelem testování softwaru je identifikovat chyby, nedostatky nebo chybějící požadavky v porovnání s původními požadavky. Testování softwaru se týká procesu ověřování a vyhodnocování funkce softwarové aplikace nebo produktu. Používá se ke snížení nebo odstranění chyb a minimalizaci množství dodatečných investic, které musí společnost investovat do řešení problémů a vydávání aktualizací. Softwarový tester tedy hledá chyby, nedostatky či jiné problémy ve webových či mobilních aplikacích, desktopových produktech nebo hrách. “TL;DR: IT testeři jsou důležití, protože pomáhají vysoké kvalitě softwarových produktů, spokojenosti zákazníků a uživatelů a dlouhodobé prosperitě businessu.” Proč je testování softwaru důležité?Testování softwaru je důležité, protože neotestovaný nebo nedostatečně výkonný software může mít vliv na tisíce uživatelů. Pokud například webová aplikace, která prodává produkt, funguje příliš pomalu, zákazníci mohou být netrpěliví a koupí si podobný produkt jinde. Nebo pokud databáze v aplikaci pošle nesprávné informace pro vyhledávací dotaz, lidé mohou ztratit důvěru k webové aplikaci nebo firmě obecně. Softwarový tester pomáhá předcházet těmto druhům selhání. Testování softwaru navíc může pomoci zajistit bezpečnost uživatelů nebo osob, kterých se týká používání. Úkolem testeru je tedy vžít se do pozice uživatele daného softwarového produktu a připravit si různé scénáře, které na daném produktu v průběhu vývoje testuje. Nalezené problémy následně reportuje vývojářskému týmu, který tyto chyby odstraní. “TL;DR: Cílem testování je zajistit co nejvyšší uživatelskou spokojenost s produktem.[Image]” Typy testování softwaruExistuje několik typů testování softwaru, z nichž každý vyžaduje různý stupeň specifičnosti. Zde je seznam některých z nejběžnějších: Testování použitelnosti (Usability testing)Testování použitelnosti je nejlepším způsobem jak zjistit, zda s webovou stránkou, aplikací nebo hrou běžní uživatelé umí zacházet a pochopit, jak při jejím používání přemýšlejí. Usability testing je v podstatě způsob, jakým dokážeme ověřit výsledek své práce na reálných uživatelích. Usability testing představuje hodnocení produktu nebo služby jeho testováním reprezentativním vzorkem uživatelů. Zpravidla musí účastníci během testování splnit několik úkolů, přičemž je jejich chování a jednání pečlivě sledovány a zaznamenávány testerem. Akceptační testováníHlavním účelem akceptačního testování není nalezení chyb, ale ohodnocení připravenosti systému pro nasazení a používání. Jedná se tedy o kontrolu, zda systém funguje tak, jak má. Software v tomto případě pracuje s ostrými a skutečnými daty, testuje se, zda produkt pracuje správně v reálném nasazení a splňuje uživatelské požadavky. Integrační testováníCílem je ověřit, zda větší části softwaru spolu fungují. Tento typ testování většinou neprovádějí testeři, ale samotní vývojáři. Testuje se interakce s různými částmi softwaru, ale také s hardwarem, operačním systémem. Unit testySlouží programátorovi jako okamžitá zpětná vazba k napsanému kódu. Unit testy slouží k testování menších jednotek zdrojového kódu. Programátor napíše kód a následně pro tento kód napíše testy. Existuje přístup psaní testů před kódem, který se nazývá Test Driven Development. Test by měl testovat chování kódu za standardních i mimořádných situací. Ideální unit test je nezávislý na ostatních testech a na zbytku testovaného programu. Někdy není na první pohled vidět rozdíl mezi unit a integračním testováním. Kromě těchto testů známe další druhy testů, například. performance testy. Co potřebuješ vědět, chceš-li být testerem?I když jako IT tester nemusíš napsat ani řádek kódu, v mnoha případech jej stále musíš umět přečíst. Jako tester softwaru tvoje práce zahrnuje více než jen klikání a procházení aplikací. Musíš být schopen přezkoumat kód a hledat potenciální problémy nebo zjistit, co mohlo způsobit chybu nebo poruchu. Většina testerů provádí kromě manuálního testování také psaní automatizovaných testů. Napsat automatizované testy je ale výrazně jednodušší než naprogramovat celé aplikace. Podle portálu platy.sk je průměrná měsíční mzda IT testeru v Bratislavě téměř 2.000 Eur, takže vydat se na tuto kariérní cestu je iz finančního pohledu zajímavé. Zde je několik jazyků, které by ses měl naučit, abys maximalizoval své vyhlídky na práci testeru: • Java • Python • C# Stačí se naučit samozřejmě jeden z jazyků, může být také jiný než je v seznamu. Kromě toho budeš určitě potřebovat pořádnou dávku preciznosti a být komunikativní, jelikož budeš muset reportovat nalezené chyby, správně je pojmenovat, najít řešení a budeš dále v kontaktu s vývojářským týmem. Pokud v IT teprve začínáš, práce manuálního IT testeru je skvělý start. Manuální testování je stále tady a bude zde i nadále, jelikož má mnoho výhod, například pomocí manuálního testování umíš objevit nové chyby v aplikaci, designové chyby a další. Opět poznamenáváme, že trh v QA se neustále vyvíjí a předpokládáme, že bude chtít univerzální testery, kteří umí dobře manuálně testovat a zároveň i tvořit automatizaci. Pokud máš v plánu stát se automatizovaným testerem, máme pro tebe hned několik kurzů. Nejprve začni s kurzem Selenium, ve kterém se naučíš i Javu a JUnit. Tento kurz má také pokračování pro pokročilé. Pokud se ti více zamlouvá JavaScript, určitě mrkni kurz Cypress.io. Cypress je moderní testovací nástroj pro end to end testování.

Nezmeškej info o nových kurzech a speciálních nabídkách