Angličtina: Gramatika

17h 17m 57s
Čas
171
Kapitol
1 871
Studentů
4.7
Hodnocení
Začátečník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu Angličtiny

Tento online kurz angličtiny je zaměřen na anglickou gramatiku. Mnoho online kurzů angličtiny, ať už skupinových či individuálních, se orientuje hlavně na konverzaci. Nezapomínejme ale na to, že bez správného ovládání gramatiky nemáme v používání jazyka takovou svobodu, jsme dost omezení a těžko se nám skládají věty.

Na stručných videích ti v přehledném systému vysvětlíme anglickou gramatiku. Průměrná délka gramatických videí je 7 minut. V online kurzu angličtiny najdeš vlastní gramatické videa, materiály (PDF), které si můžeš stáhnout a vytisknout. Ke každému probranému učivu si také můžeš udělat test a ověřit si své znalosti. K testům jsme udělali i videa se správnými odpověďmi, kde ti je vysvětlíme.

V tomto online kurzu z angličtiny najdeš momentálně 15 bloků, v nich je 53 sekcí, které obsahují 96 videí a spolu tak tvoří videa o anglické gramatice v délce skoro 9 hodin.

Co se naučíš

Každá jedna sekce je zaměřena na vysvětlení určité části anglické gramatiky, například:

 • slovosled
 • časování,
 • rozkazovací způsob,
 • přívlastky,
 • stupňování přídavných jmen,
 • členy,
 • všechny zájmena,
 • čísla a číslovky,
 • question tags,
 • časy: přítomný, minulý i budoucí,
 • předložky,
 • slovesa,
 • trpný rod,
 • příslovky,
 • a množství jiných ...
V každé sekci najdeš: video, ve kterém je dána gramatika vysvětlena. Následně v ní najdeš test, kde si naučené znalosti víte otestovat. Video se správnými odpověďmi z testu is vysvětlením a PDF soubor s gramatikou, který je možné si stáhnout a vytisknout.

Co všechno dostaneš

 • videotutoriály anglické gramatiky,
 • moderované diskusní fórum,
 • certifikát o absolvování kurzu,
 • garance vrácení peněz do 14 dnů v případě nespokojenosti.
Online kurz Angličtina: Gramatika je možné

Seznam kapitol

Úvodné slová | Predstavenie kurzu a lektorky
Úvodné video
Úvod do angličtiny
3.1 TEST - There is | There are
4. Slovosled v anglickej vete
4.1 TEST - Slovosled v anglickej vete
5. Prívlastok
5.1 - TEST - Prívlastok
6. Rozkazovací spôsob
6.1 TEST - Rozkazovací spôsob
7. Stupňovanie prídavných mien
7.1 TEST - Stupňovanie prídavných mien
8. Abeceda
9. Postavenie prídavných mien vo vete
Členy
1. Členy úvod: Určitý, neurčitý a nulový
1.1 - TEST - Členy úvod: Určitý, neurčitý a nulový
Zámená
1. Zámená: Opytovacie
1.1 TEST - Zámená: Opytovacie
2. Zámená: Privlasťňovacie a privlastňovacie prídavné mená
2.1 TEST - Zámená: Privlasťňovacie a privlastňovacie prídavné mená
3. Zámená: Ukazovacie
3.1 TEST - Zámená: Ukazovacie
4. Zámená: Predmetové
4.1 TEST - Zámená: Predmetové
5. Zámená: Zvratné
6. Zámená: Recipročné
Čísla a číslovky
1. Číslovky: Základné
1.1 TEST - Číslovky: Základné
2. Číslovky: Radové
2.1 TEST - Číslovky: Radové
3. Matematika: Operácie, zlomky a percentá
3.1 TEST - Matematika: Operácie, zlomky a percentá
Dátum a čas
1. Vyjadrenie času
1.1 TEST - Vyjadrenie času
2. Dátumy
Časy: Prítomný čas | Present Simple a Continuous
1. Present Simple: Základné tvorenie
1.1 TEST - Present Simple: Základné tvorenie
2. Present Continuous: Základné tvorenie
2.1 TEST - Present Continuous: Základné tvorenie
3. Present Simple 2: Rozšírené využitie
3.1 TEST - Present Simple 2: Rozšírené využitie
4. Present Continuous 2: Rozšírené využitie
5. Present Simple a Present Continuous: Porovnanie
5.1 TEST - Present Simple a Present Continuous: Porovnanie
Slovesá
1. Rozdiel medzi "to have" a "to have got"
1.1 TEST - Rozdiel medzi "to have" a "to have got"
2. Modálne sloveso: CAN
2.1 TEST - Modálne sloveso: CAN
3. Slovesá: WANT a WOULD LIKE
3.1 TEST - Slovesá: WANT a WOULD LIKE
4. Rozdiel medzi slovesami MUST a HAVE TO
4.1 TEST - Rozdiel medzi slovesami MUST a HAVE TO
5. Slovesá: ING a TO
5.1 TEST - Slovesá: ING a TO
6. Slovesá: MAKE a DO
7. Sloveso: GET
8. Gerundium
9. Gerundium a Infinitív – výnimky
10. Sloveso: LIKE
11. Modálne sloveso: SHOULD
12. Rozdiel medzi TALK, TELL, SPEAK a SAY
Počitateľnosť podstatných mien
1. Podstatné mená: Počitateľné
1.1 TEST - Podstatné mená: Počitateľné
2. Podstatné mená: Nepočitateľné
2.1 TEST - Podstatné mená: Nepočitateľné
3. SOME, ANY a NO
3.1 TEST - SOME, ANY a NO
Predložky
1. Predložky: Času
1.1 TEST - Predložky: Času
2. Predložky: Miesta
2.1 TEST - Predložky: Miesta
3. Predložka BY
Časy: Minulý čas | Past Simple
1. Minulý čas | Past Simple: To be
1.1 TEST - Minulý čas | Past Simple: To be
2. Minulý čas | Past Simple: Pravidelné slovesá
2.1 TEST - Minulý čas | Past Simple: Pravidelné slovesá
3. Minulý čas | Past simple: Nepravidelné slovesá
3.1 TEST - Minulý čas | Past simple: Nepravidelné slovesá
4. Minulý čas | Past Simple: Used to
4.1 TEST - Minulý čas | Past Simple: Used to
5. Minulý čas | Past Simple: Rozšírené využitie
6. Minulý čas priebehový | Past Continuous
7. Minulý čas jednoduchý a priebehový | Past Simple a Past Continuous
8. Predminulý čas jednoduchý | Past perfect simple
9. Predminulý čas priebehový | Past perfect continuous
Časy: Budúci čas | Future Tense
1. Budúci čas: Will
1.1 TEST - Budúci čas: Will
2. Budúci čas: Going to
2.1 TEST - Budúci čas: Going to
3. Budúci čas: Present simple a Present continuous
3.1 TEST - Budúci čas: Present simple a Present continuous
4. Budúci čas: Future in the past - Budúcnosť v minulosti
5. Budúci čas priebehový - Future continuous
6. Predbudúci čas: Future Perfect - Simple
7. Predbudúci čas - Priebehový: Future Perfect - Continuous
8. Budúci čas GOING TO v minulosti – GOING TO in the past
9. To be about to
10.To be to do something
Časy: Predprítomný čas | Present perfect
1. Predprítomný čas: Úvod
1.1 TEST - Predprítomný čas: Úvod
2. Predprítomný čas: just, already, yet
2.1 TEST - Predprítomný čas: just, already, yet
3. Predprítomný čas: for a since
3.1 TEST - Predprítomný čas: for a since
4. Predprítomný čas: never a ever
4.1 TEST - Predprítomný čas: never a ever
5. Predprítomný čas: gone a been
5.1 TEST - Predprítomný čas: gone a been
6. Predprítomný čas a Jednoduchý minulý čas - porovnanie
6.1 TEST - Predprítomný čas a Jednoduchý minulý čas - porovnanie
7. Predprítomný čas priebehový
8. Predprítomný čas jednoduchý a priebehový
Question tags
1. Question tags: Sloveso TO BE
1.1 TEST - Question tags: Sloveso TO BE
2. Question tags: Sloveso HAVE GOT
2.1 TEST - Question tags: Sloveso HAVE GOT
3. Question tags: Present Simple
3.1 TEST - Question tags: Present Simple
4. Question tags: Present Continuous
4.1 TEST - Question tags: Present Continuous
5. Question tags: Past Simple - TO BE
5.1 TEST - Question tags: Past Simple - TO BE
6. Question tags: Past Simple
6.1 TEST - Question tags: Past Simple
7. Question tags: Will
7.1 TEST - Question tags: Will
8. Question tags: Going to
8.1 TEST - Question tags: Going to
9. Question tags: Výnimky
10. Question tags: Stručný prehľad
11. Question tags: Modálne slovesá
Trpný rod
1. Trpný rod: Prítomný čas
1.1 TEST - Trpný rod: Prítomný čas
2. Trpný rod: Budúci čas
2.1 TEST - Trpný rod: Budúci čas
3. Trpný rod: Minulý čas
3.1 TEST - Trpný rod: Minulý čas
4. Trpný rod: Budúci čas - going to
5. Trpný rod: Prítomný čas priebehový
Príslovky
1. Príslovky: Spôsobu
1.1 TEST - Príslovky: Spôsobu
Ostatné
1. Nepriame otázky v angličtine
2. Also, as well, too
3. Rozdiel medzi AS a LIKE
4. Vzťažné vety - which, who, that
5. Would rather / Had better
6. Wish / If only
7. To be supposed to
8. Get used to
9. Dôraz v anglickej vete
10. Rozdiel medzi AS WELL AS a AND
11. Rozdiel medzi EACH, EVERY, ALL
12. To be used to
13. Rozdiel medzi EITHER a NEITHER
14. To have / get sth done
15. Rozdiel medzi Other / Another / Others
Podmienkové vety | Kondicionály
1. Nultý kondicionál | Zero conditional
2. Prvý kondicionál | First conditional
3. Porovnanie 0. a 1. kondicionálu | Zero and First conditional
4. Druhý kondicionál | Second conditional
5. Porovnanie 1. a 2. kondicionálu | First and Second
6. Tretí kondicionál | Third condicional
7. Porovnanie všetkých kondicionálov
8. Podmienkové priebehové vety | Continuous Conditionals
9. Zmiešané podmienkové vety | Mixed conditionals
Nepriama reč
1. Nepriama reč - súslednosť časov
2. Nepriama reč - otázky
Koniec kurz | Poďakovanie
Záverečná minireč :)

Hodnocení kurzu

Ivan M.

Pozri aj tieto kurzy