Výsledky vyhledávání

pro ”excel” jsme našli 91 výsledků

Kurzy (11)

Všechny kurzy
Online kurz Excel 365: funkce a vzorce

Excel 365: funkce a vzorce

Ovládni práci s nejčastějšími a nejpoužívanějšími vzorci a funkcemi v Excelu.
5.0
Zobrazit kurz
Online kurz Microsoft Excel

Microsoft Excel

Oblíbený a kvalitní online kurz Excelu. Nauč se nejpoužívanější program pro tvorbu tabulek.
4.9
Zobrazit kurz
Online kurz Microsoft Excel pro pokročilé

Microsoft Excel pro pokročilé

Nauč se efektivně využívat pokročilé nástroje a funkce aplikace Microsoft Excel.
5.0
Zobrazit kurz
Online kurz Excel pro účetní a ekonomy

Excel pro účetní a ekonomy

Nauč se využívat Excel pro ekonomické/účetní účely pro zjednodušení a automatizaci rutinní práce.
-
Zobrazit kurz
Online kurz Microsoft Excel 365: začátečník a mírně pokročilý

Microsoft Excel 365: začátečník a mírně pokročilý

Nauč se Excel od úplných základů až po pokročilou úroveň s tímto online kurzem.
5.0
Zobrazit kurz
Online kurz Microsoft Excel: Pracovní pohovor

Microsoft Excel: Pracovní pohovor

Vyzkoušej si ukázkový test Excelu na pracovním pohovoru, který byl vytvořen pro reálnou firmu na otestování Excelu.
5.0
Zobrazit kurz
Online kurz Microsoft Excel: kontingenční tabulky

Microsoft Excel: kontingenční tabulky

Tvorba, úprava, a pokročilé možnosti kontingenčních tabulek budou pro tebe hračka.
5.0
Zobrazit kurz
Online kurz Power Query v Excelu

Power Query v Excelu

Nauč se využívat Power Query v Excelu pro transformaci dat a automatizaci rutinní práce.
5.0
Zobrazit kurz

Články (4)

Všechny články
Podmíněné formátování v Excelu
Vzdělávání
14.05.2021
Skillmea tím

Podmíněné formátování v Excelu

V tomto článku ti popíšeme, jak využívat podmíněné formátování v Excelu. Podmíněné formátování je dobré využívat tehdy, když potřebuješ změnit formát vybraných buněk, pokud jsou splněna jistá kritéria (podmínky). Formátovat lze více atributů, může to být barva, procenta, data a podobně. Co je to podmíněné formátování?Podmíněné formátování (nebo conditional formatting) je Excel nástroj, pomocí kterého můžeš nastavit automatické formátování buněk. Podmíněné formátování slouží k vyznačení údajů, které splňují nějakou tebou zadanou podmínku. Uvedu jeden příklad: máš databázi produktů (může jich být 100, 1000 nebo 10000) a chceš v této databázi vyznačit zelenou barvou pouze produkty, jejichž cena je nižší než 50 Eur. Nyní přichází na pomoc podmíněné formátování. Když si to rozbijeme na drobné, nejspíš: 1. Formát: vyznač zelenou barvou. 2. Podmínka: cena nižší než 50. Příklad podmíněného formátování přes "ROVNÁ SE"Mám Excel tabulku s údaji o zaměstnancích a oddělení, ve kterém pracují. Tabulku si můžeš stáhnout odsud, případně si použij jakýkoli vlastní Excel soubor. V mém souboru chci formátem barevně odlišit všechny zaměstnance, kteří pracují v oddělení HR.[Image] Jak budu postupovat?Nejprve si označím všechny buňky, které plánuji formátovat. Mohu to udělat potažením myší, nebo v případě většího počtu údajů použij klávesovou zkratku CTRL+SHIFT+⬇ (pro MacOS uživatele je to CMD+SHIFT+⬇). Následně na záložce DOMŮ (HOME) tvého Excelu vyhledej Podmíněné formátování (Conditional Formatting) a následně Pravidla zvýrazňování buněk (Highlight Cells Rules) a poté nástroj Rovná se (Equal to), viz obrázek níže.[Image] Nyní vepíšeš hodnotu HR do políčka, které jsem vyznačil barevně na obrázku níže a použiješ buď některý z přednastavených formátů, nebo si vytvoříš vlastní. Po odkliknutí se ti barevně odliší všechna pole obsahující HR. “Je dobré zmínit, že Excel nerozlišuje velká a malá písmena, takže kdyby do daného filtru vepíšeš i „hR“, „hr“ nebo „Hr“, tak Excel bude vědět, co od něj chceš. Pokud bys však už použil diakritiku, s tím si Excel neporadí.[Image]” Výsledek našeho podmíněného formátování bude tedy vypadat následovně:[Image] Zrušení podmíněného formátováníPro zrušení podmíněného formátování můžeš použít dva způsoby. Prvním z nich je vymazání podmíněného formátování jen pro tebou označené buňky nebo smažeš podmíněné formátování z celého Excel archu. Oba způsoby uděláš opět přes záložku Podmíněné formátování a Vymazat pravidla. Následně už jen zvolíš, jestli chceš smazat pravidlo z označených buněk nebo z celého archu.[Image] Podmíněné formátování můžeš využít i při práci s kontingenčními tabulkami, s grafy a pod. Práce s Excelem je díky podmíněnému formátování rychlejší a kvalitnější. Možností pro práci a filtrování díky podmíněnému formátování je mnoho, stačí si s touto možností jen pohrát. Vyzkoušej to sám i pro další možnosti podmíněného formátování - Větší a menší než; Mezi; Text obsahující; Vyskytující se datum a pod.
Matematické operace v Excelu
Vzdělávání
28.07.2020
Skillmea tím

Matematické operace v Excelu

Funkce a vzorce jsou možná nejvyužívanější částí Excelu a v tomto blogovém příspěvku se podíváme na nejdůležitější matematické operace. Pomocí matematických operací umíme vypočítat například průměr, maximální či minimální hodnoty, součty. Funkce SUM (Součet)Je to pravděpodobně nejpoužívanější matematická funkce, která jednoduše spočítá hodnoty ve vybraných buňkách, viz obrázek níže. Funkci SUM můžeme použít i pro sčítání normálních čísel. =SUM(9;2;8)funkcia nám dá výsledok 19.[Image] Funkce SUMIF (Součet na základě podmínky)Zajímavou součtovou matematickou funkcí je SUMIF, která spočítá hodnoty s nějakou podmínkou. Například z tabulky níže chceme spočítat „Cenu po slevě“ spolu za všechny objednávky z města Martin. V argumentech funkce SUMIF nás samotný Excel navádí na to, co máme zadat. Boldem jsou zvýrazněny argumenty Kritéria a Rozsah, které spolu souvisí. Kritériem je to, co je naší podmínkou - tedy konkrétně Martin. Rozsah jsou ty buňky, ve kterých umíte najít svá kritéria. Čili označíme sloupec Město. Rozsah souhrnu je to, co chci spočítat - označíme tedy sloupec 'Cena po slevě'. Klepneme OK a dostaneme výsledný součet.[Image] Funkce ROUND (Zaokrouhlování)Funkce Round zaokrouhluje matematicky. Argumenty funkce je číslo, které chceme zaokrouhlit a druhý argument je na kolik desetinných míst chceme dané číslo zaokrouhlit.[Image] Funkce SUBTOTAL (Součtová řádka)Tato funkce se využívá při tvorbě součtových řádků v tabulkách. Jedná se o praktickou funkci, která dokáže nahradit několik dalších funkcí. SUM, COUNT, MIN, MAX a podobně. Její velkou výhodou je, že pokud použijete např. filtr, umožní ti rozhodnout se, co se skrytými řádky. Prohlédněte si obrázky níže, v prvním nemáme použito žádné filtrování a výsledky funkcí SUM i SUBTOTAL jsou shodné. Když se však podíváme na obrázek číslo dvě, ve kterém jsou již použita filtrování, výsledky funkcí SUM a SUBTOTAL jsou rozdílné a správný výsledek nám dává právě funkce SUBTOTAL. Je to právě kvůli tomu, že spočítává jen viditelné hodnoty v buňkách, nikoli hodnoty v buňkách, které jsou skryty.[Image][Image] Funkci subotal si vyvoláme jako každou jinou funkci a její argumenty jsou následující: • Číslo funkce: pokud neznáte přesné číslo funkce, je vhodné si otevřít pomocníka a vyhledat si tu správnou funkci. V našem případě je to číslo funkce 109, protože se jedná o funkci SUM a ignorujeme skryté hodnoty. • Odk1: rozsah, se kterým má naše funkce pracovat, tedy označíme všechny buňky, které má funkce spočítat nebo provést jinou matematickou operaci. Čísla funkcí pro funkci SUBTOTAL: Číslo funkce (zahrnuje skryté hodnoty)Číslo funkce (ignoruje skryté hodnoty)Funkce1101AVERAGE 2102COUNT3103COUNTA4104MAX5105MIN6106PRODUCT7107STDEV8108STDEVP9109SUM10110VAR11111VARP  Average (Průměr)Matematická funkPrůměrce Average (Průměr) vypočítá průměrnou hodnotu z rozsahu buněk. Vyvoláme si funkci a do syntaxe označíme všechny hodnoty, ze kterých chceme vypočítat průměr.[Image] I tuto funkci můžeme modifikovat pomocí IF a tedy použít funkci s podmínkou AVERAGEIF. OdmocninaV Excelu umíte velmi rychle a jednoduše odmocňovat. Existuje k tomu matematická funkce SQRT, která má jen jeden argument a tedy číslo, ze kterého chceme druhou odmocninu vypočítat. Funkci SQRT lze použít pouze pro druhou odmocninu. Chcete-li vypočítat jinou, je třeba použít matematický vzorec Y(1/x) případně funkci POWER(). Pokud se chceš zdokonalit v Excelu, podívejte se na některý z našich Excel online kurzov pro začátečníky alebo pokročilé. Pokud se chceš naučit používat Excel ještě efektivněji, přečti si i náš článek o klávesových zkratkách v Excelu. V dalším blogovém příspěvku se podíváme na dalí zajímavosti z Excelu, zaměříme se na vyhledávací funkce VLOOKUP a HLOOKUP.
Klávesové zkratky v Excelu
Tipy a triky
05.07.2017
Skillmea tím

Klávesové zkratky v Excelu

Připravili jsme pro tebe seznam klávesových zkratek pro Excel 2010. Tento blog popisuje nejpoužívanější klávesové zkratky, funkční klávesy a některé další běžné klávesové zkratky pro Microsoft Excel 2010 pro Windows. Pokud používáš Mac, místo Ctrl je třeba použít klávesu Cmd . Kopírování Ctrl + C Kopírování Ctrl + X Vystřižení Ctrl + V Přilepení Formátování Ctrl + B Změní text na tlustý Ctrl + I Změní text na kurzívu Ctrl + U Podtrhne text Ctrl + = Přidá vnější orámování Práce se souborem F12 Uložit jako Ctrl + O Otevření stávajícího sešitu Ctrl+N Vytvoření nového sešitu Ctrl+S Uložení sešitu Výběr buněk Ctrl+Home Přesune kurzor do první buňky Podržte Ctrl a můžete označit více objektů najednou Shift Označte první objekt, podržte Shift a označte poslední objekt Ctrl + A Označí celou tabulku ve které se nachází právě označená buňka Ctrl + ← Přesune kurzor doleva na začátek tabulky Ctrl + → Přesune kurzor doprava na konec tabulky Ctrl + ↑ Přesune kurzor nahoru na začátek tabulky Ctrl + ↓ Přesune kurzor dolů na konec tabulky Ctrl + mezera Označí celý sloupec Shift + mezera Označí řádek F2 Úprava textu právě označené buňky Různé  Ctrl + F Najde nebo nahradí text  Ctrl + Z Přesune o 1 krok dozadu  Ctrl + Y Přesune o 1 krok dopředu  F4 Změní adresu buňky z relativní na absolutní a naopak  Ctrl + , Zobrazí nebo skryje všechny vzorce  F1 Zobrazí nápovědu  Ctrl + F1 Zobrazí nebo skryje pásy na hlavním panelu  Alt + F8 Otevře nabídku pro nahrávání maker  Shift + F2 Vloží do buňky komentář Soubor s klávesovými zkratkami v Excelu si můžeš stáhnout odsud . Plus bonusová část:  videotutoriál, jak upravit vzhled Excelu podle svých preferencí.
Odmocnina v Excelu
Vzdělávání
18.01.2023
Skillmea tím

Odmocnina v Excelu

Chcete se naučit odmocňovat v Excelu? Je to jednoudché, umíte to udělat dvěma způsoby a to buď pomocí vzorce nebo pomocí funkce. Výpočet druhé odmocninyPro výpočet druhé odmocniny má Excel ve svém repertoáru připravenou matematickou funkci SQRT.[Funkce SQRT] Tato funkce má pouze jeden argument a tím je číslo, ze kterého chcete vypočítat druhou odmocninu. Tento argument je povinen. Jak bude vypadat výsledek odmocniny čísla 16? Prohlédněte si to na obrázku níže. Pomocí funkce SQRT jsem vypočítal druhou odmocninu čísla 16 v buňce A4. Vzorec je =SQRT(A4) a výsledek je číslo 4.[Druhá odmocnina v Excelu] Výpočet jiné odmocninyV pořádku, druhou odmocninu v Excelu vypočítat víte. Co však, když chcete vypočítat jinou než druhou odmocninu? K tomu již neumíte použít funkci SQRT(). Existují dva přístupy k výpočtu, podívejme se nejprve na výpočet pomocí matematického vzorce. Výpočet odmocniny pomocí matematického vzorceX-tá odmocnina z čísla y se vypočítá jako y na (1/x) Excel funkce bude vypadat následovně: =y^(1/x) Rychlý příklad, třetí odmocninu z čísla 15 vypočítáte následovně: =15^(1/3), výsledek:[Výpočet odmocniny přes matematický vzorec]Nevíte, jak zadat symbol stříšky? Použijte tuto klávesovou zkratku: “Windows: Alt + 94 nebo Ctrl + Alt + š nebo Alt Gr + š Mac: option + 6” Výpočet odmocniny pomocí funkce POWERDruhý přístup pro výpočet odmocniny je pomocí funkce POWER. Tato funkce vypočítá mocninu daného čísla a obsahuje dva argumenty: 1. číslo: základ mocniny, jedná se o libovolné reálné číslo, 2. mocnina: jedná se o exponent, na který chcete základ umocnit. Jelikož však chceme vypočítat odmocninu, zadáme do argumentu Mocnina exponent ve tvaru 1/3 pro výpočet třetí odmocniny, 1/4 pro výpočet čtvrté odmocniny atp.[Výpočet odmocniny pomocí funkce POWER] ZávěrVyzkoušejte si vše sami na příkladech, abyste získali zručnost při počítání odmocnin. Chcete-li se dozvědět něco víc, co v návodu nebylo, napište komentář. Prohlédněte si také naše online kurzy zaměřené na práci s funkcemi v Excelu.