Náš blog

Techniky Mindfulness: jak zlepšit své mentální a emocionální zdraví
Ostatní
12.06.2024
Skillmea

Techniky Mindfulness: jak zlepšit své mentální a emocionální zdraví

V dnešním rychlém a hektickém světě je důležité najít si chvíli k odpočinku a zaměřit se na své mentální a emocionální zdraví. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak toho dosáhnout, je prostřednictvím technik mindfulness. Mindfulness, neboli všímavost, je schopnost být plně přítomen a vědom si toho, co se děje kolem nás i v nás samotných. V tomto článku se podíváme na různé techniky mindfulness, které vám mohou pomoci zlepšit kvalitu vašeho života. Co je to mindfulness?Mindfulness je mentální stav, kterého se dosahuje soustředěním se na přítomný okamžik, přičemž si uvědomujeme své myšlenky, pocity a tělesné vnímání, aniž bychom je posuzovali. Techniky mindfulness vám pomohou získat lepší kontrolu nad svou myslí a emocemi, snižují stres a úzkost a zlepšují celkovou pohodu. Proč je mindfulness důležité?Mindfulness má řadu výhod, včetně: • Snižování stresu: Praktikování mindfulness vám pomůže snížit hladinu stresu tím, že se naučíte zvládat náročné situace s větším klidem. • Zlepšování koncentrace: Techniky mindfulness vám pomohou zlepšit schopnost soustředit se a udržet pozornost na důležitých úkolech. • Zvyšování emocionální regulace: Mindfulness vám umožní lépe pochopit a regulovat své emoce, což vede k lepším vztahům a osobnímu růstu. • Podporování duševního zdraví: Pravidelná praxe mindfulness může pomoci zmírnit příznaky úzkosti a deprese. Techniky mindfulnessExistuje mnoho různých technik mindfulness, které můžete začít praktikovat již dnes. Zde je několik nejúčinnějších: 1. Meditace všímavostiMeditace všímavosti je jednou z nejběžnějších technik mindfulness. Spočívá v tichém sezení, zaměření se na svůj dech a uvědomování si myšlenek a pocitů bez jejich posuzování. Můžete začít s 5 až 10 minutami denně a postupně prodlužovat čas. 2. Tělesné skenováníTělesné skenování je technika mindfulness, která vám pomůže lépe si uvědomit své tělo a jeho pocity. Začněte tím, že se pohodlně usadíte nebo si lehnete a postupně projdete pozorností po jednotlivých částech těla, počínaje u nohou a konče u hlavy. Snažte se uvědomovat si jakékoli napětí nebo nepohodlí a uvolněte jej. 3. Všímavé dýcháníVšímavé dýchání je jednoduchá, ale velmi účinná technika mindfulness. Stačí, když se soustředíte na svůj dech a sledujete, jak vzduch proudí dovnitř a ven z vašeho těla. Pokud si všimnete, že se vaše mysl zatoulá, jemně ji vraťte zpět k dýchání. 4. Všímavé jídloVšímavé jídlo vám pomůže lépe si uvědomit své stravovací návyky a užívat si jídla. Při každém jídle se zaměřte na chuť, vůni, texturu a vzhled jídla. Jezte pomalu a soustředěně, bez rozptylování, jako je televize nebo telefon. 5. Všímavá chůzeVšímavá chůze je technika mindfulness, která kombinuje pohyb a meditaci. Pomalu a soustředěně kráčejte, vnímejte každý krok a pocit v nohou. Snažte se být plně přítomni v každém okamžiku a uvědomujte si své okolí. 6. Všímavý poslechVšímavý poslech je důležitou technikou mindfulness, která zlepšuje vaše vztahy a komunikační schopnosti. Při rozhovoru s jinými lidmi se soustředěně věnujte tomu, co říkají, a snažte se pochopit jejich myšlenky a pocity bez přerušování nebo hodnocení. 7. VděčnostPraxe vděčnosti je technika mindfulness, která vám pomůže zaměřit se na pozitivní aspekty vašeho života. Každý den si najděte chvíli a napište si několik věcí, za které jste vděční. Tento jednoduchý návyk vám pomůže zvýšit pocit štěstí a spokojenosti. Jak začít s mindfulness?Chcete-li začít s mindfulness, můžete vyzkoušet následující kroky: 1. Najděte si klidné místo: Najděte si místo, kde vás nic nebude rušit, a můžete se soustředit na svoji praxi. 2. Začněte malými kroky: Začněte s krátkými cvičeními, jako je všímavé dýchání nebo tělesné skenování, a postupně zvyšujte čas a složitost technik. 3. Buďte trpěliví: Mindfulness je dovednost, která se vyvíjí časem. Buďte trpěliví s sebou a nevzdávejte se, pokud se vám na začátku nedaří. 4. Kurz mindfulness: Chcete-li se naučit více o technikách mindfulness a získat podporu od zkušených instruktorů, přihlaste se do kurzů mindfulness. ZávěrTechniky mindfulness jsou účinným nástrojem pro zlepšení mentálního a emocionálního zdraví. Pravidelná praxe vám může pomoci snížit stres, zlepšit koncentraci a zvýšit celkovou pohodu. Ať už se rozhodnete pro meditaci všímavosti, tělesné skenování nebo všímavou chůzi, důležité je najít techniku, která vám vyhovuje, a pravidelně ji praktikovat.
7 rebrandových failů světových značek
Ostatní
15.02.2024
Tím Skillmea

7 rebrandových failů světových značek

V dnešní rychle měnící se době je někdy rebranding či redesign opravdu důležitý. Rebranding je proces, kterým firmy procházejí v rámci změny svého obchodního jména, loga, firemní identity nebo marketingové strategie. Je klíčovým krokem k dosažení nových cílů, oslovení nových trhů nebo oživení značky v očích veřejnosti. Tento strategický tah může být motivován snahou o odlišení se od konkurence, reakcí na změnu v obchodním modelu nebo potřebou aktualizovat značku tak, aby lépe reflektovala současné hodnoty a trendy. Ovšem i přes tyto dobré úmysly se ne vždy výsledek rebrandingu značky setká s úspěchem a pochopením. A děje se to častěji, než byste si mysleli. Nejsou to jen menší společnosti s omezenými marketingovými a designérskými týmy, které dělají chyby. Stává se to i světovým společnostem jako Gap, či Pepsi, které na rebranding vynaložily miliony, ale jaksi jim to nevyšlo. Zde jsou příklady některých z největších failů v historii rebrandingu, ze kterých se můžeme poučit. 1. Twitter (X)• Důvod rebrandingu: Změna majitele a snaha modernizovat značku. • Výsledek: Negativní přijetí veřejností, ztráta identity. [Image]Rebranding Twitteru na X se stal jedním z nejkontroverznějších kroků v nedávné historii sociálních médií. Tento proces nebyl jen jednoduchou změnou názvu, ale symbolizoval hlubší transformaci platformy, jejíž ambice sahaly daleko za hranice tradičního tweetování. Tato změna však byla přijata s rozporuplnými reakcemi od uživatelů, reklamních partnerů a analytiků, což vyvolalo otázky o jejím skutečném dopadu a úspěšnosti. Na první pohled byl hlavním cílem rebrandingu přeformulovat identitu Twitteru a přizpůsobit ji nové vizi a misi společnosti. Elon Musk po svém převzetí Twitteru vyjádřil záměr přeměnit platformu na "everything app", která by přesahovala původní zaměření na krátké textové příspěvky. Avšak tato vize narazila na mnohé překážky. Jedním z hlavních problémů bylo vnímání rebrandingu veřejností. Značka Twitter si během let vybudovala silnou identitu a stala se synonymem pro aktuální diskuse, novinky a sociální interakce. Prudká změna názvu a zaměření tak vyvolala zmatek a nejistotu mezi stávajícími uživateli. Mnozí z nich vyjádřili obavy, že nový směr povede ke ztrátě toho, co dělalo Twitter unikátním. Dalším problémem byla implementace nových funkcí a změn v uživatelském rozhraní, které měly platformu transformovat. Tyto změny byly často vnímány jako nepřátelské k uživatelské zkušenosti a v některých případech dokonce omezovaly svobodu projevu, což bylo v přímém rozporu s původním posláním Twitteru jako otevřené platformy k diskusi. Reklamní partneři také vyjádřili obavy, protože nejistota ohledně směřování a identity nového X způsobila pokles důvěry v platformu. To mělo za následek snížení reklamních příjmů, což představovalo další ránu pro společnost, která již zápasila s finančními výzvami. 2. GAP• Důvod rebrandingu: Snaha o oživení prodeje po recesi v roce 2008. • Výsledek: Masivní kritika a návrat k původnímu logu po 6 dnech. [Image]Po desetiletí byla značka GAP synonymem pro kvalitní, pohodlné a stylové oblečení, přičemž její logo – bílé písmo na tmavě modrém podkladu – se stalo ikonickým. Logo, které bylo jednoduché, ale výrazné, si získalo srdce mnoha zákazníků po celém světě. V říjnu 2010 však GAP představil nové logo, které mělo odrážet dynamiku a modernost značky. Nové logo skládající se z černého písma a malého modrého čtverečku s bílým gradientem však bylo veřejností přijato velmi negativně, což vyvolalo otázky o tom, jak hluboko společnost rozumí své vlastní značce a její hodnotě. Jedním z hlavních problémů bylo, že nové logo nepřinášelo žádnou emocionální hodnotu nebo příběh, který by rezonoval se zákazníky. Změna byla vnímána jako odtržení od značky, kterou lidé milovali. Přidal tomu také způsob, jakým GAP představil nové logo – bez předchozího varování nebo zapojení své komunity. Reakce na nové logo byla tak silně negativní, že GAP se rozhodl vrátit k původnímu designu pouhých šest dní po uvedení nového loga. 3. Tropicana• Důvod rebrandingu: Aktualizace značky pro současný trh. • Výsledek: 20% pokles prodeje, návrat k původním obalům po 2 měsících. [Image]V roce 2009 se Tropicana, známá svými džusy, rozhodla pro radikální změnu v designu svých obalů v rámci širší kampaně, jejímž cílem bylo oživit značku a přilákat nové zákazníky. Toto rozhodnutí se však ukázalo být fatálním omylem, který vedl k výraznému poklesu prodeje a kritice ze strany veřejnosti i odborníků. Co bylo na rebrandingu Tropicana tak problematické? Původní design obalů Tropicana byl ikonický a velmi dobře rozpoznatelný díky obrázku pomeranče s brčkem. Nový design však tento obrázek nahradil jednodušším a abstraktnějším grafickým prvkem. Problémem byla ztráta rozpoznatelnosti v obchodech. Zákazníci, kteří byli zvyklí hledat svůj oblíbený džus podle ikonického pomeranče, nyní měli problémy džus v obchodech nalézt. Tento faktor měl přímý vliv na prodejní čísla, která během několika týdnů po uvedení nového designu na trh klesla o 20 %. Reakce veřejnosti byla rychlá a jednoznačná. Spotřebitelé vyjádřili svůj nesouhlas a zklamání prostřednictvím a tento negativní ohlas vedl k tomu, že se Tropicana rozhodla vrátit k původnímu designu obalů pouze dva měsíce po spuštění rebrandingu. 4. British Petroleum (BP)• Důvod rebrandingu: Snaha prezentovat závazek k ochraně životního prostředí. • Výsledek: Veřejný skepticismus a kritika. [Image]BP, jedna z největších energetických společností na světě, se na přelomu tisíciletí rozhodla podstoupit rozsáhlý rebranding. Cílem bylo odstranit stigma spojené s fosilními palivy a prezentovat společnost jako „zelenější“ a více zaměřenou na obnovitelné zdroje energie. V roce 2000 BP představilo nové logo a slogan „Beyond Petroleum“, které mělo symbolizovat jejich nový ekologický směr. Toto úsilí o rebranding se však setkalo s významnou kritikou a nakonec bylo vnímáno jako neúspěšné z několika důvodů. První a největší problém spočíval v tom, že veřejnost vnímala snahu BP jako pokryteckou. Navzdory veřejně proklamovanému zaměření na obnovitelné zdroje energie pokračovala většina investic a operací BP ve fosilních palivech, což vyvolalo obvinění z greenwashingu. Dalším problémem byla řada environmentálních katastrof, které společnost postihly po rebrandingu. Nejvýznamnější z nich byla havárie ropné plošiny Deepwater Horizon v roce 2010, jedna z největších ekologických katastrof v historii, která způsobila rozsáhlé škody na životním prostředí a zpochybnila BP jako ekologicky zodpovědnou společnost. Tento případ ukazuje, že rebranding, který není podložen skutečnými a konzistentními činy, může vést k veřejnému odmítnutí a poškození pověsti značky. 5. Mastercard• Důvod rebrandingu: Modernizace značky. • Výsledek: Kritika nepřesvědčivých změn, přechod na logo, které vychází z původního designu. [Image]Společnost MasterCard, jedna z předních finančních značek na světě, se rozhodla aktualizovat své logo v úsilí odrážet modernější a dynamický obraz. MasterCard představil návrh, který se od svého tradičního loga, známého propojením dvou barevných kruhů, výrazně lišil. Nové logo mělo zahrnovat tři kruhy, které podle vysvětlení společnosti symbolizovaly její "jedinečný, tříúrovňový obchodní model" fungující jako franchiser, zpracovatel a poradce. Tento koncept se však setkal s rozsáhlou kritikou, nejen kvůli zdánlivě složitému a matoucímu vizuálnímu vyjádření, ale také kvůli nedostatkům v komunikaci toho, co nové logo mělo znamenat. Jedním z hlavních bodů kritiky bylo přidání bílého kruhu s gradientem, který byl větší než ostatní dva kruhy a měl nerovnoměrný sklon směrem doprava. Tento designový prvek vyvolal zmatení a otázky ohledně jeho významu a účelu, což vedlo k tomu, že veřejnost i designéři považovali nové logo za vizuálně nekonzistentní a nepřesvědčivé. V důsledku této negativní reakce se MasterCard rozhodl, že nově navržené logo nikdy nepoužije na svých debetních a kreditních kartách a zůstal u svého tradičního designu. 6. Pepsi• Důvod rebrandingu: Snaha zůstat relevantní a konkurenceschopný. • Výsledek: Nepopulární změny, kritizovaný design. [Image]Pepsi dělá změny ve své vizuální identitě opravdu často. Avšak změna z roku 2008 odtrhla Pepsi od její historické vizuální identity.[Image]Evoluce loga Pepsi Zdroj: https://logos-world.net/pepsi-logo/Změna loga spočívala v mírné rotaci klasického kulatého symbolu a úpravě bílého pásu uprostřed, který měl nyní připomínat úsměv namísto vlnky. Tento designový záměr však byl přijat s jistou mírou skepticismu jak odbornou veřejností, tak koncovými zákazníky. Mnohým připadal nový úsměv spíše než úšklebek, což vedlo k otázkám, zda je nové logo skutečně krokem vpřed. Dalším bodem kritiky bylo nové písmo doprovázející logo, které bylo označeno za hrozné a mnohými vnímáno jako nepasující k celkové image značky. Teprve v roce 2023 přišla Pepsi s novým designem. Tento byl vnímán jako krok zpět ke kořenům a pokus o návrat k vizuální identitě, která lépe reflektovala hodnoty a historii značky. Tento posun naznačuje, že Pepsi možná přiznala, že její pokus o rebranding v roce 2008 nebyl tak úspěšný, jak doufala. 7. Royal Mail (Consignia)• Důvod rebrandingu: Rozšíření služeb mimo tradiční posílání dopisů. • Výsledek: Masivní veřejné odmítnutí a návrat k původnímu názvu. [Image]Rebranding britské poštovní služby Royal Mail na Consignia v roce 2001 se stal případovou studií o tom, jak se dobré úmysly mohou rychle zvrtnout. Tento pokus o změnu značky měl signalizovat expanzi a diverzifikaci služeb společnosti. Avšak to, co následovalo, byla sprška negativních reakcí, které ukázaly, jak hluboce jsou některé značky zakořeněny v národním vědomí a jak obtížné může být změnit vnímání veřejnosti. Royal Mail byla vnímána jako stabilní a spolehlivá značka s dlouhou historií, hluboce zakotvená v britské kultuře. Přejmenování na Consignia bylo zamýšleno jako odraz nové strategie a rozšíření služeb, včetně logistiky a doručování mimo tradiční poštovní služby. Nicméně, nové jméno bylo rychle kritizováno. Jedním z hlavních problémů byla nákladnost rebrandingu a další výdaje na marketingové kampaně, které se snažily novou značku prosadit. Veřejnost, zaměstnanci i média vnímali tuto změnu jako plýtvání penězi a jako krok, který odvádí pozornost od skutečných problémů, jako jsou kvalita služeb a efektivita. Kritika nešetřila ani samotné logo a vizuální identitu, která byla považována za nepřítažnou a matoucí. Jen rok po zavedení nové značky se společnost vrátila k původnímu jménu Royal Mail. Tento rychlý obrat byl přiznáním, že rebranding nebyl jen finančně nákladný, ale také poškozoval reputaci a důvěru značky. Tyto příklady ukazují, že rebranding je komplexní proces, který vyžaduje hluboké pochopení značky, jejích hodnot a zejména potřeb a očekávání zákazníků a jak je důležité proces pečlivě plánovat a komunikovat s cílovou skupinou. Klíčem k úspěchu je porozumění tomu, co značka pro zákazníky znamená, a ujištění se, že nová identita tuto hodnotu respektuje a rozvíjí.
Porovnání AWS, Azure a Google Cloud
Ostatní
23.08.2023
Skillmea

Porovnání AWS, Azure a Google Cloud

Cloudové služby se staly klíčovým prvkem moderního informačního a technologického průmyslu. Tyto služby umožňují firmám a vývojářům využívat výpočetní zdroje, úložiště dat a jiné IT zdroje bez nutnosti investovat do vlastní fyzické infrastruktury. Mezi hlavní hráče na tomto poli patří Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure a Google Cloud. V tomto článku se budeme věnovat srovnání těchto tří gigantů cloudových služeb, přičemž se podíváme nejen na jejich funkce, ale také na dostupnost a ceny, což může mít vyply na rozhodnutí, kterého poskytovatel zvolit. Co je cloud computing?Nejprve si řekněme, co je to cloud computing. Cloud computing definuje poskytování výpočetních služeb – včetně serverů, úložišť, databází, sítí, softwaru, analytiky a inteligence – přes internet nebo moderně řečeno cloud s cílem poskytnout rychlé inovace, flexibilní zdroje a úspory z rozsahu. Uživatelé průběžně platí, což pomáhá snižovat provozní náklady, efektivněji provozovat infrastrukturu a škálovat podle toho, jak se mění konkrétní potřeby. Hlavní výhody cloud computingu zahrnují: 1. Elastičnost a škálovatelnost: Můžete rychle přizpůsobit své výpočetní a úložištní potřeby podle aktuálních požadavků. Když potřebujete více zdrojů, můžete je jednoduše přidat. Naopak, pokud potřebujete méně, můžete zdroje snížit. 2. Nízké náklady na údržbu: Vzhledem k tomu, že hardware a software jsou spravovány poskytovateli cloudových služeb, nemusíte se starat o údržbu a aktualizace. 3. Přístupnost a flexibilita: Můžete přistupovat ke svým údajům a aplikacím z jakéhokoli místa a zařízení s internetovým připojením. 4. Platba za spotřebované zdroje: Namísto nákupu drahého hardwaru a softwaru si můžete pronajmout jen tolik zdrojů, kolik právě potřebujete. Platíte tedy jen za to, co skutečně spotřebujete. 5. Rychlý vývoj a nasazení: Vývojáři mohou rychle vytvářet a testovat aplikace bez nutnosti investovat velké množství času a zdrojů do infrastruktury. 6. Bezpečnost a zálohování: Většina poskytovatelů cloudových služeb nabízí pokročilá bezpečnostní opatření a zálohování údajů na případ, že by došlo k výpadku nebo ztrátám. V tomto článku porovnáme poskytovatele cloud computingu AWS, Azure a Google Cloud. Pojďme si nejprve v rychlosti říci pár vět o každé službě. Amazon Web Services (AWS) je jedním z největších a nejpopulárnějších poskytovatelů cloudových služeb na světě. AWS je divizí společnosti Amazon a nabízí širokou škálu cloudových služeb, které zahrnují výpočetní zdroje, úložiště dat, databáze, síťové služby, analýzu dat, umělou inteligenci, strojní učení a mnoho dalších. Microsoft Azure je cloudová platforma poskytovaná společností Microsoft. Jedná se o jednoho z předních poskytovatelů cloudových služeb na světě, který umožňuje organizacím a vývojářům vytvářet, spravovat a nasazovat aplikace a služby přes cloud. Azure nabízí širokou škálu služeb, které zahrnují výpočetní zdroje, úložiště, databáze, analýzu dat, umělou inteligenci, strojní učení a další. Google Cloud Platform (GCP) je cloudová platforma poskytovaná společností Google. Je to jeden z předních poskytovatelů cloudových služeb, který umožňuje organizacím a vývojářům vytvářet, spravovat a nasazovat aplikace a služby přes internet. GCP nabízí širokou škálu služeb, které zahrnují výpočtové zdroje, úložiště, databáze, analýzu údajů, strojní učení a další. [Porovnání AWS, Azure, Google Cloud] Rozsah a dostupnost služebAmazon Web Services (AWS)Amazon Web Services, založené v roce 2006, se považuje za prvního skutečně masivního poskytovatele cloudových služeb. Jeho portfolio je téměř nepřekonatelné – zahrnuje širokou škálu služeb, od výpočetních instancí a úložiště dat až po pokročilé analytické nástroje a umělou inteligenci. AWS převyšuje konkurenci svou globální přítomností, která zahrnuje stovky dostupných zón a regionů po celém světě.) Microsoft AzureMicrosoft vstoupil na scénu cloudových služeb se svojí platformou Azure, která se rychle stala vážným konkurentem pro AWS. Podobně jako AWS, i Azure nabízí širokou škálu služeb, přičemž se zvláště vyznačuje svou integrací se stávajícími produkty od Microsoftu. Tato integrace může být pro některé organizace klíčová, neboť jim umožňuje snáze migrovat své stávající aplikace do cloudu. Azure má také globální dostupnost a řadu regionů, ve kterých mohou zákazníci nasadit své aplikace. Google CloudGoogle Cloud se soustřeďuje na analýzu dat, strojní učení a umělou inteligenci. Kromě toho však nabízí širokou škálu běžných cloudových služeb, včetně výpočetních instancí a úložiště. Jednou z jeho výhod je silná globální síť datových center, která poskytuje nízkou latenci pro aplikace, které na ni spoléhají. Dostupnost v regionech• AWS: AWS je k dispozici v mnoha regionech a zónách po celém světě, zahrnující Severní Ameriku, Evropu, Asii a jiné oblasti. Jejich sítě regionů se neustále rozšiřují, aby se zajistila nízká latence a vysoká spolehlivost pro zákazníky. • Azure: Microsoft Azure je dostupný ve stejném množství regionů jako AWS, přičemž také pokračuje v rozšiřování své globální dostupnosti. • Google Cloud: Google Cloud má méně regionů než AWS a Azure, ale stále má vynikající globální síť datových center, která se neustále rozšiřuje. Cenová politikaCeny v cloudu jsou komplexní a závisí na několika faktorech, včetně typu služby, výpočetních zdrojů, pronájmu úložiště a jiných faktorů. Každý z těchto poskytovatelů má svou vlastní cenovou politiku, která může mít pro organizace velký dopad. AWSAWS nabízí řadu platebních modelů včetně plateb na požádání a rezervovaných instancí. Ceny se mohou lišit podle regionu a typu služby. Jedním z faktorů, který je třeba zvážit, je tzn. "efekt zámku", který může nastat, pokud se rozhodnete pro jednoho poskytovatele a pak zjistíte, že je obtížné migrovat vaše aplikace na jiný cloudový systém. AzureMicrosoft Azure nabízí různé platební modely včetně plateb na požádání a rezervovaných instancí. Microsoft se snaží přilákat organizace, které již používají jeho produkty tím, že jim nabízí výhody v rámci jejich cloudových služeb. Google CloudGoogle Cloud se snaží být cenově konkurenceschopný a často nabízí různé platební modely. Jejich přístup k cenám je zaměřen na jednoduchost a transparentnost, což může být atraktivní pro organizace hledající jednoduché a jasné cenové struktury. Integrace a podporaAWSAmazon Web Services je díky své dlouhé přítomnosti na trhu dobře integrován se širokým spektrem nástrojů a aplikací třetích stran. Poskytuje také bohatou dokumentaci a aktivní diskusní fóra, což umožňuje rychlejší řešení problémů. AzureAzure má výhodu integrace se stávajícími produkty od Microsoftu, což může být důležité pro organizace, které již tyto produkty používají. Microsoft nabízí také podporu a konzultační služby pro zákazníky, kteří potřebují pomoc se svými cloudovými implementacemi. Google CloudGoogle Cloud se zaměřuje na moderní aplikace a analýzu dat. Poskytuje rozsáhlou dokumentaci a podporu pro své služby. [Porovnanie AWS, Azure a Google Cloud] Škálovatelnost a výkonAWSAmazon Web Services je známý svými vynikajícími schopnostmi škálovatelnosti a poskytuje různé možnosti pro automatickou škálovatelnost. Jeho služby jsou považovány za spolehlivé a často se využívají pro velké podnikové aplikace. AzureAzure také nabízí vysokou úroveň škálovatelnosti a integruje se s nástroji pro monitorování a řízení výkonu aplikací. Google CloudGoogle Cloud se vyznačuje rychlostí a schopností spravovat velké objemy dat. Poskytuje nástroje pro optimalizaci výkonu a škálovatelnosti. BezpečnostAWSAWS poskytuje různé nástroje a služby pro zabezpečení aplikací a dat, včetně možností pro řízení identity a přístupu, zabezpečení dat a firemní sítě. AzureAzure zahrnuje širokou škálu bezpečnostních funkcí, včetně víceúrovňové autentifikace, řízení přístupu a monitorování událostí. Google CloudGoogle Cloud klade velký důraz na zabezpečení dat a poskytuje nástroje pro šifrování, autentizaci a řízení přístupu. ZávěrVýběr mezi AWS, Azure a Google Cloud je komplexní proces, který závisí na individuálních potřebách organizace. AWS je ideální pro ty, kdo potřebují rozsáhlé portfolio služeb a globální dostupnost. Azure je vhodný pro organizace, které již používají produkty od Microsoftu a chtějí je integrovat do cloudu. Google Cloud se zase zaměřuje na moderní aplikace a analýzu dat. Rozhodnutí by mělo být založeno na důkladném prozkoumání všech faktorů, jako jsou funkce, dostupnost v regionech, cena, integrace a podpora. Každý z těchto poskytovatelů má své výhody a nevýhody, a proto je důležité si vybrat ten, který nejlépe odpovídá potřebám konkrétní organizace.
Co bys měl vědět o živnosti jako freelancer
Ostatní
09.08.2023
Skillmea

Co bys měl vědět o živnosti jako freelancer

Živnost patří k nejjednodušším způsobem, jak začít podnikat jako freelancer. Pokud chceš vědět o této formě podnikání více, čti dál. Chceš být freelancer? Co všechno bys měl vědět o živnosti? Pokud tě nebaví každý den dojíždět do práce a chceš sám rozhodovat o tom, s kým, kdy a kolik pracuješ, tedy být freelancerem, živnost je vhodný první krok. Každý z nás je tvůrcem svého života. 21. století nám nabízí téměř neomezené možnosti, jak mít realitu přesně takovou, po jaké toužíme. Nicméně je třeba vystoupit z komfortní zóny a učinit krok ke splnění svých snů. I ty můžeš být freelancer, pracovat na různých projektech dle vlastního harmonogramu. Pokud jsi noční sova, ráno spíš, dokdy chceš, přes oběd si půjdeš zasportovat, odpoledne dáš stretko s kámoši a večer se pustíš do práce. Naopak, pokud jsi ranní ptáče, větší část práce můžeš stihnout ráno a den si naplánovat podle svých představ. Samozřejmě, jak freelancer můžeš kombinovat také práci ve firmě s prací na dálku. Lákají tě tyto představy? Živnost je dobrý začátek, jak mít život, po kterém toužíš, a proto ti dnes prozradíme vše důležité o živnosti. Co je živnost?Podnikání na základě živnosti a kontrolu nad jeho dodržováním upravuje Zákon č.j. 455/1991 o živnostenském podnikání. Podle tohoto Zákona je živnost "soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku nebo za účelem dosažení měřitelného pozitivního sociálního vlivu, pokud jde o hospodářskou činnost registrovaného sociálního podniku podle zvláštního předpisu a za podmínek stanovených tímto zákonem" Živnostenský zákon přesně vymezuje i činnosti, které živností nejsou, jde například o: • provozování činností vyhrazených zákonem státu nebo právnické osobě určené zvláštním právním předpisem, • vykonávání léčitelské činnosti, • činnost při výkonu povolání psychologů a zdravotnických pracovníků podle zvláštních předpisů, advokátů, notářů, patentových zástupců a soudních exekutorů, znalců a tlumočníků, autorizovaných geodetů a kartografů, • činnost sportovce nebo sportovního odborníka podle zvláštního předpisu, • činnost bank a poboček zahraničních bank, • provozování hazardních her • a tak dále. Jaký je rozdíl mezi volnou, vázanou a řemeslnou živností? Ještě dříve, než zajdeš na živnostenský úřad, nebo ohlásíš živnost online, a tak uděláš první krok k podnikání, musíš vědět, co je vázaná živnost, volná živnost a řemeslná živnost. Druhy živností vymezuje již zmíněný Zákon č.j. 455/1991 o živnostenském podnikání následovně: • řemeslná živnost je podmíněna odbornou způsobilostí získanou vyučením se v oboru, • provozování vázané živnosti je podmíněno získáním odborné způsobilosti jinak, • volná živnost nemá jako podmínku provozování získanou odbornou způsobilost.  Řemeslná živnost  Řemeslná živnost vyžadují prokázání odborné způsobilosti, například výučním listem nebo jiným dokladem o řádném ukončení příslušného učebního oboru nebo příslušného studijního oboru, vysvědčením o maturitní zkoušce na střední odborné škole nebo na středním odborném učilišti nebo na gymnáziu s předměty odborné výchovy, nejméně šestileté praxe v oboru, od jejíhož ukončení neuplynuly více než čtyři roky. Vázaná živnost Vázaná živnost vyžaduje odbornou způsobilost pro vázané živnosti a je upravena zvláštními předpisy. Mezi vázané živnosti patří například skupiny živností, které se věnují výrobě kovů a kovových výrobků, stavebnictví, výrobě zdravotnických výrobků, přesných a optických přístrojů a hodin. Volná živnost  K provozování volné živnosti stačí splnit všeobecné podmínky získání živnosti a prokazování odborné ani jiné způsobilosti se nevyžaduje. Mezi všeobecné podmínky získání volné živnosti patří: • dosažení věku 18 let, • způsobilost k právním úkonům, • bezúhonnost. Jak si založit živnost? Ptáš se, jak si založit živnost a získat živnostenský dopis? Není to nic složitého a stačí dodržet následující postup: • Ještě předtím, než ohlásíš svoji živnost, zajdi do banky a založ si podnikatelský účet. Je pravda, že můžeš používat i osobní účet, ale je přehlednější mít k živnosti zvláštní účet. • Vyber si jméno, které budete při podnikání používat. • Zvol si předměty podnikání. • Samotné ohlášení živnosti můžeš realizovat osobně návštěvou okresního úřadu a klientského centra pro živnostenské podnikání, nebo online prostřednictvím portálu veřejné správy www.slovensko.sk. • Pokud se rozhodneš pro osobní návštěvu, nevyhneš se vypsání formuláře na ohlášení živnosti buď pro právnické, nebo fyzické osoby. Součástí tohoto tiskopisu je i registrace poplatníka k dani z příjmu fyzické osoby au FO i přihláška pro povinné zdravotní pojištění. To znamená, že vše vyřídíš na jednom místě a nemusíš zvlášť navštěvovat živnostenský úřad, zdravotní pojišťovnu a daňový úřad. • Vyplněný formulář putuje pracovníkovi živnostenského úřadu i se zaplacením správních poplatků ve výši 5 eur za každou volnou živnost a 15 eur za každou řemeslnou nebo vázanou živnost. Samozřejmě, při vázané a řemeslné živnosti je nutno prokázat odbornou způsobilost. • Do tří dnů po doručení ohlášení živnosti a výpisu z rejstříku trestů ti bude přiděleno IČO a vyzvedneš si živnostenský dopis, nebo ti ho pošlou poštou. Avšak podnikat můžeš začít ode dne ohlášení živnosti, pokud sis tento den zvolil jako začátek podnikání. • Je třeba aktivovat si elektronický přístup pro komunikaci s daňovým úřadem, protože daňová přiznání lze podávat pouze elektronicky. Jak funguje živnost při zaměstnání Pokud máš strach odejít ze zaměstnání ze dne na den, ale chceš si přivydělat či rozjet podnikání, můžeš jít na to postupně a založit si živnost při zaměstnání. Tato možnost je atraktivní i pro matky či otce na rodičovské dovolené, protože může přinést peníze do rodinného rozpočtu bez velkého odvodového zatížení. Hlavní výhodou založení živnosti při zaměstnání je fakt, že budeš mít jistotu příjmu ze zaměstnání a zároveň si postupně rozjedeš vlastní byznys. I když musíš počítat s tím, že volného času ti moc nezbude. Co je však důležité, pokud budeš vykonávat práci, která je pro tvého zaměstnavatele „konkurencí“, potřebuješ od něho souhlas. To znamená, že při stejné oblasti podnikání je zapotřebí písemný souhlas zaměstnavatele. První rok živnosti: jaké jsou poplatky? Rozdíl mezi „čistým“ podnikáním na živnost a živností při zaměstnání je v poplatcích a odvodovém zatížení. Jak to vypadá v praxi? “Čistá” práce na živnost na základě živnostenského listu obnáší následující:• Od prvního měsíce musíš platit zálohy na zdravotní pojištění. Od ledna 2023 jsou 84,77 eura. Nejjednodušší je založit si trvalý příkaz. • Podle daňového přiznání pak zdravotní pojišťovna na základě příjmů vypočítá roční zdravotní odvody, čili ti může vzniknout přeplatek, ale i nedoplatek. • V prvním roce podnikání se sociální odvody neplatí a neplatí se ani v dalších letech podnikání, pokud příjem nepřesáhne zákonem stanovenou částku. V roce 2023 musíš platit odvody tehdy, když tvůj příjem za rok 2022 přesáhl částku 7 266 eur a to buď od července nebo od října (pokud jsi dal odklad a daňové přiznání podal až do konce června). • V daňovém přiznání si můžeš uplatnit reálné nebo paušální výdaje, snížit základ daně o nezdanitelné části a v případě aktivních příjmů o daňový bonus. • Máš povinnost podat daňové přiznání typu B. Živnost při zaměstnání se od čistého podnikání na živnost liší: • Na začátku podnikání neplatíš odvody do zdravotní pojišťovny. Roční zdravotní odvody ti zdravotní pojišťovna vyčíslí až na základě podaného daňového přiznání a zároveň stanoví měsíční zálohy na zdravotní pojištění. • Co se týká sociálních odvodů, nezdanitelných částí a daňového bonusu platí to, co při podnikání na živnost v předchozím případě. • Živnost při zaměstnání znamená podat daňové přiznání typu B, kde jsou uvedeny příjmy ze závislé činnosti a z podnikání. Jaké jsou odvody živnostníků? Odvody živnostníka v České republice nejsou nejnižší, avšak vše závisí na úhlu pohledu. Živnost s sebou stále přináší značnou míru svobody, která mnohým stojí za to, aby živnostníky byli. Odvody při živnosti jsou následující:• Pokud podnikáš první rok, tak měsíčně platíš zálohy na zdravotní pojištění, které jsou v roce 2023 ve výši 84,77 eura. Sociální odvody neplatíš. • V případě, že podnikáš déle než jeden rok a tvůj příjem v roce 2022 přesáhl částku 7 266 eura, platíš od července (nebo října) 2023 sociální odvody ve výši 33,15 procenta z vyměřovacího základu, avšak minimálně 200,72 eura. Co se týká zdravotního pojištění, je to 14 procent z vyměřovacího základu, tedy minimálně 84,77 eura. Výše odvodů se každoročně mění, a proto je třeba věnovat těmto číslům pozornost. Kdy můžeš pracovat na živnost a kdy to je „švarcsystém“Práce na živnost je na Slovensku zcela běžnou záležitostí a založení živnosti zahrnuje několik jednoduchých úkonů. Pokud jsi freelancer a miluješ svobodu, pak můžeš, například jako copywriter, grafik či programátor pracovat na různých projektech z pohodlí domova. Ovšem od 90. let 20. století vznikl v České republice tvz. „švarcsystém“, tedy nelegální zaměstnávání formou živnosti. Podnikatel Miroslav Švarc si založil stavební firmu a začal zaměstnávat živnostníky, čímž se vyhnul odvodům, které je třeba platit za zaměstnance. Začal rychle bohatnout, což se však nelíbilo českým úřadům a tento systém podnikání zakázaly. Švarcsystém u nás upravuje Zákon č.j. 82/2005 Sb. o nelegální práci a nelegálním zaměstnávání o změně a doplnění některých zákonů. Zákon zakazuje švarcsystém pro pracujícího i příjemce práce. O švarcsystém jde tehdy, když jsou naplněny znaky závislé práce podle zákoníku práce. Závislá práce je definována: • Je o nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. • Je prováděna podle pokynů zaměstnavatele a jeho jménem. • Zaměstnanec vykonává práci v čase určeném zaměstnavatelem. Jsou-li splněny tyto podmínky, jde o závislou činnost a vykonávání takové práce na živnost je nelegální, neboť jde o švarcsystém. Vyplatí se ti více živnost nebo s. r. o.?Jednoznačná odpověď na tuto otázku neexistuje, protože je to individuální. Závisí to na tom, v čem chceš podnikat, jaké jsou tvé reálné cíle v oblasti příjmů i jaký je tvůj počáteční kapitál. Pokud se chystáš vydělat několik stovek či tisíců eur, pak se jeví jako lepší živnost i kvůli uplatnění paušálních výdajů. V případě odvážných ambic v oblasti dosahování cílů a příjmů se zdá lepší alternativou s. r. o. Při rozhodování o tom, zda je pro tebe lepší živnost, nebo s. r. o. ti pomohou i tyto skutečnosti: • Živnost založíš na jednom místě s nižšími náklady a za kratší dobu, než je to u společnosti s ručením omezeným. • Při živnosti ručíš za závazky celým svým majetkem, při s. r. o. společník za závazky neručí. • Administrativní úkony a vedení účetnictví při živnosti zvládneš s trochou šikovnosti sám. r. o. je větší pravděpodobnost, že budeš potřebovat účetního, kterého si musíš zaplatit. • Minimální odvody při živnosti jsou v roce 2023 84,77 eura za zdravotní pojištění a 200,72 eura za sociální pojištění. U s. r. o. závisí na tom, jak si jako jednatel stanovíš mzdu či odměnu. • Daň z příjmů je při živnosti i s. r. o. 15 procent do dosažení obratu 49 790 Eur, v případě větších příjmů je procento vyšší (19% resp. 25%). Chceš vědět více o tom, jestli se ti vyplatí živnost, nebo s. r. o.? Přihlas se do kurzu Porovnanie živnosti a s. r. o., ve kterém se dozvíš vše potřebné. Jak zrušit živnost?Pokud tě zajímá, jak zrušit živnost, věz, že je to stejně jednoduché, jako její založení. Můžeš tak učinit elektronicky, nebo osobně na kontaktním místě živnostenského úřadu. Při osobní návštěvě je třeba předat vyplněný formulář o zrušení živnosti a prokázat se občanským průkazem. Živnost je zrušena dnem oznámení o ukončení podnikání živnostenskému úřadu. Pokud jsi ve formuláři zaškrtl políčko, že chceš změnu ohlásit zdravotní a sociální pojišťovně, pak už nemusíš nikam chodit. Nicméně stále máš povinnost podat žádost o zrušení registrace na daň z příjmů u daňového úřadu a to přes online portál finanční správy. Nenašel jsi v našem článku všechny potřebné informace? Dáváme ti do pozornosti kurz Podnikanie na živnosť, kde se o živnosti dozvíš opravdu vše do posledního detailu. Zdroje:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/ https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/82/20210301 https://www.epi.sk/zz/2001-311
Resume builder: Tvoje cesta k úspěchu na trhu práce
Ostatní
01.08.2023
Skillmea

Resume builder: Tvoje cesta k úspěchu na trhu práce

Zaujmout pozornost zaměstnavatele a získat svoji vysněnou pracovní pozici je častou výzvou, při které hraje důležitou roli právě dobře sestavený a zajímavý životopis. Vyniknout v davu uchazečů je sice stále obtížnější, ale naštěstí existují různé online nástroje, které nám dokáží pomoci vytvořit profesionální a originální životopis. Co je Resume Builder? Resume Builder je online nástroj navržený tak, aby Vám pomohl vytvořit profesionální životopis. Soustředí se zejména na jednoduchost a poutavost Vašeho CV. Výhodou tohoto nástroje je to, že nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti s tvorbou takového dokumentu. Uživatelům poskytuje intuitivní rozhraní či výběr z různých šablon. Proč tento nástroj používat?Pokud patříte mezi lidi, kteří potřebují s tvorbou životopisu trochu více pomoci, zde je několik způsobů, jak Vám tento nástroj může pomoci: 1. Šetří čas - Resume builder nabízí svým uživatelům předlohy, čisté designy a tipy, díky kterým ušetří spoustu času! 2. Nabízí tzv. "Writing Tips" - jeho používání Vám obohatí slovní zásobu 3. Zlepšuje design - Každé pracovní odvětví má jiná očekávání od toho, jak má životopis vypadat. Díky šablonám bude Váš životopis vypadat tak dobře, jak zní. Jaký Resume Builder použít?Resume Builderů je mnoho. My se spolu podíváme na ty nejpopulárnější se snadným použitím. Kickresume.com Vyniká díky možnosti tvorby životopisu pomocí umělé inteligence. Životopis si vygenerujete rychle, jednoduchým zodpovězením několika otázek. Kickresume můžete používat bezplatně, stačí se držet jeho základních funkcí a šablon, které nejsou označeny jako „Premium“. Vygenerovaný životopis si stáhnete ve formátu PDF. CVAPPCVAPP patří momentálně mezi nejpopulárnější časké Resume Buildery. Tento nástroj má širokou škálu profesionálních šablon, které jsou schváleny HR odděleními mnoha firem, okamžitou kontrolu pravopisu či jednoduchý online editor pro váš životopis. Aplikace dokonce nabízí jednoduché propojení s LinkedInem, což vám při tvorbě CV ušetří mnohem více času. Velkou výhodou je, že pomocí CVAPPu si můžete mimo jiné vytvořit motivační dopis. Díky těmto výhodám si zhotovíte úžasné životopisy založené na profesionálních tipech od HR manažerů. ZetyJedná se o online Resume Builder, který pracuje na podobném principu jako výše uvedené buildery. Platforma Zety uživatelům poskytuje velké množství šablon, které umožňují životopis přizpůsobit konkrétním potřebám uchazeče o zaměstnání. Jedinou nevýhodou je, že jiný formát než .txt file je zpoplatněn. ResumeGeniusPoskytuje řadu profesionálních a moderních šablon, které vám pomohou vytvořit vizuálně přitažlivý a dobře strukturovaný životopis. Tyto šablony jsou navrženy tak, aby zvýraznily vaše zkušenosti a kvalifikace a působily dobře na zaměstnavatele. K dalším plusům patří intuitivní rozhraní, možnost ukládat vytořené životopisy online nebo spolupráce a sdílení (chcete-li zpětnou vazbu nebo rady od někoho jiného). ResumeGenius nabízí personalizované tipy a doporučení, která vám pomohou zlepšit váš životopis a zdůraznit vaše silné stránky. CanvaZnámá svými grafickými nástroji, Canva nabízí také funkci pro tvorbu životopisů. Umožňuje vám vytvořit profesionální a vizuálně přitažlivé životopisy. Canva je skvělým nástrojem pro ty, kteří hledají moderní a profesionální způsob, jak vytvořit svůj životopis. S jeho uživatelsky přívětivým rozhraním a množstvím šablon lze rychle a jednoduše vytvořit vizuálně přitažlivý životopis, který bude zajímavý pro zaměstnavatele. ZávěrPoužívání online Resume Builderů je cestou k efektivnímu a poutavému životopisu. Nezanedbávejte tuto na první pohled jednoduchou, ale významnou zbraň, která vám může otevřít dveře k úspěšné kariéře. Využijte výhod těchto nástrojů a splňte si svůj kariérní sen ještě dnes!
Co je prokrastinace? Nemylte si ji s leností
Ostatní
04.05.2023
Skillmea

Co je prokrastinace? Nemylte si ji s leností

Zajímá vás, co je to prokrastinace, jaké jsou její příčiny a jak přestat odkládat důležité úkoly na později? V tom případě čtěte dále, máme pro vás několik užitečných informací. Máme v krvi vyhýbat se věcem, o kterých víme, že bychom je měli udělat. Oddalujeme, zda odkládáme důležité záležitosti na později. Prokrastinace nás obírá o plnohodnotné využití produktivních chvil našeho bytí k tomu, abychom se věnovali tomu, co by mělo být naší prioritou. Ne nadarmo se říká, že na sklonku svého života litujeme věcí, které jsme mohli udělat, ale neudělali. Ne ty, které jsme udělali a nevyšli zcela podle našich představ. Navíc pocity viny, lítosti až selhání, vyplývající z nevyužitých příležitostí, umí skřít pořádně dlouho. O prokrastinaci se mluví stále častěji. Avšak faktem zůstává, že není záležitostí moderní společnosti. Lidstvo prokrastinuje staletí. Upozorňovali na to již staří řečtí filozofové Sokrates i Aristoteles, kteří používali výraz akrasie. Ten můžeme přeložit jako prokrastinace nebo nedostatek sebekontroly. Co je to prokrastinace?Zajímá vás, co je to prokrastinace a jak ji lze nejjednodušeji definovat? Faktem je, že jednotná definice prokrastinace neexistuje. Samotné slovo pochází z latinského pro-crastinus, což znamená patřící zítřku. Jde v podstatě o úmyslné nebo naučené odkládání věcí na později. Je to něco, co nám brání začít ve smysluplné, důležité činnosti a místo toho se věnujeme něčemu jinému. Problém prokrastinace spočívá v tom, že jde o chronický jev, který nám způsobuje stres, již zmiňované pocity viny, selhání či lítosti nad promrhanými příležitostmi. Samozřejmě prokrastinace zhoršuje pracovní výkon a má negativní vliv na tělesné i duševní zdraví. Co je to spánková prokrastinace? Definice prokrastinace napovídá, co je spánková prokrastinace. Jednoduše řečeno, jde o oddalování spánku. Spánková prokrastinace tedy souvisí s odkládáním spánku, přičemž doba spánku je využívána pro volnočasové aktivity a zábavu. Spánkovou prokrastinací trpí, například manažeři, kteří téměř celý den věnují práci a poté obětují část nočního odpočinku v prospěch volnočasových aktivit. Nicméně měli bychom si uvědomit, že dlouhodobý deficit spánku má negativní účinky na zdraví i v případě, že se věnujeme zábavě. Lenost versus prokrastinaceVýznam prokrastinace již známe. Prokrastinovat znamená, že bychom se chtěli věnovat důležitému úkolu, avšak nedaří se nám to, co nás do značné míry frustruje. Pokud je naším problémem lenost, tento stav nám vyhovuje a nevyvolává v nás žádné negativní emoce. Jednoduše je fajn jen tak si hovět. Opakem prokrastinace je překrastinaceOpak prokrastinace je překrastinace. Pokud se staneme překrastinátorem, úkoly dokončujeme příliš brzy, tedy ve velkém předstihu. Avšak problémem je, že ve škole, zaměstnání či podnikání není tak podstatné být prvním, jako lepším. Čili iv tomto případě platí, že není nad zlatou střední cestu - začít s úkolem v dostatečném předstihu, dělat na ní průběžně a předat ji v požadovaném termínu. [Zdroj: freepik.com] Příčiny prokrastinaceExistuje několik příčin prokrastinace, mezi které patří: • Rozhodovací paralýza spočívá v neschopnosti vybrat si to, co je pro náš život skutečnou prioritou, protože jsme zaplaveni řadou podnětů. • Neuvědomování si hodnoty času, protože čas, který máme k dispozici v rámci svého života je omezený. • Nevyřešený nebo skrytý emocionální problém, resp. emocionální spouštěč ovlivní to, jak se cítíme a pak i chováme. To znamená, že prokrastinace není jediným existujícím problémem. Může souviset s frustrací, strachem ze selhání, pochybnostmi, úzkostí, ale také depresí, poruchami příjmu potravy ADHD či perfekcionismem. • Nedostatek sebedisciplíny, tedy si zadáme cíl, ale nemáme v sobě dostatek síly pracovat na něm a úkol realizovat. • Vnější motivace je o tom, že za odměnu nebo ze strachu před trestem děláme to, co bychom jinak nedělali. I z tohoto důvodu bychom měli pracovně věnovat tomu, co nás vnitřně naplňuje. Odměny ani tresty nejsou dostatečně motivující, abychom se prokrastinaci vyhnuli. • Časová nekonzistentnost spočívá v tom, že náš mozek více oceňuje okamžité odměny, než ty budoucí. To znamená, že klíčem k poražení prokrastinace je vnitřní motivace – vidíme smysl v tom, co děláme a máme osobní vizi. Vezmeme-li v úvahu, co je to prokrastinace a příčiny prokrastinace, lépe pochopíme, v čem je problém a samozřejmě snáze najdeme řešení. Vždyť prokrastinace ovlivňuje pracovní výkon i duševní zdraví. Jaký vliv má prokrastinace na duševní zdraví?Prokrastinace se pojí se zhoršením fyzického i duševního zdraví. Avšak dříve, než začneme problém vůbec řešit, musíme si uvědomit, že podle výzkumů prokrastinuje čas od času každý, ale pouze 20 procent dospělých je skutečnými prokrastinátory. Z toho vyplývá, že prokrastinace zasahuje do jejich každodenního života, snižuje jeho kvalitu nejen snížením produktivity, ale také pocity studu, viny či selhání. Co znamená prokrastinace z hlediska vlivu na duševní zdraví? Spojuje se se zvýšenou úrovní úzkosti, stresem, bolestí, nezdravým životním stylem, ale i skutečností, že prokrastinátoři odkládají i řešení těchto problémů, čili otálí s vyhledáním odborné pomoci. Vliv prokrastinace na pracovní výkony je zásadníStačí, vezmeme-li v úvahu, co je to prokrastinace, a nemusíme spekulovat nad tím, jaký vliv má na pracovní výkony. Pokud chronicky prokrastinujeme, podáváme značně snížené výkony, což se negativně odráží na produktivitě práce. V reálném pracovním životě to znamená, že s řešením projektu začínáme pozdě, jsme vystresovaní a často ho předáváme buď nedokončený, nebo po termínu. Což má samozřejmě své důsledky.[Zdroj: freepik.com] Tipy, jak bojovat proti prokrastinaciJiž víme, co znamená prokrastinace, jaké jsou nejčastější příčiny prokrastinace a jak zasahuje do našeho každodenního života. Otázkou zůstává, jak porazit prokrastinaci? Inspirujte se našimi tipy. • Stanovte si osobní vizi, díky které si určíte priority a zaměřte se na důležité činnosti. • Před začátkem pracovní doby si dejte cíle, přičemž na prvních třech místech budou ty nejdůležitější. Vyhněte se dlouhému seznamu úkolů na daný den. • Zvyk je železná košile, a proto je třeba změnit návyky. Sestavte si „habit list“, tedy dopis návyků. Je dokázáno, že pomůže se zlepšením plánování, učení i motivace. K tomuto účelu lze využít i mobilní aplikace. • Denně si dopřejte alespoň 20 minut jen pro sebe. Ponořte se do ticha a setkejte se se svým vnitřním já, které vám pomůže s nasměrováním vašeho života, nastavením priorit i cílů. • Stanovujte si dílčí odměny. Odměňte se za zvládnutí části úkolu na projektu. Například, je-li jeho součástí setkání s nepříjemným klientem, mítink udělejte ve vaší oblíbené restauraci. • Odstraňte z dosahu to, co vás láká nebo udržuje v prokrastinaci. Může jít, například o čet v mobilu či televizor v pracovně. • V případě spánkové prokrastinace jděte spát a vstávejte ve stejnou dobu bez ohledu na to, zda je pracovní týden nebo víkend. Dopřejte si 7 až 9 hodin spánku, protože během něho se tělo regeneruje. Techniky k poražení prokrastinaceK poražení prokrastinace můžete využít techniku 2 minut a více než sto let starou metodu Ivy Leeho. Jak je praktikovat? Technika 2 minut eliminuje odkládání úkolů na pozdějiTechnika 2 minut je o tom, že s novým návykem začnete okamžitě, respektive do 2 minut. Klíčové je učinit první krok. Je tak velká pravděpodobnost, že budete pokračovat dál a vyhnete se otálení. Metoda Ivyho Leeho zvyšuje produktivituTato metoda se skládá z následujících kroků: • Večer před spaním si sepište 6 úkolů, které mají pro vás největší prioritu druhý den. • Uspořádejte tyto úkoly podle důležitosti, tedy nejdůležitější úkol bude na prvním místě. • Po příchodu do práce se pusťte do první úlohy a nedělejte nic jiného, dokud ji nedokončíte. • Postupujte rovněž s dalšími úkoly. Tento postup opakujte každý den.  Kdy je třeba vyhledat odbornou pomoc?Pokud nevíte, kdy oslovit odborníka, sepište si na papír, což znamená prokrastinace ve vašem životě. Přišli jste na to, že v práci to jde s vámi dolů vodou, pociťujete výčitky, jste v neustálém stresu, popřípadě máte problémy i v jiných oblastech života? Potom neváhejte a oslovte odborníka. S prokrastinací vám může pomoci i kurz Síla podvědomé mysli, který vám představí nástroje a znalosti k tomu, abyste byli schopni svá negativní přesvědčení zachytit a přetvořit na ta podporující.
Skillmea kariéra: Copywriter/ka junior
Ostatní
07.04.2023
Skillmea

Skillmea kariéra: Copywriter/ka junior

Hľadáme copywritera/ku.  🔎 Mal by si byť kreatívny, s dokonalou znalosťou slovenského jazyka a gramatiky. Dôležitá je aj tvoja chuť pracovať a vzdelávať sa. Pridaj sa k nám. Čo bude primárna náplň tvojej práce? 👉 písanie článkov na náš blog 👉 vytváranie kreatívneho obsahu podľa aktuálneho zadania a potrieb 👉 korektúra textov podľa potreby Koho hľadáme✅ Zaujímaš sa o niektoré z tém programovania, marketingu, dizajnu, nových technologických trendov, kryptosveta či osobného rozvoja. ✅ Orientuješ sa v online marketingu a jeho prostredí, bavia ťa nové technológie. ✅ Slovenská gramatika a štylistika na jednotku, články po tebe nebudeme kontrolovať. ✅ Pošli nám ukážky prác (obsahu), ktoré si v rámci copywritingu vytváral/a alebo vytváraš. Znalosť jazyka▪ slovenský - C2 - expert ▪ anglický - A1 - úplný začiatočník Prečo si vybrať nás🌐 Sme online vzdelávacia a kariérna platforma Skillmea. Máme najväčšiu ponuku online kurzov na Slovensku a v Čechách. 👉 Prístup získaš ku všetkým z nich. 🏢 Sedíme v office v Petržalke, kde budeš mať super podmienky na prácu. Budeš mať flexiblilný pracovný čas a možnosť pracovať aj z domu. Tešíme sa na teba. Dodatočné informácie📧 Pošli nám svoje portfólio prác, životopis alebo link na LinkedIn profil a dohodneme si online stretnutie, následne aj osobný pohovor a tam si povieme viac o pozícii.
Skillmea kariéra: Junior social media specialist
Ostatní
16.02.2023
Marián Kristeľ

Skillmea kariéra: Junior social media specialist

Ahoj 👋 Si nadšenec pre Instagram a TikTok? Rád(a) vytváraš príspevky na sociálnych sieťach? Chceš pracovať pre úspešnú vzdelávaciu platformu? Hľadáme práve teba 🙂 Náplň práceHľadáme nadšeného človeka pre sociálne siete a digitálnu reklamu. Mal by si byť kreatívny, s dokonalou znalosťou slovenského jazyka a gramatiky. Dôležitá je aj tvoja chuť pracovať a vzdelávať sa. Pridaj sa k nám. Čo bude primárna náplň tvojej práce? 👉 tvorba obsahu na Instagram a TikTok 👉 príprava a publikácia príspevkov na sociálne siete 👉 príprava a realizácia digitálnej stratégie 👉 reporting výsledkov Koho hľadáme✅ Hľadáme nadšenca pre marketing a sociálne siete. Mal/a by si mať skúsenosti s tvorbou rôznych formátov príspevkov na Instagram alebo TikTok. ✅ Orientuješ sa v online marketingu a jeho prostredí, bavia ťa nové technológie. ✅ Aspoň trochu ovládaš Photoshop, Figmu či iný grafický nástroj. Ak vieš aj postrihať video, je to paráda. ✅ Slovenská gramatika a štylstika na jednotku, príspevky po tebe nebudeme kontrolovať. ✅ Nemal/a by si sa báť aj vystupovať pred kamerou, natočiť reelsko, vyspovedať hostí v podcastoch. Skrátka byť extrovert. ✅ Pošli nám ukážky prác (obsahu), ktoré si v rámci social media vytváral/a alebo vytváraš. Čo by si mal/a vedieť📱 Instagram - pokročilý 🎯 Marketing - mierne pokročilý 🧑‍🎨 Photoshop - začiatočník Prečo si vybrať nás🌐 Sme online vzdelávacia a kariérna platforma Skillmea. Máme najväčšiu ponuku online kurzov na Slovensku a v Čechách. 🚀 Dáme ti príležitosť starať sa o náš Instagram a časom aj TikTok, budeš môcť svoje nápady realizovať v praxi a výsledky tvojej práce bude reálne vidieť. Sme otvorení novým nápadom a radi ti zveríme zodpovednosť za naše sociálne siete. 🏢 Sedíme v office v Petržalke, kde budeš mať super podmienky na prácu. Možnosť pracovať aj z domu. Tešíme sa na teba. Kontakt📧 Pošli nám svoje portfólio prác, životopis alebo link na LinkedIn profil a dohodneme si online stretnutie, následne aj osobný pohovor a tam si povieme viac o pozícii.
Skillmea kariéra: Video editor - střihač
Ostatní
27.12.2022
Marián Kristeľ

Skillmea kariéra: Video editor - střihač

Ahoj 👋 Rozšiřujeme náš video tým a hledáme člověka, který umí stříhat a animovat videa. Chceš se dozvědět více o této pozici? Čti dál. Náplň práce✂ Tvojí náplní práce bude primární střih a animace vzdělávacích videí do videokurzů, které produkujeme. Máme vytvořený vlastní design manuál ke střihu a animaci, ale uvítáme i tvou iniciativu a nápady, jak videokurzy zlepšovat. 🎥 Určitě tě rádi zapojíme i do tvorby reklamních videí či podcastů, videí na sociální sítě (reels, shorts) a tvorbě video obsahu pro Skillmea. 🙏 Náš video tým sestává z video editorů, kameramanů a dalších lidí, kteří ti rádi v začátcích pomohou a zaučí tě. 💶 Mzdové podmínky: plat se odvíjí od pracovních zkušeností a skillu. Koho hledáme✅ Dobré zkušenosti se střihem v Adobe Premiere Pro nebo jiném programu (napr. DaVinci Resolve). ✅ Umíš udělat alespoň základní animace v Adobe After Effects. ✅ Znalost práce v Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. ✅ Chuť zdokonalovat se a učit se nové věci. Dovednosti⏩ Adobe Premiere Pro - mírně pokročilý až pokročilý ⏩ Adobe After Effects - začátečník ⏩ Adobe Illustrator - začátečník až mírně pokročilý ⏩ Adobe Photoshop - začátečník až mírně pokročilý Co dělá Skillmea?🌐 Jsme online vzdělávací a kariérní platforma Skillmea. Máme největší nabídku online kurzů na Slovensku a v Čechách. 🚀 Dáme ti příležitost učit se mnoho nových věcí o střihu a postprodukci videí, budeš moci své nápady realizovat v praxi a výsledky tvé práce bude reálně vidět. Jsme otevřeni novým nápadům a rádi ti svěříme zodpovědnost za naše videokurzy či kampaně. 🏢 Sedíme v office v Petržalce, kde budeš mít super podmínky pro práci. Možnost pracovat i z domu. Jak se přihlásit?📧 Pošli nám své portfolio prací, životopis nebo link na LinkedIn profil, pošleme ti krátký projekt na prostříhání a pak si domluvíme osobní pohovor. Těšíme se na tebe.
Shrnutí roku 2022: Jaké kurzy měly největší úspěch?
Ostatní
22.12.2022
Nikola Kulová

Shrnutí roku 2022: Jaké kurzy měly největší úspěch?

Za rok 2022 vychovala Skillmea tisíce absolventů kurzů. Které byly ty nejúspěšnější? Podívejme se na žebříček: 1. Webrebel 1: HTML, CSS & JavaScriptKurz pod vedením Yablka. Kurz obsahuje více než 120 kvalitních videotutoriálů. Je přínosným pro každého, kdo se chce naučit kompletní webdesign. 2. Základy programování a OOPKurz je vhodný pro lidi, kteří se chtějí posunout k objektově orientovanému programování (OOP) a programování webových aplikací. 3. Python pro začátečníkyOnline kurz Python pro začátečníky je určen pro každého, kdo by chtěl začít programovat v Pythonu. Je to jeden z nejjednodušších nástrojů pro začínající programátory. 4. SQL databáze: MySQL a SQLite 5. JavaScript a ES6 6. Základy social media marketingu na Facebooku a Instagramu 7. Microsoft Excel 8. Webrebel 2: PHP a MySQL 9. Manuální testování 10. Anglická gramatika pro začátečníky Podle hodnocení si studenty získal nejvíce kurz Teorie moderní etiky, Copywriting pro začátečníky či Základy online marketingu. Pohybuješ se v oblastech marketingu, programování, grafiky a chceš se pořád posouvat vpřed? Kurzy můžeš nyní kromě sebe zakoupit blízkým také jako dárek v podobě dárkové poukázky.
Skillmea kariéra: Digital marketing manager
Ostatní
06.08.2022
Marián Kristeľ

Skillmea kariéra: Digital marketing manager

Ahoj! Jsme 🥇 v online vzdělávání na Slovensku. Neusínáme na vavřínech, chceme růst dál a zapustili jsme kořeny v Praze.  Právě rozjíždíme českou kapitolu a potřebujeme někoho, kdo nám pomůže komplexně uchopit český trh se všemi jeho specifiky a postará se o růst a rozvoj brandu Skillmea.  Pojď s námi ohromit český trh.    Kdo je pro nás ten pravý / ta pravá? 💎 Ovládáš moderní marketingové nástroje a sleduješ trendy  - orientuješ se v PPC, SEO, sociálních sítích apod.  💎 Máš přehled a znáš technická řešení digi marketingu a sociálních sítí 💎 Data analyzuješ levou zadní - Excel a Google Analytics je základ 📊 💎 Už alespoň 2-3 roky jsi pracoval/a na podobné pozici  💎 Umíš perfektně česky a velmi dobře anglicky 💎 Pracuješ systematicky, máš analytické myšlení, přemýšlíš v souvislostech a nechybí Ti kreativita 🪄 💎 Je na Tebe spoleh a dokážeš pracovat samostatně Jaké aktivity potřebujeme zajistit 👀 • Nastavení a strategický rozvoj celé oblasti digitálního marketingu pro českou pobočku • PPC, SEO, Google Ads, socials, content management & PR • Tvorba a spuštění kampaní  • Správa sociálních sítí 📱 • Community management – budete naším hlasem • Nastavení spolupráce s agenturami & jejich koordinace. Zajištění, že všechny aktivity směřují ke stejnému cíli • Reporting, analytika 📊 a vyhodnocování kampaní + reakce na výsledky a návrh řešení Ke všem aktivitám budeš mít plnou podporu kolegů ze Slovenska, kteří rádi nasdílí své zkušenosti a tipy.  Proč do toho jít s námi? • Dáme Ti prostor růst a přímo ovlivnit úspěch společnosti • Budeš součástí přátelského týmu s neformální atmosférou • U nás se můžeš dál vzdělávat, účastnit se konferencí atd. • Budeš pracovat s nejmodernějšími technologiemi • Nabídneme Ti podíl ze zisku či zaměstnanecké akcie • Dáme Ti volnost - můžeš pracovat na IČ a řídit svůj čas podle sebe • Očekáváme, že se budeme potkávat v kanceláři v Praze & občas home office nebude problém  Těšíme se na Tebe, nenech nás čekat dlouho!
Skillmea kariéra: Ruby on Rails developer
Ostatní
29.07.2022
Marián Kristeľ

Skillmea kariéra: Ruby on Rails developer

Skillmea je kariérní platforma, kterou využívá přes 50.000 uživatelů z řad firem, škol nebo státních institucí. Jsme největší poskytovatel online vzdělávání na SK/CZ trhu a plánujeme brzy posunout projekt ještě dále. Rozšiřujeme tým o nové lidi, kteří nám pomohou s vývojem kariérní platformy Skillmea.com, kterou chceme oslovit globální trh. Dlouhodobá spolupráce, projekt s vysokým růstovým potenciálem, moderní technologie, možnost ovlivňovat věci od začátku. Náplň práce, pravomoci a odpovědnosti: • vývoj softwaru ve frameworku Ruby On Rails 7 a Hotwire • zkušenosti s ViewComponent gemem výhodou • zkušenosti s Javascriptem výhodou (používáme Stimulus, AlpineJS) • zkušenosti s Tailwind CSS výhodou Zaměstnanecké výhody, benefity • práce na projektu s vysokým růstovým potenciálem • nejmodernější technologie • ESOP, zaměstnanecké akce • práce remote, nebo ve špičkových officech Bratislava/Praha • vzdělávání, konference, mentoring Požadavky na zaměstnance • Ruby on Rails - pokročilý • Ruby - pokročilý • Počet let praxe: min. 2 Osobnostní předpoklady a dovednosti • proaktivní • precizní • učenlivý • orientovaný na výsledky Těšíme se na všechny kandidáty a rádi dáme zpětnou vazbu.