Výsledky vyhledávání

pro ”excel” jsme našli 146 výsledků

Články (7)

Všechny články
Jak používat IF funkci v Excelu
Vzdělávání
07.10.2023
Skillmea

Jak používat IF funkci v Excelu

V moři možností, které Excel nabízí, najdeme jednu, která nám pomáhá s rychlým analyzováním obrovského množství dat. Jedná se o logickou funkci IF. Tato funkce je známá tím, že ačkoli jde o jednu z nejlehčích, dokáže potrápit mnoho uživatelů. Možná si říkáš, co vlastně ta IF funkce dělá a proč je tak důležitá? Nech nás ti to vysvětlit! Co je IF funkceIF funkci si můžeš představit v češtině i jako „AK” funkci – umožňuje ti provést určitou akci, platí-li nějaká podmínka. A co je na tom tak výjimečné? Ale právě to, že ti umožňuje automatizovat rozhodovací procesy ve tvých tabulkách. Funkce přemýšlí jednoduše, důležité jsou pro ni jen tři body: 1. Logický test – podmínka nebo otázka. Většinou má v sobě srovnání - větší (>), menší (<), rovná se (=),.... Argumentem může být číslo, odkaz na jinou buňku nebo vzorec. 2. Hodnota_ak_pravda - určuje, zda je výsledek pravdivý. 3. Hodnota_ak_nepravda - určuje zda výsledek není pravdivý. Příklad využití IF funkce v ExceluPředstav si, že chceš vytvořit jednoduchou tabulku, která zobrazí zda studenti na tvé škole prošli nebo neprošli testem z matematiky. Maximální počet bodů, kterého z testu mohly dosáhnout je 50 bodů, minimální 25. Upřesníme si nyní výše zmíněné tři body: 1. Logický test – aby studenti prošli, nesmí mít méně než 25 bodů. V excelu tuto podmínku zadáme následovně: buňka c>25. 2. Hodnota_ak_pravda - co bude výsledkem, pokud srovnání platí? V našem případě to bude slovíčko „ano“. 3. Hodnota-nepravda - co bude výsledkem, pokud srovnání neplatí? V našem případě to bude „ne“. [IF funkce v Excelu] Funkce IF nám pomohla vyhodnotit pět údajů. Pokud bychom jich měli například 500, ušetřili bychom díky ní spoustu času. [IF funkce v Excelu] IF funkce je snadno kombinovatelná s mnoha jinými funkcemi, které excel nabízí, mezi ně například patří SUM, AVERAGE, COUNT a mnoho dalších. Jejich kombinací dokážeš získat ještě komplexnější výsledky. :-) ZávěrFunkce IF v Excelu je skutečně neocenitelným nástrojem pro každého, kdo pracuje s daty a potřebuje rychle a snadno zpracovat logická rozhodnutí. Ať už jsi student, profesionál, podnikatel nebo účetní, Excel ti poskytne všechny nástroje, které potřebuješ k práci s tvými údaji. Jdi a vyzkoušej si tuto a mnoho dalších funkcí v našich kurzech. Objevíš úžasný způsob jak efektivně a snadno zpracovat svá data.
Klávesové zkratky v Excelu
Tipy a triky
05.07.2017
Skillmea

Klávesové zkratky v Excelu

Připravili jsme pro tebe seznam klávesových zkratek pro Excel 2010. Tento blog popisuje nejpoužívanější klávesové zkratky, funkční klávesy a některé další běžné klávesové zkratky pro Microsoft Excel 2010 pro Windows. Pokud používáš Mac, místo Ctrl je třeba použít klávesu Cmd . Kopírování Ctrl + C Kopírování Ctrl + X Vystřižení Ctrl + V Přilepení Formátování Ctrl + B Změní text na tlustý Ctrl + I Změní text na kurzívu Ctrl + U Podtrhne text Ctrl + = Přidá vnější orámování Práce se souborem F12 Uložit jako Ctrl + O Otevření stávajícího sešitu Ctrl+N Vytvoření nového sešitu Ctrl+S Uložení sešitu Výběr buněk Ctrl+Home Přesune kurzor do první buňky Podržte Ctrl a můžete označit více objektů najednou Shift Označte první objekt, podržte Shift a označte poslední objekt Ctrl + A Označí celou tabulku ve které se nachází právě označená buňka Ctrl + ← Přesune kurzor doleva na začátek tabulky Ctrl + → Přesune kurzor doprava na konec tabulky Ctrl + ↑ Přesune kurzor nahoru na začátek tabulky Ctrl + ↓ Přesune kurzor dolů na konec tabulky Ctrl + mezera Označí celý sloupec Shift + mezera Označí řádek F2 Úprava textu právě označené buňky Různé  Ctrl + F Najde nebo nahradí text  Ctrl + Z Přesune o 1 krok dozadu  Ctrl + Y Přesune o 1 krok dopředu  F4 Změní adresu buňky z relativní na absolutní a naopak  Ctrl + , Zobrazí nebo skryje všechny vzorce  F1 Zobrazí nápovědu  Ctrl + F1 Zobrazí nebo skryje pásy na hlavním panelu  Alt + F8 Otevře nabídku pro nahrávání maker  Shift + F2 Vloží do buňky komentář Soubor s klávesovými zkratkami v Excelu si můžeš stáhnout odsud . Plus bonusová část:  videotutoriál, jak upravit vzhled Excelu podle svých preferencí.
Odmocnina v Excelu
Vzdělávání
18.01.2023
Skillmea

Odmocnina v Excelu

Chcete se naučit odmocňovat v Excelu? Je to jednoudché, umíte to udělat dvěma způsoby a to buď pomocí vzorce nebo pomocí funkce. Výpočet druhé odmocninyPro výpočet druhé odmocniny má Excel ve svém repertoáru připravenou matematickou funkci SQRT.[Funkce SQRT] Tato funkce má pouze jeden argument a tím je číslo, ze kterého chcete vypočítat druhou odmocninu. Tento argument je povinen. Jak bude vypadat výsledek odmocniny čísla 16? Prohlédněte si to na obrázku níže. Pomocí funkce SQRT jsem vypočítal druhou odmocninu čísla 16 v buňce A4. Vzorec je =SQRT(A4) a výsledek je číslo 4.[Druhá odmocnina v Excelu] Výpočet jiné odmocninyV pořádku, druhou odmocninu v Excelu vypočítat víte. Co však, když chcete vypočítat jinou než druhou odmocninu? K tomu již neumíte použít funkci SQRT(). Existují dva přístupy k výpočtu, podívejme se nejprve na výpočet pomocí matematického vzorce. Výpočet odmocniny pomocí matematického vzorceX-tá odmocnina z čísla y se vypočítá jako y na (1/x) Excel funkce bude vypadat následovně: =y^(1/x) Rychlý příklad, třetí odmocninu z čísla 15 vypočítáte následovně: =15^(1/3), výsledek:[Výpočet odmocniny přes matematický vzorec]Nevíte, jak zadat symbol stříšky? Použijte tuto klávesovou zkratku: “Windows: Alt + 94 nebo Ctrl + Alt + š nebo Alt Gr + š Mac: option + 6” Výpočet odmocniny pomocí funkce POWERDruhý přístup pro výpočet odmocniny je pomocí funkce POWER. Tato funkce vypočítá mocninu daného čísla a obsahuje dva argumenty: 1. číslo: základ mocniny, jedná se o libovolné reálné číslo, 2. mocnina: jedná se o exponent, na který chcete základ umocnit. Jelikož však chceme vypočítat odmocninu, zadáme do argumentu Mocnina exponent ve tvaru 1/3 pro výpočet třetí odmocniny, 1/4 pro výpočet čtvrté odmocniny atp.[Výpočet odmocniny pomocí funkce POWER] ZávěrVyzkoušejte si vše sami na příkladech, abyste získali zručnost při počítání odmocnin. Chcete-li se dozvědět něco víc, co v návodu nebylo, napište komentář. Prohlédněte si také naše online kurzy zaměřené na práci s funkcemi v Excelu.
Matematické operace v Excelu
Vzdělávání
28.07.2020
Skillmea

Matematické operace v Excelu

Funkce a vzorce jsou možná nejvyužívanější částí Excelu a v tomto blogovém příspěvku se podíváme na nejdůležitější matematické operace. Pomocí matematických operací umíme vypočítat například průměr, maximální či minimální hodnoty, součty. Funkce SUM (Součet)Je to pravděpodobně nejpoužívanější matematická funkce, která jednoduše spočítá hodnoty ve vybraných buňkách, viz obrázek níže. Funkci SUM můžeme použít i pro sčítání normálních čísel. =SUM(9;2;8)funkcia nám dá výsledok 19.[Image] Funkce SUMIF (Součet na základě podmínky)Zajímavou součtovou matematickou funkcí je SUMIF, která spočítá hodnoty s nějakou podmínkou. Například z tabulky níže chceme spočítat „Cenu po slevě“ spolu za všechny objednávky z města Martin. V argumentech funkce SUMIF nás samotný Excel navádí na to, co máme zadat. Boldem jsou zvýrazněny argumenty Kritéria a Rozsah, které spolu souvisí. Kritériem je to, co je naší podmínkou - tedy konkrétně Martin. Rozsah jsou ty buňky, ve kterých umíte najít svá kritéria. Čili označíme sloupec Město. Rozsah souhrnu je to, co chci spočítat - označíme tedy sloupec 'Cena po slevě'. Klepneme OK a dostaneme výsledný součet.[Image] Funkce ROUND (Zaokrouhlování)Funkce Round zaokrouhluje matematicky. Argumenty funkce je číslo, které chceme zaokrouhlit a druhý argument je na kolik desetinných míst chceme dané číslo zaokrouhlit.[Image] Funkce SUBTOTAL (Součtová řádka)Tato funkce se využívá při tvorbě součtových řádků v tabulkách. Jedná se o praktickou funkci, která dokáže nahradit několik dalších funkcí. SUM, COUNT, MIN, MAX a podobně. Její velkou výhodou je, že pokud použijete např. filtr, umožní ti rozhodnout se, co se skrytými řádky. Prohlédněte si obrázky níže, v prvním nemáme použito žádné filtrování a výsledky funkcí SUM i SUBTOTAL jsou shodné. Když se však podíváme na obrázek číslo dvě, ve kterém jsou již použita filtrování, výsledky funkcí SUM a SUBTOTAL jsou rozdílné a správný výsledek nám dává právě funkce SUBTOTAL. Je to právě kvůli tomu, že spočítává jen viditelné hodnoty v buňkách, nikoli hodnoty v buňkách, které jsou skryty.[Image][Image] Funkci subotal si vyvoláme jako každou jinou funkci a její argumenty jsou následující: • Číslo funkce: pokud neznáte přesné číslo funkce, je vhodné si otevřít pomocníka a vyhledat si tu správnou funkci. V našem případě je to číslo funkce 109, protože se jedná o funkci SUM a ignorujeme skryté hodnoty. • Odk1: rozsah, se kterým má naše funkce pracovat, tedy označíme všechny buňky, které má funkce spočítat nebo provést jinou matematickou operaci. Čísla funkcí pro funkci SUBTOTAL: Číslo funkce (zahrnuje skryté hodnoty)Číslo funkce (ignoruje skryté hodnoty)Funkce1101AVERAGE 2102COUNT3103COUNTA4104MAX5105MIN6106PRODUCT7107STDEV8108STDEVP9109SUM10110VAR11111VARP  Average (Průměr)Matematická funkPrůměrce Average (Průměr) vypočítá průměrnou hodnotu z rozsahu buněk. Vyvoláme si funkci a do syntaxe označíme všechny hodnoty, ze kterých chceme vypočítat průměr.[Image] I tuto funkci můžeme modifikovat pomocí IF a tedy použít funkci s podmínkou AVERAGEIF. OdmocninaV Excelu umíte velmi rychle a jednoduše odmocňovat. Existuje k tomu matematická funkce SQRT, která má jen jeden argument a tedy číslo, ze kterého chceme druhou odmocninu vypočítat. Funkci SQRT lze použít pouze pro druhou odmocninu. Chcete-li vypočítat jinou, je třeba použít matematický vzorec Y(1/x) případně funkci POWER(). Pokud se chceš zdokonalit v Excelu, podívejte se na některý z našich Excel online kurzov pro začátečníky alebo pokročilé. Pokud se chceš naučit používat Excel ještě efektivněji, přečti si i náš článek o klávesových zkratkách v Excelu. V dalším blogovém příspěvku se podíváme na dalí zajímavosti z Excelu, zaměříme se na vyhledávací funkce VLOOKUP a HLOOKUP.
Podmíněné formátování v Excelu
Vzdělávání
14.05.2021
Skillmea

Podmíněné formátování v Excelu

V tomto článku ti popíšeme, jak využívat podmíněné formátování v Excelu. Podmíněné formátování je dobré využívat tehdy, když potřebuješ změnit formát vybraných buněk, pokud jsou splněna jistá kritéria (podmínky). Formátovat lze více atributů, může to být barva, procenta, data a podobně. Co je to podmíněné formátování?Podmíněné formátování (nebo conditional formatting) je Excel nástroj, pomocí kterého můžeš nastavit automatické formátování buněk. Podmíněné formátování slouží k vyznačení údajů, které splňují nějakou tebou zadanou podmínku. Uvedu jeden příklad: máš databázi produktů (může jich být 100, 1000 nebo 10000) a chceš v této databázi vyznačit zelenou barvou pouze produkty, jejichž cena je nižší než 50 Eur. Nyní přichází na pomoc podmíněné formátování. Když si to rozbijeme na drobné, nejspíš: 1. Formát: vyznač zelenou barvou. 2. Podmínka: cena nižší než 50. Příklad podmíněného formátování přes "ROVNÁ SE"Mám Excel tabulku s údaji o zaměstnancích a oddělení, ve kterém pracují. Tabulku si můžeš stáhnout odsud, případně si použij jakýkoli vlastní Excel soubor. V mém souboru chci formátem barevně odlišit všechny zaměstnance, kteří pracují v oddělení HR.[Image] Jak budu postupovat?Nejprve si označím všechny buňky, které plánuji formátovat. Mohu to udělat potažením myší, nebo v případě většího počtu údajů použij klávesovou zkratku CTRL+SHIFT+⬇ (pro MacOS uživatele je to CMD+SHIFT+⬇). Následně na záložce DOMŮ (HOME) tvého Excelu vyhledej Podmíněné formátování (Conditional Formatting) a následně Pravidla zvýrazňování buněk (Highlight Cells Rules) a poté nástroj Rovná se (Equal to), viz obrázek níže.[Image] Nyní vepíšeš hodnotu HR do políčka, které jsem vyznačil barevně na obrázku níže a použiješ buď některý z přednastavených formátů, nebo si vytvoříš vlastní. Po odkliknutí se ti barevně odliší všechna pole obsahující HR. “Je dobré zmínit, že Excel nerozlišuje velká a malá písmena, takže kdyby do daného filtru vepíšeš i „hR“, „hr“ nebo „Hr“, tak Excel bude vědět, co od něj chceš. Pokud bys však už použil diakritiku, s tím si Excel neporadí.[Image]” Výsledek našeho podmíněného formátování bude tedy vypadat následovně:[Image] Zrušení podmíněného formátováníPro zrušení podmíněného formátování můžeš použít dva způsoby. Prvním z nich je vymazání podmíněného formátování jen pro tebou označené buňky nebo smažeš podmíněné formátování z celého Excel archu. Oba způsoby uděláš opět přes záložku Podmíněné formátování a Vymazat pravidla. Následně už jen zvolíš, jestli chceš smazat pravidlo z označených buněk nebo z celého archu.[Image] Podmíněné formátování můžeš využít i při práci s kontingenčními tabulkami, s grafy a pod. Práce s Excelem je díky podmíněnému formátování rychlejší a kvalitnější. Možností pro práci a filtrování díky podmíněnému formátování je mnoho, stačí si s touto možností jen pohrát. Vyzkoušej to sám i pro další možnosti podmíněného formátování - Větší a menší než; Mezi; Text obsahující; Vyskytující se datum a pod.
VLOOKUP vs. XLOOKUP: Vyhledávání dát v Excelu
Vzdělávání
21.02.2024
Tím Skillmea

VLOOKUP vs. XLOOKUP: Vyhledávání dát v Excelu

V době, kdy Excel představuje nezbytný nástroj pro analýzu dat, zpracování informací a tvorbu reportů, se funkce VLOOKUP a XLOOKUP řadí mezi klíčové pomocníky. Tyto funkce slouží k vyhledávání dat v tabulkách či rozsazích a každá z nich přináší specifické výhody a možnosti použití. V tomto článku se podíváme na to, jak fungují, a porovnáme jejich klíčové funkce a omezení, abychom vám pomohli lépe pochopit, kdy je vhodné kterou funkci použít. VLOOKUP/SVYHLEDAT = Vertikální vyhledáváníFunkce VLOOKUP (Vertical Look Up) je v Excelu dlouholetým standardem pro vyhledávání dat. Slouží k vyhledání termínu v prvním sloupci tabulky a dosazení jeho hodnoty z dalšího sloupce v tabulce. VLOOKUP vyhledává klíčovou hodnotu v prvním sloupci tabulky a dosazuje hodnotu z požadovaného sloupce ve stejné řadě. Můžeš například vyhledat cenu automobilové části podle čísla součásti nebo najít jméno zaměstnance na základě jeho ID. SYNTAXE VLOOKUPSVYHLEDAT(hledat;tabulka;sloupec;[typ])• HLEDAT = hodnota, která se má vyhledat • TABULKA = rozsah buněk, ve kterém má hodnotu vyhledat • SLOUPEC = pořadí sloupce v označeném rozsahu, který obsahuje hodnotu, kterou potřebujeme dosadit • TYP = volitelný argument, který určuje, zda vyhledávání vyžaduje přesnou (NEPRAVDA) nebo přibližnou shodu (PRAVDA) Příklad použití funkce VLOOKUP[Zdroj: Microsoft]Na tomto obrázku je znázorněn příklad použití funkce VLOOKUP v Excelu. Tato funkce je použita k vyhledání a vrácení/dosazení hodnoty z určitého sloupce v rámci tabulky na základě určeného vyhledávacího kritéria. V tomto případě je použit vzorec =SVYHLEDAT(B3;B2:E7;2;NEPRAVDA) Kde: • B3 je buňka, která obsahuje vyhledávací hodnotu, v tomto příkladu příjmení "Hernady", kterou chceme ve zbytku tabulky najít. • B2:E7 je rozsah buněk, kde Excel hledá příjmení "Hernady" (sloupec s příjmení). • 2 je číslo sloupce v rozsahu B2:E7, ze kterého bude vzata návratová hodnota, pokud je hledaná hodnota nalezena. V tomto případě číslo 2 značí, že chceme vrátit hodnotu z druhého sloupce (C), což je sloupec s jmény. • NEPRAVDA určuje, že hledáme přesnou shodu hledané hodnoty. Kdyby byla tato hodnota nastavena na PRAVDA nebo vynechána, funkce by mohla vrátit hodnotu, která je pouze přibližně stejná jako hledaná hodnota. Funkce VLOOKUP tedy vyhledá příjmení "Hernady" v prvním sloupci (B2:B7), najde přesnou shodu a vrátí jméno, které se nachází ve druhém sloupci daného rozsahu, a to je "Robert" (v buňce C3).  XLOOKUP = Flexibilní vyhledáváníXLOOKUP, novější přírůstek do rodiny Excelových funkcí, přináší větší flexibilitu a odstraňuje některá omezení VLOOKUP. Tato funkce umožňuje vyhledávat hodnoty jak vertikálně, tak horizontálně, nabízí jednodušší syntaxi a eliminuje potřebu specifikovat rozsah tabulky a pořadí sloupce. Klíčové vlastnosti XLOOKUP• Flexibilita ve vyhledávání: Na rozdíl od VLOOKUP, XLOOKUP umožňuje vyhledávat hodnoty nejen vertikálně, ale také horizontálně, což z něj činí extrémně univerzální nástroj. • Přizpůsobitelné vrácení hodnot: XLOOKUP poskytuje možnost definovat, co se má stát, pokud vyhledávaná hodnota není nalezena, což eliminuje nutnost používat dodatečné funkce pro ošetření chyb. • Větší přesnost a bezpečnost: Umožňuje přesné vyhledávání a minimalizuje riziko chyb způsobených nesprávným určením čísla sloupce, což je běžný problém při VLOOKUP. SYNTAX XLOOKUP=XLOOKUP(vyhledat_hodnota, vyhledat_pole, vrátit_pole [if_not_found], [match_mode], [search_mode])• VYHLEDAT HODNOTA = hodnota, která se má vyhledat • VYHLEDAT POLE = rozsah buněk, ve kterém má hodnotu vyhledat • VRÁIT POLE = pole nebo rozsah buněk, které obsahují příslušnou hodnotu, kterou chcete dosadit • IF NOT FOUND = určuje výchozí hodnotu, kterou chcete dosadit, pokud se hodnota nenajde. Pokud se nenajde platná shoda a chybí [if_not_found], vrátí se #N/A. • MATCH MODE = určuje, zda má XLOOKUP hledat přesnou shodu nebo nejbližší nižší/vyšší hodnotu. Pokud tento argument vynecháte, XLOOKUP předpokládá přesnou shodu. • 0 – přesná shoda. Pokud se žádná nenajde, napíše #N/A. • -1 – přesná shoda. Pokud se žádná nenajde, vrátí se následující menší položka. • 1 – přesná shoda. Pokud se žádná nenajde, vrátí se následující větší položka. • 2 – Vyhledává shodu zástupného znaku • TYP HLEDÁVÁNÍ = určuje jak funkce vyhledává, můžete vyhledávat od začátku rozsahu nebo od jeho konce. • 1 – hledání od první položky • -1 – hledání od poslední položky • 2 – binární vyhledávání, které závisí na vzestupném seřazení pole pole_vyhledávání • -2 – binární vyhledávání, které využívá sestupného řazení pole pole_vyhledávání Příklad použití funkce VLOOKUP[Zdroj: Microsoft]Na obrázku je znázorněn příklad použití funkce XLOOKUP. Funkce XLOOKUP je použita k vyhledávání a vrácení hodnoty přidružené k zadané položce ze seznamu nebo tabulky. V tomto příkladu funkce XLOOKUP vyhledává kód země pro Brazílii z tabulky, která obsahuje názvy zemí, jejich příslušné dvoupísmenné kódy a předvolby telefonních čísel. Funkce je napsána takto =XLOOKUP(F2, B2: B11, D2: D11) Kde: • F2 je vyhledávací argument, v tomto případě "Brazílie". • B2:B11 je vyhledávací rozsah, tedy seznam zemí, ve kterém funkce hledá vyhledávací argument. • D2:D11 je vrácený rozsah, ze kterého funkce vrátí výsledek, pokud najde shodu ve vyhledávacím rozsahu. Výsledkem funkce XLOOKUP je telefonní předvolba +55, což je mezinárodní předvolba pro Brazílii. Kdy použít kterou funkciVLOOKUP je stále užitečný pro jednoduché vyhledávací úlohy v situacích, kde pracujete s tabulkami, které mají klíčovou informaci v prvním sloupci. XLOOKUP je vhodnější pro komplexnější úkoly vyhledávání, kde potřebujete větší flexibilitu, přesnost a efektivitu. Vzhledem ke svým rozšířeným možnostem a flexibilitě je XLOOKUP považován za silnější a univerzálnější nástroj než VLOOKUP. Pokud máte možnost, doporučujeme přiklonit se k používání XLOOKUP. Nemůžete najít funkci XLOOKUP v Excelu?XLOOKUP je dostupný pouze ve verzích Excelu, které jsou součástí Microsoft 365, Excel 2021 a Excel pro web.
Excel funkce VLOOKUP
Vzdělávání
17.11.2023
Skillmea

Excel funkce VLOOKUP

Excel funkce VLOOKUP patří mezi 10 nejoblíbenějších funkcí tabulkového procesoru. Přestože dokáže usnadnit práci v tabulkových záznamech a vůbec není složitá, mnohým stále nahání strach. Co byste o ní měli vědět? Společnost Acuity Training provedla v loňském roce průzkum, ve kterém oslovila 1 000 kancelářských pracovníků využívajících MS Excel. Chtěli zjistit například to, do jaké míry jim usnadňuje práci nebo jaké jsou jejich dovednosti v tomto směru. Mezi nejzajímavější zjištění patří, že až 66 procent pracovníků v kanceláři používá Excel alespoň jednou za hodinu a 38 procent své pracovní doby věnují právě Excelu. Z průzkumu vyplynulo i to, že pouze 48 procent uživatelů absolvovalo nějaké formální školení tohoto tabulkového procesoru. Určitě zaujme i skutečnost, že dvakrát do týdne žádají o radu kolegů. Kromě toho si 57 procent dotázaných myslí, že patří mezi středně pokročilé uživatele Excelu. Máte pocit, že stále dostatečně neovládáte Excel a jeho funkce? V tom případě si dnes společně rozšíříme obzory a podíváme se na jednu z nejoblíbenějších funkcí, kterou je VLOOKUP.[Zdroj: freepik.com] Kategorie funkcí Excelu. Znáte je?Funkce v Excelu se rozdělují do více kategorií. Jsou to, například: • funkce pro podporu kompatibility, • funkce databáze, • funkce data a času, • technické funkce, • finanční funkce, • informační funkce, • logické funkce a • další. Za zmínku rozhodně stojí i 10 nejoblíbenějších Excel funkcí, o kterých si uživatelé nejčastěji hledají informace. Jedná se například o funkce SUM, VLOOKUP, LOOKUP, MATCH, CHOOSE, DATE či DAYS. V tomto článku si posvítíme na jednu z nich, kterou je VLOOKUP a patří do kategorie vyhledávacích funkcí.[Zdroj: freepik.com] Co je to VLOOKUP? Microsoft support vysvětluje funkci VLOOKUP následovně: “Tato funkce se používá, pokud potřebujete vyhledat položky v tabulce nebo rozsahu podle řádku. Můžete například vyhledat příjmení zaměstnance podle jeho čísla, nebo vyhledat jeho telefonní číslo prostřednictvím vyhledávání jeho příjmení (stejně jako v telefonním seznamu). To znamená, že Excel VLOOKUP funkce lze použít v situacích, kdy potřebujete najít hodnotu v databázi na základě zvoleného identifikátoru, nebo porovnat dvě tabulky, doplňovat v nich údaje a podobně. Použití VLOOKUP funkceShrneme-li to, pak VLOOKUP funkce slouží k vyhledávání údajů v seznamu položek ak propojení (spojení) dvou tabulek či databází. Užitečná je i při porovnávání dvou tabulek a zjišťování jejich odlišností. Lze použít i pro rozdělení údajů podle hodnot do určitých skupin. VLOOKUP pomůže v situacích, kdy například: • Potřebujete vyhledat cenu části automobilu podle jejího číselného označení. • Hledáte jméno zaměstnance na základě jeho identifikačního čísla. • Zjišťujete telefonní číslo zaměstnance podle jeho příjmení. • Při objednávání zboží potřebujete zadat číslo zboží, jeho název a jednotkovou cenu, přičemž název a cena jsou uloženy v jiném listu. Funkce VLOOKUP umožní jejich automatické doplnění.[Zdroj: freepik.com] Návod k použití VLOOKUP funkceHledáte VLOOKUP návod k použití, který je jednoduchý a zvládnutelný i pro začátečníky? Máme pro vás několik užitečných tipů. Využijte podporu MicrosoftuZákladní informace o použití funkce VLOOKUP is návodem naleznete na stránkách Microsoftu, jehož součástí je i následující video manuál: https://www.youtube.com/watch?v=aJXgqNhRWMM V návodu naleznete také praktické příklady VLOOKUP funkce a odpovědi na řešení běžných problémů. Vyzkoušejte to s námiNabízíme vám online kurz Microsoft Office Excel 365: funkcie a vzorce, ve kterém se seznámíte s kompletní prací s nejvíce používanými vzorci a výpočty v Excelu. Osvojíte si základní tvoření výpočtů, výpočtů s procenty, statistické výpočty a mnoho dalšího. Samozřejmě, součástí kurzu jsou také vyhledávací funkce, jako například VLOOKUP, HLOOKUP, IFERROR, INDEX a MATCH, CHOOSE a další. V závěru si můžete své znalosti otestovat. Příklad VLOOKUP naleznete také v článku Excel funkce VLOOKUP.  Další užitečné funkce ExceluFunkce Excel VLOOKUP slouží k vyhledávání hodnot. Avšak dostupná je i její vylepšená verze, kterou je XLOOKUP. Její předností je to, že funguje v libovolném směru a ve výchozím nastavení vrací přesné shody. Tím pádem je jednodušší a pohodlnější pro používání. Samozřejmě, Excel disponuje řadou funkcí, se kterými se můžete naučit pracovat v našich online kurzech MS Office. Zdroje:  https://support.microsoft.com/sk-sk/office/vlookup-funkcia-0bbc8083-26fe-4963-8ab8-93a18ad188a1 https://support.microsoft.com/sk-sk/office/zoznam-funkci%C3%AD-excelu-pod%C4%BEa-kateg%C3%B3rie-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb https://skillmea.sk/blog/excel-funkcia-vlookup