Náš blog

7 rebrandových failů světových značek
Ostatní
15.02.2024
Daniela Vargová

7 rebrandových failů světových značek

V dnešní rychle měnící se době je někdy rebranding či redesign opravdu důležitý. Rebranding je proces, kterým firmy procházejí v rámci změny svého obchodního jména, loga, firemní identity nebo marketingové strategie. Je klíčovým krokem k dosažení nových cílů, oslovení nových trhů nebo oživení značky v očích veřejnosti. Tento strategický tah může být motivován snahou o odlišení se od konkurence, reakcí na změnu v obchodním modelu nebo potřebou aktualizovat značku tak, aby lépe reflektovala současné hodnoty a trendy. Ovšem i přes tyto dobré úmysly se ne vždy výsledek rebrandingu značky setká s úspěchem a pochopením. A děje se to častěji, než byste si mysleli. Nejsou to jen menší společnosti s omezenými marketingovými a designérskými týmy, které dělají chyby. Stává se to i světovým společnostem jako Gap, či Pepsi, které na rebranding vynaložily miliony, ale jaksi jim to nevyšlo. Zde jsou příklady některých z největších failů v historii rebrandingu, ze kterých se můžeme poučit. 1. Twitter (X)• Důvod rebrandingu: Změna majitele a snaha modernizovat značku. • Výsledek: Negativní přijetí veřejností, ztráta identity. [Image]Rebranding Twitteru na X se stal jedním z nejkontroverznějších kroků v nedávné historii sociálních médií. Tento proces nebyl jen jednoduchou změnou názvu, ale symbolizoval hlubší transformaci platformy, jejíž ambice sahaly daleko za hranice tradičního tweetování. Tato změna však byla přijata s rozporuplnými reakcemi od uživatelů, reklamních partnerů a analytiků, což vyvolalo otázky o jejím skutečném dopadu a úspěšnosti. Na první pohled byl hlavním cílem rebrandingu přeformulovat identitu Twitteru a přizpůsobit ji nové vizi a misi společnosti. Elon Musk po svém převzetí Twitteru vyjádřil záměr přeměnit platformu na "everything app", která by přesahovala původní zaměření na krátké textové příspěvky. Avšak tato vize narazila na mnohé překážky. Jedním z hlavních problémů bylo vnímání rebrandingu veřejností. Značka Twitter si během let vybudovala silnou identitu a stala se synonymem pro aktuální diskuse, novinky a sociální interakce. Prudká změna názvu a zaměření tak vyvolala zmatek a nejistotu mezi stávajícími uživateli. Mnozí z nich vyjádřili obavy, že nový směr povede ke ztrátě toho, co dělalo Twitter unikátním. Dalším problémem byla implementace nových funkcí a změn v uživatelském rozhraní, které měly platformu transformovat. Tyto změny byly často vnímány jako nepřátelské k uživatelské zkušenosti a v některých případech dokonce omezovaly svobodu projevu, což bylo v přímém rozporu s původním posláním Twitteru jako otevřené platformy k diskusi. Reklamní partneři také vyjádřili obavy, protože nejistota ohledně směřování a identity nového X způsobila pokles důvěry v platformu. To mělo za následek snížení reklamních příjmů, což představovalo další ránu pro společnost, která již zápasila s finančními výzvami. 2. GAP• Důvod rebrandingu: Snaha o oživení prodeje po recesi v roce 2008. • Výsledek: Masivní kritika a návrat k původnímu logu po 6 dnech. [Image]Po desetiletí byla značka GAP synonymem pro kvalitní, pohodlné a stylové oblečení, přičemž její logo – bílé písmo na tmavě modrém podkladu – se stalo ikonickým. Logo, které bylo jednoduché, ale výrazné, si získalo srdce mnoha zákazníků po celém světě. V říjnu 2010 však GAP představil nové logo, které mělo odrážet dynamiku a modernost značky. Nové logo skládající se z černého písma a malého modrého čtverečku s bílým gradientem však bylo veřejností přijato velmi negativně, což vyvolalo otázky o tom, jak hluboko společnost rozumí své vlastní značce a její hodnotě. Jedním z hlavních problémů bylo, že nové logo nepřinášelo žádnou emocionální hodnotu nebo příběh, který by rezonoval se zákazníky. Změna byla vnímána jako odtržení od značky, kterou lidé milovali. Přidal tomu také způsob, jakým GAP představil nové logo – bez předchozího varování nebo zapojení své komunity. Reakce na nové logo byla tak silně negativní, že GAP se rozhodl vrátit k původnímu designu pouhých šest dní po uvedení nového loga. 3. Tropicana• Důvod rebrandingu: Aktualizace značky pro současný trh. • Výsledek: 20% pokles prodeje, návrat k původním obalům po 2 měsících. [Image]V roce 2009 se Tropicana, známá svými džusy, rozhodla pro radikální změnu v designu svých obalů v rámci širší kampaně, jejímž cílem bylo oživit značku a přilákat nové zákazníky. Toto rozhodnutí se však ukázalo být fatálním omylem, který vedl k výraznému poklesu prodeje a kritice ze strany veřejnosti i odborníků. Co bylo na rebrandingu Tropicana tak problematické? Původní design obalů Tropicana byl ikonický a velmi dobře rozpoznatelný díky obrázku pomeranče s brčkem. Nový design však tento obrázek nahradil jednodušším a abstraktnějším grafickým prvkem. Problémem byla ztráta rozpoznatelnosti v obchodech. Zákazníci, kteří byli zvyklí hledat svůj oblíbený džus podle ikonického pomeranče, nyní měli problémy džus v obchodech nalézt. Tento faktor měl přímý vliv na prodejní čísla, která během několika týdnů po uvedení nového designu na trh klesla o 20 %. Reakce veřejnosti byla rychlá a jednoznačná. Spotřebitelé vyjádřili svůj nesouhlas a zklamání prostřednictvím a tento negativní ohlas vedl k tomu, že se Tropicana rozhodla vrátit k původnímu designu obalů pouze dva měsíce po spuštění rebrandingu. 4. British Petroleum (BP)• Důvod rebrandingu: Snaha prezentovat závazek k ochraně životního prostředí. • Výsledek: Veřejný skepticismus a kritika. [Image]BP, jedna z největších energetických společností na světě, se na přelomu tisíciletí rozhodla podstoupit rozsáhlý rebranding. Cílem bylo odstranit stigma spojené s fosilními palivy a prezentovat společnost jako „zelenější“ a více zaměřenou na obnovitelné zdroje energie. V roce 2000 BP představilo nové logo a slogan „Beyond Petroleum“, které mělo symbolizovat jejich nový ekologický směr. Toto úsilí o rebranding se však setkalo s významnou kritikou a nakonec bylo vnímáno jako neúspěšné z několika důvodů. První a největší problém spočíval v tom, že veřejnost vnímala snahu BP jako pokryteckou. Navzdory veřejně proklamovanému zaměření na obnovitelné zdroje energie pokračovala většina investic a operací BP ve fosilních palivech, což vyvolalo obvinění z greenwashingu. Dalším problémem byla řada environmentálních katastrof, které společnost postihly po rebrandingu. Nejvýznamnější z nich byla havárie ropné plošiny Deepwater Horizon v roce 2010, jedna z největších ekologických katastrof v historii, která způsobila rozsáhlé škody na životním prostředí a zpochybnila BP jako ekologicky zodpovědnou společnost. Tento případ ukazuje, že rebranding, který není podložen skutečnými a konzistentními činy, může vést k veřejnému odmítnutí a poškození pověsti značky. 5. Mastercard• Důvod rebrandingu: Modernizace značky. • Výsledek: Kritika nepřesvědčivých změn, přechod na logo, které vychází z původního designu. [Image]Společnost MasterCard, jedna z předních finančních značek na světě, se rozhodla aktualizovat své logo v úsilí odrážet modernější a dynamický obraz. MasterCard představil návrh, který se od svého tradičního loga, známého propojením dvou barevných kruhů, výrazně lišil. Nové logo mělo zahrnovat tři kruhy, které podle vysvětlení společnosti symbolizovaly její "jedinečný, tříúrovňový obchodní model" fungující jako franchiser, zpracovatel a poradce. Tento koncept se však setkal s rozsáhlou kritikou, nejen kvůli zdánlivě složitému a matoucímu vizuálnímu vyjádření, ale také kvůli nedostatkům v komunikaci toho, co nové logo mělo znamenat. Jedním z hlavních bodů kritiky bylo přidání bílého kruhu s gradientem, který byl větší než ostatní dva kruhy a měl nerovnoměrný sklon směrem doprava. Tento designový prvek vyvolal zmatení a otázky ohledně jeho významu a účelu, což vedlo k tomu, že veřejnost i designéři považovali nové logo za vizuálně nekonzistentní a nepřesvědčivé. V důsledku této negativní reakce se MasterCard rozhodl, že nově navržené logo nikdy nepoužije na svých debetních a kreditních kartách a zůstal u svého tradičního designu. 6. Pepsi• Důvod rebrandingu: Snaha zůstat relevantní a konkurenceschopný. • Výsledek: Nepopulární změny, kritizovaný design. [Image]Pepsi dělá změny ve své vizuální identitě opravdu často. Avšak změna z roku 2008 odtrhla Pepsi od její historické vizuální identity.[Image]Evoluce loga Pepsi Zdroj: https://logos-world.net/pepsi-logo/Změna loga spočívala v mírné rotaci klasického kulatého symbolu a úpravě bílého pásu uprostřed, který měl nyní připomínat úsměv namísto vlnky. Tento designový záměr však byl přijat s jistou mírou skepticismu jak odbornou veřejností, tak koncovými zákazníky. Mnohým připadal nový úsměv spíše než úšklebek, což vedlo k otázkám, zda je nové logo skutečně krokem vpřed. Dalším bodem kritiky bylo nové písmo doprovázející logo, které bylo označeno za hrozné a mnohými vnímáno jako nepasující k celkové image značky. Teprve v roce 2023 přišla Pepsi s novým designem. Tento byl vnímán jako krok zpět ke kořenům a pokus o návrat k vizuální identitě, která lépe reflektovala hodnoty a historii značky. Tento posun naznačuje, že Pepsi možná přiznala, že její pokus o rebranding v roce 2008 nebyl tak úspěšný, jak doufala. 7. Royal Mail (Consignia)• Důvod rebrandingu: Rozšíření služeb mimo tradiční posílání dopisů. • Výsledek: Masivní veřejné odmítnutí a návrat k původnímu názvu. [Image]Rebranding britské poštovní služby Royal Mail na Consignia v roce 2001 se stal případovou studií o tom, jak se dobré úmysly mohou rychle zvrtnout. Tento pokus o změnu značky měl signalizovat expanzi a diverzifikaci služeb společnosti. Avšak to, co následovalo, byla sprška negativních reakcí, které ukázaly, jak hluboce jsou některé značky zakořeněny v národním vědomí a jak obtížné může být změnit vnímání veřejnosti. Royal Mail byla vnímána jako stabilní a spolehlivá značka s dlouhou historií, hluboce zakotvená v britské kultuře. Přejmenování na Consignia bylo zamýšleno jako odraz nové strategie a rozšíření služeb, včetně logistiky a doručování mimo tradiční poštovní služby. Nicméně, nové jméno bylo rychle kritizováno. Jedním z hlavních problémů byla nákladnost rebrandingu a další výdaje na marketingové kampaně, které se snažily novou značku prosadit. Veřejnost, zaměstnanci i média vnímali tuto změnu jako plýtvání penězi a jako krok, který odvádí pozornost od skutečných problémů, jako jsou kvalita služeb a efektivita. Kritika nešetřila ani samotné logo a vizuální identitu, která byla považována za nepřítažnou a matoucí. Jen rok po zavedení nové značky se společnost vrátila k původnímu jménu Royal Mail. Tento rychlý obrat byl přiznáním, že rebranding nebyl jen finančně nákladný, ale také poškozoval reputaci a důvěru značky. Tyto příklady ukazují, že rebranding je komplexní proces, který vyžaduje hluboké pochopení značky, jejích hodnot a zejména potřeb a očekávání zákazníků a jak je důležité proces pečlivě plánovat a komunikovat s cílovou skupinou. Klíčem k úspěchu je porozumění tomu, co značka pro zákazníky znamená, a ujištění se, že nová identita tuto hodnotu respektuje a rozvíjí.
Jak začít podnikat?
Tipy a triky
07.02.2024
Skillmea

Jak začít podnikat?

Sníte o tom, že budete sami sobě pánem? Máte zaměstnání, které vás ubíjí nebo jste bez práce? Přečtěte si, jak začít podnikat a přežít vzrušující dobrodružství, protože iv tomto směru hraje obrovskou roli nastavení mysli. Proč chtít začít podnikat?Vlastní podnikání je pro mnohé sen a sny jsou k tomu, aby se plnily. Důvodů, proč začít s podnikáním, je několik. Snad jedním z těch nejčastějších argumentů je, že život je příliš krátký na to, abyste ho strávili v zaměstnání, které vás ubíjí. Podnikání vám nabízí úžasný prostor pro seberozvoj, zapojení kreativity a fantazie. Samozřejmě, opomenout nelze svobodu a také postupné získání finanční nezávislosti. Podnikání má ovšem i vyšší smysl. Faktem je, že svět můžete změnit jen tak, že změníte sebe. K tomu můžete přispět také tím, že budete podnikat v tom, v čem vidíte smysl. Tím pádem přispějete k tomu, že svět se stane krásnějším místem.  Výhody podnikáníPokud stále váháte nad tím, zda se úspěšné podnikání může týkat i vás, přečtěte si další argumenty, proč začít podnikat. Co vám podnikání přinese? • Nezávislost a svoboda je jedním z top důvodů, proč začít podnikat. Podnikání je o příležitosti stanovit si vlastní cíle a způsoby, jak jich dosáhnout. V závislosti na typu podnikání získáte flexibilitu v nastavení pracovní doby a stáváte sami sobě pány, tedy žádné příkazy shora od nadřízených nehrozí. • Podnikání vám dává mnohem větší šanci, abyste získali finanční nezávislost. Je to tím, že výši svého příjmu máte ve vlastních rukou. S dobrým byznys plánem máte potenciál znásobit příjmy nesrovnatelně více, než je tomu v zaměstnání. • Potřebujete se seberealizovat a využívat kreativitu? V tom případě je vlastní byznys tím pravým ořechovým. Kromě stanovení vlastních cílů a strategií budujete vlastní značku, nabízíte jedinečné produkty a služby, což vám přináší pocity spokojenosti. • Samozřejmě k podnikání neodmyslitelně patříseberozvoj a osobnostní růst.Podnikání je o neustálém vystupování z komfortní zóny, vzdělávání, motivaci, inspiraci a schopnosti zdolávat překážky. Chcete-li se stát co nejlepší verzí sebe sama, pomůže vám v tom i vlastní byznys. • Máte možnost pozitivně ovlivnit svět tím, že nabízíte produkty či služby, které zlepšují zdraví nebo jsou ohleduplné k životnímu prostředí. Začátek podnikáníZačátek podnikání je výzva. Je to vystoupení z komfortní zóny, které se pojí s překonáním nejistoty i strachu, zdoláváním překážek a učením se z chyb. Kromě praktických záležitostí, jako je vypracování finančního plánu, získání financí či registrace podnikání, je třeba i správně nastavit svůj mindset.  Na co nezapomenout na začátku podnikání?Zahájení podnikání je vzrušující a přináší s sebou řadu atraktivních příležitostí. Nicméně je třeba neopomenout několik důležitých faktorů, které mohou být na cestě za úspěchem klíčové. Říkáte si, že chci začít podnikat? V tom případě dříve, než začnete, ujasněte si následující skutečnosti: • Základem úspěšného podnikání je podnikatelský plán. Je pomocníkem při definování vašeho byznys modelu, cílů, cílové skupiny i strategie. V rámci něj si naplánujete finance, marketingové kampaně, cíle v oblasti prodeje a mnoho dalšího. Podnikatelský plán vám umožní získat přehled o vývoji podnikání i šancí na úspěch. • K podnikání potřebujete finance. I když je pravda, že mnozí podnikatelé dokázali najít odpověď na otázku, jak začít podnikat bez peněz, a tedy rozjeli úspěšný byznys. Na základě podnikatelského plánu zjistíte, jaké jsou například náklady potřebné na rozběh podnikání a vaším úkolem je získat je. Můžete použít vlastní úspory, obrátit se na banky se žádostí o poskytnutí úvěru či půjčky, oslovit investiční společnosti nebo využít státní podpory, například příspěvek na podnikání. Řešením může být i crowdfunding.  • Zvolte si vhodnou právní formu. Můžete podnikat jako jednotlivec (OSVČ) nebo obchodní společnost, například společnost s ručením omezeným, komanditní či akciová společnost. Právní formu důkladně zvažte, protože každá z nich se pojí s výhodami i nevýhodami. Přizpůsobte ji svým možnostem, potřebám i cílům. • Po zvolení právní formy vás čeká registrace svého podnikání. Pokud se rozhodnete pro živnost, čeká vás například registrace na živnostenském úřadě, komunikace se zdravotní a sociální pojišťovnou a daňovým úřadem. Vhodné je mít i podnikatelský bankovní účet. Je důležité, abyste si předem zjistili, jaké máte povinnosti vůči jednotlivým institucím a vyhnuli se tak zbytečným problémům v budoucnosti. • Nastavte si vítězný byznys mindset. Co to znamená? Kultivujte analytické myšlení, abyste se dokázali přizpůsobovat rychle se měnící situaci na trhu a řešit problémy. Samozřejmě, neobejdete se bez sebedisciplíny, sebedůvěry, praktikování pozitivního myšlení a vděčnosti, nepřetržitého vzdělávání a učení se z chyb a selhání. • Už na začátku podnikání myslete na to, jak je důležité zviditelnit svou značku v online světě.Vytvořte si webovou stránku, prezentujte se na sociálních sítích, uspořádejte webináře a pod. Jak zvládnout překážky a nejistotu?Překážky, jako například finanční problémy, konkurence či nejistota na trhu, jsou neodmyslitelnou součástí podnikání. Můžete je vnímat jako strašáka, nebo příležitost pro růst podniku. Chcete-li vědět, jak správně podnikat, zvládnout překážky a nejistotu, inspirujte se našimi tipy. • Opět se dostáváme k důležitosti byznys plánu. Právě ten je jedním z důležitých kroků, jak zvládat překážky a nejistotu, jelikož obsahuje jasně stanovené cíle, strategie i postupy, jak jich dosáhnout. Přináší vám také informace o tom, kde se chcete dostat a jakým způsobem. Díky němu tedy máte i jasnější představu o potenciálních překážkách a možnostech jejich řešení. • Jedinou jistotou v životě i podnikání je změna. Platí to io trhu, a tedy musíte být flexibilní do takové míry, že se umíte přizpůsobit novým trendům i potřebám zákazníků. Je nezbytné, abyste dokázali měnit své strategie a postupy v průběhu času, nebránili se novým příležitostem a inovativním způsobům řešení a překonávání překážek. • Překážky a nejistotu zvládnete snáze, pokud investujete do vzdělávání a seberozvoje. Pomoci může nejen čtení odborných a seberozvojových knih, ale také absolvování kurzů a seminářů. Pestrou nabídku kurzů i z oblasti seberozvoje naleznete také v naší nabídce. Za zmínku stojí například kurz Jak reagovat na stres a zvládat strach zda Jak se prosadit a být úspěšný. Odvážné rozhodování a kreativní řešení problémů vás může posunout dál. • I v byznysu platí, že nelehké časy překonáte lépe, když máte kolem sebe správních lidí. Nejde jen o zaměstnance, ale i ostatní podnikatele a odborníky z různých oblastí. Vyměňování zkušeností a odborné znalosti jsou v době nejistoty k nezaplacení. • Nejednou je třeba získat odstup od problémů tím, že se vzdálíte z kanceláře a vyčistíte si hlavu, například v přírodě či při sportu. Právě tehdy můžete získat ty nejlepší nápady a řešení problémů. Podmínky podnikáníPodmínky podnikání na Slovensku upravuje příslušná legislativa, kterou jsou povinni řídit se všichni podnikatelé. Liší se v závislosti na tom, zda se jedná o podnik jednotlivce, osobní nebo kapitálovou obchodní společnost nebo sdružení osob, jako je například družstvo. Každá forma podnikání se pojí s výhodami i nevýhodami. Jelikož mnozí podnikatelé začínají právě s živností, podívejme se na některé podmínky podnikání, které se týkají právě OSVČ. • Živnostenské podnikání upravuje Zákon č.455/1991 Z.z. o živnostenském podnikání. • Živnostník ručí za své závazky celým svým majetkem. • Řemeslná živnost vyžaduje prokázání odborné způsobilosti vyučením se v daném oboru, vázaná živnost je rovněž podmíněna prokázáním se odborné způsobilosti či jiným způsobem a volnou živnost stačí ohlásit. • Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti patří věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ohlášení živnosti. • Živnostenské podnikání vzniká dnem ohlášení na živnostenském úřadě. Kromě toho je třeba registrovat se na daňovém úřadě kvůli DIČ, platit si zdravotní odvody a po přesáhnutí zákonem stanoveného příjmu v prvním roce podnikání vzniká povinnost platit si sociální odvody. [Možnosti podnikání jsou nekonečné, a proto lze začít podnikat i bez peněz. Zdroj:pexels] Dá se začít podnikat i bez peněz?Možnosti podnikání jsou nekonečné, a proto lze začít podnikat i bez peněz. Pokud si myslíte, že jediným řešením je udržet si trvalý pracovní poměr a po večerech začít s podnikáním, nebo hledat alternativní finanční zdroje od rodiny či známých, jste na omylu. Existují i ​​další atraktivní řešení. Nápady na podnikání• Začněte poskytovat služby, ve kterých jste lepší než ostatní. Může jít, například o služby virtuální asistentky, psaní textů, správu sociálních sítí, ale také úklidové služby či vedení účetnictví. • Obrovský potenciál mají také hand made výrobky, to znamená, že své hobby přeměníte na byznys. O řemeslné produkty a vlastnoruční výrobu je velký zájem i přes konkurenci. • Prodávejte digitální produkty, jako například e-knihy, online kurzy, pracovní listy či různé šablony. Pokud jste v nějaké oblasti skutečný odborník, vydělávat můžete také na podcastech prostřednictvím předplatného či affiliate marketingu. • Vyzkoušejte dropshipping. O co jde? Je to vlastně prodej produktů, které nemáte na skladě, ale objednávku odešlete jiné společnosti a ta zboží dodá zákazníkovi. Vy jste v podstatě zprostředkovatel mezi dodavatelem, produktem a zákazníkem. • Řešením může být crowdfunding. To znamená, že potenciální zákazníky požádáte o poskytnutí peněz předem s tím, že jim poskytnete jedinečnou výhodu. K tomuto účelu můžete využít crowdfundingové platformy. Možnosti podnikáníJak získat svoji vlastní úspěšnou firmu? Možnosti podnikání jsou opravdu nekonečné a to i díky světu internetu. Nemusíte vyjít z domu a přesto si plníte svůj sen a zažíváte úspěch. Vybrali jsme pro vás možnosti podnikání, které vám otevřou dveře do světa dobrodružného byznysu. Co stojí za zvážení? • Založte a provozujte si svůj vlastní internetový obchod a prodávejte produkty nebo služby. V online kurzu E-shop bez pokuty se dozvíte vše důležité o tom, jak provozovat úspěšný e-shop v souladu se zákonem.  • Máte-li z podnikání obavy, řešením může být franšíza. Tedy provozování vlastního provozu pod známou značkou, přičemž získáte nejen know-how, ale také potřebné vybavení. • Staňte se konzultantem v oblasti marketingu, financí, IT světa či osobního rozvoje. Stačí vám dostatečné znalosti a zkušenosti. • Počet majitelů domácích mazlíčků neustále roste. Potenciál k podnikání má tedy i tato oblast.Venčení psů či psí hotely mohou být skvělým způsobem realizace se v podnikání. • Ve větších i menších městech je poptávka po úklid domácnosti a populární je také hodinový manžel. • Poskytujte online poradenství nebo doučování v různých oblastech. Typy podnikáníPřemýšlíte nad tím, jaký typ podnikání vybrat? Jak je zmíněno výše, máte na výběr z více forem podnikání, které mají své výhody i nevýhody. Jedná se o: • podnik jednotlivce (OSVČ), • veřejnou obchodní společnost, • komanditní společnost, • společnost s ručením omezeným, • akciovou společnost a • družstvo.  Mnoho začínajících podnikatelů se rozhoduje mezi živností a společností s ručením omezeným. Pokud patříte mezi ty, kteří nevědí, jakou formu podnikání si vybrat, pomůže vám online kurz Porovnání živnosti a s.r.o.  Byznys plán: co to je?Byznys plán je klíčovým faktorem při určování úspěchu podnikání. Je to užitečný nástroj pro každého podnikatele, protože je jakýmsi základním kamenem byznysu. Můžeme jej charakterizovat jako dokument, který se soustřeďuje na charakterizování podnikatelské vize, stanovení přesných, jasných, reálně dosažitelných a časově ohraničených cílů a strategií, jak cíle dosáhnout. Samozřejmě byznys plán se věnuje i oblastem, jako jsou průzkum trhu či konkurence.Díky nim umíte určit potenciál firmy na trhu a konkurenční výhody. Věnuje se také analýze trendů na trhu, identifikaci cílových skupin a tak dále. Faktem je i to, že bez podnikatelského plánu jen těžko získáte finanční podporu ze strany finančních institucí nebo investorů. Právě byznys plán je způsob, jak získat jejich důvěru a následně potřebné finance na podnikání. Co má obsahovat a jak vypadá byznys plán?Na internetu najdete spoustu inspirací na vzor byznys plánu i jeho základní strukturu.Věnujte jeho vypracování svou pozornost a snažte se, aby byl hodnotný nejen z hlediska obsahu, ale také struktury. Nezapomínejte na následující náležitosti: • Uveďte všechny formální údaje, jako je název firmy, kontaktní údaje a nepodceňte ani obsah, který usnadní orientaci v tomto dokumentu. • Popište svůj podnik, jeho historii i vizi do budoucnosti, tedy jakési shrnutí toho nejdůležitějšího. • Proveďte analýzu trhu i konkurenční analýzu a důsledně je popište. • Charakterizujte svoje produkty a služby a stanovte ich konkurenčné výhody. Neopomeňte vaše schopnosti, zručnosti a vedomosti.  • Nezapomeňte na marketingový, operační a finanční plán. • Pozornost věnujte přílohám, které mohou zvýšit důvěru investorů i celkový úspěch vašeho podnikání. Úspěšné podnikáníÚspěšné podnikání jde ruku v ruce s jedinečným nápadem, který má potenciál na úspěch. Neobejde se bez průzkumu trhu, byznys plánu, financí, dodržování právních náležitostí, marketingového plánu, neustálého seberozvoje a vzdělávání. Chcete se učit od nejlepších? Dáváme vám do pozornosti kurz Jak začít podnikat? Dozvíte se, jaké musíte mít předpoklady pro podnikání, kde získat nápady, jak je otestovat a zjistit jejich tržní potenciál. Nechybí v něm informace, co má obsahovat byznys plán, jak vymyslet název firmy, kde získat první finance, jak se odlišit od konkurence a mnoho dalšího.
Jak se naučit fotografovat?
Vzdělávání
30.01.2024
Skillmea

Jak se naučit fotografovat?

Zajímá vás, jak se naučit fotit? Hledáte nápady na focení či informace, jak fotit mobilem či zrcadlovkou? V tom případě jste na správném místě, neboť vám přinášíme všechny důležité informace na jednom místě. Základní význam fotografieJeště předtím, než se pustíme do hledání odpovědi na otázku, jak fotit, podívejme se společně na definici fotografie a její význam. Slovo fotografie pochází z řečtiny. „Foto“ znamená světlo a „grafie“ kreslit. Doslovný překlad může znít jako kreslení světlem. Fotografie je tedy proces zachytávání a snímání obrazu pomocí světla. Význam fotografie je široký a odvíjí se od kontextu či účelu použití. Patří k mocným nástrojům k zachycení a vyjádření světa kolem nás. Fotografie má široké spektrum významů, jako například: • Je součástí vizuálního umění a způsobem zachycování důležitých okamžiků a událostí a také vzpomínkou či dokumentací uměleckých projevů. • Má velký význam v oblasti komunikace a médií, ať už v tisku, novinách nebo online médiích, neboť umožňuje vizuální prezentaci informací a příběhů se silným emocionálním účinkem, s cílem oslovit diváky a vzbudit jejich zájem. • Je nástrojem v oblasti vědy a výzkumu, protože napomáhá při dokumentaci a zkoumání světa kolem nás, a to od mikroskopických struktur až po vesmír. • Může být důkazním materiálem v systému práva a soudnictví. [Příchod chytrých telefonů zasáhl i do oblasti fotografování. Zdroj: Pexels] Zrcadlovka či mobil?Příchod chytrých telefonů zasáhl i do oblasti fotografování. Mezi výhody těchto výdobytků moderní doby patří například to, že jsou lehčí než foťáky, snadno se přenášejí i používají. Pokud vás zajímá, jak začít fotit se zrcadlovkou, nejprve se podívejte na výhody, které má v porovnání s mobilem: • Disponuje lepším snímačem. Například digitální zrcadlovky mají větší senzory než foťáky mobilů, čímž mohou shromáždit více světla. Výsledkem je vyšší kvalita obrazu. • Objektivy zrcadlovek jsou rychlejší a dokáží vytvářet ostřejší obraz. • Nabízejí větší prostor pro manuální nastavení fotoaparátu, čímž se zvyšuje kontrola nad dosaženým výsledkem. • Dokáží snímat ve formátu RAW, což nabízí větší flexibilitu při úpravě fotek. • Zrcadlovky mají delší životnost. • Sjsou navrženy a zhotoveny tak, aby sloužily i profesionálním fotografům. Přestože focení zrcadlovkou má své nesporné výhody, pokud s focením začínáte, vhodnou volbou může být i mobil. Focení mobilemChcete vědět, jak fotit mobilem, abyste získali atraktivní fotografie? Stačí dodržovat několik důležitých zásad a focení mobilním telefonem se stane vášní s vynikajícími výsledky. Co je důležité? • V první řadě věnujte čas tomu, abyste prozkoumali, jaké funkce má fotoaparát v mobilu a přelouskejte se všemi možnostmi nastavení. • Upřednostňujte focení na přirozeném světle, například venku. • Profesionálové také radí vyhnout se digitálnímu zoomu, protože snižuje rozlišení obrazu. • Máte-li v mobilu Režim HDR (High Dynamic Range), využívejte jej, protože pomáhá zvládat omezený dynamický rozsah foťáků. Díky němu získáte vyváženější expozici. Sejde se vám při focení příliš světlé oblohy nebo naopak tmavé země, mezi nimiž je příliš velký kontrast. • Pokud víte, jak správně fotit, neznamená to, že fotky budou hned dokonalé. I profesionální fotografové využívají různě aplikace či programy pro úpravu fotek. Udělejte to i vy. Umím se naučit fotit?Stále si pohráváte s myšlenkou, jak začít fotit a nevíte, čím začít? Důležité je udělat první krok. Podstatné je získat základní znalosti, neboli seznámit se s různými aspekty fotografie, jako například expozice, kompozice, zaostření či osvětlení. Můžete si přečíst články či knihy na toto téma nebo absolvovat krátký Základy fotografování a práce s fotoaparátem s Danielem Ferenčíkem. Tím pádem máte vyřešenou otázku, jak se naučit fotit. Pak vám nezbývá nic jiného, ​​než získané poznatky vyzkoušet v praxi. Nebojte se experimentovat, analyzovat a hodnotit své fotky. Požádejte o zpětnou vazbu profesionála a nepřestávejte fotit. [Existuje mnoho kreativních nápadů pro fotografování. Zdroj: Pexels] Nápady na foceníExistuje mnoho kreativních nápadů pro fotografování. Někdy stačí zvolit tématiku, jako například přírodu, architekturu či portréty. Zajímavé je focení světla a stínu, focení různých objektů nebo experimentování s kompozičními technikami. Důležité je zůstat otevřený novým zkušenostem a nechat se inspirovat životem kolem nás. Jak fotit selfieJak fotit selfie, aby působila profesionálně? Existuje několik tipů, které vám v tom pomohou. Na co byste měli soustředit svoji pozornost? • Foťte při přirozeném světle a vyhněte se rušivým stínem. Pokud je prudké slunce, postavte se k němu stranou. • Vsaďte na ověřené selfie pózy. Kromě klasiky, tedy držení foťáku před vaší tváří, můžete vyzkoušet být opřený o zeď, vyčarujte přirozený úsměv, nebo otevřete ústa a vydechněte. Kromě toho si můžete hrát s vlasy, působit zamyšleně a hledět do dálky. • Snažte se zachytit větší úhel pootočením fotoaparátu do boku, v čemž vám pomůže selfie tyč. • I v tomto případě se snažte využít všechny funkce fotoaparátu. To znamená, že je musíte předem dobře znát. • Věnujte pozornost pozadí. Odstraňte všechny rušivé prvky a preferujte světlé a neutrální pozadí. • Popusťte uzdu fantazii použitím filtrů nebo selfie decentně upravte v různých aplikacích nebo programech. • Říká se, že učení dělá mistra, a tedy trénujte! Focení produktůPři focení produktů je třeba rozlišovat, zda jdete fotit jeden produkt, skupinu produktů nebo může jít o lifestyle záběry. Jak fotit produkty? Kromě toho, že je třeba mít správné osvětlení, zvolit vhodné pozadí a pořídit několik záběrů, je nezbytné dbát i na další skutečnosti. U produktových fotografií bývá pro zákazníky problém odhadnout velikost, a proto je vhodné fotitv určitém měřítku, například porovnáním s jinými produkty denní spotřeby, protože zákazník tak lépe odhadne velikost produktu. Naopak, v některých případech, jako například při focení šperků, je třeba se soustředit na specifické detaily. Na produktové fotografii mohou být i obaly, protože ne nadarmo se říká, že obal prodává. Focení krajinyPři fotografování krajiny je vhodné mít zrcadlový či bezzrcadlový fotoaparát se širokoúhlým objektivem. Výřezy země však dobře zachytí i teleobjektiv, jehož prostřednictvím však těžko obsáhnete zemi jako celek. Jak fotit zemi? Co se týče času focení, určitě jste slyšeli o zlaté hodině. Je to doba první a poslední hodiny denního slunečního svitu. To znamená, že na focení se vydáte před svítáním nebo západem slunce. Atraktivní fotky získáte focením v protisvětle, popřípadě tak, že slunce máte zboku. Přiblížíme si také modrou hodinu, která je také vhodným časem pro focení. Jedná se o hodinu před východem slunce a hodinu po západu slunce. Samozřejmě, důležité je dodržet několik dalších pravidel, která se dozvíte i v našem kurzu Základy fotografování a práce s fotoaparátem. [Fotografování je umění, které se můžete naučit. Zdroj: Pexels] Jak správně fotit?Fotografování je umění, které se můžete naučit. Bez ohledu na to, zda jste začátečník nebo profesionál, vždy existuje prostor pro to, abyste se zlepšovali. Vždyť učení dělá mistra. Na otázku, jak správně fotit, existuje mnoho odpovědí a faktorů, které tento proces ovlivňují. Neobejdete se bez správného světla, vhodné expozice, zaostření či perspektivy. Samozřejmě, focení je i o experimentování s nastaveními, o neustálém zkoušení a učení se z vlastních chyb. Sejdou se vám i tyto informace: • Nebojte se využít různých typů prostředí, vytvářejte zajímavé kompozice a hrajte si s osvětlením. V přírodě se zaměřte na různé perspektivy a nevyhýbejte se barevným kontrastům. • Jedním z klíčových faktorů pro skvělé fotky je právě kompozice neboli umístění jednotlivých objektů v rámci snímku. Experimentuje s různými liniemi a symetrií.  • Využívejte denní světlo, naučte se sledovat jeho směr a vnímat intenzitu. Jak je zmíněno výše, při focení přírody preferujte ranní a pozdější večerní hodiny, kdy je světlo měkčí a teplejší. V interiéru to můžete zkusit s přirozeným světlem nebo osvětlením při lampě či svíčkách. • Pro získání skvělých fotek je nutné experimentovat s nastavením fotoaparátu. • Pokládejte důraz na pořízení vlastního stylu a zajímavých záběrů, které vás odliší od ostatních. Nebojte se neobvyklých úhlů pohledu a hrajte si s různými technikami. • Věnujte čas zpracování a úpravě fotografií. Vize finální fotografieVize je obraz ve vaší hlavě, na jehož základě si určíte cíl a způsoby, jak jej dosáhnout. Vize vás posouvá blíže a blíže k cíli. Bez vize se jen těžko pohnete dál, dosáhnete požadovaných výsledků a s nimi spojených úspěchů. Platí to ve všech oblastech života. Vize finální fotografie je důležitá, protože představuje inspiraci i motivaci při vytváření skvělých fotek. Je to vaše představa o tom, co chcete na fotkách zachytit, jak mají vypadat a samozřejmě jaké emoce vyvolávají. Pokud nemáte vizi ve fotografování, můžete se cítit ztraceně, což se projeví i na výsledcích. Co je důležité při vizi finální fotografie? • Hledejte inspirace u profesionálů, klidně u těch nejlepších světových fotografů. Všímejte si kompozici, barvy, světlo i emoce, které fotky vyvolávají. • Stanovte si cíle spojující se s konkrétním typem fotografie, na které se chcete soustředit, nebo se zaměřte na emoce. Například při focení portrétů se můžete koncentrovat na zachycování hlubokých emocí. • I při vizi finální fotografie platí, že se nevyhnete zkoušení nových věcí a různých technik. Je to nevyhnutelné, pokud si chcete vytvořit vlastní styl. Co je expoziční doba při fotografování?Expoziční čas při fotografování je spolu s clonou a citlivostí jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na výslednou fotku. Expoziční čas určujícím činitelem, jak dlouho je otevřená clona fotoaparátu a světlo přechází objektivem na snímač. Je to vlastně doba, po kterou pořizuje fotoaparát fotku. Expoziční čas ovlivňuje jas a expozici fotky. Dlouhá expoziční doba umožňuje přejít objektivem na snímač většímu množství světla, čili obraz je jasnější. Naopak krátký expoziční čas omezuje množství procházejícího světla, což samozřejmě vede k tmavší fotce. Expoziční čas může ovlivňovat i na zobrazení pohybu v obraze. Pokud je dlouhý, pohyb je rozmazaný. Krátký expoziční čas může naopak způsobit zamrznutí pohybu a zachycení scény v jednom okamžiku. Kromě toho je expoziční čas spojen s citlivostí snímače. Například při krátkém expozičním čase je nutná vyšší citlivost kvůli tomu, aby bylo zachyceno dostatečné množství světla. Jak nastavit expoziční čas? Závisí to na typu fotoaparátu a režimu fotografování. V manuálním režimu si jej nastavíte sami, v automatickém se o to posnaží fotoaparát. Co je clona při fotografování?Clonu fotoaparátu můžeme přirovnat k lidské zornici, která se otevírá a zavírá kvůli tomu, aby regulovala množství světla. Clona při fotografování je mechanismus, který ovlivňuje množství světla, které prochází objektivem. Clona je označena písmenem F a číslem. Nižší číslo znamená větší průměr clony, a tedy i více propuštěného světla. Naopak vyšší číslo značí menší průměr clony a méně světla. Avšak neměli byste zapomínat na to, že clona je nejen o množství světla, ale také o hloubce ostrosti. Použijete-li vyšší clonové číslo, je větší i hloubka ostrosti. Co je ISO?ISO při fotografování představuje hodnotu, která určuje citlivost senzoru (snímače) fotoaparátu na světlo. V praxi to znamená, že vyšší ISO představuje vyšší citlivost, a tedy i zachycení většího množství světla v horších světelných podmínkách. Ovšem rizikem v tomto směru je, že fotka nebude dostatečně jasná a vznikne obrazový šum. Předejdete tomu tak, že se posnažíte nastavit vhodnou clonu a čas a ISO budete držet na nižších úrovních, popřípadě v automatickém režimu. Během jasných a slunečných dnů se, zpravidla, používá nižší ISO, neboť znamená nižší citlivost a zachycení menšího množství světla. Experimentujte a vzdělávejte se od mistrůJak je zmíněno výše, přečtení stovek knih či odborných článků z vás profesionála na focení neudělá. Klíčové je fotit, nebát se experimentovat a vsadit na svoji intuici. Z každou pořízenou fotografií se posunete o kousek blíže k vašemu cíli. Samozřejmě, vzdělávání od mistrů je klíčové, a proto vám dáváme do pozornosti náš kurz Základy fotografování a práce s fotoaparátem. Čeká vás víc než 6 hodin kvalitního obsahu, který je zaměřen, například na základy práce s fotoaparátem, základy fotografování, základy produktové fotky, fotografování extrémních sportů, drobných zpěvavců a mnohé další.
Využití 3D modelů a 3D modelování
Vzdělávání
26.01.2024
Skillmea

Využití 3D modelů a 3D modelování

Zajímá vás, co je 3D tisk, jak funguje 3D tiskárna a samotné 3D modelování? Chcete vědět, který program pro 3D modelování je ten pravý? V tom případě čtěte dále. 3D tisk má poměrně krátkou historii, protože za otce 3D tisku lze pokládat Charlese Hulla. Ten v roce 1986 patentoval stereolitografii, založenou na využití UV laseru a tekutého fotopolymeru. Šlo tedy o první „3D tiskárnu“. Na základě ní postupně vznikaly 3D tiskárny v podobách, jak je známe dnes. Vývoj 3D tisku je nezastavitelný. Používá se v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou strojírenství, stavebnictví či automobilky, ale také v medicíně, letectví i kreativních profesích. K nezaplacení je i pro vyrábění praktických pomůcek, dekorací či součástek v pohodlí domova, protože samotná cena 3D tiskárny již dnes není tak vysoká jako kdysi. [Charles Hull theguardian.com] Úvod do 3D tiskuVynalezení 3D tisku lze považovat za obrovský milník v dějinách lidstva. Dokonce existuje skupina odborníků, kteří tento vynález pokládají za start třetí průmyslové revoluce. Co je 3D tisk? 3D tisk se nazývá také aditivní (přídavná) produkce nebo výroba, která na základě postupného vrstvení (nanášení a spojování materiálu) vytváří trojrozměrné objekty s žádným, nebo pouze minimálním odpadem. 3D tisk tedy umožňuje z digitální předlohy vytvořit fyzický 3D model. Jak funguje 3D tiskZajímá vás, jak 3D tiskárna funguje? Přečtěte si o ní několik skutečností. • 3D model se nejprve nařeže v softwaru, díky kterému dojde k jeho rozdělení na tenké vrstvy tvořící celý objekt. • Platí, že čím jsou vrstvy tenčí, tím je 3D tisk preciznější. • Tisk startuje na podložce, na kterou se postupně nanáší materiál ve vrstvách, přičemž klíčová je preciznost. • Nejprve dochází k nanášení materiálu ve 2D prostoru, po horizontálním posunu o další vrstvu vzniká 3D model. • Existuje několik způsobů 3D tisku, které se od sebe liší. • 3D modelování se často nazývá také „obrábění naopak“, protože 3D předmět se vytváří vrstvením, nikoli ubíráním materiálu. • Pro 3D modelování se využívají různé materiály, jako například PLA (polymléčná kyselina), HIPS, nylon, polykarbonát, materiál imitující dřevo, vlákna s příměsí kovu a flexibilní filamenty. Jaké je využití 3D tisku?Využití 3D tisku je opravdu pestré. Uplatnění má v mnoha průmyslových odvětvích, kreativních profesích a využívají ho i domácí mistři. Kde všude se využívá 3D tisk? • V medicíně, konkrétně v oborech, jako jsou kardiologie, stomatologie, ortopedie, traumatologie, oftalmologie, rehabilitace, neurochirurgie a tak dále. • V automobilovém a leteckém průmyslu pro tisk prototypů a náhradních dílů. • Pro výrobu školních pomůcek, funkčních zařízení a kovových dílů. • Ke zhotovení designových výrobků, v umění a módním odvětví, ale i v domácím prostředí. Jak si připravit 3D předlohu - 3D modelováníPři přípravě 3D předlohy hraje klíčovou roli program pro 3D modelování, přičemž jsou dostupné různé softwary, materiály, tiskárny a technologie tisku. Klíčové je, aby model pro 3D tisk byl schopen přechodu z virtuálního do fyzického prostředí. Virtuální 3D model lze vytvořit:• v různých programech, • manuálně sochařskou technikou, přičemž je třeba, aby technik objekt namodeloval, popřípadě naskenoval ve 3D skeneru a • stažením hotového 3D modelu z free a zpoplatněných databází. Modelování pro 3D tisk pro začátečníkyZačátečníci ocení příležitost stáhnout si hotové 3D modely z databází, které jsou k dispozici pro použití, obvykle kromě komerčního. To znamená, že je vždy třeba prohlédnout licenci. Využít můžete volné i zpoplatněné databáze, jako například: • www.prusaprinters.org  • www.thingiverse.com • www.youmagine.com • www.yeggi.com • www.cults3d.com Programy pro 3D tisk pro začátečníky i pokročiléPokud hledáte jednoduchý program pro 3D tisk, protože jste úplný začátečník, vyzkoušejte například: • online editor www.tinkercad.com nebo  • Fusion 360.  Potřebujete se v tomto směru posunout poněkud dál? Využijte 3D tiskárnu software, jako například OpenSCAD, FreeCAD, SketchUp, Blender či Maya. Základy některých z těchto programů pro 3D tisk vás provedeme iv našich Skillmea kurzech: • Online kurz Blender pro začátečníky garantuje, že po jeho absolvování budete umět program používat. • Online kurz SketchUp pro začátečníky obsahuje 3,5 hodiny videotutoriálu. • Online kurz Autodesk Fusion 360 se naučíte například vymodelovat skříňku s policí a otevíracími dvířky. Co potřebujete pro 3D tisk kromě 3D předlohy?Už víte, kde a jakým způsobem získat 3D předlohu. Když to shrneme, tak k vytvoření 3D modelu potřebujete: • 3D předlohu, • 3D tiskárna, • počítač, • slicer (software 3D tisk), • stavební materiál (filament) a nářadí (například pinzetu, šroubovák či brusný papír). Neodmyslitelnou součástí 3D modelování je 3D tiskárna, které se budeme věnovat v následujících řádcích. Jaké existují 3D tiskárny?3D tiskárny se rozdělují podle technologie tisku do dvou hlavních kategorií: • FDM/FFF 3D technologie tisku je založena na natavování materiálu, přičemž zvolený filament je umístěn na cívce ve 3D tiskárně a ten postupně tisková hlava vrství na podložku. 3D model se pořizuje na základě předlohy v počítači nebo aplikaci. Fungování je podobné jako u inkoustových tiskáren. Cena tohoto typu tiskárny je nízká a dostupná také pro domácnosti. Pokud tedy přemýšlíte nad tím, jakou 3D tiskárnu koupit, pro hobby použití stačí FDM/FFF stolní 3D tiskárna. • SLA 3D technologie tisku se od té předchozí liší kvalitou a přesností tisku. Princip jejího fungování spočívá ve využívání LED diod nebo UV paprsků k vytvrzování polymerové pryskyřice podle 3D předlohy. Jednou z nevýhod tohoto typu 3D tiskárny je vysoká cena a robustnost. Ideální 3D tiskárny pro začátečníkyPokud přemýšlíte jakou 3D tiskárnu koupit, pokud jste ve 3D modelování začátečník, doporučujeme sáhnout po univerzální technologii FDM/FFF, protože je poměrně kvalitní, cenově dostupná a má lehkou konstrukci. Vhodné je volit značky, které disponují intuitivním ovládáním a je k nim srozumitelný návod. Nezapomeňte si posvítit na rozměr tiskové podložky, protože pokud máte v plánu tisknout velké modely, můžete při 3D modelování narazit na problém. Jaké existují náplně do 3D tiskárenNáplň do 3D se vyrábí z různých materiálů, jak je zmíněno výše. Mezi používané patří, například: • PETG filamenty je zkratka pro polyethylentereftalát, který patří mezi polyestery. Vlastnostmi je podobný akrylátu a odolností polykarbonátu. • TPE filamenty disponují odolností a při tisku větších 3D modelů se vyznačují nižší hmotností. • ABS filamenty, tedy akrylonitrilbutadienstyren, jsou dostupné v různých barvách a tloušťkách. Jaká je cena 3D tisku?Cena 3D tisku se odvíjí od více parametrů. Cena samotné služby se pohybuje od 3,5 do 7 eur 3D tisku na hodinu, přičemž čas se odvíjí výšky vrstvy a výplně 3D modelu. K ní je však třeba připočítat cenu materiálu. Mezi ty levnější patří PLA, ABS a PET, u kterých se cena pohybuje kolem 0,1 eura za gram. Nylon či resin jsou dražší.
Nový Microsoft Copilot Pro: Co nabízí a proč je lepší než ChatGPT?
Novinky
21.01.2024
Daniela Vargová

Nový Microsoft Copilot Pro: Co nabízí a proč je lepší než ChatGPT?

Microsoft právě uvedením Copilot Pro překročil hranice v oblasti digitálních asistentů a umělé inteligence. V tomto článku přezkoumáme novinky, které Copilot Pro přináší a proč by mohl být lepší než konkurenční ChatGPT. 🚀 Nejprve si ale řekněme nějaké základní informace… pokud je už ovládáš, klidně přeskoč rovnou na Copilot Pro. 😉 Základní informace o Microsoft Copilot 🤖Co je Microsoft Copilot?Microsoft Copilot (dříve známý jako Bing Chat) je chatbot vyvinutý společností Microsoft, který jej označuje jako "každodenního AI asistenta pro práci a život". Microsoft Copilot byl spuštěn v roce 2023 jako bezplatný chatbot pro ty, kteří hledají správné informace, chtějí vytvořit jedinečný obsah a dělat věci rychleji. Jaké funkce má Copilot ve free verzi? • Přístup k nejnovějším informacím na internetu 🌐 • Používání na webu a v systémech Windows, macOS a iPadOS • Přístup k GPT-4 a GPT-4 Turbo (mimo vytížené časy) • Při vyhledávání můžeš používat text, hlas a obrázky • 15 kreditů denně ke generování obrázků pomocí aplikace Designer (Bing Image Creator) 🎨 Ve zpoplatněné verzi je Copilot integrován do aplikací Microsoft 365, jako jsou Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams a další. Je navržen tak, aby zvýšil kreativitu, produktivitu a dovednosti uživatelů. Tato integrovaná verze však byla dosud dostupná pouze pro velké organizace a nikoli jednotlivce, což se setkalo s dávkou rozporu… A proto před pár dny vyšel Copilot Pro pro jednotlivce, tvůrce a zkušené uživatele, kteří chtějí posunout své zkušenosti s Copilotem na vyšší úroveň. 🚀🌟 Copilot PRO 🚀ChatGPT je skvělý nástroj, ale když ji srovnáme s novým Microsoft Copilot Pro, objevíme důležité rozdíly. Zatímco ChatGPT je víceméně chatovací robot, Copilot Pro je digitálním asistentem s cílem pomáhat a urychlovat práci. Na rozdíl od ChatGPT, Copilot Pro přináší aktuální informace a personalizovaná řešení ve více aplikacích Microsoft 365, což jej činí sofistikovanějším a výkonnějším nástrojem. Co získáš za 20$/měsíčně?• Prioritní přístup k GPT-4 a GPT-4 Turbo, a to i během špičky ⏰ • Přístup k aplikaci Copilot ve vybraných aplikacích Microsoft 365 pro vytváření návrhů dokumentů, shrnutí e-mailů, vytváření prezentací atp. • 100 kreditů denně pro generování obrázků s DALL-E 3 ve formátu na šířku pomocí aplikace Designer (Bing Image Creator) 🖼️ Jak můžeš Copilot pro využít v aplikacích Microsoft 365?[Použijte Copilot k přepsání textu a přeměnu textu na tabulky. Zdroj: Microsoft] Word• Vygeneruje návrh kompletního dokumentu pomocí promptu • Sumarizuje dlouhé dokumenty • Přepíše části textu nebo celé dokumenty tak, aby byly stručnější nebo aby odpovídaly určitému tónu • Přemění váš text na tabulky [Dejte Copilotovi téma a nechte ho, aby vám vytvořil koncept prezentace. Zdroj: Microsoft] PowerPoint• Nadraftuje prezentaci od základů • Vytvoří prezentaci na základě Wordového dokumentu, vygeneruje layout i ji vizuálně přizpůsobí • Shrne dlouhé prezentace do klíčových odrážek • Organizuje a strukturuje vaši prezentaci, uspořádá ji do sekcí a poté přidá snímky s nadpisy sekcí • Generuje téma a snímky na základě firemního brandingu [Bez námahy zvýrazňujte, filtrujte a tříďte své údaje. Zdroj: Microsoft] Excel• Analyzuje data a zobrazuje statistiky založené na údajích nebo na konkrétní otázce • Zvýrazňuje a filtruje důležité údaje v tabulkách • Pomáhá se vzorci a funkcemi • Vytváří vizualizace a grafy [Ušetřete čas při přípravě e-mailů s Copilotem. Zdroj: Microsoft] Outlook• Draftuje návrhy e-mailů • Plánuje kroky a agendy na základě minulých rozhovorů • Překládá e-maily v cizích jazycích • Sumarizuje dlouhé e-maily a konverzace [Umožněte Copilotovi vytvářet z vašich poznámek seznamy úkolů. Zdroj: Microsoft] OneNote• Sumarizuje texty, strany a části poznámek do formátu, který lze sdílet • Vytváří to-do dopisy s úkoly z vašich poznámek • Vytváří akční plány pro události, setkání a oslavy Copilot je do všech aplikací zakomponován jako chatbot. Bez ohledu na to, zda pracujete v aplikaci Word, PowerPoint, Excel, Outlook nebo OneNote, Copilot je stále přítomen a připraven vám pomoci při generování obsahu, analyzování dat, tvorbě prezentací. To znamená, že můžete okamžitě využívat jeho funkce bez potřeby přepínání mezi různými nástroji. 🤖🚀 Disclaimer: Copilot Pro verze je zpoplatněna stejně jako ChatGPT na 20$/měsíčně. Zatím však není dostupná v Česku. 😞 Když dorazí, dáme ti o tom vědět na našem Instagramu, tak nám nezapomeň dát follow. 📸👋
Jak vytvořit logo a co má obsahovat?
Tipy a triky
16.01.2024
Skillmea

Jak vytvořit logo a co má obsahovat?

Logo představuje neodmyslitelnou součást každé značky. Je vizuálním symbolem, který reprezentuje firmu, produkt či službu, a proto je tvorba loga jedním z klíčových parametrů budování značky. Proč potřebuji logo?Často je logo tím prvním, co si zákazníci vybaví v mysli, když se vzpomene název konkrétní značky či firmy. Z tohoto důvodu je vytvoření loga důležitým krokem, který pomáhá budovat identitu a zajistí rozpoznatelnost firmy mezi konkurencí. Zároveň má logo emocionální náboj, podporuje marketingové úsilí a je prostředkem k vytváření emocionální připoutanosti zákazníků ke značce. Logo musí být originální, snadno zapamatovatelné a výrazné, aby se snadno a rychle zapsalo do povědomí zákazníků. Pokud to shrneme, tak firma potřebuje logo z následujících důvodů: • Identifikace a rozpoznatelnost jdou ruku v ruce s vizuálním symbolem firmy, který ji odlišuje od konkurence a představuje způsob, jak ji identifikovat. • Budování důvěry a profesionality není možné bez kvalitního loga, které vyvolává pozitivní pocity u zákazníků, dodává dojem spolehlivosti a zodpovědnosti. • Logo je jedním z důležitých marketingových nástrojů a neodmyslitelná součást marketingové strategie společnosti. Využívá se při komunikaci se zákazníky, například na webové stránce, letácích, vizitkách a podobně. • Logo vyvolává v zákaznících pozitivní pocity, je v souladu s hodnotami a posláním firmy. Tím pádem má vliv na vytvoření emocionální připoutanosti firmy a zákazníky. • Konkurence na trhu je pestrá, a proto je pro firmy důležitá jedinečná identita, která je spojena také s kvalitním logem. Právě to pomáhá odlišit se od konkurence. Umím si vytvořit logo sám?Tvorba loga je součástí budování identity značky, a proto vyžaduje náležitou pozornost. Je to proces, který se neobejde bez značné dávky kreativity a schopnosti komunikovat hodnoty značky. Můžete ji svěřit do rukou profesionálů, nebo se o to pokusit sami prostřednictvím online nástrojů pro tvorbu loga. O tom, že logo je identifikačním prvkem značky, a při jeho vytváření je třeba brát v úvahu pravidla čitelnosti, hierarchie, typografie i proporčního vyvážení, se dozvíte v našem online kurzu Tvorba loga od základů. Samozřejmě, v kurzu nechybí ani cenné informace o tom, proč je lepší vytvořit nadčasové logo a nedávat na trendy. Čeká vás i redesign loga a postup jeho tvorby.[Zdroj foto:freepik.com] Význam logaPři hledání odpovědi na otázku, jak si vyrobit logo, je třeba si uvědomit jeho význam. Ten spočívá v reprezentaci značky a jeho využití v podnikání. Logo je jako srdce a vyjadřuje podstatu osobnosti vaší společnosti, neboli ji reprezentuje uvnitř firmy, mezi konkurencí i zákazníky. Reprezentace značkyTvorba loga jde ruku v ruce s profesionalitou, estetičností a smysluplností. Logo vizuálně reprezentuje značku, ovlivňuje její identitu a v neposlední řadě vnímání spotřebiteli. Logo je odrážením hodnot firmy, její filozofie a osobitosti značky. Je mostem, který slouží k vytvoření spojení mezi spotřebiteli a značkou. Jak vytvořit logo, které představuje značku? Cílem je vytvoření rozpoznatelné identity pro značku, což se pojí s budováním důvěry mezi samotnou značkou a spotřebiteli. Využití loga v podnikáníCo se týká využití loga, podstatné je, aby bylo součástí různých platforem. Uplatnění najde na webových stránkách, sociálních médiích a samozřejmě v reklamních aktivitách. Jednoduché, poutavé a snadno zapamatovatelné logo napomáhá budovat důvěru vůči značce, a tedy se v rámci podnikatelské činnosti využívá i na propagačních materiálech, jako jsou různé brožury, prospekty, prezentace, vizitky a podobně. Základní prvky logaRozhodnete-li se vytvořit logo online, je důležité vědět, jaké jsou základní prvky loga. • Barvy mají nezanedbatelný vliv na psychiku a dodávají logu estetickou přitažlivost. Zákazníkům i konkurenci prozrazují, jaká je osobnost vaší značky. Tedy zda stavíte na hravosti, inovativnosti, nadčasovosti či stabilitě. • Typografie je o písmenech uspořádaných tak, aby tvořily jedinečný design. Logo může být vytvořeno na základě jednoho písmene, monogramu či celého názvu značky. • Obrázky na logu mohou být ultra jednoduché, nebo naopak detailní. Zahrnují, například ikony či symboly toho, co firma prodává, popřípadě odráží její hodnoty. • Heslo je věta, která zaujme a přináší více světla do poslání a činnosti společnosti. Jak pracovat s barvami v logu?Výběr barvy loga je jedním z důležitých rozhodnutí, jelikož napomáhá vytvořit vaši firemní identitu. Vhodný výběr barvy dává logu hloubku tím, že se podílí na vytvoření vizuálního spojení s hodnotami a osobností firmy. Co je však důležité, správná kombinace barev má za úkol komunikovat pocity směrem k zákazníkům a spojovat se s námi na hlubší úrovni. Výběr barvy loga tedy představuje iv oblibu emocí a asociací, které chcete v zákaznících vyvolat. Samozřejmě platí to i opačně. Pokud vyberete nevhodné barvy, může to poškodit image vaší značky, která se napravuje opravdu těžko. V tomto směru je klíčové pochopit, jak barvy působí na psychiku a vybrat si takovou barvu, popřípadě kombinaci dvou či tří odstínů tak, abyste pozitivně ovlivnili emoce zákazníků. Populární tvary loga a ty, kterým byste se měli vyhnoutKromě psychologie barev hraje při tvorbě loga roli také psychologie tvarů, protože i tvary vyvolávají pocity. Vědí to všechny úspěšné značky. Například trojúhelník připomíná hrot šípu. Uzavřený kruh je spojen s péčí a ochranou. Jak působí na psychiku jednotlivé tvary loga? • Kruh, elipsa či ovál jsou skvělým tvarem pro logo. Spojují se s bezpečností, spolehlivostí a kontinuitou. Toto logo reprezentuje olympijské hry i několik farmaceutických společností. • Obdélníková loga představují stabilitu, rovnováhu, spolehlivost, profesionalitu, smělost a důvěru. • Trojúhelníková loga jsou zosobněním cíle. Spojují se s nimi ambice, mystika, věda, znalosti, moudrost, výkon i výzva. • Loga sestávající z vodorovných čar značí bezpečnost, silnou uzemněnost, stabilitu a klid. • Vertikální čáry na logu symbolizují pokrok, výkon, měřitelnost, úspěch, sílu a možnosti. • Přirozená nebo organická loga vznikly jako výsledek značné dávky kreativity. Jsou vyjádřením toho, co značka potřebuje a nejsou přizpůsobeny konkrétním tvarům a geometrii. • Spirálová loga patří mezi nejméně používané. Váže se k nim mystickost, filozofie, věda, náboženství, energie či klid. • Abstraktní loga jsou stvořeny pro společnosti, které chtějí vynikat a milují originalitu. Co je důležité, vždy mají nějaký význam, přestože spotřebitel na něj nemusí přijít okamžitě. Využívání symbolů v loguJak vytvořit vlastní logo, které představuje značku? Využijte symboly, tedy malou grafiku, která je dobře zapamatovatelná a snadno pochopitelná. Pokud použijete v logu symboly, pomůže to rychle a efektivně zprostředkovat prvky vaší značky cílové skupině. Nejčastěji jde o tvary, barvy či ikony. Při výběru symbolu vaší značky nezapomeňte na: • definici své značky, • poznání svého publika a • nepoužívejte symboly podobné jiné značce. Fonty v logu a propojení fontu loga se zbytkem brandinguChcete-li vytvořit jednotný branding, výběr vhodných fontů v logu představuje důležitý prvek. Klíčové je, aby použité písmo v logu bylo vizuálně propojeno s ostatními fonty v rámci brandingu společnosti, například s webovou stránkou, tiskovinami nebo reklamními materiály. Výsledkem vizuální propojenosti fontů v rámci brandingu je jednotná a profesionální image společnosti, která posiluje celkovou identitu značky. Jak si vytvořit vlastní logo onlineJednou z atraktivních možností tvorby loga je vytvoření loga online. Online logo je výsledkem použití bezplatných aplikací dostupných na internetu nebo grafických programů, jako jsou například Canva, Adobe Illustrator či CorelDRAW. CanvaOblíbeným nástrojem pro tvorbu loga je Canva. Patří mezi uživatelsky přívětivé grafické programy, a tudíž je vhodná i pro začátečníky. S trochou šikovnosti dokážete logo vytvořit za krátký čas. Canva je přístupná online, tedy k ní máte přístup tehdy, když potřebujete. Samozřejmě, s používáním Canvy se pojí i určité nevýhody. Za zmínku stojí alespoň některé z nich. Máte-li bezplatnou verzi, má svá omezení. V případě využití šablon musíte počítat s tím, že jen stěží vytvoříte originální logo. Adobe IllustratorŠiroce používaným softwarem pro tvorbu log, grafiku sociálních médií, reklamy či tiskovin je Adobe Illustrator. Je určen pro ty, kteří se grafice věnují delší dobu. Pokud potřebujete vytvořit pouze logo pro svoji značku, preferujte raději Canvu nebo oslovte profesionálního grafika. CorelDRAWNejlepší programy pro tvorbu loga se neobejdou bez programu CorelDRAW. Je to designérský software určený pro profesionály. Jednou z jeho výhod je schopnost přeměnit nápady a skici na profesionální návrhy loga. Oceníte také pomocníka, který pomůže s učením a využíváním nástrojů ke kreslení. Jak vytvořit dokonalé logo?Chcete-li si vytvořit dokonalé logo, potřebujete k tomu dostatek informací od profesionálů. Dáváme vám do pozornosti online kurz Tvorba loga od základů, kde se dozvíte vše potřebné. Tím pádem dokážete vytvořit originální, lehce zapamatovatelné a výrazné logo i tehdy, když jste v tomto směru úplný začátečník.
Novinky v Java 19
Novinky
08.01.2024
Daniela Vargová

Novinky v Java 19

V tomto článku se podíváme na změny, které přinesla Java 19. Virtuální vláknaVirtuální vlákna jsou součástí projektu Loom a ve verzi 19 jsou jako preview, jehož cílem je zjednodušit souběžné programování v jazyce Java. Tradiční vlákna, která jsou vlákny operačního systému, jsou náročná na zdroje a mohou omezovat škálovatelnost. Virtuální vlákna jsou naproti tomu lehká, spravuje je runtime jazyka Java a jsou navržena tak, aby měla malou paměťovou stopu. Umožňují psát jednodušší, škálovatelnější souběžný kód bez složitosti a režie správy velkého počtu vláken operačního systému. Tolik k poučce a teď se podívejme na příklady. Thread.startVirtualThread(() -> { System.out.println("Hello from a virtual thread!"); });Record patternsRecord patterns byly představeny v Java 14 a vysvětlili jsme si to v předchozích článcích. Od verze 19 jsou vylepšeny o pattern matching. Máš record Shape record Shape(String type) {}Vytvoříš si shape typu Rectangle: var shape = new Shape("Rectangle");Tento kousek kódu zajistí, že s je Shape a vytáhneme z něj typu, který umíme následně používat v kódu: if (shape instanceof Shape(String typeOfShape)) { System.out.println("Shape is of type " + typeOfShape); }S použitím switch: String description = switch (shape) { case Shape(String type) -> "Shape type: " + type; default -> "Unknown shape"; };Umíme použít i takzvané nested record patterns: var employee = new Employee("Bob", new Address("New York", "USA")); if (employee instanceof Employee(String name, Address(String city, String country))) { System.out.println(name + " lives in " + city + ", " + country); }
Řeč těla a jak ji pochopit?
Tipy a triky
28.12.2023
Skillmea

Řeč těla a jak ji pochopit?

Komunikace není jen o slovech. Tvoří ji i gesta, mimika, držení těla a tón hlasu. Chceš lépe rozumět lidem ve svém okolí? Řeč těla je způsob, jak budovat kvalitnější partnerské, přátelské a profesionální vztahy. Co je řeč těla?Pokud si s někým povídáš a má nakloněnou hlavu, zřejmě přemýšlí. Vzpřímený postoj značí zájem. Obranné držení těla s překříženýma rukama hovoří o opatrnosti, podupávání nohama o nervozitě. Nicméně řeč těla je třeba rozlišovat v celém kontextu, protože ne ve všech případech lze postoj těla vysvětlit úplně stejně. Možná jsi slyšel o tom, že když něco mluvíš, pouze 7 procent tvoří slova, 55 procent řeč těla a zbytek je o hlasu a technice mluvení. Toto tvrzení pochází z Mehrabianova komunikačního modelu. Je o tom, že pokud mluvíš o skutečných pocitech, tón hlasu je důležitější než slova. Řeč těla je tedy podstatnou součástí komunikace a často tím prvním a zejména upřímným projevem. Jak ji definovat? Podle Cambridgského slovníku představuje „polohy nebo pohyby těla, které jiným lidem ukazují, jak se cítíš bez použití slov“. Pokud jsi například shrbený a díváš se do země, jen těžko na pracovním pohovoru přesvědčíš personalistu, že jsi stvořen na pozici manažera, který má vést tým lidí. Nevíš, co je řeč těla a rád by sis doplnil znalosti? Dáváme ti do pozornosti kurz Řeč těla základy, kde se dozvíš zajímavé informace o signálech těla, zrcadlení, vnímání vzájemné komunikace a také konkrétní příklady řeči těla. [Řeč těla jsou polohy nebo pohyby těla, které jiným lidem ukazují, jak se cítíš bez použití slov. Zdroj obrázku: Freepik] Přeč je důležité znát řeč těla?V první řadě je třeba si uvědomit, že komunikace se dělí na verbální a neverbální. Čili v osobních či profesionálních vztazích nejsou důležitá jen použitá slova, ale i to, jakou máš mimiku obličeje, tón hlasu či postoj těla. Zatímco slova používáš vědomě, řeč těla vychází z podvědomí. Dobrou zprávou je, že to lze změnit, řeči těla porozumět a naučit se ji vědomě používat. Ovšem nikdy by si pomocí ní neměl manipulovat druhé co, nakonec, platí i ve verbální komunikaci. Ovládáním signálů řeči těla si dokážeš vybudovat lepší vztahy, ať už na osobní, nebo profesionální úrovni. Zároveň ti může přinést lepší pracovní příležitosti a úspěch. Tvá gesta, držení těla, tón hlasu i intenzita očního kontaktu mají vliv na to, do jaké míry dokážeš druhé uklidnit, vybudovat si důvěru a respekt. Platí to i naopak. Řečí těla můžeš druhé zmást, zesměšnit či urazit. Stačí si představit situaci, že slovy mluvíš jedno, ale tvá řeč těla říká úplný opak. Způsob, jakým druhé posloucháš, díváš se na ně a reaguješ, prozradí tvůj zájem i to, zda mluvíš pravdu a jsi důvěryhodný. Řeč těla je třeba znát z následujících důvodů:• Potvrzuje a posiluje význam verbální komunikace. • Může být v rozporu s tím, co mluvíš slovy a naznačovat lež či podávání zkreslených informací. • Může nahradit verbální zprávu, protože výraz tváře dokáže někdy říci víc než samotná slova. • Slouží k doplnění a zdůraznění verbální komunikace. Například šéf, který udělil zaměstnanci pochvalu a poplácal ho po rameni, zdůraznil význam svých slov. Řeč těla ovlivňuje život v mnoha oblastech:• Ilustruje důvěru ve svět podnikání. • Ovlivňuje vnímání osobní značky. • Pozitivní řeč těla zvyšuje šance na úspěch na pracovním pohovoru, neformálním setkání i prvním rande. • Naznačuje míru tvé přístupnosti, pozornosti i otevřenosti novým nápadům. • Vzbuzuje dojem, že jsi soustředěný a máš zájem o to, co druhý mluví. Tím pádem máš větší šanci vybudovat si kvalitní vztahy. Postoj tělaPostoj těla ti o člověku hodně prozradí dříve, než otevře ústa. Pokud si nevěří nebo je apatický, pak je shrbený, má svěšená ramena a monotónní chůzi. V případě, že stojí zpříma, dívá ti do očí a usmívá se, působí sebejistě. To znamená, že postoj těla ve stoje, v sedě i při chůzi hodně napovídá o vnitřním rozpoložení i sebedůvěrě člověka. Jak ovlivňuje postoj těla komunikaciŘeč těla a postoj jsou neodmyslitelnou součástí komunikace. Pojďme se společně podívat, co říká postoj těla o člověku. • Příliš napjaté držení těla, tedy napnuté svaly, strnulý pohled a nohy blízko u sebe, které připomíná soustředění lukostřelce, naznačuje, že jsi pod tlakem a dokážeš se popasovat s daným úkolem. Avšak dlouhodobě napjaté držení těla značí problém, tedy chronický stres, který je třeba řešit. • Přenášíš váhu z jedné nohy na druhou, posouváš těžiště těla dopředu, dozadu či do stran? Může to být signálem nejistoty. Naklánění se do strany bývá spojeno s apatií, posunutí dozadu s kritikou a opření se například o stěnu s nedůvěřivostí. • Podřazený postoj, který hovoří o potřebě ochrany, jde ruku v ruce se shrbením se, pokrčenými rameny a chodidly vytočenými dovnitř. • Nadřazený postoj těla charakterizuje záklon, ruce zkřížené na prsou a rozkročené nohy. Signalizuje aroganci či převahu. • Pokud sedíš, nohy máš přeložené přes sebe, ruce zkřížené na hrudi a hlavu otočenou do strany, kriticky posloucháš nebo jsi se od rozhovoru rozhodl držet dál. • Zkřížené kotníky pod židlíjsou signálem podvědomé nedůvěry. [Nadřazený postoj těla charakterizuje záklon, ruce zkřížené na prsou a rozkročené nohy. Signalizuje aroganci či převahu. Zdroj obrázku: Freepik] Člověka, kterého vidíš poprvé, můžeš dobře odhadnout i podle chůze: • Pokud se při chůzi jemně pohupuje, působí energicky. • Krátké a rychlé kroky naznačují shon. • Rychlá chůze připomínající cupitání působí podlízavě. • Plaziva, do strany nakloněná chůze, může být spojena s pocity nedostatečnosti. Pokud si osvojíš to, co jednotlivé postoje těla znamenají, umíš jim následně přizpůsobit verbální komunikaci. Například člověka povzbudit, pochopit nebo se připravit na adekvátní zvládání konfliktů. Jak se naučit řeč tělaŘeč těla se lze naučit několika způsoby. Jaké máš možnosti? • Najdi si knihu, která je věnována řeči těla, přečti si ji a uč se přečtené rozpoznávat v reálném životě. • Absolvuj náš kurz Řeč těla, ve kterém si osvojíš základy a dozvíš se spoustu zajímavého z této oblasti. • K dispozici máš spoustu volně dostupných videí a článků na toto téma. Řeč těla v byznysuŘeč těla v byznysu můžeme, stejně jako v osobním životě, rozdělit na pozitivní a negativní. Tvým cílem je mít pozitivní řeč těla v zaměstnání či podnikání a naopak vyhnout se negativní řeči těla, která se skládá, například z: • rukou složených před tělem, • žádného nebo napjatého výrazu obličeje, • těla odvráceného od přísedícího, • sklopených očí a nedostatečného očního kontaktu, • shrbeného postoje těla a skloněné hlavy, • pohledu upřeného do neznáma, • ošívání se či napravování oblečení, • hraní si s mobilem, perem nebo kreslení si. Pozor si dej na kousání nehtů, které je spojeno se stresem a nejistotou. Sevřené rty značí úzkost, rychlé mrkání nejistotu a obavy, bubnování prsty nudu a ošívání se nezajímavost. Jak správně komunikovat pomocí řeči tělaPokud chceš být úspěšný v práci, dej si záležet na pozitivní řeči těla. Prostřednictvím ní můžeš podpořit týmového ducha, zvýšit morálku zaměstnanců, snáze delegovat povinnosti na podřízené, získat respekt, dosáhnout úspěchu, mít dobré vztahy s nadřízenými i podřízenými. Chceš zažívat na pracovišti úspěch a mít dobré vztahy? Inspiruj se následujícími tipy na pozitivní řeč těla. • Dej pozor pro správné držení těla ve stoje i vsedě, protože, mimo jiné, vypovídá o tvé sebedůvěrě i duševním rozpoložení. Vzpřímený postoj těla, uvolněná kolena a váha spočívající na spodní části těla dodává sebevědomí. Při sedě měj nohy položené na podlaze, ruce volně od těla a své věci si poklad na stolek, abys získal více prostoru. • Mluv uvolněným hlasem, protože pokud mluvíš vysokým tónem hlasu, působíš méně empaticky a výkonně a také to naznačuje nervozitu. • Pokud chceš působit důvěryhodně, vzpomeň si na dosažené úspěchy, které ti dodají sebedůvěru a hrdost. • Nepodceňuj sílu pevného stisku ruky, protože mluví o míře sebeúcty. • Udržuj přiměřený oční kontakt v trvání přibližně 50 až 60 procent času schůzky. • Při komunikaci používej ruce, tedy gestikulaci. Podle odborníků to zlepšuje kvalitu verbálního obsahu a zároveň podporuje myšlení a vyjadřování se vhodným stylem. • Pokud odpovídáš na otázky, nedotýkej se tváře, protože to na druhého může působit, že jsi nečestný. Vhodné není ani hraní si s vlasy. • Nezapomínej na upřímný úsměv, který dokáže zapůsobit na každého. Máš nervy z prezentace, která tě čeká? V rámci domácí přípravy nepodceň řeč těla. Na co bys neměl zapomenout, chceš-li druhé zaujmout a přesvědčit je? • I v tomto případě si dej pozor na to, abys měl vzpřímený postoj těla, ruce volně u těla. V žádném případě si je nedávej do kapes a nehrb se. Hlavu drž zpříma. • Celkový postoj měj uvolněný, jednu nohu mírně před druhou. • Pomoz si gesty otevřených rukou, tedy ruce měj před sebou mírně od sebe, přičemž je důležité, aby dlaně směřovaly k publiku. [Při prezentaci měj uvolněný postoj, jednu nohu mírně před druhou. Pomoz si gesty otevřených rukou, tedy ruce měj před sebou mírně od sebe, přičemž je důležité, aby dlaně směřovaly k publiku. Zdroj obrázku: Freepik] V případě, že máš obchodní jednání nebo přijímací pohovor do práce, řeč těla ti pomůže zmírnit napětí, působit sebevědomě a otevřeně. Co je důležité? • Využij zrcadlení, avšak vyhni se úplnému napodobování druhé strany. • Snaž se uvolnit své tělo a klidně dýchat. Představuj si, že dlouhým výdechem vydechuješ například strach. • Pokud neumíš odpovědět na otázku, dotkni se krátce tváře nebo si pohled bradu. Signalizuje to, že přemýšlíš nad odpovědí. • Nezapomínej, že postoj těla ovlivňuje to, jak se cítíš a tvé vnitřní rozpoložení se odvíjí i od polohy tvého těla. Tato metoda se nazývá Body2Brain a je za jejím vznikem stojí neuroložka a psychiatrička Dr. Claudia Cross. Prostřednictvím jednoduchých cviků si dokážeš dodat sebedůvěru, zvládnout hněv či úzkost. Kromě knihy s popisem cviků jsou k dispozici také aplikace. Jak číst signály tělaProzradili jsme ti pár užitečných tipů, jak číst signály řeči těla. Avšak nezapomínej na to, že jde o obecný návod k interpretaci řeči těla, který ani zdaleka nemusí platit pro každého. Vždy je třeba vzít v úvahu, například i kontext dané situace a poslouchat svou intuici. Jestli se ti něco nezamlouvá, jednoduše se to dotyčného zeptej. Chceš vědět víc o řeči těla a seberozvoji? 
Vyhoření: Jak odhalit příznaky vyhoření?
Vzdělávání
19.12.2023
Skillmea

Vyhoření: Jak odhalit příznaky vyhoření?

Vyhoření není jen o neschopnosti pracovat, ale přenáší se do všech oblastí života, včetně společenského, partnerského a rodinného. Samozřejmě ovlivňuje i zdraví na fyzické úrovni, což se může projevit, například oslabenou imunitou a větší náchylností k respiračním onemocněním. Vyhoření je na vzestupně i v roce 2023. Ve světě se realizovalo několik zjišťování, která tuto skutečnost potvrzují. Za zmínku stojí alespoň některé z nich. Americká psychologická asociace ještě v roce 2021 provedla průzkum, na jehož základě přišla s tím, že 3 z 5 pracovníků pociťují negativní dopady na fyzické a duševní zdraví v důsledku stresu v práci. Zajímavá jsou i zjištění společnosti zdraví McKinsey. Ta v loňském roce zjišťovala v 15 zemích světa mezi 15 000 pracovníky, kolik z nich má příznaky vyhoření. Výsledek nebyl potěšující, protože až čtvrtina zaměstnanců disponovala symptomy syndromu vyhoření. [Zdroj: mckinsey.com] Zajímá tě, co je syndrom vyhoření, jaké jsou jeho příznaky, jak tuto náročnou situaci řešit a jaká je účinná prevence? V tom případě čti dál. Co je syndrom vyhoření?Syndrom vyhoření lze označit za stav, při kterém člověk pociťuje emocionální vyčerpání v důsledku stresu a tlaku v práci, které se vymklo zpod kontroly a neumí se ho zbavit. Emocionální vyčerpání se obvykle projevuje nechutí k práci a trávení času v zaměstnání, nízkou efektivitou i narušenými vztahy s ostatními. To ovšem není všechno. Protože tělo, mysl a duše člověka jsou propojeny, syndrom vyhoření se projevuje i na fyzické úrovni, například nespavostí, trávicími obtížemi, nechutenstvím či sníženou obranyschopností. Světová zdravotnická organizace považuje syndrom vyhoření za fenomén související s prací, a nikoli za nemoc. Týká se lidí v uspěchaném a stresujícím prostředí, kteří pociťují vyčerpání, ztrátu energie a nedostatek motivace. Definuje ho jako:„stav emocionálního, duševního a fyzického vyčerpání způsobeného chronickým stresem na pracovišti, který se nepodařilo úspěšně zvládnout“. Vyhoření je tedy spojeno s pocity vyčerpání a nedostatku energie, negativismem a cynismem souvisejícím s prací, sníženým sebevědomím, nízkou profesionální efektivitou a odstupem od kolegů a klientů. Proč vzniká vyhoření?Lidské tělo je dokonalé. Jdeme-li však proti sobě, dává nám signály, že máme zpomalit a něco ve svém životě změnit. V tomto případě to znamená, například vyvážit rychlé pracovní tempo adekvátním odpočinkem. Syndrom vyhoření tedy nevznikne ze dne na den. Nejprve se vyskytuje přetížení, emocionální vyčerpání a snížená efektivnost při plnění úkolů. Pokud stres pokračuje a neumíš ho zvládat, postupně ztrácíš motivaci pracovat. Produktivita neustále klesá, znásobuje se únava a nedostatek energie. Přidávají se pocity beznaděje, cynismu a rozhořčení. To jsou zároveň nejčastější projevy vyhoření. Proč vzniká vyhoření? Za hlavní příčinu lze považovat nerespektování signálů svého těla a pokračování ve stresujícím způsobu života, které nakonec vyústí do syndromu vyhoření. Klidně můžeme říci, že vyhoření je stav, kdy nám tělo řekne, že už nedokáže. Příčiny syndromu vyhoření můžeme rozdělit do tří kategorií:  • Jsou to ty, které přímo souvisí s prací (nedostatek uznání, nízké finanční ohodnocení, monotónní nebo náročná práce, velký tlak…). • Roli však hraje i životní styl (nedostatek odpočinku, absence kvalitních vztahů, neschopnost říci ne, nedostatek spánku). • Opomenout nelze osobnostní rysy (perfekcionismus, pesimismus, pocit nadměrné kontroly a neochota delegovat povinnosti).  Jak vzniká vyhoření?Jak je uvedeno výše, symptomy syndromu vyhoření nevzniknou ze dne na den. Pokud na sobě zpozoruješ několik z následujících projevů, měl bys zbystřit pozornost. Odpověz si na tyto otázky: • Máš pocit, že ve tvém životě je více špatných dní než těch dobrých? • Pociťuješ nechuť starat se o svůj pracovní, partnerský, rodinný či společenský život? • Býváš často unavený a podrážděný ak tomu se přidávají problémy se spánkem? • Považuješ většinu úkolů, kterým se věnuješ, za zbytečné či nudné, tedy nevidíš v nich smysl? • Cítíš se být zbytečný či nedoceněný? Pokud si na většinu otázek odpověděl kladně, ber to jako upozornění. Rovněž při hledání odpovědi na otázku, jak vzniká vyhoření, si posviť na faktory zodpovědné za tento stav. Jaké jsou hlavní příčiny syndromu vyhoření? • nadměrný pracovní tlak, • negativní mezilidské vztahy, • neschopnost zvládat úkoly, • nadměrný pocit zodpovědnosti, • dlouhá pracovní doba a • chronický emocionální stres. [Symptomy syndromu vyhoření nevzniknou ze dne na den. Zdroj:Pexels] Příznaky vyhořeníPříznaky vyhoření můžeme rozdělit do následujících tří kategorií: • Emocionální příznaky zahrnují pocity stresu, vyčerpání, nedostatek nadšení, smutek, sklíčenost, beznaděj, podrážděnost, nespokojenost, absence cílů, nechuť chodit do práce. Co se týče postoje k životu, jde o pesimismus, obviňování druhých, narušené vztahy, vyhýbání se problémům, nízká sebedůvěra. • Behaviorální projevy zahrnují, například preferování samoty, paranoia ve vztahu k druhým (domýšlení si), změny nálad, impulzivní chování, nedostatek koncentrace. • Fyzické příznaky stavu vyhoření jsou, například problémy se spánkem, tloustnutí nebo hubnutí, snížená imunita, sklon k nadměrnému pití alkoholu, únava, nedostatek energie, bolesti hlavy a svalů. Kromě toho mohou mezi příznaky vyhoření patřit i prokrastinace, špatný time management, zpoždění do práce či nechuť ráno vstát a jít do práce. Chceš se dozvědět o syndromu vyhoření víc? Dáváme ti do pozornosti náš online kurz Syndrom vyhoření. Dozvíš se v něm vše od varovných příznaků, přes prevenci až po samotné řešení problému. Stav vyhoření a jeho projevyProjevy stavu vyhoření už znáš. Patří sem, například: • emocionální vyčerpání, • depersonalizace a • nízká sebeúcta. Kromě toho bys měl vědět, že syndrom vyhoření má 5 fází, které s těmito symptomy souvisejí. Které jsou to? • Fáze líbánek je období, kdy zvládáš pracovní tlak. Většinou jde o období nástupu do nové práce, kdy jsi ochoten makat a snažíš se dělat maximum proto, abys zapadl do kolektivu. • Fáze probouzení nastává tehdy, když máš očekávání, avšak ta nejsou naplněná. Uvědomuješ si, že ve tvé práci je nerovnováha mezi výkonem a odměnou, resp. uznáním. Objevují se i pocity viny, že to nezvládáš. • Fáze vyhoření je považována za první stadium syndromu vyhoření. Tehdy jsi podrážděný, držíš si odstup od ostatních, stěžuješ si a máš sklony ke kritice. • Úplné vyhoření nastane tehdy, když jsi totálně vyčerpaný, cítíš beznaděj, sebevědomí máš na bodě mrazu. Máš pocit, že absolutně nic nezvládáš. Chybí ti nadšení pro cokoli. • Fenomén Phoenix je fáze, která je o tom, že hledáš řešení svého problému, odpočíváš, učíš se zvládat stres a hlavně hledáš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Jak předejít vyhoření?I v tomto případě platí, že nejlepší prevencí je poslouchat svoji intuici a brát v úvahu signály svého těla. Pokud zjistíš, že ti práce přerůstá přes hlavu, vždy máš několik možností, jak tento problém řešit. Které jsou to? • Prodiskutuj svůj problém s nadřízeným i kolegy, nezůstávej ticho. Požádej je, například o rovnoměrnější rozdělení úkolů. • Promluv si o svých problémech s člověkem, kterému důvěřuješ. Může se jednat o rodinného příslušníka, dobrého přítele, kouče či psychologa. • Dopřej si více aktivního odpočinku. Výbornou volbou je pravidelné cvičení na čerstvém vzduchu. • Udělej všechno proto, abys měl denně 30 minut pouze pro sebe, které věnuješ ranním či večerním rituálům, čtení knih či jiným relaxačním aktivitám. • Snaž se, abys měl kvalitní spánek v trvání 7 až 8 hodin. Pokud máš problémy s usínáním, nebo se v noci budíš, jdi se před spánkem projít, dej si bylinkový čaj na dobrý spánek, medituj nebo dělej relaxační techniky. • Osvůj si všímavost, tedy se snaž žít tady a teď, aby sis hlavu nezatěžoval tím, co bylo nebo bude. Pomůže ti i náš online kurz Mindfulness v práci. • Stanov si životní priority. Mysli na to, že život je příliš krátký na to, abys ho trávil zejména v práci na úkor svého osobního života. • Nepodceňuj složení svého jídelníčku, protože to, co jíš, se odráží i na tvém psychickém rozpoložení. Jak bojovat proti vyhoření?Syndrom vyhoření je klíčové včas rozpoznat, abys nespadl do té nejhorší fáze. Čím dříve se ti to povede, tím lépe. Pokud včas přijdeš na to, že máš problém, můžeš hledat řešení, například si vzít volno, požádat o méně pracovních úkolů či kratší pracovní dobu. Neméně důležité je také naučit se zvládat stres, starat se o své fyzické a duševní zdraví. Aktivní život a odpočinek: Jak najít rovnováhu?Žijeme v době, kdy je kladen důraz na výkon. Toužíme po úspěchu, luxusním bydlení či nejmodernějším autě. Nejednou nás tyto touhy dovedou ke zdravotním problémům, kterými nám naše tělo říká NE. V těch chvílích si uvědomíme, že to, na čem opravdu záleží je zdraví a kvalitní vztahy. Jak najít rovnováhu v životě? Snad tím prvním krokem je překopání životních priorit a uvědomění si toho, že jsme smrtelní. Nikdo z nás zde nebude věčně a život plyne neuvěřitelně rychle, a proto bychom ho měli opravdu ŽÍT a nenahánět se za tím, co nám skutečné štěstí nepřinese. Jakmile si uvědomíš, jaké jsou tvé priority, přizpůsobíš jim svůj život, začnou se v něm dít zázraky. Zjistíš, jak úžasné je těšit se z maličkostí a prožívat každou jednu chvíli naplno. Zároveň nezapomínej, že jedním ze způsobů, jak žít šťastně a předcházet syndromu vyhoření, je seberozvoj. Spousta zajímavých kurzů z této oblasti najdeš iv naší nabídce.
SMART cíle: Cesta k efektivnímu plánování a úspěchu
Tipy a triky
14.12.2023
Daniela Vargová

SMART cíle: Cesta k efektivnímu plánování a úspěchu

V moderním světě, kde tempo života roste nezadržitelně a nároky na efektivnost jsou vyšší než kdykoli předtím, je klíčové mít jasno v tom, čeho chceme dosáhnout, a zajistit, že naše kroky jsou směřovány k reálným cílům. Právě v tomto kontextu vznikl koncept SMART cílů, které se staly klíčovým nástrojem nejen pro jednotlivce, ale také pro firmy, organizace a projekty. SMART cíle vytvářejí lepší podmínky pro plánování, sledování pokroku, efektivní řízení času a zaměřování se na to, co je skutečně důležité. Pomáhají minimalizovat chyby v komunikaci a zbytečnou ztrátu času a zdrojů. SMART cíle jsou jako navigační body na naší cestě k dosažení našich snů, ať už je to osobní rozvoj, podnikatelský růst nebo dosažení strategických cílů ve firmě. [SMART] Co vlastně znamená zkratka SMART? Je to akronym pro pět základních atributů, které cíl musí splňovat, aby byl považován za SMART: S = specific = specifické M= measurable = měřitelné A= achievable = dosažitelné R = realistic = realistické T = timed = časově ohraničené SPECIFICPrvním atributem SMART cílů je zajistit, že jsou jasně a přesně definovány. Namísto obecného cíle, jako je "zlepšit naše online aktivity," bychom měli stanovit cíl, který nám dá konkrétní směr. Například: "Zvýšit počet fanoušků na naší stránce na Facebooku. MEASURABLEDruhým atributem SMART cílů je měřitelnost. Tím se myslí, že cíl by měl být kvantifikovatelný prostřednictvím jasných měřítek pro hodnocení úspěchu. V případě našeho příkladu bychom měli stanovit konkrétní počet, například: "Zvýšit počet fanoušků na naší stránce na Facebooku o 15%." ACHIEVABLESMART cíle by měly být reálně dosažitelné. To znamená, že by měly být v souladu s našimi možnostmi a zdroji. Je nesmysl stanovit si nereálné cíle, kterých nedokážeme dosáhnout. RELEVANTDalším důležitým aspektem SMART cílů je jejich relevance. Cíl by měl být v souladu s našimi potřebami a strategií. Není vždy důležité zvyšovat počet fanoušků na sociálních médiích, pokud to nesouvisí se strategií naší firmy. SMART cíle nám pomáhají zaměřit se na to, co je pro nás skutečně důležité. TIMEDPosledním atributem SMART cílů je stanovení termínu, kdy má být cíle dosaženo. Tím se vytváří tlak a časový rámec pro dosažení cíle. Například: "Zvýšit počet fanoušků na naší stránce na Facebooku o 15% do konce následujících 3 měsíců." V některých případech mohou představovat jednotlivá písmena různé jiné atributy jako například. result oriented (orientovaný na výsledek), relevant (relevantní), attainable, but challenging (dosažitelné, ale náročné). V jiných zdrojích je metoda SMART rozšířena na SMARTER, doplněná o atributy ethical (v souladu s etickým přístupem k podnikání) a resourced (zaměřený na zdroje).[Příklad SMART cílu]
Toto je Pantone farba roka 2024
Novinky
10.12.2023
Marián Kristeľ

Toto je Pantone farba roka 2024

Spoločnosť Pantone predstavila farbu roka 2024. Je ňou Peach Fuzz, známa aj ako Pantone 13-1023. Jemná broskyňovobéžová, ktorá symbolizuje ľudský súcit a spojenie. [Peach Fuzz, farba roka 2024. Zdroj: Pantone] „V čase nepokojov v mnohých aspektoch života je naša potreba starostlivosti, empatie a súcitu čoraz silnejšia, rovnako ako naše predstavy o pokojnejšej budúcnosti. PANTONE 13–1023 Peach Fuzz je teplý a útulný odtieň zdôrazňujúci túžbu po spolupatričnosti s druhými a pocite útočiska. Pri hľadaní odtieňa, ktorý odráža vrodenú ľudskú túžbu po blízkosti a spojení, sme si vybrali farbu vyžarujúcu teplo a modernú eleganciu, spájajúcu mladistvé s nadčasovým.“ uviedla Leatrice Eisemanová, výkonná riaditeľka Pantone Color Institute vo vyhlásení spoločnosti. [Farba roka 2024, zdroj: Pantone] Minulé farby rokaPred Viva Magenta bola farbou roka Pantone pre rok 2022 Very Peri, brčálovo modrá, o ktorej spoločnosť povedala, že by mala prejavovať „bezstarostnú sebadôveru a odvážnu zvedavosť“. V roku 2021 bola farbou roka kombinácia Ultimate Grey a Illuminating, čo bol jasne žltý odtieň. A farbou roka 2020 bola klasická modrá, odtieň, ktorý má stelesniť túžbu „po spoľahlivom a stabilnom základe, na ktorom sa dá stavať, keď prekročíme prah novej éry“. Čo je Pantone?Spoločnosť so sídlom v Carlstadte, New Jersey, je známa predovšetkým vytvorením Pantone Matching System, štandardizovaného indexu farieb, ktorý začal ako nástroj pre komerčnú tlač a teraz sa používa pre grafický dizajn, módny dizajn a dizajn produktov, pretože umožňuje tvorcom a výrobcom. po celom svete porovnávať a porovnávať odtiene v rámci jednotného systému. V súčasnosti sa systém zhody farieb Pantone používa ako digitálny a nedigitálny zdroj. „Pantone poskytuje univerzálny jazyk farieb, ktorý umožňuje značkám a výrobcom kritické rozhodnutia týkajúce sa farieb v každej fáze pracovného toku,“ píše spoločnosť na svojej stránke. Farebný jazyk Pantone podporuje všetky priemyselné odvetvia, ktoré si uvedomujú farby; textil, odevy, krása, interiéry, architektonický a priemyselný dizajn, ktorý zahŕňa viac ako 10 000 farebných štandardov pre rôzne materiály vrátane tlače, textílií, plastov, pigmentov a náterov.
Novinky v Java 18
Vzdělávání
06.12.2023
Daniela Vargová

Novinky v Java 18

V tomto článku se podíváme na změny, které přinesla Java 18. Kódování textůV první řadě se změnilo základní nastavení kódování. Pokud jsi dosud pracoval na Windowsu a vytvářel si soubor například přes FileWriter tak kódování textu bylo uloženo ve formátu Windows-1252. Pokud si vytvářel soubor na Linuxu nebo Macu tak data byla uložena ve formátu UTF-8. Nyní i když jsi na Windowsu, tak základní kódování je nastaveno na UTF-8. Jednoduchý web serverJava 18 představila příkaz jwebserver v příkazovém řádku. Tento příkaz spustí minimalistický webový server pro snadné testování. Tento server lze vytvořit také programově pomocí metody SimpleFileServer.createFileServer. Pattern matching ve switchVe verzi 18 je stále v preview fázi. Tato funkce umožňuje použít switch flexibilněji, zejména s prací s typy v době příkazu. Zde jsou další příklady pro ilustraci: Switch nad, který pracuje s různými typy objektů: switch (obj) { case Integer i -> System.out.println("Integer: " + i); case String s -> System.out.println("String: " + s); case null -> System.out.println("It's null!"); default -> System.out.println("Unknown type"); } Switch, který pracuje s objekty a s takzvanými guards, což jsou další logické požadavky: switch (obj) { case String s && s.length() > 5 -> System.out.println("Long string: " + s); case String s -> System.out.println("Short string: " + s); case Integer i && i > 10 -> System.out.println("Large integer: " + i); default -> System.out.println("Other"); }V tomto příkladu řádek, který sleduje, zda je délka stringu větší než 5 dominuje nad druhým časem, který řeší jen zda je s String. Pokud bych je vyměnil switch (obj) { case String s -> System.out.println("Short string: " + s); case String s && s.length() > 5 -> System.out.println("Long string: " + s); case Integer i && i > 10 -> System.out.println("Large integer: " + i); default -> System.out.println("Other"); }tak druhý řádek by byl chybový a hláška zní: Label je dominated by a preceding case label 'String s' Switch, který pracuje se sealed třídami: sealed interface Shape permits Circle, Rectangle {} final class Circle implements Shape { } final class Rectangle implements Shape { } A switch, který může pracovat se specifickými subtypy třídy Shape: Shape shape = new Circle(); switch (shape) { case Circle c -> System.out.println("It's a circle"); case Rectangle r -> System.out.println("It's a rectangle"); }