Zpět na blog
Tipy a triky

Ako naprogramovať hru Čierny Peter v Jave

Skillmea
26.10.2017
20 minut čtení
Ako naprogramovať hru Čierny Peter v Jave

Programování hry Černý Peter v Javě

V tomto tutoriálu si spolu naprogramujeme karetní hru Černý Petr. Použijeme programovací jazyk Java a zaměříme se na to, abychom použili OOP přístup, tedy objektově orientované programování.

Pravidla hry

Nejprve si musíme zanalyzovat danou hru. To uděláme tak, že si řekneme a určíme pravidla. Ve hře je 33 karet. Jedna karta nemá pár, ostatní ho mají. Hru může hrát 3 až 6 hráčů. Všechny karty se rozdají mezi hráče. Automaticky si hráči vytřídí z ruky karty, které mají páry. S ostatními začíná hra. Ten, co má nejvíc karet, nechá táhnout hráče po své pravici. Pokud ten hráč získal pár, tak ho vyloží a další hráč od něj táhne kartu. Pokud hráč přišel o všechny karty, už víc nehraje. Komu zůstane poslední karta, ten prohrál hru.

Analýza hry - vytváření objektů

Nyní je čas připravit si popis našich tříd, rozhraní a podobně. Ve zkratce, uvažujeme nad pravidly, okolnostmi a členy dané hry a chceme je přetvořit na objekty.


Čím obecněji napíšeme naše objekty, tím lépe pro jejich znovupoužitelnost. Pokud bychom chtěli někdy naprogramovat karty žolíkové, sedmové nebo ledajaké jiné, tak si nechme tuto možnost. Tedy například vytváření instancí karet nedávejme do třídy balíku, ale jinde.


Postup:
 1. vytvořím kartu
 2. vytvořím balík karet
 3. vytvořím hráče
 4. interakci s uživatelem
 5. správu hry
 6. logiku hry Černý Peter

Karta

Každá hrací všeobecná karta má nějaké specifikum. Je to král srdeční, král pikový a podobně. V našem případě máme páry a každá karta v páru je jiná, společné mají to, že jsou páry. Jako například v žolíkových kartách máme 4 krále. Každý je jiný, ale mají společné, že jsou to králové.

package sk.jaro.CiernyPeter;
public class Karta {
   private int cisloKarty; //každá karta ma iné číslo
   private int cisloParu; //každý prá má iné číslo, len dve karty majú to 
               isté číslo páru
   public Karta(int cisloKarty, int cisloParu) {
     this.cisloKarty = cisloKarty;
     this.cisloParu = cisloParu;
   }
   public int getCisloKarty() {
     return cisloKarty;
   }
   public int getCisloParu() {
     return cisloParu;
   }
 }

Balíček karet

Dále budeme potřebovat tyto karty uložit do balíčku. Každá hra má několik karet, které tvoří balíček. Takže náš balíček bude obsahovat seznam karet. Co lze dělat s balíkem? Například míchat karty, nebo z balíku můžeme vyjmout kartu. Když vybírám karty nebo míchám karty, tak tam musí nějaké být. Protože pokud vyberu postupně všechny karty z balíku, tak nakonec budu mít balík prázdný. Zkuste míchat prázdný balík karet :) Proto si vytvořím i pomocnou metodu, která zjistí, zda je balík prázdný nebo ne.

package sk.jaro.CiernyPeter;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
public class BalikKariet {
   private List<Karta> karty; //implementacia listu pre zachovanie poradia
   public BalikKariet(List<Karta> karty) {
     this.karty = karty;
   }
   public List<Karta> getKarty() {
     return karty;
   }
   public void zamiesajKarty(){
     if(!jeBalikPrazdny())
       Collections.shuffle(karty);
   }
   private boolean jeBalikPrazdny(){
     return karty == null || karty.isEmpty();
   }
   public Karta getKartu(){
     Karta karta = null;
     if(!jeBalikPrazdny()) {
       karta = karty.get(0); //vytiahnem prvú kartu
       karty.remove(karta); //kartu odstránim z balíku
     }
     return karta;
   }
 }

Hráč

Do každé hry potřebuji hráče, tedy někoho, kdo bude danou hru hrát. Rozhodl jsem se, že hráči dám jméno a karty v ruce. Když vytvářím nového hráče pomocí new, tak se zavolá konstruktor dané třídy a tam si všimni, že jsem mu do ruky nedal nic, tedy tam má prázdno. To proto, že ještě nedostal žádnou kartu při rozdávání, ale musí mít nějaké úložiště kde mu je dám :)


Je tam ještě metoda, která má na starosti odstranit z ruky hráče všechny páry. Kdo by si to chtěl nějak zobecnit, tak může. Tedy do objektu Hrac, by dal jen metodu pro odstranění jedné karty, nebo seznamu karet. A které karty to budou to nechá na jiný objekt, který spravuje pravidla hry Černý Peter.

package sk.jaro.CiernyPeter; 
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 
public class Hrac {
   private String meno;
   private List<Karta> kartyVRuke; 
   public Hrac(String meno) {
     this.meno = meno;
     this.kartyVRuke = new ArrayList<>();
   }
   public String getMeno() {
     return meno;
   }
   public List<Karta> getKartyVRuke() {
     return kartyVRuke;
   }
   public void odstranParyZRuky() {
     ArrayList<Karta> akeKartyOdstraniZRuky = new ArrayList<>();
     for(Karta karta : kartyVRuke){
       try {
         for (Karta k : kartyVRuke) {
           if (karta.getCisloParu()
               == k.getCisloParu()
               && karta.getCisloKarty() != k.getCisloKarty()) {
             akeKartyOdstraniZRuky.add(karta);
             akeKartyOdstraniZRuky.add(k);
             break;
           }
         }
       }catch (Exception e){
         e.printStackTrace();
       }
     }
     kartyVRuke.removeAll(akeKartyOdstraniZRuky);
   }
 }

Ovládání hry

Jakou chceš udělat aplikaci? Jak chceš komunikovat s uživatelem? Přes grafické rozhraní? Přes konzoli, nebo jinak? Nyní budeme dělat konzolovou interakci , ale pokud bys chtěl dělat v budoucnu grafické rozhraní, tak je vynikající idea udělat interface, tedy rozhraní, kde popíšu metody jaké chci používat pro interakci s uživatelem. Potom když budeš dělat grafické rozhraní, tak si jen zaimplementuješ toto nové rozhraní a někde v kódu hry řekneš, že nyní používat tuto implementaci, a nemusíš přepisovat i celou hru, neboť metody jsou tam stejné, jen z jiného zdroje.

Co potřebujeme vypsat uživateli, nebo co od něj chci získat? Počet hráčů, jejich jména, jakou kartu chceme hráči vzít a chceme vypsat konec hry. Pokud chceš něco víc, tak si to klidně dodělej.

package sk.jaro.CiernyPeter.rozhrania;
 
 import sk.jaro.CiernyPeter.Hra;
 import sk.jaro.CiernyPeter.Hrac;
 
 public interface IOvladanieHry {
   int vyberPocetHracov();
 
   Hrac getMenoHraca(int i);
 
   int zoberKartu(Hrac hrac1, Hrac hrac2);
 
   void vypisKtoPrehral(Hra hra);
 }

Nyní si musíme zaimplementovat toto rozhraní. Nyní máme jen předpis metod ale ne jejich nitro. Budeme používat konzoli, kterou budeme číst pomocí scanneru a na konci hry si uzavřeme scanner. Každá metoda je jednoduchá, vypíšu na konzoli co chci a potom nechám uživatele, aby mi to napsal.

Všimni si, když bereš nextInt(), tak se to pokusí vzít číslo. Pokud najde něco jiného je to chyba a tu ošetříme. Klidně si dodělej více ošetření, podmínek a výpisů. Potom ale musíš vzít i zbytek. Nebo co udělal uživatel? Zadal číslo a stiskl enter. Ty jsi vzal jen to číslo, ale ne i enter. Proto tam máme ještě nextLine - to nám vezme zbytek řádku is enterem.

Černý Peter bude hráč, který zůstal poslední ve hře.

package sk.jaro.CiernyPeter.gui;
 
 import sk.jaro.CiernyPeter.Hra;
 import sk.jaro.CiernyPeter.Hrac;
 import sk.jaro.CiernyPeter.rozhrania.IOvladanieHry;
 
 import java.util.Scanner;
 
 public class OvladanieHry implements IOvladanieHry {
   Scanner scanner = new Scanner(System.in);
   
   @Override
   public int vyberPocetHracov() {
     int pocetHracov = 0;
 
     System.out.println("Zadaj počet hráčov (3 až 6):");
 
     try {
       pocetHracov = scanner.nextInt();
       scanner.nextLine();
     } catch (Exception ex) {
       System.out.println("Nepodarilo sa načítať počet hráčov. Zadal si správne číslo?");
       pocetHracov = vyberPocetHracov();
     }
 
     return pocetHracov;
   }
 
   @Override
   public Hrac getMenoHraca(int i) {
     Hrac hrac = null;
     System.out.println(String.format("Zadaj meno pre hráča %d :", i));
     String meno = scanner.next();
     scanner.nextLine();
     if (meno.equals("") || meno.equals(" ")) {
       System.out.println(String.format("Prosím znovu zadajte meno pre hráča %d :", i));
       hrac = getMenoHraca(i);
     } else {
       hrac = new Hrac(meno);
     }
 
     return hrac;
   }
 
   @Override
   public int zoberKartu(Hrac hrac1, Hrac hrac2) {
     int zoberKartuCislo = 0;
 
     System.out.print(hrac1.getMeno() + " ,ktorú kartu cheš zobrať hračovi "+hrac2.getMeno()+"?: ");
     for(int i = 0; i < hrac2.getKartyVRuke().size(); i++){
       System.out.print(i+", ");
     }
 
     try {
       zoberKartuCislo = scanner.nextInt();
       scanner.nextLine();
     } catch (Exception ex) {
       System.out.println("Nepodarilo sa získať akú kartu chceš zobrať. Zadal si správne číslo?");
       zoberKartuCislo = zoberKartu(hrac1,hrac2);
     }
 
     return zoberKartuCislo;
   }
 
   @Override
   public void vypisKtoPrehral(Hra hra) {
     System.out.println("Čierny Peter je hráč "+hra.getHraci().get(0).getMeno());
     scanner.close();
   }
 }

Hra

Každá hra má několik hráčů, má balíček karet se kterými si hraje a má také ovládání. Toto si definujeme.
public class Hra{
 
   private BalikKariet balikKariet;
   private int pocetHracov;
   private List<Hrac> hraci;
   private OvladanieHry ovladanieHry;
V konstruktoru této Hry si nastavíme to, co víme:
public Hra() {
   this.ovladanieHry = new OvladanieHry();
   this.pocetHracov = ovladanieHry.vyberPocetHracov();
   this.hraci = vytvorHracov();
 }

Nestavili jsme balíček karet, protože ten je specifický pro každý typ hry jiný. V našem případě jsou to karty pro hru Černý Peter. Tak ty si vytvořím později.

V kuse kódu výše jsme si vytvořili instanci ovládání hry a hned jsme ji také použili při výběru počtu hráčů. Metoda výběr hráčů je jednoduchá, uživatele aplikace se ptám jak se jmenují a rovnou je vytvořím a dám do seznamu.
public List<Hrac> vytvorHracov() {
   ArrayList<Hrac> hraci = new ArrayList<>();
   for(int i = 0; i < pocetHracov; i++){
     Hrac hrac = ovladanieHry.getMenoHraca(i+1);
     hraci.add(hrac);
   }
 
   return hraci;
 }
Logiku hry spustím a tedy začnu ji hrát když zavolám metodu zacniHrat.
public void zacniHru() {
   HraCiernyPeter ciernyPeter = new HraCiernyPeter();
 
   //vseobecna logika ku kazdej hre
   balikKariet = vytvorBalik(ciernyPeter.vytvorKarty());
   balikKariet.zamiesajKarty();
 
   //rozdaj karty z baliku
   ciernyPeter.rozdajKarty(this);
   // pre hru urcim prveho hraca
   // v ciernom petrovi je to hrac s najviac kartami a ten zacina tahat
   Hrac prvyHrac = ciernyPeter.getHracaSNajviacKartami(getHraci());
 
   //vsobecne na zaklade prveho hraca zistim jeho poradie v zozname hracov v hre
   int prvyHracIndex = getHraci().indexOf(prvyHrac);
 
   ciernyPeter.zlozHracomParyZRuky(this);
 
   ciernyPeter.odstranHracovZHry(this);
 
   if(!ciernyPeter.jeKoniecHry(this)){
     //idu do kruhu az kym hraju aspon dvaja hraci
     ciernyPeter.kolobehHry(this,prvyHracIndex);
   }
 }
Zde si vytvořím instanci třídy HraCiernyPeter, která má na starosti logiku, která je specifická právě pro tento typ hry. Tu si vytvoříme později.

Na tomto místě si vytvořím také balík karet pomocí karet, které se vytvářejí ve třídě HraCiernyPeter. Jelikož jsem zvolil názvy metod takové, aby se snadno chápaly, tak tušíme co dané metody dělají. Když vytvořím balíček a jdu hrát, tak karty pomíchám, pak je rozdám hráčům.

Musím si určit, který hráč začíná jako první. V černém petrovi je to ten, co má nejvíc karet.

Jak jsme si řekli na začátku, tak když mají hráči rozdané karty, tak si složí všechny páry a tím se zbaví nějakých karet. Zkontroluji jestli snad někdo neměl všechno páry na ruce a tím pádem skončil ve hře. Zeptám se, jestli je konec hry - zda zůstal jen jeden hráč, který má černého petra - neboť tato karta nemá pár. Pokud ne, tak začnu koloběh hry.

V této třídě mám i jiné pomocné třídy. Zkus si je projít sám.
package sk.jaro.CiernyPeter;
 
 import sk.jaro.CiernyPeter.gui.OvladanieHry;
 
 import java.util.ArrayList;
 import java.util.List;
 
 public class Hra{
 
   private BalikKariet balikKariet;
   private int pocetHracov;
   private List<Hrac> hraci;
   private OvladanieHry ovladanieHry;
 
   public Hra() {
     this.ovladanieHry = new OvladanieHry();
     this.pocetHracov = ovladanieHry.vyberPocetHracov();
     this.hraci = vytvorHracov();
   }
 
   public BalikKariet getBalikKariet() {
     return balikKariet;
   }
 
   public List<Hrac> getHraci() {
     return hraci;
   }
 
   public OvladanieHry getOvladanieHry() {
     return ovladanieHry;
   }
 
   public List<Hrac> vytvorHracov() {
     ArrayList<Hrac> hraci = new ArrayList<>();
     for(int i = 0; i < pocetHracov; i++){
       Hrac hrac = ovladanieHry.getMenoHraca(i+1);
       hraci.add(hrac);
     }
 
     return hraci;
   }
 
   public BalikKariet vytvorBalik(List<Karta> karty) {
     return new BalikKariet(karty);
   }
 
   public void odstranHracaZHry(Hrac hrac) {
     //ak ma prazdnu ruku odstranim ho
     if(hrac.getKartyVRuke().isEmpty()){
       getHraci().remove(hrac);
     }
   }
 
   public void ukonciHru() {
     ovladanieHry.vypisKtoPrehral(this);
   }
 
   public void zacniHru() {
     HraCiernyPeter ciernyPeter = new HraCiernyPeter();
 
     //vseobecna logika ku kazdej hre
     balikKariet = vytvorBalik(ciernyPeter.vytvorKarty());
     balikKariet.zamiesajKarty();
 
     //rozdaj karty z baliku
     ciernyPeter.rozdajKarty(this);
     // pre hru urcim prveho hraca
     // v ciernom petrovi je to hrac s najviac kartami a ten zacina tahat
     Hrac prvyHrac = ciernyPeter.getHracaSNajviacKartami(getHraci());
 
     //vsobecne na zaklade prveho hraca zistim jeho poradie v zozname hracov v hre
     int prvyHracIndex = getHraci().indexOf(prvyHrac);
 
     ciernyPeter.zlozHracomParyZRuky(this);
 
     ciernyPeter.odstranHracovZHry(this);
 
     if(!ciernyPeter.jeKoniecHry(this)){
       //idu do kruhu az kym hraju aspon dvaja hraci
       ciernyPeter.kolobehHry(this,prvyHracIndex);
     }
   }
 }

Logika hry Černý Peter

V této části si vytvoříme karty specifické pro tuto hru. Tedy 16 párů a jednoho černého petra.
public List<Karta> vytvorKarty() {
   ArrayList<Karta> karty = new ArrayList<>();
 
   int j = 1;
   for(int i = 0; i < 16; i++, j=j+2){
     karty.add(new Karta(j, i));
     karty.add(new Karta(j+1, i));
   }
 
   karty.add(new Karta(33,-1)); //Čierny Peter
 
   return karty;
 }

Když rozdávám karty, tak je rozdávám po jedné. Tato metoda by mohla být také ve třídě Hra, ale teoreticky pro jiné typy her by se karty rozdávaly jinak. Tady rozdávám všechny karty.

Z balíku karet vezmu první kartu, z balíku ji odstraním a dám ji hráči do ruky. Tady je takový fígl, že jdu přes všechny karty a dělám modulo nad pořadím karty s počtem hráčů, to mi zaručí, že budu dokola procházet hráče dokud neskončí balík.
public void rozdajKarty(Hra hra) {
   BalikKariet balikKariet = hra.getBalikKariet();
   List<Hrac> hraci = hra.getHraci();
 
   int pocetKariet = balikKariet.getKarty().size();
 
   for(int i = 0; i<pocetKariet;i++){
     Hrac hrac = hraci.get(i%hraci.size());
     hrac.getKartyVRuke().add(balikKariet.getKartu());
   }
 }
Když se chystám odstranit hráče ze hry (když nemají už žádné karty na ruce), tak je nemohu odstranit během toho, jak přes ně procházím (iteruji). Proto si je dávám do pomocného seznamu a až po iteraci je odstraním.
public void odstranHracovZHry(Hra hra) {
   //nemôžem mazať hraca z kolekcie ak cez nu prechadzam, preto si vytvorim novy zoznam a odstranim potom
   ArrayList<Hrac> hraciNaOdstranenie = new ArrayList<>();
 
   for(Hrac hrac : hra.getHraci()){
     //skontrolujem ci uz niekto neskoncil, teda ma prazdnu ruku
     //ak ano odstranim ho z hry
     if(hrac.getKartyVRuke().isEmpty()){
       hraciNaOdstranenie.add(hrac);
     }
   }
 
   for(Hrac hrac : hraciNaOdstranenie){
     hra.odstranHracaZHry(hrac);
   }
 }
Když někomu vezmu kartu z ruky, tak každému z těch hráčů pomíchám karty. Jednomu hráči vezmu kartu z kolekce kartiček, což má na ruce a druhému přidám do kolekce další kartu.
public void zoberHracoviKartu(Hrac hrac1, Hrac hrac2, Hra hra) {
   int poradieZobranejKarty = hra.getOvladanieHry().zoberKartu(hrac1,hrac2);
   Karta vzataKarta = hrac2.getKartyVRuke().get(poradieZobranejKarty);
 
   hrac1.getKartyVRuke().add(vzataKarta);
   hrac2.getKartyVRuke().remove(vzataKarta);
 
   //pomiesam karty v ruke
   Collections.shuffle(hrac1.getKartyVRuke());
   Collections.shuffle(hrac2.getKartyVRuke());
 }
Samozřejmě koloběh hry jede následovně. Hrajeme do té doby, než nám ve hře zůstanou alespoň dva hráči. Začínám u prvního hráče, který vezme kartu druhému hráči. A tady jsem si natrefil na chybu. Přece hráč s největším počtem karet netáhne ale mělo by se táhnout jemu tedy, ten co je za ním táhne od něj. Tak tady si to můžete opravit, to nechám na vás. Pomůcka: upravte index prvního hráče ve třídě Hra, pokud si pamatujete, tam jsme ho určili.
public void kolobehHry(Hra hra, int prvyHracIndex) {
   while (hra.getHraci().size() > 1) {
     int pocetHracov = hra.getHraci().size();
     Hrac hrac1 = hra.getHraci().get(prvyHracIndex%pocetHracov);
     Hrac hrac2 = hra.getHraci().get((prvyHracIndex + 1)%pocetHracov);
     zoberHracoviKartu(hrac1, hrac2,hra);
 
     zlozHracomParyZRuky(hra);
     odstranHracovZHry(hra);
     if(jeKoniecHry(hra)) {
       break;
     }
     prvyHracIndex++;
   }
 }
Tady je pak celý kód třídy is jinými pomocnými metodami.
package sk.jaro.CiernyPeter;
 
 import java.util.ArrayList;
 import java.util.Collections;
 import java.util.List;
 
 public class HraCiernyPeter {
   public List<Karta> vytvorKarty() {
     ArrayList<Karta> karty = new ArrayList<>();
 
     int j = 1;
     for(int i = 0; i < 16; i++, j=j+2){
       karty.add(new Karta(j, i));
       karty.add(new Karta(j+1, i));
     }
 
     karty.add(new Karta(33,-1)); //Čierny Peter
 
     return karty;
   }
 
   public void rozdajKarty(Hra hra) {
     BalikKariet balikKariet = hra.getBalikKariet();
     List<Hrac> hraci = hra.getHraci();
 
     int pocetKariet = balikKariet.getKarty().size();
 
     for(int i = 0; i<pocetKariet;i++){
       Hrac hrac = hraci.get(i%hraci.size());
       hrac.getKartyVRuke().add(balikKariet.getKartu());
     }
   }
 
   public Hrac getHracaSNajviacKartami(List<Hrac> hraci) {
     int max = 0;
     Hrac hracMax = null;
     for(Hrac hrac : hraci){
       int size = hrac.getKartyVRuke().size();
       if(max < size){
         max = size;
         hracMax = hrac;
       }
     }
     return hracMax;
   }
 
   public void zlozHracomParyZRuky(Hra hra) {
     for(Hrac hrac : hra.getHraci()) {
       hrac.odstranParyZRuky();
     }
   }
 
 
   public void odstranHracovZHry(Hra hra) {
     //nemôžem mazať hraca z kolekcie ak cez nu prechadzam, preto si vytvorim novy zoznam a odstranim potom
     ArrayList<Hrac> hraciNaOdstranenie = new ArrayList<>();
 
     for(Hrac hrac : hra.getHraci()){
       //skontrolujem ci uz niekto neskoncil, teda ma prazdnu ruku
       //ak ano odstranim ho z hry
       if(hrac.getKartyVRuke().isEmpty()){
         hraciNaOdstranenie.add(hrac);
       }
     }
 
     for(Hrac hrac : hraciNaOdstranenie){
       hra.odstranHracaZHry(hrac);
     }
   }
 
   public boolean jeKoniecHry(Hra hra) {
     if(hra.getHraci().size() < 2){
       hra.ukonciHru();
       return true;
     }
     return false;
   }
 
   public void zoberHracoviKartu(Hrac hrac1, Hrac hrac2, Hra hra) {
     int poradieZobranejKarty = hra.getOvladanieHry().zoberKartu(hrac1,hrac2);
     Karta vzataKarta = hrac2.getKartyVRuke().get(poradieZobranejKarty);
 
     hrac1.getKartyVRuke().add(vzataKarta);
     hrac2.getKartyVRuke().remove(vzataKarta);
 
     //pomiesam karty v ruke
     Collections.shuffle(hrac1.getKartyVRuke());
     Collections.shuffle(hrac2.getKartyVRuke());
   }
 
   public void kolobehHry(Hra hra, int prvyHracIndex) {
     while (hra.getHraci().size() > 1) {
       int pocetHracov = hra.getHraci().size();
       Hrac hrac1 = hra.getHraci().get(prvyHracIndex%pocetHracov);
       Hrac hrac2 = hra.getHraci().get((prvyHracIndex + 1)%pocetHracov);
       zoberHracoviKartu(hrac1, hrac2,hra);
 
       zlozHracomParyZRuky(hra);
       odstranHracovZHry(hra);
       if(jeKoniecHry(hra)) {
         break;
       }
       prvyHracIndex++;
     }
   }
 
 
 }

Main

Nakonec jsem si vytvořil třídu s jednou main metodou, která se nám bude jmenovat při spuštění programu.
public static void main(String[] args) {
   
   Hra hra = new Hra();
   hra.zacniHru();
 }
Celý Java program si umíš stáhnout odsud .

TODO - úkol pro tebe

Dodělejte výpis, jaké karty byly hráči odstraněny z ruky, když složil páry. Udělejte další podmínky při zadávání údajů od uživatele, aby nebral karty, které někdo nemá v ruce a podobně. 


Autorem tohoto blogu je Jaro Beňo , autor Java online kurzu , který můžeš na Learn2Code studovat zdarma.
Skillmea
🥇 Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku.
Na našom webe nájdeš viac ako 300 rôznych videokurzov z oblastí ako programovanie, tvorba hier, testovanie softwaru, grafika, UX dizajn, online marketing, MS Office a pod. 
Vyber si kurz, ktorý ťa posunie vpred ⏩

Mohlo by tě zajímat

Klávesové zkratky v Excelu
Tipy a triky
05.07.2017
Skillmea

Klávesové zkratky v Excelu

Připravili jsme pro tebe seznam klávesových zkratek pro Excel 2010. Tento blog popisuje nejpoužívanější klávesové zkratky, funkční klávesy a některé další běžné klávesové zkratky pro Microsoft Excel 2010 pro Windows. Pokud používáš Mac, místo Ctrl je třeba použít klávesu Cmd . Kopírování Ctrl + C Kopírování Ctrl + X Vystřižení Ctrl + V Přilepení Formátování Ctrl + B Změní text na tlustý Ctrl + I Změní text na kurzívu Ctrl + U Podtrhne text Ctrl + = Přidá vnější orámování Práce se souborem F12 Uložit jako Ctrl + O Otevření stávajícího sešitu Ctrl+N Vytvoření nového sešitu Ctrl+S Uložení sešitu Výběr buněk Ctrl+Home Přesune kurzor do první buňky Podržte Ctrl a můžete označit více objektů najednou Shift Označte první objekt, podržte Shift a označte poslední objekt Ctrl + A Označí celou tabulku ve které se nachází právě označená buňka Ctrl + ← Přesune kurzor doleva na začátek tabulky Ctrl + → Přesune kurzor doprava na konec tabulky Ctrl + ↑ Přesune kurzor nahoru na začátek tabulky Ctrl + ↓ Přesune kurzor dolů na konec tabulky Ctrl + mezera Označí celý sloupec Shift + mezera Označí řádek F2 Úprava textu právě označené buňky Různé  Ctrl + F Najde nebo nahradí text  Ctrl + Z Přesune o 1 krok dozadu  Ctrl + Y Přesune o 1 krok dopředu  F4 Změní adresu buňky z relativní na absolutní a naopak  Ctrl + , Zobrazí nebo skryje všechny vzorce  F1 Zobrazí nápovědu  Ctrl + F1 Zobrazí nebo skryje pásy na hlavním panelu  Alt + F8 Otevře nabídku pro nahrávání maker  Shift + F2 Vloží do buňky komentář Soubor s klávesovými zkratkami v Excelu si můžeš stáhnout odsud . Plus bonusová část:  videotutoriál, jak upravit vzhled Excelu podle svých preferencí.
Nejvtipnější programátorská GIFka
Tipy a triky
02.06.2017
Martina Baumann

Nejvtipnější programátorská GIFka

Jelikož se teď trošku pohybuji v IT komunitě lidí, znám několik programátorů. A tak si pořád říkám (nebo myslím), že skutečně tráví za PC celé dny a když se zahloubí do svého kódu, nesledují, co se děje kolem nich. Vím, co říkám - kluci si totiž už třetí týden vůbec nevšimli, že jsem ostříhaná! Jak může tedy někdy vypadat takový život ortodoxního kodéru?  GIF webyPokud jsi programátor a zároveň chceš propagovat svou práci řekněme prostřednictvím blogů nebo jiných příspěvků, mohou se ti někdy hodit do článků i vtipná GIFka. Obecně nemusíš být jen programátorem, na své si přijde každý copywriter, bloger, redaktor, který něco píše a potřebuje texty doplnit o nějaké to dobré GIFko. Které webky mají ty nejGIFka? Čti dál! Takže kde zaručeně najdeš GIF, které právě potřebuješ? Čekuj zejména weby jako giphy.com  – samozřejmě, že ti jako první nemůžu nabídnout nic jiného než Giphy, protože právě tento web navštěvují denně miliony uživatelů (některé zdroje uvádějí desítky milionů a jiné zase se pohybují ve stovkách milionů) a je to určitě nejrozšířenější zdroj GIFek pod sluncem. Tady najdeš všechno, používám ho i já úplně nejčastěji a musím přiznat, že patří mezi moje nej. Další weby, které doporučuji, jsou například thecodinglove.com,reddit.com, reactiongifs.com. Pro ty vybíravé je ještě jedna možnost a to vytvořit si takové GIF, jaké přesně potřebuješ. Pokud si chceš udělat vlastní GIF, tak určitě na stránce makeagif.com. Zpět k těm našim programátorům. Opravdu si myslím, že to mohou být vtipní lidé a vůbec s nimi nemusí být až taková nuda. Abych tě přesvědčila, vybrala jsem následující GIFka.  Pondělí ráno: Takže, lehce si vyťukám svůj kód...[Image] Úterý (někdy kolem oběda): A takto může vypadat homeoffice :)[Image] Středa (ráno) - still in progress[Image] Středa (pozdě odpoledne): Takhle zase může vypadat, když je krize nebo se prostě nedaří a kód si dělá, co chce[Image] Stále středa? Možná už čtvrtek? Svítá na lepší časy?[Image] Na druhé straně - nic nepotěší programátora víc, než když jeho kód skutečně funguje tak, jak má  A následuje nefalšovaná radost! ...nebo i takto (většinou už někde kolem 18:00 pátek) Programátor musí mít prstoklad! Nebo? Když všechno fičí, jak má  Nadčasové CSS gifko, které nikdy neomrzí:)[Image] Změním jen tento jeden řádek v kódu:[Image] Skutečně 👇 [Image] Tip na závěr Mně osobně se líbí například tento blog, který mě vždy zaručeně pobaví.  Líbil se ti tento blog? Věnuj mu 👍 Které GIFko se ti líbilo nejvíc? Napiš mi ho do komentáře 👇  
Jak naprogramovat kalkulačku v Javě
Tipy a triky
05.05.2017
Skillmea

Jak naprogramovat kalkulačku v Javě

Dnes se naučíme základní operace v Javě, které si ukážeme při programování jednoduché kalkulačky. Mimo jiné se naučíme: • vypsat zadaný text • uložit hodnoty pro proměnné typu String a int • vytvoření vstupu pro uživatele • parsování textu na čísla • podmínky a jednoduché větvení • základní matematické výpočy v Javě Program kalkulačka v JavěCo tedy chceme, aby náš program uměl udělat? 1. Dokáže zaznamenat 2 čísla zadaná uživatelem do konzoly 2. Dokáže podle instrukcí zadaných uživatelem do konzole určit operaci (+, -, x, /) 3. Dokáže ze zadaných údajů provést výpočet a výsledek vypsat Po dokončení by program měl vypadat následovně:[Image] *nezapomeňte si nastavit podporu UTF 8, protože znaky lšťžýážä to brát nebude Během programování vlastní kalkulačky ji můžete použít jako šablonu a pokud objevíte ve svém programu chybu, můžete si ji podle šablony opravit. Pojďme si vysvětlit, jak jsme takový program vytvořili. Zatím si nebudeme vysvětlovat základní strukturu programu, protože se jedná o složité a pro začátečníky těžko pochopitelné pojmy (balík, třída, metoda…). Více se o struktuře programu dozvíte, když se budeme věnovat objektově orientovanému programování (OOP). Do programu popište to, co vidíte v šabloně. Vypsání textuJednou z nejjednodušších věcí, které budeme od naší aplikace chtít, je vypsat nějaký text. K tomu použijeme příkaz System.out.println(“Text“) ; Jak se dozvíme později, do závorek můžeme namísto textu v uvozovkách napsat název proměně a program nám vypíše jeho program. Tento příkaz nám odřádkuje text v programu, pokud chceme místo odřádkování pokračovat na stejném řádku, použijeme příkaz System.out.print(“Text“); středník nám představuje konec jednoho příkazu. V našem programu jej použijeme k vypsání instrukcí pro uživatele. Prázdné uvozovky nám poslouží pro vytvoření prázdného řádku. Proměnné typu String a intProměnné jsou názvy, které zastupují určité číslo nebo text, který je v nich uložen. Před názvem proměnné určujeme typ proměnné. Pro číslo slouží int a pro text String . Ukažme si několik příkladů: int a = 5; String b = "Ahoj"; Pokud bychom chtěli v kódu vypsat proměnnou, použijeme příkaz System.out.println(a); Samozřejmě můžeme vypsat několik proměnných vedle sebe klidně is obyčejným textem a to pomocí znaménka +. Kód by pak mohl vypadat následovně: System.out.println (a + b + „Text“) ; Hodnoty proměnných se mohou během průběhu programu měnit. Pokud budeme operovat s proměnnou, která již byla definována (byl u ní určen typ), nebudeme znovu její typ určovat: int a= 5; a=6; Dávejte si pozor na velká a malá písmena. U Stringu se píše první písmeno velké, protože se jedná o referenční datový typ, zatímco int je primitivní datový typ. Tím se ale zatím nebudeme zabývat. V našem programu si určíme proměnné int cislo1, int cislo2, int vysledek a String operace . Vytvoření vstupu pro uživateleDále budeme chtít, aby byl náš program interaktivní. Tedy, aby zde docházelo k oboustranné komunikaci mezi počítačem a uživatelem. K tomu si vytvoříme uživatelský vstup. Nejprve si úplně na začátek kódu přidáme metodu import java.util.Scanner; která nám zpřístupní funkce pro vstup uživatele z konzole. Do hlavního bloku kódu si pak nadefinujeme proměnnou, která nám ponese Scanner: Scanner sc= nový Scanner (System. in) ; Závorka nám zde bude definovat diakritiku, kterou použijeme. Pokud vám nebude fungovat tento kód, zkuste napsat: Scannee sc = new Scanner(System.in, “Windows-1250“); Vstup provedeme tak, že jej přiřadíme jako hodnotu k proměnné pomocí příkazu: sc . nextLine() ; Mohlo by to vypadat asi takto: String vstup = sc. nextLine() ; V programu získáme od uživatele hodnotu pro cislo1, cislo2 a operaci Počítač přečte vstupy od uživatele vždy jako text. Co však v případě, kdy budeme chtít po uživateli zadat číslo? K tomu slouží tvz. parsování. ParsováníFunkce parsování nám slouží, pokud chceme převést uživatelem zadaný text na číslo. K tomu použijeme funkci int nazevproměnné = Integer.parseInt(sc.nextLine() ); V našem programu nám poslouží k provedení vstupu u proměnných cislo1 a cislo2 z textu na číslo. PodmínkyPokud chceme, aby proběhla část kódu jen pokud jsou splněny určité podmínky, použijeme k tomu funkci if. Pokud nejsou splněny podmínky, část kódu bude přeskočena a bude pokračovat až za ní. Podmínky píšeme do závorek za klíčové slovo if a příkazy do složených závorek. a=1 if (a==1) { System.out.println(“Ahoj“) ; } Při podmínkách používáme == U textových proměnných používáme místo == funkci equals() String a = “Ahoj“ if (a. equals(“Ahoj“){ System.out.println (“Čau“) ; }Je možné používat další matematické funkce jako například srovnávání ( <, > ). V našem programu pomocí čtyř if funkcí zjistíme, jakou zadal uživatel operaci a podle toho provedeme výpočet.  Matematické operaceV Javě můžeme pracovat s různými matematickými funkcemi: Například  int a=1+2; Samozřejmě je možné nahradit čísla proměnnými. int a = b – c; V našem programu vypočítáme výsledek pomocí vysledek= cislo1 [operace] cislo2; Doufám, že se vám podařilo vytvořit vlastní funkční kalkulačku. Pokud stále máte problémy, zkuste ještě zkontrolovat, zda: • nechybí na konci některého příkazu středník, • jsou správně umístěny složené závorkyJsou správně umístěny složené závorky • jsou velká a malá písmena zapsaná správně Pro dnešek to bude všechno. Java videotutoriál pro začátečníky naleznete zde a zcela zdarma .

Nezmeškej info o nových kurzech a speciálních nabídkách