Fyzika pro střední školy III. - Molekulová fyzika a termodynamika

13h 48min
Čas
47
Kapitol
Pro studenty
Kategorie
-
Hodnocení
Začátečník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis kurzu

Vítejte v kurzu Fyzika pro střední školy III. – Molekulová fyzika a termodynamika, který je součástí souboru šesti kurzů Fyzika pro střední školy.
Fyzika má na střední škole pověst těžkého předmětu. Není divu, vždyť ke správnému zvládnutí fyziky musí student pracovat na rozvoji mnoha schopností, zahrnujících vytváření a aplikaci matematických nebo počítačových modelů při popisu a předpovídání jevů okolního světa.
Hlavním cílem autora souboru kurzů Fyzika pro střední školy je vytvořit pro studenty takové podmínky, ve kterých dokážou získat znalosti a dovednosti, které jim umožní na základě co nejmenšího počtu fyzikálních zákonů správně vysvětlovat a předpovídat co největší množství fyzikálních jevů.
Úspěšné zvládnutí fyziky je přitom klíčem, který otevírá středoškolákovi cestu ke studiu mnoha učebních oborů, které by byly jinak pro něj nedostupné. Přejeme vám při jejím studiu spoustu zábavy.
Soubor kurzů Fyzika pro střední školy je vhodný pro žáky, kteří si chtějí doplnit středoškolské učivo fyziky a porozumět mu více do hloubky.

Co se naučíte

 • Jak určit počet molekul vody ve sklenici?
 • Jakou má hmotnost jedna molekula?
 • Jak se chovají atomy, molekuly a ionty v látkách?
 • Na čem jejich chování závisí?
 • Odkud to víme?
 • Působí na sebe tyto částice navzájem?
 • Jaký je rozdíl mezi tím, co dělají částice pevné, kapalné a plynné látky?
 • Co je míněno pod stavem termodynamické rovnováhy?
 • Co jsou stavové veličiny?
 • Jak fyzici měří teplotu a jaké jednotky při tom používají?
 • Co je vnitřní energie tělesa?
 • Proč ji těleso má?
 • Odkud víme, že ji musí mít?
 • Jak ji můžeme změnit?
 • Proč se nám zahřívají ruce, když si je mneme?
 • Co je teplo?
 • Je to totéž jako teplota?
 • K čemu je třeba dodat více tepla: k ohřátí kila vody o 1°C nebo k ohřátí kila železa o 1°C?
 • Co je tepelná kapacita a měrná tepelná kapacita?
 • Jak vypočítat, jaká bude koncová teplota dvou těles, která dáme do tepelného kontaktu?
 • Co je a jak vypadá kalorimetr?
 • Jak lze zformulovat zákon zachování energie v termodynamice?
 • Jak dochází k přenosu tepla?
 • Co musíme vědět, když chceme zjistit, jak silný radiátor potřebujeme v pokoji?
 • Co rozumíme ideálním plynům?
 • Proč má plyn tlak?
 • Jak jej vypočítat?
 • S čím tlak plynu souvisí?
 • Jak vypadá rovnice, která nám umožní vždy vědět, jaký bude tlak daného množství plynu s daným objemem a danou teplotou?
 • Co chápeme pod dějem v plynu?
 • Jaké děje umíme snadno popsat?
 • Kolikrát se zvětší tlak vzduchu v injekční stříkačce, pokud jeho objem pístem zmenšíme třikrát?
 • Proč se plyn při prudkém rozepnutí ochladí a při prudkém stlačení ohřeje?
 • Kde se toho využívá?
 • Jakou práci koná plyn při různých dějích?
 • Co je kruhový děj a jak je pro nás užitečný?
 • Co nám říká druhý termodynamický zákon o účinnosti tepelných motorů a chladniček?
 • Jak se liší krystalické a amorfní látky?
 • Jak se natáhne či stlačí těleso z pevné látky, když na něj působíme silou?
 • Jak dlouhé ocelové lano bychom mohli zavěsit z letadla, aniž by se vlastní váhou roztrhlo?
 • Jak porovnávat deformační vlastnosti různých pevných látek?
 • Může opravdu mince plavat na hladině vody? Proč?
 • Jak to, že v tenké kapilárě voda oproti hladině ostatní kapaliny vystoupí a rtuť naopak klesne?
 • Jak se chovají pevné látky a kapaliny, když měníme jejich teplotu?
 • Jak toho lze využít v praxi?
 • Jaké vlastnosti má tání a tuhnutí, sublimace a desublimace?
 • Může drát přejet kusem ledu a přesto ho nerozřezat?
 • Proč je led kluzký?
 • Jaké vlastnosti má vypařování a kondenzace?
 • Co je var?
 • Lze páru vidět?
 • Jak vypadá diagram, ve kterém je zaznamenáno vše o skupenských přeměnách jedné látky? Jak ho číst?
 • Co dělat, když se vám zarosí brýle?
 • Co je rosný bod?

Co všechno dostanete

 • videa výkladů učiva,
 • interaktivní simulace a tabulky,
 • zpracované tisknutelné cornellské poznámky k výkladům učiva,
 • tisknutelné sady úloh pro aplikaci učiva s komentovaným písemným řešením úloh,
 • moderované diskusní fórum,
 • certifikát o absolvování kurzu,
 • garance vrácení peněz do 14 dnů v případě nespokojenosti s kurzem. 
Online kurz Fyzika pro střední školy III. - Molekulová fyzika a termodynamika je možné

Seznam kapitol

F2M3 Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky
Dostupné v ukázce kurzu
F2M3-01 Relatívna atómová a molekulová hmotnosť, látkové množstvo
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M3-02 Molové veličiny
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M3-03 Kinetická teória stavby látok
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M3-04 Dôkazy neusporiadaného pohybu častíc v látkach
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M3-05 Častice v silovom poli susedných častíc
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M3-06 Modely štruktúr látok rozličných skupenstiev
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M3-07 Zmeny skupenstiev
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M3-08 Rovnovážny stav termodynamickej sústavy
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M3-09 Teplota
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M3-10 Termodynamická teplota
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M4 Vnútorná energia, práca a teplo
F2M4-01 Vnútorná energia telesa
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M4-02 Zmena vnútornej energie pri konaní práce
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M4-03 Zmena vnutornej energie pri tepelnej výmene. Teplo
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M4-04 Merná tepelná kapacita
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M4-05 Kalorimeter. Kalorimetrická rovnica
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M4-07 Určenie mernej tepelnej kapacity pevnej látky pomocou zmiešavacieho kalorimetra
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M4-08 Prvý termodynamický zákon
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M4-09 Vedenie a prúdenie tepla. Žiarenie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M5 Štruktúra a vlastnosti plynného skupenstva látok
F2M5-01 Ideálny plyn
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M5-02 Teplota plynu z hľadiska molekulovej fyziky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M5-03 Tlak plynu z hľadiska molekulovej fyziky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M5-04a Stavová rovnica ideálneho plynu
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M5-04b Stavová rovnica ideálneho plynu - riešená úloha
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M5-05 Izotermický dej s ideálnym plynom
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M5-06 Izochorický dej s ideálnym plynom
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M5-07 Izobarický dej s ideálnym plynom
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M5-08 Stavové zmeny ideálneho plynu z energetického hľadiska
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F2M5-09 Adiabatický dej s ideálnym plynom
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M3 Štruktúra a vlastnosti plynného, pevného a kvapalného skupenstva látok
F4M03-03a Práca vykonaná plynom pri stálom a premenlivom tlaku
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M03-03b Kruhový dej
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M03-03c Druhý termodynamický zákon. Tepelné motory
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M03-04a Kryštalické a amorfné látky
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M03-04b Deformácia pevného telesa
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M03-05a Krivka deformácie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M03-05b Povrchová vrstva kvapaliny
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M03-05c Povrchová sila
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M03-06a Javy na rozhraní pevné‚ho telesa a kvapaliny. Kapilarita
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M03-06b Teplotná rozťažnosť pevných telies a kvapalín
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M4 Zmeny skupenstva látok
F4M04-01a Fázy a fázové premeny
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M04-01b Topenie a tuhnutie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M04-01c Krivka topenia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M04-01d Sublimácia a desublimácia
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M04-02a Vyparovanie a var. Kvapalnenie
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M04-02b Krivka nasýtenej pary
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M04-03a Fázový diagram
Dostupné pouze po zakoupení přístupu
F4M04-03b Vodná para v atmosfére
Dostupné pouze po zakoupení přístupu

Podívej se i na tyto kurzy

6 Online kurzů
0 Příspěvků
Přejít na kanál