Náš blog

VLOOKUP vs. XLOOKUP: Vyhledávání dát v Excelu
Vzdělávání
21.02.2024
Daniela Vargová

VLOOKUP vs. XLOOKUP: Vyhledávání dát v Excelu

V době, kdy Excel představuje nezbytný nástroj pro analýzu dat, zpracování informací a tvorbu reportů, se funkce VLOOKUP a XLOOKUP řadí mezi klíčové pomocníky. Tyto funkce slouží k vyhledávání dat v tabulkách či rozsazích a každá z nich přináší specifické výhody a možnosti použití. V tomto článku se podíváme na to, jak fungují, a porovnáme jejich klíčové funkce a omezení, abychom vám pomohli lépe pochopit, kdy je vhodné kterou funkci použít. VLOOKUP/SVYHLEDAT = Vertikální vyhledáváníFunkce VLOOKUP (Vertical Look Up) je v Excelu dlouholetým standardem pro vyhledávání dat. Slouží k vyhledání termínu v prvním sloupci tabulky a dosazení jeho hodnoty z dalšího sloupce v tabulce. VLOOKUP vyhledává klíčovou hodnotu v prvním sloupci tabulky a dosazuje hodnotu z požadovaného sloupce ve stejné řadě. Můžeš například vyhledat cenu automobilové části podle čísla součásti nebo najít jméno zaměstnance na základě jeho ID. SYNTAXE VLOOKUPSVYHLEDAT(hledat;tabulka;sloupec;[typ])• HLEDAT = hodnota, která se má vyhledat • TABULKA = rozsah buněk, ve kterém má hodnotu vyhledat • SLOUPEC = pořadí sloupce v označeném rozsahu, který obsahuje hodnotu, kterou potřebujeme dosadit • TYP = volitelný argument, který určuje, zda vyhledávání vyžaduje přesnou (NEPRAVDA) nebo přibližnou shodu (PRAVDA) Příklad použití funkce VLOOKUP[Zdroj: Microsoft]Na tomto obrázku je znázorněn příklad použití funkce VLOOKUP v Excelu. Tato funkce je použita k vyhledání a vrácení/dosazení hodnoty z určitého sloupce v rámci tabulky na základě určeného vyhledávacího kritéria. V tomto případě je použit vzorec =SVYHLEDAT(B3;B2:E7;2;NEPRAVDA) Kde: • B3 je buňka, která obsahuje vyhledávací hodnotu, v tomto příkladu příjmení "Hernady", kterou chceme ve zbytku tabulky najít. • B2:E7 je rozsah buněk, kde Excel hledá příjmení "Hernady" (sloupec s příjmení). • 2 je číslo sloupce v rozsahu B2:E7, ze kterého bude vzata návratová hodnota, pokud je hledaná hodnota nalezena. V tomto případě číslo 2 značí, že chceme vrátit hodnotu z druhého sloupce (C), což je sloupec s jmény. • NEPRAVDA určuje, že hledáme přesnou shodu hledané hodnoty. Kdyby byla tato hodnota nastavena na PRAVDA nebo vynechána, funkce by mohla vrátit hodnotu, která je pouze přibližně stejná jako hledaná hodnota. Funkce VLOOKUP tedy vyhledá příjmení "Hernady" v prvním sloupci (B2:B7), najde přesnou shodu a vrátí jméno, které se nachází ve druhém sloupci daného rozsahu, a to je "Robert" (v buňce C3).  XLOOKUP = Flexibilní vyhledáváníXLOOKUP, novější přírůstek do rodiny Excelových funkcí, přináší větší flexibilitu a odstraňuje některá omezení VLOOKUP. Tato funkce umožňuje vyhledávat hodnoty jak vertikálně, tak horizontálně, nabízí jednodušší syntaxi a eliminuje potřebu specifikovat rozsah tabulky a pořadí sloupce. Klíčové vlastnosti XLOOKUP• Flexibilita ve vyhledávání: Na rozdíl od VLOOKUP, XLOOKUP umožňuje vyhledávat hodnoty nejen vertikálně, ale také horizontálně, což z něj činí extrémně univerzální nástroj. • Přizpůsobitelné vrácení hodnot: XLOOKUP poskytuje možnost definovat, co se má stát, pokud vyhledávaná hodnota není nalezena, což eliminuje nutnost používat dodatečné funkce pro ošetření chyb. • Větší přesnost a bezpečnost: Umožňuje přesné vyhledávání a minimalizuje riziko chyb způsobených nesprávným určením čísla sloupce, což je běžný problém při VLOOKUP. SYNTAX XLOOKUP=XLOOKUP(vyhledat_hodnota, vyhledat_pole, vrátit_pole [if_not_found], [match_mode], [search_mode])• VYHLEDAT HODNOTA = hodnota, která se má vyhledat • VYHLEDAT POLE = rozsah buněk, ve kterém má hodnotu vyhledat • VRÁIT POLE = pole nebo rozsah buněk, které obsahují příslušnou hodnotu, kterou chcete dosadit • IF NOT FOUND = určuje výchozí hodnotu, kterou chcete dosadit, pokud se hodnota nenajde. Pokud se nenajde platná shoda a chybí [if_not_found], vrátí se #N/A. • MATCH MODE = určuje, zda má XLOOKUP hledat přesnou shodu nebo nejbližší nižší/vyšší hodnotu. Pokud tento argument vynecháte, XLOOKUP předpokládá přesnou shodu. • 0 – přesná shoda. Pokud se žádná nenajde, napíše #N/A. • -1 – přesná shoda. Pokud se žádná nenajde, vrátí se následující menší položka. • 1 – přesná shoda. Pokud se žádná nenajde, vrátí se následující větší položka. • 2 – Vyhledává shodu zástupného znaku • TYP HLEDÁVÁNÍ = určuje jak funkce vyhledává, můžete vyhledávat od začátku rozsahu nebo od jeho konce. • 1 – hledání od první položky • -1 – hledání od poslední položky • 2 – binární vyhledávání, které závisí na vzestupném seřazení pole pole_vyhledávání • -2 – binární vyhledávání, které využívá sestupného řazení pole pole_vyhledávání Příklad použití funkce VLOOKUP[Zdroj: Microsoft]Na obrázku je znázorněn příklad použití funkce XLOOKUP. Funkce XLOOKUP je použita k vyhledávání a vrácení hodnoty přidružené k zadané položce ze seznamu nebo tabulky. V tomto příkladu funkce XLOOKUP vyhledává kód země pro Brazílii z tabulky, která obsahuje názvy zemí, jejich příslušné dvoupísmenné kódy a předvolby telefonních čísel. Funkce je napsána takto =XLOOKUP(F2, B2: B11, D2: D11) Kde: • F2 je vyhledávací argument, v tomto případě "Brazílie". • B2:B11 je vyhledávací rozsah, tedy seznam zemí, ve kterém funkce hledá vyhledávací argument. • D2:D11 je vrácený rozsah, ze kterého funkce vrátí výsledek, pokud najde shodu ve vyhledávacím rozsahu. Výsledkem funkce XLOOKUP je telefonní předvolba +55, což je mezinárodní předvolba pro Brazílii. Kdy použít kterou funkciVLOOKUP je stále užitečný pro jednoduché vyhledávací úlohy v situacích, kde pracujete s tabulkami, které mají klíčovou informaci v prvním sloupci. XLOOKUP je vhodnější pro komplexnější úkoly vyhledávání, kde potřebujete větší flexibilitu, přesnost a efektivitu. Vzhledem ke svým rozšířeným možnostem a flexibilitě je XLOOKUP považován za silnější a univerzálnější nástroj než VLOOKUP. Pokud máte možnost, doporučujeme přiklonit se k používání XLOOKUP. Nemůžete najít funkci XLOOKUP v Excelu?XLOOKUP je dostupný pouze ve verzích Excelu, které jsou součástí Microsoft 365, Excel 2021 a Excel pro web.
Jak se naučit fotografovat?
Vzdělávání
30.01.2024
Skillmea

Jak se naučit fotografovat?

Zajímá vás, jak se naučit fotit? Hledáte nápady na focení či informace, jak fotit mobilem či zrcadlovkou? V tom případě jste na správném místě, neboť vám přinášíme všechny důležité informace na jednom místě. Základní význam fotografieJeště předtím, než se pustíme do hledání odpovědi na otázku, jak fotit, podívejme se společně na definici fotografie a její význam. Slovo fotografie pochází z řečtiny. „Foto“ znamená světlo a „grafie“ kreslit. Doslovný překlad může znít jako kreslení světlem. Fotografie je tedy proces zachytávání a snímání obrazu pomocí světla. Význam fotografie je široký a odvíjí se od kontextu či účelu použití. Patří k mocným nástrojům k zachycení a vyjádření světa kolem nás. Fotografie má široké spektrum významů, jako například: • Je součástí vizuálního umění a způsobem zachycování důležitých okamžiků a událostí a také vzpomínkou či dokumentací uměleckých projevů. • Má velký význam v oblasti komunikace a médií, ať už v tisku, novinách nebo online médiích, neboť umožňuje vizuální prezentaci informací a příběhů se silným emocionálním účinkem, s cílem oslovit diváky a vzbudit jejich zájem. • Je nástrojem v oblasti vědy a výzkumu, protože napomáhá při dokumentaci a zkoumání světa kolem nás, a to od mikroskopických struktur až po vesmír. • Může být důkazním materiálem v systému práva a soudnictví. [Příchod chytrých telefonů zasáhl i do oblasti fotografování. Zdroj: Pexels] Zrcadlovka či mobil?Příchod chytrých telefonů zasáhl i do oblasti fotografování. Mezi výhody těchto výdobytků moderní doby patří například to, že jsou lehčí než foťáky, snadno se přenášejí i používají. Pokud vás zajímá, jak začít fotit se zrcadlovkou, nejprve se podívejte na výhody, které má v porovnání s mobilem: • Disponuje lepším snímačem. Například digitální zrcadlovky mají větší senzory než foťáky mobilů, čímž mohou shromáždit více světla. Výsledkem je vyšší kvalita obrazu. • Objektivy zrcadlovek jsou rychlejší a dokáží vytvářet ostřejší obraz. • Nabízejí větší prostor pro manuální nastavení fotoaparátu, čímž se zvyšuje kontrola nad dosaženým výsledkem. • Dokáží snímat ve formátu RAW, což nabízí větší flexibilitu při úpravě fotek. • Zrcadlovky mají delší životnost. • Sjsou navrženy a zhotoveny tak, aby sloužily i profesionálním fotografům. Přestože focení zrcadlovkou má své nesporné výhody, pokud s focením začínáte, vhodnou volbou může být i mobil. Focení mobilemChcete vědět, jak fotit mobilem, abyste získali atraktivní fotografie? Stačí dodržovat několik důležitých zásad a focení mobilním telefonem se stane vášní s vynikajícími výsledky. Co je důležité? • V první řadě věnujte čas tomu, abyste prozkoumali, jaké funkce má fotoaparát v mobilu a přelouskejte se všemi možnostmi nastavení. • Upřednostňujte focení na přirozeném světle, například venku. • Profesionálové také radí vyhnout se digitálnímu zoomu, protože snižuje rozlišení obrazu. • Máte-li v mobilu Režim HDR (High Dynamic Range), využívejte jej, protože pomáhá zvládat omezený dynamický rozsah foťáků. Díky němu získáte vyváženější expozici. Sejde se vám při focení příliš světlé oblohy nebo naopak tmavé země, mezi nimiž je příliš velký kontrast. • Pokud víte, jak správně fotit, neznamená to, že fotky budou hned dokonalé. I profesionální fotografové využívají různě aplikace či programy pro úpravu fotek. Udělejte to i vy. Umím se naučit fotit?Stále si pohráváte s myšlenkou, jak začít fotit a nevíte, čím začít? Důležité je udělat první krok. Podstatné je získat základní znalosti, neboli seznámit se s různými aspekty fotografie, jako například expozice, kompozice, zaostření či osvětlení. Můžete si přečíst články či knihy na toto téma nebo absolvovat krátký Základy fotografování a práce s fotoaparátem s Danielem Ferenčíkem. Tím pádem máte vyřešenou otázku, jak se naučit fotit. Pak vám nezbývá nic jiného, ​​než získané poznatky vyzkoušet v praxi. Nebojte se experimentovat, analyzovat a hodnotit své fotky. Požádejte o zpětnou vazbu profesionála a nepřestávejte fotit. [Existuje mnoho kreativních nápadů pro fotografování. Zdroj: Pexels] Nápady na foceníExistuje mnoho kreativních nápadů pro fotografování. Někdy stačí zvolit tématiku, jako například přírodu, architekturu či portréty. Zajímavé je focení světla a stínu, focení různých objektů nebo experimentování s kompozičními technikami. Důležité je zůstat otevřený novým zkušenostem a nechat se inspirovat životem kolem nás. Jak fotit selfieJak fotit selfie, aby působila profesionálně? Existuje několik tipů, které vám v tom pomohou. Na co byste měli soustředit svoji pozornost? • Foťte při přirozeném světle a vyhněte se rušivým stínem. Pokud je prudké slunce, postavte se k němu stranou. • Vsaďte na ověřené selfie pózy. Kromě klasiky, tedy držení foťáku před vaší tváří, můžete vyzkoušet být opřený o zeď, vyčarujte přirozený úsměv, nebo otevřete ústa a vydechněte. Kromě toho si můžete hrát s vlasy, působit zamyšleně a hledět do dálky. • Snažte se zachytit větší úhel pootočením fotoaparátu do boku, v čemž vám pomůže selfie tyč. • I v tomto případě se snažte využít všechny funkce fotoaparátu. To znamená, že je musíte předem dobře znát. • Věnujte pozornost pozadí. Odstraňte všechny rušivé prvky a preferujte světlé a neutrální pozadí. • Popusťte uzdu fantazii použitím filtrů nebo selfie decentně upravte v různých aplikacích nebo programech. • Říká se, že učení dělá mistra, a tedy trénujte! Focení produktůPři focení produktů je třeba rozlišovat, zda jdete fotit jeden produkt, skupinu produktů nebo může jít o lifestyle záběry. Jak fotit produkty? Kromě toho, že je třeba mít správné osvětlení, zvolit vhodné pozadí a pořídit několik záběrů, je nezbytné dbát i na další skutečnosti. U produktových fotografií bývá pro zákazníky problém odhadnout velikost, a proto je vhodné fotitv určitém měřítku, například porovnáním s jinými produkty denní spotřeby, protože zákazník tak lépe odhadne velikost produktu. Naopak, v některých případech, jako například při focení šperků, je třeba se soustředit na specifické detaily. Na produktové fotografii mohou být i obaly, protože ne nadarmo se říká, že obal prodává. Focení krajinyPři fotografování krajiny je vhodné mít zrcadlový či bezzrcadlový fotoaparát se širokoúhlým objektivem. Výřezy země však dobře zachytí i teleobjektiv, jehož prostřednictvím však těžko obsáhnete zemi jako celek. Jak fotit zemi? Co se týče času focení, určitě jste slyšeli o zlaté hodině. Je to doba první a poslední hodiny denního slunečního svitu. To znamená, že na focení se vydáte před svítáním nebo západem slunce. Atraktivní fotky získáte focením v protisvětle, popřípadě tak, že slunce máte zboku. Přiblížíme si také modrou hodinu, která je také vhodným časem pro focení. Jedná se o hodinu před východem slunce a hodinu po západu slunce. Samozřejmě, důležité je dodržet několik dalších pravidel, která se dozvíte i v našem kurzu Základy fotografování a práce s fotoaparátem. [Fotografování je umění, které se můžete naučit. Zdroj: Pexels] Jak správně fotit?Fotografování je umění, které se můžete naučit. Bez ohledu na to, zda jste začátečník nebo profesionál, vždy existuje prostor pro to, abyste se zlepšovali. Vždyť učení dělá mistra. Na otázku, jak správně fotit, existuje mnoho odpovědí a faktorů, které tento proces ovlivňují. Neobejdete se bez správného světla, vhodné expozice, zaostření či perspektivy. Samozřejmě, focení je i o experimentování s nastaveními, o neustálém zkoušení a učení se z vlastních chyb. Sejdou se vám i tyto informace: • Nebojte se využít různých typů prostředí, vytvářejte zajímavé kompozice a hrajte si s osvětlením. V přírodě se zaměřte na různé perspektivy a nevyhýbejte se barevným kontrastům. • Jedním z klíčových faktorů pro skvělé fotky je právě kompozice neboli umístění jednotlivých objektů v rámci snímku. Experimentuje s různými liniemi a symetrií.  • Využívejte denní světlo, naučte se sledovat jeho směr a vnímat intenzitu. Jak je zmíněno výše, při focení přírody preferujte ranní a pozdější večerní hodiny, kdy je světlo měkčí a teplejší. V interiéru to můžete zkusit s přirozeným světlem nebo osvětlením při lampě či svíčkách. • Pro získání skvělých fotek je nutné experimentovat s nastavením fotoaparátu. • Pokládejte důraz na pořízení vlastního stylu a zajímavých záběrů, které vás odliší od ostatních. Nebojte se neobvyklých úhlů pohledu a hrajte si s různými technikami. • Věnujte čas zpracování a úpravě fotografií. Vize finální fotografieVize je obraz ve vaší hlavě, na jehož základě si určíte cíl a způsoby, jak jej dosáhnout. Vize vás posouvá blíže a blíže k cíli. Bez vize se jen těžko pohnete dál, dosáhnete požadovaných výsledků a s nimi spojených úspěchů. Platí to ve všech oblastech života. Vize finální fotografie je důležitá, protože představuje inspiraci i motivaci při vytváření skvělých fotek. Je to vaše představa o tom, co chcete na fotkách zachytit, jak mají vypadat a samozřejmě jaké emoce vyvolávají. Pokud nemáte vizi ve fotografování, můžete se cítit ztraceně, což se projeví i na výsledcích. Co je důležité při vizi finální fotografie? • Hledejte inspirace u profesionálů, klidně u těch nejlepších světových fotografů. Všímejte si kompozici, barvy, světlo i emoce, které fotky vyvolávají. • Stanovte si cíle spojující se s konkrétním typem fotografie, na které se chcete soustředit, nebo se zaměřte na emoce. Například při focení portrétů se můžete koncentrovat na zachycování hlubokých emocí. • I při vizi finální fotografie platí, že se nevyhnete zkoušení nových věcí a různých technik. Je to nevyhnutelné, pokud si chcete vytvořit vlastní styl. Co je expoziční doba při fotografování?Expoziční čas při fotografování je spolu s clonou a citlivostí jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na výslednou fotku. Expoziční čas určujícím činitelem, jak dlouho je otevřená clona fotoaparátu a světlo přechází objektivem na snímač. Je to vlastně doba, po kterou pořizuje fotoaparát fotku. Expoziční čas ovlivňuje jas a expozici fotky. Dlouhá expoziční doba umožňuje přejít objektivem na snímač většímu množství světla, čili obraz je jasnější. Naopak krátký expoziční čas omezuje množství procházejícího světla, což samozřejmě vede k tmavší fotce. Expoziční čas může ovlivňovat i na zobrazení pohybu v obraze. Pokud je dlouhý, pohyb je rozmazaný. Krátký expoziční čas může naopak způsobit zamrznutí pohybu a zachycení scény v jednom okamžiku. Kromě toho je expoziční čas spojen s citlivostí snímače. Například při krátkém expozičním čase je nutná vyšší citlivost kvůli tomu, aby bylo zachyceno dostatečné množství světla. Jak nastavit expoziční čas? Závisí to na typu fotoaparátu a režimu fotografování. V manuálním režimu si jej nastavíte sami, v automatickém se o to posnaží fotoaparát. Co je clona při fotografování?Clonu fotoaparátu můžeme přirovnat k lidské zornici, která se otevírá a zavírá kvůli tomu, aby regulovala množství světla. Clona při fotografování je mechanismus, který ovlivňuje množství světla, které prochází objektivem. Clona je označena písmenem F a číslem. Nižší číslo znamená větší průměr clony, a tedy i více propuštěného světla. Naopak vyšší číslo značí menší průměr clony a méně světla. Avšak neměli byste zapomínat na to, že clona je nejen o množství světla, ale také o hloubce ostrosti. Použijete-li vyšší clonové číslo, je větší i hloubka ostrosti. Co je ISO?ISO při fotografování představuje hodnotu, která určuje citlivost senzoru (snímače) fotoaparátu na světlo. V praxi to znamená, že vyšší ISO představuje vyšší citlivost, a tedy i zachycení většího množství světla v horších světelných podmínkách. Ovšem rizikem v tomto směru je, že fotka nebude dostatečně jasná a vznikne obrazový šum. Předejdete tomu tak, že se posnažíte nastavit vhodnou clonu a čas a ISO budete držet na nižších úrovních, popřípadě v automatickém režimu. Během jasných a slunečných dnů se, zpravidla, používá nižší ISO, neboť znamená nižší citlivost a zachycení menšího množství světla. Experimentujte a vzdělávejte se od mistrůJak je zmíněno výše, přečtení stovek knih či odborných článků z vás profesionála na focení neudělá. Klíčové je fotit, nebát se experimentovat a vsadit na svoji intuici. Z každou pořízenou fotografií se posunete o kousek blíže k vašemu cíli. Samozřejmě, vzdělávání od mistrů je klíčové, a proto vám dáváme do pozornosti náš kurz Základy fotografování a práce s fotoaparátem. Čeká vás víc než 6 hodin kvalitního obsahu, který je zaměřen, například na základy práce s fotoaparátem, základy fotografování, základy produktové fotky, fotografování extrémních sportů, drobných zpěvavců a mnohé další.
Využití 3D modelů a 3D modelování
Vzdělávání
26.01.2024
Skillmea

Využití 3D modelů a 3D modelování

Zajímá vás, co je 3D tisk, jak funguje 3D tiskárna a samotné 3D modelování? Chcete vědět, který program pro 3D modelování je ten pravý? V tom případě čtěte dále. 3D tisk má poměrně krátkou historii, protože za otce 3D tisku lze pokládat Charlese Hulla. Ten v roce 1986 patentoval stereolitografii, založenou na využití UV laseru a tekutého fotopolymeru. Šlo tedy o první „3D tiskárnu“. Na základě ní postupně vznikaly 3D tiskárny v podobách, jak je známe dnes. Vývoj 3D tisku je nezastavitelný. Používá se v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou strojírenství, stavebnictví či automobilky, ale také v medicíně, letectví i kreativních profesích. K nezaplacení je i pro vyrábění praktických pomůcek, dekorací či součástek v pohodlí domova, protože samotná cena 3D tiskárny již dnes není tak vysoká jako kdysi. [Charles Hull theguardian.com] Úvod do 3D tiskuVynalezení 3D tisku lze považovat za obrovský milník v dějinách lidstva. Dokonce existuje skupina odborníků, kteří tento vynález pokládají za start třetí průmyslové revoluce. Co je 3D tisk? 3D tisk se nazývá také aditivní (přídavná) produkce nebo výroba, která na základě postupného vrstvení (nanášení a spojování materiálu) vytváří trojrozměrné objekty s žádným, nebo pouze minimálním odpadem. 3D tisk tedy umožňuje z digitální předlohy vytvořit fyzický 3D model. Jak funguje 3D tiskZajímá vás, jak 3D tiskárna funguje? Přečtěte si o ní několik skutečností. • 3D model se nejprve nařeže v softwaru, díky kterému dojde k jeho rozdělení na tenké vrstvy tvořící celý objekt. • Platí, že čím jsou vrstvy tenčí, tím je 3D tisk preciznější. • Tisk startuje na podložce, na kterou se postupně nanáší materiál ve vrstvách, přičemž klíčová je preciznost. • Nejprve dochází k nanášení materiálu ve 2D prostoru, po horizontálním posunu o další vrstvu vzniká 3D model. • Existuje několik způsobů 3D tisku, které se od sebe liší. • 3D modelování se často nazývá také „obrábění naopak“, protože 3D předmět se vytváří vrstvením, nikoli ubíráním materiálu. • Pro 3D modelování se využívají různé materiály, jako například PLA (polymléčná kyselina), HIPS, nylon, polykarbonát, materiál imitující dřevo, vlákna s příměsí kovu a flexibilní filamenty. Jaké je využití 3D tisku?Využití 3D tisku je opravdu pestré. Uplatnění má v mnoha průmyslových odvětvích, kreativních profesích a využívají ho i domácí mistři. Kde všude se využívá 3D tisk? • V medicíně, konkrétně v oborech, jako jsou kardiologie, stomatologie, ortopedie, traumatologie, oftalmologie, rehabilitace, neurochirurgie a tak dále. • V automobilovém a leteckém průmyslu pro tisk prototypů a náhradních dílů. • Pro výrobu školních pomůcek, funkčních zařízení a kovových dílů. • Ke zhotovení designových výrobků, v umění a módním odvětví, ale i v domácím prostředí. Jak si připravit 3D předlohu - 3D modelováníPři přípravě 3D předlohy hraje klíčovou roli program pro 3D modelování, přičemž jsou dostupné různé softwary, materiály, tiskárny a technologie tisku. Klíčové je, aby model pro 3D tisk byl schopen přechodu z virtuálního do fyzického prostředí. Virtuální 3D model lze vytvořit:• v různých programech, • manuálně sochařskou technikou, přičemž je třeba, aby technik objekt namodeloval, popřípadě naskenoval ve 3D skeneru a • stažením hotového 3D modelu z free a zpoplatněných databází. Modelování pro 3D tisk pro začátečníkyZačátečníci ocení příležitost stáhnout si hotové 3D modely z databází, které jsou k dispozici pro použití, obvykle kromě komerčního. To znamená, že je vždy třeba prohlédnout licenci. Využít můžete volné i zpoplatněné databáze, jako například: • www.prusaprinters.org  • www.thingiverse.com • www.youmagine.com • www.yeggi.com • www.cults3d.com Programy pro 3D tisk pro začátečníky i pokročiléPokud hledáte jednoduchý program pro 3D tisk, protože jste úplný začátečník, vyzkoušejte například: • online editor www.tinkercad.com nebo  • Fusion 360.  Potřebujete se v tomto směru posunout poněkud dál? Využijte 3D tiskárnu software, jako například OpenSCAD, FreeCAD, SketchUp, Blender či Maya. Základy některých z těchto programů pro 3D tisk vás provedeme iv našich Skillmea kurzech: • Online kurz Blender pro začátečníky garantuje, že po jeho absolvování budete umět program používat. • Online kurz SketchUp pro začátečníky obsahuje 3,5 hodiny videotutoriálu. • Online kurz Autodesk Fusion 360 se naučíte například vymodelovat skříňku s policí a otevíracími dvířky. Co potřebujete pro 3D tisk kromě 3D předlohy?Už víte, kde a jakým způsobem získat 3D předlohu. Když to shrneme, tak k vytvoření 3D modelu potřebujete: • 3D předlohu, • 3D tiskárna, • počítač, • slicer (software 3D tisk), • stavební materiál (filament) a nářadí (například pinzetu, šroubovák či brusný papír). Neodmyslitelnou součástí 3D modelování je 3D tiskárna, které se budeme věnovat v následujících řádcích. Jaké existují 3D tiskárny?3D tiskárny se rozdělují podle technologie tisku do dvou hlavních kategorií: • FDM/FFF 3D technologie tisku je založena na natavování materiálu, přičemž zvolený filament je umístěn na cívce ve 3D tiskárně a ten postupně tisková hlava vrství na podložku. 3D model se pořizuje na základě předlohy v počítači nebo aplikaci. Fungování je podobné jako u inkoustových tiskáren. Cena tohoto typu tiskárny je nízká a dostupná také pro domácnosti. Pokud tedy přemýšlíte nad tím, jakou 3D tiskárnu koupit, pro hobby použití stačí FDM/FFF stolní 3D tiskárna. • SLA 3D technologie tisku se od té předchozí liší kvalitou a přesností tisku. Princip jejího fungování spočívá ve využívání LED diod nebo UV paprsků k vytvrzování polymerové pryskyřice podle 3D předlohy. Jednou z nevýhod tohoto typu 3D tiskárny je vysoká cena a robustnost. Ideální 3D tiskárny pro začátečníkyPokud přemýšlíte jakou 3D tiskárnu koupit, pokud jste ve 3D modelování začátečník, doporučujeme sáhnout po univerzální technologii FDM/FFF, protože je poměrně kvalitní, cenově dostupná a má lehkou konstrukci. Vhodné je volit značky, které disponují intuitivním ovládáním a je k nim srozumitelný návod. Nezapomeňte si posvítit na rozměr tiskové podložky, protože pokud máte v plánu tisknout velké modely, můžete při 3D modelování narazit na problém. Jaké existují náplně do 3D tiskárenNáplň do 3D se vyrábí z různých materiálů, jak je zmíněno výše. Mezi používané patří, například: • PETG filamenty je zkratka pro polyethylentereftalát, který patří mezi polyestery. Vlastnostmi je podobný akrylátu a odolností polykarbonátu. • TPE filamenty disponují odolností a při tisku větších 3D modelů se vyznačují nižší hmotností. • ABS filamenty, tedy akrylonitrilbutadienstyren, jsou dostupné v různých barvách a tloušťkách. Jaká je cena 3D tisku?Cena 3D tisku se odvíjí od více parametrů. Cena samotné služby se pohybuje od 3,5 do 7 eur 3D tisku na hodinu, přičemž čas se odvíjí výšky vrstvy a výplně 3D modelu. K ní je však třeba připočítat cenu materiálu. Mezi ty levnější patří PLA, ABS a PET, u kterých se cena pohybuje kolem 0,1 eura za gram. Nylon či resin jsou dražší.
Vyhoření: Jak odhalit příznaky vyhoření?
Vzdělávání
19.12.2023
Skillmea

Vyhoření: Jak odhalit příznaky vyhoření?

Vyhoření není jen o neschopnosti pracovat, ale přenáší se do všech oblastí života, včetně společenského, partnerského a rodinného. Samozřejmě ovlivňuje i zdraví na fyzické úrovni, což se může projevit, například oslabenou imunitou a větší náchylností k respiračním onemocněním. Vyhoření je na vzestupně i v roce 2023. Ve světě se realizovalo několik zjišťování, která tuto skutečnost potvrzují. Za zmínku stojí alespoň některé z nich. Americká psychologická asociace ještě v roce 2021 provedla průzkum, na jehož základě přišla s tím, že 3 z 5 pracovníků pociťují negativní dopady na fyzické a duševní zdraví v důsledku stresu v práci. Zajímavá jsou i zjištění společnosti zdraví McKinsey. Ta v loňském roce zjišťovala v 15 zemích světa mezi 15 000 pracovníky, kolik z nich má příznaky vyhoření. Výsledek nebyl potěšující, protože až čtvrtina zaměstnanců disponovala symptomy syndromu vyhoření. [Zdroj: mckinsey.com] Zajímá tě, co je syndrom vyhoření, jaké jsou jeho příznaky, jak tuto náročnou situaci řešit a jaká je účinná prevence? V tom případě čti dál. Co je syndrom vyhoření?Syndrom vyhoření lze označit za stav, při kterém člověk pociťuje emocionální vyčerpání v důsledku stresu a tlaku v práci, které se vymklo zpod kontroly a neumí se ho zbavit. Emocionální vyčerpání se obvykle projevuje nechutí k práci a trávení času v zaměstnání, nízkou efektivitou i narušenými vztahy s ostatními. To ovšem není všechno. Protože tělo, mysl a duše člověka jsou propojeny, syndrom vyhoření se projevuje i na fyzické úrovni, například nespavostí, trávicími obtížemi, nechutenstvím či sníženou obranyschopností. Světová zdravotnická organizace považuje syndrom vyhoření za fenomén související s prací, a nikoli za nemoc. Týká se lidí v uspěchaném a stresujícím prostředí, kteří pociťují vyčerpání, ztrátu energie a nedostatek motivace. Definuje ho jako:„stav emocionálního, duševního a fyzického vyčerpání způsobeného chronickým stresem na pracovišti, který se nepodařilo úspěšně zvládnout“. Vyhoření je tedy spojeno s pocity vyčerpání a nedostatku energie, negativismem a cynismem souvisejícím s prací, sníženým sebevědomím, nízkou profesionální efektivitou a odstupem od kolegů a klientů. Proč vzniká vyhoření?Lidské tělo je dokonalé. Jdeme-li však proti sobě, dává nám signály, že máme zpomalit a něco ve svém životě změnit. V tomto případě to znamená, například vyvážit rychlé pracovní tempo adekvátním odpočinkem. Syndrom vyhoření tedy nevznikne ze dne na den. Nejprve se vyskytuje přetížení, emocionální vyčerpání a snížená efektivnost při plnění úkolů. Pokud stres pokračuje a neumíš ho zvládat, postupně ztrácíš motivaci pracovat. Produktivita neustále klesá, znásobuje se únava a nedostatek energie. Přidávají se pocity beznaděje, cynismu a rozhořčení. To jsou zároveň nejčastější projevy vyhoření. Proč vzniká vyhoření? Za hlavní příčinu lze považovat nerespektování signálů svého těla a pokračování ve stresujícím způsobu života, které nakonec vyústí do syndromu vyhoření. Klidně můžeme říci, že vyhoření je stav, kdy nám tělo řekne, že už nedokáže. Příčiny syndromu vyhoření můžeme rozdělit do tří kategorií:  • Jsou to ty, které přímo souvisí s prací (nedostatek uznání, nízké finanční ohodnocení, monotónní nebo náročná práce, velký tlak…). • Roli však hraje i životní styl (nedostatek odpočinku, absence kvalitních vztahů, neschopnost říci ne, nedostatek spánku). • Opomenout nelze osobnostní rysy (perfekcionismus, pesimismus, pocit nadměrné kontroly a neochota delegovat povinnosti).  Jak vzniká vyhoření?Jak je uvedeno výše, symptomy syndromu vyhoření nevzniknou ze dne na den. Pokud na sobě zpozoruješ několik z následujících projevů, měl bys zbystřit pozornost. Odpověz si na tyto otázky: • Máš pocit, že ve tvém životě je více špatných dní než těch dobrých? • Pociťuješ nechuť starat se o svůj pracovní, partnerský, rodinný či společenský život? • Býváš často unavený a podrážděný ak tomu se přidávají problémy se spánkem? • Považuješ většinu úkolů, kterým se věnuješ, za zbytečné či nudné, tedy nevidíš v nich smysl? • Cítíš se být zbytečný či nedoceněný? Pokud si na většinu otázek odpověděl kladně, ber to jako upozornění. Rovněž při hledání odpovědi na otázku, jak vzniká vyhoření, si posviť na faktory zodpovědné za tento stav. Jaké jsou hlavní příčiny syndromu vyhoření? • nadměrný pracovní tlak, • negativní mezilidské vztahy, • neschopnost zvládat úkoly, • nadměrný pocit zodpovědnosti, • dlouhá pracovní doba a • chronický emocionální stres. [Symptomy syndromu vyhoření nevzniknou ze dne na den. Zdroj:Pexels] Příznaky vyhořeníPříznaky vyhoření můžeme rozdělit do následujících tří kategorií: • Emocionální příznaky zahrnují pocity stresu, vyčerpání, nedostatek nadšení, smutek, sklíčenost, beznaděj, podrážděnost, nespokojenost, absence cílů, nechuť chodit do práce. Co se týče postoje k životu, jde o pesimismus, obviňování druhých, narušené vztahy, vyhýbání se problémům, nízká sebedůvěra. • Behaviorální projevy zahrnují, například preferování samoty, paranoia ve vztahu k druhým (domýšlení si), změny nálad, impulzivní chování, nedostatek koncentrace. • Fyzické příznaky stavu vyhoření jsou, například problémy se spánkem, tloustnutí nebo hubnutí, snížená imunita, sklon k nadměrnému pití alkoholu, únava, nedostatek energie, bolesti hlavy a svalů. Kromě toho mohou mezi příznaky vyhoření patřit i prokrastinace, špatný time management, zpoždění do práce či nechuť ráno vstát a jít do práce. Chceš se dozvědět o syndromu vyhoření víc? Dáváme ti do pozornosti náš online kurz Syndrom vyhoření. Dozvíš se v něm vše od varovných příznaků, přes prevenci až po samotné řešení problému. Stav vyhoření a jeho projevyProjevy stavu vyhoření už znáš. Patří sem, například: • emocionální vyčerpání, • depersonalizace a • nízká sebeúcta. Kromě toho bys měl vědět, že syndrom vyhoření má 5 fází, které s těmito symptomy souvisejí. Které jsou to? • Fáze líbánek je období, kdy zvládáš pracovní tlak. Většinou jde o období nástupu do nové práce, kdy jsi ochoten makat a snažíš se dělat maximum proto, abys zapadl do kolektivu. • Fáze probouzení nastává tehdy, když máš očekávání, avšak ta nejsou naplněná. Uvědomuješ si, že ve tvé práci je nerovnováha mezi výkonem a odměnou, resp. uznáním. Objevují se i pocity viny, že to nezvládáš. • Fáze vyhoření je považována za první stadium syndromu vyhoření. Tehdy jsi podrážděný, držíš si odstup od ostatních, stěžuješ si a máš sklony ke kritice. • Úplné vyhoření nastane tehdy, když jsi totálně vyčerpaný, cítíš beznaděj, sebevědomí máš na bodě mrazu. Máš pocit, že absolutně nic nezvládáš. Chybí ti nadšení pro cokoli. • Fenomén Phoenix je fáze, která je o tom, že hledáš řešení svého problému, odpočíváš, učíš se zvládat stres a hlavně hledáš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Jak předejít vyhoření?I v tomto případě platí, že nejlepší prevencí je poslouchat svoji intuici a brát v úvahu signály svého těla. Pokud zjistíš, že ti práce přerůstá přes hlavu, vždy máš několik možností, jak tento problém řešit. Které jsou to? • Prodiskutuj svůj problém s nadřízeným i kolegy, nezůstávej ticho. Požádej je, například o rovnoměrnější rozdělení úkolů. • Promluv si o svých problémech s člověkem, kterému důvěřuješ. Může se jednat o rodinného příslušníka, dobrého přítele, kouče či psychologa. • Dopřej si více aktivního odpočinku. Výbornou volbou je pravidelné cvičení na čerstvém vzduchu. • Udělej všechno proto, abys měl denně 30 minut pouze pro sebe, které věnuješ ranním či večerním rituálům, čtení knih či jiným relaxačním aktivitám. • Snaž se, abys měl kvalitní spánek v trvání 7 až 8 hodin. Pokud máš problémy s usínáním, nebo se v noci budíš, jdi se před spánkem projít, dej si bylinkový čaj na dobrý spánek, medituj nebo dělej relaxační techniky. • Osvůj si všímavost, tedy se snaž žít tady a teď, aby sis hlavu nezatěžoval tím, co bylo nebo bude. Pomůže ti i náš online kurz Mindfulness v práci. • Stanov si životní priority. Mysli na to, že život je příliš krátký na to, abys ho trávil zejména v práci na úkor svého osobního života. • Nepodceňuj složení svého jídelníčku, protože to, co jíš, se odráží i na tvém psychickém rozpoložení. Jak bojovat proti vyhoření?Syndrom vyhoření je klíčové včas rozpoznat, abys nespadl do té nejhorší fáze. Čím dříve se ti to povede, tím lépe. Pokud včas přijdeš na to, že máš problém, můžeš hledat řešení, například si vzít volno, požádat o méně pracovních úkolů či kratší pracovní dobu. Neméně důležité je také naučit se zvládat stres, starat se o své fyzické a duševní zdraví. Aktivní život a odpočinek: Jak najít rovnováhu?Žijeme v době, kdy je kladen důraz na výkon. Toužíme po úspěchu, luxusním bydlení či nejmodernějším autě. Nejednou nás tyto touhy dovedou ke zdravotním problémům, kterými nám naše tělo říká NE. V těch chvílích si uvědomíme, že to, na čem opravdu záleží je zdraví a kvalitní vztahy. Jak najít rovnováhu v životě? Snad tím prvním krokem je překopání životních priorit a uvědomění si toho, že jsme smrtelní. Nikdo z nás zde nebude věčně a život plyne neuvěřitelně rychle, a proto bychom ho měli opravdu ŽÍT a nenahánět se za tím, co nám skutečné štěstí nepřinese. Jakmile si uvědomíš, jaké jsou tvé priority, přizpůsobíš jim svůj život, začnou se v něm dít zázraky. Zjistíš, jak úžasné je těšit se z maličkostí a prožívat každou jednu chvíli naplno. Zároveň nezapomínej, že jedním ze způsobů, jak žít šťastně a předcházet syndromu vyhoření, je seberozvoj. Spousta zajímavých kurzů z této oblasti najdeš iv naší nabídce.
Novinky v Java 18
Vzdělávání
06.12.2023
Daniela Vargová

Novinky v Java 18

V tomto článku se podíváme na změny, které přinesla Java 18. Kódování textůV první řadě se změnilo základní nastavení kódování. Pokud jsi dosud pracoval na Windowsu a vytvářel si soubor například přes FileWriter tak kódování textu bylo uloženo ve formátu Windows-1252. Pokud si vytvářel soubor na Linuxu nebo Macu tak data byla uložena ve formátu UTF-8. Nyní i když jsi na Windowsu, tak základní kódování je nastaveno na UTF-8. Jednoduchý web serverJava 18 představila příkaz jwebserver v příkazovém řádku. Tento příkaz spustí minimalistický webový server pro snadné testování. Tento server lze vytvořit také programově pomocí metody SimpleFileServer.createFileServer. Pattern matching ve switchVe verzi 18 je stále v preview fázi. Tato funkce umožňuje použít switch flexibilněji, zejména s prací s typy v době příkazu. Zde jsou další příklady pro ilustraci: Switch nad, který pracuje s různými typy objektů: switch (obj) { case Integer i -> System.out.println("Integer: " + i); case String s -> System.out.println("String: " + s); case null -> System.out.println("It's null!"); default -> System.out.println("Unknown type"); } Switch, který pracuje s objekty a s takzvanými guards, což jsou další logické požadavky: switch (obj) { case String s && s.length() > 5 -> System.out.println("Long string: " + s); case String s -> System.out.println("Short string: " + s); case Integer i && i > 10 -> System.out.println("Large integer: " + i); default -> System.out.println("Other"); }V tomto příkladu řádek, který sleduje, zda je délka stringu větší než 5 dominuje nad druhým časem, který řeší jen zda je s String. Pokud bych je vyměnil switch (obj) { case String s -> System.out.println("Short string: " + s); case String s && s.length() > 5 -> System.out.println("Long string: " + s); case Integer i && i > 10 -> System.out.println("Large integer: " + i); default -> System.out.println("Other"); }tak druhý řádek by byl chybový a hláška zní: Label je dominated by a preceding case label 'String s' Switch, který pracuje se sealed třídami: sealed interface Shape permits Circle, Rectangle {} final class Circle implements Shape { } final class Rectangle implements Shape { } A switch, který může pracovat se specifickými subtypy třídy Shape: Shape shape = new Circle(); switch (shape) { case Circle c -> System.out.println("It's a circle"); case Rectangle r -> System.out.println("It's a rectangle"); }
Podmínkové věty v angličtině
Vzdělávání
29.11.2023
Daniela Vargová

Podmínkové věty v angličtině

Pokud jste se začali učit angličtinu, určitě jste narazili na tzv. podmínkové věty. Tyto gramatické konstrukce mají v anglickém jazyce důležitou roli. V učebnicích bychom je mohli najít i pod názvy jako jsou kondicionály či podmiňovací způsob. Tento typ souvětí nám pomáhá vyjádřit různé druhy podmínek, předpokladů či důsledků. Podmiňovací způsob nám dává v angličtině možnost spekulovat o tom, co se stane, co se mohlo stát a co bychom si přáli, aby se stalo. Jedná se o typ souvětí, které v drtivé většině obsahují slovíčko „if“. Kondicionály známe čtyři: nultý, první, druhý a třetí. Každý z nich vyjadřuje jiný význam a používá se v různých situacích. Začátečníkům však budou stačit první tři. 🙂 Nultý kondicionálNultý kondicionál se skládá ze dvou částí: podmínky a důsledku. Tento typ kondicionálu se používá k vyjádření obecných faktů. Příklad: If you heat ice, it melts. V uvedené větě je třeba si všimnout hned několika věcí. V první řadě jde o 100% fakt, který je vědecky potvrzen. V takovém případě je použití nultého kondicionálu tou správnou volbou. Za druhé jde o gramatiku. Při použití nultého kondicionálu je správným časem v obou větách jednoduchý přítomný čas (present simple). Častou chybou mnoha studentů je použití příštího času. První kondicionálDále přejděme k první podmínkové větě. Příklad: If it rains tomorrow, I will stay at home. U tohoto typu podmínkové věty je ve hře pravděpodobnost a náhoda. Výsledek už nemusí být stoprocentní jako u nultého kondicionálu. První podmínková věta se tvoří tak, že v podmínkové části věty (if) se použije přítomný jednoduchý čas (present simple) a v důsledkové části věty se použije příští čas (will). Druhý kondicionálTento kondicionál, resp. podmínkovou větu používáme k vyjádření našich představ, tužeb a bohužel jejich častého nenaplnění. Příklad: If I won the lottery, I would be a millionaire. Podmínková část obsahuje if a následuje za ní minulý jednoduchý čas (past simple). Důsledková část věty je vyjádřena pomocným slovesem would, po kterém následuje sloveso v základním tvaru. Tipy na závěrV tomto článku jsme spolu prozkoumali různé podmínkové věty a naučili se, jak je správně používat. Podmínkové věty jsou nedílnou součástí anglického jazyka. Výhodou jejich používání v hovorové řeči je přesnější a jasnější vyjádření našich předpokladů a možných budoucích scénářů. V angličtině totiž platí pouze jediné pravidlo – nepřestávat na sobě pracovat! V tom vám mohou pomoci také naše online kurzy.
Excel funkce VLOOKUP
Vzdělávání
17.11.2023
Skillmea

Excel funkce VLOOKUP

Excel funkce VLOOKUP patří mezi 10 nejoblíbenějších funkcí tabulkového procesoru. Přestože dokáže usnadnit práci v tabulkových záznamech a vůbec není složitá, mnohým stále nahání strach. Co byste o ní měli vědět? Společnost Acuity Training provedla v loňském roce průzkum, ve kterém oslovila 1 000 kancelářských pracovníků využívajících MS Excel. Chtěli zjistit například to, do jaké míry jim usnadňuje práci nebo jaké jsou jejich dovednosti v tomto směru. Mezi nejzajímavější zjištění patří, že až 66 procent pracovníků v kanceláři používá Excel alespoň jednou za hodinu a 38 procent své pracovní doby věnují právě Excelu. Z průzkumu vyplynulo i to, že pouze 48 procent uživatelů absolvovalo nějaké formální školení tohoto tabulkového procesoru. Určitě zaujme i skutečnost, že dvakrát do týdne žádají o radu kolegů. Kromě toho si 57 procent dotázaných myslí, že patří mezi středně pokročilé uživatele Excelu. Máte pocit, že stále dostatečně neovládáte Excel a jeho funkce? V tom případě si dnes společně rozšíříme obzory a podíváme se na jednu z nejoblíbenějších funkcí, kterou je VLOOKUP.[Zdroj: freepik.com] Kategorie funkcí Excelu. Znáte je?Funkce v Excelu se rozdělují do více kategorií. Jsou to, například: • funkce pro podporu kompatibility, • funkce databáze, • funkce data a času, • technické funkce, • finanční funkce, • informační funkce, • logické funkce a • další. Za zmínku rozhodně stojí i 10 nejoblíbenějších Excel funkcí, o kterých si uživatelé nejčastěji hledají informace. Jedná se například o funkce SUM, VLOOKUP, LOOKUP, MATCH, CHOOSE, DATE či DAYS. V tomto článku si posvítíme na jednu z nich, kterou je VLOOKUP a patří do kategorie vyhledávacích funkcí.[Zdroj: freepik.com] Co je to VLOOKUP? Microsoft support vysvětluje funkci VLOOKUP následovně: “Tato funkce se používá, pokud potřebujete vyhledat položky v tabulce nebo rozsahu podle řádku. Můžete například vyhledat příjmení zaměstnance podle jeho čísla, nebo vyhledat jeho telefonní číslo prostřednictvím vyhledávání jeho příjmení (stejně jako v telefonním seznamu). To znamená, že Excel VLOOKUP funkce lze použít v situacích, kdy potřebujete najít hodnotu v databázi na základě zvoleného identifikátoru, nebo porovnat dvě tabulky, doplňovat v nich údaje a podobně. Použití VLOOKUP funkceShrneme-li to, pak VLOOKUP funkce slouží k vyhledávání údajů v seznamu položek ak propojení (spojení) dvou tabulek či databází. Užitečná je i při porovnávání dvou tabulek a zjišťování jejich odlišností. Lze použít i pro rozdělení údajů podle hodnot do určitých skupin. VLOOKUP pomůže v situacích, kdy například: • Potřebujete vyhledat cenu části automobilu podle jejího číselného označení. • Hledáte jméno zaměstnance na základě jeho identifikačního čísla. • Zjišťujete telefonní číslo zaměstnance podle jeho příjmení. • Při objednávání zboží potřebujete zadat číslo zboží, jeho název a jednotkovou cenu, přičemž název a cena jsou uloženy v jiném listu. Funkce VLOOKUP umožní jejich automatické doplnění.[Zdroj: freepik.com] Návod k použití VLOOKUP funkceHledáte VLOOKUP návod k použití, který je jednoduchý a zvládnutelný i pro začátečníky? Máme pro vás několik užitečných tipů. Využijte podporu MicrosoftuZákladní informace o použití funkce VLOOKUP is návodem naleznete na stránkách Microsoftu, jehož součástí je i následující video manuál: https://www.youtube.com/watch?v=aJXgqNhRWMM V návodu naleznete také praktické příklady VLOOKUP funkce a odpovědi na řešení běžných problémů. Vyzkoušejte to s námiNabízíme vám online kurz Microsoft Office Excel 365: funkcie a vzorce, ve kterém se seznámíte s kompletní prací s nejvíce používanými vzorci a výpočty v Excelu. Osvojíte si základní tvoření výpočtů, výpočtů s procenty, statistické výpočty a mnoho dalšího. Samozřejmě, součástí kurzu jsou také vyhledávací funkce, jako například VLOOKUP, HLOOKUP, IFERROR, INDEX a MATCH, CHOOSE a další. V závěru si můžete své znalosti otestovat. Příklad VLOOKUP naleznete také v článku Excel funkce VLOOKUP.  Další užitečné funkce ExceluFunkce Excel VLOOKUP slouží k vyhledávání hodnot. Avšak dostupná je i její vylepšená verze, kterou je XLOOKUP. Její předností je to, že funguje v libovolném směru a ve výchozím nastavení vrací přesné shody. Tím pádem je jednodušší a pohodlnější pro používání. Samozřejmě, Excel disponuje řadou funkcí, se kterými se můžete naučit pracovat v našich online kurzech MS Office. Zdroje:  https://support.microsoft.com/sk-sk/office/vlookup-funkcia-0bbc8083-26fe-4963-8ab8-93a18ad188a1 https://support.microsoft.com/sk-sk/office/zoznam-funkci%C3%AD-excelu-pod%C4%BEa-kateg%C3%B3rie-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb https://skillmea.sk/blog/excel-funkcia-vlookup
Základní pojmy typografie a designu
Vzdělávání
01.11.2023
Daniela Vargová

Základní pojmy typografie a designu

Typografie je umělecký a technický proces pořádání písmen, znaků a prostoru v tiskových a digitálních médiích. Má klíčový význam pro efektivní komunikaci se čtenáři. V tomto článku se budeme věnovat hlubšímu pohledu na tento fascinující svět, přineseme více informací o kategoriích písem, jasněji vysvětlíme rozdíl mezi písmem a fontem a prozkoumáme techniky, jako je kerning a využití negativního prostoru v designu. Základní rozdělení písemExistuje několik hlavních kategorií písem, které se v typografii používají: 1. Serif Serifové písmo je tradiční a formální. Jeho charakteristickým znakem jsou malé výstupky na koncích písmen, které se nazývají serify. Tento styl písma se často využívá v tištěných textech, jako jsou knihy a noviny. Mezi Serifová písma patří Times New Roman, Georgia nebo Baskerville. [Serifové písmo] 2. Sans SerifSans znamená „bez“. Z názvu tedy vyplývá, že toto písmo nemá serify. Jeho vzhled je moderní a snadný. Tato písma se často používají na webových stránkách, protože jsou lépe čitelné na obrazovkách. Písma Sans Serif jsou například známá Arial, Helvetica nebo Verdana. [Písma Sans Serif] 3. ScriptScript písmo se podobá ručně psanému písmu a je vhodné pro použití v nadpisech a dekorativních prvcích designu. Jeho čitelnost v delších textech je však zcela omezená. Mezi Scripty patří Brush Script, Lucida Calligraphy nebo Zapfino. [Script písmo] 4. MonospacedMonospaced nebo i neproporciální písmo má všechny znaky se stejnou šířkou. Toto písmo je často využíváno pro technické účely, jako jsou programovací jazyky, protože je přehledné. Díky stejné šířce znaků lze přesně vypočítat, kolik textu se vejde na jednu stranu. Monospaced písma známe v podobě Courier New, Consolas nebo Source Code Pro. [Monospaced písmo] 5. Display Display písmo, také nazývané nadpisové písmo, je výrazné a obsahuje často umělecké prvky a zdobení. Používá se ke zvýraznění důležitých částí designu, ale obvykle se nepoužívá pro delší texty. Patří sem například Broadway, Cooper Black nebo Curlz. [Display písmo] Je rozdíl mezi písmem a fontem?U typografie se často setkáváme s termíny „písmo“ a „font“. I když se tyto pojmy staly v digitální době prakticky zaměnitelné, opravdu je mezi nimi rozdíl. Písmo (typeface) vzniklo v dobách knihtisku jako název znaků, které sdílejí společný vizuální charakter. Je konkrétní design znaků, jako například Helvetica nebo Times New Roman. Fonty jsou různé varianty téhož písma, které se liší ve velikosti, tloušťce, stylu a efektech. Například písmo Helvetica může obsahovat fonty jako Helvetica Light, Helvetica Regular, Helvetica Bold a Helvetica Italic. Mini slovník pojmů pro typografii a designKerningKerning, často nazývaný také "Letter Spacing" představuje nastavení vzdálenosti mezi jednotlivými znaky specifického písma. Správně nastavený kerning může výrazně zlepšit vizuální dojem textu. Kerning pairs jsou dvojice písmen, kde existuje riziko, že mezera mezi nimi bude působit příliš velká. Jsou to dvojice jako „VA“ „TA“ „To“ „LW“ „FA“... Korektní kerning zajišťuje proporční rozložení prostoru mezi těmito písmeny, čímž zlepšuje čitelnost a estetický vzhled textu. [Kerning Zdroj: it-slovnik.cz] White SpaceNegativní prostor, známý také jako white space, je nevyplněný prostor v designu. Jeho správné využití je klíčové pro dosažení atraktivního a harmonického designu. Proč je tak důležitý? • zlepšuje čitelnost - použití bílého prostoru pro oddělení bloků textu zjednodušuje čtení a zpracování obsahu. Tím se zvyšuje i srozumitelnost obsahu. Přidávání prostoru kolem textu také činí čtení příjemnějším pro oči. • strukturuje obsah - pomocí bílého prostoru se prvky v designu nejen oddělují, ale také seskupují. Divákům tak pomáhá lépe pochopit vztahy mezi nimi a organizovat vizuální informaci. • zlepšuje uživatelskou zkušenost - při digitálním designu může bílý prostor usnadnit navigaci a interakci s webovou stránkou. Vytváří vizuální hierarchii a pomáhá uživatelům snadno nalézt informace, které hledají. • podtrhuje důležitost - Obvykle, když chceš něco nechat vyniknout, zvětšíš to a děláš to nápadnějším. Totéž platí i pro bílý prostor. Čím větší je bílý prostor kolem určitého elementu designu, tím větší důraz je mu kladen. Pangramy a testování písmaPangram je pojmenování pro větu, která obsahuje všechna písmena abecedy. Používají se pro testování písma a zajišťují, že všechna písmena jsou správně zobrazena. V anglickém jazyce je známým pangramem věta: „The quick brown fox jumps over the lazy dog.“ [Český pangram] V  slovenštině jsou jimi například: „Vypätá dcéra grófa Maxwella s IQ nižším ako kôň núti čeľaď hrýzť hŕbu jabĺk.“ a „Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru.“ V tomto známém slovenském pangramu však chybí značná část znaků. Lorem IpsumLorem Ipsum je fiktivní výplňový text, který se používá v grafických template-ech, infografikách nebo u webdesignu. Vytváří lepší představu umístění reálného textu, který tam později dopíšete. Předpokládá se, že vznikl někdy v 16. století, kdy byl tiskař požádán, aby vytvořil vzorovou knihu, aby demonstroval různé typy písma. A protože bylo Cicerovo dílo jedno z nejvíce publikovaných v té době s největší pravděpodobností použil jeho slova a úryvky a náhodně je zkomolil. Lorem Ipsum má v dnešní době už mnoho podob a na internetu najdeš spoustu různých zajímavých generátorů. Několik z nich najdeš v Instagramovém postu na našem profilu.  Zajímavá fakta o písmuZde je několik zajímavých faktů: • Johannes Gutenberg, vynálezce knihtisku, vytiskl první Bibli v písmu Textura. • Existuje více než 200 000 různých typů písma. • Comic Sans je často považováno za nejvíce nenáviděné písmo na světě. Zdá se, že dokonce ani autor Vincent Connare ho nemá rád. Sám ho použil jen jednou v životě. • Helvetica je latinský název pro Švýcarsko. • Futura bylo první písmo ve vesmíru. NASA použila toto písmo k vyrytí hliníkové plakety, která zůstala na Měsíci jako memento mise Apollo 11. Typografie je důležitým aspektem designu a komunikace se čtenáři. Poznání různých kategorií písem, technik kerningu a využití negativního prostoru v designu vám pomůže vytvářet vizuálně atraktivní a efektivní texty. Nezapomeňte, že volba písma a jeho správné použití mohou mít velký vliv na způsob, jakým je váš text vnímán a komunikuje se čtenáři.
Proč je důležitý UI a UX design?
Vzdělávání
25.10.2023
Skillmea

Proč je důležitý UI a UX design?

UX a UI design jsou nedílnou součástí tvorby webů, internetových obchodů i aplikací v případě, že chcete mít opravdu spokojené zákazníky. Co je to UX design a proč je důležitý? Jak souvisí s UI designem? To vše se dočtete v následujících řádcích. Toužíte vytvořit úspěšný web, aplikaci nebo e-shop? V tom případě je klíčové myslet od samého začátku realizace projektu na uživatele, neboť uživatelský zážitek hraje obrovskou roli v tom, zda bude web, aplikace nebo e-shop úspěšný. Představte si uživatele, který nakupuje v internetovém obchodě a není spokojen, například se strohým popisem produktů, omezenými možnostmi způsobu platby, špatně navrženým nebo nefunkčním vyhledáváním či složitým objednávkovým procesem. Co udělá? I když budete mít v e-shopu kvalitní produkty, zřejmě odejde a už se tak snadno nevrátí, jelikož dané problémy se automaticky stávají i problémy nabízených produktů. Proto je nezbytné umět tyto potíže nejen identifikovat, ale také úspěšně vyřešit. Zde se dostává na řadu UX design, která úzce souvisí is UI designem. UI design se ovšem zabývá vizuální podobou webu, aplikace či e-shopu. Není vám jasné, co je UX design a čemu se věnuje UI design? Čtěte dále, protože máme pro vás sumář toho nejdůležitějšího o UI a UX. Co je to UX design? Pojem UX design (UX design) se aktuálně spojuje zejména s používáním ve virtuálním světě, ale je neodmyslitelnou součástí i toho fyzického. Jeho cílem je, aby konkrétní produkt co nejlépe plnil funkci, pro kterou je předurčen.[Zdroj: pexels.com] Stačí si představit láhev kečupu známé značky. Ta je vyrobena tak, abyste měli kečup snadno k dispozici, aniž byste jej z ní museli pracně dolovat různými způsoby. Nebo internetový obchod, ve kterém si rychle, snadno a jednoduše nakoupíte to, co potřebujete. Toto je práce UX designéra. Jeho úkolem je, aby byl zákazník spokojen, resp. měl co nejlepší uživatelskou zkušenost s produktem nebo službou. Toho dosáhne tím, že se zamýšlí, jak se uživatel cítí a jak jednoduché je pro něj splnit požadované úkoly (například přidat kečup do těstovin či nakoupit v internetovém obchodě). Proč je UX design důležitý?UX design tedy lze definovat jako uživatelskou zkušenost. Pod ni spadají všechny aspekty působení koncového uživatele s firmou, jejími produkty a službami. Jeho cílem je vytvořit bezproblémový a smysluplný uživatelský zážitek, čemuž předchází pochopení potřeb uživatelů, provedení průzkumu a návrh intuitivních rozhraní. Nástroje a techniky v UX designu. Co dělá UX designer?Plat UX designéra se může pohybovat ve výši několika tisíců eur, neboť zahrnuje, například vývoj strategie, testování, implementaci i analýzu produktů i služeb. • Strategie obsahu se neobejde bez analýzy zákazníků, auditu obsahu, mapování či analýzy konkurence. • Testování a prototypování se skládá, například z A/B testování mezi umístěním tlačítek, rozložením textu či jinými prvky designu, dále wireframingu základní struktury návrhů a samozřejmě prototypování návrhů pro testování funkčnosti. • Pod koordinaci a analýzu patří činnosti v podobě plánování designu, analýzy návrhů a jejich aktualizace podle potřeb a sledování cílů a metrik. • Spotřebitelský průzkum je o návrhu výzkumných nástrojů i analýze údajů z dotazníků a průzkumů. Jak se stát UX designérem?• Jednoznačná odpověď na tuto otázku neexistuje, protože každý z nás má svou cestu. • Snad nejjednodušší je začít literaturou na toto téma a pustit se do samostudia. • V tom vám samozřejmě pomohou i různé webináře, školení, kurzy a podcasty, kterých je na toto téma nepočítaně. Kurzy UX dizajn polopatě  a Úvod do UX/UI: Design pro obrazovky v našem podání jsou výbornou volbou. • Důležité je seznámit se s UX nástroji, jako je například Figma, Sketch, Adobe, Marvel či Axure. UI design v Sketch naleznete také v naší nabídce kurzů. • Své znalosti můžete konzultovat s profesionály iv rámci sociálních sítí. • Po získávání informací a dovedností vám nezbývá nic jiného, než se pustit do práce na designování vlastních projektů, při čemž se vám sejde kurz Jak získat práci UX designera. [Zdroj: pexels.com] Aplikáce Figma a UX UI designS prací UX a UI designéra se často pojí aplikace Figma, která dává UX a UI designérům k dispozici obrovské množství designérských prvků, grafik a fotografií. Je to užitečný nástroj, který slouží k vytvoření návrhu UX a UI designu webu, eshopu či aplikace. To znamená, že UX UI Figma se používá k vytvoření návrhů a prototypů digitálních projektů, prvků rozhraní v podobě ikon, tlačítek, oken či formulářů i vektorových ilustrací. UX design lze ve zkratce shrnout následovně:• Jedná se o proces vývoje a zkvalitňování interakce mezi uživatelem a společností, resp. všemi jejími aspekty. • Soustřeďuje se na celkovou emoci z používání produktu nebo služby. • Cílem je dosáhnout co nejlepší uživatelské zkušenosti. Co je to UI design? UI design se zaměřuje na vizuální podobu produktu nebo služby. UI designer tedy řeší, jak vypadá produkt, služba, celkové prostředí nebo jen určitý konkrétní prvek, se kterým se uživatel potýká. Neřeší, jak fungují. Z toho vám je zřejmě jasné, že UX a UI design jsou neodmyslitelně spojeny. Představte si opět láhev kečupu, která je vizuálně atraktivní, ale kečup z ní dostanete pouze tak, že jej musíte „vyklepat“. To znamená, že jen dokonalý vzhled ani zdaleka pro dosažení úspěchu na trhu nestačí, důležitá je funkčnost produktu či služby. K čemu slouží moodboard v UI designu?Moodboard a UI design spolu úzce souvisí, protože jejím úkolem je dostat UI designéra do správné nálady a ukázat mu směr, kterým se v rámci konkrétního projektu v UI designu vydat. Moodboard (tabule nálady) je jakousi ukázkou pocitů, nálad a asociací, které zanechává produkt či služba ve fyzickém či digitálním světě tvořená koláží obrázků, vzorů, textur a fontů. Rozdíly mezi UI a UX designemUX design je o uživatelské zkušenosti a UI design o vizuální podobě produktu a služby, což jsou zároveň dva největší rozdíly mezi nimi. Jaké jsou další? • UX design si na první pohled nevšimnete, protože je o vaší zkušenosti jako uživatele (dostatečné popisy produktů, jednoduché vyhledávání, praktický způsob objednávání apod.). • UI design vám hned udeří do očí, nakolik je o vizuálu, konkrétně o návrzích prvků, animací a různých interakcí s cílem doplnit UX design. • UX design je o celkovém pocitu, UI design o vzhledu. • UX design se zabývá návrhem a vylepšováním interakcí mezi uživatelem a produkty a službami tak, aby splnil jeho požadavky. • UX i UI design se soustřeďují na uživatele, splnění jejich potřeb a cílů. To znamená, že UX a UI designéři mohou pracovat na stejném produktu, avšak jejich cíle a povinnosti v tomto směru jsou odlišné. • UX design se používá ve fyzickém i virtuálním světě, UI design patří do virtuálního světa, tedy webů, aplikací či eshopů. • UX designer se na produkt či službu dívá z vyšší úrovně, čímž zajišťuje celkovou pozitivní uživatelskou zkušenost, UI designer se soustřeďuje na detaily. Chcete se stát v oblasti UX a UI designu profesionálem? Dáváme vám do pozornosti naše kurzy zaměřené na tuto oblast. 
Seznam 7 nejlepších alternatív ChatGPT
Vzdělávání
19.10.2023
Skillmea

Seznam 7 nejlepších alternatív ChatGPT

Od svého veřejného spuštění na konci roku 2022 získal ChatGPT obrovskou popularitu. Vyvinutý společností OpenAI, ChatGPT je pokročilý konverzační AI agent, který umí rozumět a generovat lidský text. Jeho široké možnosti uplatnění dělají ChatGPT nejrychleji rostoucí webovou aplikací. Za pouhé dva měsíce získal až 100 milionů uživatelů. Máte-li zájem o hlubší porozumění potenciálu ChatGPT, doporučujeme prozkoumat náš kurz s názvem 'ChatGPT: snadno a rychle.' ChatGPT, považovaný za vedoucí generativní nástroj AI, však představuje pouze vrcholce ledovce. V dnešní éře revoluce v oblasti AI existuje mnoho dalších nástrojů nové generace, které stojí za pozornost. V následujícím seznamu vám představíme 7 z nejlepších alternativ k ChatGPT. Argumenty pro využívání alternativ k ChatGPTI když jsou přednosti ChatGPT nesporné, stále existuje několik důvodů pro zahrnutí jiných generativních systémů AI do vašeho portfolia: 1. Přesnost ChatGPT. Navzdory svému úžasnému výkonu v široké škále případů použití není ChatGPT neprůstřelný. Jako každý jiný velký jazykový model (LLM), přesnost ChatGPT závisí na jeho tréninkových dat. Pokud jsou informace použité ke školení ChatGPT nepřesné, aktualizované nebo neobjektivní, může to vést k nesrovnalostem v odpovědích nebo generování textu. 2. Nedostatek údajů v reálném čase. ChatGPT nemá přístup na internet (koncem září 2023 bylo oznámeno, že ChatGPT plus a Enterprise budou mít přístup na internet). To znamená, že nemůže poskytovat informace v reálném čase, jako jsou nejnovější zprávy nebo dnešní počasí. Je to proto, že ChatGPT je model zpracování jazyka, nikoli vyhledávací nástroj. 3. Rozpočet. ChatGPT má bezplatnou verzu. Chcete-li využít potenciálu ChatGPT, OpenAI nabízí také prémiovou verzi s názvem ChatGPT Plus. Pro mnohé však může být prémiová verze příliš drahá. 4. Důvěryhodnost a autentičnost. Jednou z největších stížností na ChatGPT je, že neposkytuje zdroje, poznámky pod čarou ani odkazy na informace, na kterých jsou založeny jeho odpovědi. To může být obzvláště problematické ve vědeckém nebo výzkumném kontextu. 5. Dostupnost. Zpracování požadavků od milionů uživatelů současně může způsobit překročení kapacity ChatGPT, což vede k pomalému výkonu nebo dokonce nepřístupnosti služby, jak se již v minulosti stalo. 6. Omezené informace o konkrétní doméně. ChatGPT byl vyškolen v obrovském textu z různých internetových zdrojů. Navzdory velkému množství informací má ChatGPT problémy při řešení specifických témat, takže je v těchto scénářích dost zbytečný. Přehled top alternativ k ChatGPTV této části naleznete náš seznam 7 nejlepších alternativ ChatGPT. Každý nástroj AI je doprovázen stručným popisem a jeho výhodami a nevýhodami. 1. Bing AIChatGPT, který byl vyvinut s podporou společnosti Microsoft, navázal na svůj úspěch tím, že se stal součástí vyhledávacího nástroje Bing od Microsoftu. Bing, který je nyní poháněn GPT-4, novým modelem velkého jazyka nové generace (LLM), představuje výrazný pokrok oproti předchozímu GPT-3.5, který poháněl ChatGPT. Také se v něm nachází Dall-E 2, model pro konverzi textu na obrázky. To umožňuje Bingu reagovat na dotazy uživatelů nejen textem, ale i obrázky. Hlavní výhodou Bingu je jeho schopnost poskytovat aktuální výsledky s citovanými zdroji, čímž zajišťuje důvěryhodnost informací. Bing je k dispozici zdarma, ale existuje omezený počet dotazů, které můžete během jedné relace provést, a někdy může docházet k pomalému načítání stránek. Stejně jako u každého jiného modelu velkého jazyka, i Bing může občas poskytovat nepřesné nebo zkreslené výsledky. [Bing AI] 2. Google Bard Bard, považovaný za hlavního rivala ChatGPT, je generativní nástroj AI vyvinutý společností Google. Nejnovější verze Bard je založena na modelu jazyka Google PaLM 2, který nabízí lepší výkon při uvažování, kódování a vícejazyčných schopnostech. Je vhodný pro kreativní úkoly, poskytuje citované zdroje a je dostupný zdarma. Navzdory nejnovějším vylepšením je Google Bard stále v plenkách a poskytuje jen zlomek svého plného potenciálu. V nadcházejících verzích zahrne Bard do svých odpovědí multimodalitu, kombinování textu a obrázků. Stejně tak budete moci do výzev zahrnout obrázky. Také integrace Bard s dalšími nástroji Google, jako je Google Lens, slibuje neuvěřitelné výsledky.[Google Bard] 3. ClaudeClaude, vyvinutý společností Anthropic podporovanou společností Google, je asistent AI nové generace, který byl pečlivě navržen podle ústavních principů AI, aby bylo zajištěno, že bude poskytovat pouze užitečné, čestné a neškodné odpovědi. V současnosti existují dvě verze tohoto nástroje: Claude 2 a Claude Instant. První z nich je výkonnější model, který vyniká v široké škále úkolů od sofistikovaného dialogu a tvoření kreativního obsahu až po podrobné instrukce. Ten je rychlejší, levnější, ale stále velmi schopný model, který dokáže zvládnout celou řadu úkolů včetně neformálních dialogů, analýzy textu, sumarizace a porozumění dokumentu. Oba modely lze přizpůsobit vašim potřebám pomocí výzvy. Claude lze použít k vytváření navazujících aplikací prostřednictvím jeho API. Tato možnost je však omezena jen na určitý počet uživatelů, takže adopce nástroje je stále v začátcích. Chcete-li si to vyzkoušet zdarma, abyste měli přehled o tom, jak to funguje, můžete jej použít s Vercel AI Playground, Poe a Slack.[Claude] 4. PerplexityPomocí OpenAI API je Perplexity AI vynikající alternativou k ChatGPT. Perplexity, navržený podle minimalistického tmavého rozhraní, nabízí skvělý konverzační zážitek. Nemusíte si ani vytvářet účet, abyste mohli používat jeho bezplatnou verzi, která využívá technologii GPT-3. Perplexity přichází s několika skvělými funkcemi, jako jsou vlákna, která vám umožňují vrátit se k předchozím konverzacím s Perplexity, a zaměření vyhledávání, které vám umožňuje doladit vyhledávání zúžením zdrojů. Kromě toho je Perplexity koncipován tak, aby řešil problémy s autenticitou a autorskými právy ChatGPT, přičemž ve všech svých odpovědích uvádí zdroje.[Perplexity] 5. Amazon CodeWhispererDalším nástrojem v oblasti asistentů kódování AI, jako je GitHub Copilot, je Amazon CodeWhisperer. CodeWhisperer, vyškolený s rozsáhlým souborem open source kódu a kódu hostovaného na serverech Amazon, pomáhá vývojářům s doporučeními pro kódování, bezpečnostními kontrolami a mnohem více. Jako produkt Amazonu je CodeWhisper obzvláště vhodný pro vývojáře pracující se službami Amazonu, ačkoli lze použít i v populárních integrovaných vývojových prostředích IDE), jako jsou JupyterLab, VS Code a PyCharm, a funguje pozoruhodně dobře s Pythonem, Java a JavaScript. Dalším skvělým bodem je, že CodeWhisperer mohou vývojáři z celého světa používat zdarma. Nakonec stojí za zmínku i to, že CodeWhisperer poskytuje citace zdrojů pro generované návrhy kódu, což je skvělé pro poskytování přiřazování a zvyšování bezpečnosti. [Amazon CodeWhisperer] 6. Jasper AI Pokud pracujete v marketingu, SEO nebo jiné příbuzné oblasti, Jasper AI je jednou z nejlepších možností. Jasper AI, navržený Jasperem, značkovou platformou AI pro podniky, je konverzační AI chatbot, který vám může pomoci při různých úkolech vytváření obsahu, jako je psaní blogových článků, brainstorming nápadů na názvy, úprava e-mailů, abyste přijali určitý tón. nebo psaní milostných dopisů. Jasper AI využívá kombinaci nejlepších LLM ve své třídě, včetně modelů OpenAI GPT-4, Claude a Google a dokáže se učit a přizpůsobovat se vašemu hlasu, aby tón vaší značky zůstal konzistentní. Jedná se o vysoce efektivního pomocníka, který vám může pomoci napsat celé části během několika vteřin, a to díky svým vysoce kvalitním šablonám navrženým pro více než 50 různých případů použití. Dalším skvělým bodem Jasper AI je, že byla vyškolena ve více než 30 jazycích, což vám umožňuje spouštět marketingové kampaně ve více zemích. [Jasper] 7. PoeChatGPT, Bing nebo Bard jsou skvělé nástroje, ale každý má své silné a slabé stránky. Nebylo by skvělé mít všechny tyto chatboty na jednom místě, abyste mezi nimi mohli bez problémů přepínat? To je myšlenka Poe. Poe, vyvinutý společností Quora, používá nejmodernější modely jako GPT-3.5-Turbo, GPT-4, Claude+, LLAMA 2, PaLM a mnoho dalších velkých jazykových modelů (LLM). Dále vám umožňuje vytvářet přizpůsobené chatboty pomocí inicializačních promptů. Poe je rychlý, snadno se používá a poskytuje přesné odpovědi na základě výzev, které lze přenést přes různé chatboty, jako kdybyste posílali stejnou zprávu různým přátelům na WhatsApp. [Poe] ZávěrDoufáme, že jsme vás inspirovali naším seznamem 7 výjimečných alternativ k AI ChatGPT. Obor umělé inteligence je v neustálém rozkvětu, s novými generativními modely AI, které se představují na trhu téměř denně. Žijeme v době vzrušujících inovací, ale zároveň se musíme rozhodnout z mnoha možností, co může být výzvou. Každý z těchto modelů má své silné stránky a omezení. Zkoušení a čtení recenzí od ostatních uživatelů může pomoci lépe pochopit, který z nich nejlépe vyhovuje vašim konkrétním potřebám.
Vše, co potřebujete vědět o SEO
Vzdělávání
13.10.2023
Daniela Vargová

Vše, co potřebujete vědět o SEO

SEO je zkratka pro Search Engine Optimization, která představuje optimalizaci pro vyhledávače. Co je to SEO a k čemu slouží?Jedná se o proces zlepšování viditelnosti webových stránek ve vyhledávačích. Vyhledávače indexují obsah webových stránek na internetu a umožňují uživatelům vyhledávat tyto informace pomocí klíčových slov, frází nebo otázek. Mezi světové vyhledávače patří Google, Bing nebo Yahoo. V Čechách se používá Seznam, v Číně Baidu a v Rusku Yandex. Cílem SEO je dostat webové stránky na co nejvyšší příčky v organických výsledků vyhledávání. Ty se nacházejí hned pod placenými výsledky. SEO zároveň zvyšuje organický počet návštěvníků, zlepšuje kvalitu stránky a její uživatelskou zkušenost. Díky SEO tedy vědí lidé hledající produkty, služby nebo řešení pro jejich problémy na internetu nalézt právě vaši relevantní webstránku. SEO je dynamickou oblastí, která se neustále mění v souladu s algoritmy vyhledávačů a měnícími se preferencemi uživatelů. Kromě toho je to dlouhodobý proces, který přináší výsledky až za několik týdnů až měsíců, avšak přináší na váš web lidi, kteří mají zájem váš obsah konzumovat. Jak se dělí?On-page SEO Již z názvu vyplývá, že se jedná o optimalizaci samotné webové stránky. Mezi faktory, které patří do on-page SEO patří: • technické faktory - například kvalita kódu, rychlost načítání stránky a její responzivita a struktura, titulky, meta popisy či alt tagy… • obsahové faktory - délka, originalita a struktura obsahu umístěného na webové stránce a mnohé další • user experience faktory Off-page SEOTato část se týká zejména linkbuildingu – budování zpětných odkazů nebo backlinků z jiných spolehlivých webových stránek. Zpětný odkaz je hypertextový odkaz, na který vás po kliknutí přesměruje na jinou webstránku. Zpětné odkazy, které odkazují na vaši stránku z jiných webů, svědčí o autoritě a dodávají jí důvěryhodnost „v očích“ vyhledávače. Tyto zpětné odkazy by měly vést z kvalitních a relevantních stránek.[Kto je SEO specialista?] SEO specialista je odborník, který má znalosti o fungování vyhledávačů. Snaží se zajistit, aby webové stránky byly co nejvyšší ve výsledcích vyhledávání pro relevantní klíčová slova. Co dělá?• analyzuje webové stránky a identifikuje oblasti pro jejich optimalizaci • tvoří analýzu klíčových slov a hledá příležitosti pro jejich využití • vytváří a upravuje textový obsah na webových stránkách • linkbuilding = buduje zpětné odkazy pro zvýšení důvěryhodnosti stránky • navrhuje strategie, analyzuje a reportuje • mnohé další... Jak se jím stát?• absolvuj SEO online kurzy, přednášky nebo školení, které tě seznámí se základy SEO a obsahují praktické ukázky • nauč se používat různé SEO nástroje • pokus se optimalizovat vlastní webovou stránku nebo blog • hledej stáže nebo práci jako asistent v digitálních marketingových agenturách • sleduj aktuální SEO trendy Mini SEO slovníkKlíčová slova (keywords)Jsou to hledané výrazy, které lidé píší do vyhledávacího pole. Ty nejvyhledávanější klíčová slova používají firmy v textech na svých webových stránkách, aby se po zadání klíčového slova zobrazily ve výsledcích vyhledávání. Klíčová slova známe short-tailová, která jsou většinou jednoslovné nebo krátké obecné výrazy, jako např. běžecké boty, notebook, oblečení. Jejich vyhledávací poptávka je velká a spolu s ní i konkurence. Long-tailová klíčová slova jsou dlouhá a specifická. Jejich vyhledávací poptávka je nižší než u short-tailových, ale i konkurence ve výsledcích vyhledávání bude nižší. Long-tailovým ekvivalentem pro běžecké boty by mohla být fráze „červené běžecké boty na dlouhé tratě“. SERP - Stránka výsledků vyhledáváníStránka, na které jsou zobrazeny výsledky hledání vyhledávače pro konkrétní vyhledávací dotaz. Titulky a meta popisy (titles, meta descriptions)Titulky a meta popisy mají důležitou roli v SEO a přitahování návštěvníků na webové stránky. Jsou to první informace, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání a pomáhají uživatelům a vyhledávačům pochopit, o čem vaše stránka je. Jejich cílem je navést hledajícího uživatele, aby na váš titulek klikl a dostal se tak na vaši webovou stránku, k vašim službám nebo produktům. [SERP] Alt text (alt tag)Alternativní text je vlastně SEO pro obrázky. Popisuje to, co se na daném obrázku nachází, aby vyhledávač mohl zobrazit obrázek z vaší webové stránky ve výsledcích vyhledávání.
Jak používat IF funkci v Excelu
Vzdělávání
07.10.2023
Skillmea

Jak používat IF funkci v Excelu

V moři možností, které Excel nabízí, najdeme jednu, která nám pomáhá s rychlým analyzováním obrovského množství dat. Jedná se o logickou funkci IF. Tato funkce je známá tím, že ačkoli jde o jednu z nejlehčích, dokáže potrápit mnoho uživatelů. Možná si říkáš, co vlastně ta IF funkce dělá a proč je tak důležitá? Nech nás ti to vysvětlit! Co je IF funkceIF funkci si můžeš představit v češtině i jako „AK” funkci – umožňuje ti provést určitou akci, platí-li nějaká podmínka. A co je na tom tak výjimečné? Ale právě to, že ti umožňuje automatizovat rozhodovací procesy ve tvých tabulkách. Funkce přemýšlí jednoduše, důležité jsou pro ni jen tři body: 1. Logický test – podmínka nebo otázka. Většinou má v sobě srovnání - větší (>), menší (<), rovná se (=),.... Argumentem může být číslo, odkaz na jinou buňku nebo vzorec. 2. Hodnota_ak_pravda - určuje, zda je výsledek pravdivý. 3. Hodnota_ak_nepravda - určuje zda výsledek není pravdivý. Příklad využití IF funkce v ExceluPředstav si, že chceš vytvořit jednoduchou tabulku, která zobrazí zda studenti na tvé škole prošli nebo neprošli testem z matematiky. Maximální počet bodů, kterého z testu mohly dosáhnout je 50 bodů, minimální 25. Upřesníme si nyní výše zmíněné tři body: 1. Logický test – aby studenti prošli, nesmí mít méně než 25 bodů. V excelu tuto podmínku zadáme následovně: buňka c>25. 2. Hodnota_ak_pravda - co bude výsledkem, pokud srovnání platí? V našem případě to bude slovíčko „ano“. 3. Hodnota-nepravda - co bude výsledkem, pokud srovnání neplatí? V našem případě to bude „ne“. [IF funkce v Excelu] Funkce IF nám pomohla vyhodnotit pět údajů. Pokud bychom jich měli například 500, ušetřili bychom díky ní spoustu času. [IF funkce v Excelu] IF funkce je snadno kombinovatelná s mnoha jinými funkcemi, které excel nabízí, mezi ně například patří SUM, AVERAGE, COUNT a mnoho dalších. Jejich kombinací dokážeš získat ještě komplexnější výsledky. :-) ZávěrFunkce IF v Excelu je skutečně neocenitelným nástrojem pro každého, kdo pracuje s daty a potřebuje rychle a snadno zpracovat logická rozhodnutí. Ať už jsi student, profesionál, podnikatel nebo účetní, Excel ti poskytne všechny nástroje, které potřebuješ k práci s tvými údaji. Jdi a vyzkoušej si tuto a mnoho dalších funkcí v našich kurzech. Objevíš úžasný způsob jak efektivně a snadno zpracovat svá data.